Co vadí Klausovi na Lisabonu?


EURozhodování Ústavního soudu o slučitelnosti Lisabonské smlouvy s českým ústavním pořádkem skončilo výrokem: Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (…) a Listina základních práv Evropské unie nejsou v rozporu s ústavním pořádkem." (celý nález ÚS). O tom, že to prezident Václav Klaus těžce nese a vzteká se jak malé děcko, jsem již psal.

Continue reading „Co vadí Klausovi na Lisabonu?“

Reklamy

O tabu chudoby


Když rozdávám chudým jídlo, říkají o mně, že jsem světec. Když se ptám, proč nemají chudí co jíst, říkají o mně, že jsem komunista.
(Dom Helder Camara, arcibiskup brazilskeho Recife)

[LINK] Analýza 17. listopadu 1989


Nedávno se zde v komentářích objevilo upozornění na text Analýza 17. listopadu 1989, který nabízí poněkud jiný pohled na ony události, než je oficinální stanovisko (které dnes zcela opanovalo veškeré sdělovací prostředky, které nám s dojemnou péči vysvětlili, kterak správně myslet 17. listopad").

Obsah Analýzy" nejlépe vystihuje následující ukázka: Základní mystifikací je tvrzení, že 17. 11. 1989 došlo v Československu ke spontánní revoluci obyvatelstva proti vládě KSČ. Tento politický převrat byl připravován přibližně od června 1988, přičemž situace k němu byly vypracovány už od prověrek v KSČ 1969-70 a založením Charty 77."

Continue reading „[LINK] Analýza 17. listopadu 1989“

[TÉMA] Americká základna


Nesouhlasím s umístěním americké radarové stanice v České republice. Mám k tomu řadu velmi dobrých důvodů, které můžete posoudit i vy. Zde vám nabízím výběr ze svých textů, ve kterých se snažím vysvětlit, proč nesouhlasím, a hledám odpovědi na řadu dalších otázek, které před nás úvahy o americké základně kladou, jako například: Je veřejnost informována objektivně? Kdo a proč se s námi snaží manipulovat? Jací lidé a proč podporují základnu? Proč by měli být občané způsobilí volit parlament nezpůsobilí rozhodnou o základně v refernedu? Jsou Američané vyvolený národ? Mohou se Američané mýlit? Je základna součástí příprav na válku s Ruskem? A kdo v ní bude agresorem?

Continue reading „[TÉMA] Americká základna“

Obama nebo McCain, loutka nebo pimprle?


Hlavním tématem rozhovoru s ruským ekonomem Michailem Chazinem je předpokládaný nástup velké deprese v USA, ale okrajově – avšak o to významněji – se v něm M. Chazin dotýká i amerických prezidentských voleb (rozhovor se konal před jejich konáním) a velmi skepticky se vyjadřuje k osobám obou kandidátů, především později uspěvšího B. Obamy.

Continue reading „Obama nebo McCain, loutka nebo pimprle?“