Světlá budoucnost právníků, temná budoucnost práva

Prestiž právníků již dávno nekoření v úctě k jejich vzdělanosti, loajalitě k slepé spravedlnosti" a mravní integritě, ale v bohatství, které jim výkon lukrativní právnické profese. Právníkem se dnes člověk stává nikoliv proto, aby právo nalézal a sloužil mu, ale proto, aby jej mohl tunelovat, aby věděl, jak obcházet zákony a kličkovat mezi paragrafy.

Kdo si myslel, že právníci jsou děvky prodejné, které jdou za peníze s kýmkoliv a udělají pro něj cokoliv, toho musela kauza rychlokvašených doktorů práv z plzeňské fakulty v jeho mínění jistojistě utvrdit, kdo si to nemyslel, ten možná začal. Doktoráty práv udělené po několika měsících studia", neexistující (nebo dobře schované) rigorózní práce, studenti, kteří si nepamatují jméno ani jediného svého učitele. Skandál stíhá skandál, podvod padá na podvod a aby toho nebylo málo, tak se v posledních dnech přidalo i podezření na spolupráce s mafií.

V takových podmínkách vyrůstají budoucí advokáti, notáři, státní zástupci a soudci. Jaké bude mít takové prostředí dopad na jejich hodnotový žebříček, je nasnadě. Jaké bude mít působení takových lidí dopad na celospolečenské poměry, je také nabíledni: nedůvěra, vzájemná neúcta, zneužívání postavení, podvody a podrazy, pohrdání pravidly a smlouvami, uznávání principu, že není špatné zákon překročit, ale nechat si při tom chytit, o přijetí trestu nemluvě.

O tom, že je situace vážná, mne přesvědčila slova jednoho ze studentů plzeňské právnické fakulty, kteří se shromáždili, aby svoji alma mater podpořili: Je to věcí orgánů, které tohle mají prošetřit, a my jako právníci ctíme presumpci neviny." Vím, co je to presumpce neviny, ale ve světle skandálů, v nichž jeho alma mater figuruje v hlavní záporné roli, mne z tohoto prohlášení poněkud mrazí. Jako bych v něm totiž slyšel: Když se nic nevyšetří, když nebude nikdo potrestán, tak bude všechno v pořádku. Nezáleží na tom, kdo je vinen, ale koho paragraf zahákne. A koho ne.

Optimista by řekl, že nám tato kauza slouží jako budíček, který nás burcuje k akci a očistě. Pesimista by řekl, že je to reálné vyjádření poetického motta, které Dante vepsal nad brány pekla: Zanechte vší naděje, vy, kdož vstupujete." Realista by se – po zvážení všech okolností a s přihlédnutím k dalším kauzám, co jich dvacet let urputného budování demokracie" přineslo – přiklonil spíše k pesimistovi. Nelze totiž očekávat mravní obrodu" tam, kde na ní není obecný zájem, a zejména mezi těmi, kteří mají reálnou možnost něco změnit, jako jsou například pedagogové plzeňské právnické fakulty, kteří mají výchovné působení na své žáky tak říkajíc v popisu práce.

Jak na ně působili a k čemu je vychovávali, o tom se již řadu dní dočítáme v tisku. A to není nikde záruka, že nejde jen o špičku ledovce.

74 komentářů: „Světlá budoucnost právníků, temná budoucnost práva

 1. Vezměte si maturanta 30. let minulého století.Latinsky uměl i ten z reálného gymnázia – ten z klasického dokonce i řecky (i když je otázka jak dlouho si to pamatoval) – oba myslím uměli francouzsky. Jak to bylo na tzv. reálce, nevím.Dnešní vysokoškolák – právník dovede s bídou, s oběma očima zavřenýma, lékař jakž takž, vycítit smysl latinského textu – a to ještě ne jakéhokoli.Představa, že by uměli český text přeložit do latiny – a to dokonce správně – to je netypické.Lékař ovládá jakýsi žargón, který aplikuje v kruhu, žargón, který obsahuje určitý okuh latinských slov, které umí přeložit do češtiny i naopak.

 2. Už není to, co bývávalo.Moje spolužačky na dvanáctiletce věděly, co je to odmocnina z mínus jedné a jak se zachází s komplexními čísly. Dnes po dotazu v posluchárně na technické univerzitě, kdo ze stovky studentů zná komplexní čísla, se zvedne jen několik rukou. Ostatní mlčí a dívají se kolem sebe. To je výsledkem nově zavedené kultury, kdy je IN se chlubit, že matematika je tou nejzbytečnější věcí k životu. A ještě se tomu zasmějí.

 3. Moje angličtina stačí na čtení běžných textů (např. internet) bez slovníku – většinou stačí kontext, zřídka je slovník třeba.Ale představa, že bych něco překládal z češtiny je pro mně noční můra…Detektivku v angličtině si přečtu jakž takž plyně – až na to, že znatelně pomaleji než českou nebo slovenskou.Není čas – takže se to naposled odehrálo v r. 2007 na podzim…Totéž platí o ruštině – občas uměle navštěvuju ruskojazyčné portály, abych to nezapomněl.Ukrajinsko-česko-slovensko-maďarsko-polsko-německý guláš, kterým mluvím se svými rusínskými příbuznými mně je tu houby platný…

 4. Za tu maďarštinu vás astreame uznávám.Já jsem si myslel, že to není řeč, ale hrdelní choroba. Jednou v Košicích jsme s kolegou zpovídali sympatickou Maďarku. Tvrdili jsme ji, že Maďar z Košic nemůže rozumět Maďarovi z Budapešti.

 5. Astreame,jdyž už vás máme na drátě, povězte nám něco o Zemanově nové straně. Prosím! Trochu mi nejde dohromady malý a velký Zeman. O malém Zemanovi jsem si myslel, že je to poctivý levicový politik. Zatím se mi jeví tato nová strana jako nesrozumitelný galimatiáš. Bobošíková se měla podle Ransdorfa obávat, že současná krize ublíží základům kapitalismu. Co si asi myslí moji sociálně demokratičtí přátelé (socani srdcem), kteří poměry ve své straně nestudují tak pečlivě jako já?

 6. Aby nevznikla mýlka,sebe bych označil za bezpartijního socialistu. Astream mne podezřívá, že jsem komunista, ale mýlí se. Já mám rád všechny levicové strany a uvítel bych, kdyby proti sobě navzájem nebojovaly. Toho se však needočkám.

 7. Strany na stejné části hřiště jsou vždycky konkurenti, LV – takže Vaše touha, aby proti sobě nebojovali, se dá uskutečnit jen v jistých mezích – a v těchto mezích bych i já byl rád.Paradoxně z poněkud opačných důvodů než Vy, LV – myslím si, že se obě strany vůbec nemusejí sbližovat názorově – spíš naopak – měly by mít jistou dělbu práce.Proto mně nevadí, když by socdem zasahovala střed a levicové liberály (Bimbo tleská), ale současně nežádám po komunistech, aby se komunisté tzv. transformovali způsobem, který by předbíhal změnu v názorech jejich základních voličů (v míře větší než co jádro voličů "spolkne")- Bimbo nesouhlasně mručí…Zkrátka – nevadí mi komunisté takoví, jako jsou TEĎ (mají své reálné pásmo).

 8. a btw LV – díky za poklonu ohledně maďarštiny, ale já maďarsky NEUMÍM (mamka uměla – měla ji ve škole, kdy se tato země jmenovala Karpátálja – od 18.3.1939, kdy poslední československé jednotky a rusínská domobrana (Síč) po boji s Maďary překročily hranice na jih do tehdy spojeneckého Rumunska) – těch maďarských slov bylo v rusínštině více, ale stále ubývají na úkor češtiny a slovenštiny. To, že zahrádka je pro mně kiškert nemění nic na tom, že neumím ani maďarsky ("kis" – malý) ani německy ("garten") – anglicky vím, jak se řekne zahrada i rusky to vím a jsou obraty v rusínštině, kdy taky použiju to ruské a myslím že i polské "sad".Nebo – např. Ukrajinec nad Karpatama použije pro únor ty polsko-slovanské výrazy, sám je neznám – kdežto Rusín použije spíš slovenský výraz február.Třebaže německy neumím, chci-li říct snídaně řeknu v Iršavě nebo Mukačevě frštek a ne závtrak jako Rusové.

 9. Astreame, zase si domýšlíte.Já jsem vždy psával, že levicové strany se mají k sobě chovat stejným způsobem, jako to umějí pravicové strany. Možná, že mi rozumíte, ale pak váš způsob chápání konkurenčního boje je pro mne záhadný. Uvedu příklad. Vy třeba schvalujete koalici s pravicovými lidovci, zelenými, TOP a ODS. Na druhé straně mám rozumět, že s komunisty (často vašimi straníky, kteří od komunistů přeběhli), to tedy nikdy. Váš levicový program (mimochodem GeoN ho neuznává) musí být naprosto vylhaný, protože pro ty, se kterými se hodláte koalovat, je naprosto nepřijatelný. Jak tomu mám rozumět? Asi spoléháte, že IQ vašich voličů je na hranici debility a je jim je to "všecko" jedno a budou nechat sebou vláčet, jak vás napadne.Promiňte astreame, asi vám kladu otázky nad rámec vašeho chápání reality. Naučte se jednat s lidmi tak, že nejprve pochopíte jejich zájmy. Levici přece nekonečně nemůžete vydírat trucováním. Naučte se myslet racionálně a strany posuzovat podle jejich programu.

 10. Podkarpatská Rus je zajímavá země.Jeden můj dočasný příbuzný (přes sestřenici) se snažil obnovit rodinné vztahy své matky, která odtamtud pocházela. Jak asi vaše maminka zůstala v Čechách jako služka a vrátit se po válce nemohla. On ten příbuzný začal okamžitě využívat své rodiny na kšeft. Bylo hodně věcí, které tam byly levnější než u nás. Zajímavý byl střed civilizací. V zemi jeho matky vývoj ustrnul. Při návštěvě rodiny se ho snažili naučit, jak ve světnici udusat hlínu, aby z ní byla podlaha. Příbuzní mu přijížděli na návštěvu v teplákové soupravě.Nesměji se těm lidem, podle vyprávění byli velmi dobrosrdeční a scházela jim vychcanost našich.

 11. Já Vám nerozumím, LV.Nevím, co mně vyčítáte jako osobě a co po mne vlastně jako po osobě chcete.Moje názory znáte – i pokud jde o cvztahy ke komunistům – a proto Vašemu předposlednímu článku prostě nerozumím.Jestli je pro Vás GeoN taková autorita, že se Vaše postoje k nějakému programu řídí prostě tím, co on uznává nebo ne, tak to jsem měl pocit, že jste víc svébytnou osobností s vlastními názory, co je a co není správné Ostatně musel byste říci, co tedy GeoN neuznává – možná bych se v tom i shodnul.Je to dost možné…Např. šrotovné považuju za největší blbost pod sluncem

 12. Moje matka odešla z Podkarpatské Rusi těsně před uzavřením hranic (myslím, že nějak v září 1945) Sovětským svazem.O snaze vrátit se na Podkarpatskou Rus nemohlo být u ní ani řeči – naopak nejvíc problémů ji dalo vyhnout se po únoru 1948 těm, kteří ji naopak chtěli vrátit – ať se jí to líbí nebo ne – bohužel ne pouze do Podkarpatské Rusi, ale do SSSR jako celku…Dva roky byla psancem – v tomto Vámi tolik obdivovaném a pracující emancipujícím řáduAle o tom jsem už psal…

 13. Astreame, vaše názory znám a není vám co osobně vyčítat.Dobře víte, že jste mi jeden z blízkých (jen přes internet) trochu významný sociální demokrat, a proto vám ochotně sděluji, co pokládám na sociální demokracii za špatné. Znám i jednoho vašeho poslance, ale momentálně má potíže. Na toho útočíme ještě více. Jako například dotazem, zda byl u komunistů a on tvrdí, že nebyl, i když všichni vědí, že byl. Pak mám jednoho kamaráda socana srdcem, který jen hořekuje nad některými zprávami o vaši straně. Už ho šetříme, není nejmladší. Buďte rád, že se o vaši straně mluví. Až si vás lidé přestanou všímat, budete mimoparlamentní nevýznamnou stranou.

 14. Astreame, a vy se nestydíte, jak se lákají cizinci na práci do Čech a jak se s nimi pak zachází?Také obdivujete tu naši demokracii.

 15. Ne, nestydím, LV.Já sám nemám za co.To bych se Vás taky mohl zeptat, jestli se VY nestydíte za to, jak se lákají cizinci do Čech atd.Vy jste jak ti – "a vy zase tlučete černochy".Já se s Vámi nehádám – a mamčin příběh je její příběh a je zrovna tak autentický jako kohokoli jinéhoani slabší ani silnější.Co si zažila, to si zažila.Nemáte právo něčí příběh shazovat a tvrdit, že ten Váš nebo někoho, komu ublížil tento režim nebo první republika, má navrch nad jejim příběhem a osobním prožitkem z toho vyplývajícímVšichni jsme si rovniVšechny naše příběhy jsou příběhy lidí, kteří jsou si rovni…

 16. Astreame, vy jste divný patron.Napíšete mi: „Dva roky byla psancem – v tomto Vámi tolik obdivovaném a pracující emancipujícím řádu“. Co je to podle vás vyjádřit obdiv? Zřejmě i to, že někdo napíše pravdivě, jak kdy bylo. To se snad nesmí? Je to zakázáno? Každému kdo se opováží napsat, jak se mu žilo, musíte okamžitě nasadit psí hlavu a přistrčit ho k nějaké špinavosti. Třeba k vaší mamince, která jak jste kdysi napsal, měla fobií z veřejné bezpečnosti. Věřím, že ten pocit nepředstírala a že skutečně měla strach. Mám kontrovat svými pocity z období před dvaceti léty? Táhlo se to se mnou asi 10 let. Pořád jsem měl tehdy strach, že mne někdo podrazí, až budu něco důležitého potřebovat. Dělal jsem všechno možné, aby v případě nějakého podrazu to vypadalo, jako velká špinavost. No vidíte, nechali mne na pokoji jako vaší maminku. Nechci se s ní srovnávat, ať to nezneužijete. Podívejte se, já jsem se s tím minulým režimem identifikoval jako vy s tím současným. Jste příslušníkem vládnoucí strany. Byl bych blázen, kdybych vám dával za vinu všechno, co se tady za ta léta po převratu dělo. Ke konci totáče jsem se za mnoho věcí styděl. Moje jedna kariéra vlastně skončila v prosinci roku 89 a to jsem měl 20 let do penze. Navlékl jsem montérky. 10 let před převratem jsem vedl tým lidí. Řeknu vám, že za celou tu dobu jsem nemusel nikoho propustit. Minulý režim mne ušetřil od toho, aby svým lidem sdělil, že končí. Víte, můj stud za minulost je už asi stejný jako by měl být stud jiných za posledních 20 let. Vy asi vzpomenete Horákovou a budete mi tehdy čtyřletému dávat za vinu její smrt. A tak vám to vydrží do nekonečna…

 17. Jenom jsem řekl, že všechny příběhy jsou rovnoprávné – i ten mamčin.To je zakázáno, něco takového říkat ?To mají ty Vaše příběhy nějaké privilegium ?Já jsem vůči tomuto režimu vnitřně svobodný – to Vy máte nějaké záhadné bloky vůči tomu minulému…

 18. Já s žádnou Horákovou neoperuji, komunisty neurážím, nic z toho do čeho mně cpete nečiním.Jděte k čertu !

Napište si co kdo chcete, já co chci smažu

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s