Provozuje stát aktivní politiku daňových úniků?

Jak v rámci diskuse o těch „parazitech“ přišla řeč na to, že řemeslníci nechtějí dávat faktury a zákazníci je po nich většinou ani nevyžadují, tak jsem si udělal takový zjednodušený model a že mi vyšli věci. Nuže, budiž takový „business case“, že získám výnosy 100 000,-, které hodlám zdanit, a na jejich dosažení vynaložím náklad 40 000,- Mám dvě možnosti: a) chci si tyto náklady dát do nákladů, a proto si vyžádám fakturu a zaplatím DPH, b) fakturu si do nákladů nedám.

Modelová situace potom vypadá takto:

a) s dokladem b) bez dokladu
Výnos

100000

100000

Náklad

40000

40000

DPH

8000

Základ daně

52000

100000

Daň z příjmu

7800

15000

Daň celkem

15800

15000

Neudělal jsem někde chybu? Nezapomněl jsem na něco? Protože jestli ne, tak při poctivém postupu zaplatím na dani víc, než když fixluji, a to i v případě, že si kvůli tomu, abych ušetřil na DPH, nevyžádám doklad a zdaním veškeré výnosy (pokud je vůbec zdaním, že) bez ohledu na náklady. A vzhledem k tomu, že DPH je vyšší, než daň z příjmu, tak čím vyšší náklady, tím víc se mi vyplatí podvádět. O co se to tady stát snaží? Nahnat lidi do šedé ekonomiky a zničit si daňové příjmy?

Je to jen taková rychlá črta, možná mi opravdu něco uniká, ale zatím se mi to jeví tak, že stát se chová buď velice hloupě, nebo velice arogantně vůči poctivým plátcům daní, ale v každém případě je zralý na generální opravu. Posedlost pravice nepřímými daněmi je evidentně patologická. Přitom by stačilo poměr DPH k dani z příjmu obrátit a hned by bylo výhodnější chtít doklady, abych si je mohl uplatnit jako náklady. Viz následující tabulka, kde je sazba DPH 10%:

a) s dokladem b) bez dokladu
Výnos

100000

100000

Náklad

40000

40000

DPH

4000

Základ daně

56000

100000

Daň z příjmu

8400

15000

Daň celkem

12400

15000

46 komentářů: „Provozuje stát aktivní politiku daňových úniků?

 1. Tribune, jestli jsem to v rychlosti správně pochopila (předpokládám, že nejste plátce DPH), tak máte pravdu a zároveň můj obdiv za bystrý postřeh. A to už je letos DPH zase vyšší.
  Snad možná úskalí k úvaze: vyšší zálohy na pojištění (ne nutně).

 2. Pokud dodáváte koncovym spotřebitelům, tak opravdu neni důvod to vyúčtovávat. Ani platit nějaký směšný 15% daně z příjmu. Jedině v případě, že se vám povede si k těm skutečnym nákladům přimáznout ještě nějaký ty nákupy „do domácnosti“ a uplatnit odpočet DPH na vstupu. Nebo když jste subdodavatel resp. prodáváte firmám a institucim, kteří jsou plátci DPH a tudíž ho neplatěj, ale odpočítávaj si ho (taky zajímavý a asi záměrný zmatení pojmů), pak to jinak než na fakturu nejde.
  Akorát tomu rozpisu nějak nerozumim, protože mi tam chybí ta DPH na částce 100000. Pokud jsem plátce DPH a dám zákazníkovi fakturu na stovku celkem, vychází mi to takhle
  Celková cena 100 000
  Pro mě bez DPH 82 645 (děleno 1,21 .. uvažujme jen tuhle sazbu)
  Z toho DPH 17 355 patří vrchnímu účetnímu Kalouskovi
  Z nákladu 40 000 si odpočítám DPH na vstupu 6 942 (čili odvedu jen rozdíl což je 10 412)
  Zbude mi 89 588, minus náklady 40 tis. to dělá 49 588 ke zdanění daní ze zisku
  Zaplatim 7 438 daně
  Zbyde mi 42 150 Kč a to ještě podlejhá dalšímu zdanění, pokud to vyvedu tou „nejméně bolavou“ cestou jako příjem společníka či akcionáře. Zkuste si to někdo spočítat, kolik mi z těch 49 588 zůstane, když to dám do mzdových nákladů (nulový zisk) a proženu tim superhrubym koloprcem.
  Ideální je, když to zákazník zaplatí „bez faktury“ a zbyde mi minus 40 tisíc, čili pěkných 60 tisíc načerno čistých do kapsy. A ještě ideálnější je, když ty náklady přimáznu k nějaké jiné zakázce, která „přes papíry“ musí, protože mi vrchní účetní Kalousek ještě přidá těch 6 942 Kč vrácený DPH.
  To se to pak rozvíjí svobodný podnikání. Málokdo mi dokáže konkurovat ;-)

  1. Já v tomto případě ovšem plátce DPH nejsem. Ale pokud to chápu správně, tak kdybych byl, tak se mi faktura vyplatí, protože si DPH odečtu a zaplatím daň jen 7 438 + 6 942 = 14380? A to nemluvím o dalších „optimalizacích“ (uznejte, že krásnější eufemismus byste hledal jen těžko). To DPH je pěkné chytrácké svinstvo, jen co je pravda. Ono to vůbec vypadá, že celý daňový systém je navržen tak, aby před těmi, co v tom neumějí chodit, zakryl kolik na daních zaplatí a o kolik je to více, než u těch, kteří v tom chodit umějí.

   1. Tohle ilustruje heslo, které jsem slyšel od spousty lidí s naprostou vážností: Daně jsou trest za špatné účetnictví.

    1. Ale silnice v perfektním stavu a hasiče na zavolání chtějí mít všichni. Ideální svět podle nich zřejmě vypadá tak, že jim platí všichni, ale oni neplatí nikomu.

     1. Máte snad lepší nápad? Zatím nikdo nic lepšího nevymyslel. Trh vám tohle nezařídí. Možná si myslíte, že vám ano, ale na vás za prvé vůbec nezáleží, záleží na ostatních, a ty nelze nechat napospas trhu jenom proto, že vám by to tak vyhovovala, a za druhé ani pro vás by to nezařídil, protože by ceny vzrostly tak vysoko, že už byste si je nemohl dovolit (při vší úctě, kdybyste patřil k hornímu 1%, tak byste se tu asi nevykecával, že?).

     2. Máte pravdu. Bohužel jen v tom, že nepatřím, jak Vy uvádíte, k hornímu 1 %. Ona ostatně většina těch, kteří jsou zastánci svobody k této skupině nepatří. (Pokud budete mezi tím jedním procentem, tak si paradoxně omezování svobody zase tak moc nevšimnete.)
      Nesouhlasím s Vaším názorem, že například ty dvě uvedené oblasti trh nezařídí a že nikdo nic lepšího nevymyslel. Stejně tak považuji za mylný Váš názor, že pokud by uvedené měl zařídit trh, tak by ceny vzrostly tak, že by si uvedené nemohl nikdo dovolit. Tím by totiž trh popřel sám sebe.
      Základní chyba je, podle mého názoru, v tom, že se podvědomě bojíte svobody. Nejde totiž o to, zanechat ty ostatní napospas trhu, ale ponechat jim svobodu.

     3. Ponechat jim svobodu zemřít, protože všichni přece mají stejně možnosti bránit se silným že ? ……

     4. Tribune, svoboda a svévole zaměnit nelze. Ale je pravdou, že Vaší větu, či obdobnou, velice rádi používají právě ti, kteří se svobody bojí jako čert kříže

      to Brumla: Proč se domníváte, že svoboda je to, co tvrdíte? To se svobodou nemá nic společného a znamená to, že buď vůbec princip svobody nechápete a nebo jí vůbec nechcete.

     5. Pokud vyznáváte právo silnější, tak v tom samozřejmě žádný rozdíl není.

     6. Sákryš, jak jste na to přišel? Já někde uvádím, že uznávám právo silnějšího? To ani náhodou! To totiž se svobodou nemá vůbec nic společného!

     7. Jak chcete omezit právo silnějšího a neomezit jeho svobodu? Pokud hovoříte o absolutní svobodě, svobodě bez omezení, potom jedním dechem hovoříte o právu silnějšího, ať chcete, nebo nechcete. Vždy má smysl omezovat pouze svobody silných, slabí žádné omezitelné svobody nemají ze své podstaty. Pokud tedy za svobodu nepovažujete „volbu“ mezi léky, jídlem, nájem a ošacením.

     8. Z mého úhlu pohledu nemáte pravdu. Svoboda končí tam, kde by omezovala svobodu druhého.To není žádné omezení a ani žádné právo silnějšího.
      Pokud uvádíte, že má smysl omezovat svobody silných, lžete si do vlastní kapsy, protože kdo určí, kdo je tím silným? Vy, já a nebo domovnice z činžáku přes ulici?
      Pro tu domovnici může být silným třeba domovník z většího domu, pro něj mohu být tím silným já a pro mě například Vy. Tím se ovšem dostaneme do situace, kdy budeme mít „pachatele dobra“ kteří jsou paradoxně tím největším zlem.

     9. Super Petře – takže nám ještě laskavě sdělte jak bude končit svoboda jednoho, tam kde začíná svoboda druhého ? To jako nějak sama od sebe ? Nebo snad z boží vůle ? :)

      Filozofování je hezká věc, ale v životě je to k ….

     10. Vy to nechápete? Ano, pak souhlasím, že pro Vás svoboda bude něčím nemyslitelným a nečím, čeho se budete zajisté bát.
      Nicméně je to pouze Váš problém.

     11. cimrmanův úkrok stranou…

      Co takhle alespoň jednou opravdu odpovědět.. ? Ale to by jste musel přiznat omyl…

     12. Je fajn Brumlo, že znáte Cimrmana. Ale tím Váš rozhled nejspíš končí, že?
      Tedy extra pro Vás. Pokud bude Vaše svoboda nějakým způsobem omezovat osobu jiného jedince je to právě ta hranice svobody, která by neměla být překročena. Zkuste mi vysvětlit, co na tom není k pochopení. Existují nějaká obecně platná pravidla správného chování. A ta musí být dodržována a jejich dodržování by mělo být vymáháno.
      Ta pravidla nejsou určena, jak Vy uvádíte v otázce, z boží vůle a nebo nějak sama od sebe. Ona se vyvinula historicky, lidskou interakcí. Jestli ovšem i na tuto oblast života Vy potřebujete nařízení, je mi Vás líto, nicméně je to Vaše právo, které ovšem končí ve chvíli, kdy mi ho bucete chtít silou vnucovat.
      Když jste uváděl Cimrmana, dovolím si parafrázovat Fulghuma. „Nebijte cizí lidi. Neberte jejich věci. Dodržujte sliby.“
      Ovšem tato pravidla by měla být aplikována na jedince a nikoli na společnost, to je rozdíl.

     13. Takže v zásadě říkáme všichni to samé, jenom vy to nechce přiznat, abyste si nezadal. Nebo skoro to samé, protože my (já a Brumla) k tomu dodáváme, že lidé nejsou andělé a nelze spoléhat na jejich vrozenou mravnost a sebekázeň, protože jediný defektní jedinec vám v takovém případě spolehlivě zlikviduje celou společnost, protože ve společnosti, která odmítá jeho chování regulovat, bude mít vždy konkurenční výhodu. Čistě z Darwinistického hlediska se to možná po pár stovkách let nějak srovná, ale vy jako konkrétní jedinec a konkrétní společnost tolik času nemáte. A že byste se chtěl obětovat pro abstraktní lidstvo?

      Jen takový malý příklad: někdo za zásah do své svobody nepovažuje ani to, když si k němu přisednete v restauraci a půjčíte si od něj slánku, jiný po vás vystartujete jenom proto, že jste procházel pět metrů od něj a náhodou se na něj podíval, protože se tím cítí ohrožen na své svobodě.

      Spoléhání na dobrovolné dodržování pravidel slušného chování (ale jaká jsou? kdo je určuje? pro každého je slušné něco jiného a aby to fungovalo, tak bychom respektovat bychom měli standardy druhých, které ovšem neznáme) má jedinou zásadní (ne)výhodu: neexistují sankce.

      Rezignovat na rovnost práv a povinností odvislou primárně jen od příslušnosti k lidskému druhu, nikoliv od moci, bohatství a sociálního statusu, znamená rezignovat na budoucnost, neboli na vlastní reprodukci, což je v proti přírodě. Vytvořili jsme příliš komplexní a labilní společnost na to, aby mohla fungovat podle stejných principů, podle kterých funguje tlupa šimpanzů.

     14. Koukám, že vlákno se nějak přeházelo, ale to je u WP normální.

      Reaguji na Tribuna, koment 27.3.2013 – 08:44

      Nemám si Tribune co přiznávat, abych si nezadal. Podívejte se čím vlákno začalo – tím, že jsem kritizoval názor, že všichni chtějí ideální svět a chtějí ho docílit tím, že všichni platí jim a oni nikomu, kde já namítl, že uvedené nemusí být řešeno státní loupeží – daní a dále tvrzením, že nejde o to, někoho ponechat napospas trhu, ale poskytnout mu svobodu.

      To, že se debata dále odchýlila k debatě je trochu od věci, ale to nevadí.

      V mezidobí přibyl příspěvek Brumly za který děkuji. Tedy ten, kde píše: „kdyz oba vime ze musi existovat hlidac ktery bude kontrolovat a omezovat svobodu jednotlivcu aby nenarusili si sami navzajem sve svobody….:-)

      Ze ten příspěvek děkuji. Tototiž v žádném případě nezpochybňuji. Zásadní rozdíl je ale v úhlu pohledu. Zatímco Tribun i Brumla, domnívám se, myslí, že tento hlídač musí být státní, já tvrdím, že ne. A o tom je celá debata. V zásadě se shodneme, ale v provedení asi ne.

     15. Petre a vy po sobe nectete co jste sam napsal ? „ze existuji pravidla ktera musi byt dodrzovana…aby svoboda jednoho koncila tam kde zacina svoboda druheho“ … No a o cem tedy vlastne diskutujeme, kdyz oba vime ze musi existovat hlidac ktery bude kontrolovat a omezovat svobodu jednotlivcu aby nenarusili si sami navzajem sve svobody….:-)

     16. No nevím co Vy, ale já Vaší reakci na můj názor, že nejde o zanechání někoho napospas trhu, ale ponechání jim (i jiným) svobody, kde Vy reagujete, když jsme u těch citací, slovy: „Ponechat jim svobodu zemřít, protože všichni přece mají stejně možnosti bránit se silným že ?

     17. Petře kde píši něco o státu ?

      Jo a – vy snad víte kdo ohlídá hlídače ? :)

      A komentovat můj rozhled opravdu nemusíte…

     18. Všimněte si Brumlo čárkami odděleného vsunutého „domnívám se“.

     19. Všímám si Petře „jemného podsouvání“…ale předpokládám že Vy – idealista – to neděláte schválně :)

     20. O skutečnosti vaší skutečnosti bychom opravdu mohli debatovat velice dlouho….

     21. Máte pravdu Brumlo, je to jasné a zcela pochopitelné. Každý, kdo má jiný názor jen podsouvá a nedosahuje zdaleka Vašeho rozhledu. Omlouvám se.

      (Výše uvedené píšu ze dvou důvodů; jednak je řazení vlákna diskuze dosti nepřehledné, což je bohužel nemoc WP a pak poté, co jsem si všiml jednoho z Vašich komentů u jiného článku, domnívám se, že nemá smysl s Vámi v této debatě pokračovat.)

      EOD

     22. Latinu jste studoval také – nebo jenom opisujete ? A koukám že už vám nezbyly jiné argumenty než urážky :)

     23. Když ono je milión jiných věcí, Tribune, které od státu nechceme a které přesto platit musíme.

 3. No, vypadá to jako bezva finta, ale není. Trochu jste začaroval s čísly, smísil dodavatele s odběratelem a dva typy daní. Musel byste do toho kruhu zahrnout i třetího účastníka a to je finanční úřad. Váš náklad, jako neplátce DHP není 40 tis, ale 48 tis. To co je uvedeno na faktuře jako DPH je záležitost vašeho dodavatele. Jenže ten 8 tisíc neodvede (tedy v 99% případů). Pro něj je to DPH na výstupu, od kterého odečte DPH na vstupu, tedy DPH, kterou mu naúčtovali jeho dodavatele. A on plátcem je, pokud Vám vystavil fa s DPH, takže ten odpočet provede. Z těch 8 tisíc odvede na FÚ podle charakteru jeho výkonů nějakou částku. Její výše závisí právě na charakteru jím nakupovaných služeb. Možná sotva dva tisíce. Ty dostane FÚ, přestože Vy máte pocit, že jste státu zaplatil osm. V případě fa s desetiprocentní DPH naopak Váš dodavatelel získá nadměrný odpočet, takže mu bude část DPH vrácena od FÚ. Do Vaší finty byste mohl zahrnout i to, že k Vám dodavatel přijel autem a tudíž jste platil i podíl na silniční dani, že má nemovitost v níž pracuje a Vy jste zaplatil i podíl na dani z nemovitosti atd. atd.
  Není ale bohužel neobvykle, že při při různých argumentacích o složené daňové kvótě se takto kumulují nejrůznější složky daní, pojištění, poplatků a dalších vylomenin, takže občas můžete dojít k k tomu, že zdanění je vyšší než 100% příjmů. Tak asi tak.

  1. Jane, tenhle příklad je založený na tom, že neplátce DPH nakupuje službu od plátce a při nákupu bez dokladu zaplatí jen částku bez DPH. No a tato částka, kterou by z peněženky reálně vydal, je vyšší, než je z příslušného základu pro DPH daň z příjmů. Co provádí za transakce dodavatel a co si uplatňuje a co ne s tím nemá co dělat.

 4. Vlastně jsem zapomněl na pohyb ve Vaší peněžence. S Dokladem vydáte 55 800 (48000+ 7800), bez dokladu 55 000 (40000+ 15000) a to ještě za předpokladu, že Vám dodavatel sníží cenu o celou hodnotu DPH. Ovšem on nezahrne do příjmů částku 40000 kč, ovšem náklady jistě ano, čímž na DPFO ušetří 6 tis. DPH na výstupu 8000 také v přiznání neuvede, ale DPH na vstupu ano, takže další úspora při vyúčtování DPH.

 5. Že DPH je dobrou cestou optimalizace, o tom žádná. :-)
  Jinak k diskusi Tribuna s Petrem – jde tu právě o tu „rovnost práv a povinností“, která v podmínkách sociálního státu neexistuje. Má velký smysl bojovat o to, aby měli všichni stejná práva před zákonem, stejné svobody.

  Ovšem sociální stát nutí občany k něčemu jinému. K tomu, aby bohatí chudším sponzorovali neúměrně luxusní úroveň veřejných služeb, či je přímo dotovali formou dávek.
  Přitom mnozí (bohatí i chudí) o ty veřejné služby ani nestojí…

   1. Ano, to je můj oblíbený a velmi trefný seriál.

    Nabídněte nezaměstnanému uklízení ulic; a zmizí vám z evidence dříve, než řeknete „parazit“.

    1. A jaké nabízíte řešení ?
     Pro mne LF není – nechci aby se lidstvo vrátilo do džungle silných nebo sežraných.

     1. Především LF není naprostá džungle, ale hra s rovnými pravidly. To, co chcete vy, je, aby rozhodčí měřil slabšímu méně přísným metrem a „nadlepšoval mu“. Ale o tom jsme mnohokrát hovořili.
      V přeneseném smyslu v určité „džungli“ žijeme; a tím, že budeme všechny napínat na Prokrustovo lože, vytvoříme (možná zčásti spokojenou) enklávu vhodnou pouze k sežrání okolím.
      Znáte povídku Harrison Bergeron od Vonneguta?
      Nerovnost je přirozená, motivující a dobrá.

     2. Ach jo…..kde zase píšu, že chci nadlepšovat slabému ?

      Koukám že to musím napsat doslovně (a už vidím jak se někdo zase chytne nějakého slovíčka místo komplexní myšlenky). Já bych byl rád kdyby existoval hlídač, který by slabému ZARUČIL JEHO SVOBODU nebýt sežrán silným. Protože si myslím že lidé by měli být více než jen zvířata – slabé a nemocné kusy prostě nenechat jen tak „padnout“…

      Já vím že hned použijete vám argument o „svobodné“ charitě dobrodinců miliónových podnikatelů, kteří jediní vytvářejí hodnoty a práci pro ty blbečky socky co se o sebe neumějí sami postarat a je to jenom jejich vlastní chyba že jsou „chudí“ a líní…

      Fakt tohle chcete ? Nebo se ve vás mýlím ?

      PS: Proč si někteří lidé myslí že oni jsou automaticky na té straně „mladých, chytrých a úspěšných“…a že jich se nějaké klesnutí mezi socky prostě nikdy nedotkne…

     3. Asi to chce být konkrétní. Svobodu nebýt zabit garantuje i laissez faire systém a coby příznivce minarchie, neboli navrácení státu do role „hlídače“, bychom se na tomhle shodli.
      Co máte proti charitě? Právě charita je jediným způsobem, jak opravdu vyjádřit, kolik si „potřební“ zaslouží a kolik jsou „nepotřební“ ochotni jim dávat. Veškeré ostatní systémy vedou k zneužívání.

      Ad PS: Vůbec si nemyslím, že bych měl či musel být na jakékoliv straně. Ve svých úvahách akceptuji Rawlsův (?) princip rozhodování za závojem nevědomosti – v každém případě by mi vyhovoval nerovný, liberální, tvrdě kapitalistický systém, protože poskytuje větší šance i těm nejchudším, kteří se nebojí se rvát. Mimochodem, v mnou stále podsouvaném 19. století „nemilosrdného“ kapitalismu byla vertikální mobilita vyšší, než je dnes. Byť nerovnosti a chudoba byla větší, bylo více možností jak se dostat nahoru (nebo dolů).

     4. Díky že se shodneme alespoň na tom hlídači.
      Ostatní je názor na způsob života a určitě se shodneme na tom že je dobře že jsme odlišní – jednak by to byla nuda kdyby byli všichni stejní a jednak by jsme neměli o čem diskutovat. A diskuze – konfrontace zájmů – je evoluční motor který schvaluji :)

     5. Mno, úplně neshodneme, ale pro účely racionální diskuse je logičtější napřed osekat od státu „hlídače“ ten rozbujelý sociální nádor, a pak teprve se se rozmýšlet nad drobnými finesami státní vs. smluvní policie a justice.
      Takže diskuse ancap vs. minarchismus je zatím mimo mísu.

      Způsob života založený na tom, že jeden vymáhá vyživovací povinnost na druhém, je parazitismus. Ten je třeba vymýtit.

     6. Vaši vytrvalost oceňuji – ať vám jeden podá ruku nebo přiloží pistoli k hlavě tak vaše schéma jednání je pořád stejné….hlavou do zdi :)

Váš příspěvek do svévolně moderované diskuse

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s