Strýček radar


Pozor ZRADAR! Jsem váš strýc Baloun, mám vás všechny rád a budu u vás žít." Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se synku, užiješ mě," řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel. Žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. (Šimek + Grossman: Jak jsme vdávali sestru).

Continue reading „Strýček radar“

Reklamy

Pomáhat a chránit II


Nad tím, že PČR dává svému heslu pomáhat a chránit" poněkud svérázný význam (eufemisticky řečeno), jsem pozastavoval již dříve. A jak se tak zdá, tak se výkladu svého heslu v duchu nemít problémy" hodlá držet i nadále. Tak například zpráva s varovným titulkem Na Spartu přijedou stovky polských chuligánů, policisté čekají problémy, nehovoří o tom, jak je policie na chuligány připravena a že jim nedovolí ani plivnout na zem, natožpak nějaké výtržnosti, ale o tom, že policie na ochranu nevinných civilistů (sic!) předem rezignovala: Přestože policie vyšle do ulic desítky svých lidí, měli by být zejména obyvatelé pražské Letné opatrní. Je na jejich zvážení, zda se budou v době před, v průběhu a po skončení zápasu v těchto místech pohybovat. Nelze vyloučit, že může dojít k fyzickému napadení nebo třeba k poškození zaparkovaných aut." Jinými slovy: utečte, schovejte se, na nás nespoléhejte.

Continue reading „Pomáhat a chránit II“

Radar straší dál


I když by se podle toho, že americký radarmonitoru téměř zmizel, mohlo zdát, že je tento nechutná kapitola již za námi, rčení sejde s očí sejde s mysli v tomto případě rozhodně neplatí. V některých myslích má stále primát a přišla na něj řeč i v rozhovoru s Martinem Římanem, bývalým ministrem a prvním poradcem zánovní Nečasovy vlády, který vyšel v sobotních Lidových novinách pod bezelstně arogantním a výmluvným titulkem Někdo ty hnusné kompromisy dělat musí:

Continue reading „Radar straší dál“

Pražská stopa v kořenech sionismu


I když to v článku Praha exotické město Orientu není nikde explicitně řečeno, následující pasáže, kromě toho, že jsou zajíjmavé samy o sobě, podle mé interpretace nejenom že vrhají něco málo světla na myšlenkové podhoubí, z nějž sionismus  vzešel, ale ukazují i takovou percepci Prahy, která je Čechu, natožpak Pražanu, zcela cizí.

Continue reading „Pražská stopa v kořenech sionismu“