Souboj Palečková vs. Hvížďala vyhrála ODS


To je přeci jasné, řekne někdo, když Alena Palečková je členem ODS, tak vyhrála ODS. Ne! musím oponovat já, to není jasné. Souboj Palečková vs. Hvížďala by měl vyhrát jeden z nich, ne kdosi třetí. Continue reading „Souboj Palečková vs. Hvížďala vyhrála ODS“

Reklamy

[KNIHA] Francis Bacon: Nová Atlantida a Eseje


Je mi líto, pane Bacone, ale vás vezmu pouze telegraficky; více si nezasloužíte. Snad jste ve své době představoval velmi pokrokového ducha, který přinášel nové myšlenky. Bohužel, pro dnešní svět jste již vyčpělý a překonaný. Nová Atlantida by měla představovat ideální, utopickou společnost, ale co je ideálního na společnosti svázné do úzkého žaláře křeťanské morálky? Ovšem právě zdůrazňování křesťanských ctností, zejména ve vztahu muž-žena a v rodině obecně, je to, co čtenáře na nové Atlandidě zaujme nejvíce.

Pro lepší zhodncení Nové Atlandidy je tak třeba obrátit se na pomoc k doslovu, kde je nastíněn dobový kontext aosvětlen přínos Baconových myšlenek. Jádro Baconova ideálu není totiž povahy teologické, ale vědecké. Bacon přichází s vizí, která je pro dnešního člověka samozřejmostí, totiž že věda má sloužit hledání poznání, nacházení souvislostí a měla by být k užitku. Bacon prosazuje přírodní vědy před, jak bychom řekli dnes, humanitní. Vyzývá k bádání na poli botaniky, zoologie, geologie, chemie, agronomie a dalších oborů. Ve své době to údajně byly myšlenky v pravdě revoluční, neboť tehdejší věda stále žila v zajetí scholasitky, neplodného hádání se o podružnosti a neustálého recyklování autorit, namísto tolik potřebného základního výzkumu a objevování nových poznatků. Nová Atlantida tak poslouží spíše jako připomenutí toho, že náš současný svět není samozřejmý.

Bohužel ve výboru Baconových esejů, tvořících druhou část knihy, jsem také nenašel nic, co by mne zaujalo nebo inspirovalo. V mých očích je tak Bacon již dávno mrtev, narozdíl třeba od sv. Augustýna, který, ač k nám z časů ještě starších, dokáže si získat pozornost.

[LINK] Jak vlastně vypadá dnešní KSČM?


Nedělám to často, ale článek Jak vlastně vypadá dnešní KSČM? na Britských listech nemohu nechat bez povšimnutí. Vtipně, svižně a výstižně napsaná analýza tuposti, ubohosti a povrchnosti módního (a v některých kruzích povinného) antikomunismu. Nejdná se o  žádnou obhajobu komunismu, ten také dostane svůj díl, ale o obžalobu blbosti, která se nestane moudroustí jenom proto, že se prohlásí za antikomunistickou.

Jsem rád, že nejsem osamocen s názorem, že diskuse se vede argumenty, a že ničím neodůvodněná nálepka komunista/komunistický argument není.

Dovolím si ocitovat (ale radši si to přečtěte sami):
Neexistuje snad v posledních 17 letech ohebnější, využívanější a zneužívanější slovo než komunista (komunistický, komunismus, komunistická apod.). Toto slovo se používá v různých souvislostech, často naprosto protichůdných, a není slovem obyčejným, nýbrž zbraní. (…) Proto celá ta mediální pokrytecká komedie s antikomunismem. Ti, co ji v masmédiích provozují, využívají obětí komunistického režimu, využívají jejich utrpení k tomu, aby mobilizovali antikomunismem (poslední zbraní, co jim ještě zbyla) obyčejné lidi k tomu, aby slepě jednali proti svým zájmům.(…)

Na závěr malé upozornění pro ty stoupence pravice, kteří se dočetli až sem: článek opravdu vyšel na Britských listech, té skvrně českého internetu, která stále šíří kacířské bludy demokracie a plurality názorů, přestože již dávno mohla naznat zjevenou pravdu neo-konzervatvatismu a podílest se na spáse skrze neo-liberalismus. Proto si dejte pozor a budete-li číst, tak opatrně. Raději o autorových slovech moc nepřemýšlejte, aby se do vás nezasili ani stín pochybnosti a jediné a pravé víře katolické. (Zde si dovolím malou odbočku pro ty, kdo pro studium účetnictví zapomněli na humanitní vědy: katolický neznamená křesťanský, ale všeobecný. Římská církev tak dává najevo, že jejich víra je víra pravá a jediná, univerzální víra kteoru vyznávají (musejí vyznávat) všichni, protože nic mimo ni neexistuje.)