Svoboda podle pravice. Svoboda podle levice.


Svoboda podle pravice je svoboda k něčemu, zatímco svoboda podle levice je svoboda od něčeho. Svoboda podle pravice je svoboda k prosazování sebe sama, svoboda k získávání, svoboda k využívání, svoboda k zastrašování, svoboda k agresi, svoboda k dominanci, svoboda ovládat; je to heroizace individua. Svoboda podle levice je svoboda od útisku, svoboda od využívání, svoboda od prodávání se a prostituování, svoboda od strachu, svoboda od agrese, svoboda od dominování, svoboda nebýt obětí, svoboda nebýt ovládán; je to svoboda od zvůle individua, které se vyvázalo ze všech etických a sociálních pout.

Pokračovat ve čtení „Svoboda podle pravice. Svoboda podle levice.“