Lež se oficiálně stala pravdou

Včera napíšu o tom, že sleduji, jak se přepisují dějiny 2. světové války, a dneska se dočtu, že už byly oficiálně přepsány:

… bulharské ministerstvo zahraničí spolu s USA a dalšími devíti východoevropskými státy (včetně ČR) podepsalo 8. května deklaraci odsuzující pokusy o přepisování dějin. Konstatuje, že Rudá armáda nepřinesla východní Evropě svobodu, ale další totalitu, tentokrát sovětský komunismus.

LN: Sofie: Starosta chce odstranit pomník po vzoru Koněva

Už je to tak, porážka nacismu nic neznamená, mezi vyhlazovacími tábory, popravami, nucenými pracemi na straně jedné a frontami na banány, výjezdními doložkami a znárodňováním na straně druhé není rozdíl. Kdyby Rudá armáda nepřišla, východ Evropy by to nejspíš vůbec nepoznal.

Takto naformulováno se to nedá chápat jinak, než že třeba v našem případě se Rudá armáda v roce 1945 nestáhla a komunisté nevyhráli ve volbách, ve kterých lidé vůbec nezohlednili zkušenost Mnichova a Protektorátu.

Zůstává záhada, proč lidé rudoarmějce v květu 1945 tak nadšeně vítali? Ale ta se dá snadno vyřešit tím, že se na kytice šeříků prostě vymažou z paměti. Nebo se rudé hvězdy přemalují na bílé. Dnešní technika skýtá netušené možnosti „opravy“ historických dokumentů.

Už je to zkrátka tak, že nová Evropa potřebuje nové dějiny. Nejlépe nějaké orwellovské, kde pravda je překrucování, překrucování narovnávání a svoboda otroctví.

Už je to oficiální a zákony na ochranu nové lepší pravdy před ideozločinci a jinými zrádci jsou připravené, stačí je použít. A že se určitě nějaký ten odvážný strážce lepší pravdy v taláru, nezkažený zastaralým sovětským pojetím dějin, najde.

Jen to mi vrtá hlavou, jestli se USA a Velká Británie od toho zlého ošklivého špinavého Sovětského svazu také trochu neumazali, když s ním byli ve spolku proti Třetí říši? A proč s ním vůbec do toho spolku lezli, když byl stejný nebo ještě horší, než ona? Že by to tehdy nevěděli a zjistili jsme to z pohodlí a bezpeční míru a 80 let distance až my dnes? Ale co už. Kdo se moc ptá, moc se dozví, a já si vůbec nejsem jistý, že chci právě tohle vědět. Trochu té naivní víry v pravdu si musím nechat, abych to v tomhle prolhaném světě dokázal nějak doklepat.

A pro mě zůstává pravdou, že nás Rudá armáda v roce 1945 osvobodila a co se stalo v roce 1968 s tím vůbec nesouvisí, stejně jako to, že přes všechny chyby bylo těch 40 let komunistické totality 100x lepší, než nacistická okupace, o čemž svědčí už jenom to, kolik nás tu pořád je a v jaké jsme materiální i morální kondici.

36 komentářů: „Lež se oficiálně stala pravdou

 1. „…zákony na ochranu nové lepší pravdy před ideozločinci a jinými zrádci jsou připravené, stačí je použít.“

  Prosím odkaz na Sbírku zákonů…

  1. § 405 – „Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“

   Oni vás podle toho samozřejmě neodsoudí. Oni vás jenom obviní a budou vás deset let tahat po soudech. Ale i to je způsobilé otrávit jednomu život. Oni mají čas a nic je to nestojí. Vás ano: obžalobu si zaplatíte z daní a obhajobu z toho mála, co vám milostivě ponechali. :P

   1. No a?
    http://www.nepopirej.cz/pravo/jak-to-vidi-pravo.html

    Jinak samozřejmě diskuse na toto téma je legitimní. Podobné paragrafy má v zákonech asi 16 zemí, v Evropě mj. i Německo a Rakousko, a jsou namířeny především proti popíračům holocaustu. Můžeme se o tom bavit, až soudy budou osvobozovat např. jenom popírače holocaustu a trestat jenom popírače gulagů. (Nebo naopak.) Historické diskuse a vyslovované názory k věci deklarované EU parlamentem podle mého názoru do skutkových podstat podle § 405 vůbec nepatří. Při definování pojmu genocidia podle mezinárodního práva gulagy do této definice vůbec nespadly (výklad proč viz třeba tady: https://www.valka.cz/14410-OSN-a-genocida-ve-Rwande), takže popírání existence gulagů v tomto ohledu není trestným činem. Ale nemusíme chodit až tak daleko. Pokusy o obžalobu KSČM podle § 405 zatím všechny u soudů skončily jejich zamítnutím. A dost bych se divil, kdyby jenom na základě diskutované deklarace evropské soudy změnily praxi.

    1. Odpovím Vám stejně no a? Zákony jsou připraveny, to je zřejmé. I z Vašeho odkazu. Tribun má pravdu.

    2. Jen si srovnejte, jak justice různě přistoupila k výzvě po zavraždění prezidenta (nebo přání smrti či likvidace či co to bylo) a schvalování útoku afghánského odboje na české okupační jednotky. Litera zákona je věc jedna, duch soudce je věc jiná. A jak se ukázalo nedávno, hodnotové ukotvení soudu je zcela zásadní. Jaké jsou §§ je v zásadě jedno, dobrý právník už je dovede (ne)použít.

    3. Jistě a není to jediné rozhodnutí soudů u nás, které smrdí na 100 honů. Například diskriminace občanů Ruska dokonce Ústavním soudem. Takže jak jste napsal, zákony jsou připravené a ochotní soudci se rozhodně najdou. Navzdory Hankům, nebo že by spíše podle jejich přání?

    4. Tribunovi: Jenže mnohem větší riziko, že k takovým věcem bude docházet, je v polských nebo maďarských poměrech. Tvrdím, že dokud jsme součástí EU a dokud tady existuje aspoň nějaká vůle respektovat mezinárodní právo, nikdo v rozporu s přijatými a stále platnými definicemi genocidia a zločinů proti lidskosti (uvedenými v §§ 400 a 401 tr. z.) podle § 405 soudit nebude, bez ohledu na tu diskutovanou deklaraci EU-parlamentu. (Třeba se najde právník, který si dá tu práci a dokáže, s čím vším v evropských právních systémech je ta deklarace v rozporu…) Justice, aspoň ta kontinentálně evropsky civilizovaná, není zas taková cochcárna, jak to tady naznačujete. Proto jestli bych měl z něčeho strach, byl by to pád do polských nebo maďarských poměrů, které přesně takovou cochcárnu zavádějí. A EU je nutno v této souvislosti kritizovat za to, že tam takové poměry v justici trpí. Jinak jak už jsem napsal: Diskuse o tom, zda takové paragrafy v trestních zákonících mají nebo nemají být, v civilizovaných zemích neustále probíhá. Osobně v tom nemám jasno a kdyby se mě někdo zeptal, jak to má být, hodně dlouho bych s odpovědí váhal.

     Nemluvě o tom, že dnes se člověk mnohem snáz stane obětí dlouholetých soudních tahanic z mnohem přízemnějších důvodů. Třeba v rodinných, dědických nebo sousedských sporech. Jenže to je způsobeno nevýkonností soudů a nikoli zněním nebo výkladem paragrafů.

     Rozumím tomu tak, že máte strach. Budu jedovatej: Když už bez strachu nemůžete žít, zkuste ho nasměrovat na věci/lidi, které/kteří si ho zaslouží… Třeba na lidi, kteří meritorně podobné typy rozsudků jednou schvalují a jindy odsuzují, podle toho, zda jsou namířeny proti té straně, které dotyční fandí nebo proti straně opačné. To jsou často dogmatici a fanatici a z nich strach skutečně jde. A možná i kvůli takovým typům jsou v trestním zákoně takové paragrafy jako § 405 nebo třeba §§ 355 a 356. Kdyby takové postoje ve společnosti převládly a získaly nějaké významné zastoupení v parlamentu, tak by to oprávněný důvod ke strachu z poměrů v justici dle mého názoru skutečně byl.

    5. kočka šklíba: Vám zřejmě smrdí každé soudní rozhodnutí proti té straně, které fandíte…

 2. „mezi vyhlazovacími tábory, popravami, nucenými pracemi na straně jedné a frontami na banány, výjezdními doložkami a znárodňováním na straně druhé není rozdíl“
  Vy jim nemáte co vyčítat. Nebo jste nikdy neslyšel o gulagu?

  1. „Vy jim nemáte co vyčítat. Nebo jste nikdy neslyšel o gulagu?“
   A vy jste uz slysel o Leopoldovi II, reznikovi z Konga?
   Cirka 300 tisic Cechu, cilene a planovite zabitych rukama Nemcu vs. asi 5 tisic obeti komunistickych lagru a vezeni.
   Vidite jeste ten rozdil, anebo uz ne?

   1. „5 tisic obeti komunistickych lagru a vezeni“
    To je podle Vás Tribunova „fronta na banány“, „výjezdní doložka“ nebo „znárodňování“?

    Pokud ani jedno, tak reagujete mimo mísu.

    1. Nikoliv, reaguji na poznamku „vy jim nemate co vycitat“.

    2. Jenomže ta poznámka se vztahuje k uvedené citaci. To by snad došlo i Otíkovi …

    3. Jenomže ta poznámka se vztahuje ke konkrétní citaci. To by snad došlo i Otíkovi …,
     Ale u Vás už mě nemůže nic překvapit.

   2. Pokud /velmi oprávněně/ viníme nacisty za smrt všech obyvatel českých zemí, kteří se nedožili konce války a nezemřeli sešlostí věkem, je to tvoje číslo reálné, i když podle mne těch mrtvých bylo o něco víc, spíš 350 tisíc než 300.
    Jsou v něm zahrnuti Židé, zavraždění mašinerií holocaustu, lidé popravení, padlí v bojích, zemřelí v nuceném pracovním nasazení i oběti náletů.
    Byli to Češi v občanském smyslu toho slova bez ohledu na národnost a jazyk. Největší podíl na tomto součtu mrtvých tvoří lidé hovořící německy, z toho počet těch, co se před Mnichovem hlásili k německé národnosti, dělá 190 až 200 tisíc. Další německy hovořící lidé jsou zahrnuti mezi oběti holocaustu, kterých bylo 73 tisíc.
    Jak známo, po osvobození byli všichni mrtví Židé ochotně zahrnováni do počtu českých obětí, ale s přeživšími, pokud mluvili německy, bylo zacházeno všelijak, už za nacistů přišli o majetek a po návratu byli většinou donuceni k odchodu ze země. Češi, tedy ti věrní synové a dcery národa, ukázali, jak si představují spravedlnost.
    Jak oběti počítáš ty, nevím, já vycházím z přehledu na Wikipedii. Ta svá čísla uvádí s odkazem na publikaci, kterou v roce 2006 vydala obecně prospěšná společnost Živá paměť v nakladatelství Galén. Jde o knihu Martina Hořáka a Tomáše Jelínka nazvanou Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí. Autoři se zabývají přibližnými počty obětí, které se týkaly České republiky, resp. Protektorátu Čechy a Morava (nikoliv Československa) v době mezi 30. září 1938 a 9. květnem 1945. Kniha se nezabývala počtem padlých Němců, to wiki uvádí zvlášť. Bez nich a bez mrtvých v důsledku náletů je minimální odhad počtu obětí na našem území, a to včetně holocaustu, 122 tisíc.

    1. Embéčko se zmiňovalo o Češích, tak jsem do toho Slovensko netahala.

  2. Slyšel. Stejně jako jsem slyšel o hladomoru v Irsku nebo Indii, o britských koncentračních táborech v Rhodésii, genocidě Arménů etc. etc. Jenže já tu neřeším Rusko, ale Česko. A u nás Sověti žádné gulagy nebudovali ani do těch svých neodvážely desetitisíce Čechů (pokud se nepletu, tak odvážely pouze své občany, kteří k nám před válkou utekly), ani Čechy po tisících nevraždili v Kobylisích na střelnici. Všichni mrtví z krvavých poválečných let jdou na náš vlastní účet. Nám Rudá armáda přinesla svobodu a jak jsme s ní naložili je naše odpovědnost, ne její.

   1. Občanství těch odvlečených nic neznamenalo. Mnozí, pravděpodobně většina, měla před válkou občanství československé.
    Jedná se údajně o 30 tisíc lidí.
    Jedním z nich byl například Nikolaj Bystrov, otec publicisty Vladimíra Bystrova, který žil v Praze od r. 1921 a občanem Československa se stal roku 1936. Po válce ho NKVD odvlekla od rodiny do gulagu, kde strávil 10 let.

    1. Ti lidé stejně neměli šanci. Ať Češi, Rusové nebo Židé (a v nejhorším ruští Židé) by šli stejně do plynu. Berte to tak, že to byla amputace údu, která zachránila tělo. Nebo to berte jako kolaterální ztráty. Pro ty jako deklarovaná demokratka přeci musíte mít velmi vyvinutý smysl. A nemyslete si, že kdyby nepřišli Rusové, tak by přišli Američané. Ti by se s Němci nakonec nějak domluvili, na východ se hnali jenom proto, aby předběhli Rusy, kteří se hnali na západ. Kdyby nepostupovali Rusové, nepostupovali by ani Američané. To je samozřejmě co by, kdyby, ale tak už to při úvahách o alternativní historii chodí.

    2. Takže když přežili, stejně jakoby byli mrtví? Tomu nerozumím.
     I když možná vím, co naznačujete. Že podle jistého plánu nacistů mělo být z této země odklizeno rasově vadné obyvatelstvo a ponecháno jen to, které mohlo být převychováno. Jenže plány jsou jedna věc a jejich uskutečnitelnost druhá. Předpokladem bylo ovládnutí obrovského území na východě, což se ukázalo jako kámen úrazu. Příliš velké sousto při stávající válce na západě, při narůstajících ztrátách lidských i materiálních a při čím dál obtížnější logistice a ubývání zdrojů. To, jak nesnadné je dobývat Rusko a že v zimě je nejúčinnější strategií ze strany domácích nechat nepříteli pustou a spálenou zemi, poznal už Napoleon.
     Tvrdit, že bychom dopadli tak, jak si to přáli náckové, je stejné, jako říkat, že jsme se mohli dožít ideální komunistické společnosti na celém světě, nebýt zlých imperialistů.

 3. V pradavnych dobach, kdyz nekdo nekomu zachranil zivot, se zachraneny stal otrokem zachrance (od te doby zachranci patril jeho zivot).
  Tim bych odhalil pra-duvod, proc nekomu vadi prepisovani minulosti (valecne-osvoboditelske v nasem pripade). Je v tom vdek a ucta, na kterou se nezapomina (by se nemelo zapomenout, zachranou zivota se clovek znovu zrodil a zachrance je darcem nove existence).
  *
  Ted otazka: Proc je tak vysoke % lidi, kterym prepisovani bud nevadi, anebo ho primo podporuji?
  Tady bych videl 2 body, jeden pasivni: ztratili schopnost vdeku a stali se lhostejnymi ke svemu zivotu a druhy aktivni: snazi se timhle jednanim neceho dosahnout.
  *
  Naplneni obou bodu kapitalismus bohate splnuje: Diky vyhonenemu chorobnemu konzumu ztraci clovek pojem o kvalitach a hodnote sveho zivota (stava se lhostejnym). To je „pasivni bod.“
  A jelikoz konzum prinasi nejen slast, ale zaroven utrpeni, je system lidmi podvedome nenaviden. Tim vznika predstava, ze vymazeme-li dejiny, vstoupime do nove etapy a jelikoz nebude na co navazovat, vytvori se nova, spokojenejsi spolecnost. To je druhy, „aktivni bod.“
  *
  Neboli, jde o opakovani modernistickeho vychodiska: Moderna = reseni starych problemu novymi metodami.
  *
  Dotaz na vas, Tribune, proc se dle vas tolik lidi stavi k prepisovani lhostejne az aktivne?

  1. Je tu ještě jedna dost rozšířená „kategorie“:
   Nic si nepamatují (= jsou mladí) ani nepamatovali (= nikdy je to nezajímalo) a věří tomu co v současnosti čtou nebo slyší z médií aniž by nad tím přemýšleli. Vděční jsou tomu kdo momentálně „frčí“ aby byli „in“.

  2. Dílem jsem odpověděl již v tom předešlém textu: protože si přejít vidět SSSR, resp. Rusko je v temném světle jako nebezpečného a barbarského nepřítele a cokoliv, co ten to obraz zpochybňuje, musí pryč (stejně jako na druhé straně chtějí vidět USA jako ušlechtilé přítele a vytěsňují vše, co narušuje tento obraz, od válečných zločinů po programově nedostupné zdravotnictví). Druhým důvodem, který mne napadl až dnes, je přenesení vlastní odpovědnosti na někoho jiného. Pokud nás Rudá armáda neosvobodila, ale přinesla nám totalitu, potom za to, co se tu po válce dělo, může ona, a ne my. Je pohodlnější a bezpečnější být oběť, než spoluviník.

   1. S tou druhou myšlenkou zčásti souhlasím. To, co se nám přihodilo v poválečných letech, mají nepochybně na svědomí příslušníci českého národa, přestože se dá říct, že jim k tomu připravilo podmínky sovětské vedení. Házet to na Rusy jakožto národ je ahistorické.
    Co lze házet na dnešní Rusy /ne na všechny, pochopitelně/, je jejich návrat k nekritickému hodnocení Stalina. Taky mimo jiné k opětovného přejímání brežněvovského výkladu invaze do Československa. Dle mého názoru oboje vychází z velmi vyvinutého komplexu méněcennosti a z minimální schopnosti najít /přes úžasnou kulturu/ pozitiva ve vlastní historii. Že to vzbuzuje neklid v zemích, které stalinismus i brežněvismus poznamenal, se nelze divit. Myslím, že většina těch zneklidněných by s radostí přivítala Rusko přátelské a hrdé na to, co si hrdost zaslouží.

    1. „… připravilo podmínky sovětské vedení …“ – takže se zkušeností německé okupace a protektorátu to vůbec nesouviselo? Češi neměli vůbec žádný důvod a Rusové je k tomu šikovně navedli? To připravilo podmínky není nic menšího, než porážka nacismu,

     “ … návrat k nekritickému obdivu Stalina …“ My zase nekriticky obdivujeme Churchilla už je salonfähig i obdivování Pinochetta. A vám opět nedochází, že k tomu Rusové mají nějaký důvod, třeba zkušenost demokratizace a liberalizace za Jelcina, která Rusko zdevastovala tak, jak to ani Stalin nedokázal? Že si Rusové svoji ukřivděnost pěstují je fakt, ale stejně tak je fakt, že k ní mají po čertech hořké důvody. A kdykoliv se jí snaží překonat, tak si to Západ vyloží jako slabost a příležitost a zaútočí. Další věc, za kterou neseme spoluodpovědnost, ale všechnu se ji snažíme přehodit na Rusy. Paradoxně je toto chování typické pro lidi, kteří mají nejvíce plná ústa osobní odpovědnost. Dobře je tom vidět, že tím ve skutečnosti myslí: „Já nejsem zodpovědný nikdy za nic, za dopady mých činů na tebe jsi zodpovědný ty.“

    2. Povězte mi,Tribune, jak válečná zkušenost a radost z toho, že skončila německá okupace, souvisí s tím, že čeští komunisté podle sovětského vzoru tvrdě a zákeřně zatočili se svými odpůrci /povětšinou těmi levicovými, kteří byli ochotni budovat sociální stát/ a odstranili všechny prvky demokracie a právního státu.

   2. Tribun: Výborně, pojďme v té diskusi o připravených paragrafech pokračovat, až v ČR někoho odsoudí například za to, že poukázal na nefunkční US zdravotnictví… Pak Vám možná dám za pravdu.

    1. Jak justice nevím, vox twitteruli se s tím vypořádal tak, že dokud bude kdekoliv jediný obrázek Stalina, musí toto zůstat nepotrestáno. Nejprve odstíhat šíření komunismu, to se musí, a až pak šíření nacismu, ale to už není tak důležité.

    2. Nevidím v tom problém, odsouzeným válečným zločincům v Norimberku se u nás v pohodě staví pomníky, a nikdo žádné trestní oznámení nepodává.

    3. Ale no tak, Třešni, jenom proto, že vaše lži mají oficiální podobu se také pravou nestanou.
     V Řeporyjích máte ten památník, a pokud to bylí hodní hoši, proč vlastně byl gen. Vlasov vydán Američany sovětům?
     V době, kdy statečně zachraňovali asi 30 hodin Prahu, byli součástí ROA i Kaminského SSáci, a to vůbec nebyli hodní hoši, ve Varšavě jim asi pomníky stavět nebudou.

   3. Diky za odpoved, Tribune.
    Vasi teorii nevyraci ani to, ze lide, kteri komunismus nezazili, jsou take antikomuniste- to lze totiz vysvetlit prenosem v rodine (nase vina bude vasi vinou).
    Na cem se urcite shodneme je to, ze kde je pocit viny, tam musi byt i presvedceni, ze neco je spatne…coz je zvlastni, nebot krome Zemana a Babise maji mladi lide vsechno, za co jejich rodice bojovali. Nemusi stat frontu na banany a moho si kdykoliv zajet se podivat do Vidne. Anebo odjet studovat a uz se do svobodne zeme jejich otcu nevratit, protoze je tam prezidentem clovek, co jezdi na statni nastevy Ciny.

 4. Otázka je, co s tím.
  Tady u Tribuna se s tím nějak pracuje, třeba můj odkaz na pana Hampla, který si myslí to samé- tedy že nás SSSR osbovodil- byl vymazán.
  I já jsem byl leckde vymazán, třebaže si to myslím také, tedy tu pozitivní, ba zásadní roli SSSR nejen u nás, ale v celkové porážce nacismu.
  Z uvedeného vyplývá, že jsou důležitější věci, nejprve je třeba se vypořádat s třídními nepřáteli, ať už si o tématu SSSR a jeho roli na porážce nacismu myslí cokoliv.
  Jakmile budou třídní nepřátelé zlikvidováni- můžeme…tedy pardon, MŮŽETE, se konečně věnovat přepisování dějin, resp. bojem proti němu.
  Jen aby ale na ten boj ještě někdo zbyl, i když nám tedy, jak se dočetl, EU zatím naše zákony toleruje a není se čeho obávat, protože příslušné paragrafy se používají jen k Bohuli…tedy EUrolibým záměrům.

Napište si co kdo chcete, já co chci smažu

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s