O morálce


Morálka je tu jen jiné slovo pro sebezotročení jednotlivce.
(V. Bělohradský)

Reklamy

Potvrzeno: TOP 09 je strana recyklátů


Když jsem před časem v článku Recykláti útočí označil nově vzniklou mediálně protekční stranu TOP 09 za stranu recyklátů, tedy stranu snadno omyvatelných politiků na více použití, a toho označení se později držel, tak jsem se mockrát se zlou potázal, co že si to dovoluji šahat na ikonu mravní a politické obrody. Continue reading „Potvrzeno: TOP 09 je strana recyklátů“

[LINK] Plzeňský masakr práva (a státu)


Velice výživný článek Plzeňský masakr práva (a státu) s dávícími účinky zveřejnil Aleš Vébr. Pokud po jeho přečtení začnete dumat nad tím, jak označit systém, ve kterém je popsané možné, pak pro vás mám jeden tip: pornokracie, čili kurvovláda.

P.S. Původně jsem chtěl text převzít celý, aby žil ve více kopiích a nemohl se tak lehce ztratit, ale protože se objevily jisté pochybnosti o věrohodnosti, úmyslech a integritě pana Vébra, ponechávám pouze odkaz.

Ne mým jménem


Vrchnost (J. Biden) přijela na inspekci vazalů (J. Fischer) a výsledkem jejich jednání" (spíše briefingu, čili instruování) je, že Česko se chce podílet na protiraketové obraně.  Ne nechce! To není Česko, kdo se chce podílet, to je vládnoucí menšina! Já, stejně jako cca 70% většina národa, která ovšem nemá přístup do médií, takže opticky jako kdyby vůbec nebyla, se na ničem takovém podílet nechceme. Česká republika není váš soukromý majetek, pane premiére, Česká republika není na hraní. Vezměte to laskavě konečně na vědomí a vyřiďte to i v USA. Pochybuji totiž o tom, že J. Biden dostává nezkreslené informace o situaci v ČR a mínění lidu – tedy jediného suveréna – o zapojení se do PRO. Už jsem to zde jednou psal, ale klidně to zopakuji: Vláda není lid.

Prezident protektor  Apendix A


Když jsem minulou neděli zaobíral Klausovým lisabonským trucováním, napsal jsem v článku Prezident protektor: Snad že pan prezident dbá o svoji pověst a aureolu ochránce malého českého člověka, an poslední s ním zůstává, když ostatní jej opustili, vypěstovati si usiluje. (…) Ne tak pan prezident, ten zůstává se svým lidem co poslední záštita jeho, a zájmy národa svého třeba proti všem brániti hotov jest."

Continue reading „Prezident protektor  Apendix A“

Světlá budoucnost právníků, temná budoucnost práva


Prestiž právníků již dávno nekoření v úctě k jejich vzdělanosti, loajalitě k slepé spravedlnosti" a mravní integritě, ale v bohatství, které jim výkon lukrativní právnické profese. Právníkem se dnes člověk stává nikoliv proto, aby právo nalézal a sloužil mu, ale proto, aby jej mohl tunelovat, aby věděl, jak obcházet zákony a kličkovat mezi paragrafy.

Continue reading „Světlá budoucnost právníků, temná budoucnost práva“

Prezident protektor


Jeho prezidenstvo Klaus I. lidu prostému i vznešenému, domácímu i cizímu,  své výhrady ku smlouvě zvané Lisabonská oznámiti se uvolilo: povede k ohrožení právní jistoty občanů a stability vlastnických vztahů v naší zemi (…) umožní obcházet české soudy a uplatňovat například majetkové požadavky osob vysídlených po druhé světové válce přímo u Soudního dvora EU." (zdroj) Že oněmi osobami vysídlenými" mínění jsou Němci Sudetští snad ani netřeba dodávati.

Continue reading „Prezident protektor“

Zašantročená Nobelovka


Nobelovu cenu míru za rok 2009 získal – prezident USA Barrack Obama. To není vtip, to je realita. Nic proti panu Obamovi, je to celkem sympaťák, jenže být sympaťák je na tuto cenu trochu málo. Laureát Nobelovy ceny míru by měl dlouhodobě, nelépe celým svým životem, prokazovat, že je jí hoden, měl by pro mír dělat něco víc, než že ho neporušuje. Co mimořádného udělal pro mír prezident státu, který má desítky vojenských základen po celém světě a aktuálně vede dvě nelegitimní, kruté a civilní obyvatelstvo a kulturní dědictví devastující války?

Continue reading „Zašantročená Nobelovka“