Lekce konkurenceschopnosti

Kdo se díval včera na další díl z cyklu České století (již jsem zde o něm psal) nazvaný Všechnu moc lidu Stalinovi o únoru 1948, ten viděl přímo ukázkovou lekci konkurenčního boje, v tomto případě na tak specifickém „trhu“, jakým je politika. Na jedné straně dobře organizovaná KSČ s jasným cílem, jasným plánem, silnou pozicí a vůlí uspět, na straně druhé ostatní, tzv. „demokratické“ strany, zmatené, rozhádané, spoléhající na setrvačnost trhu a chycené v mentální pasti přesvědčení, že komunisté nemohou uspět a že Beneš bude jednat tak, jak jim by to vyhovovalo. Jistě, že komunisté měli i záložní plán počítající s nasazením síly, ale ten v únoru 1948 nebyl nutný, protože komunisté měli trumfy v rukou a nebáli se je použít. Komunisté vyhráli, protože byli připraveni a měli vůli k vítězství, demokraté prohráli, protože byli zdegenerovaní a paralyzovaní. Gottwald & spol. nebyli sice představeni jako dvakrát sympaťáci, natožpak hrdinové (na druhou stranu ale nebyli ani démonizováni), ale jako nová dravá a efektivní síla, mladá krev, které nedokázali zavedené firmy konkurovat. Trhy se ovšem vyvíjejí a o čtyřicet let později to byli právě komunisté, kdo nechápavě a bezmocně sledoval, jak jim trh přebírá konkurence nová.

79 komentářů: „Lekce konkurenceschopnosti

 1. Tribun: „Komunisté vyhráli, protože byli připraveni a měli vůli k vítězství…“

  Tak to bych neřekl. Vůle to rozhodně nebyla, byla to především bezohlednost jít za svým cílem přes mrtvoly a hlavně s podporou mocenských složek ministerstva vnitra. Demokraté neměli vůli jít přes mrtvoly a jejich respekt k ústavě a zákonnosti je zabil. A ještě k tomu měli v zádech Sovětský svaz a mocnou NKVD, která jim pomohla se zbavit Jana Masaryka. To se to pak vyhrává, máte zbraně, nemusíte se ohlížet na zákony, vraždit nepříjemné politiky není problém a ještě vás podporuje nejmocnější stát na světě.

  Tribun: „…demokraté prohráli, protože byli zdegenerovaní a paralyzovaní. …“

  Milada Horáková byla podle vás asi ta zdegenerovaná a paralyzovaná? Jan Masaryk také? A mnoho dalších?

  Tribun: „…na druhou stranu ale nebyli ani démonizováni …“

  Komunisté a démonizováni v roce 1945-8? Prosím vás, to vy nevíte, že komunisté měli v rukou veškerý tisk a rozhlas? Pokud si někdo troufnul na komunisty tenkrát útočit, byl jako novinář znemožněn a promptně vyhozen a to ještě dopadl velmi dobře. V horším případě byl takový ptáček obžalován lidovým soudem z kolaborace a za půl hodiny se už houpal na nejbližší lucerně. A pokud nějaké periodikum či časopis si dovolil příliš kritizovat Klému a jeho pochopy, tak prostě nebyl papír a bylo to. Papír byla tenkrát strategická a nedostatková surovina a muselo se tedy s takovou surovinou zodpovědně nakládat, to dá přeci rozum že ano…

  A BTW, oni se komunisté nedémonizují sami už svým názvem? Vždyť komunistické genocidy jsou absolutně nejhorší v dějinách, jistě znáte střízlivý odhad kvalifikovaných historiků 100 miliónů komunistických obětí ve jménu Marxe, Engelse, Lenina a Velkého Stalina či Velkého Maa. Dost mi hlava nebere proč jsou vůbec povoleni a proč se nepřejmenují, jestli tedy nechtějí být démonizováni…

  1. A proč se nepřejmenují křesťané zodpovědní za náboženské boje (a také mimo jiné za vyhubení cca 90 procent americké populace) a proč ne liberálové, za kterými jsou hladomory, války a bída (a v sev. Americe taky likvidace indiánů)? Asi ke každému politickému a filosofickému směru najdeme spoustu hříšníků, takže vždy za to má být potrestán celek.

   1. Kolektivní vina je hloupý model způsobený primitivním viděním světa. Potrestáni mají být vždy viníci a ne nikdo další. Kolektivní vina je matkou rasismu, proto se za ni schovávají všichni primitivové. Podstatou křesťanství je láska k bližnímu a skutečnost, že někteří křesťané tento princip porušili, neříká nic o křesťanech jako takových. Základem liberálů je svoboda a jednota práv pro všechny. Skutečnost, že to někteří lidé porušili, znamená, že nebyli liberálové. Na druhou stranu existují kolektivy, které si svou vinu nesou již z vlastní definice. Takovým kolektivem jsou například nacisté, kteří hlásají nadřazenost jedné rasy nebo jednoho národa nad druhým. Nelze tedy hájit nacisty tím, že někteří z nich se v minulosti dopustili chyb, ale dnes to jsou již mírumilovní lidé, které si můžeme pustit do vlády. Pokud jsem nacistou, nemohu nevolat po nadřazenosti mého národa nebo rady. Stejně tak mají komunisté ve svém programu třídní boj. V historii komunisté vždy dokázali, že jsou ochotni dosáhnout svého cíle i přes mrtvoly. Nikdo nemůže být komunistou, kdo nevolá po třídním boji. Proto je nemyslitelné, že by v Německu vznikla druhá NSDAP. Proto na Slovensku komunisty a jejich násilnou ideologii zakázali. Stejně tak je logické, aby komunisté byli zakázáni i u nás jako hnutí směřující k potlačování základních lidských práv a svobod.

    1. Já to vím, když to jsou moji kámoši, tak to musíme posuzovat individuálně. Ale když to nejsou mí kámoši, tak zakážeme všechny bez ohledu na to, že jsou to lidé s různými názory.
     Jen já mám individuální názory, oni všichni mají stejné.
     Právě jste dokázal své totalitní smýšlení a měření každému jiným metrem. Základem komunismu je totiž podle ideologie také svoboda a práva pro všechny, co víc, kořeny komunismu mají v sobě likvidaci měn a států. Ale vy komunismus nesoudíte jako ideologii (či x různých směrů), ale jen jako reálné plnění. Proto každý má právo soudit masové vrahy liberály také.

    2. Jinak zjistěte si, co se v posledním soudu slibuje nekřesťanům. GENOCIDA. Liberálové chtějí lidi zotročit, křesťané vyvraždit. Přinejmenším podle vašeho kolektivistického stylu myšlení. Všechny delegalizovat, aspoň podle vašich zásad, kde já určím, kdo je správný liberál či křesťan a jaké musí mít podle mě názory.

    3. Bohužel nevidím žádný přínos v diskusi s lidmi, kteří jsou schopni vážně tvrdit, že křesťané vyhubili 90 % americké populace a jejich cílem je vyvraždit lidi, že liberálové chtějí lidi zotročit, nebo kteří neznají význam pojmu genocida. Používání pojmů, jejichž význam autorovi není známý, dokazuje zbytečnost diskuse. Stejně tak použitá logika, kdy se kolektivní vina používá jenom tam, kde se to autorovi zrovna hodí.

     Pro mě nejsou popravy přijatelným nástrojem k dosažení sebeušlechtilejšího cíle. A je mi jedno, jestli rozkaz k popravě vydal nacista nebo komunista. Nicméně to je otázka hodnot. Pro některé z nás nemá život druhých takovou hodnotu…

     Ano, na Slovensku se stihli komunisté přejmenovat dříve, než byli zakázáni. Zakázáni byli například v Rumunsku z toho důvodu, že jde o hnutí směřující k potlačení základních lidských práv a svobod.

     1. A kdo vyhubil americkou populaci? Sama se jen tak vyhubila. Jo já vím, když v Sovětském svazu umírali lidé hladem a na nemoci, tak to je vyhubili komunisté, když se totéž stalo pod vládou křesťanů, tak ti s tím neměli vůbec nic společného.
      Ano nemá nejmenší smysl diskuse s pokrytci, kteří měří různým metrem a neznají ani historii či význam slov, jako genocida. A také debata o křesťanství s někým, kdo nezná Bibli, smysl nemá.

     2. Největší decimaci původní americké populace způsobila variola neúmyslně zanesená kolonizátory. Co to má společného s křesťanstvím? To může rovnou vinit všechny bělochy, demokraty, mořeplavce a já nevím koho si ještě usmyslíte. Naproti tomu hladomory v SSSR byly způsobené kolektivizací nebo cílenou politikou Kremlu, když například nechal Stalin zkonfiskovat úrodu na plodné Ukrajině. viz např. The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine. New York, Oxford University Press, z roku 1986.

      Souhlasím, měřit by se mělo stejným metrem. Pokud jsou zakázány strany, které uctívají masové vrahy, neměl by se mezi nimi dělat rozdíl a měly by být obě dvě zakázány, ať již jejich členové uctívají Hitlera, Gottwalda nebo Stalina.

      Pokud znáte Bibli tak dobře, tak pro vás jistě nebude problém najít verš, ve kterém se píše o genocidě. Já jsem žádný takový verš nenašel. Nicméně pokud soudíte, že diskuse nemá smysl (s čímž začínám souhlasit), tak neočekávám, že ještě odpovíte. Kdo by dělal nesmyslné činy?

     3. Aha, vy ani neumíte číst. Jen je dobré, že jste našel konečně zase odvahu se vrátit k diskusi. Takže vám to zopakuji, mrtví v SSSR, kteří umírali na hlad a nemoci jsou započítáváni jako oběti komunismu. Proto totéž v Americe platí i pro křesťanství. Chcete to zopakovat ještě jednou? Po příchodu Španělů byli Indiáni v systému encomienda zotročeni ve jménu šíření víry. To vedlo k bídě, hladu, vyčerpání a samozřejmě i smrti milionů. Španělské šíření křesťanství na mnoha Karibských ostrovech bylo dokonce úspěšnější, tam zmizelo sto procent populace. Kam se na křesťany hrabou komunisté a nacisté.

      Nechcete měřit stejným metrem, mrtvá které zabilo křesťanství a liberalismus, vám nevadí. Tam je to jen nějaká bezvýznamná historka a nikdo za to nemůže. Což dokazuje, že mrtvé oběti nacistických a komunistických katů vás taky nezajímají, hrajete jen na city. Podle mne jsou stejně tragické osudy lidí zabitých liberalismem jako komunismem nebo nacismem nebo křesťanstvím. A ani když napíšete ještě pětkrát Hitler ale ani jednou liberál Pinochet, tak na tom nic nezměníte.

      Ano, znám Bibli a přečtěte si poslední část aneb zjevení sv. Jana. Co je slíbeno lidem s jinou vírou? Máte odvahu na toto přímo odpovědět bez jakéhokoliv vytáčení?

     4. Co tady se člověk všechno nedozví. Prý „liberál Pinochet“ :-D Jste jste si jistý, emesko, že znáte význam slůvka „liberál“? Nejsou náhodou slova „liberál“ a „diktátor“ přímé protiklady? Jestli budete odpovídat tak si prosím ušetřete obvyklé sprosťárny a nadávky.

     5. Ano, neumím číst. Váš úsudek je jako vždy velmi bystrý.

      Pokud tedy odmyslíme variolu, která způsobila největší úbytek původní americké populace a jejíž důsledky byste rád přičítal úmyslům Španělů, ostatní úmrtí bylo zapříčiněno otroctvím, jak jste sám přiznal, nikoliv křesťanstvím. To můžete rovnou tvrdit, že za decimaci původních Američanů mohou běloši nebo mořeplavci.

      Křesťanství nebo liberalismus ještě nikdy nikoho nezabilo. Zabíjejí vždy jen konkrétní lidé. Liberalismus navíc není ani žádný konkrétní spolek lidí, ale hodnotový postoj. To je jako tvrdit, že někoho zabila svoboda, demokracie, rovnost lidí před zákonem apod., a proto by se svoboda měla zakázat. Z toho důvodu ani není možné liberalismus zakázat, byť byste se na hlavu stavěl.

      Stále nevidíte rozdíl mezi nacisty a křesťany? Smutné. Ale pokusím se to znovu vysvětlit:
      Nacisté volají po rasové a národnostní nadvládě a uctívají masového vraha – Hitlera.
      Komunisté chtějí revolucí dosáhnout třídního boje a znárodňovat v rozporu s Listinou základních lidských práv a svobod. Dodnes komunisté uctívají masové vrahy Gottwalda podepisujícího politické vraždy a Stalina, který zabavením úrody na Ukrajině způsobil smrt hladem 8 milionům lidí.
      Křesťané hlásají lásku k bližnímu a žádné masové vrahy neuctívají.
      Liberálové hlásají svobodu a rovnost před zákonem a žádného Pinocheta neuctívají.

      Ve zjevení Sv. Jana se nikde nepíše o lidech s jinou vírou. Wikipedie popisuje 7 různých interpretací zjevení, ale ani jednou není zjevení interpretováno jako něco, co čeká lidi s jinou vírou. Nicméně i kdybychom zjevení interpretovali jako apokalypsu čekající na nevěřící, stále vám to nijak nepomůže. Zaprvé nevěřím, že neznáte rozdíl mezi apokalypsou a genocidou. A zadruhé to, co je popisováno v Bibli, neznamená, že to křesťané chtějí dělat. Kolik znáte vy křesťanů volajících po genocidě? A prosím odpověď bez jakéhokoliv vytáčení.

     6. Díky za další potvrzení vaší neschopnosti číst a chápat psaný text. Ale dobrá, přijmu váš přístup. Komunismus nikoho nezabil, smrt nebyla způsobena křesťanstvím, ale nedostatkem jídla nebo otrockou prací (podle vaší logiky to nemá nic společného s ideologií, která se v Americe násilím pomocí encomiendy zaváděla – vy ani nevíte co to je), případně samopalem či šibenicí. Nikoliv ideologií. Jsem rád, že jsme se na tom shodli. Oběti nacismu také poplivete jako oběti křesťanství?

      A jinak nedokazujte stále, že neumíte číst. Neptal jsem se vás na interpretaci, v zjevení je jasně napsané těm, co neuvěří v Krista (popřemýšlejte, nejsou to čirou náhodou lidé s jinou výrou)? Takže opakuji otázku. Co je slíbeno lidem s jinou vírou? A opakuji, nezajímají mě interpretace, ale obsah zjevení. Máte odvahu odpovědět? A nebo nejste schopen zjevení si sám přečíst.

     7. MartinO ekonomický liberál může být i masový vrah, diktátor, monarcha, trpaslík, tramvaják atd.

     8. Já se omlouvám, ale opravdu nerozumím tomu, co se mi tu snažíte sdělit. V každém svém příspěvku mě urážíte a přesvědčujete mě o své nadřazenosti, ale zároveň jen neustále vykládáte nějaké mé postoje, které jsem nikdy nezastával. Komunismus nikoho nezabil. Na Ukrajině zabíjel hladomor způsobený zabavením úrody Stalinem, kterého dodnes komunisté uctívají. Já neznám žádného křesťana, který by dnes uctíval encomendery. Vy snad ano?

      Já jsem svůj postoj zcela objasnil, ale dosud neznám postoj váš. Proto by mě zajímalo:
      Pokud já plivu na oběti nacismu, vy byste nacistické strany, které se hlásí k Hitlerovi, nezakazoval?
      A pokud byste stranu, která se hlásí k jednomu masovému vrahovi, zakázal, tak jinou stranu, která dodnes uctívá jiné masové vrahy, byste nezakazoval?
      Chápete již, že liberály nelze zakázat, stejně jako nelze například zakázat demokraty, protože nemají žádnou organizaci?
      Kolik znáte křesťanů, kteří chtějí provádět encomiendy?
      Rozumíte rozdílu mezi slovy genocida a apokalypsa?
      Kolik znáte křesťanů, kteří chtějí provádět genocidu?

      A co se týče Janova zjevení, četl jsem Bibli Kralickou, ČEP i překlad pro 21. Století, ale nikde jsem nenašel, že by někdo sliboval něco lidem s jinou vírou nebo lidem, kteří neuvěří v Krista. A na mou otázku, ve kterém verši se v Bibli píše o genocidě, jste bohužel nenašel odvahu odpovědět.

     9. Já znám křesťany obhajující náboženské války, pronásledování za víru, pronásledování čarodějnic, násilný křest jiných kontinentů atd. Vy je neznáte, já ano. Takže váš výkřik co neznáte, je naprosto irelevantní. Stejně jako nevnese nic to, co a kolik lidí znám já. Je to jen primitivní způsob přejít na argumentaci na osobní a naprosto neprokazatelné úrovni.

      Jinak se snažíte hezky vybruslit pryč z tématu. Ale já se k němu vrátím a budu se držet. Komunismus obviňujete za činy, které spáchali konkrétní lidé. Já toto pravidlo aplikuji i na liberály a křesťanství. A příkladů je spousta, právě Ameriky jsou naprosto ideální, protože k jejich kolonizaci došlo ve jménu kříže. A důsledkem tohoto navracení bylo nepředstavitelné utrpení místní populace, hlad, bída, nemoci, otroctví. Pokud se hlad, bída a nemoci (a samozřejmě s tím spojená úmrtí) přičítají k obětem komunismu, každý má právo totéž činit u jiných ideologií. A i když se to budete chtít převést na osobní debatu co kde já, tak vám to nepomůže. Mluvím o obecné zásadě a odmítám vaše pokrytectví.

      Já vám nemusel na nic odpovídat, protože ptal jsem se první a vy jste se z toho vykrucoval. Takže se budu držet teď toho co je tématem. Takže tvrdíte, že jste zjevení četl a nikde tam nic není o tom, co se stane lidem, kteří neuvěří v Krista. Tak to jste to četl hodně blbě a nebo lžete a nic jste nečetl.
      Na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího.

      Pobíjet národy …. zajímavé, že:?

     10. Ono je to prosté. Pokud chcete spojovat křesťanství s genocidou, musíte buď znát nějakého křesťana, který po genocidě volá, nebo uvést nějaký verš v Bibli, kde se píše o tom, že by křesťané měli provádět genocidu. Nyní už tedy víme, že žádného křesťana volajícího po genocidě neznáte. Zbývá vám tedy už jenom ta Bible. Pokud chceme Janovo zjevení číst futuristickou interpretací – doslovně a bez souvislostí (což většina teologů odmítá) z vašeho citátu vyplývá, co čeká lidstvo. Nikde se tam nepíše o těch, co neuvěří v Krista. Proto na vaši otázku leze odpovědět. Ani z uvedeného textu nelze ani při sebelepší vůli vyvodit, že si nějaký křesťan přeje pobíjení národů. Takže objektivně není o nic lepší důvod zakazovat křesťany než jakékoliv jiné spolky, které věští zkázu budoucím generacím.

      Opět jen interpretujete moje slova a opět mylně. Znovu tedy opakuji, že já za nic neobviňuji komunismus, ale konkrétní komunisty. Pro zakázání nějaké organizace není ani tak důležité, co udělali její členové v minulosti, ale co dělají dnes. A pokud dnes členové nějaké organizace uctívají masové vrahy, myslím, že je správné takovou organizaci zakázat, byť by tím masovým vrahem byl Hitler, Gottwald nebo Stalin. Jak jsem psal, neslyšel jsem o tom, že by nějaký křesťan nebo liberál dnes uctíval nějakého masového vraha. A očividně ani vy nikoho takového neznáte.

      Asi jsem opravdu jen hloupý pokrytec, jak mi tu v každém příspěvku opakujete. Rád proto změním svůj názor, pokud mi ukážete, že váš názor je správnější. Vždyť kvůli tomu diskutujeme, ne? Myslíte si tedy, že by organizace uctívající masové vrahy, jako je Hitler, měly být zakázány?

     11. Je mi líto, ale nějak se mi tu přestávají zobrazovat komentáře.

      Zajímavé, že?

     12. Opět jen interpretujete moje slova a opět mylně. Znovu tedy opakuji, že já za nic neobviňuji komunismus, ale konkrétní komunisty. Pro zakázání nějaké organizace není ani tak důležité, co udělali její členové v minulosti, ale co dělají dnes. A pokud dnes členové nějaké organizace uctívají masové vrahy, myslím, že je správné takovou organizaci zakázat, byť by tím masovým vrahem byl Hitler, Gottwald nebo Stalin. Jak jsem psal, neslyšel jsem o tom, že by nějaký křesťan nebo liberál dnes uctíval nějakého masového vraha. A očividně ani vy nikoho takového neznáte.

      Ono je to prosté. Pokud chcete spojovat křesťanství s genocidou, musíte buď znát nějakého křesťana, který po genocidě volá, nebo uvést nějaký verš v Bibli, kde se píše o tom, že by křesťané měli provádět genocidu. Nyní už tedy víme, že žádného křesťana volajícího po genocidě neznáte. Zbývá vám tedy už jenom ta Bible. Pokud chceme Janovo zjevení číst futuristickou interpretací – doslovně a bez souvislostí (což většina teologů odmítá) z vašeho citátu vyplývá, co čeká lidstvo. Nikde se tam nepíše o těch, co neuvěří v Krista. Proto na vaši otázku leze odpovědět. Ani z uvedeného textu nelze ani při sebelepší vůli vyvodit, že si nějaký křesťan přeje pobíjení národů. Takže objektivně není o nic lepší důvod zakazovat křesťany než jakékoliv jiné spolky, které věští zkázu budoucím generacím.

      Asi jsem opravdu jen hloupý pokrytec, jak mi tu v každém příspěvku opakujete. Rád proto změním svůj názor, pokud mi ukážete, že váš názor je správnější. Vždyť kvůli tomu diskutujeme, ne? Myslíte si tedy, že by organizace uctívající masové vrahy, jako je Hitler, měly být zakázány?

     13. Mezi uctívané masové vrahy současnosti patří také Churchill, Reagan (vlastně všichni američtí prezidenti, snad kromě Garfielda), Thatcherová (vlastně většina britských ministerských předsedů), všichni vlivní izraelští politici, přinejnemenším aktivní spolupachatelé masových vražd jsou Havel a jeho bývalí i současní političtí stoupenci a spojenci, a tak by se dalo pokračovat dlouho, s řadou křesťanských papežů, císařů a králů, biskupů a misionářů…. za všechny třeba katolickou církví oslavovaný zločinec Junípero Serra.

      Takže zákaz organizací uctívajících masové vrahy jako byl Hitler by byl největší změnou pro českou společnost od přijetí křesťanství, zanikla by naše největší církev (katolická), druhá nejvlivnější (židovská), mnoho ostatních, všechny politické strany pravice a středu, soc dem, přežila by akorát KSČM a možná pár bezvýznamných skupinek. Proto je samozřejmě neprosaditelný a diskuze o něm nesmyslná. Obzvláště je pokrytecké, jestli o takovém zákazu hovoří Z, stoupenec a obhájce křesťanské církve, která má na svědomí více zločinů než všechny ostatní existující organizace, strany a spolky dohromady.

     14. Lžete. Hned na začátku jste zaútočil na komunismus jako na ideologii a ještě k tomu lhal, jak byl na Slovensku zakázán.
      Jinak znám křesťany obhajující Torquemadu a násilnou kolonizaci Ameriky či Afriky, která ve jménu křesťanství vyhubila více lidí než komunismus s nacismem dohromady. Podle vaší logiky to stačí k zákazu křesťanství. Výborně. A nebo vy budete rozhodovat, co se smí zakázat? Totalitně?

      Verš jsem konkrétní uvedl. Křesťané budou vraždit národy, stejně tak jako vyznavače jiných náboženství (nadávají jim do satanistů a těch co věří falešným prorokům). Vaše interpretace tohoto je nezajímavá, křesťanů jsou stovky druhů, každý si různé věci interpretuje jinak. Stejně jako komunisté, stačí podle vás citát slibující genocidu, ten jste dostal. A je legrační pozorovat, jak vy znalec zjevení jste ho neznal. ¨

      Organizace uctívající masové vrahy jako Pinochet či různí papežové a rádobysvatí či vrah za názory Kalvín nebo antisemita Luther by měly být zakázány? Zajímavá otázka. Kdo určí toho masového vraha, za kterého se má delegalizovat? Vy nebo já? Vy masové vraždění ve jménu Krista bagatelizujete, stejně jako bagatelizujete příslib genocidy v Bibli, takže asi není důvod vás brát za nějakou autoritu v této věci.

     15. Vidím hansi, že jste mě předběhl a samozřejmě máte naprostou pravdu. Ono zde máme koncert pokrytectví, kde se má zakazovat za názor, protože někdo kdysi něco udělal. Zákaz v demokratické a netotalitní společnosti může být pouze za konkrétní zločin a konkrétní porušení zákona. Totalitní existence jako Z jsou představiteli stalinistického trestání za minulost a názory, které nejsou v rozporu se zákony.

     16. Takže byste nacisty nezakazovali – rozumím tomu správně?

     17. Já rozumím správně, že vy obhajujete masové vraždění ve jménu kříže a stalinisticky chcete trestat ne za porušení zákona ale za názor

     18. Ano, já obhajuji masové vraždění ve jménu kříže. To jste pochopil zcela správně.

      A vy byste nacisty rehabilitoval?

     19. Já to pochopil už od začátku a velmi jsem se bavil z toho, jak pokrytecky vrahy ve jménu kříže a genocidy hájíte. Je dobré, že jsme se shodli na tom, že jste pokrytec.

     20. Máte pravdu, přesvědčil jste mě, že jsem se mýlil.

      Vy byste tedy nacisty rehabilitoval?

     21. To jsem rád, že mám pravdu. A proto teď budeme pár týdnů (a klidně i déle, času je dost) rozebírat, co všechno byste delegalizoval.
      Nyní začneme ODS, kterou chcete delegalizovat, za to, že její členové ctí masového vraha Pinocheta.

     22. Já jsem již svůj názor změnil z dal vám za pravdu. Vše, co jsem řekl, beru zpět.

      Akorát teď nevím, co si mám myslet. Jaký je tedy váš názor na rehabilitaci nacistů?

     23. Jsem rád, že přiznáváte, že ODS za velebení masových vrahů je nutno delegalizovat. Totéž by se mělo ale týkat i Svobodných, jejich člen Bartoš se v generálovi zhlíží.

     24. Měl jsem dojem, že máte nějaký názor, který chcete obhajovat a že jste mě kritizoval za uhýbání z otázky.

      Ale teď mám dojem, že žádný názor nemáte, mým otázkám neuhýbáte, protože je přímo ignorujete a místo hájení vlastních stanovisek jen připomínáte druhým názory, které již opustili. Jaký to má důvod?

     25. Takže ODS byste delegalizoval, ale na Svobodné máte dvojí metr? Jejich členové smí velebit masové vrahy? Ale před chvíli jste tvrdil, že to je důvod pro delegalizaci nějakého spolku

     26. Psal jsem, že jsem změnil názor. Už bych nezakazoval nikoho.

      Koho byste zakazoval vy?

     27. No výborně, tak to je výtečné. Tak aspoň už nejste pokrytec. Ale že to trvalo. A můj názor je v této věci irelevantní. Důležité je, že jsme se společně dobrali k tomu, že církev jsou největší masoví vrazi v historii, ale ani to není důvod, pro jejich delegalizaci, neboť v civilizované společnosti trest může přijít jen za porušení zákona.

     28. To máte opět úplnou pravdu. A pokud zákon zakazuje organizace a hnutí propagující potlačování základních lidských práv a svobod…

     29. To, jestli něco porušuje zákon rozhoduje v civilizované společnosti soud, nikoliv uliční výbory lidí, trestajících za myšlenkozločiny.

     30. Odpověď skočila o vlákno výš, ale vy ji určitě najdete:

     31. Pak je otázka, jak si vykládáte pojem pokrytectví.

      Podle mě bychom měli všem měřit stejným metrem a pokud je jeden za něco zakázán, tak by měli být za to samé zakázáni i ostatní. A pokrytectví právě je, že tomu u nás zatím tak není.

     32. Ano, jste pokrytec. Protože u jedněch za to samé hledáte omluvu, druhé chcete za totéž soudit. A navíc ulhaný pokrytec, protože komunisté nic neporušují. O porušování zákona rozhoduje soud a ne vy lháři.

     33. „Už bych nezakazoval nikoho.“

      slova lháře, který najednou zase otočil a vrátil se k pokrytectví a rozepisuje níže, koho by zakazoval

     34. Máte ve svém životě i jiné potřeby, než jen urážet druhé za to, že s vámi vždy nesouhlasí?

     35. Proč neustále lžete a prosazujete stalinistický přístup k názorům?

     36. V čem vidíte smysl diskuse se lhářem a pokrytcem prosazujícím stalinistické názory?

     37. V tom, že nejedlásku sníš po tom, mít poslední slovo :)
      A nejvíc tě štve, když ho mít nebudeš. :)))
      Tak můžeme teď přejít, když ses sám uznal za lháře a pokrytce k tomu, proč si neustále odřezáváš pindík a pak ho zpátky přišíváš.

     38. Vám jde o to mít poslední slovo? A proč jste to neřekl hned? Mohl jste si ušetřit spoustu času.

      Když vám tak jde o to, mít poslední slovo, tak si ještě něco napište, rád vám ho přenechám, když o to tak stojíte.

     39. Šikulka nejedlíku, zase tvá infantilní originalita s otočením tvrzení toho druhého. Jestli existovaly nějaké pochybnosti, jestli jsi hermafroditní spammer, nyní jsi je krásně sám vyvrátil svým klasickým přístupem dítěte ze základní školy. A je dobře, že jsme se na tom shodli. :) A co ten odřezávaný a přišívaný pindík? Nebolí tě to?

     40. No o tom se tu s vámi nikdo nepře.

      Ale pokud jsou zákonem zakázané organizace a hnutí propagující potlačování základních lidských práv a svobod, tak je logické, že je zakázána podpora nacismu, protože Hitler rozpoutal válku, ve které byla lidská práva pošlapávána.

      Ale pokud je zakázána podpora nacismu, je logické, ale byly zakázány i další organizace, jejichž vůdci propagují omezování lidských práv a svobod. Nevím o tom, že by nějaký představitel církve dnes uznával nějakého masového vraha nebo volal po genocidě. Stejně tak pokud někdo z ODS nebo svobodných mluví o Pinochetovi, tak mluví o dopadu jeho ekonomických reforem (které většina ekonomů dnes hodnotí spíše pozitivně), ale Pinocheta jako osobu ve druhé větě odmítají. Naproti tomu tu jsou komunisté, jejichž nejvyšší představitelé doslova uctívají masové vrahy, jakými byli Gottwald nebo Stalin. A uctívají je jako celou osobnost, na Gottwalda pějí ódy na jeho hrobě, bez sebemenších zmínek o zvěrstvech, kterých se tyto dvě zrůdy dopustily. Dodnes vrcholní komunisté propagují porušování Základní listiny práv a svobod formou znárodňování. Pokud nejsme pokrytci a zákon aplikujeme rovně na všechny, tak by měl soud logicky zakázat i komunisty. Čistá logika.

      Z vašeho citátu Bible bohužel nelze vydedukovat, že Apokalypsu provedou křesťané. Vaše přání se tu jen stalo otcem myšlenky. Navíc vaše interpretace je, jak jste přiznal, irelevantní. Relevantní je to, jak si zjevení vykládají představitelé církví. A jejich interpretaci si můžete najít. Ani jeden neinterpretuje Janovo zjevení tak, jako vy.

     41. Vidím, vrátil jste se k pokrytectví. Takže si to zopakujeme, ono opakování je matka moudrosti.
      Církev nikdy neodsoudila navrácení indiánů na víru. Představitelé církve do dnešních dnů obhajují křížové výpravy a mnoho vrahů a psychopatů bylo papeži (neomylné osobnosti) a nebo se stalo svatými, ke kterým se katolíci modlí. Ale podobné je to i u protestantů, tam ctěné a vážené osoby měly antisemtiské názory nebo pronásledovaly za víru a samozřejmě sami protestanti si často v krvelačnosti s katolíky nezadali. Konec konců u nás část populace velebí husitské vraždění, druhá je odsuzuje a škytá blahem nad upálením husitů ve stodolách a nad masakry během křížových výprav. Podobné je to i s masovým vrahem Pinochetem, kterého BEZ ALE velebí různí představitelé pravice. Což je podle vaší logiky jasný důvod k delegalizaci, jak jste to znovu popsal. Protože podle vašeho výkladu uličního výboru to porušuje zákony.
      Jasně, ježíš pojede na čele svých věrných a to budou muslimové ne křesťané. Vyhubení národů je v Bibli jasně slíbené, a vyhubení národů znamená a znamenat bude genocidu. Předložte vyjádření představitelů všech církví na téma zjevení. Jinak jste lhář, protože nemůžete tvrdit, co říkají nebo neříkají.

     42. A ohledně komunistů lžete. Soud neshledal, že by porušovali zákony. Proč máte stalinistické móresy uličního výboru?

     43. Je zbytečné mě přesvědčovat o tom, co církve v minulosti dělaly. Sám jste tvrdil, že můj názor je irelevantní. Pokud soudíte, že nějaká církev hlásá potlačování lidských práv a svobod (což jste sám dosud nijak nedoložil), tak se obraťte na soud. Návrh na zákaz KSČM je již téměř připraven. Bohužel neuspějete s návrhem na zakázání pravice, protože pravice není žádná organizace, kterou by šlo zakázat. Ale to už tu marně vysvětluji asi popáté.

      Nabídl jsem vám 7 interpretací Janova zjevení. Žádné další jsem v historických pramenech nenašel. Vy jste se svým výkladem sám. „nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu“ … to mi nepřijde jako popis křesťanů. Vám opravdu ano? Nicméně jak jsem psal, pokud nevíme o tom, že by nějaký představit církve vykládal Janovo zjevení vaší interpretací, pak není důvod kohokoliv pro cokoliv žalovat a zakazovat.

     44. Ty stalinistické názory – to byl kompliment, nebo urážka?

      Soud neshledal, protože soud dosud neprojednával. Jak prosté. Zbavení člověka práva garantovaného Základní listinou práv a svobod je podle mého irelevantního názoru nezákonné.

     45. Takže znova, vy který jste lhal, že nikoho zakazovat nechcete najednou si lebedíte, že na komunisty je připraven nějaký zákaz. A melete z cesty, ohledně toho s čím neuspěji nebo uspěji. Pochopte už jednou ve svém stalinistickém mozku, že o vině rozhoduje soud. Ne vy. A jak soud někdy v budoucnu rozhodně, to samozřejmě nikdo nemůže říci. Představte si, že o tom nebude rozhodovat vaše nenávist a sympatie, ale důkazy.

      Mně nezajímá to co jste si vybral za interpretace. Chci seznam vyjádření všech církví. Udělal jste se jejich mluvčím. Čili zase jste lhal? A vaše neznalost zjevení (to nejsou jen mnou zacitované věty, něco jim předchází a také něco následuje) je váš problém, ne můj. Můžete si myslet, že za Ježíšem půjdou třebas i polyteisti. Genocida slíbená ve zjevení byla a je jasně prokázána a jsem rád, že jsme se na tom shodli.

     46. Stalinistické názory je přesný popis vašeho myšlení, kde chcete zakazovat bez soudů a jen za názory. S komplimentem či urážkou to nemá nic společného. Když myslíte jako stalinista, nebudu psát, že myslíte jako demokrat.

     47. Tak nakonec se přeci jen shodneme. Pokud soudíte, že církve, ODS, Svobodní a já nevím kdo ještě, porušuje zákony a zaslouží si být zakázán jako nacisté, tak se budete muset obrátit na soud. Ale počítejte s tím, že po vás soud bude chtít důkazy toho, že nějací představitelé církví volají po genocidě. Nebude stačit, když soudci řeknete, že on není schopen dokázat, že neexistuje jediný představitel církve, který by po genocidě nevolal.

      Pokud jsme se na něčem ohledně genocidy shodli, tak je to skutečnost, že zjevení svatého Jana je vykládáno mnoha různými způsoby, ale že nejsme schopni najít jediného představitele církve, který by zjevení vykládal tak, že křesťané mají spáchat genocidu.

      Zakázat může něco jenom soud. Já na to mohu mít jen skromný irelevantní názor. Nejsem z těch, kteří tu chtějí zakazovat církve, pravici, liberály atd.

     48. Ano shodneme se nejedlásku na tom, že od svého přístupu tu lžeš, chováš se jako stalinista, co chce zakazovat za názor a taky pořád měníš názory. Ale to poslední může být dané i tím, že si permanentně měníš pohlaví a vlastně netušíš, co vlastně jsi. Jinak zbytek už je jen klasické opakování, ve zjevení je jasná genocida jak jsme se shodli, neznáš názory představitelů církví na zjevení a na tom jsme se taky shodli, tudíž nemůžeš říkat co kdo tvrdí a podle tvých zásad by se muselo pozakazovat skoro všechno a na tom jsme se shodli též :) A klidně to tu můžeme probírat do kolečka, i když nejdůležitější je nyní už jen to, jestli tvé změny pohlaví ti škodí nebo prospívají. Co si o tom myslíš?

  2. Zase jeden, co nechápe jednoduchý psaný text:
   ..démonizováni .. Tribun napsal, že v tom letošním pořadu ČT nebyli komunisté démonizováni, vaše výklady o tisku v letech 45-8 jsou mimo téma.

   …zdegenerovaní a paralyzovaní…. Tribun napsal o vyznění toho pořadu ČT, svou kritiku směřujte na tvůrce pořadu, ne na diváka. Horáková ostatně v únoru nehrála roli, je nesmysl ji proto vytahovat.

   ..vůli k vítězství.. Ano, měli. Druhá strana ji tehdy neměla. Ovšem vraždění se neštítila, a začala si první (vraždou Schramma)

   Vždyť komunistické genocidy jsou absolutně nejhorší v dějinách,.. Píšou jen ti co dějiny neznají. Horší než kterákoliv komunistická genocida byla zvěrstva a genocidy, která rozpoutali křesťanští liberálové v Kambodži, Koreji, Filipínách, Namibii, … a různí liberální i konzervativní antikomunisté v irsku, Indii, Východním Timoru, Číně, Laosu, Vietnamu, Bělorusku, Jugoslávii…

   jistě znáte střízlivý odhad kvalifikovaných historiků… střízlivý odhad neexistuje. Asi myslíte opilecký blábol z Černé knihy komunismu, kterému se střízliví historikové smějí (protože například počítat mezi oběti komunismu středoamerické katolické konzervativce a levostředové křesťanské demokraty zavražděné protestantskými liberály (Reagan) normální historik nemůže, toliko antikomunističtí vymývači mozků)

 2. Hitler se musi v pekle tetelit blahem. Ano, jeho NSDAP mela vuli po vitezstvi stejne jako KSC. Ano, nemecka levice si myslela ze prezident Hindenburg snad alespon formalne stizi nastup Hitlera k moci jako neschopny zbabelec Benes. Ano, NSDAP mela sve „trumfy v rukou“ stejne jako KSC sve Lidove milice, nezakonnou paramilatarni teroristickou ochranku KSC, stejne jako NSDAP SA a Gestapo. Ano socialni demokrate, kteri nedokazali po smrti jednoho z nejvetsich socialnich demokratu telem i dusi Eberta najit za nej kvalitiniho nahradnika a takova Hannah Arendt, ktera pozdeji v Puvodu totalitarismu popsala Hitlera i Stalina coby politicke skulptury nenavist, ve sve politicke podstate za rodne bratry – tak tito levicovi oponenti byli zajiste, Tribune, zdegenerovani. Chapu ze mate pro politickou primocarost dusotu vojenskych bagancat po namestich anebo v okoli mnichovskych pivnic svoje sympatie, vzdyt tehda „socialfasiste“ konzervativci i liberalove dostali od politickych drsnaku na zadek. Revans vuci elitam co se jim rikalo milostpane, milostpani za prvni republiky. Nekdo ma rad bubinky a vysoke zvuky pistal, nekdo Pochod rudych namorniku. Nicmene tato hudba prokazatelne skodi lidskemu zdravi a proto je, po prozkoumani lekari a pravniky, dnes zakazana a Tribune, jeji pokoutne hudebni produkce antiextremistickymi tymy monitorovany, rozhaneny a jeji akteri souzeni a odsouzeni. Snit ale o tom, jak prijde politicky mesias a se svym chraplavym hlasem oznami svym noshledum a prihlizejici luze : Prave se vracim z hraaaaduuu…..tak snit tento sen zajiste muzete. Ale je to asi tak psychicky deprimujici jako cekani na Godota.

  1. Jo, Gora má Hitlera rád. Je to jeho idol.
   Tohle napsal u Tarase:
   Zatimco germanska rasa je diky sebeovladani schopna vysoke asimilace techto externalit (Nemec je Nemec a na dopady vladnich reforem si nikdy nestyska, ale naopak prida v produktivite), pak latinske a slovanske narody a entity maji tendenci spise “hystercit” a snazit se dopady vladnich kroku rozmelnit jejich “sabotovanim”.

   Gorova slova a myšlenky o nadřazenosti a spořádanosti jakési germánské rasy to je skoro překopírovaný Mein Kampf jeho poloboha Adolfa.

  2. .. jednoho z nejvetsich socialnich demokratu telem i dusi Eberta… Jo, Gora hnusné masové vrahy miluje a oslavuje. Chválí politika, který (roku 1919) chladnokrevně zavraždil několik desítek tisíc aktivistů své vlastní politické strany jen aby nemusel poslouchat jejich výčitky, že nerealizuje stranický program na který předtím třicet let přísahal. Chválí největšího a nejodpornějšího zrádce německé historie.

   1. Jen za Lednove stavky nechal postrilet na 5000 delniku…ano, tak si pravice predstavuje optimalniho socialniho demokrata :o)

 3. Pak zažalujte k Ústavnímu soudu naší ČSSD hansi.

  „Masarykova demokratická akademie

  Masarykova demokratická akademie, o. s. je sociálnědemokratickým think-tankem, institucí popularizující hodnoty sociální demokracie, pořádající debaty, semináře a školení.

  Funkci ředitele MDA vykonává od podzimu 2011 bývalý předseda české vlády a ČSSD Vladimír Špidla. Předsedou Představenstva MDA byl v únoru 2011 na tříleté funkční období zvolen místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek.

  MDA vznikla v roce 1896 za účasti tehdejšího vůdce sociální demokracie Josefa Steinera a pozdějšího prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. V letech vlády KSČ byla její činnost přerušena. Až do roku 2009, kdy byla přejmenována, existovala jako Masarykova dělnická akademie.

  MDA spolupracuje mimo jiné s německou politickou nadací Friedrich-Ebert-Stiftung a Evropským hnutím v ČR. Ve spolupráci s FES pořádá mimo jiné školení pro začínající sociálně demokratické politiky a političky Akademie sociální demokracie.“

  Opsáno z webu ČSSD.

   1. Myslim ze je zbytecne tedy zcela bez vysledku reagovat na trolla timto zpusobem :-)

    Pro FSECHNY kazatele dnesniho TRHu a kapitalismu kteri si to nemohou vynachvalit je mozno odpovedet sruzimitelnym zpochybnenim a to treba odkazem na mnohem vetsiho odbornika nez jsou zde se vyskytujici sluhove a obhajovatele neobhajitelneho. zloradu sveta
    Nesvetle zitrky budocnosti ve svetle faktu:

    1. No, všiml jsem si, že ho to docela irituje. Obden se rozepisuje, jak mně strašně ignoruje, pečlivě analyzuje mé odpovědi, tráví den vymýšlením, jak mně bude chytat do pasti a tak dále a tak podobně. A pokud trolla něco štve, tak je to velmi dobré. :)

  1. Milé Goro, zažalovat ČSSD u Ústavního soudu nemohu neb zákon mi nedává právo toto dělat. A i kdybych mohl žalovat zmetky oslavující masové vrahy, tak bych začal s obdivovateli opravdu velkých zločinů, křesťanských a liberálních. To jest s třeba s vámi. Oranžoví Ebertové jsou jen neumělí napodobitelé velkých vzorů západní židovsko-křesťanské civilizace, ty bych si nechal nakonec.

 4. Omluva za chybu v odkazu:
  Spravny odkaz o stavu hospodarstvi a celeho svetoveho hospodareni ma byt na prednasku ing Stanka :

 5. To je legrační.
  Já vám, Tribune, nepřeju nic zlého, ale kdyby Vás přepadli lupiči v průjezdu, jistě bychom zde četli článek o tom, jak se hybnou silou ve společnosti stávají zločinci se základním vzděláním a jak intelektuál, který jim nedokáže čelit, zaslouženě odchází bez šrajtofle a s monoklem na oku.
  Vy jste darwinista? :)

 6. Prelozeno do srozumitelne cestiny, bylo Vam Tribune vysvetleno jak se spravny intelektual diva na lupice v prujezdu (Necase u vlady) :-)
  Mistrovsky vystizeno jak jste byli „zaslouženě“ odrbani :-)
  Nutne musi nasledovat komentar ze to nic neni proti tomu co s vami udelaji „socani“
  cha cha cha :-)

 7. Ad hans a ms: křesťanství se nerovná římskokatholická církev. Skutečná církev Kristova, svaté pravoslaví, se žádných massových vražd nedopustilo – na rozdíl od kapitalistů a komoušů všeho druhu. Ani islám nevyvražďoval nikdy tak, jako Západní latinská, protestantská a postkřesťanská civilisace. Co se Židů týče, směšujete judaism, což je legitimní náboženství Židů (a konvertitů), se zločinnou ideologií sionismu, ke které se hlásí i řada filosemitských goyim.

  1. Jak pravíte, Vodníku, pravoslaví skutečně massově odsuzovala a stíhalo prokletím a vyobcováním z církve Kristovy všechny účastníky massových pogromů na matičce Rusi, oblíbené to kratochvíli drobného i většího lidu, nechápajícího účinnou křesťanskou lásku k bližnímu. Žijte blaze… :-)

    1. Nejmassovější pogram – Kišiněvský – který stál asi 100 lidí život, pravoslavná církev odsoudila stejně ostře jako všechny ostatní. Jestli jste to doposud nevěděl, nemusíte mi děkovat za poučení, rádo se stalo.

  2. Ale vodníku, nemyslel jsem si, že také patříte k té chásce, která z masových vražd ruské občanské války obviňuje pouze komunisty i tehdy, když pravoslavní bílí vraždili rudé a všeliké jiné.

   Na takové opory pravoslavné církve a masové vrahy jako byl Theodosius I., Basileos Bulharobijce, nebo svatý (!) Mikuláš II. jste zapomenul, že. Vnitroruské rozbroje 12-17. století se odbývaly bez lidských obětí, že. Dobývání Kavkazu v 19. století také neberete v potaz, koho by zajímal osud nějakých Čečenců, že.

   1. Hans, popořádku: z massových vražd ruské občanské války neobviňuji pouze kommunisty! Dopouštěli se ho i jiní, i pravoslavní, ale pravoslavná církev tu občanskou válku nevyvolala a nevyzývala programově k ŽÁDNÉMU vraždění, nikdy a nikde!! Císařové vedli politiku tu takovou, tu makovou, rozhodně například Basileos II. musil učinit pokání za to, jak se zachoval k poraženým Bulharům (soudit ho bude Bůh, od toho tu církev není). A koho prosím Vás zabil sv. car Mikuláš II.? Vnitroroské rozbroje 12-17. století neorganisovala církev, Kavkaz nedobývala církev, pravoslavní vojáci narozdíl od všech ostatních museli po návratu z války učinit pokání za zabíjení (které je ve válce považování i dnes za legitimní).

 8. V diskuzich lze stale nalezt perly:
  *
  Martin Profant – Praha 7, 21.Listopadu 2013, 15:34:8

  Kdyby komunisté četli Marxe, věděli by, že je sice dobré zájmy znát, ale že to nemá mnoho společného s tím, co si lidé myslí o své situaci ve společnosti. Nebo dokonce s tím, jakým stranmi a politiky se nechávají reprezentovat.
  Zadlužený parcelový rolník volil podle Marxe ve Francii malého Bonaparta nikoli proto, že to odpovídalo rolníkovým zájmům, ale protože třída parcelových rolníků nemohla z objektivních důvodů vyjádřit a reprezentovat své třídní zájmy jako zájmy, volila proto manifestačně alespoň společný přízrak slávy.
  A my dnes z objektivních důvodů neumíme a nemůžeme vyjádřit své zájmy, a proto volíme Zemana, Sobotku, Babiše, dokonce i Dolejše jako přízrak „menšího zla“. A pak jim chudákům vyčítáme, že zklamali naše očekávání, která jsme do nich ve skutečnosti ani nikdy nevložili. Těžký a nevděčný život politiků.
  *

Váš příspěvek do svévolně moderované diskuse

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s