Sport vs. politika

Vzpomínáte na skifaře Václava Chalupu, který vozil domů medaile z olympiád i mistrovství světa? Tak na toho ztroskotance a zaprodance rychle zapomeňte, Jakub Janda už si ho už určitě píše na seznam zombifikovaných kremlobotů za to, jak zradil evropské hodnoty těmito slovy:

Proto se mi nelíbí princip kolektivní viny, který je na ruské sportovce uplatňovaný. (…) A je samozřejmě až nápadné, jak je celá aféra s dopingem zaměřená jen na Rusko. Ale ze zkušenosti vím, že přece jen ta předpojatost kontrolorů proti sportovcům z východu tady je. Víte, jak jsem byl čím dál starší, tak jsem byl na dopingových zkouškách pořád. (…) A musím říct, že jsem se na těch testech potkával především se sportovci z východního bloku, málokdy tam byl Angličan nebo Američan.

71 komentářů: „Sport vs. politika

 1. Ten citát jaksi míjí podstatu toho, co se stalo ruským atletům a dalším sportovců. Pokud vím, jde hlavně o to, že atlet, pokud chce na olympiádu anebo na jiné světové závody, musí strpět dlouhodobé kontrolování během přípravy, ať už během ní závodí anebo ne. Odpovídá za to příslušná antidopingová agentura v jeho zemi, pokud se připravuje tam. Vzorky odebrané během tréninkového období musí kontrolovat laboratoř se speciální licencí.
  Když v roce 2014 vypukl skandál kolem ruského atletického svazu i mezinárodního atletického svazu, mezinárodní antidopingová agentura WADA zahájila vyšetřování. Zvláštní komise WADA vydala v listopadu loňského roku třísetstránkovou zprávu, která vedla na zasedání IAAF /kde se mezitím v důsledku skandálu kolem podezření z korupce vyměnilo vedení/ k dočasnému vyloučení ruského lehkoatletického svazu. WADA mezitím suspendovala ruskou antidopingovou agenturu a odebrala licenci ruské antidopingové laboratoři, protože podle zmíněné zprávy falšovala výsledky.
  Ruské vedení nezajistilo ruským atletům za tyto instituce žádnou vyhovující náhradu, takže IAAF nakonec musela rozhodnout o jejich neúčasti na OH, protože o žádném z nich nebylo možné s jistotou prohlásit, že nedopuje. Výjimkou jsou atleti nebo atletky, kteří se připravovali mimo Rusko a mohou se prokázat výsledky kontrol od řádně licencované laboratoře.

  1. Několikanásobný olympionik a aktivní bafuňář naprosto míjí podstatu problému, to je logické… nebo ne? Četla jste ten citát vůbec? Proč já se vůbec obtěžují se zdůrazňováním některých částí… Rusko rozhodně není jediná země, kde sportovci dopují, tlak na úspěch a výkon je neúprosný a dopuje se všude. A když byl tento prostý fakt nedávno připomenut (snad přímo MOV, to si teď přesně nepamatuji), tak se mezi demokraty zvedla vlna nevole, že to oslabuje tlak na Rusko.

   1. Rozdíl pochopitelně není v tom, že v Rusku sportovci dopují a jinde ne. Taky to nikdo netvrdí. Ten rozdíl je v tom, že v Rusku byly instituce, které měly proti dopingu bojovat, usvědčeny z toho, že ho kryly. To není jen věc žhavé současnosti, ale má to kořeny v minulosti.
    Z toho může plynout ona předpojatost, o které je citovaný olympionik přesvědčen. Sportovci doplácejí na systém, který nevytvořili a o kterém často ani nic netuší.

    1. A to je přesně ten princip kolektivní viny, který Chalupa napadá a který jako civilizace pyšně odmítáme, ale zároveň bez uzardění aplikujeme, když jde o Rusko a o Rusy.

    2. To, že je zde uplatňován princip kolektivní viny a ve sportu zvláště, je pro mě naprosto nepřijatelné. Jinak k příspěvku paní tresen . Užití zakázaných látek bylo de jure prokázáno cca čtyřem sportovcům. Vše ostatní je postaveno na tvrzení jednoho emigranta. Možná má pravdu možná ne. MOŽNÁ??? POLITIKA VE SPORTU JE UBOHOST !!!

     1. Cituji volně z článečku v Lidovkách (hodně vzadu): „Pro zapojení ruské vlády neexistují důkazy, je jen velmi pravděpodobné, že by o ničem nevěděla.“

     2. Nejde o vládu, v souvislosti s ní padlo pouze to, že není pravděpodobné, že by ministr sportu Mutko o ničem nevěděl.
      V první řadě jde o instituce jako je RUSADA /ruská antidopingová agentura/ a o laboratoře, které analyzovaly vzorky. Ty ztratily oprávnění k činnosti, takže v dlouhém období ruské atlety nikdo nekontroloval, jak to vyžadují předpisy IAAF. Zpráva WADA navíc uvádí, že její kontroloři se po dobu návštěvy Ruska k mnoha atletům vůbec nedostali, přitom se podle mezinárodních regulí musí pro takový případ vyskytovat v předem nahlášených lokacích.
      To všechno nakonec vedlo jak ve WADA, tak i v IAAF k závěru, že start ruských atletů v Riu by nebyl spravedlivý ke všem ostatním, kteří při své přípravě splnili všechny předepsané podmínky. Že to nebylo namířeno proti Rusům jako takovým, svědčí fakt, že když někdo trénoval mimo Rusko a podmínky antidopingové kontroly splnil, do Ria může.

     3. Když nejde o vládu, proč potom všichni mluví o státem organizovaném dopingu a vyvozují z toho dalekosáhlé paušalizace? Jen mne utvrzujete v tom, že jde o hovno, ze kterého Západ plete bič na Rusko.

     4. Nevím, kdo mluví o státem organizovaném dopingu. Ta zpráva asi ne a rozhodnutí IAAF taky ne.
      Na druhou stranu ten samotný fakt nelze vyloučit. Bývalý ředitel ruské antidopingové laboratoře Rodčenkov, který po zveřejnění zprávy WADA minulý podzim odstoupil, se později rozhovořil a říkal něco o agentech tajné služby, podílejících se na falšování výsledků antidopingových testů v Soči. A když by se prokázalo, že stát doping kryl, k podezření, že ho taky organizoval, není daleko. To se sice atletů netýkalo, ale v širších souvislostech to mohlo vzbudit dojem, že Rusko, co se týče sportovní sféry, vězí stále v hluboké minulosti, kdy se úspěch reprezentace musel dostavit za každou cenu. Ale oficiálně Rusko jako stát nikdo neobvinil. Všechno to řízení se týká příslušných sportovních svazů. Každý z nich má svá antidopingová pravidla a sleduje jejich dodržování. Velmi konkrétně. Paušalizace se pochopitelně dopouštějí novináři, ostatně jako vždycky, a samozřejmě i „nezávislé weby“, taky jako vždycky, jenže v opačném gardu.

     5. Oficiálně? Oficiální komuniké nikdo nečte a v novinách a televizích je naopak interpretace téměř oficiální. Každopádně se Západu (protože nemám pocit, že v Číně nebo Indii by tohle někoho trápilo) opět podařilo Rusy utvrdit v dojmu, že jsou obětí křivdy a spiknutí, a opět tak o něco upevnit Putinovu pozici.

     6. Když vyšlo najevo, že ruská antidopingová agentura organizovala doping ruských atletů, měli Rusové na výběr – buď přiznají barvu, napraví fungování své antidopingové agentury a pojedou na OH, nebo budou zatloukat, nic moc nezmění a pouze budou prohlašovat, že jsou obětí křivdy a spiknutí, což zapříčiní odebrání licence jejich antidopingové agentuře, což znamená neúčast na OH. Sami si vybrali druhou možnost. Žádný „západ“ nenutil Rusy dopovat. Tohle si rozhodli sami. Že bude za viníka označen „západ“, bylo ale zřejmé hned od začátku kauzy. Za problémy Ruska může vždycky někdo druhý.

     7. Vyšlo najevo… a důkazem je to že, podezřelým je Rus. Ať by Rusové udělali cokoliv, Západ by to nikdy jako nápravu neuznal, viz sprosté útoky Kingové na Jefimovou, která si svůj trest odpykala.

     8. Nemáte pravdu. Důkazem je přiznání sportovců a ruských funkcionářů, že ruská antidopingová agentura pomáhala jejich doping krýt třeba záměnou vzorků za čisté. Rusové pak neudělali nic pro nápravu situace. Bez existence vzorků, ze kterých by bylo možno stanovit, kdo dopoval a kdo nikoliv, byly pouze dvě možnosti – pustit dopující Rusy na olympiádu, podrazit všechny poctivé sportovce, a tím pádem i vydat signál, že doping je od teď přípustný, nebo odebrat ruské antidopingové agentuře licenci. Rozhodli se pro zachování čistého sportu. Ublíženeckou antiruskou politiku v tom vidí jen Kreml a jejich poskoci.

     9. A blbci jako já, co vzali ty zápaďácké kecy o nepřípustnosti kolektivní viny vážně.

 2. Kdo se nemýlí proti Putinovi, mýlí se šeredně.

 3. Považovat vyloučení ruských atletů z účasti na OH za kolektivní vinu je nepochopení příčiny a následku událostí. Ve skutečnosti ruští atleti z OH vyloučeni nebyli. Došlo k tomu, že se provalilo, že ruská antidopingová agentura na povel z Kremlu měnila svým sportovcům odebrané vzorky za čisté, aby tak mohla krýt doping ruských atletů. Když se na to přišlo, tak dostala ruská antidopingová agentura termín, do kterého musí celou záležitost vyřešit, aby mohli ruští atleti na OH. Ale do začátku OH se nic nezměnilo, od Rusů jsme slyšeli jen uražené výmluvy a zlehčování.

  Protože před začátkem OH tak nebylo možné zjistit, kteří ruští atleti dopují a kteří nikoliv, rozhodla se WADA, že odebere ruské antidopingové agentuře licenci. To s sebou přináší i nemožnost pro ruské atlety účastnit se olympiády.

  Pokud tedy nechceme, aby se na OH dopovalo, nebylo jiné řešení. Odpovědnost za současnou situaci tak leží pouze na bedrech ruské antidopingové agentury a na těch, kteří tuto agenturu úkolovali.

  1. Buď kecáte vy, nebo Jansta. Co se týče fungování sportu, věřím spíš Janstovi. Příčina a následek nemají na kolektivní vinu vliv. Žádná příčina nemůže ospravedlnit následek v podobě paušálního trestu. Alespoň tedy ne pouze pro někoho. Prostě už ani ty olympiády nejsou, co bývaly.

   1. S Janstou nejsem ve sporu. Předpojatost kontrolorů proti sportovcům z východu tady samozřejmě je – po zkušenostech z minulosti by bylo s podivem, kdyby tu nebyla. Znovu opakuji, že za odebrání licence ruské antidopingové agentuře, které vedlo k neúčasti ruských atletů na OH, si mohou rusové sami. Právě proto, aby bylo možné zaručit, že na OH nebudou startovat dopující sportovci, neměla WADA na výběr. Právě kdyby WADA pustila na olympiádu sportovce, jejichž „čistotu“ zaručuje ruská antidopingová agentura, pak byste mohl tvrdit, že ani ty olympiády nejsou, co bývaly.

    Třeba se Rusové příště poučí a pokusí se soutěžit čestně. Ale jak známe Rusy…

     1. Škoda že jste raději nenapsal, v čem jsem podle vás ve sporu s Janstou. WADA se holt rozhodla, že na OH dopující sportovci nepatří. Dala Rusům možnost svou chybu přiznat a napravit, ale Rusové se sami vyloučili z OH tím, když se rozhodli, že nic na fungování své antidopingové agentury měnit nebudou. Vy byste zřejmě rád měl na OH dopující ruské atlety, ale musíte respektovat, že toho rozhodnutí je na WADA.

     2. WADA o ničem nerozhodla, dokonce ani MOV, ale IAAF. Teď už ten rozhovor s Janstou hledat nebudu, ale šlo zhruba o to, že WADA měla spoustu času něco podniknout, ale nic neudělala a pak naopak začala jednat velmi drakonicky.

     3. Ano, WADA mohla být aktivnější, ale především Rusové se měli ke svému problému postavit čelem a ne se tvářit, že žádný problém neexistuje, a pak se najednou hrozně divit, že svět nechce na OH jejich dopující sportovce.

     4. Ale tomu se oni přece vůbec nediví, oni se diví tomu, že pro ně a právě jen pro ně platí princip presumpce kolektivní viny. No vlastně se ani tomu nediví, spíš je to mrzí a utvrzuje v tom, že Západ o přátelství s nimi nestojí.

     5. Není žádná kolektivní vina. Na olympiádě jsou všichni ruští sportovci, kteří mohou – TAK JAKO VŠICHNI OSTATNÍ – prokázat, že nedopovali. Ruští atleti (na rozdíl od jiných sportů) toto dokázat nemohou, protože jejich antidopingová agentura kryla jejich doping, a proto přišla o licenci. Není vinou nikoho jiného než samotných Rusů, že jejich antidopingová agentura funguje jako pro-dopingová. Rusové nemohou mít jako jediný národ na světě výhodu dopingu na OH, jak byste si přál. Všem se měří stejně – to je to, co Rusům nejvíc vadí. Že nemohou podvádět.

     6. Prokázat, že nedopovali? A já si bláhově myslel, že doping musejí prokazovat antidopingové agentury. Co se atletů týče, tak zákaz byl plošný, tedy paušálně kolektivní. To je prostě fakt.

     7. Omyl, to sportovci musejí být schopni poskytnout vzorky (např. moči), ve kterých se nenajde žádná zakázaná látka. A to kdykoliv, kdekoliv a také zpětně. Toho ruští atleti nejsou schopni, protože ruská antidopingová agentura zaměnila jejich vzorky za čisté, jak víme. Lepší, než pustit na OH někoho, kdo zaručeně dopoval, je situace, kdy na OH nebude soutěžit nikdo, u koho je vážné podezření, že dopoval, protože minimálně o praxi ruské antidopingové agentury musel vědět a nic neřekl, tudíž se na podvodech sám podílel.

  1. Nejzuřivější soutěže probíhají v nevyhlášené disciplíně hon na doping. Neměl byste vy jako zavilý liberál být pro absolutní deregulaci?

   1. Špatně chápete pojem liberál. Liberálové nejsou ti, kdo volají po absolutní deregulaci – to jim pouze vkládají do úst socialističtí etatisté. Liberálové vědí, že regulace je potřeba, ale jsou přesvědčeni, že regulaci zajistí lépe svobodný trh než státní úředník. Pokud se bavíme o dopingu – svobodný trh si stanovil regulaci, že na OH nesmí sportovci, kteří dopují. Státní orgán (ruský) přitom doping nejen že neodhaloval, ale dokonce organizoval. Rusové si tak nyní mohou uspořádat vlastní olympiádu pro dopující sportovce – v tom jim žádný liberál bránit nebude.

    1. Liberálové vědí? A co když se mýlí, co když mají pravdu ti, kteří vědí, že „neviditelná ruka trhu“ neumí nic než krást a fackovat? Že na OH nesmí sportovci, kteří dopují a) neurčil trh, ale nějaký úředník/politik, protože svobodný trh naopak přivedl sportovce na cestu dopingu, b) tato regulace postihla plošně všechny sportovce na základě jejich národnosti, což je diskriminace, která se v rozvinutých zemích běžně zakazuje, cílí-li na ženy, černochy či homosexuály.

     1. Největší problém s liberály spočívá v tom, že se vždy nakonec ukáže, že měli pravdu. Pokud někdo ke svému životu potřebuje silnou pěst státu (dělnické třídy, aj.), tak mu ji žádný liberál brát nebude. Ale proč nenechat liberálům jejich neviditelnou ruku a nutit jim vlastní pěst do jejich nosu? Na to nemá žádný socialista odpověď.

      O tom, že se OH nezúčastní dopující sportovci, nerozhodl žádný úředník nebo politik. V tom se mýlíte. Ve vrcholovém sportu se již mnoho let vedou diskuse o tom, že by se doping povolil. Ale neprošlo to. Víte proč? Protože by se od sportovců odvrátili sponzoři. A víte proč? Protože lidé by si nekupovali zboží značky spojené s dopingem. Takže nakonec zákazníci (konzumenti) rozhodli o tom, že se na OH nebude dopovat. A neviditelná ruka trhu skrze WADA zařídila, že tomu tak opravdu bude, třebaže si ruští úředníci přáli opak.

      Ruské sportovce nepřivedl k dopingu svobodný trh, ale ruská antidopingová agentura úkolovaná ruskými politiky. Svobodný trh zařídil, že se dopující rusové na OH nedostanou. Regulace nebyla provedena na základě národnosti – opět nemáte pravdu – ale na základě příslušnosti k antidopingové agentuře, která pro svou neochotu napravit své chyby přišla o licenci. Rusové soutěžící pod jinými antidopingovými agenturami se her zúčastnit mohou. Vy jen naskakujete na ruskou lživou propagandu.

      Diskriminace by naopak byla dovolit dopujícím rusům účast na OH.

     2. Je snadné mít pravdu, stačí být ignorant :-) Sponzoři se od dopujících sportovců možná odvracejí, ale jedině, když se to provalí. Možná v šachách může doping někoho zaskočit, ale v cyklistice, která je jím pověstná? A kdy se sponzoři odvrátili od Amstronga? Chcete mi tvrdit, že neměli ani ponětí o poměrech v odvětví, do něhož investovali, že neměli žádný zájem na výkonech? Problém s vámi liberály je především v tom, že vám ke štěstí stačí minimum státu (veřejného zájmu) a vše, co přichází se soukromého sektoru, považujete apriori za morální.

     3. Nepsal jsem, že sponzoři nemají zájem na výkonech. Stejně tak jsem nepsal, že vše, co pochází ze soukromého sektoru, považuji za morální. Proč mi to tedy podsouváte? Zřejmě jste si mě s někým spletl, ale pochybuji, že najdete jediného liberála, který by tvrdil, že vše, co pochází ze soukromého sektoru, je morální. To je totiž jedna z těch vašich vlastních definic liberálů, která nemá se skutečností nic společného a kterou jste si vymyslel, abyste mohl na liberálech alespoň něco kritizovat.

      Pokud chcete tvrdit, že sponzoři financují i sportovce, o kterých vědí, že dopují, chtělo by to několik konkrétních příkladů z praxe. Nemáte? Tak alespoň jeden, ať se ukáže, jestli si to jen cucáte z prstu, nebo jestli se můžete opřít o byť jediný reálný případ. Jak vás tak poslouchám, tak vsázím na to cucání z prstu. Mám pravdu?

      K vaší otázce – co když se liberálové mýlí? No, v takovém případě na to doplatí jen oni sami. Ale když se mýlí socialisté, tak na to doplatí celá společnost, včetně liberálů. Již z tohoto důvodu je liberální společnost objektivně spravedlivější.

     4. Potkal jsem už spoustu liberálů, kteří tvrdí, že nikdy netvrdili, že vše, co pochází se soukromé sektoru je morální, ale zatím ani jednoho, který by o něčem, co pochází ze soukromého sektoru byť jen zapochyboval, natož aby to odsoudil.

      Tvrdím, že sponzoři (ne)vědí o dopingu svých investic stejně, jako ruská vláda (ne)věděla o dopingu ruských sportovců.

      Na omyly liberálů doplácí celý svět. Až na to, že liberálové nikdy neuznají, že to je omyl.

     5. „Ale proč nenechat liberálům jejich neviditelnou ruku a nutit jim vlastní pěst do jejich nosu? Na to nemá žádný socialista odpověď.“
      Dovolte tedy socialistovi tu odpověď, kterou nemá mít :)
      Proč nenechat socialistům jejich „welfare state“ a nutit jim (neo)liberální „demokracii Západního typu“? Proč pokaždé, když se nějaký stát rozhodne jít jinou cestou, než cestou „volného trhu“, je tomuto státu okamžitě ukázáno, kde je jeho místo a že žádné „experimenty“ se tolerovat nebudou? (Neo)liberálové jsou mistry klamu. Propagují svobodu, ale už neřeknou, že ta je odvislá pouze od výše konta. Jistě, mohu se jít svobodně procházet do nákupního střediska, ale bez peněz jsem jen nevítaný host. Propagují soutěž a volný trh, který však funguje jen v knihách a hlavách jeho apologetů. Skutečnost plodí monopoly zcela na základě kapitalistické logiky. Svobodní a podobní fanatici „lese fér“ samozřejmě budou do omrzení tvrdit, že monopol je důsledkem ve skutečnosti neexistující pravicové politiky. Je to však jako do omrzení tvrdit, že černá je bílá a spoléhat na to, že po pár letech se to možná ujme… (Neo)liberálové si zkonstruovali a téměř celému světu vnutili systém, v němž budou podle svých pravidel vždy vítězi a snaží se ostatní přesvědčit, že tak je to správné. (Neo)liberalismus je jen jinou formou totality, nic víc.
      Sanders chtěl jen trochu sociální demokracie, ale byl podtržen a jak vychází najevo z leaklých mailů, byl systematicky okopáván, aby ve „svobodné soutěži“ neměl šanci vyhrát. Corbyn chce jen trochu sociální demokracie a je to v bledě modrém totéž. To je ta spravedlnost, ta svoboda v podání těch, kteří ji mají plná ústa. Je to ve skutečnosti svoboda jen pro ně samotné. Je to svoboda od něčeho, od bohatství, postavení, moci, nikoliv svoboda k něčemu. Ovšem tomu, kdo nadává, že levice má ideologické klapky na očích, přitom sám je má i na uších, se to všechno těžko vysvětluje. Nakonec, když už není úniku, totiž přijde na řadu dogma.

     6. Z vašeho příspěvku jsem syntetizoval tyto hypotézy:
      1. Liberály je nutno omezit na jejich právech, protože jinak oni budou omezovat nás.
      2. Liberálové nutí ostatní státy jít cestou volného trhu.
      3. Liberálové způsobují, že lidé mají méně peněz.
      4. Liberálové způsobují monopoly.
      5. Liberálové nám chtějí sebrat bohatství, postavení a moc.

      Ad 1. Liberály můžete v klidu nechat žít podle svého – oni se nikdy nebudou montovat do vašeho života. Vy si klidně žijte ve Welfare state, volte si své politiky, kteří vám budou říkat, jak velké daně máte platit a na co peníze z vašich daní půjdou. V tom vám žádný liberál bránit nebude. Na druhou stranu by od vás bylo hezké, kdybyste nenutil liberálům svůj Welfare state, pokud oni sami v něm žít nechtějí, nemyslíte?

      As 2. Pokud dnes zaplatím více než 50 % toho, co vydělám, na daních, tak bych o nějakém volném trhu ani nemluvil. Dnes je na světě mnoho různých státních forem a nevím o tom, že by liberálové nějak tlačili třeba na Kubu, aby přešla na tržní hospodářství. V každém případě ten, kdo někomu něco nutí, není liberálem – již z definice.

      Ad 3. Srovnáme-li bohatství lidí sousedních států s podobným výchozím stavem, kdy jeden stát se vydal cestou tržní ekonomiky a druhý cestou státního plánování, tak vždy budou lidé v tržní ekonomice bohatší. Československo vs. Rakousko. Severní vs. Jižní Korea. Nebo se podívejte na obrovský rozmach Číny, který způsobil přechod na tržní hospodářství. Mylná představa je, že levicoví politici zajišťují převod peněz od bohatých těm chudým. Opak je pravdou – největším příjemcem státních dotací jsou firmy – a to obvykle ty největší firmy – ČEZ, Agrofert, Amazon, CocaCola apod. Levicovým politikům vděčíme za to, že platíme o třetinu větší účty za elektřinu, z čehož žijí opět ti nejbohatší, kteří si postavili vlastní solární elektrárny. Bakala, jeden z nejbohatších Čechů, vděčí za své bohatství zejména levicovým politikům.

      Ad 4. Největší monopoly způsobuje právě stát svými regulacemi: Česká pošta, České dráhy, ČEZ. I na volném trhu může vzniknout monopol, ale udrží se pouze dokud bude fungovat efektivně. Kde je dnes Xerox, IBM či DELL? Státní monopoly pak již ze své podstaty efektivně fungovat nemohou, a protože je neviditelná ruka trhu nemůže z trhu odstranit, tak fungují dále neefektivně. Pokud vám vadí monopoly na volném trhu (Facebook, Google), tak je jednoduše nepoužívejte.

      Ad 5. Liberálové jsou lidé, kteří nám nechtějí nic sebrat, ale naopak se ptají, proč my jim sebereme přes polovinu jejich výdělku, protože se domnívají, že nikdo jiný neví lépe než oni sami, jak utratit peníze v jejich prospěch. Smyslem liberalismu není někomu sebrat moc, ale naopak – zastat se o to, aby všichni lidé měli stejnou moc, tj. stejná práva a povinnosti a nikdo nemohl druhého beztrestně okrádat jen proto, že vyhrál volby a chce sebrat lidem peníze na dotace pro vlastní firmu na výrobu bionafty.

     7. Ad 1)
      Proč tedy liberálové tak brojí proti státu a regulaci, když jim nevadí? Společnost je jen jedna a není možné, aby si každý žil podle svých pravidel, která se mu zrovna hodí. Proč tedy liberálové skáčou jako čertíci ze škatulky, když volby vyhraje levice?

      Ad 2)
      Zdanění s volným trhem tak úplně nesouvisí. Vlastně vůbec. I s 0% daní může být trh silně regulovaný. K daním jsem tu měl kdysi jeden hezký citát: „Daně platím rád, kupuji si za ně civilizaci.“ Liberál je člověk, který by rád, aby mu tu civilizaci zaplatil někdo jiný. Vy nevíte nic o žádných sankcích proti Kubě?

      Ad 3)
      I levicový politik může chybovat a ne každý zvolený díky levicové rétorice je levičák. Tenhle bordel dělají pravičáci v rouše levice. Já vám dám pro změnu příklad USA či Latinské Ameriky před levicovými reformami. Myslíte, že se tam žilo dobře? Myslím všem, ne diskrétní elitě. V socialismu je ostatně pojem monopolu zcela irelevantní, protože v socialismu neprobíhá žádná soutěž (závod ke dnu) mezi firmami.

      Ad 4)
      Monopol České pošty je nezbytný k zajištění obslužnosti oblastí, ve kterých by soukromník nevydělával, monopol ČEZu je dán ekonomickou logikou úspor z rozsahu. Dovedete si představit efektivní síťovou energetickou infrastrukturu, pokud by ji tvořili tisíce navzájem si konkurujících elektrárniček, každý pracující podle vlastních norem? Problém firem ČEZ není v tom, že jsou monopolní, ale v tom, že ač státní tak se chovají jako soukromé. Kde je IBM? Pořád všude možně, navíc přibyl třeba takový Google, který má mocný tah na monopolní branku a nebýt státní regulace, už by tam dávno byl.

      Ad 5)
      Liberálové jsou lidé, kteří si myslí, že co si urvou, to je jejich, a že vše, co si urvali, si urvali jen svojí vlastní pílí a prací. Smyslem liberalismu může sebekrásnější pohádka (ta komunistická je ještě hezčí), ale to, co se počítá, je realita. A ta je takové, že kde nejsou pravidla (regulace), tak tam vládne zákon džungle, že tam, kde je omezena moc stát roste moc soukromého kapitálu.

     8. Můj příspěvek nebyl určen pro vás, ale když jste se toho tak agilně zhostil…

      Ad 1. Pravidla neplatí pro všechny stejně. Politici přijímají pravidla taková, která vyhovují jim a jejich kamarádům. Takový Babiš dostává více dotací od státu, než kolik zaplatí na dani z příjmu. Kdo jiný tohle může říct? Stejně tak daně neplatí všichni stejné. Není důvod lidem neumožnit, aby si sami rozhodovali o tom, jestli chtějí ze svých peněz platit majitelům solárních elektráren a výrobcům biopaliv. Kdo chce platit velké daně, aby za něj mysleli druzí, může. Pokud by levice nenutila své nesmyslné regulace a dotace všem, tak by proti ní liberálové nic neměli. Proč třeba levice zakazuje lidem připlácet si za zdravotní péči? Správně by měla levice rozdělovat jen ty prostředky, které vybere od svých voličů.

      Ad 2. I s 0% daní může být trh silně regulovaný, ale při větším než 50% zdanění nelze hovořit o volném trhu. Daně platím nerad, protože daně dělají člověka závislého na státu a na zvůli jeho současných vládců. Kuba čile obchoduje s 240 státy na světě. Sankce proti Kube jsou klasickou socialistickou výmluvou na kubánskou bídu. Copak sankce nezabraňují zlým americkým korporacím vykořisťovat Kubánce? Nechcete snad říct, že jste pro volný obchod mezi Kubou a USA?

      Ad 3. Latinská Amerika – výborný příklad, který jsem opomněl. Podívejte se, kam zemi jako Venezuelu dovedly socialistické reformy.

      Ad 4. V mnoha státech je pošta privátní a přesto funguje – a to mnohem lépe, než ta naše. Takže nemáte pravdu. Monopol ČEZu není dán úsporou z rozsahu, ale nemožností vybrat si jiného výrobce energie. Jinde to funguje, u nás ne. U nás ČEZ skupuje solární elektrárny, aby cena elektřiny mohla být ještě větší. IBM už zdaleka není všude. Nejprve přišlo o monopol ve výrobě PC, následně se zbavilo divize výroby notebooků. Google se prosadil tak, že nabídl lepší služby než předchozí monopoly – Altavista a Yahoo. Pokud nabídne někdo lepší služby než Google, tak potká Google stejný osud. Podstatné je, že Google používat nemusíte, když nechcete. Ale Českou poštu používat musíte, stejně jako ČEZ.

      Ad 5. Jako liberál jsem přesvědčen, že pokud si vypěstuji na své zahrádce brambory (vy říkáte urvu si), když složím píseň nebo si upeču rohlík, takže to je moje a nikdo mi to nemůže beztrestně vzít. To vy označujete za zákon džungle a říkáte, že někdo musí stanovit nějaká pravidla, podle kterých mě někdo může okrádat, protože jinak bych měl příliš velkou moc. Opravdu vám to přijde logické?

     9. Ad 1)
      Babiš je především podnikatel. Kdyby byl ryzí politik, problém by s ním nebyl, problém je s ním právě proto, že z politiky dělá poskoka byznysu.

      Ad 2)
      Ale na Kubě není bída, místním se tam žije celkem dobře a dost se děsí toho, že se vrátí „svoboda“ a s ní pořádky ala Batista.

      Ad 3)
      Myslíte tu Venezuelu rdoušenou americkým kapitálem, jeho pátou kolonou a keťasy? Problémy Venezuely pramení především z bezohledného prosazování partikulárních sobeckých zájmů (liberální ideály). A pak je tu třeba Brazílie, která se díky socialistům velmi zvedla a ke dnu ji teď táhnou liberálové, kteří ucítili krev.

      Ad 4)
      A funguje i ve všech odlehlých oblastech? A z vlastní vůle a na vlastní náklady, nebo z dotací či kvůli podmínkám licence (čili státní regulace)?

      Ad 5)
      Jak můžete mí nějakou svoji zahradu? Vy jste snad geologický proces, abyste uměl stvořit zemi a půdu? Pěstujete-li si něco, pak jen díky zdrojům, něž jste se nijak nepřičinil a za své exkluzivní právo na jejich užívání musíte platit. A ten rohlík? Jak víte, jak ho upéct, kde vezmete mouku, jak to, že můžete péct rohlíky a nemusíte točit klikou generátoru, abyste měl proud do trouby? Protože dělba práce, protože jen díky společnosti máte všechny potřebné vstupy včetně know-how naservírované a nemusíte zas a znova začínat od píky. A tohle všeho nezaplatíte v pár korunách za mouku. Kolik myslíte, že by ta mouka musela stát, kdyby v její ceně byly všichni učitelé a doktoři, díky nimž jste na světě a držíte se na něm? Nic, co uděláte (snad vyjma toho lejna) není pouze vaše, protože nic nedokážete jen sám o sobě, na všem se tak či onak podílejí ostatní.

   2. Asi si mne někým si pletete nebo si pletete liberalismus s anarchii či zvůli. Ani jedno liberalismus neobsahuje ba co více, naopak potira. Napsal jsem k tomuto tématu sem delší vstup, nevím jestli někde uvízl nebo nebyl vpuštěn pro nevhodnost jeho názorového vyznění. To co vy tedy nesmyslné připisujete liberalismu, on tresta a vyzaduje jen obecne slusnost dodržovat pravidla.

    Jestli tedy muj nazor predchoziho postu byl cenzurovan, povazoval bych za slusnost rici, ze nebyl pusten do diskuse, protoze odporoval názoru admina a pak bych to považoval za fér. Což neznamená, že když toto oznámení namísto neproslych postu budete s časem jejich odeslání nějakým robotem automaticky dávat a informovat tím jejich odesílatele že jste je cenzurováno, že se tak stanete liberalem:-). Jen slušným …..doplňte si vám konvenujici -ismus sám.

    Jinak predrecnik ohledně toho, co zjistila WADA v Rusku má naprostou pravdu. Abdikaci těch, kdo organizovali výměnu vzorků se bez kontroly mezinárodních kontrolorů, kterým nebylo umožněno kontrolovat, stejně Rusum nedalo prokázat že i nadále nebyl doping kryt. Takze se preslo k kolektivni sankci. Kdo k tomu dal rozkaz asi nemusíme dlouho spekulovat, protože kdo řídí ruské národní zájmy na mezinárodním poli ( a sport jako prostředek se nabizi pro ty rezimy, ktere neumějí do zahraničí vyvážet své jméno v podobě aut, spotrebni elektroniky nebo vzdělanců pusobich na zahraničních universitách, tak to musí zkoušet pomocí sportu a s podvody).

    Mám k tomu výbornou analýzu našich členů antidopingoveho teamu. Řekněte jestli ji budete mit zajem publikovat. Vypoved sportovce, co je vždy sám ve střetu zájmů, neobstojí proti biochemikum a lékařům, což jsou lidé z WADy.

 4. Je to sice mimo téma, ale když jste to načal..
  Neviditelná ruka trhu zviditelňuje tržní aktéry. Vypovídá, jaká je společnost, co preferuje, kdo se preference snaží ovlivnit a jak se mu to daří. Vydává svědectví, že i tam, kde je trh shora, ze strany státu, omezován, najde si cestičky ke skrytému fungování.
  Co se týče dopingu, máme z minulosti víc než dost důkazů, že nejvíc se mu dařilo ve stabilním prostředí, kde ho trh ovlivňovat nemohl.
  Současná situace v Rusku, kde se mezi pozůstatky minulosti /státní systém organizace sportu se vším všudy/ vecpali kšeftaři s anaboliky a jinými svinstvy, je zdá se velice nestabilní a vzhledem k panující korupci a konkurenci mezi korupčníky je obzvlášť náchylná k průšvihům. Antidopingová pravidla jdou v takovém „systému“ zákonitě do háje.

  1. Vy si asi myslíte, že soukromý = volný trh. Tak to ale samozřejmě nefunguje. Kdyby volný trh chtěl sport bez dopingu (přesněji bez výkonů a bez vítězství), tak by žádná WADA nemusela existovat.

   1. Z pohledu nezávodníka je doping o stovce za sedm, ne o vítězení… Vítěz nějakej bude vždycky, ale ty rekordy se bez zobání lámou hůř a hůř…

    1. A vždycky vyhraje ten s dopingem na tím bez dopingu, tím spíš, že forma borců je dnes hodně vyrovnaná.

   2. Opět dokazujete, že nechápete význam pojmu volný trh. Pro vás, jako pro většinu socialistů, je volný trh trh bez pravidel. Zastánci volného trhu ale neříkají, že společnost lépe prosperuje bez pravidel, ale že pravidla lépe stanoví neviditelná ruka trhu než státní úředník. A zkušenost z OH jim dává zapravdu. Neviditelná ruka trhu (diváci, sponzoři) chtějí OH bez dopingu, proto WADA nepouští na OH dopující sportovce. A naopak státní úředníci v Rusku, kteří byli zodpovědní za kontrolu dopingu, sami doping organizovali a kryli.

    1. Žádná neviditelná ruka trhu neexistuje, to je jen metafyzická maska kapitalistů, resp. těch nejsilnějších hráčů. Spor mezi liberály a etatisty skutečně není o tom, že má být společnost bez pravidel, ale o tom, zda ta pravidla určuje volený a zjevný parlament, nebo nikým nevolení a skrytí soukromníci. S tím dopingem se mimochodem začalo někdy v pol. 80. let v USA, tohle na stát nesvedete.

     1. Spor mezi etatisty a liberály spočívá ve stanovení míry, v jaké může stát svými zásahy zvýhodňovat jedny proti druhým. Zejména jedny soukromníky či korporace proti jiným soukromníkům /a v důsledku i proti ostatním občanům/.
      Ale to teď nechme být.
      Jak jste proboha přišel na to, že dopovat se začalo v polovině 80. let, a to v USA?

     2. Jak bych na to asi přišel? Četl jsem to. Já si nevymýšlím, já maximálně zapomínám. Spor mezi etatisty a liberály je mj. o tom, že liberálové odmítají diskutovat o míře, v jaké může jeden soukromník svými zásahy znevýhodňovat jiné.

     3. Soukromník může znevýhodňovat druhé pouze tím, že nabídne lepší kvalitu nebo nižší cenu. Státní úředník může znevýhodňovat druhé systémem dotací, regulací, zákazů, nařízení, tendrů, výběrových řízení, daňových prázdnin, cel, sankcí…

     4. Nebo že mu nezaplatí za práci, nebo za zboží, nebo že mu neprodá, protože je černoch (ženská), může své podnikání postavit na externalitách… Více realismu, pane idealisto.

     5. V tomhle případě zapomínáte velmi. Neříkám, že schválně. Možná na tom pracuje vaše podvědomí.

     6. Myslíte s tím dopingem? To si naopak pamatuji celkem dobře. Jestli to najdu (ale kvůli vám se nepřetrhnu, to říkám rovnou), tak to sem opíšu přesně.

     7. Ti nejsilnější hráči jsou nejsilnější právě proto, že nejlépe uspokojovali potřeby svých klientů. To je ta neviditelná ruka trhu – další pojem, který používáte, aniž byste znal jeho význam. Díky neviditelné ruce trhu tak nakonec pravidla určují koncoví zákazníci svou peněženkou. Pokud jste kapitalista – byť byste měl největší monopol na světě – tak pokud nebudete respektovat pravidla, která si určují koncoví zákazníci, tak na trhu končíte. Tedy pokud nejste státní firma…

     8. Já ten mechanismus chápu a nezpochybňuji, já tvrdím, že je od základu špatně a že se nejedná o žádný „přírodní zákon“, kterému by museli být lidé podřízení, ale o lidský konstrukt, který by bylo možno (a být by i mělo) zkonstruovat jinak.

     9. Pane Tome, píšete bludy. Proč neřeknete celou pravdu? Pravdu o tom, že „volný trh“ aka (neo)liberalismus může ve Vámi popsané „etické podobě“ fungovat pouze ve světě, v němž by mohl fungovat i komunismus, neb lidé by byli vysoce intelektuální, nezištní, nesobečtí altruisté. Ve světě dneška se jedná o pouhou propagandu. (Neo)liberalismus těží z nejnižších pudů, které ještě dále rozdmýchává, aby je pak mohl využít. To není o žádné přirozenosti člověka a o tom, že „zákazník rozhoduje peněženkou“. Vše je produktem umné propagandy/reklamy, nařízeného životního stylu (který, jak jistě namítnete, nejsme povinni přijmout, ale tradičně již nedodáte, že tím se de facto vyobcujeme ze společnosti), kulturní hegemonie kapitalismu apod. Ne, opravdu nic není o svobodné volbě a tlaku zákazníků. Jedna strana (která je vždy ta silnější) se chce domoci kapitálu a používá k tomu všechny dostupné prostředky. Toto zhůvěřilé počínání pak maskuje za pomoci spřízněných intelektuálů ala Randová jako etické a nanejvýš lidské. Na jedné straně hájíte systém, jehož funkčnost je podmíněna neexistujícími předpoklady, víte, že tyto předpoklady neexistují, ale budete potměšile říkat, že ano, protože jen tak jej můžete obhajovat. Já, jako levičák, Vám klidně řeknu, že komunismus nefunguje a fungovat nebude (stejně jako trockismus), neboť k jeho fungování nejsou a velice dlouho nebudou objektivní podmínky, spočívající především v intelektuální vyspělosti lidstva. Od pravičáků typu přívrženců Svobodných toto neuslyším nikdy. Ti budou své nesmysly o „Atlasově vzpouře“ hájit s vervou evangelizátorů. Na vše mají odpověď, ale ta je vytržená z kontextu, případně platná pouze za určitých podmínek, které jsou a dlouho budou spíše z říše pohádek. Ani to však milcům (neo)liberálu nevadí, protože všechny své zjevné a dopředu dané neúspěchy prostě svedou na to, že vlastně neexistuje politická síla, která by jejich vize prezentovala (kromě libertariánů jako SSO, UKIP apod.) a tak jsou vlastně chudáci odsouzení k živoření v socialistickém molochu, který je součástí ultrakomunistické EU… Co mě vždycky pobaví je fakt, že zastánci nulového státu a slaviči Dne daňové svobody často studují na VEŘEJNÝCH vysokých školách, používají VEŘEJNÉ dopravy, PC, z něhož odesílají na net svá veledíla, napájí elektřinou z VEŘEJNÉ rozvodné sítě, když jim je zle, zavolají si VEŘEJNOU záchranku, chodí po chodnících zřízených z VEŘEJNÝCH peněz, ale nic z toho jim nebrání nadávat na zlý stát, který je okrádá o jejich peníze formou (u nás zcela minimálních) daní. Trochu pokory by neuškodilo… A nejvíc mě pak baví, když je takový „příznivec“ ve skutečnosti zaměstnanec pobírající něco málo nad minimální mzdu, to si dosud neumím vysvětlit ani logikou ani citem :)

     10. Termín „neoliberalismus“ vymysleli odpůrci liberalismu, aby liberalismus znevážili a hodili do jednoho pytle se zastánci směrů, které s ním ve skutečnosti mají moc málo společného.

     11. Každý termín někdo vymyslel. Třeba lékaři vymysleli rakovinu. Sice možná trochu znevažuje buněčné dělení, ale k popisu problému se výborně hodí.

     12. Morybundusi, opak je pravdou. Svobodný trh (lepší pojem než volný trh) může fungovat právě pouze tehdy, pokud jsou lidé zištní. Pokud vám v obchodě prodají chleba, tak to nedělají proto, že to jsou takoví altruisté, ale proto, že na vás chtějí sobecky vydělat. Ale na tom není nic špatného ani nemorálního. Naopak, je to lidská přirozenost, které můžete děkovat za to, že jste si mohl koupit chleba.

      Na veřejných školách studují studenti zejména proto, že jim je už zaplatili ze svých daní jejich rodiče. Veřejnou dopravu si platí každý zvlášť. Záchranku si můžete zavolat i soukromou. Většina chodníků je dnes již vybudována ze soukromých peněz. Ale i kdybyste měl ve všem pravdu, tak to nic nezmění na tom, že stát své občany okrádá na daních. Pokud mi někdo sebere přes půlku toho, co si vydělám, tak to pro mě rozhodně není minimální ztráta, ale krádež.

      Vy, socialisté, pořád píšete o penězích, o moci, jak mají jedni moc peněz a vy kvůli tomu máte málo, protože jim to závidíte. Ale pochopte, že pro jiné lidi jsou důležitější hodnoty, než jsou ty vaše materiální. Pro některé lidi je svoboda mnohem víc než to, jaký zrovna mají příjem. To vy ale zřejmě nikdy nepochopíte…

     13. Ach ovšem, závist, ten ultimátní pseudoargument všech liberálů. Pokud chci po zloději, aby vrátil, co nakradl, je to snad závist? Pokud chci po podnikateli, aby se podílel na nákladech společnosti, v níž, na níž a jen díky níž vydělává, je to závist?

      Prodávat chléb pro zisk je samozřejmě špatně, protože z toho logicky plyne, že kdo mi nezaplatí, tomu neprodám, jenže nejíst není alternativa k jíst. Obchod se základními předpoklady života je výsostně antiliberální, neb se druhého dotýká přímo existenčně, je to jen jiná forma útoku na zdraví a život.

     14. „Neviditelná ruka trhu“ není ani přírodní zákon, ani lidský konstrukt, který by někomu něco vnucoval. Je to jen zkratka popisu skutečnosti, kterou nikdo nenaprojektoval a nenařídil.

     15. A kde se tedy vzala, pokud ji nikdo nenaprojektoval a nikdo nenařídil? Spadla s nebe? Nebo ji s nebe dokonce Někdo shodil? Vidíte, jak snad se dá sklouznout k metafyzice, tomu záchrannému stéblu idealistů. Proto ji nemám rád a proto s metafyziky odmítám diskutovat; s těmi volnotržními především.

     16. Kde se vzal zákon nabídky a poptávky? Někdo ho naprojektoval a nařídil? Možná tomu nebudete věřit, ale některé věci fungují sami od sebe bez toho, aby je někdo projektoval, nebo aby do nich stát strkal svoje pracky.

     17. Zákon nabídky a poptávky je pouze tam, kde existuje kupecká civilizace. A výborně funguje i pro obchod s drogami, ženami, otroky či dětskou pornografií, opět tím lépe, čím méně do něj stát strká svoje pracky. Morálním imperativem lidstva potom je ho donutit, aby tam ty pracky strkal. Což bych tak nějak čekal i od liberálů, protože neexistuje radikálnější popření osobní svobody, než je otroctví. Z nějakého důvodu liberálové ale přemýšlí přesně naopak a berou se za „svobodu“ otrokářů.

     18. Popíráte existenci čehokoli /vyjma přírody/, co nikdo nenaprojektoval a nenařídil?
      Zvláštní.
      A spojování s metafyzikou je v tomhle ohledu zvláštní tuplem.
      Ten váš post mi totiž připomněl oblíbenou fintu církevních autorit, které nehodlají připustit, že by tu bylo něco, co by nebylo od Boha. Myšlenka spontaneity jim zavání herezí, takže ji musí popřít.

     19. Nikoliv čehokoliv, pouze toho, co je odvozeno od konkrétního společenského uspořádání.

     20. Ano, teď už to chápete, protože jsem vám to vysvětlil. Ale ještě před chvílí jste psal:
      „Žádná neviditelná ruka trhu neexistuje, to je jen metafyzická maska kapitalistů, resp. těch nejsilnějších hráčů.“

      Dnes žijeme v situaci, kdy si musíme vybrat, jestli zisk půjde tomu, kdo nabízí lepší a levnější zboží a služby než konkurence, nebo tomu, kdo má nejblíže k vládnoucím politikům. Já preferuji první možnost.

     21. Jak souvisí kvalita služeb se ziskem? Zisk jde k tomu, kdo umí minimalizovat náklady. A to jde nejlépe, když do toho žádný stát nekecá zákony na ochranu spotřebitelů, zaměstnanců, životního prostředí etc.

 5. Nerozumíme si. Trh nic nechce, to není entita obdařená vůlí, je to jen prostředí, nic víc.
  Svádět na něj doping je nesmysl, když se prokazatelně dopovalo v prostředí naprosto netržním.
  Přehnaná honba za rekordy a světovou sportovní slávou, požadovanou od národních reprezentací, je tradice, se kterou se sport bohužel jen tak nerozloučí. Chcete-li tady použít ekonomickou hantýrku, můžete. Poptávka je pořád natolik vysoká, že jejího uspokojování se pořadatelé vrcholných sportovních klání nezřeknou.

 6. „Zákon nabídky a poptávky je pouze tam, kde existuje kupecká civilizace. A výborně funguje i pro obchod s drogami, ženami, otroky či dětskou pornografií, opět tím lépe, čím méně do něj stát strká svoje pracky. Morálním imperativem lidstva potom je ho donutit, aby tam ty pracky strkal. Což bych tak nějak čekal i od liberálů, protože neexistuje radikálnější popření osobní svobody, než je otroctví. Z nějakého důvodu liberálové ale přemýšlí přesně naopak a berou se za „svobodu“ otrokářů.“
  Největší tlak na stát, aby omezil volný trh, vyvíjejí vždy kupodivu sami tržní hráči, snažící se získat výhodu prostřednictvím regulace, která vyřadí konkurenci.
  Úkolem liberálů je odstrkovat jejich pracky od státu, aby se tento mohl věnovat užitečnějším činnostem než poslouchat zpěvy lobbistických sirén.
  Například koncepčnímu rozvoji infrastruktury, zajištění bezpečí obyvatel a podobně.

  1. Existuje nějaký „liberální manifest“, na němž by se alespoň v hlavních bodech většina liberálů shodla. Zatím to spíš vypadá, že liberálové se snaží na všechny strany vytrubovat „nejhorší je radikalismus, my ale žádní radikálové nejsme, s námi žádné problémy nebudou“

Komentáře nejsou povoleny.