Další kamínky do mozaiky s radarem IX


Pokusí se Rusové zničit radar, který jim tak vadí, nebo jej berou jako vítanou záminku pro zbrojení?A co my – zbývá ještě prostor pro naši vlastní vůli, nebo je již rozhodnout a my si můžeme pouze vybrat, jestli přiznáme že nás podvedli, nebo podvedeme sami sebe a rozhodneme tak, jak rozhodli jiní za nás, abychom se mohli tvářit že je to naše vlastní rozhodnutí? Někdy je třeba bojovat pro boj samý – a to je i případ boje proti radaru. Ať bude radar stát či nikoliv, musíme proti němu bojovat – kvůli sobě samým, své hrdosti, své svobodě.

Continue reading „Další kamínky do mozaiky s radarem IX“

Reklamy

Další kamínky do mozaiky s radarem VIII


Tento týden spatřil světlo světa otevřený dopis vědců a umělců prezidentu Klausovi, ve kterém požadují referendu o radaru. Zastánci radaru samozřejmě reagují a hájí svého miláčka způsobem, který ovládají nejlépe – zesměšňováním a diskreditací oponentů. Na argumenty tak zase nedošlo.

Continue reading „Další kamínky do mozaiky s radarem VIII“

Další kamínky do mozaiky s radarem VII


Jsou silnější Spojené státy americké v zájmu České republiky? Dostojí Spojené státy svým případným závazkům? Na tyto otázky si musíme odpovědět dříve, než řekneme ano" či ne" americké radarové základně. Jsou to otázky o to významnější, že umožňují hledat odpovědi co nejvíce racionální, oproštěné od sice nezbytných, ale nanejvýš sporných, aspektů morálních a etických.

Continue reading „Další kamínky do mozaiky s radarem VII“