O pravdě a lži


Jakmile přesvědčíte sami sebe, že lež je pravda a falzum je realita, už nemůžete dále přijímat racionální rozhodnutí.
(Uri Avneri)

Reklamy

Barack XLIV


obamaDlouho a napjatě očekávané střídání v Bílém domě je zde. George Walker Bush odchází, Barack Obama přichází. Dobrou zprávou je, že je Obama stále naživu. Přeci jenom, úspěšný atentát na amerického prezidenta během inaugurace by byl to poslední, co svět dnes potřebuje. Špatnou zprávou je, že Obama je jen člověk. Není to Spasitel, ba ani světec, a rozhodně nelze čekat, že bude konat zázraky. Bude velký úspěch, když odevzdá úřad alespoň v takovém stavu, v jakém jej převzal. Ne proto, že by jeho předchůdce G.W. Bush byl tak dobrý prezident, ale právě proto, že byl tak špatný.

Continue reading „Barack XLIV“

Už zase kape. Co teprve, až skape


Bývalý prezident Václav Havel má rýmičku. V jeho věku a vzhledem k jeho zdravotnímu stavu je to nemoc smrtelná, byl proto hospitalizován a ihned se sešlo desetičlenné lékařské konsilium, které mělo za úkol tuto symbolickou postavičku udržet ještě načas mezi živými, asi v obavě, aby s sebou do hrobu nevzala i pravdu a lásku.

Continue reading „Už zase kape. Co teprve, až skape“

Žaluji!


Nedávno zesnulý držitel Nobelovy ceny za literaturu za rok 2005 Harodl Pinter pronesl u příležitosti jejího udělení projev, který nekompromisní obžalobou zahraniční politiky USA, založené na násilí, krutosti, bezohlednosti, pokrytectví a zvůli, a Západu, který před tím vším zavírá oči, či tomu dokonce za ohlušujícího povyku: Za svobodu a demokracii" napomáhá, těžko říct zda ve snaze přiživit se na drobcích, spadlých z amerického stolu, nebo v zoufalé nadějí, že bude-li věrně sloužit, nestane se sám jejím předmětem.

Continue reading „Žaluji!“

[OPERA] Antonín Dvořák: Rusalka


A. Dvorak - RusalkaJsou díla, jež se tolikrát probírají ve škole, až připadají člověku důvěrně známá. A pak si najednou uvědomí, že z nich vlastně nezná nic víc, než název. To je i případ lyrické pohádkové opery" Antonína Dvořáka RUSALKA (libreto Jaroslav Kvapil). Novosvětská, Humoreska, Anglická symfonie, Slovanské tance… to vše jsou díla, jejichž jména se mi spojují s konkrétním obsahem, vím, jak znějí; Dalibor či Jakobín pro mne naopak byla vždy jen jména a byl jsem si toho plně vědom.

Continue reading „[OPERA] Antonín Dvořák: Rusalka“

Čas lámání chleba se blíží


Mýtus osudových osmiček", letopočtů končících na 8", ve kterých dochází v Čechách ke společenským zvratům a odbývají se významné události, je v národě hluboce zakořeněn, bez ohledu na to, že z důvodu rozličných reforem kalendáře je to vlastně nesmysl.

Osudový" rok 2008 je za námi. I já na jeho začátku propadl mýtu osudových osmiček" a říkal si: Něco se stane, něco se musí stát, už to musí prasknout – je přece osmičkový rok" a lidé si nenechají kálet na hlavu věčně. Vezmou vidle a půjdou vykydat ten hnůj ze Strakovky."  Kdy, když ne teď? Doba je těhotná defenestrací….

Continue reading „Čas lámání chleba se blíží“

Kulturní šok


popickaZlý osud, který nás navštívil v silné sestavě zánět-horečka-antibiotika, tomu chtěl, že jsme poprvé po deseti či více letech trávili Silvestra doma u televize. Byl děs běs a vůbec kulturní šok. Něco tak ubohého, pokleslého, otupujícího a ubíjejícího, to se jen tak nevidí. (Tedy možná by se vidělo, ale na televizi nekoukaje, nemám přehled o současné populární tvorbě pro průměrného diváka.) A to jsme nesledovali celý silvestrovský program, ale pouze dvě krátké epizodky, které nám ovšem bohatě stačily a od dalšího sledování nás nadobro odradily.

Continue reading „Kulturní šok“