[FILM] Bathory


bathoryJméno uherské šlechtičny Elizabeth Báthory  (1560 – 1614) stále žije v legendě o krkavé Čachtické paní, šílené hraběnce, která se dle pověsti koupala v krvi panen, aby omladila své tělo i svého ducha. Tato její posedlost se údajně stala osudnou několika stům žen a dívek jí poddaných.

Continue reading „[FILM] Bathory“

Reklamy

[LINK] Zrození liberálního fašismu ve Francii


Výběr toho nejzajímavějšího z textu Miloslav Štěrby Zrození liberálního fašismu" ve Francii. Nenechme se ukolébat tím, že jde o Francii; týká se nás to víc, než jsme ochotni si připustit.

Continue reading „[LINK] Zrození liberálního fašismu ve Francii“

[LINK] Finanční reforma a ruka trhu


U Stana na Outsider Media vyšel sice krátký, ale k meritu věci neomylně mířící text Petra Skalky Finanční reforma a ruka trhu.  

"Navzdory propagandistickým projevům ministrů sociálních věcí Nečase (životní úroveň u nás nikomu neklesla) a zdravotnictví Julínka (zdravotní poplatky představují tak směšnou částku, že jí nikdo ani nepocítí), je neviditelná ruka trhu" usvědčuje o pravém opaku. Ta totiž mluví, na rozdíl od obou pánů pravdu – naposledy dnes, kdy jsme se z ranních zpráv dozvěděli, že třetina Čechů letos vůbec nepojede na dovolenou. Nemá na ni."

Čtení z evangelia  co říká smlouva o radaru


lev psíkatýPokud bychom brali slova premiéra Mirka Topolánka vážně, potom bychom museli bez rozpaků označit podpis Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice za tu nejlepší zprávu za posledních 99 let, skutečnou radostnou zvěst, neboli evangelium. Evangelium svobody a demokracie. Skutečně? Podíváme-li se na onen některými kruhy přímo vymodlený text, potom bohužel musíme konstatovat, že není všechno zlato, co se třpytí. Nabízím tedy text smlouvy, proložený mými vlastními komentáři.

Vzhledem k tomu, že stejný text byl zveřejněn i na dalších místech (Britské listy, iHNed.cz), lze usuzovat, že se jedná o text autentický přinejmenším v tom smyslu, že jde o text, který vláda chtěla dát veřejnosti k dispozici. Ovšem budeme-li brát v potaz kolikrát již česká vláda v kauze radar lhala, či přinejmenším manipulovala veřejným míněním, je možno vyslovit jistou pochybnost o tom, za jde skutečně o text, který byl ČR a USA podepsán. Stejně jako lze spekulovat o tom, zda se k dohodě neváže ještě nějaký tajný dodatek, stejně stručný a stejně zhoubný (tedy jak pro koho), jako byl ten vážící se k paktu Ribbentrop-Molotov.

(Pozn.: Text smlouvy je sázen běžným písmem, mé komentáře jsou sázeny tučně a odsazeny doprava.)

Continue reading „Čtení z evangelia  co říká smlouva o radaru“

[LINK] Mašínové agenty StB?


Ke kauze teroristické (či odbojářské, vyberte se dle libosti) skupiny bratří Mašínů, která již dlouho hýbe českou veřejností a je stále velmi živá, jsem se obšírně vyjádřil již dříve v pojednání Slovo o Mašínech, pod kterým se rozproudila velmi živá a snad i plodná debata.

V souvislosti s touto kauzou by neměla zapadnou zpráva Činnost bratrů Mašínů a jejich skupiny vyžaduje šetření, podle které: Bývalý politický vězeň Bohuslav Hubálek žádá předsedu vlády Topolánka o prošetření některých aspektů činnosti odbojové skupiny bratří Mašínů (…) které zatím zůstávají bez většího zájmu nepovšimnuty a nevysvětleny."

Continue reading „[LINK] Mašínové agenty StB?“

Špatná věc se podařila, hrubá síla zvítězila


lev psíkatýMarně varoval trojský věštec Láokoón své krajany slovy: Ať je to cokoli, bojím se Danaů, i když přinášejí dary." Neposlechli, přijali danajský dar – později známý jako Trojský kůň – a přivodili si tím vlastní zkázu. Stejně marně varovaly nesčetné hlasy české vládní politiky před tím, aby přijali nabídku" USA na vybudování radarové stanice v Brdech, tento vskutku danajský dar USA Evropě. Jenže mocní vždy ve své pýše opakují stejné chyby – za které povětšinou platí jiní.

Continue reading „Špatná věc se podařila, hrubá síla zvítězila“

[LINK] Budoucnost Evropy? Co třeba Švýcarská konfederace?


EUAč nebyly zatím vzneseny jako hlavní téma, jsou otázky Evropské unie a budoucnosti Evropy v diskusích nevyhnutelné. V této souvislosti bych rád upozornil na text Ondřeje Šlechty Budoucnost Evropy? Co třeba Švýcarská konfederace"?, ze kterého si dovolím ocitovat ty pasáže, se kterými ztotožňuji.

Continue reading „[LINK] Budoucnost Evropy? Co třeba Švýcarská konfederace?“