Do Evropy nechceme


To bylo řečí o tom, jak se vracíme do Evropy, to bylo toužebných pohledů upřených na západ od Aše. A jak to celé dopadlo? Ze západních standardů máme jenom vysoké ceny (v tomto směru jsme západ v některých oblastech už nejenom dohnali, ale i předehnali), ale vše ostatní, platy počínaje a politickou kulturou konče, máme svoje vlastní, nízké a ještě nižší. Ono to vůbec vypadá, jako kdybychom do té Evropy ani nechtěli, tedy alespoň pro to nic neděláme.

Continue reading „Do Evropy nechceme“

Mlhy nad Španělskem


Víte, co se děje ve Španělsku? Víte vůbec, že se ve Španělsku něco děje? A děje se tam vůbec něco? Stěžoval jsem si zde na mlhy nad Tuniskem či Egyptem, ale ty byly v porovnání se Španělskem mediálně pokryty ještě poměrně řídké, o tamních událostech se psalo alespoň něco. Přitom ve Španělsku se také masivně demonstruje a sami Španělé po vzoru arabských revolt hovoří o revoluci.

Continue reading „Mlhy nad Španělskem“

Soukromé vlastnictví a demokracie nejdou dohromady


Učinil jsem banální politologické zjištění č.2: soukromé vlastnictví a demokracie nejdou dohromady. Vysvětlení je nabíledni – zatímco demokracie znamená co největší zapojení občanů do rozhodování o veškerém majetku, ochrana soukromého vlastnictví vyžaduje, aby co nejvíce občanů bylo z rozhodování o jiném než vlastním majetku zcela vyloučeno. Jediný způsob, jak demokracii a soukromé vlastnictví skloubit dohromady, je otrokářská demokracie. Pokud tedy někdo v podmínkách vlastnického systému, jakým kapitalismus bezesporu je, hovoří o demokracii, nebo ji dokonce s takovým systémem přímo ztotožňuje (což je případ konveční interpretace kapitalismu), potom nutně hovoří o demokracii otrokářské, přesněji řečeno o demokracii elit.

Do důchodu nohama napřed


Metodou ne nepodobnou přílepkům schválili poslanci tzv. malou důchodovou reformu, podle které se 70 procentům lidí se důchody sníží, zatímco 20 procentům nejbohatších se zvýší (říkejme tomu třeba třídní spravedlnost), ale hlavně se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu, a to tak, že zcela sjednotit by se měl tento věk v roce 2041, kdy osoby narozené v roce 1975 budou chodit do důchodu ve věku 66 let a osm měsíců. Jenže jak upozorňuje B. Sobotka: Za druhé, zákon dále prodlužuje věk pro odchod do důchodu ze 67 let na fakticky ničím neomezenou hranici. Lidé, narození v roce 2011 tak půjdou podle tohoto zákona do důchodu až v 73 letech!

Continue reading „Do důchodu nohama napřed“