Assangeho kapavka


Snad mi odpustíte tu bulvární aluzi na význam anglického to leak, ale on i obsah na WikiLeaks zatím zveřejněných diplomatických depeší USA je takový diplomatický bulvár, jak kdosi nazval prozatím zveřejněné kabelogramy americké diplomacie, s jejichž vystavováním na adrese http://cablegate.wikileaks.org začal dnes Julius Assange, noční můra všech spořádaných státníků.

Continue reading „Assangeho kapavka“

Reklamy

2x k novější historii (období socialistické)


Z Jakešova věštírna o roce 2010: Když jsme v lednu 1989 udělali akademickou petici za propuštění Havla, tak oni se s výjimkou Ransdorfa podělali a nepodepsali – Klaus to tehdy odmítl Zemanovi. Když jsme pak otevřeně vystoupili s Kruhem nezávislé inteligence, oni se vesměs odtáhli, takže jsme je brali za režimisty. (Ivan Gabal)

Continue reading „2x k novější historii (období socialistické)“

[FILM] Křižník Potěmkin


Křižník PotěmkinFilm Sergeje Ejzenštejna Křižník Potěmkin (1925) bývá někdy označován za nejlepší film všech dob, což je absolutorium o to definitivnější, že se zároveň jedná i o jeden z prvních filmů vůbec. Osobně jsem k takovému hodnocení poněkud rezervovaný, nicméně nepopírám, že se jedná o film kvalitní a silný, který s minimem technických prostředků a pouhým obrazem (film je němý) dokáže diváka oslovit. A to i diváka jinak celkem okoralého, protože nesporné kvality dílu, jenž je apoteózou revoluce a vzpory proti vrchnosti a stávajícímu řádu věcí zotročujícímu masy, neupírají ani lidé, kterým bolševická revoluce v Rusku dvakrát neimponuje. Stvořený na politickou objednávku pro potřeby propagandy, Křižník Potěmkin stále žije a přežil i režim, jehož zrod měl oslavit a zaštítit, a jeho poselství neztratilo nic ze své aktuálnosti a naléhavosti.

Continue reading „[FILM] Křižník Potěmkin“

Skopčácký pancharti


Možná jsem zvolil zbytečně expresivní a barnumský překlad titulku článku BBC ‚Boche babies‘ trace German roots (tedy doslova Děti bošů hledají své německé kořeny), ale téma článku, který se zabývá osudy potomků německých okupantů ve Francii po 2. světové válce, vystihuje myslím dobře. Podstatné přitom je, že nejde o děti počaté v důsledku znásilnění či nezvládnuté prostituce, ale plody lásky, děti vzešlé z dobrovolného vztahu mezi francouzskými ženami a německými vojáky (někdy dokonce počaté až po válce německými válečnými zajatci přidělenými na nucené práce).

Continue reading „Skopčácký pancharti“

Stav morální nouze


Vláda hrubou silou protlačila sněmovnou balík reformních zákonů, takže se občané mohou těšit na to, že okusí třídní spravedlnost naruby – aby mohly zůstat nízké korporátní daně, degresivní zdanění nejbohatších a další privilegia elity, budou se muset široké vrstvy neprivilegovaných občanů uskrovnit. Zřejmě proto, aby stihla vláda svoji protilidovou tvořivost protlačit ještě senátem ve starém složení, na který se může spolehnout, že jím zákony projdou jako nůž máslem a senátoři je schválí s manifestační úslužností a ještě jim na cestu postaví špalír, rozhodlas se zneužít nezákonně vyhlášený institut legislativní nouze.

Continue reading „Stav morální nouze“