Čí je Donbas?

Čí je země? Státu, který kolem ní nakreslil své hranice, nebo lidí, kteří v ní žijí? Otázka, která měla dávno patřit historii, ale jak ukazuje krize na Ukrajině, tak je pořád velmi žhavá a bolestivá. A jestli na ni chceme v souvislosti s Ukrajinou hledat odpověď, měli bychom hledat rychle, dokud vůbec nějaká Ukrajina existuje a dokud v ní nějací lidé žijí, dřív než se změní v jedno velké krematorium.

Jaký princip by měl dostat přednost – státoprávní, kdy země patří státu a lidé v ní žijící jsou mu povinováni loajalitou, nebo lidskoprávní, podle kterého patří lidem, kteří v ní žijí, a ti si sami určují, jaký stát si pro její správu vyberou, nebo zřídí? Oba principy mají nepřekvapivě svá pro i proti a nic nenasvědčuje tomu, že by existovala univerzální, definitivní a autoritativní odpověď na otázku, který z nich má mít přednost.

Asi největší slabinou lidskoprávního principu je nebezpečí, že se obyvatelé těch (většinou jen shodou náhod) bohatších oblastí budou snažit ty méně šťastné hodit přes palubu, nechat si svoje bohatství pro sebe a trhnout se. Při troše šikovnosti a dobré práci s migraci by pak šlo s pomocí lidskoprávního principu rozebrat jakýkoliv stát na kousíčky, což, pokud stále uznáváme státy jako nezbytné a rozumné organizační jednotky lidské společnosti, není riziko zanedbatelné.

Státoprávní princip má slabin ovšem více a závažnějších. Především stát neprodukuje občany, ale občané produkují stát. Lidé jsou zdrojem státu, nikoliv naopak, a stát se nemůže domáhat legitimity své existence bez souhlasu lidí, kteří v něm žijí. Bez souhlasu svých občanů není stát nic víc, než organizované násilí (to je v podstatě i s ním, ale právě kvůli němu může i přesto existovat).

Další silnou námitkou proti státoprávnímu principu je volatilita států. Státy tu nebyly odjakživa, ale vznikaly postupně, měnily se a mění se stále a neexistuje jediný rozumný důvod, proč by nějaký momentální stav měl být prohlášen za definitivní a neměnný.

Při vědomí toho, jak násilná a v materiálu i lidech nákladná je snaha o prosazení státoprávního principu na Ukrajině, kloním se osobně k tomu, že přednost by měl mít princip lidskoprávní, tedy právo na sebeurčení, i za cenu toho, že se budou muset překreslovat mapy. Pořád lepší kreslit nové mapy, než kopat nové hroby.

Samozřejmě, že Kyjev může po Donbaských požadovat zdrženlivost, může žádat, aby své rozhodnutí zvážili, může se dovolávat stability a solidarity, ale pokud se lidé v Donbasu rozhodnout, že už nechtějí být Ukrajinci, nemá právo jim v tom bránit, a už vůbec ne silou. Konforntační linie a síla, kterou Kyjev proti Donbasu používá, jej zbavují všech „rodičovských“ práv a činí další soužití v jednom státě nemožné a nerozumné.

Bohužel, EU a NATO, takto jediní aktéři, kteří by mohli přivést Kyjev k rozumu, se rozhodli nebrat ohledy na utrpení lidí a dát přednost principu státoprávnímu, takže Kyjev má volné ruce k použití libovolné síly k vynucení si své vůle válkou – občanskou válkou – i s bianco šekem na válečné zločiny.

Před Rusy z Donbasu se tak otevírají v zásadě jen tři možnosti, jedna horší než druhá: 1. budou ze svých domovů vyhnáni, 2. budou ve svých domovech zabiti, 3. přežijí a zůstanou, ale už nebudou na Donbase doma a Ukrajinu už nebudou nikdy respektovat jako svoji vlast. Na každý pád ale o svoji zemi přijdou, už ji nebudou moci považovat za svoji. Existuje jen jediná další varianta – že by se do věci vložilo otevřeně Rusko a rozhodlo v neprospěch Kyjeva silou, ale ta hrozí tak nepředvídatelnými důsledky, že k ní, přes všechny sympatie k separatistům, doufejme nedojde.

V podstatě nejsme svědky ničeho jiného, než byli lidé před 100 lety: vražedného šílenství ve jménu čáry na mapě. A záruka, že na hekatomby tentokrát nedojde, žádná není. Stojí nějaká Ukrajina za to? Stojí nějaká Ukrajina za válku, smrt, bídu a utrpení? Stál by vůbec nějaký stát za to? Rozpadlo se Československo, rozpadl se Súdán, rozpadla se Etiopie, rozpadl se Sovětský svaz, proč by se neměla rozpadnou Ukrajina, když to chtějí sami lidé, kteří v ní žijí?

96 komentářů: „Čí je Donbas?

 1. Áno, je to presné. Ľudia sú štát, nie tá čiara na mape.
  Dnes sa všetky štáty chovajú ako mafiánske gangy. Majú svoje rajóny, v ktorých vyberajú výpalné (dane) a je to opovážlivosť, aby si niekto vyberal, ktorému gangu bude platiť.

 2. Budete se asi divit, Tribune, ale vcelku s vašim rozborem souhlasím.
  Až na jednu výhradu, která je podle mne podstatná: Je to role Ruska, která určuje, co dnes dělá Kyjev. Po Krymu a po neutajitelné podpoře východoukrajinských separatistických aktivistů totiž není žádná záruka, kde se ruský zájem zastaví, kde vlastně by mohla být hranice, za kterou už nebude směřovat dělostřelba protikyjevské propagandy následovaná akcemi neoficiálních ozbrojených skupin.
  Obyvatelé Donbasu, kteří si podle mne většinově nepřáli o moc víc než větší míru autonomie, zejména v jazykové oblasti /a měli šanci ji dostat, nebýt rozdmýchávání vášní a zahájení ozbrojených akcí ze strany radikálů podporovaných z Ruska/, si dnes asi toužebně přejí především konec válčení. Jenže skutečnost, že dnes nenávidí Kyjev a vidí v něm příčinu všeho zla, je tragédie, která bohužel do budoucna téměř vylučuje soudržnost Ukrajiny v hranicích před vypuknutím bojů.

  Mimochodem, vyzkoušel jste si vaše teze na osudech jiných menšin v jiných zemích a v jiných časech? Co takhle právo na odtržení v případu německých obyvatel Sudet po vzniku Československa? Nebo je to pro vás příliš provokativní otázka?

  1. Spíše je provokace ignorovat Majdan jako příčinu/začátek „ukrajinské krize“… :/

   1. On ten Majdan také nevznikl sám od sebe bez příčiny…

    1. A řeší je někdo ? Mluví se o nich ? Různě na netu se objevují zprávy, že to nebylo tak jak nám líčila naše mediální sdělovadla….jak a komu máme věřit ?

     1. Ano, důvody vzniku Majdanu jsou veřejně známé.

    2. A jéje …. teď koukám že on se nám tu už zase jeden rychle přejmenoval :)

  2. K vašemu poslednímu odstavci. Není to provokativní otázka, je zcela legitimní a právě od vás se dala čekat. Myslím, že zde je třeba vzít v úvahu historický vývoj a geografii. Český stát má tu výhodu/nevýhodu (to záleží na úhlu pohledu, podle mne je to výhoda), že jeho teritorium je nějakých plus mínus tisíc let uzavřeno v naší kotlině. Vlastně je to jakýsi „vnitrozemský ostrov“. A beru v úvahu, že tato skutečnost postupně ztrácí na významu. Ty hranice jsou namalovány částečně přírodou. Jistě uznáte, že to je od Ukrajiny, jejíž hranice byly v průběhu staletí posouvány sem či tam (pokud nějaká Ukrajina jako stát vůbec existovala), značný rozdíl. Tím nezpochybňuji existenci ukrajinského národa, jen poukazuji na rozdíly v geografii. Vím, že to srovnání není přesné, ale Ukrajinci a Ukrajina mi tak trochu připadají jako Kurdové a Kurdistán.
   Takže vezmu-li v úvahu geografii a historický vývoj, myslím že německá menšina měla nárok na nějakou formu autonomie, na německé školství, kulturu atd., ale rozhodně neměla právo nad odtržení.
   Je to tak, že všechna přirovnávání vždy více či méně pokulhávají, takový už je osud paralel.

   1. Jen malá poznámka – ona ta německá menšina u nás většinu těch vámi vzpomínaných práv MĚLA. Ne sice zrovna autonomii, ale na vládě se podílela, včetně ministrů, školství měla od základního až po vysoké, kulturu rovněž, dokonce dotovanou státem stejně jako to školství. Vše bylo jakžtakž řešitelné, dokud se čeští Němci většinově (a posléze drtivě většinově) neztotožnili s „německým světovým názorem“; tedy s oficiálním říšským světovým názorem.
    V ošidnosti paralel s vámi velice souhlasím.
    Překvapující je spíše zoufalá neobratnost, s jakou byla celá kauza Ukrajina „inscenována“ s podporou Západu na „okrajině“ státu usilujícího o postavení velmoci. Dnes nacionální vášně planou plnou silou, a jak sleduji poslední vývoj, není vyloučeno, že se Ukrajina změní v území, kudy budou v ve shodě s dávnými tradicemi protahovat armády jednotlivých atamanů, bojujících dle známých turnajových pravidel každý s každým. Nakonec Bulgakovova Bílá garda je v tom směru docela inspirující. Potěš je tam všechny, kdo můžeš.

    1. Že byste netušil, že Němci, žijící v několika oblastech Čech, Moravy a Slezska, žádali připojení k Rakousku, potažmo k Německu ještě před vyhlášením vzniku RČS, a poté se pokoušeli vytvořit vlastní státní útvar?
     Teprve na konci roku 1918 došlo k úplnému vojenskému obsazení pohraničních území a k nastolení československé státní moci. Ještě v následujícím roce byli mrtví a zranění při potlačování nepokojů v místech, kde převládalo německy mluvící obyvatelstvo.
     Z českého hlediska pochopitelné a oprávněné kroky, z německého důvod k trpkosti, kterou československá demokracie nikdy nedokázala úplně odčarovat a kterou německá propaganda ve třicátých letech mocně oživila.

     1. No, ještěže vás tady máme, co bychom si jinak počali. Snad byste mohla přinést statistiku, kolik těch mrtvých tenkrát bylo, kolik Riechenbergů, Karlsbadů, Nikolsburgů či Falkenau, usw, usw, bylo rozstříleno či vybombardováno, kolik lidí se ocitlo bez střechy nad hlavou a tak, aby ty paralely byly takové průkaznější. A taky byste měla vzpomenout, čím to bylo, že se ti čeští Němci DNSAP navzdory nějak uklidnili.
      Když už hledáte mocí mermo paralely, tak byste se mohla spíše obrátit na Slovensko, kde to bylo s Maďary daleko zajímavější.
      Tohle téma nicméně pokládám pro sebe už dávno za uzavřené.

     2. Děti tudy neběžely. Pleju len. Toť váš styl, co se dá dělat.

     3. Ti Maďaři je opravdu zajímavý příklad. Právo na sebeurčení relativně mladého národa převálcovalo právo de facto původních usedlíků v mnoha oblastech. I když samozřejmě původnost někoho v regionu, kde docházelo k obrovským migracím je hodně složitá záležitost.

     4. Já mám tetu na slovensku a za manžela má původem maďara….ona celá ta jejich vesnice je vlastně „obojaká“, mluví plynně slovensky i maďarsky a když se politici hádají jestli vesnice kde bydlí má patřit pod slovensko nebo pod maďarsko, tak nechápou o čem vlastně diskutují. Oni jsou doma a je jim jedno jak se ten stát pod který „spadají“ jmenuje.
      Štvou je lidi, co k nim občas přijedou a snaží se je přesvědčit že mají být pro „jejich věc“ – jednou to je slovensko a jindy maďarsko ….. :/

     5. Mě v tomto okouzlil jeden slovenský režisér (hmm slovenský, původem z obou stran jednoznačně Maďar :)), na otázku, kým je, odpověděl. Nejsem Maďar ani Slovák, jsem Košičan. Plivance schytal z obou stran, které to nepochopily.

 3. Napřed obecně. Žádný nárok většiny utlačovat menšiny na základě jakéhosi státoprávního principu neexistuje. Jakékoli uplatnění podobného principu násilím je totalita. V případě promíšenosti obyvatelstva a animozity jako je na Ukrajině je jediné řešení – rozdělení státu. My se Slováky jsme to vyřešili relativně v pohodě, takže – jde to. Jistě, je tu ještě jedna možnost. Aby obyvatelstvo Novorosie odešlo kompletně do Ruska. Takové vyhnání.
  V současné situaci, kdy je západ Ukrajiny plný fanatiků a s vazalskou vládou si naopak myslím, že dostanou, co si zaslouží.
  Rusko bez větších nákladů udrží Novorosii pohromadě, nemusí se do toho přímo vkládat s armádami. Stačí mu zavézt z Ruska infrastrukturu a pomoci zbraněmi a vojenským materiálem, možná dobrovolníky a instruktory, jako to dělalo dosud. Prokázala to situace před příměřím, a prokáže se to znova.
  Obyvatelstvo západní části bude teď velmi trpět a to hladem a zimou. Každopádně markantně zchudne. Možná to povede k revoltám. Hitlerův nacismus dal naopak lidem v Německu práci, což jejich fanatismus podpořilo. Takže můj dojem je, že na západě Ukrajiny to bude do roka vypadat úplně jinak.
  Ještě jeden důležitý efekt to bude mít. A to pro Rusko samotné. Karty jsou odkryty, vše je jasné. Celá hra na demokratickou podporu „neziskovek“ v Rusku skončí. Pátá kolona se v Rusku nejenže ztratí kontrolu, ale dostane se pod „demokratický“ tlak. Vzniknou další splašené kundičky, pardon, „disidenti“. Ale podporu národa mít nebudou.

 4. Dlouhodobá zkušenost je taková, že je klid, pokud lidé žijí ve svém státě. Češi v ČR, Slováci na Slovensku, Rusové v Rusku…

  Menšiny v cizí zemi nedělají dobrotu.

  Logicky jsou 2 řešení:
  Buď překreslit hranice nebo přestěhovat lidi.

 5. A to si představte, že jsou lidé, kteří zastávají názor, že stát dal člověku vzdělání a zdravotní péči, a proto je člověk „majetkem“ státu, což jej činí povinným odvádět daně a v případě odstěhování do jiné země zaplatit státu náklady spojené s jeho vzděláním.
  Každý národ má právo na sebeurčení. Protože však neexistuje nic jako donbaský národ, nemá v tomto případu smysl o nějakém sebeurčení národa vůbec uvažovat.
  Je smutné, jak Rusové a jejich přisluhovači hovoří dojemně o právu obyvatel v Donbasu na sebeurčení, víme-li, jak perzekuuje Rusko veškeré snahy o osamostatnění Novosibiře. Zatýkání a perzekuce představitelů Novosibiře i novinářů, kteří si dovolí o tématu psát, je na denním pořádku.
  Co se týče Donbasu, jistě by se našlo nějaké řešení. V případě Kosova trvalo celý rok, než se na základě intenzivních jednání dospělo k nějakému řešení. Je typické, že osamostatnění Kosova nejvíce kritizovali ti, kteří dnes volají po osamostatnění Donbasu.
  Jednání mezi Kyjevem a zástupci Donbasu probíhala a dále probíhají. Kyjev nabídl separatistům větší autonomii, právní ochranu i výsadní postavení ruštiny. Jednání ale zásadním způsobem zablokovala invaze ruských vojsk na území Ukrajiny, která byla porušením mezinárodních smluv, mezinárodního práva a podepsaných dohod mezi Ukrajinou a Ruskem o vzájemném respektování hranic. Invaze, kterou dodnes představitelé Ruska popírají. Jak chcete jednat s někým, kdo zapírá, že na vaše území poslal tanky a raketomety a kdo zabírá jednu vesnici za druhou?
  Každý stát má právo na ochranu vlastních hranic před vnějším nepřítelem. A právě to Kyjev dělá. Vy byste se divili Rusku, že se bránilo za situace, kdyby se na jeho území začaly prohánět třeba čínské tanky?
  Pokud by separatisté v Donbasu opravdu toužili po nezávislosti na Ukrajině, tak by nežádali Kyjev o zasílání důchodů a sociálních dávek. To o přílišné touze po samostatnoti nevypovídá.
  V každém případě by měly státy dodržovat mezinárodní právo. Podle mezinárodního práva nemají například Rusové na Karlovarsku právo prohlásit Karlovarsko za část Novoruska. Stejně tak toto právo nemají ani obyvatelé Donbasu.

 6. Kdyby to nebylo smutné, bylo by to veselé. Radikální socialista Tribun, žijící ve státě, který se historicky udržoval díky přehlížení až utlačování národnostních menšin od Židů, přes Cikány, Poláky až k Němcům (a jen slabost tohoto státu zabránila tvrdšímu postupu a větším obětem), obhajuje krajně libertariánské právo na secesi.
  Oponovat mu musí libertarián, který v hloubi duše právo na secesi uznává (a to jak spřízněných Němců v Sudetech, tak nepřátelských Rusů v Donbasu), ale uvědomuje si, že takové právo předpokládá neexistenci jiné konkurenční velmoci, která sama na svém území secesi netoleruje, ale exportem svých občanů ji používá jako prostředek zvětšování své moci.
  Zkrátka a dobře, svolíme-li k secesi na Ukrajině, ozvou se ruské menšiny v Pobaltí a Finsku, o asijské části Ruska a jeho hranicích nemluvě. EU a USA jako garant dodržování mezinárodního práva budou zesměšněny a oslabeny (což logicky – zejména v případě USA – radikálnímu socialistovi vyhovuje).

  Absolutní požadavek musí být návrat ke stavu quo ante, to jest Krym i Donbas pod ukrajinskou správu. Cokoliv jiného je bezectnost a jak už si civilizovaný Západ jednou vyzkoušel, bezectnost plodí sice pozdější válku, zato však mnohem většího rozsahu.
  Ať už si Neville Tribun myslí ve své slonovinové věži cokoliv. :-)

  1. A co kdyby jsme se vrátili k Přemyslovcům ?
   Proč si zrovna vy Michale myslíte, že máte právo určit „bod nula“… ?

   1. Nevím přesně, na co narážíte; suverenita UA byla daná mezinárodními dohodami, což o majestátu Přemyslovců neplatí.

    1. Ale no tak Michale…..dneska to jsou mezinárodní smlouvy – včera to byl císař (a papež i když se o tu pravomoc často hádali) co potvrzoval panství králů…
     Kde dáme „bod nula“ od kterého se nesmí měnit hranice států ? Co takhle od roku 1900 …. ? To je přece hezké datum ne ?

     1. Proč máte takový problém s tím, řídit se mezinárodním právem? Vždyť mezinárodní právo je tu právě proto, aby řešilo sporné případy.

  2. teda vy, sebemrskačští liderálisté jste skutečně srandisti. Prej „ve státě, který se historicky udržoval díky přehlížení až utlačování národnostních menšin od Židů, přes Cikány, Poláky až k Němcům“…..Ten zlý stát kdyby jenom malinko povolil ve vyžadování dodržování minimálních požadavků na soužití vícenárodnostních entit (tedy žádné přehlížení a utlačování – zkuste se ze své slonovinové věže porozhlídnout jinde posvětě, vy slone), tak ten stát tady dávno nebyl neboť by nejspíše ani nevznikl.

   Chápu, že to by vás naplňovalo kontinuální rozkoší, protože český národ dle liberálistů tady nikdy neměl co dělat. Taková sebemrskačská až vlastizrádná slonovinová věž

 7. Tohle je téměř neřešitelný problém. Asi každý člověk vnitřně cítí, že každý má nějaké právo na sebeurčení. Jenže ve kterém momentě ono právo je dostatečně silné, aby měl nárok se odtrhnout a vytvořit svůj vlastní stát. Nemusíme sahat až do Donbasu či Palestiny, Kurdistánu, Osetie, Tibetu nebo Kosova. Máme zde Moravu a je pravděpodobné, že existuje i určitá skupina lidí na Slezsku, která by si dokázala představit na začátku větší autonomii (existuje za severními hranicemi, takže logicky tahle myšlenka může být i zde). Operovat vůlí většiny je také ošidné, protože převážně separatistický proces začne jen menšina těch nejradikálnějších, která pak případně za sebou strhne zbytek a nebo protiakce státu způsobí radikalizaci populace. Univerzální právo na automatické přepisování hranic by nás vrhlo do naprostého chaosu.
  Myslím si, že jedinou cestou by byla nějaká mezinárodní správa sporných území, která by ale do doby než padne rozhodnutí se kterým budou souhlasit obě strany patřila de iure původnímu státu. Vojenský dozor modrých přileb etc. ale to všechno by vyžadovalo nějaké jiné OSN, které poslouchají všichni, kde se nerozhoduje podle vet a politických zájmů. A stejně je zde tisíce dalších detailů, u kterých si uspokojující řešení nedokážu představit – například co daně, sociální systémy etc. v takových regionech, silové složky můžou být mezinárodní, ale tohle je vždy provázané s původním státem.

   1. :) Spíš bych se bál Pražáků, ač sám k nim patřím, tak kolem sebe slyším furt skučení na téma, jak strašně my hlavnoměšťáci trpíme z důvodu celé země.

    1. Ono by stačilo se zbavit severních Čech a severní Moravy; beztak tamní obyvatelstvo je nepůvodní a ekonomice spíše na škodu.

     1. Se zbavit ?

      A to jsou kteří „my“… co se budeme zbavovat, aby jsme se „my“ měli lépe ? ….. „ekonomice na škodu“, „neviditelná ruka trhu“, „bůh jasně existuje“……ach jo :(

      To už má být zase ten „sobecký“ liberální egoismus ?

     2. nebo se zbavit Prahy – většina obyvatelstva nepůvodní a ekonomice k neprospěchu – tlupy ouřednictva a manažéři z generálních ředitelství firem, které svou činnost z 95% procent vykonávají ve zbytku republiky a tedy rukama nepražáků. To se to pak chvástá vysokým HDP na hlavičku pražáka, když sídla většiny firem jsou papírově ve Stolici…..

     3. Ha, další frustrovaný občan. Etnický původ Pražanů by chtěl zkoumat a jejich HDP je prý realizováno ponejvíce mimo Prahu. Na ja, kupní síla Karviňáků a Frýdeckomístečanů taky předurčuje tento region pro vývoz luxusního zboží, IT firmy tam prodávají nejvíce SW pro automatizaci, developeři tam staví své nejmodernější projekty, prodá se tam nejvíce aut, kdepak v Praze, tam skoro nejezdí….A třeba takové cestovní kanceláře, kde ty realizují svůj zisk by mě zajímalo? Taky na dovolený jezdí podle asociace cestovních kanceláří nejvíce lidí z okresu Krnov, Bohumín a Havířov.

      Samozřejmě ti zahraniční turisté co v roce 2013 v Praze utratili 93mld. korun, tak samozřejmě vše u ostravských a znojemských firem co mají v Praze hotely a restaurace a co dělají „Sehenswürdigkeiten in Karlstein“ mluví jasnou hanáčtinou a Karlštejn je nakonec původní hrad moravského kniížete Břetislava a Praha ho zabavila za vlády Karla IV, který stejně zradil Čechy když se nechal biřmovat ve Francii a vychovávat se tam svým strýcem Karlem IV. Sličným a ne na Velehradě arcibiskupem Jindřich Berkou z Dubé:-))

     4. Ha, další přažský Otík…klídek Otíku, zkus si malinko povyskočit, uvolníš napětí. Zahraniční developeři postaví pro zahraniční firmy pár věžáků na Pankráci, zahraniční prodejci aut mající v Práglu zastoupení těmfo zahraničním firmám prodájí pár luxusních aut, čímž je Prágl doslova dopravně zasrán a musí se to řešit z celostátních peněz různými dalšími trasami metra a vééélmi výhodnými TUNELY Blanka. Vynikající přínos pro HDP.
      A ty miliardy utracené turisty – ty jistě skončily tuná doma, že jo? Nebo je daní ve svých daňových rájích majitelé Four Seasons Hotel Prague a jiných chaloupek, v nichž zahraniční návštěvy tráví svůj čas?.

      Zahýkej zase něco, kluku Otíku, ale trochu méně nabubřele a méně slabomyslně :-)))

      Příště bych ocenil rozbor HDP vyprodukovaného na pražských GŘ ČEZu, Státních drah, O2, T-mobilu apod. těmi kravaťáky, kteří nedělají nic jiného než že malují grafy, chodí na rauty a odpoledne skočí na golf. Zkus to, Otíku, třeba překvapíš :-)))

     5. To je osud většiny metropolí. Athény? Kdo byl kdy na řeckých ostrovech, jistě tam o Athéňanech nic dobrého neslyšel. Římané dtto, o Bruselu ani nemluvě. Paříž? Totéž. Londýn, Madrid – nevím, třeba mě někdo doplní. Atd.

 8. „Obávám se, že mnozí lidé si neuvědomují, k jak markantnímu posunu za těch dvacet pět let došlo. Před čtvrtstoletím se tvrdilo, že budujeme prosperitu pro všechny. Ti politici, kteří to tehdy říkali, to snad mysleli i vážně. Zároveň se hlásalo, že končí období studené války a že namísto konfrontace nastupuje mírová epocha. V obou těchto bodech jsme byli podvedeni. Už nám stihli oznámit, že blahobyt bude jen pro některé a také nám prozradili, že mír nebude. Čeká nás dvacáté prvé století, které bude naplněné tvrdými a krutými válkami. To se dnes říká naprosto oficiálně, bez jakéhokoliv uzardění,“ řekl na úvod profesor Keller.

  A pokračoval: „Před čtvrtstoletím se nám tvrdilo, že za absenci blahobytu a za válečnickou atmosféru prý může systém reálného socialismu. Od té doby se spolehlivě potvrdilo, že to byla lež. Socialistický tábor zmizel, ale prosperita pro většinu je v nedohlednu a na dohled jsou jen nové a nové války. Potvrzuje se banalita, kterou jsme už málem zapomněli, a sice bídu a války plodí kapitalismus. Před čtvrtstoletím tomu mnozí nevěřili, dnes se o tom mohou na vlastní oči přesvědčit.“

  1. A jéje…..už vidím, jak se tu zase něco po půlnoci objeví komentáře, že za chudobu si lůza může sama svou vlastní leností :/
   A že kdyby se jenom trochu snažila (třeba najít si tři zaměstnání), tak jsme všichni bohatí, všichni bankéři a popeláře budou dělat …… hmmm …. třeba roboti ? :)

  2. Pan profesor Keller kecá, jak je jeho zvykem. Omyl mluvčích, oslovujících československou společnost před 25 lety, nespočíval v tvrzení, že za zaostávání za blahobytnějším Západem může „reálný socialismus“, ale v předpokladu, že tato společnost má v sobě potenciál rychle odbourat handicap, vzniklý během předchozích čtyřiceti let.

   A že si před čtvrtstoletím neuměli představit seriál lokálních konfliktů za humny a novou studenou válku pouze v mírně posunutých hranicích? To bych nikomu nevyčítala. To druhé bylo nepravděpodobné ještě na přelomu tisíciletí.

   1. „nespočíval v tvrzení, že za zaostávání za blahobytnějším Západem může „reálný socialismus“, ale v předpokladu, že tato společnost má v sobě potenciál rychle odbourat handicap, vzniklý během předchozích čtyřiceti let“

    Tomu nerozumim, tak muze za to realsocialismus, anebo lze predpokladat, za to muze realsocialismus?
    Anebo tech 40 let totalitniho martyria na chalupach nas porazilo na kolena dokonce na cele generace?

    Pan profesor se myli jedine v tom, ze predpoklada, ze svedectvi na vlastni oci dokaze zmenit chybne presvedceni. Pan profesor netusi, ze nazirane nemusi byt zdrojem nazoru.

    1. „Pan profesor netusi, ze nazirane nemusi byt zdrojem nazoru.“

     ano, pan profesor to nejen zřejmě netuší, pan profesor především teda asi lidi podceňuje. No a bohužel – tohle říkám opravdu s lítostí- pro mě jde už pan profesor jaksi ruku v ruce s jiným panem profesorem, ač ten je z opačné strany barikády.. takový tandem, K&K. Co mají společné je, že asi teda dokáží /dokázali oslovit jen své příznivce..(?)
     Rozdíl je (pro mě) jedině v tom, že pan profesor Klaus mě nedokázal oslovit nikdy, pan profesor Keller mě kdysi oslovit dokázal, a úžasně, se svým „Až na dno blahobytu“, narazila jsem na to jen tak na netu.. vedle údivu (co že to najednou „můžu“ číst) jsem pocítila i úlevu (že s tím, co si myslím nejsu sama), a přiznám se, že mi tehdy dokonce pomohlo i to, že je pan autor sociolog, tj. odborník, co má na to, co píše, teda ten štempl.. 8-) No fakt, takhle špatně jsem na tom asi tenkrát byla.. on i ten blbej štempl (co potvrzení „chytrosti“ či „neomylnosti“ , čemuž se jinak nejradš vysmívám) mi tenkrát pomohl. Míním jako taková podpora, či berlička?.. no jako že jsem si najednou už nemusela připadat jako ten blbec (a divnej k tomu), co asi teda cítí a myslí jinak než jakási ta většina lidí, nebo než převládající „náboženství“ zrovna hlásá..
     A že se pan autor hlásí i k humanitnímu enviromentalismu, to mi do jeho tehdejšího psaní zapadlo jako klíč do zámku.
     Dnes už mě tenhle pan profesor nějak oslovit nedokáže, a už je tomu vlastně delší dobu..

     A když dnes zas teda pan profesor třeba říká, že: „Socialistický tábor zmizel, ale prosperita pro většinu je v nedohlednu a na dohled jsou jen nové a nové války. Potvrzuje se banalita, kterou jsme už málem zapomněli, a sice bídu a války plodí kapitalismus. Před čtvrtstoletím tomu mnozí nevěřili, dnes se o tom mohou na vlastní oči přesvědčit.“

     tak o5, tímhle mě už neoslovuje, je to pro mě cizí člověk, který jde po ulici kolem mě a kohosi zdraví.. že dokážu pochopit, proč to třeba zrovna takhle říká, či ten kontext, tak to (pro mě) nic neznamená.. teda když pominu jistou lítost, kterou pociťuju, když to čtu.. a tu cítím proto, že pro Kellera mám holt tu slabost, narozdíl od Klause.. však v čem se od něj dneska Keller liší, opačným znamínkem?
     A krom toho, – bídu a války „umí“ (vy)plodit jakýkoliv -ismus.. abych tohle „věděla“, na to kupodivu snad ani nepotřebuju srovnávat všechny dosavadní -ismy, na to stačí možná jen představivost, nebo spíš teda vědomí toho, co člověk všechno dokáže, protože je to člověk, kdo tvoří.. i přetváří.. a ano, tvoří teda i všechny ty -ismy.. i se v nich uplatňuje.. v dobrém i ve zlém..

     1. Me tedy zas znervoznuje bezbrehost internetovych debat a ze to, co rika pan profesor, ctu jen u nekolika malo blogeru.Zbytek se uklidnuje tim, ze valci i jine -ismy. Ovsem ja v jinych – ismech neziji a ten muj to u mne prohral uz s prvym humanitarnim bombardovanim a to takrikajic na cele care. Tohle selhani se tahne dodnes a dostihlo nas uz i na nasi evropske pude, takze profesora ctu stale rad.
      Vse vysvetluje jeho soudruh, profesor2.0 Belohradsky: „Nikdo neposloucha.“
      Ten Nikdo se pak bude divit a hazet vinu na kde koho a to jen proto, ze nenaslouchal a tvoril si nazor bez ohledu na nazirani…co si ale clovek na takovem Nikom pak vezme, jak se rikava?

     2. „to, co rika pan profesor, ctu jen u nekolika malo blogeru.“

      fakt? a proč čteš nějaké blogery furt teda, mrkni všude na net, na běžné komenty lidí, dočteš se totéž, dnes už dávno nedominují modří svazáci, dnes část lidí utvořila už zas druhý mainstream.. takový neoficiální, a že ten oficiální mainstream (či tzv. okolnosti) si to přímo vykoledoval-y, to je sice pravda, ale to pro mě neznamená, že musím s přesvědčenými opozičníky souhlasit, či teda úplně ve všem.. Mně dnes přijde, že lidi reagují jako splašení, úplně bezhlavě.. tu potřebu odporu ale chápu, jenže je to odpor pro odpor, opozice za každou cenu, klasicky se s vaničkou vylívá i dítě, aneb třeba práva, lidská práva jsou na prd (ahoj Brumlo :) -podstatné přecivá je, aby byla práca, aby se lidi teda uživili.. Jo jenže práca může být i v nelidských, bezprávných podmínkách, v té práci i mimo ni.. Je to zas jak jakési zaklínadlo, míním z úst povolaných, politiků, řeší se taková „práce pro práci“, aby lidi neměli moc času na vylomeniny?, či na přemýšlení, takže bušit někde v montovně za pár šlupek jak ten robot, aby teda člověk nezdechl hlady, a přitom vyrábět další levné šunty, to se jistě taky dá, ale není to nic, o co bychom měli stát. Ostatně právě o tomhle snad musí každej velkokapouš tiše snít.. nebo ne?

      (no na co nějaká robotizace třeba? (aby výroba fičela nebo se lidem právě ulevilo a mohli se věnovat i něčemu jinýmu) .. lidi stejně vesměs nemají na to, aby nakupovali pořád nové a nové věci, teda míním že na to nemají většinou nejen finančně, ale i tak, jako lidské bytosti, neustálej konzum, ktrej od lidí systém požaduje (aby se mohl točit), na ten lidi prostě nemají, a to není jejich chyba, naopak je to přednost, mají přece to vědomí, a když si koupí další blbost, co i nepotřebují, tím si jen nakrátko kupují to „štěstí“.. teda spíš bych řekla, že si kupují takovej dudlík.. nebo záplatu.. nepíšu status, a tyhle věci.. Bože vždy´t tohle je stará věc, že třeba lidi, kteří třeba něčeho svým úsilím dosáhli, neco dokázali a tak, tak když pak za to dostali „zaplaceno“, míním tak, že se najednou můžou přímo válet v penězích, majetku a jinak točit palečkama, tak že začnou být po čase nešťastní, trpět depresema, sáhnou k drogám.. přes všechen dostatek až přebytek jim začne něco chybět.. jojo, i ti největší boháči bývají neštastní.. pokud třeba nezačnou dělat něco smysluplnýho..
      .. jenže zase, často tím smyslem bývá snaha získat moc.. protože nakonec co, ono to asi není totéž- moci si všechno či všechny koupit x moci všechno a všechny ovládat – to je jak ten chlápek Mackinder z toho odkazu tady dole, že ho takové věci napadly, to je samé – kdo ovládá tohle, ten ovládne tamto, kdo ovládá tamto, ten ovládne tady toto, a kdo ovládá tady toto, ten panuje nad světem- kde tohle lidi jeho typu berou? furt samé panovat ovládat dominovat.. teda ještě k němu zkusím něco tam níž napsat, když mi to vyjde, ať v tom chaosu nadělám ještě větší.. jo jsem se zas moc rozepsala )

     3. „mrkni všude na net, na běžné komenty lidí, dočteš se totéž, dnes už dávno nedominují modří svazáci, dnes část lidí utvořila už zas druhý mainstream… právě o tomhle snad musí každej velkokapouš tiše snít.. nebo ne?“

      No urcite, co je kapousovo, dejte kapousovi, s tim asi nic nenadelam, smula je samozrejme ta, ze se svezu s nimi, ale to uz je osud, takrikajic.

      Prepostnu sem to, co jsem dal nahoru:
      „Někteří ekonomové v současné situaci dokonce hovoří o tom, že firmám ve vyspělých ekonomikách vyhovuje současná „rovnováha“ relativně utlumeného růstu. Ten je totiž z hlediska zisků více než vyvážen útlumem mezd. Jinak řečeno, firmy by podle této teorie na tom byly hůře, kdyby ekonomika oživila a toto oživení sebou přineslo mzdové tlaky.“

      Peklo si v nejvetsi mire delaji prislusnici stredni tridy navzajem, protoze jsou na frontove linii. Velkokapousovi je putna, ze se nekonzumuje, to muze trapit tak mistniho prodejce. A tak se stredni trida dusi navzajem a dela si peklo v zastoupeni a vzyva liberalni teorie, ktere ji pak vedou k exekutorovi. No, pak se muze dotycny utesovat tim, ze v boji vyhral ten lepsi, to je tzv. cestna prohra ze zoufalstvi.
      Kazdy pekar miluje volny trh presne do okamziku, nez si v ulici otevre pekarstvi nekdo druhy, pak zas zacne milovat regulace. A kdyz ho zreguluji na polovinu, zacne vzyvat dotace (ale ty rozumne, samozrejme, zadny socialismus).

      Z toho vyplyva urcita nazorova nestabilita stredni tridy a tedy i pouceni, ze k „prumeru“ nelze chodit na diskuzi, protoze se clovek dovi jen same lzi, anebo ad hoc prave pouzivane ideje, kterych se je dotycny diskuter schopen zbavit prez noc (nic proti prumeru, rec je o metode zisku informaci).

   2. kruci, to jsou ale kydy…třešňo, třešno, že se na to už nevyprdnete a nejdete na odpočinek….

    1. No a jak to vidíte vy, Macu?
     Že jsme nezaostávali?
     Nebo že jsme to zaostávání ve skutečnosti mohli rychle dohnat?
     Třeba byste aspoň jednou mohl místo osobních útoků vyložit karty.

     1. hergot třešňo, fakt si myslíte, že na vaše „Pan profesor Keller kecá, jak je jeho zvykem. Omyl mluvčích, oslovujících československou společnost před 25 lety, nespočíval v tvrzení, že za zaostávání za blahobytnějším Západem může „reálný socialismus“, ale v předpokladu, že tato společnost má v sobě potenciál rychle odbourat handicap, vzniklý během předchozích čtyřiceti let“….. se dá nějak reagovat? Zkoušíte to po sobě číst? Proto vás posílám na odpočinek, protože si s vámi nevím rady. Ale pravda, asi jsem natvrdlej.

      1) nevím co je vadného na tvrzení, že „za zaostávání může reálný socialismus“
      2) nevím, co je vadného na tvrzení, že tato společnost měla v sobě potenciál………

      Obojí platí. Bohužel po odbourání REÁLNÉHO SOCIALISMU jsme RYCHLE NEODBOURALI HANDICAP, ale to neznamená, že to bylo vyloučeno. Stačilo neumožnit hajzlům rozkrást ty cca 2-3 biliony kaček a byli jsme – ne zrovna v ráji ale v mnohem lepší pozici, to zcela jistě

      A povězte – v čem ještě Keller kecá? Že se rozevírají majetkové nůžky nad veškerou únosnou míru? Že koncentrace a závažnost válek roste? A kdo ty války vede? Dle vás socialistický tábor, že jo.
      Nejblbější na kapitalismu je to, že je nepoučitelnej. Jestliže se 85-90% světových aktiv koncentruje v rukách 10, později 5 a nakonec méně než 1% světové populace, nemůže to skončit jinak než průserem. Velkým. Celosvětovým.

      Ale Keller kecá a třešně jsou spokojené. Njn…., jdu na řízek. Kapitalistický :-))

     2. Války nevznikají proto, že bohatí lidé chtějí žít ve válce. Přečtěte si, jak bankéři a naftaři dělali před 2. sv. v. všechno proto, aby válka nemusela být. Války vznikají proto, že politici chtějí zvětšit svou moc a jsou pro to ochotni obětovat životy svých lidí. To politici vyhlašují války, kterých sa sami nikdy neúčastní, ne kapitalisté. A politici butou mít moc tak dlouho, dokud lidé budou volat po státu, který jim dá vzdělání zadarmo, zdravotnictví zadarmo apod. Tedy války budou ve světě dokud lidé budou volat po silném státu.

     3. Naprostá pravda pravdoucí. Bojuje se jenom tam kde se volá. Protože tam kde už někde měli to vzdělání i zdravotnictví zadarmo, tam se nějak neválčilo… :-)

     4. omlouvám se, ale na bláboly TAKOVÉHO kalibru reagovat fakt nebudu. Mám před¨sebou ještě řadu důležitějších úkolů – namátkou: podrbat se za uchem, ostříhat si nehty, zapřemítat, jestli by se našel v ledničce ještě zbytek toho včerejšího Irsaye,…a tak.
      Poučovat někoho, že politici jsou sami o sobě bezvýznamná lejna, pokud je zezadu někdo – kdo asi? – vydatně nepodšprajcovává, – na to fakt chuť nemám. A až lidé přestanou volat, bude po válkách. No tomu bych věřil. Až totiž lidé OPRAVDU přestanou volat, bude to proto, že žádní lidé už nebudou, čehož následkem nebudou ani války
      FUJTAJBL, TADY JE ALE MATERIÁL :-))

      Naštěstí dvě deci Irsaye zbyly. Tak na zdraví lidí, kteří ještě mají sílu volat :-)))

 9. Včera jsme se ptali, čí je Krym. Dnes to víme. Ruska.
  Dnes se ptáme, čí je Donbas. To uvidímě zítra.
  Pozítří se budeme ptát, čí je Podněstří, poté čí je Moldavsko, pak čí je Ukrajina, pak čí je Slovensko…

 10. Asi se vyjadřuju moc šroubovaně. Takže jinak: Ti, co mluvili před pětadvaceti lety z balkónů, měli úplnou pravdu, když říkali, že za naše zaostávání za Západem může čtyřicet let vlády komunistů, včetně éry tzv. reálného socialismu. Pravdu neměli, když říkali, že konec vlády komunistů tu naši zaostalost rychle zlikviduje. Podle mne nelhali, asi si to opravdu mysleli. A s nimi většina jejich posluchačů. V tomhle Keller opravdu kecá.

  1. Dokonce i já souhlasím s tím, že někteří co tehdy mluvili na tribunách, tomu co říkali nejspíš i sami věřili…

  1. evropané oslavují Kolumba jako objevitele …. a indiáni jako nepřítele, jež přivodil jejich zkázu (zkráceno – ať mne někdo nechytá za slovo že nerozepisuji názvy kmenů a národností) – holt záleží na úhlu pohledu. A evropan myslí že veškeré dějiny se točí kolem jeho pupku světa …. bohyněžel vím že to platí i o mne, ono překonat vlastní dogmata výchovy není lehké…

   1. Ano, clovek je tak navykly, takze ani nelze uplne rici, ze by ve svem zvyku „nemel pravdu“.
    Ja si na ten geograficky (geopoliticky) stredobod vzpomenul, kdyz se ted nekdo na nejake diskuzi vysmival Sanghajske skupine, pritom tahle presne kopiruje vyse uvedenou teorii.
    Touhle cestou jsem objevil i tzv. holandsky syndrom:
    http://www.czechfreepress.cz/miro-suja/holandsky-syndrom.html
    „Zatímco pád Říma souvisel s vnitřním politickým rozkladem a nájezdy sousedních národů, pád španělského impéria souvisel i s tím, že v zemi se přestalo vyrábět, a to z důvodu přílivu ohromného množství zlata a stříbra z nových kolonií. Španělsko si mohlo dovolit vše nakupovat v zahraničí a domácí výroba upadala, takže po vyčerpání zdrojů zlata se Španělsko v době nástupu průmyslové revoluce a kapitalismu octlo bez průmyslu.

    Aniž by o tom možná přítel Prince věděl, tomuto jevu se v ekonomice říká „Holandský syndrom“ a dnes jim trpí hlavně arabské země, které si díky obrovským příjmům z těžby a prodeje ropy a plynu mohou vše nakoupit v zahraničí, tudíž si neumí vyrobit ani hřebík, natož, aby si ho ještě sami zatloukly.“

    1. ten článek je zajímavej, a jedno že starej, tam toho je.. ale proč se tomu říká „holandský syndrom“, když jakejsi prvopočátek to mělo asi teda v tom Španělsku? Zkusila jsem si to najít, a nikde nic.
     Jo a to stříbro a zlato a Brumla výše.. no hned jsem si vzpomněla na toho chlapíka, co napsal knižku o tom, jak američtí Indiáni ovlivnili resp.transformovali svět, je to pod volyňskými Čechy. Tu knížku jsem pochopitelně nečetla, je to z wiki, ale on v ní prý řeší právě i stříbro, a jeho vztah k rané průmyslové výrobě a kapitalismu obecně. A jde dokonce tak daleko, že říká, že kapitalismus jak ho známe, by neexistoval „bez velké hromady stříbra“.. doslova tedy „hory“ .. (asi jako dneska potřebuje tu ropu?)
     No a píše, že tu „hromadu stříbra“ tvořilo až z 85ti % právě to stříbro, které se našlo na americkém kontinentu.

     Nebo jinak řečeno, 85% stříbra z té celé hromady pocházelo z nových kolonií. No a na americkém kontinentu byli Španělé byli úplně první, a přitom teda Španělsko, které samo mělo odtud to ohromné množství stříbra (a zlata) pak teda bylo nástupem průmyslové revoluce a kapitalismu jaksi „překvapeno“..
     Jo jasně, víme, domácí výroba upadala, protože si holt všechno mohli dovolit kupovat jinde..

     1. ještě dodatek
      já snad vyhrabu stará přísloví, z nouze ctnost třeba, nebo spíš silnější vyhrává? Nebo třeba první vyhrání z kapsy vyhání či kdo pozdě chodí, sám sobě škodí?
      No oni totiž právě Holanďané začali s kolonizací vlastně jako poslední, spolu s Brity, ti ale byli před nimi, takže co, klidně si můžu to „holandský“ u toho syndromu pro sebe přeložit ve smyslu „jdeš pozdě“, nebo spíš „jsi poslední“..
      A Španělsko k tomu říká „můžeš být poslední“ navzdory tomu, že jsi byl původně „ten první“ .. však to platí i pro ty Indiány, co prý transformovali svět. Oni ho teda jistě tzv. transformovali, akorát že tu jejich transformaci někdo použil, jiný zneužil, a další ukradl..
      Ale ono to s tím prvním a posledním platí i naopak, takže..

     2. Spanelsko je na tom trochu jinak, ma jinou tradici, na rozdil od podnikaveho protestantskeho Holandska.
      Bohuzel buzek Pokroku v nasi hlave (anebo v me, at mluvim jen za sebe) mi naseptava, ze kdo nevyrabi, neobchoduje a nema vysoke HDP, je blbec.
      S potesenim jsem zjistil, ze Presseurop stale pokracuje, byt zrejme jede na ubrany plyn, neb nedotovan z EU se stal dobrovolnickym projektem. Zde onen clanek o Spanelsku:
      http://www.voxeurop.eu/cs/content/article/2101921-500-let-promarnenych-prilezitosti
      „Triumfální pochod antiekonomismu začal nicméně již v roce 1492….Zatímco střední Evropa bohatla ze zlata Inků, hověla si španělská šlechta pasivně na příjmech ze zruinovaných latifundií.“

      Triumfalni pochod antiekonomismu…ja na nem vlastne nic tak spatneho nevidim. Kdyby se clovek zahloubal opravdu seriozne do historie, pak by urcite zjistil, ze krutost systemu, pro kterou jsou znamy nekulturni antiekonomicke zeme, si nijak nezada s temi ekonomickymi. Jeste nedavne dejiny protestantskych zemi (cirka 100 let) jsou z dnesniho lidsko-pravniho pohledu zcela neuveritelne ve svem „barbarstvi“.
      Clovek vidi jezuity a hned na to inkvizici a paleni carodejnic. Tak se moc nevi, ze inkvizice naopak brzdila svetske soudy v jejich zapalenosti, kterazto zhnuly nejcasteji z duvodu prave ekonomickych. Tak zmocnenec svate inkvizice zachranil pred upalenim mnoho dusi.

      Pro mne vypada rovnice asi takhle:
      nevyrabis + mas vyrabejiciho souseda= dostanes od nej po hube
      jelikoz nevyrabis => jses debil = pojmenujeme po tobe nejaky syndrom, abys pusobil jako odstrasujici priklad

      A pritom to tak byt nemusi, trebas je dotycny nevyrabejici v zasade jen obycejny slusny clovek (spolecnost), co po nikom nic nechce, ale prave zato je potrestana.

     3. Holandane tedy nevyrabeli, protoze nemuseli= pozdeji se chytli do vlastni pasti, zatimco
      Spanele nevyrabeli protoze nechteli = pozdeji se chytli do cizi pasti.
      Tak bych to videl v kostce.

     4. Mno, problémem Španělska bylo nejen technologické zaostávání, neboť při drancování amerického stříbra (a zlata) žádné vlastní výrobky nepotřebovali, ale také neschopnost provozovat a uhájit námořní cesty před podnikavějšími národy v mořeplavbě. Ale zejména – nesmírná korupce a rozkrádání.Spojení s Amerikou se provozovalo jednou ročně, před vyplutím kontrolovali královští úředníci lodní výzbroj a zejména předepsané počty děl – a jen je spočítali, už je z lodí vyložili a nahradili zajímavějším nákladem. Děla se dokonce v amerických přístavech lodím jen pronajímala. Nerad bych se pletl, ale mám dojem, že v těch dobách bylo Holandsko ve španělských rukou a sloužilo mj. i jako dodavatel lodí, zatímco Španělé byli jakž takž aspoň zdatní opraváři. Myslím, že to holandské zpoždění v koloniálních výbojích mělo na svědomí právě Španělsko, ale v Indočíně se Holanďané uchytili docela dobře, jak dodnes trpce vzpomínají třeba v Indonésii…
      Ale nijak na tom netrvám.

     5. Vy na tom netrvate, XY, ja zas nemam duvod vam neverit.
      Asi zde plati obecne ceske porekadlo „Lehce nabyl, lehce pozbyl“. U Holandanu je treba pocitat s tim ze jde o maly narod, tudiz jejich vojenska prezentace v koloniich nemohla byt tak silna, jako u Spanelu, plus samozrejme to, ze jejich tradice neni vojenska, tedy na tomto poli to takzvane neumi. Oni dobyvali predevsim skrze chytrost a obchod a to stoji samozrejme vice casu, nez fyzicka kolonizace skrze mocenske struktury.

 11. Zase jste bohužel nic nepochopil.
  Keller kecá, protože mluví o lhaní.
  A protože nechce vzít na vědomí, že rychlé vymazání handicapu vzniklého v padesátých až osmdesátých letech se nepodařilo v žádné zemi bývalého socialistického tábora, dokonce ani na východě Německa. Logické vysvětlení tohoto faktu totiž jaksi nezapadá do jeho ideologie.

  1. Keller: „Před čtvrtstoletím se nám tvrdilo, že za absenci blahobytu a za válečnickou atmosféru prý může systém reálného socialismu. Od té doby se spolehlivě potvrdilo, že to byla lež. Socialistický tábor zmizel, ale prosperita pro většinu je v nedohlednu a na dohled jsou jen nové a nové války.“
   Jestli je ta vaše glosa byla na mne, co je špatně? Atmosféru v zemi, která ležela na hranici dvou bloků, si docela dobře pamatuji. Ostatně její hranice rovněž. Míníte, že „prosperita pro většinu“ na Západě existuje, zatímco tady ne, protože jsme handicapováni tím komunismem? To jsou dost pozoruhodná tvrzení; řekl bych, že zaměňujete životní úroveň a prosperitu PRO VĚTŠINU jako takovou, dosud docela vydluženou a naposledy fest pohřbívanou hluboce promyšlenou hospodářskou politikou nejlepšího ministra financí ve střední Evropě…
   Ostatně ty citované Havlovy výroky (zaujaly mne už před těmi 25 lety, neb slibovaly vyřešit kvadraturu kruhu) padaly, pamatuji-li si dobře, z jakýchsi melantrišských balkonů, na Letné a posléze už na ctihodnějších místech. Jestlipak věděl, že slibuje nesplnitelné – v tom případě prostě lhal – nebo snad opravdu věřil tomu, co říká? Nevím, co je horší. To už byl ten Vaculík daleko realističtější a řekl pěkně natvrdo – s kapitalismem jsme si zvolili důvod pro existenci komunistů. (Načež uháněl se pomodlit k Halíkovi…) No – a můžeme pokračovat rovnou debatou o zbytečnosti sociálního státu a o hlubokém sociálním cítění pravice všech barev… To je přece furt dokolečka dokola, jako ty vznosné teze o vývozu (pokud možno vyfutrovaném silovou argumentací) demokracie mezi kdejaké nešťastné machometány.
   Kříže staví Bůh. – Ale kdepak, lidi. – Bůh. – Lidi. Na to je škoda času.

   1. Nebylo to pro vás.
    Ale když už jste se do toho namontoval:
    Správně jste usoudil, že pro mé tvrzení, že Keller kecá, je klíčová tahle věta:
    „Před čtvrtstoletím se nám tvrdilo, že za absenci blahobytu a za válečnickou atmosféru prý může systém reálného socialismu. Od té doby se spolehlivě potvrdilo, že to byla lež.“
    Takže co se týká blahobytu, z Kellerovy věty není jasné, jak to s ním bylo, jasné je jen to, že chce někoho mermomocí obvinit ze lži. Byl tu blahobyt a někdo nám lhal, že tu ve skutečnosti není? Nebo tu blahobyt nebyl a někdo z jeho absence lživě obvinil reálný socialismus? Kdo v tom případě za tu absenci mohl? Čím se to spolehlivě potvrdilo?
    A ještě válečnická atmosféra: Opravdu se pan K. nepamatuje, jak do nás do příchodu Gorbačova prali nutnost celosvětového vítězství „tábora míru a socialismu“, a jak tuhle nutnost předváděli v praxi? Kreml pro výstrahu neváhal nasadit sílu ani proti vlastním spojencům.
    Po plyšáku se potvrdilo, že existovaly velmi propracované plány na obsazení západní Evropy tankovými sbory armád Varšavské smlouvy. Ty plány byly aktualizovány ještě v osmdesátých letech. Takže jestli chce pan K. tvrdit, že s válečnickou atmosférou neměl „tábor míru“ nic společného, kecá. Na tom trvám.

    1. No, když už jsem se do toho namontoval, musím říct, že jeden citovaný odstavec (či souvětí) nelze oddělit od ostatních, jak to činíte. Takže Keller konstatuje, že po čtvrtstoletí (nejen zdejší) veřejnost poznala, že blahobyt pro všechny opravdu není (a není ani v těch zemích, které vytvořily EHS a dnes EU), dále seznala, že pouhý pád komunismu a Bilakova reálného socialismu a s tím související konec studené války žádné horké války neodstranil, a to ani v samotné Evropě, patří-li do ní Balkán. Je nasnadě, že tedy ani mír není zdaleka zajištěn. Že se EU nechala zatáhnout do ukrajinského dobrodružství, tu skepsi ohledně mírového blahobytu pro všechny nadto důrazně podtrhuje. Ty kritizované teze vyvrátil samotný vývoj – ani Rusko dnes není komunistická či socialistická země. Logicky z toho plyne, že teze, které Keller kritizuje, byly buď bezbřehou naivitou nebo záměrnou lží. Tertium non est datur. Takže jaké kecání?
     Myslím, že to byl zlopověstný Hegel, kdo objevil princip lsti dějin, tady se znovu ukázal ve vší nahotě.

     1. já se do toho taky namontuju, víte co, XY, to budou jakési ty jemné nuance, na které asi lidi s cejchem pravdy a lásky mají holt ta tykadla.. takové radary.. A je úplně jedno, jestli jsou zleva nebo zprava, nebo že spolu občas, a někdy až na dřeň, nesouhlasí.

      Jinak jestli je i na těchto stránkách někdo náhodou z řad lži a nenávisti, třeba by pomohl s rozborem těch vět, co sem embéčko dal. Rovnou říkám, že první tři věty jsou v pořádku, to je normální vyjádření. Problém začíná od čtvrté věty a dál, rovněž se ptám, kdo že to teda lidem už stihl oznámit, že blahobyt bude jen pro některé a také nám prozradili, že mír nebude?

      Na straně druhé zas napsat, že „Pan profesor Keller kecá, jak je jeho zvykem“, to teda taky nemůžu.. pan profesor jednak pokaždý nekecá- naopak, on to není žádný blbec a teda opravdu stojí za přečtení , ale především, on zrovna právě v těch dvou odstavcích řekl jen samou pravdu.. či „pravdu“..
      Ale je klidně možný, že ji tam vidím jen já. Možná i proto, že jsem tohoto pana profesora nezavrhla, mám pro něj pořád slabost, ač se právě už taky zařadil, sám se zařadil.
      (ovšem já jsem mu k tomu taky dopomohla, když jsem ho za sebe poslala do EP, nejspíš teda z masochismu?, pamatuju moc dobře, jak jsem dopadla s panem docentem Havlem Jiřím ;) .. ten zas byl spíš takové tanyny.. psal mi na svém blogu, že žádná křeč, prý jsme nic (euroval) nepodepsali a nemáme euro.. no teď už jsme podepsali, což on už bohužel neví, jenže co já s tím ..)

     2. za úklonu děkuji,
      pro příště vám radím, s tím klaněním opatrně, mám starost o vaše zdraví, hrozí nebezpečí, že chytíte housera, no?
      Nebo houser chytí vás?? ani nevím.. ale vidíte, dvě tak různé věty, výsledek však stejný, jednou se člověk zlomí v pase, a pak už s tím jsou skoro furt problémy 8-)

     3. tedy s drobnou výhradou ke druhému odstavci.
      On to musel „někdo někomu oznamovat“, že tenhlecten blahobyt nebude pro všechny? Ono to při rozhlédnutí se kolem není tak nějak zřejmé? V situaci kdy 80-90% světových aktiv vlastní jednotky procent populace?
      Totéž platí bohužel pro mír. S ohledem na houstnutí globální politické atmosféry Vám NĚKDO nebo NĚCO nalévá optimismus, že se svět válkám vzdaluje a ne naopak?

     4. Upřímně řečeno, že musí tohle (nerovněrné rozdělování blahobytu) nastat, bylo přece jasné od okamžiku, kdy jsme zvolili liberálně kapitalistickou cestu vývoje. Jinými slovy – ta prohlášení o společnosti blahobytu pro všechny byla co? Pořád mi z toho vychází buď neskutečná naivita nebo záměrná lež pro masy…
      Slova jsou jen slova, to nic nestojí, ale ten obsah, že.
      V té době ještě nebyl pojem sociální stát sprostým slovem. V tom byla jakási naděje. Ale s rozpadem komunismu zmizel důvod, proč o sociální stát usilovat – jen jacísi šílení socani pořád tou idejí žijí. Takže otevíráme dveře nositelům autoritářských tendencí – jejich poslední masově přijatelnou inkarnací u nás je jistý pan Babiš. Jak je vidět, stačí v pravý čas něco slíbit nebo rozdat koblihy. :-))

     5. „On to musel „někdo někomu oznamovat“, že tenhlecten blahobyt nebude pro všechny? “

      no.. jestli to někdo někomu oznamovat musel, chtěl, měl či směl.. zkrátka to udělal, a s předstihem
      http://www.parlamentnilisty.cz/arena/tema/Profesor-Keller-to-vidi-cerne-Uz-nase-deti-budou-nejspis-zit-zpet-ve-feudalismu-264542

      Jinak jestli je vám při rozhlédnutí se kolem tak nějak zřejmé, že 80-90% světových aktiv vlastní jednotky procent populace, tak to vám musím gratulovat. No a globální politická atmosféra, ta je hustá skoro pořád, co se mění, to je ta osa zla, takzvaná.. a kdyby to vždycky nestálo lidské životy, bylo by to i směšné, jak se z bývalých nepřátel náhle stávají přátelé, a naopak. A lidi se chovají podobně, to vím, su taky taková, já mám zas pořád pifku na Klause a jeho volnotržní náboženství, pro mě holt zůstal takovým symbolem zla, všeho špatnýho, co se pokazilo po 89tém, a nemůžu s tím nic udělat, pořád mě to irituje, a když odcházel z úřadu s tou slavnou amnestií, tak mi to přišlo tak, že se nám holt už snad pořád bude vysmívat, nebo teda mě, někdo ho zas uznává, každej jsme jinej, no.
      Ale co je nejhorší, vždycky jsem si říkala, že tohle ideologické oblbování je typické právě pro postkomunistické země, a že to časem pomine, až se tady lidem rozbřeskne, a na ty mantry už nebudou slyšet, natož je memorovat, a navíc když se to konečně už částečně daří, tak se tatáž ideologie- totéž „náboženství“ teda přelívá na nadnárodní úroveň, tajně, a přes tu socialistickou EU, jak jí vždycky tržníci říkali.. Ale proč to píšu, tohle víte sám, že jde o TTIP, jednak o zavedení amerických zemědělských a potravinářských standardů, a hlavně o ty arbitráže. Akorát nevím, jestli ty arbitráže nejsou zase součástí nějakého dodatku k té smlouvě, a tedy jestli se neopakuje tentýž scénář, jako s Lisabonskou smlouvou, kde dodatek byl euroval. Keller nikde o dodatku co vím nepíše, teda četla jsem jen ten článek, na který se dalo dostat z těch dvou embéčkových odstavců. S tím dodatkem čtu ale možná špatné autory.. já si čtu kdecokoho..
      Přeju dobrou.

  2. Byli jsme přesvědčováni že máme hendikep, abychom neviděli svůj potenciál. Rozsvítili nám neon globalizace, a my tančili:-). Keller o této vějičce věděl, psal něco v tom duchu že globalizace má dva středy – kulturní, a ten je obohacující. A ekonomický – který je destrukční, protože žije na úkor světa, a vyřazuje všechny jeho pojistky. Psal přímo „o vydírání či vykořisťování lokálně fixovaných periferií vysoce mobilními centry nadnárodních firem“. (Teorie modernizace)
   Keller není ideolog, ani slepec.Má jen smůlu, že jeho vysvětlení nezapadá do vaší ideologie:-)

   Třeba to že zemědělci v EU měli vyšší dotace na hektar svědčí o tom, že nešlo o srovnání hendikepu, si myslím.
   http: //www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Profesor-Keller-pred-lidmi-mluvil-o-bohacich-ktere-nikde-nepotkate-A-ztrhal-Telicku-313014

   1. Nikdy nezažila Čína větší ekonomický rozmach, než když otevřeli čínští soudruzi dveře ekonomické globalizaci. Ekonomická globalizace je nejefektivnější nástroj na vyrovnání životní úrovně na celém světě. Díky globalizaci mohou lidé nakupovat zboží od nejlevnějších prodejců a naopak prodávat zboží těm, kdo jej nejvíce potřebují.

 12. Tady je zajimave pojmenovani viny EU od dalsiho profesora:

  „Zubok rovněž položil zásadní otázku, která ze současného dění vyplývá: Co dělat s Ruskem? „Nechat si medvěda za stanem je kontraproduktivní,“ parafrázoval situaci. Pozice Ruska v Evropě musí být dle historikova mínění přehodnocena a analyzována jakožto jeden z důvodů aktuální krize. Jednou z původních západních domněnek totiž bylo, že Rusko projde zásadní transformací a stane se v jistém smyslu Bulharskem. „Je ale příliš velké, aby se kamkoliv vešlo, je to moc velké Bulharsko.“ Pochopitelně, že Rusko s Bulharskem ve skutečnosti srovnávat nelze, podotýká profesor.

  Expert poukazuje na psychologický faktor: Rusové už byli unavení z čekání na to, až jim Evropa určí jejich místo a rozhodli se najít si ho sami. Dosavadní přístup pro ně totiž byl něco jako příslib podmínečného propuštění. V případě Bulharska zněl: Chovejte se dobře a možná se stanete součástí Evropy. „Ale v případě Ruska neplatilo ani toho, pouze tři tečky,“ připomněl Zubok.

  „Chovejte se dobře a co pak? Možná vás přijmeme do Světové obchodní organizace. Trvalo 18 let, než Rusko vyjednalo svůj vstup to WTO.“ Takže zde byl totální nedostatek vize, jaké bude místo Ruska v Evropě,“ konstatuje historik. Zároveň připomněl, že tento stav trvá již od dob Kateřiny Veliké, která ve skutečnosti zabrala Krym. Tato panovnice považovala Rusko za evropský stát. Dle experta musí být vyřešena fundamentální otázka, zda Rusko patří do Evropy, protože momentálně o tom existují vážné pochybnosti.“

  1. Kerej to je, ten Zubok. Není to ten Zubov? Ta jeho fundamentální otázka má přece dávno odpověď – už od Masaryka: Rusko NENÍ a nikdy nebylo Evropa. Bez ohledu na to, co si o tom myslela Kateřina, Petr I. nebo kdokoli jiný.

   1. Zubova jste asi nikde nečetl nebo neslyšel. Toto je Vladimír Zubok z London School of Ecomics. Je znám svojí knihou “ A „Failed Empire: the Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev“. Jedná se o zásadní zhodnocení role sovětského impéria v dobových reáliích. Má na některá dogmata neotřelý názor, třeba to, že Rusko touží více než být zase zpět impérium, spíše po nacionalistickém národním semknutí, kde bude panovat absolutistický ultrakonzervatismus, tedy jakýsi pravoslavný Wahábistán, kde se bude zanedlouho zavírat za opuštění ženy, zanedbání rodičovské péče, mluvení sprostě nebo (to je dost velká ambice) za opilství, či konzumaci alkoholu na veřejnosti. To vše v hávu jakéhosi státního korporativistického syndikalismu, evokujícího Mussoliniho fašismus, ekonomicky fungující jako státem kontrolovaný „státní kapitalismus“ ovšem s rozšířenými socialistickými prvky (byl to právě Mussolini kdo položil základy dnešní podoby Zákoníku práce „Carta di lavore“, kdy jasně vymezil práva pracujících a povinnosti zaměstnavatelů, jasně vychýlenými ve prospěch pracujících).

    Jinak Zubok byl odborným poradcem režie a dramaturgie seriály jdoucího před pár lety na CNN „Cold War“. Je ověnčen řadou cen, čestných doktorátů a spoluprací s instituty, že kdyby snad o tom embéčko vědělo, muselo by říci, že se jedná o profesionálního vzdělance na prestižních CIA think-tancích a školách pro ideoligickou diversi…Někdy bývá tento nick i přes zjevný „ideový gambling“(termín pro lidi přeskakující ve svém světonázorové vyznání mezi levicovým revolučním radikalismem, bigotním monarchistickým konzervativismem inklinující až k mysticismu či esoterice)natolik sobě odporující, že se snažím rozklíčovat, kdy z něj mluví Dr. Jekyll a kdy pan Hyde. Ale to už asi bude profesionální deformace o:)

    1. Jo, díky pane Broži. Heslo Vladislav Zubok jste přeložil správně…:-)

   2. „Ta jeho fundamentální otázka má přece dávno odpověď – už od Masaryka: Rusko NENÍ a nikdy nebylo Evropa.“

    Masaryka si pamatuji jinak: politicky (kulturne) Rusko Evropa neni, geograficky ano.
    Ovsem Masaryk jeste neznal ropo- a plynovody, tady se geopolitika razne meni a ono „geograficky“ se dostava velmi blizko ke kulturnosti.
    Nicmene, evropske staty se vasi radou ocividne neridi, zvlaste pak Nemecko, jehoz ruske namluvy trvaji jiz od doby Petra Velikeho. A to je to, co, alespon dle meho, chtel Zubok rici: zde se Evropa musi rozhodnout, co s Ruskem udela a kam ho zaradi a to jednoznacne.
    Vzdyt naprosto stejna situace je s Tureckem, to take tahlali tak dlouho za fusekli, az ho to prestalo bavit a udelalo se samo pro sebe. Asociacni smlouva byla podepsana nekdy 1963 (?, nechci hledat), od te doby taha EU Turky jako na cezene nudli. Pokud si pamatujete, tak posledni snaha Turecka o vyreseni sveho „evropskeho statusu“ byla si tak pred 3 lety, kdy tlacilo na Brusel, aby se jasne vyjadril, jestli tedy EU ano, anebo EU ne a dostalo se mu stejne odpovedi, jako Rusku: mozna, uvidiime, nekdy pozdeji, snad. No tak se na to vykaslali a zacali se rejpat v Levante.

    Ja tu Zubokovu otazku zjednodusim: EU se musi jasne vyjadrit, zda- li Rusko do Evropy patri, anebo ne a podle toho jej zahrnout do svych instituci. Nejde tedy o to, zda- li Rusko do Evropy patri objektivne („pravdive“), ale jak se k tomu postavi Brusel.

    1. No, já na tom netrvám, ale řekl bych, že německé námluvy s Ruskem (a nakonec i s Tureckem) nebyly dlouhá léta provázeny žádným „ideovým zpřízněním“, ale vždy dobově podmíněny mocenskými (a válečnými) zájmy, v poslední době zájmy hospodářskými. Geograficky samozřejmě Rusko až po Ural do Evropy patří, pak jsou tam trochu jiné světadíly. Ale o zeměpis určitě nejde. :-)
     Velmi přízemně a zároveň i velmi naivně soudím, že Evropě jest politicky a geograficky nechat Rusko na pokoji; nikdy to nebude stát, jenž by se dal – stejně jako to Turecko a imho i Ukrajina – včlenit do Unie. Nepochybně by to bylo možné naopak, ale nemyslím, že by o to někdo tady stál. Já tedy rozhodně ne. :-)
     Soudím, že jsme tu Ukrajinu poněkud „zbruselili“… Možná si měl pan Fülle toho Masaryka přečíst, když už toho nebyla schopná paní Ashtonová. Věděli by, s čím si zahrávají.

     1. At Brusel Rusko na pokoji necha, samozrejme. Ony jsou obe moznosti (ano-ne) stale lepsi, nezli dlouhodoba pretahovana. Kdyz Evropa Rusko odmitne, tak se urcite take obema stranam ulevi, ale nemelo by to byt odmitnuti infantilni, jakeho jsme svedky prave ted. Rusku by se melo dat jasne najevo, odkud kam a nasmlouvat si s nim to, co je potreba (Schröder to s NorthStreamem udelal naprosto mazacky).
      Ukrajina je takove odlozene dite kosovske krize, Brusel delal velmi dlouho jakoby nic a pritom je od pulky devadestaych let jasne, ze tamni vlada hraje s Bruselem nehezkou hru. Bohuzel to za Brusel vyridili Americane, kteri si mysleli, ze Ukrajina je Tunisko- neni.
      Prulom se stal v okamziku, kdy EU uznala Janukovice za platneho predstavitele, schopneho dovest zem k predcasnym volbam (kdyby byl Brusel silny, tak tam hned posle bile prilby OSN a OBSE a dotahne to do konce).
      Brusel odhalil svoji slabosskou naturu v okamziku, kdy vyhnali Janukovice a on mlcel (Brusel)- od te doby je jasne, ze EU nebude brat nikdo vazne, ani USA (FuckEU), ani Moskva (obsazeni Krymu) a to proto, ze Brusel je partner nespolehlivy a tedy k nicemu.
      Stejne jako k Ukrajine se chova k Rusku a jak vyse receno treba i k Turecku- je to takova blba hra s ohnem, ktera se nejen nevyplati, ona se uz nevyplatila davno.
      A to nemluvim o Libyii, kde EU podobne zasahla, ale zaroven nezasahla, jeji predstavitele se jednou s Kaddafim objimali, podruhe jasali, kdyz ho zlyncovali.

      Tedy ta vina EU je v jeji chaoticke, bezpaterni a necitelne politice, at by udelala cokoliv, ovsem rozhodne, stale by to bylo lepsi, nez co dela. Pokud se EU stavi do role velmoci, jako ze ano, pak podobna politika je chyba a nese s sebou svoji vinu. kdyby se EU deklarovala jako volne sdruzeni bez vlastni politiky, pak je to neco uplne jineho.
      Stale tu vidime stare koreny: udrzet Rusko mimo a Nemecko dole…ovsem dnes uz je tahle doktrina neudrzitelna a neco je s tim potreba udelat, bud sama EU, anebo to za ni vyresi, samozrejme v jeji neprospech, Americane.

     2. Poslyšte, nakukuji sem vždy, když mi dojde na chvíli elán, takže nečtu nějak velepořádně, ale nějak nenalézám, o čem bych s vámi měl polemizovat. Kteří tři významní představitelé EU byli smolit na Ukrajině tu dohodu mezi Majdanem a Janukovičem? Určitě tam byl pan Steinmeier, pak asi někdo z Polska a další nevím. Během několika hodin se ukázalo, že váha jejich slova je rovna nule – a co horšího, že garance EU jsou bezcenná posunčina. Snad jen ten plyn z Ukrajinu Putinovi zaplatíme. Aha, a teď koukám, že vás jen opakuji, tedy pardon.
      Na ten poslední odstavec zatím nemám, ale zahraniční politika EU je skutečně děs běs.

     3. Taky nevim, proc bychom meli polemizovat, takhle, pri souhlasnem unisono kdakani, se toho dovim vic.
      Otazka je, jestli tohle dela EU z neschopnosti, anebo je ukolovana. I kdyz to uz je skoro take jedno.
      Zajimavym momentem rozhodne bylo zvoleni hochstaplera Junckera, coz byla vlastne velmi priznacna volba, bohuzel.
      Jak jsem uz psal, chleba se ted bude lamat nad TTIP…osobne ale zadny pokrok v mezich zakona od EU neocekavam, podle meho se to sesype, resp. k nejake smysluplne obnove dojde az po vyznamne kolizi, na vnitrospolecensky obrodny proces v tomhle pripade uz neverim, na to uz je podle meho pozde.

      Snad to muzeme uzavrit s tim, ze situace je pomerne jasna a ze s tim nic nenadelame (my, volici).
      Obecne plati, ze cim slabsi EU, tim silnejsi Rusko (a Amerika), coz pro Evropana neni zadna zvlastni zprava. Presto je zajimave, ze na tak rudem kontinentu, plnem obcanskych bouri a revoluci, je doposavad ticho po pesine a o jakestakes smerovani se straji pohrichu jen populisticke strany.

      Ovsem…populismus je takove hanlive slovo. Proc tedy populismus? Protoze standardni politicka uskupeni se boji jako cert krize prave tech „zivych“ otazek, ktere nechavaji lezet na ulici a sebrat je pak neni uz zadny problem. Hanlivy nadech slova populismu tak spise vypovida o te druhe strane. Clovek potrebuje hodne sil a pochopeni, aby pochopil, co treba takova CSSD (ci jakakoliv jina strana) po nem vubec chce. Ovsem samozrejme, pokud jsou sily a snaha, nedostane se nikdy vytrvalosti- CSSD muzeme treba podporit, ale za cenu frustrace, ze vlastne ani nevime proc, coz se brzy vycerpa.

     4. No, upřímně, nehodlám tady probírat osobní volební preference, co se tunajších populistů týče, je pozoruhodné, jak málo jim stačí k volebnímu štěstí – pouhé výkřiky typu „zamakáme“ a už se vznášejí ve výšinách. To je prazvláštní fenomén, včetně úspěchů jejich předchůdců, ať už se jmenovali jakkoli. Ten hradní strejda se jen veze, což je v pořádku, občas vhodí trochu písku do soukolí nebo vytočí slušné občany, takže lze ztrácet čas veleplodnými debatami doslova o kundě, což mi připadá jako nejvhodnější motiv pro profesionální i idealistické revoltující složky obyvatelstva. Nějak mne to začíná unavovat. Možná je to taky tím, že jsem byl nucen zdolat 715 hustě potištěných stran opusu jistého Václava Kahudy; ten má aspoň jasno – za všechno, co se tady odehrálo od konce 30. let, mohou tajné služby a homosexuálové. A jakoby se chodil sem inspirovat – je to odbočka, ale neodolám hodit sem jeden citát:

      „…Tak i dnes, kdy třicetiletí lidé — sami již mající děti a hypotéky na byt — nechápou zasmrádlou radost dnešních šedesátníků, že jsou „svobodní“… že dnes může belhavá šedovlasá mánička (málem již adept na gerontí plíny) se dobelhat na Václavák a tam se třeba uřvat k smrti (uprostřed japonských a ruských turistů).
      Dnešní třicátníci jsou vystaveni stejnému, ne-li horšímu tlaku dnešních „ideologů“, podmanažerů, senior manažerů a kádrováckých studených personalistů.
      Nikdy jsem nepochopil – tu podivnou pokryteckou spojitost mezi systémem a slušností… Obecná lidská slušnost je vždy a pouze uvnitř nás samých… Jako by se každá další generace musela napít vlastních slz.“

      Václav Kahuda: Vítr tma přítomnost

      A k tomu Ukrajina… :-)
      Pěkný večer všem!

     5. Úvodem bych se chtěl zeptat, XY, myslíte, že „ideové zpříznění“ má něco společného s přízí (tkaninou) nebo snad se jedná o etymologické vyjádření jakési „příbuznosti“, tedy blízkosti ? Já jen abych správně pochopil vaše slova, případně se doučil pravopis, oh:)

      Ovšem, je-li podobnost, či snad příbuznost Ruska a Turecka ve vztahu EU, pak veškerá spřízněnost je tady mylná. resp. zcela opačná, tedy namísto spřízněnosti je nutné říci „rozdílnost“ či snad dokonce, „protichůdnost“. Turecko poté, co se demokratizovalo, se stalo oporou Evropy (jeho přistoupení k NATO znamenalo přihlásit se v bipolárně rozděleném světě k demokracii, namísto k bolševické totalitě) a zatímco Turecko své evropské državy po jejich osmanské historii opustilo a neútočí na Evropu, pak Rusko, poté co se (nebudu psát „demokratizovalo“, protože by to znělo stejně cynicky, jako bych napsal že  Írán se zdemokratizoval tím když odstavil od moci Chomejního a dosadil k moci Rúháního a před tím Ahmadímežáda) „putinizovalo“ expanduje do Evropy, ne Evropa do Ruska. Ukradnutí části území Moldávie, Gruzie a naposledy Ukrajiny je toho jasným důkazem, ohrožování  stíhačkami a bombardéry malých, demokratických a nejvíce na této planetě snad i socialistických a humanisticky orientovaných  zemí jako je Švédsko či Dánsko, pak tímto pak konče dokresluje Rusko jako klasickou, posttotalitní  zemi, která nikdy ve své historii nepoznala co to je demokracie, humanismus, tolerance a úcta k právu.. 

      Že Erdogan vede opět svoji mocenskou linii směrem k „náboženskému“ populismu, od liberalismu směrem k náboženskému konzervativismu, se myslím dá lehce napravit jednou přímou volbou, ovšem Rusko, mentalita jeho komunismem odkojených raubířů, kteří více než pozdrav a smeknutí klobouku umí dát ráno ze zadu do ledvin, pak takové srovnání   je urážkou poměrně dynamickou proměnou k lepšímu projivšímu Turecku. 

      Jak popisují psychiatři  profily kriminálníků, kteří spáchali zločiny nikoli v návalu emocí či snad ziskuchtivosti (oba důvody mají z psychologického hlediska při kvalifikaci společenské nebezpečnosti  a vzhledem k možné  terapeutické nápravě celkové lability osobnosti a schopnosti naučit se sebekontrole, větší polehčující okolnosti a jisté  hodnotící „opodstatnění“ neb touha po majetku anebo frustrace z pocitu křivdy, nenávisti, snahy se pomstít, či odčinit na sobě spáchané křivdy, je člověku přirozená) jako „nepřirozené“ lidskému naturelu  resp. jako pozůstatek zvířecích pudů zachování života (nikoli primární snahy zabíjet  bez nutnosti obstarat si potravu), pak právě to co předvádí současný absolutistický vládce Ruska. 

      K tomuto hodnocení , prvotně vysloveného německou kancléřkou Merkelovou, se už  souhlasně vyslovilo dost mých kolegů, hodnotí ho jako psychologický patogen na osobnostních rysech a charakterových vlastnostech, je to egomaniakální pocit, že musím dokázat druhým výšku své osobnosti (který maskuji rétorikou substituující zájmy druhých – zastupuji masy, národ, vlast, trpící lid, až po rasisticky nadřazená prohlášení  typu „oprávněné nároky na zachování/ochrany kulturní výlučnosti““ atd.)tím, že jako adolescentní chuligán mám dobrý pocit moci jen tehdy, když mohu někomu dát najevo svoji sílu, demonstrativně před ním něco  rozbít (latentní vandalismus, fascinace vlastní mocí umocňuje hlomoz ze sypajícího se skla, zvířený prach z bortící se omítky, obojí mi dává pocit opojného pocitu neohroženosti, ztrácím pud sebezáchovy, opatrnost je nahrazena adrenalinem zvyšující agresivitu) jako způsobující sugestivní sebefascinaci, tak jak si to užívá (a je na tom patrně už i závislý) Putin, tak toto je jen obyčejná uražená ješitnost druhořadého agenta KGB, co vycházeje ze své pouliční „kvalifikace“ mladistvého rváče z leningradských ulic, jiný vjemový reflektor než pocit strachu a poníženého chování druhých,  rozkoš z bolesti svých soků anebo vlastního napoleonského komplexu méněcennosti (podobně jako někdejší francouzský císař je i on na muže nezvykle malého vzrůstu), není schopen vnímat  

      Tyto motivy, resp. tato diagnóza je natolik závažná, že mimo odnětí svobody soud v konkrétních případech nařizuje povinnou ústavní léčbu.  Bohužel tuto nelze soudně nařídit před tím, než dotyčný spáchá nějaká trestný čin s pouhým podezřením  a tímto předpokládaným psychologickým podtextem. U nejmocnějšího muže planety, jak označil  Putina časopis Forbes, jsou tyto stimuly jasným podnětem proto, chovat se k němu tak, jako k potenciálně psychopatickému násilníkovi.

     6. Chtěl jsem vám dát příležitost. Nastudoval jste si to. Chválím… :-)

     7. A ja mam take adolescentni otazku …. Kdy pozna psychiatr ze musi navstivit kolegu ?

 13. Už zase! Zelení mužícci. Zpráva OBSE

  http://www.osce.org/ukraine-smm/126483

  Hm, ale přeci je jasné, že z Ruska ten materiál není! Vždyť DNR a LLR může nakupovat zbraně kdekoli na světě! Má přeci přístavy, kde to může ze zahraničí vyložit lodě, má letiště, kde mohou přistávat nákladní letadla! No a s Ruskem jsou přeci hlídané hranice, kde přeci nelze nic pašovat!

  No, že nemá ani jedno?! Tak odkud ty tanky jsou?! V Burkině Faso prý mají teď nějaké zbraňové přebytky, tak třeba odtamtud. Z Ruska určitě ne.

  1. No jsou z Ruska, objevujete tu Ameriku. Vojentorg funguje otevrene uz dlouho, budte v obraze, ctete RT.

   1. Z Ruska být nemůžou, Zeman to říkal. A Lavrov taky.

    Pokud by ty tanky byly z Ruska, tak by to bylo popření všech mezinárodních smluv a vůbec všeho, co nám tito pánoví dosud říkali. A tito dva pánové by nám přece nikdy nelhali.

Komentáře nejsou povoleny.