Legie barbarů

Později, už jako legionáře, Pazderku překvapil údiv italských důstojníků, že se všichni Češi umí podepsat na výplatní listinu.

(Pavel Heřmánek: Zápisky z jižního bojiště, ĎaS 1/2016)

Vojáci [čs. legionáři v Rusku, resp. na Ukrajině] se neomezovali na pochutiny, které dostali. Krádeže se stali standardním postupem. (…) Československé oddíly obdržely povolení rekvírovat za náhradu v ukrajinských usedlostech (…) Ukrajinští vesničané se však na mnoha místech bránili rekvizicím a chránili jídlo i se zbraní v ruce. Češi nezůstávali těmto údajným banditům dlužni, nemálo jich pobili v bitkách a chycené často popravili bez soudu.

(Dalibor Vácha: Knedlíky na frontě, ĎaS 1/2016)