Světlá budoucnost právníků, temná budoucnost práva

Prestiž právníků již dávno nekoření v úctě k jejich vzdělanosti, loajalitě k slepé spravedlnosti" a mravní integritě, ale v bohatství, které jim výkon lukrativní právnické profese. Právníkem se dnes člověk stává nikoliv proto, aby právo nalézal a sloužil mu, ale proto, aby jej mohl tunelovat, aby věděl, jak obcházet zákony a kličkovat mezi paragrafy.

Kdo si myslel, že právníci jsou děvky prodejné, které jdou za peníze s kýmkoliv a udělají pro něj cokoliv, toho musela kauza rychlokvašených doktorů práv z plzeňské fakulty v jeho mínění jistojistě utvrdit, kdo si to nemyslel, ten možná začal. Doktoráty práv udělené po několika měsících studia", neexistující (nebo dobře schované) rigorózní práce, studenti, kteří si nepamatují jméno ani jediného svého učitele. Skandál stíhá skandál, podvod padá na podvod a aby toho nebylo málo, tak se v posledních dnech přidalo i podezření na spolupráce s mafií.

V takových podmínkách vyrůstají budoucí advokáti, notáři, státní zástupci a soudci. Jaké bude mít takové prostředí dopad na jejich hodnotový žebříček, je nasnadě. Jaké bude mít působení takových lidí dopad na celospolečenské poměry, je také nabíledni: nedůvěra, vzájemná neúcta, zneužívání postavení, podvody a podrazy, pohrdání pravidly a smlouvami, uznávání principu, že není špatné zákon překročit, ale nechat si při tom chytit, o přijetí trestu nemluvě.

O tom, že je situace vážná, mne přesvědčila slova jednoho ze studentů plzeňské právnické fakulty, kteří se shromáždili, aby svoji alma mater podpořili: Je to věcí orgánů, které tohle mají prošetřit, a my jako právníci ctíme presumpci neviny." Vím, co je to presumpce neviny, ale ve světle skandálů, v nichž jeho alma mater figuruje v hlavní záporné roli, mne z tohoto prohlášení poněkud mrazí. Jako bych v něm totiž slyšel: Když se nic nevyšetří, když nebude nikdo potrestán, tak bude všechno v pořádku. Nezáleží na tom, kdo je vinen, ale koho paragraf zahákne. A koho ne.

Optimista by řekl, že nám tato kauza slouží jako budíček, který nás burcuje k akci a očistě. Pesimista by řekl, že je to reálné vyjádření poetického motta, které Dante vepsal nad brány pekla: Zanechte vší naděje, vy, kdož vstupujete." Realista by se – po zvážení všech okolností a s přihlédnutím k dalším kauzám, co jich dvacet let urputného budování demokracie" přineslo – přiklonil spíše k pesimistovi. Nelze totiž očekávat mravní obrodu" tam, kde na ní není obecný zájem, a zejména mezi těmi, kteří mají reálnou možnost něco změnit, jako jsou například pedagogové plzeňské právnické fakulty, kteří mají výchovné působení na své žáky tak říkajíc v popisu práce.

Jak na ně působili a k čemu je vychovávali, o tom se již řadu dní dočítáme v tisku. A to není nikde záruka, že nejde jen o špičku ledovce.

74 komentářů: „Světlá budoucnost právníků, temná budoucnost práva

 1. Tribunedovolím, si nesouhlasit, prostě proto, že jsem mezi právníky prožila celý svůj život, jak doma, tak v zaměstnání.Znám právníky, kteří by tam či onam kvůli penězům nešli, a taky znám takové, kteří jsou ochoti jít tam či onde,prostě jen proto, že nikdy jiný by tam za peníze, které na hodinu vydělá i UK dělník, nešel.Problém Plzeňské fakulty je určitě velký problém, ale pro 99% studentů je to problém způsobený jim a ne jimi.

 2. modale mají to ti právníci hezky vymyšlené, co? To se jim to ctí presumpce neviny, když Kindlovi odchovanci na důležitých postech se už postarají o to, aby vina nebyla prokázána. 99% studentů by se mělo vykašlat na presumpci neviny a udělat si na fakultě pořádek – jinak si ty problémy zaslouží. Blíží se listopad, vhodná doba na studentskou revoluci.

 3. Tohle není nesouhlas, Mod.,vždyť říkáte jinými slovy totéž. Ano, je to problém způsobený studentům – jenže tím se problém stává z nich samotných a oni pak mohou představovat problém pro nás ostatní, kteří budeme objektem jejich profesního působení.Původně jsem tam měl klišé: "Čest výjimkám," pak jsem ho smazal. Bylo by to s ním pro vás přijatelnější, Mod.? Jenže kdo je ta výjimka: jen ten, kdo je skutečně poctivý, nebo i ten, kdo nebyl sankcionován?

 4. Ještě můj komentář zpod článku na stejné táma na OM:Situace na plzeńských právech ukazuje mimo jiné na to, že trh nefunguje tak, jak trží katechimus tvrdí. Podle "volnotrhařů" by totiž měl trh zařídit, že taková škola skončí, protože po ní nebude poptávka, protože nebude poptávka po jejichích absolventech, protože ti nemají, co nabidnout. Právník, který umí tak akorát zákony porušovat (a ještě neví jaké, protože je ani nezná), je každé organizaci k ničemu. Protože ti lidé místa mají – a velmi dobrá, lepší než řada těch, kteří studovali poctivě – znamená to, že je někde chyba, nějaká deformace, něco, co "hackuje" fungování trhu (který je podle svých vyznavačů podobné povahy, jako například gravitace, ale už jste viděli "hacknutou" gravitaci) a způsobuje, že trh funguje významně nerovnovážně. Myslím, že to něco je korupce, nepotismus a ze řetězu urvané osobně a ekonomicky svobodné individuum.

 5. Až na tu revolucisouhlasím s deb: "To se jim to ctí presumpce neviny, když Kindlovi odchovanci na důležitých postech se už postarají o to, aby vina nebyla prokázána."[2] Spíše než o presumpci neviny jde v tomto případě o fabrikaci neviny. Studenty to samozřejmě poškozuje, protože se již nikdy nezbaví podezření z toho, že je v jejich minulosti nějaké tajemství, které je třeba chránit, že jsou někomu za něco zavázáni. A to poškozuje nás všechny. Neberu studentům to, že jsou i oni obětí (abych se ještě vrátil k [1]), ale nemám důvod na svého mínění předloženého v článku slevovat.

 6. Jisteženevolám do zbraně. Ale když mohlo pár študáků svrhnout komunismus – a bez jediného výstřelu a barikády, tak by to snad ani s mývalem neměl být takový problém, ni?

 7. Tribune, řekl bych, že zásluhou "hackingu",který zmiňujete, má tahle škola takovou reklamu, že bude v budoucnosti "praskat ve švech". Jen co se trochu "zapomene".

 8. [6] – Komunismus nešlo svrhnou protože prostě nebyl, a to o těch študácích – deb(e) – něvěř(te) na pohádky, to proč se onen systém sesypal bylo zakódované přímo v jeho podstatě – na cestu své zkázy se vydal nejpozději tehdy když Krupské Stalin a spol znemožnili přednést na sjezdu Uljanovovu politickou závěť, možná už dřív – o oněch mechanismech, byť v jiné rovině psal už Marx.Plzeňská kauza je systémová záležitost – plně dokazující neudržitelnost oficiální pohádky o současném režimu.Poslouchal jsem dneska v TV co vyprávěl Havel a spol k 20 tému výročí – opravdu jsem nevěděl jestli se mám smát nebo bečet.Prostě restaurační režim jiný být nemůže, podívejte se na Francii po pádu Napoleona, tak do roku 1848!Pro ilustraci k přečtení:http://www.blisty.cz…t/49319.htmla to si myslím, že Petr Sak je ještě mírnej!

 9. Mimochodem,upřímně kondoluji všem příznivcům LS v souvislost s tiskovou konferencí Havla, Vondry a Křížana na její podporu. Perly jako tato: "..Všichni diskutující se vedle dalšího shodli, že české společnosti chybí mravní povědomí, které je nahrazováno lpěním na materiálních hodnotách. "Mravní řád musí být východiskem," upozornil Havel…"téměř překonávají znechucení z toho, jaké podpásovky používá na druhé straně Klaus.

 10. Brtníku,já snad budu kvůli vám muset dávat za každé slovo mrkátko. I když, jak vás tak čtu, stejně to asi nepomůže. Jo, a Petrovi Sakovi vyřídím váš obdiv, text jsem měl tu čest číst dávno před jeho uveřejněním na BL.

 11. Jó Debe, ve východiscích se neshodneme – a tedy v čem se Sak mýlí – my vesničani se rádi necháme poučit.

 12. Brtníku,???Kde píšu, že se Sak mýlí?? Jen píšu, že mi ho poslal dřív, než ho uveřejnil. Už tehdy jsem mu ho pochválil. Mimochodem, víte, že je Petr Sak hluboce věřící, spirituální typ? A přesto levičák. A jak to krásně jde dohromady.

 13. Tož pardon – v té druhé větě jsem cítil ironický osten.Mno – opravdově hluboce věřící jedinec – a taky jsem jich několik poznal podle mne ani pravičákem být nemůže, a to ani v případě že se za něj vydává.

 14. Tribune3. Ne, nebylo by to přijatelnější:-)Tohle je politický maras, stejně jako mnoho jiných.No advokacie má zítra Sněm, tedy svůj vrcholná orgán, jsem docela zvědavá, jak si povede Kindl, jako jedna z hlavních tváří ČAK, Vám pak řeknu, jestli ho vymetli z postu, a nebo jestli přežil.Včera jsme se tu zasmály, čtu kamarádce " Tak Grosse se to prej netýká, jeho práce je někde v trezoru (jak se zjistilo dnes, nikdo neví v kterým) a Dimun, ten jen požádal o přestup do Plzně z UK po 1. ročníku…"A ona na to " Aha, a proč se mu chce jezdit z Prahy do Plzně kvůli studiu?? Jedině, že chtěl mít už po Vánocích hotovo!"Ale jinak si Tribune nedělejte starosti, znám spoustu opravdu poctivě vystudovaných právníků, od kterých bych si nechala sepsat maximálně plnou moc:-))

 15. Mimochodem,nevím jestli je to obecně známo, ale počátkem 60. let se tu dělalo z důvodu nedostatku právníků po válce, že stát nabíral do 2letého studia občany, z 90% to byli lidé z tzv. Dělnické třídy, tedy vyučení například ševci, švadleny, atp.. Ne pro advokacii, po absolvování toho 2letého studia, s přiděleným titulem JUDr., se z nich stávali soudci a prokurátoři (dnešní státní zástupci). Například u OS ve Frýdku Místku soudilo z 10ti soudců 6-7 takových ještě koncem devadesátých let. Dneska už asi nepracují, ale z důvodu věku, nikoliv absolutní absence právního vzdělání. Nikomu to nepřipadalo divné, ani po roce 89.

 16. Mod.,docela by mne překvapilo, kdyby pana Kindla "vymetli"[16], a ještě více, kdyby sám odstoupil. Mocenské elity v tomto státě prostě nějak fungují a chce-li k nim pan Kindl patřit, pak prostě musí tato pravidla fungování, mezi něž patří mimo jiné plzákovské zatloukat, zatloukat, zatloukat, a když se to provalí, zatloukat dál, a nikdy nepřiznaz chybu a neustoupit (Gross tato pravidla nedodržel a jak dopadl), respektovat."znám spoustu opravdu poctivě vystudovaných právníků, od kterých bych si nechala sepsat maximálně plnou moc" – to je zase jiná kapitalo, ovšem neméně tristní. Jenom doufám, že jste tím nechtěla říct, je pro vás přijatelnější schopný podvodník, než neschopný packal.

 17. Pokud se nemýlím, tak produktemněčeho podobného[17] byla i Polednová-Brožová. Každopádně i to bylo "řešení" poněkud nešťastné, protože bez ohledu na režim si každá profese žádá své. Tohle byl také svého druhu podvod. Od doktora, který má za sebou dva semestry, by se také nikdo léčit nenechal (kdyby to ovšem věděl!).

 18. Tribune, tohle je ošemetná věc:[19] "Jenom doufám, že jste tím nechtěla říct, je pro vás přijatelnější schopný podvodník, než neschopný packal." Který z těch dvou by byl přijatelnější pro Vás, pokud by bylo jeho úkolem, dejme tomu, zachránit Vám střechu nad hlavou?

 19. Tribune 20.Ne, to nebyl podvod, to bylo něco daleko horšího:-)! Všichni o tom věděli, ale i tak byly vydány osudy lidí, do rukou mnohdy velice hloupých soudruhů. Zapomněli jsme na další "sortu", tzv. policejní práva, tohle se studovalo nejmíň do roku 89, aby policisté měli vysokoškolské vzdělání, dnes jsou všichni tito "právníci" taky v advokacii.Schopného podvodníka, nebo neschopného packala? Určitě schopného podvodníka:-). Dnes už to není co bejvalo, že se museli advokáti orientovat "obojím právem", prakticky každý se dnes orientuje na jeden "druh práva", většinou obchodní, to je nejvýnosnější, a připusťmě, že inteligentní člověk je schopen se tohle naučit za dva semestry, zejména, pokud předtím vystudoval třeba obchodní akademii:-)

 20. Hm, nerad bych se mýlil, ale řekl bych, že se Mod spletela o desetiletí –v 50. letech fungovaly ty dělnické přípravky na výrobu specializovaných kádrů – zejména v právní oblasti, jak správně podotýká Tribun v souvislosti s tou Brožovou. na počátku 60. let, pokud si vzpomínám dobře, na právníky naopak trhlo; jejich míst byl rušena a byli přesunováni do výroby – to při vzpomínce na jednoho z nich, který skončil jako závozník, zatímco jeho žena stejné profese jako neaprobovaná učitelka matematiky…K tématu samotnému – plzeňská aféra je výrazem rozkladu českého práva, jehož naprostá nedůvěryhodnost tímto dostala oficiální štempl, a to včetně takových institucí, jako je Ústav státu a práva AV ČR. Třetí pilíř moci se tak ukazuje ve své prohnilé a zkorumpované podstatě. Je to podobná fáze, o jaké píše zlomyslně kdesi J.K.Jerome: "Bude-li po mně lupič chtít na ulici moje hodinky, udělám vše pro to, abych je ubránil. Řekne-li, že se o mé hodinky bude soudit, dám mu je bez řečí a budu rád, že jsem z toho vyklouzl tak lacino."

 21. XYMod, se nespletla o desetiletí, akorát už si není schopna vybavit přesně, jestli se to odehrávalo od roku 48 do roku 52, nebo od roku 49 do roku 53:-), podstatné ale je, že tihle lidé fungovali v justici ještě i po 90. roce.Jinak máte pravdu, a pokud jde o ty hodinky, "Řekne-li, že se o mé hodinky bude soudit…..", tak takhle to už funguje myslím delší dobu:-(

 22. V tom případě Mod jde asi je o překlep…[17] a místo 6 má být pětka. V zásadě asi oba víme, oč jde. Já si zase z těch let pamatuji ten chlapecký úžas nad osudem onoho právníka, jenž najednou denně vstával ve 4 hodiny a rozvážel po Praze housky a chleba…

 23. Přinejmenším do roku 1953 se dělala rigoróza a právníci mohli dosáhnout na titul JUDr. – pak to bylo asi na 10 let zrušeno (pouze absolutorium a promovaný právník /dnes by se řeklo magistr/.Titul JUDr. přitom mohl získat i člověk, který nastoupil do zvláštnímu programu pro získání středoškolského vzdělání – za rok byla maturita, i když je fakt, že se do něj snažili učitele nalít, co se dalo a studium bylo od rána do večera, šest dní v týdnu.S touto maturitou za další rok mohl udělat práva a dokonce – v rámci takto zrychleného studia – dosáhnout i na rigorózum a titul JUDr.(původně doktorát obojího (tedy i církevního) práva ("utraquis" – viz ono známé "podobojí" , utrakvisti, kališníci) – za socíku i dnes je to doktor všeobecného (universalis) práva – stejně jako lékař (všeobecné lékařství)…Tito za dva roky hotoví pochopitelně museli trochu dráždit právníka jako třeba já, který musel na oba stupně studia vynaložit minimálně 8 nebo 9 let a pokud nebyl tak oslnivý student (což je můj případ), že skončil s tzv. červeným diplomem, tak si ten doktorát udělal až za několik let už při práci – což nebyl žádný med (lékařů se to netýkalo, ti dělali rigo v rámci absolutoria – ostatních RNDr., PhDr., JUDr., později PaeDr. se to týkalo)…Po mnoha letech ale i tito "dvouletí" vstřebali znalosti – znám jich pár ještě živých a nemůžu řici, že by byli DNES nebo i v 80. – 90. letech nějak horší jako celá kategorie.Učili se praxí, na obyvatelstvu reálsocu, až to jakž takž zvládli…

 24. Astreame,že to říkáte ze skromnosti? Domnívám se, že jste byl student poctivý, jinak byste své straně dělal ostudu. Mám tady poznámku k těm dvouletkářům. Já osobně jsem neměl při studiu nikdy žádná úlevy, ale dostal jsem příležitost studovat a rodiče nemuseli nikdy nikoho doprošovat nebo se politicky angažovat, jak se to nyní tvrdí. Mne posouvali na vyšší školy jen učitelé. Maminka se byla vždy jen zeptat, jestli si škola myslí, že na studium mám dostatek schopností. Z mé sociální vrstvy se na vysokou školu za šťastného kapitalismu první republiky pravidelně nechodilo. Stropem byl pro nadaného mladého žáka z chudé rodiny z vesnice nebo z malého města maximálně učitelský ústav. Jako malý chlapec jsem si dokázal představit, že doktor, učitel a farář museli studovat trochu více než jen 8 let. Prvního živého studenta techniky a budoucího inženýra jsem viděl, když jsem končil základní školu. Inteligence je rozeseta mezi lidem dost rovnoměrně (to je názor poradce jednoho vysoce postaveného funkcionáře socdem). Myslím si tedy, že v začátcích tzv. budování socialismu tady bylo množství lidí, kteří vzdělání absolvovat za války nebo za bohulibé první republiky nemohli i když potřebné nadání měli. Podle svého charakteru ať každý posoudí, zda je měli nechat zlí komunisté na pokoji nebo jim dát opožděnou příležitost jako třeba ve filmu Marečku podejte mi péro? Během 40leté hrůzovlády komunistů se na nějakou vysokou školu dostal téměř každý a případy, kdy pro bídu na studia někdo nemohl, zmizely. Školné má však napravit, co komunisté zanedbali. Dvouletkáři nemusí být terčem posměchu, v Německu po sjednocení organizovali něco podobného jako u nás před léty. Přidám zkušenost z diskuze na prostranství pod koněm na Václaváku z doby po převratu. Pohyboval se tam člověk, který prohlašoval, že za komunistů nemohl studovat a že tedy by měli zrušit tituly všem, protože jak on demokrat k tomu přijde, že vzdělání nemá. Byl jsem klidný, Klaus se svého CSc. nevzdá. Toto řešení by bylo nejlepší. Všichni bychom byli na stejné startovní čáře. Každý by dostal za reálného kapitalismu příležitost si titul koupit, třeba v Plzni.

 25. Jo máte tam Tribune rovnou i odpověďv [4] té závorce "(kdyby to ovšem věděl!)" — právě že teorie všespasitelnýho trhu počítá s ideální dostupností všech informací, a s tím, že je každý účastník dokáže včas a správně vyhodnotit, což je zhruba stejná utopie jako nevědeckej komunismus (nikdo si nevezme rohlík navíc). V takovym trhu se ovšem pohádkově zbohatnout nedá, k tomu je naopak nutná co největší informační asymetrie, o kterou se taky nejsilnější tahouni všemožně snaží ;-)

 26. Jen jestli celá "kauza Plzeň" není jen speciální operace,provokace, která má VYROBIT SOUHLAS se zavedením ŠKOLNÉHO: "Zaveďte na univerzitách školné, radí experti z OECD" (http://aktualne.centrum.cz…50336) Docela by to odpovídalo klasickému schématu privatizace veřejných služeb: nejprve se vyrobí problém, služba vmanipulována do nefunkčního stavu, načež přijde spasitel-privatizátor, který ihned poté, co službu (očištěnou od dluhů – musí se mu přece vyjít nějak vstříc, když se tak obětuje) převezme, uvede tuto opět do chodu. Je to snadné, protože ví, proč nefungovala, když to sám způsobil. Toto uvedení do provozu se pak obratem využije na podporu tvrzení, že privatizace řeší problémy fungování veřejného sektoru.

 27. Mimochodem,k [30] on totiž ten komunismus je utopie možná i o něco menší, protože, když by existovalo něco jako "ideální dostupnost všech informací" (jako že nic takového jakožto metafyzický konstrukt ani existovat nemůže, ale dejme tomu…), tak by mohl totiž docela dobře fungovat i ten komunismus, protože by každý věděl, zda si někdo ten "nezasloužený" rohlík navíc náhodou nevzal. Ale to je jen báchorka, protože pravý důvod, proč nemůže komunismus "fungovat" je v nutnosti dF/Dp, nikoliv v "nenasytnosti" lidí.A není ta kauza Plzeň právě pádný argument proti školnému? Vždyť to, co se tam dělo je jen "tržní školné" dovedené do důsledků. Čím víc si zaplatím, tím rychleji a bezbolestněji dostanu titul, ne? :D

 28. LV, pokud jsem se setkal s "dvouletkáři", pak jeden z nich byl na svém místě,odborník a kreativně přemýšlivý člověk. To ovšem znamenalo na sobě dále pracovat a vzdělávat se. Ten jeden to dokázal a rozhodně nebyl žádnou ostudou svého oboru (nebyl to právník).Je nepochybné, že za první republiky mnoho tzv. chudých studentů z venkova nebo malých městeček posunovali do vyšších škol právě učitelé. Ne vždy bylo jejich doporučení přijato – právě kvůli finanční zátěži rodiny, která spíše potřebovala příjem od mladé naděje, takže nebyla ochtona mladý talent udržovat na studiích. Ale byli i tací rodiče, kteří vsadili na potomkův talent – a na vysoké škole, kterou jsem jakžtakž znal prostřednictvím všelikých rodičovských přátel, existovalo silné sociální cítění – dílem se mladý talent mohl vyhnout části studijních nákladů prostřednictvím kolokvií, dílem existoval systém podpory a konečně sami pedagogové dokázali svým talentovaným žákům z chudých poměrů účinně finančně vypomáhat – jeho Maqnificence Arne Novák tím byl dost proslulý. Vzpománím na jednoho básníka, filozofa a posléze psychologa, jenž takto vystudoval, ač pocházel z rodiny natěrače z malého moravského městečka. Ten dobový hodnotový systém byl zkrátka nastaven nějak jinak. Talenty se pěstovaly.

 29. XY, já s vámi souhlasím,ale oba mluvíme o jiném prostředí. Přesto bych si dovolil poznamenat, že chudí rodiče z měst vsadili na talent svého dítěte mnohem častěji než v malých městech a vesnicích, kde platilo, že je třeba se nejprve vyučit. V létě se upřednostňovala práce na poli před návštěvou školy. Já pocházím z malého města a narodil jsem se dva roky po válce. Na základní škole mne učili vynikající učitelé, kteří byli z našeho nebo sousedního města. Jejich nadání pro intelektuální práci bylo mnohem větší než je průměr současných učitelů. Kdyby žili ve větším městě a jejich karieru nebrzdila zátěž chudých rodičů z období první republiky, pak by patřili mezi intelektuální špičky společnosti. Byli schopni literáti nebo malíři. Přesto byl pro ně jako chudé stropem vzdělání učitelský ústav, tj. jakási nástavba gymnázia.To, že si někdo za první republiky přivydělával doučováním bohatých dětiček, je podle mne romantická báchorka více nepravděpodobná než pravdivá. Studium je tvrdá práce, při které se nelze rozptylovat. Já jsem volil taktiku všemu rozumět a skládat zkoušky na ty nejlepší známky. Za komunistů se dalo pohodlně studovat za sociální a prospěchové stipendium, které jsem měl nejvyšší možné a ještě k tomu v posledních dvou ročnících několik stovek za práci pomocné vědecké síly. Matka byla vždy v domácnosti (dříve práce nebyla a později už nemohla pracovat)a otec v penzi. Kdo by nyní za takové sociální situace v rodině dokázal studovat? Za to mám na komunisty nadávat, jak by si přál třeba astream, protože mne pomlouvá morous jeden?Setrvačnost postoje ke vzdělání trvala i v padesátých létech. Ve třídě jsem měl spolužáka s jedničkami, který se jen vyučil. Ze třídy jsem absolvoval VŠ jen já sám. Na současné poměry (i před převratem) by nás mohlo být několik. Příbuzný, předválečný ročník, který vyšel školu v 50. létech, měl pořád samé jedničky a přece ho rodiče poslali do učení na zedníka. V učilišti v Ostravě okamžitě poznali, že tam nepatří. Ředitel se vydal navštívit jeho rodiče s nabídkou, aby šel na průmyslovku. V rodině se povídá, že cestou z nádraží se (posera) ředitel učiliště šel nejprve informovat na národní výbor a když zjistil, že rodina je nábožná, vzdal to.

 30. to LV :S třídními bariérami to po sruhé světové válce asi nebylo tak žhavé, LV. Podíl vystudovaných je takový, že to nemohly být dítka zdaleka jen z buržoazních rodin. Ten podíl na obyvatelstvu v takovém roce 1989 nebyl jistě menší než v ČSSR.Je možné – o tom se s Vámi nepřu – že možná v meziválečném SSSR byla rovnost studovat na vysoké třeba větší než v naší první republice.To je klidně možná – takřka jisté…Ale kapitalismus sám vůbec nebyl v tomto ohledu nějakou nepřekonatelnou překážkou Nikdy jsem po Vás nechtěl, abyste pomlouval komunisty, LV – neplácejte nesmysly, sám v mnoha ohledech hájím to, v čem jsem prožil 30 let a současní komunisté (přinejmenším jejich reprezentace) mně už vůbec nevadí – a s jejich reprezentací se shodnu na mnoha praktických záležitostech.A s tím, že reálsoc nepovažuju za systém, který by měl nahradit kapitalismus s tím už neuděláte nic – trendy to potvrzují a rok od roku mně v tomto přesvědčení jen upevňují – a nejde zdaleka jen o "lidovou" Čínu. Až na to, že trendy ukazují, že k historické jámě se zrychleně posouvá i to, v čem žijeme dnes – kapitálové zombie si pochutnalo na mršině nebetyčných zhodnocovacích prostor zkoloabované světrové socialistické soustavy,ale získalo tak jenom čas – nic víc…Jenom čas… Celkem bych se rád dožil i té další změny – podle toho, jak trvaly jednotlivé etapy v minulosti, by každá další měla být čtyřikrát kratší než ta předchozí. To jsem kdysi zapracoval do jedné studentské vědecké odborné práce (tzv. SVOČ) na začátku 80. let. Pravda bylo to napsáno trochu zašifrovaně – ale prošlo to v těch 80. letech, stačilo tam neuvádět, že bude obnoven kapitalismus – já jsem měl beztak tehdy představu o jakési syntéze Norska a tehdejší (jak víte tak díky mému tátovi mnou u ž tehdy oblíbené) Slovinské socialistické republiky…Pro tehdejší reálsoc mně tehdy vyšlo asi 75 let – což taky dopadlo.No a pokud to nebyla náhoda, tak tu čtvrtinu máme už tak zhruba plus mínus za sebou, není-liž pravda… ? Jinak svého angažmá v demontáži reálsocu se nezříkám (uschlé listy je třeba odstranit), ale potřebu vrátit Klausům a zejména Havlům "úder" ovšem pociťuji Zejména Havel to potřebuje takříkajíc jako prase drbání…(Havla jsem nemusel ani v dobách, kdy byl silně oblíben a moje dnes 80.letá mamka na něj nedala dopustit…)

 31. Astreame, s vámi je potíž v tom,že si přisuzujete oponentům něco vymyšleného, co pak s přehledem rozdrtíte. Podle toho, co jste napsal na lávce, se domnívám, že jste žil a žijete v krajském městě. Jste také o deset let mladší. Já jsem se omezil na malá města a vesnice. Řekněme kolem 4 tisíc obyvatel. Dříve byly komunikační možnosti daleko menší než dnes, kdy už v podstatě velikost místa nehraje roli pro kulturně jednotící televizi, dále mobilitu obyvatelstva a snazší mezilidské kontakty na velké vzdálenosti. Dříve se mnou matka zajela jednou za rok do okresního města (9 km) koupit nějaké oblečení a jednou za rok se jelo do krajského města navštívit tetu. Dnes jsem v krajském městě každý den a komunikuji s kolegou, který bydlí 70 km daleko od mého bydliště. U nás doma se na dovolenou nejezdilo. Měli jsme pronajato kus pole a o dovolené se na něm pracovalo, eventuálně otec jako tesař chodil na stavby. Řekněme, že si tehdy lidé vzájemně pomáhali s výdělkem, který odpovídal hodinové mzdě v továrně. Kolik má dostat otec zaplaceno, to jsem jako malý kluk počítal já. Moje matka vzpomínala, jak otec byl bez stálého zaměstnání dva roky v době velké hospodářské krize. Komunisté nezaměstnanost neměli. Snad jsem vám obtížný, protože připomínám podstatnou věc, ve které vaše strana selhala. Na lávce jste astreame hořce zalitoval, když vám mistral připomenul bankrot sociálních demokratů v Evropě. Narodil jsem se rodičům po válce. Když jsem nastupoval na dvanáctiletku, otec šel do důchodu. Zemřel o 8 let později při opravě kostela. Pro můj život bylo podstatné vzdělání, které mi bylo přes malý důchod rodičů umožněno. Od vás se astreame liším souborem hodnot, které považuji za důležité. Vy snad upřednostňujete to, aby si mohl každý zanadávat na realsoc, já zase, aby měl každý práci a rovný start do života, což se dnes ve věci zaměstnání jaksi na potvoru nedaří a v záležitosti startu do života je našlápnuto do s..ček.

 32. Omlouvám se Tribunovi,že odvádím od jeho hlavního tématu. Přece jen vidím trochu souvislosti. Za totáče nebylo občas možné koupit banány a dámské vložky. Dnes je už v obchodech opravdu všechno a dokonce i titul JUDr je v Plzni na právech na pultě pro ty, co si to mohou dovolit.

 33. Vypadá to jako "ďáblova alternativa",že, Kamile[22]? Ale je jí skutečně, není to jen falešná dichotomie? Co vám například brání v tom nezvolit ani jednoho z nich? Odpověď je trapně jednoduchá: systém.Systém je nastaven tak, že vás vede k tomu, abyste jednoho z nich zvolil, abyste ho musel zvolit, protože jste na něm závislý. Právní řád je spletitý, až chaotický, je zformulován specifickým a ne snadno srozumitelným jazykem a je natolik obsáhlý, že se nemůžete věnovat jeho pochopení spolu vaší hlavní – vám vlastní – činností. Připočteme-li k tomu celou řadu procesních – v podstatě rituálních – pravidel, která jsou nepřirozená a neintuitivní, takže je při nejlepší vůli neodvodíte, leda náhodou, dostanete jednoznačný závěr: potřebujte právníky, jste na nich závislý.Dichotomie mezi schopným podvodníkem a neschopným poctivcem– odhlédneme-li od zřejmě ideální varianty, že narazíte na právníka schopného a čestného – tak reálně existuje.Ovšem jste-li postaven před podobnou volbu, s největší pravděpodobností se zcela racionálně rozhodnete pro schopného podvodníka. Těžko to považovat za vaše selhání, protože jste do takovému rozhodnutí byl vmanévrován.A nemyslím si, že by to byla malfunkce. Systém takto funguje zcela správně: on vás tak totiž korumpuje, činí z vás spoluviníka a získává vás na svoji stranu. Napříště budete bránit systém, protože víte, že vaše pozice (vaše existence, váš majetek) byla získána podvodem (či na jeho hraně) a že je udržitelná pouze v rámci systému a s jeho pomocí.Těžko říct, zda je to "inteligentní design", nebo "evoluce", ale technika reprodukce systému je to efektivní.

 34. astreame."podle toho, jak trvaly jednotlivé etapy v minulosti, by každá další měla být čtyřikrát kratší než ta předchozí"To urcite budete znat etnobotanika Terence McKennu a jeho Time Wave: Zero Point. To je docela zajimave pocteni. Pro zajemce je o nem strucny clanek i na ceske wiki:http://cs.wikipedia.org…e_McKenna

 35. Ono to Tribune není ani tak korumpování,[43] jako spíše vydírání. Vy si totiž musíte zvolit toho schopného podvodníka i v takovém případě, kdy je zcela evidentně pravda na vaší straně a to vaše co má obhájit, jste získal naprosto legálním způsobem. To "právo" je dnes (jak správně píšete) natolik nepřehledné že v něm má "šanci zvítězit" jen ten kdo se dobře vyzná i v těch podvodných kličkách, což u toho "neschopného packala" můžete těžko očekávat. Prostě, když na vás jde někdo se sekerou nemůžete se bránit rákoskou, i když sebevíc nesnášíte pohled na krev :-(

 36. Astream, Tribun,nechci vám do toho šťourat, ale to U v titulu JUDr zkracovalo latinské "utriusque", ne "utraquis".

 37. Vidíte, Saxi toho McKennu jsem neznal. Neustále dělení čtyřmi by sice v té mé bývalé představě neskončilo na nějaké limitě už v roce 2012 – ale o mnoho déle by to nebylo – o pár desetiletí, teď se mi to nechce počítat. Srovnávat se musí srovnatelné, takže 1917-1992 (skutečný pád reálsocu v SSSR), teď máme krizi, která ukazala, že většina majetku neexistuje reálně a je funkcí moci, jaké turbulence budou zahrnovat onopásmo neustálého dělení, když už nelze hovořit o nějakých formacích, ale jakémsi chaosu, který by se dal trochu přirovnat podzimu 1918 ve střední Evropě (židovský hořící keř, doba jako plastelina)…"Plastelina" vždy zatím ztuhla (stabilizace 20. let) – je otázka, jestli v té blízké budoucí fázi blížící se limitě tuto vlastnost neztrácí…Nicméně, Saxi, dnes to beru jen jako určité myšlenkové cvičení, ve skutečnosti si myslím, že jde jen o určitý prvek v historických procesech, jehož reálnou výhu nedovadu posoudit…

Napište si co kdo chcete, já co chci smažu

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s