O dobrém vítězství


Rozumný panovník… raději prohraje bitvu s vlastní armádou, než aby ji vyhrál s cizí, protože ví, že vítězství dobyté cizími zbraněmi není skutečné vítězství.
(N. Machiavelli)

Reklamy

Byli jsme před Lisabonem, budeme i po něm


Konec světa se nezadržitelně blíží a poslední hrází, která stojí mezi ním a námi, je odpovědný Senát český" a poslední rytíř osobní a ekonomické svobody, strážce národní suverenity, profesorissimus Václav Klaus, prezident náš, Slunce naše jasné." Až tato hráz pomine, národ český zahyne a Země koruny české navždy pohltí temno přetemné, a i tomu sv. Václavu zbudou než oči pro pláč.

Continue reading „Byli jsme před Lisabonem, budeme i po něm“

Darwin a sociální darwinismus


Vždy jsem považoval sociální darwinismus za pavědecké zneužití vědecky fundovaného darwinismu (viz zamyšlení nad rozdílem mezi vědou a Vědou), ale text Stanislava Komárka Kníže biologů v  čísle 2/2009 časopisu Dějiny a současnost mě přiměl, abych tento svůj pohled revidoval. Nyní se kloním spíše k tomu, že sociální darwinismus je integrální darwinismus a spíše než o vztah skutečnosti (darwinismus) a její perverzní karikatury (sociální darwinismus), se jedná o dvě spojené nádoby, které jsou provázány na úrovni společenské atmosféry, konstelace společenských sil, momentálního stavu poznání a aktuálně dominujícího diskursu.

Continue reading „Darwin a sociální darwinismus“

[LINK] Pomníky zdravotnické reformy


Za zprávu kanceláře pro uvádění Julínkových pohádek na pravou míru" lze označit článek Pomníky zdravotnické reformy (který byl původně komentářem, ale byl velmi správně povýšen na samostatný článek). Aneb zdravotnická reforma, o níž modří politruci ve svých agitkách blouzní jako o spáse, která zachránila české zdravotnictví a přispěla k jeho dramatickému zlepšení, očima lékaře – praktika z terénu.

[LINK] Jak diskutovat o starém socialismu


Poměrně zajímavý příspěvek k diskusím o minulém režimu přinesl Stanislav Holubec v článku Jak diskutovat o starém socialismu.  (Já osobně bych asi volil označení reálný socialismus", které považuji za přesnější, ale je možné, že Holubec se takto snaží evokovat, že socialismus není pouze to, co bylo, ale že může být i něčím, co teprve bude, a že socialistická koncepce ještě zdaleka není mrtva).

Continue reading „[LINK] Jak diskutovat o starém socialismu“

Už vím, proč jsou politici odpad společnosti


A můžete to vědět i vy, pokud si přečtete rozhovor s psycholožkou Kateřinou Irmanovovou, který vyšel v sobotních Lidových novinách pod názvem Politici mají pocit, že jsou mesiáši. Jenže pravdou je pravý opak a o politice mnohem spíše platí, že sice vyžaduje ty nejlepší lidi, ale není na ní nic, co by ty nejlepší přitahovalo," abych volně parafrázoval známý výrok Raymonda Chandlera.

Continue reading „Už vím, proč jsou politici odpad společnosti“