Jak zachránit svět

Ne, já nevím, jak zachránit svět. Vědí to ale jiní a pro mě je čest, že mohu přispět alespoň tím, že jejich nápady sepíši do stručného, a po hříchu nutně neúplného, přehledu. Co je tedy možné a nutné udělat pro záchranu světa? Svět spasí, nebo jej alespoň před pádem do propasti pomůže ochránit, kupříkladu toto:

 • Nechat chudé děti hladovět.
 • Neomezovat spotřebu fosilních paliv.
 • Zakázat islám a homosexualitu. To pro začátek, později zahájit aktivní profylaktická opatření (prostě ty šmejdy postřílet).
 • Nepřijímat uprchlíky a vůbec nepomáhat lidem v nouzi.
 • Neomezovat těžbu (ani uhlí, ani dřeva, ani ropy, prostě ničeho), odlesňování, spotřebu vody etc.
 • Vždy dát přednost nižším okamžitým nákladům před dlouhodobým přínosem.
 • Neregulovat, deregulovat; globální kapitál především.
 • Zakázat komunismus, marxismus, marxleninismus, neomarxismus a pro jistotu i klasicismus.
 • Zdi, ploty, pasti, kulomety, svěcená voda.
 • Nebýt změkčilý, nenechat se zmást soucitem. Soucit je zrada, žádní bližní neexistují, jen nepřátelé, nájezdníci a kořist.
 • Neobtěžovat ty šťastnější nešťastnými příběhy a ty bohatší chudobou. Ani svojí, ani cizí.
 • Rozpustit EU, rozpustit OSN, rozpustit parlamenty, moc předat armádě.
 • Trestat potulku, žebrotu, hodně dětí, málo dětí.
 • Rasová a třídní segregace.
 • Neutrácet státní rozpočty za sociální, zdravotní a vesmírné programy, ušetřené peníze dát na armádu a snižování daní pro bohaté.
 • Snižovat daně
 • Rušit zákony, ty na „ochranu“ spotřebitelů a „ochranu“ přírody především.
 • Netřídit odpad, používat v maximální možné míře jednorázové obaly, nejlépe igelitové pytlíky.
 • Zredukovat stát na armáda a represivní aparát.
 • Nepodporovat chudé, hnědé, blbé, beznohé i jiné.
 • Podporovat nerovnost, vymýtit z právních řádů veškerá sociální práva. (Alespoň ta, když to s lidskými a občanskými nepůjde).
 • Nekecat, nemyslet jednat. (A jednat znamená zabíjet.)
 • Nepřipustit rovnost, prosazovat nerovnost.
 • Nezachraňovat chudé lidi a vyvržené velryby.

Nutně jsem mnohé vynechal a mnohé trestuhodně zjednodušil, proto vlastní nápady, postřehy a upřesnění směle pište do komentářů, protože vám jistě osud světa není lhostejný. Pamatujte, že jen málo problémů nelze vyřešit násilím a krutostí. A já nepochybuji o tom, že společně recept na záchranu starého dobrého světa dáme dohromady. Jen si tedy nejsem už tolik jistý tím, že ten krásný starý svět za tu záchranu stojí.

Advertisement

163 komentářů: „Jak zachránit svět

 1. Vzít tenhle pelmel doopravdy tak máme globální katastrofu na krku už dneska.

 2. :-)
  před každý řádek je třeba dát znaménko negace a dostaneme páně domácího pohled na věc ….

  kdybyste to nepřeháněl s tou láskou k islámu, připrchlíkům a homoušům, tak by se s Vámi – možná – ve většině dalo souhlasit

  1. Deficit ostentativní nenávisti je podle vás láska? Ale co se divím, nejste sám. Skutečně nedokážu pochopit, proč bych měl někoho nenávidět nebo se ho bát jenom proto, že má trochu jiné sexuální preference, než já. A to je ještě vůbec otázka, jestli heterosexuální norma není jen sociální konstrukt, viz starý Řím.

   1. „…… jestli heterosexuální norma není jen sociální konstrukt, viz starý Řím“

    To jste nemyslel vážně, že ne? Nebo jste opravdu přesvědčen o tom, že heterosexualita je omyl přírody a starý Řím z toho udělal sociálním konstruktem normu?

    „Skutečně nedokážu pochopit, proč bych měl někoho nenávidět nebo se ho bát jenom proto, že má trochu jiné sexuální preference, než já“

    Chápu to dobře, že tedy nemáte problém ani s pedofilií? To je přeci také jenom o trochu jiných sexuálních preferencích.

     1. Mohl by jste na těch citovaných větách ukázat, co chápu špatně?

    1. Proč zrovna taková palba?
     Heterosexualita – omyl přírody? On to někdo tvrdí?
     Možná vám vadí pouhý náznak názoru, že příroda si libuje v rozmanitosti a že starý Řím bral sexuální preference na vědomí celkem rozumně.
     Co se týče oněch preferencí, ať si každý po libosti užívá své fantazie. Pro praxi je naproti tomu zcela zásadní požadavek dobrovolnosti mezi dospělými a striktní zákaz sexu s nezletilými.
     Což implikuje, že pedofilie sama o sobě problém není. Navíc je tu výmluvná statistika: drtivou většinu sexuálního násilí na dětech páchají heterosexuálové.

     1. Nemusíte se namáhat. Tribun to se svou příslovečnou arogancí zvládne sám.

     2. „pedofilie sama o sobě problém není“
      Kdyby pedofilie nebyla problémem, nemuseli by se pedofilní jedinci omezovat jen na své fantazie. Mohli by je přece bez problémů fyzicky realizovat.
      U nás je vesměs brána pedofilie jako sexuální deviace http://www.psychoweb.cz/psychologie/pedofilie-co-to-je-typy/ – a přitom článek je dle mého napsán rozumně.
      Tady k tomu pak známý případ ze zahraničí,
      „Pedophilia is a natural sexual orientation Mirjam Heine University of Würzburg“- je to na youtube. No, ona to vlastně myslí dobře a snažila se to vysvětlit, jenomže…
      Jestli pak ono není lepší ponechat pedofilii coby ´odchylku od normy´ a snažit se pedofilům pomáhat třeba medikací. Což chce i ona (tu medikaci), ovšem zároveň chce pedofilii jako takovou uznat coby celospolečensky akceptovatelnou- hned někde zpočátku zmiňuje, že pedofilie je dosud pořád zapsána coby sexual disorder.
      Vidím to tak, že dnešní době dochází k jakémusi matení pojmů, či k jejich vyprazdňování, že to vede až ke zmatení či rovnou popírání hodnot.

      Nebo je to „jen“ pokrytectví?
      „…she also believes that no one is responsible for their sexual orientation, for their feelings, but that everyone is responsible for acting upon this sexual orientation. She also inquires how all of us can gain if we distinguish clearly between our feelings and our actions. Since pedophiles can’t change their sexual desires, they must learn to control them to not act upon them. “
      https://www.tedxuniwuerzburg.de/speaker/mirjam-heine/ stačí kliknout na „Why our perception of pedophilia has to change“ – Proč se naše vnímání pedofilie musí změnit.

   2. „A to je ještě vůbec otázka, jestli heterosexuální norma není jen sociální konstrukt, viz starý Řím.“
    To je taková neštastná formulace, Tribune :))
    Nebo teda vyznívá to všelijak.

     1. Jak vyznívá? No třeba i tak, že kluci s klukama-holky s holkama pro radost, kluci s holkama-holky s klukama útrpně, se sebezapřením, či z povinnosti. A to vynechávám třeba incest, nebo sex se zvířaty, i tohle kvetlo, nejen homosexualita. V tom starém Římě mi nakonec přišla jako ne snad rovnou naučený, jako spíše přijatý způsob-typ chování. Jako že kdo nakonec neměl svého „hocha“ (otroka), ten jako by nebyl. Asi jako v některých pánských kruzích třeba nemít milenku znamená nebýt in, ne-li úplně out.

      Ale tedy heterosexuální norma coby jakýsi sociální konstrukt? Heterosexualita nejspíš je- či byla běžnou, či běžně uznávanou normou, protože přímo i podmínkou samotné existence lidstva jako takového. Tomu asi není třeba nějak rozumět, takhle to fungovalo, a i muselo fungovat. Sameček, samička, mláďátka a tak, jako všude v přírodě.
      Dnes už, pravda, vznikají děti i tzv. ze zkumavky, darem od neosobního dárce, a je to opravdu dar, třeba pro lesby, či tzv. fundamentální lesby, které muže tak nějak nesnesou, přesto chtějí děti, anebo lze povolit či zavést třeba klonování atd., ale nechci to zas tak rozvádět.

      Jinak jsem teda našla třeba tohle:
      „Zatímco předpokládáme, že heterosexualita je neměnný, univerzální a esenciální princip, že je ahistorická, Johnatan Katz vysvětluje koncept heterosexuality jen jeden určitý způsob vidění, kategorizování a představování si společenských uspořádání mezi rody. Navíc se jedná o koncept, který vznikl až na konci 19. století (Katz, 1995). Pokud tedy heterosexualita ve skutečnosti neexistuje, musela být vymyšlena, je společenským konstruktem.“
      ….
      „Představa heterosexuality jako nadřazné sexuální orientace, normy, od níž se ostatní praktiky odchylují je velmi autoritářská (stejně jako myšlenka nadřazené rasy). Lékařská normalizace heterosexuálního sexu vedla k novému heterosexuálnímu separatismu, který Katz nazývá erotickým apartheidem, který násilně oddělil normální osoby od pervertů. Tyto striktní hranice způsobily, že nově se vynořující erotický svět je méně polymorfní a bezpečnější pro osoby s „normální“ sexualitou. Erotickým apartheidem heterosexuality Katz nazývá nadřazení heterosexuality nad ostatní sexuální orientace. “
      Takže erotický apartheid.
      http://www.feminismus.cz/cz/clanky/vynalez-heterosexuality

  2. Já nevím. Asi se máme fakt úplně skvělě, jak nám sdělují každý den média všeho druhu, když už jsme z ekonomických témat přešli na ten kulturkampf. Že Vás ten „homouš“ tak sejří? To Vám stojí každý den před domovními dveřmi s kytkou? A uprchlíka už jste letos viděl? Aspoň jednoho (nikoliv v televizi) ? Ale s důsledky politiky levné práce se zřejmě reálně potkávate každý den…Klimatická změna se letos také ukázala v podobě nekonečného léta od dubna do listopadu. Ale ne, budeme řešit migraci, menšiny a podobné. Nové pravici se to za peníze jejich ultrabohatých donorů zase jednou podařilo. Že dědeček z Horní Dolní s důchodem 10 000,- netto dá poslední groš na jízdenku do Prahy na demonstraci proti „multikulti“ a na plot si nechá zadarmo pověsit předvolební plachtu SPD, než by se staral, proč si tu cestu do Prahy může dovolit jen jednou ročně… Kam to vede, vidíme nyní názorně na mnohými uctívaném Maďarsku, kde už se tamní konzervativní vláda cítí natolik pevná v kramflecích, že začíná plnit, co skutečně vždycky chtěla – zavádět neoliberální opatření nejtvrdšího zrna. Čeští podporovatelé Orbána „protože migrace“, tleskejte! Ale možná, že těch 400 hodin přesčasů splatných ve 3 letech jsou jen nutnou daní za jejich bezepčí před hordami z jihovýchodu…

   1. Mám vážné důvody věřit, že hodně našinců ochotně odpracuje 400 i 600 hodin přesčasů, jenom když obědy pro děti nezruinují státní rozpočet a chudáky to ještě větší bídy nepřivedou. Neboť jak jsem se nedávno dočetl – a pořád doufám, že jsem četl špatně – tak sociální programy v podstatě znamenají, že chudí dotují bohaté.

    1. V kotlině je vůbec rozšířený (zlo)zvyk, že to, co nevyužívám/využívat nemohu je zlo a jsem proti tomu. Jen však do té doby, než to sám potřebuji. Viz ony epické „dávky“, které jsou „zbytečně vysoké“ a „neadresné“, ale i Vámi zmíněné obědy. Jakmile je „občan Brych“ dobře zasituován, pak je vše, nač nemá nárok, jen nebetyčným plýtváním (samozřejmě z JEHO DANÍ), ale jakmile se manželka ocitne z důvodů „racionalizačních opatření“ na dlažbě, pak se pro onu dávku (nyní samozřejmě „směšně nízkou“ běží jako o závod (a těch lejster, co se musí vyplnit!). Hardcore libertariáni z oupnspejsů, kteří berou zlomek platů svých zahraničních kolegů, ale pasují se do „vyšší střední třídy“ jdou ještě dál. Ti by rovnou zrušili i daně a zákoník práce, protože je omezuje v rozletu. Ale z veřejných peněz postavenou D1 budou svými SUV ucpávat vesele dál…

 3. Němci mají pro rozporuplné pocity výraz jain. Ano i ne. Máš to namíchaný skutečně pestře a nesourodě. Když vezmu jenom první tři body (Nechat chudé děti hladovět. Neomezovat spotřebu fosilních paliv. Zakázat islám a homosexualitu. To pro začátek, později zahájit aktivní profylaktická opatření (prostě ty šmejdy postřílet).), tak:

  Pokud omezíš spotřebu fosilních paliv ve chvíli, kdy za ně není rovnocenná náhrada ve smyslu financovatelnosti, tak chudé dětičky budou hladovět takzvaně nastopro. Pokud nebude na evropské půdě zakázán islám, tak Evropa jakožto v podstatě nejvýznamnější politické, kulturní a sociální společenství zhruba do padesáti let končí, buďto porobena náboženskými agresivními fanatiky, nebo rozvalena v občanské válce.

  Řekl bych, že si se svým nesporně dobrotivým srdcem zahráváš o pěknej průser.

  1. „Pokud nebude na evropské půdě zakázán islám…“
   Tohle by mě fakt zajímalo: Už někdy někdo někde úspěšně zakázal nějaké náboženství? A když se o to pokusil, jak to skončilo?

   Možná bychom si měli upřesnit pojmy. Terorismus nevzniká radikalizací islámu, ale (pseudo)islamizací radikalismu. Islám (resp. zpotvořená ideologie, která se jako islám tváří) posloužil a slouží těm, kdo terorismu využívají ve svém zájmu, jako vhodný nástroj vymývání mozků radikálů, který zrovna byl a je po ruce. Kdyby nebylo tohoto pseudoislámu, našli by si nástroj jiný. Čili problém nespočívá v islámu, ale ve zjištění, komu terorismus vyhovuje a jaké zájmy se s jeho pomocí snaží prosazovat. Nestačí mu vzít ten nástroj, protože si snadno najde nástroje jiné; je nutno v jeho činnosti mu bránit a zabránit.

   „…Evropa jakožto v podstatě nejvýznamnější politické, kulturní a sociální společenství…“
   No, tak třeba v takové Říši středu mají na význam Evropy už 4000 let poněkud jiný názor…

  2. Však jsem si také dal práci, aby to byl takový pel-mel. Však oni to ti zachránci také nemají dvakrát domyšlené. Ovšem k tomu, co píšeš stran fosilních paliv: pokud ten problém nezačneme řešit teď, když máme ještě trochu času, prostoru i zdrojů, tak ho nevyřešíme nikdy. A budou to právě chudí, na které nedostatek energie či klimatické změny dopadnou nejtvrději. Pak už ale nebude kde brát, aby se s tím nacpal alespoň malý polštářek. Teď je ještě šance tlakem na redukci spotřeby vynutit inovace. Ano, teď to možná bude bolet, ale za pár let už to bude rovnou zabíjet. A rozhodně by to bylo jednodušší, než zkoušet zakázat islám. Můžeš ho vytlačit do ilegality, ale zakázat? Ono je to totiž přesně tak, jak píše Hank.

   1. Napsal jsem „na evropské půdě zakázán islám“, tedy nikoliv ve světě. Ten zákaz by měl sloužit jako právní základ pro kýžené obrácení směru migrace. Náhrada fosilních paliv z jiných zdrojů je vyřešená: jádro. Že se zeleným fanatikům podařilo zkompromitovat jediné možné SOUČASNÉ řešení, to je věc jiná, záležitost lidského hlupáctví. Jinak samozřejmě by se na nových zdrojích energie mělo bádat na plný pecky, současný způsob přes větrníky a fotovoltaiku však vede k neúnosnému zdražení cen energií, které drtivě dopadá právě na ty tvé chudé dětičky.

    1. „Náhrada fosilních paliv z jiných zdrojů je vyřešená: jádro.“
     Coz samozrejme kapitani kapitalistickeho prumyslu vedi a znaji i reseni sveho problemu: Hodit, v souladu s imperialni strategii, spinu na kolonie.
     Nemci si ted odhlasovali ukonceni vyroby aut se spalovacimi motory do roku 2040 (takze za chvilku). Ani milion vetrniku nedokaze dobijet alektroauta…reseni? Nakup elektriky z kolonii, z jejich atomovek a predevsim uhelnych elektraren. Chudaci tamejsi deticky…nic noveho pod sluncem…jeste by jim mohli za kazdou nedodany megawatt useknout jednu ruku, jako to delali Belgicani v Kongu na kaucukovych plantazich…ale demokraticky, jako tehdy (Belgicane byli pokrokovi)…vesnice by si po nesplneni planu vybrala k exekuci jednoho ze sveho stredu sama…zadna direktiva, ale vule lidu.

    2. „Napsal jsem „na evropské půdě zakázán islám“, tedy nikoliv ve světě. Ten zákaz by měl sloužit jako právní základ pro kýžené obrácení směru migrace.“
     Jak by se měl ten zákaz konkrétně realizovat?

 4. Dávám za pravdu Hankovi. Připrchlíci jsou NÁSTROJEM a „trojským koněm“.
  Připrchlíci nejsou jen Arabové, ale i mafií lehce ovladatelní Ukrajinci a Vietnamci nebo Rumuni.
  LGBT jsou stejný NÁSTROJ. K tíži jim jde i to, že se jako „nástroj“ nechávají VĚDOMĚ a DOBROVOLNĚ zneužívat. Škodí tak svému nejbližšímu okolí, které je toleruje.
  Nástroj jsou i lLIDÉ neschopní rozlišit v sociálním společenství své nejbližší i okruh svého teritoria. Nedokáží diferencovat mezi vlastní rodinou a příslušníkem cizí skupiny.
  Výše daní je také do jisté míry irelevantní.
  Soupis bodů je výrazem zmatenosti davu a zoufalým voláním o pomoc masy potácející se z extrému do extrému.

  1. Tohle je fakt dobrá diskuse. Já: je to bílé; merus: ano, dávám ti za pravdu, je to černé.

   Já nemluvím o uprchlících ani imigrantech (a už vůbec ne o „připrchlících“, protože nevím, co tento pojem znamená…), ale o radikálech využívaných k teroristickým útokům. To nejsou totožné množiny. Pro jistotu taky upozorňuji, že si ani náhodou nemyslím, že prostřednictvím záměrné (důkazy?) organizace imigrace („trojských koní“) někdo (kdo?) chce úmyslně zevnitř rozložit evropské národy (proč?).

   To ostatní z komentáře, na který reaguji, nestojí za řeč.

   Myšlenku, včetně té islámské (a tím teď nemyslím ten ideologický pseudoislámský paskvil používaný k radikalizaci teroristů) ještě nikdo nikdy nepotlačil násilím. Můžeme postavit na hranici ploty a její nositele pro jistotu rovnou preventivně střílet nebo ještě raději rovnou topit na člunech ve Středozemním moři, aby se k těm plotům vůbec nedostali (a sami pak v klidu umřít sešlostí stářím jako nepotrestaní genocidní vrahové). Můžeme se taky pokusit myšlenku plošně zakázat. O tom, jak by asi vypadal plošný zákaz islámu, viz Tunisan usedlý v ČR Hatem Berrezouga tady:
   https://berrezouga.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=627492
   Cituji:
   „Ze strany muslimů zásadní problémy vidím v nerespektování odlišnosti místních kultur a prosazování nekompatibilní tradice, které de facto nemají ani opodstatnění v Koránu. Ano, je pravda, že jestli muslimové chápou i Korán špatně, není to vaše vina. Aspoň muslimové mohli využívat prostor svobody v Evropě, aby pracovali na skutečné reformě, ale oni tuto šanci téměř nevyužívají a ještě do toho zasahuje Saudská Arábie, které vaši politici s prominutím lezou do zadku.
   Nicméně snaha jít proti vlastnímu právnímu systému a dělat plošné zákazy, které budou zahrnovat všechny muslimy, kteří jsou nekonfliktní, bude se problém mnohonásobně zhoršovat, a to je to, čemu se snažím zabránit.
   Stále máte k dispozici legální nástroje a právní systém, které situaci v Evropě mohou zastavit a vylepšit. Je třeba přísná identifikace konkrétních bodů v náboženské praxi, které jsou nekompatibilní s evropským životem, a jejich nulová tolerance, zastavení zásahů islámských ortodoxních zemí do evropského dění a postavení muslimů před jedinou možnost, a tou je respektování platných zákonů pro všechny, vedoucí ke zdravému soužití. Ještě situace není tak vyhrocená a dá se řešit v rámci zákona.
   Nebo se nabízí druhá cesta, a to je plošný zákaz islámu. Pak je potřeba, aby zastánci takového radikálního kroku odpověděli na následující otázky. Co budete dělat s muslimy, “deislamizovat” je? Pronásledovat jejich víru? Zřídíte jim koncentráky? Nebo je všechny vystěhujete? Dobře, předpokládejme, že vystěhujete muslimy z Evropy. Zaručíte pak, že vaše vlády už nikdy nebudou zasahovat do islámských zemí a budeme mít jednou provždy klid? Nikdo kvůli surovinám nebude pokračovat v prosazování systémů, které jsou nekompatibilní s našimi systémy? Budete schopní toto prosazovat? Protože takový politik musí jít proti bankovním a zbrojním kartelům, zvlášť když má v programu zákaz lichvy.
   Pokud doopravdy věříte, že takový program je uskutečnitelný, tak se rád vrátím do islámské země a budu pracovat na tamní reformě, jelikož budeme opravdu věřit, že jsme schopní rozhodovat o svých zemích, o svém systému a svých kulturách. Ale bude těžké o tom muslimy přesvědčit, pokud západní vlády budou nadále zasahovat ve jménu jakékoliv šlechetné ideologie, bombardovat vojáky a nazývat naše civilisty vedlejšími ztrátami.
   Pokud vnitřně sami víte, že je tohle nesmysl, hlavně když někdo s prominutím pravděpodobně trpí nízkým sebevědomím a neví, jak se má zviditelnit mezi velkými světovými hráči, tak také víte, že by takovým krokem, který by se realizoval na politické úrovni, udělal z České republiky skutečný a reálný cíl mezinárodního terorismu. A možná že je to nakonec to, co se snaží nezodpovědní populisté vyvolávat.“
   Konec citátu. Těžko k tomu něco dodat.

   1. „Je třeba přísná identifikace konkrétních bodů v náboženské praxi, které jsou nekompatibilní s evropským životem, a jejich nulová tolerance, zastavení zásahů islámských ortodoxních zemí do evropského dění a postavení muslimů před jedinou možnost, a tou je respektování platných zákonů pro všechny, vedoucí ke zdravému soužití.

    To že se toto neděje v zemích které se už nyní potýkají s negativy jejichž zdrojem je nekompatibilní imigrace je HLAVNÍ PŘÍČINOU sílícího odporu proti těmto imigrantům i v zemích kde tyto problémy ještě nemají ale „vidí přes plot“ kam takový přístup vede. Politici ani státní správy prostě nekonají jak je třeba, tím stále více ztrácí důvěru občanů ve schopnost tuto situaci zvládnout a to že často konají v rozporu s onou citovanou, dobře míněnou, radou, je jen přiléváním oleje do ohně i toho že má mnoho lidí tendence vidět v takové nečinnosti záměr kohosi v zákulisí.

    Vzhledem k tomu jak dlouho už ta situace trvá aniž by bylo vidět nějaké poučení se na kompetentních místech a k tomu jak je v médiích dopřáván prostor jevu lidově nazývanému „sluníčkářství“ nebo „vítačství“, či oficiálně multikulturalismem, se nelze pak divit že se mnoho lidí radikalizuje v opačném trendu. Rozdáváním xenofobních a rasistických nálepek každému kritickému názoru se však tenhle problém nevyřeší.

    1. Zajímalo by mě, pane Mudro, z čeho usuzujete, že sílí odpor „proti těmto imigrantům i v zemích kde tyto problémy ještě nemají“. Třeba u nás je teď demonstračním tématem č. 1 zcela jednoznačně Babiš. No a žluté vesty ve Francii, pokud se dá věřit tzv. alternativním médiím, měly uprchlickou krizi až na samém okraji svých požadavků. Nakonec i ten Tribunův výcuc z mediánlích sporů vám ukazuje, že odmítání uprchlíků ve všech těch různých sporech, které se vedou, ztratilo svůj počáteční punc výjimečnosti.

     1. U nás se demonstruje proti Babišovi?
      Kde se tak děje?
      A až třeba budete něco psát o sílení „extremistických“ stran a hnutí napříč Evropou, nebo o tom třeba číst, tak si položte otázku, jestli to s těmi migranty nejak nesouvisí.

     2. Zkoušíte zase demagogii? Jestli se letos proti nečemu demonstrovalo, tak to bylo především proti Babišovi. Je to zkrátka u nás demostrační téma č. 1. Někam se už přes časem poztráceli z našich z ulic stateční bojovníci proti uprchlíkům. Vy jste si toho nevšiml? Zřejmě vám nezbyl čas to zaznamenat, když už tak akorát komentujete evropskou černou kroniku.

     3. Bojovníci proti migraci v ulicích nikdy nebyli.
      Nemáme prachy na transparenty, no.
      Demonstrace proti Babišovi pak jsem nikde neviděl, ale nějaké komparsy profesionálních prudičů vidět- ovšem pouze v Praze, bylo.
      To je ovšem už pražský kolorit, taková kavárenská zábava pro profesionály a nudící se studenty.
      Ale teď si vzpomínám, hodně se také demonstrovalo v Letech, za postavení památníku, byly to protesty masové, a pokrokové.
      A byly především úspěšné, tlak „z ulice“ konečně odstraní tu ostudu komunismu, myslím, že by se každou chvíli, max. do 10-15 let, mělo začít stavět.
      Výpadek vepřového dovezeme z Německa.

     4. Tak především jsem neměl na mysli vývoj za poslední půlrok ale od začátku migrační krize až po současnost. Usuzuji např. podle reakcí mého okolí na myšlenku kterou jsem výše citoval (a sám totéž razím už od začátku – možno dohledat v archivu u Janiky) jak je v průběhu času stále vstřícněji přijímána. I ve škole kde manželka učí se poměr vítačů a odpůrců úplně obrátil z původního proimigačního postoje na protiimigrační a to velmi výrazně, jak v učitelském sboru, tak i mezi žactvem. Poměřovat situaci tím zač se zrovna demonstruje mne nenapadlo ale prostě se mi to tak jeví z toho co čtu nebo slyším.
      Ale třeba se mýlím a Okamura se dostal do parlamentu pro své krásné oči, Maďaři podporují Orbána protože nosí pěkné kravaty… co já vím. Pokud si myslíte že je to jinak – hádat se o to s vámi nebudu.

      A jak jste to myslel s tím Tribunovým výcucem? Tribun přece nepíše nic o tom že by ty mediální spory řadil podle nějakého klíče ve stylu společenského „nej“ či „top“. Ale i kdyby ano – má islám na třetím a uprchlíky na čtvrtém místě z dvaceti čtyř. To je dost vysoko na nějakou ztrátu puncu.

     5. Tribun vystihl jednu věc: Zatímco téma uprchlíků v roce 2015 v českém veřejném mínění dominovalo, tak dneska je přebito dalšími tématy. Babiš ho totiž prakticky sanoval. Vidíte to i na těch protibabišovských demonstracích, na kterých mu myslím nikdo nevyčítá, že dělá protimigrační politiku. To najdete už tak akorát v části médií, ale zase v mnohem menším rozsahu, než tomu bylo dřív. Dneska to už zkrátka není hlavní téma, protože protimigrační kurz je oficiální politikou téhle vlády. Tedy, pokud se bavíme o uprchlících, nikoli o tzv. řízené ekonomické migraci. Ve světě je to už také mnohem pestřejší, viz nejenom ty žluté vesty Franicii, ale také Polsko, Maďarsko nebo i Bulharsko. Dneska se i v Evropě na ulicích odehrávájí hlavně střety mezi liberálními demokraty a pravicovými konzervativci (tam by patřil dejme tomu i ten tzv.multikulturalismus), no a pak protesty proti sociálním a ekologickým průšvihům, které vyvolává kapitalismus. Pokud jde o poměr mezi odpůrci migraci a těmi ostatními (vítači + tzv. rozumní, kteří ostře neodmítají pomoc uprchlíkům), tak ten mi připadá v podstatě konstatní. Pokud by to téma i přes politiku Babišovy vlády bylo pořád živé, jak předpokládáte, tak byste to viděl na preferencích Okamurovy strany. Ty se už delší dobu v podstatě drží na stejné úrovni, což myslím i ukazuje, do jaké míry je ostrý antiuprchlický kurz pro dnešní českou politiku určující.

     6. Prosím o definici: Co to je řízená ekonomická migrace? (To není z mé strany ironie ani snaha chytit tě do nějaké pasti. Opravdu nevím, co si pod tím mám představit.)

     7. Jo takhle, on to je organizovaný dovoz zahraniční pracovní síly… Tak na to, zda je to politické téma k řešení, by bylo dobře zeptat se náhodného chodce na ulici v Mladé Boleslavi nebo v Rychnově nad Kněžnou. V Kolíně to je dokonce jedno z témat, jehož řešení tam vyhrává komunální volby. A v Mladé Boleslavi koneckonců taky; rozdíl mezi oběma přístupy je vidět nejen přímo v ulicích obou srovnávaných měst, ale občas i v soudních síních…

      Kromě toho je to další důkaz, že pro Pražáky včetně vrcholových politiků končí jejich zájem o Čechistán někde u Kouřimi a Milovic; co je dál, to už jako problém nevnímají, pokud o tom vůbec aspoň něco vědí…

     8. Hanku, ono je to spíš o české středostavovské mentalitě, která zkrátkavidí hlavně to, co se mele v médiích. Pokud jde o tuhle migraci, tak jeden šlágr se začal týkat i českých odborných učilišť. Cca před dvěma roky se zde začali školit Ukrajinci v různých stavebních profesích. Jinak naštěstí tu pořád ještě existuje hodně velká skupina tzv. pendlerů, hlavně z Polska, kteří práci v ČR berou jako dočasnou příležitost. Ale čím je vzdálenost větší a čím jsou tak i větší náklady pro přemístění do ČR (na různé poplatky a všimné se pak obvykle skládá celá rodina), tím samozřejmě roste jak snaha k usazování, tak i nebezpečí, že když se někdo nakonec nechytne napracovním trhu, tak skočí buď v šedé ekonomice nebo přímo v kriminálním podsvětí. To je vidět třeba u dnešní vietnamské migrační vlny, která už prakticky nemá nic společného s tou první, vzniklou ještě na sklonku socialismu. Přesně tohle byl motiv, proč v roce 2009 se u nás platilo mongolským pracovníkům za to, že se předčasně pak vraceli, když pro ně najednou nebyla. Jinak už od doby, kdy byl natočen Závod ke dnu, je přece jasné, že uvědomělý příslušník české střední třídy podobné věci, které se týkají levné práce, už z principu neřeší. Není to tak dávno, co i na tomto fóru to Saša Uhlová schytala za to, že se opávažila na tohle téma připravit pár reportáží. Ideálem jsou v tomhle případě asi ty tři opičky, z nichž jedna si zakrývá oči, druhá pusu a třetí uši.

     9. Opicka se ohrazuje: neschytala to Uhlova, ale ti, co z jejiho objevu, ze delnik pracuje za spatnych podminek a za nizky plat, udelali udalost roku.

     10. MB, kéž by podobných událostí roku bylo víc :-) A mohly by se klidně týkat třeba i lidí v exekuci, což je problém, o kterém fakt nic už nemůžete napsat nic převratného a přesto je to u nás furt tak nějak na začátku skutečného řešení. No a ani Uhlová s Rychlíkovou neschytala jenom samé pochvaly. Viz heslo na wiki k jejich dokumentárnímu filmu Hranice práce. Nezklamal třeba Daniel Kroupa, který „přirovnal na Facebooku Sašu Uhlovou k „buržoazní paničce“, později ale upřesnil, že mu nešlo o kritiku Uhlové, ale mladých marxistů, kteří názory Uhlové používají jako „náboje do kanónů boje proti kapitalismu“. Následně Kroupa v rozhovoru v DVTV práci Uhlové na dokumentu pochválil a označil ji za výbornou. Zároveň ale také kritizoval „poněkud ideologický podtext“ práce Uhlové a doplnil: „A je tedy na místě otázka, o co vlastně jde: o pomoc lidem v těžké situaci či o ideologickou obžalobu nového režimu?“ Hovorková to napsala opatrněji: Podle ní „naprosto chybí prostor pro opačný názor na problematiku minimální mzdy. Kupříkladu by se slušelo dát prostor legitimnímu názoru o škodlivých důsledcích minimální mzdy na sociální poměry těch nejchudších vrstev.“ Zajímavé jasno do toho vnesl socan Ludvík, bývalý ředitel motolské nemocnice: „Tenkrát bylo jeho povinností ředitele uzavřít co nejvýhodnější smlouvu. V rámci této smlouvy zaměstnanci agentury zřejmě museli mít co nejmenší platy. Dodal, že ho to mrzí a takto by podle něj systém fungovat neměl.“ Jinak na druhou stranu je evidentní, že tento novinářský a dokumentární počin pomohl změnit mzdovou politiku Aholdu a potažmo dalších nadnárodních obchodních řetězců.

     11. „povinností ředitele uzavřít co nejvýhodnější smlouvu. V rámci této smlouvy zaměstnanci agentury zřejmě museli mít co nejmenší platy.“
      To je skvele srhnuto, tady mame kapitalismus v kostce a vic k tomu uz neni ani treba dodavat:
      Akcionar chce sva procenta a tak zaukoluje CEO, aby uzavrel co nejvyhodnejsi smlouvy, cehoz dotycny dosahne jen skrz co nejnizsi platy.
      Jako tresinku na dortu tu mame jeste vzdani se zodpovednosti za vytvorene externality…ale to uz je doplnkove ucivo z kurzu pro starsi a pokrocile.

     12. Seal: „…odmítání uprchlíků ve všech těch různých sporech, které se vedou, ztratilo svůj počáteční punc výjimečnosti.“

      Ano, stává se do jisté míry standardním projevem české veřejnosti. Osobně mohu potvrdit tytéž zkušenosti, o nichž hovoří pan Mudra, totiž, že odpor k uprchlíkům (přesněji k migrantům) v české veřejnosti sílí. A není to zjevně jen problém české veřejnosti, naposledy tuším Belgie měla nějaké nepříjemnosti v Bruselu. O proměnách nálad v takovém Německu či Rakousku snad ani nemluvě – a jak tak koukám po těch nejvítačtějších zemích, zatím si žádná vláda neumí s migranty slušně poradit – i koukají, jak je vystrnadit ze svých území někam pryč.Nejlépe nějakým tím příkazem.

     13. XY, nepsal jsem o odmítavém postoji české veřejnosti, ale fakt jste někde mimo internet zaznamenal, že by odpor proti uprchlíkům sílíl? Třeba nějakou novou protiuprchlickou petici, která mi mohla uniknout, když tedy o demonstracích nebylo vidu ani slechu. Ten kontrast oproti atmosféře roku 2015 je přeci evidentní a odráží se vám i v celkovém zájmu o tuhle problematiku: V říjnu 2015 to téma sledovalo 76 % dotázaných, kdežto v říjnu 2018 se to usadilo na 49 %. No a právě díky tomu, že establishment to nakonec musel začít řešit, tak se dneska nejenom po Evropě, ale i u nás, již zase demonstruje proti řadě dalších věcí. Fakt po mě nechtějte, abych v řadě odkazů dokazoval, jak protiuprchlické téma ztratilo v tomhle ohledu punc výjimečnosti. No a že establisment to řeší jinak, než jak by si přáli vítači? Proč by jim měl třeba Babiš naslouchat, když ani v době největšího vzmachu počet těch, kteří by tu u nás uprchlíky chtěli rovnou nechat usadit, nepřesáhl 5 %? Jsem proto spíš zvědav na důsledky řízené ekonomické migrace, o kterých se cudně mlčí až na občasné zprávy z Kutné Hory, Plzně, Mladé Boleslavi ap.. V roce 2009 se třeba mongolským pracovníkům platila ze státních prostředků nejenom letenka Praha – Ulanbátar, ale i kapesné/odškodné 500 EUR. Nic nového pod sluncem, protože po roce 1989 se Německo tímhle způsobem zbavovalo Vietnamců, kterým ještě běžely pracovní smlouvy s podniky z ehemalige DDR. Takže, i když vám to tak evidentně nepříjde, není migrant jako migrant. Jedny s nemalým příspěvkem státu dovážíme, aby mohla šlapat levná ekonomika, no a okolo těch druhých, kterým se přesněji říká uprchlíci, se naopak otáčí česká politika. Šmankote, nevím jestli jste si toho všiml, ale díky té skutečné ekonomické migraci nám tu už stačily vzniknout ještě před nedávnem naprosto nemyslitelné národnostní menšiny.

     14. „Jsem proto spíš zvědav na důsledky řízené ekonomické migrace, o kterých se cudně mlčí až na občasné zprávy z Kutné Hory, Plzně, Mladé Boleslavi ap.“
      Důsledky jsou jasné: Z obětí systému se za jásání „slušných“ lidí dělají viníci.
      Ta mediálně známá aféra s městskou policií v MB začala tak, že agentury dovážející gastarbeitery do Škodovky tito zajímají akorát do momentu, kdy za nimi zapadne fabrická brána. No a v momentě, kdy už je Škodovka nepotřebuje, končívají často na ulici. Že by je agentura v takových případech aspoň odvezla zpátky domů, to zkrátka nehrozí; nicméně současný primátor města (btw, původní profesí lékař!!!) se to snaží „řešit“ nezákonnou represí všech bezdomovců en bloc (konkrétně: znechutit jim buzerací a násilím jejich situaci tak, aby z města radši sami odešli) a šel dokonce až tak daleko, že těsně před vynesením rozsudku 1. instance nad dvěma městskými policajty za mučení a vydírání bezdomovců se snažil rozsudek ovlivnit tím, že jednomu z obžalovaných udělil mimořádnou odměnu. No a postoj Škodovky je taky příznačný – věnovala městu 8 miliónů na kamerové systémy…

      A tak si tady u nás v Čechistánu žijeme… Zdá se, že jediným městem, kde kriminalita dovezených pracovníků v posledních letech klesla, je právě jenom ten Kolín. Proč se ostatní soudruzi primátoři a starostové nezeptají, co v Kolíně dělají jinak a proč tam radniční garnitura nestraníků v čele s Vítem Rakušanem letos v komunálních volbách dostala 60% hlasů?

     15. Dvě polopravdy spojené do lži.

      polopravda
      A – Sledovanost klesá. Thats true.
      ale
      B – Mozek potřebuje vytvořit šablonu a „jít dál“. A jak Kamil popisuje, lidé mají jasno. Jejich MOZKY mají jasno. Tudíž již nepotřebují tolik sledovat, ale jen korigovat.
      polopravda
      A – Mainstream plní prostor UMĚLOU kauzou – Babišem. Fanatičtí vizionáři a profesionální „revolucionáři“ dostanou několik stovek užitečných blbců před kamery. Toť vše.
      B – Lidé zatím nejdou do ulic, protože jejich mozek zatím znechucuje uměle vytvářený chaos, také nechtějí stát v jednom šiku na náměstí s křiváky a užitečnými blbci.
      ZATÍM.

     16. To jsem tedy zaznamenal, Seale: Co jiného je fakt, že se „boj“ proti uprchlíkům stal součástí programů etablovaných politických stran – u nás Babiš, vedle v Německu prozření tety Merkelové (o Seehoferovi nemluvě), v Rakousku se Kurzova vláda přidala k těm odmítačským, ve Francii zlikvidovali letos ten hrůzný lágr u Calais a divoká tábořiště po Paříži (jaký byl osud jejich obyvatel se neodvažuji soudit); ve Švédsku tahle imigrační vlna vyvolala dosti složitou povolební situaci, o Itálii se ani bavit nemusíme, tam se dostaly k moci rovnou radikální partaje odmítačů. V důsledku toho (a dalších změn v eupolitickém rozměru) se příliv utečenců zmenšuje – zbývá cesta přes Pyreneje, Itálie je blokována, Řecko poměrně narazilo u sousedů. Tlak vítačských zemí na to, aby se zbavily imigrantů, nikterak neutuchá a Visegrádská čtyřka (k níž se zvolna připojují některé balkánské státy) spolu s Pobalťany jsou vytrvale na tapetě bývalých vítačů, kteří by se tak rádi zbavili svých tak vítaných hostů. Řekněme si na rovinu – že problémy, které vyvolávají imigranti v evropských zemích, stále převažují nad eventuálními zisky, o nichž nás dosud část médií přesvědčuje. Tlak zezdola se promítl do oficiální politiky mnoha vítačských států; téma tím zdánlivě zmizelo – totiž z ulic – a stalo se tématem vlád. V praxi to znamená, že jen Německo letos chce vyvézt zpět do výchozích států tuším 20 tisíc uprchlíků, jak jsem kdesi zahlédl. Myslíte, že to je proto, že imigrace už není tématem?

     17. Termín „vítač“ je signifikantní pro absolutní „odmítače“. Nechci takhle označovat zrovna vás, nevzpomínám si, jak jste se vyjadřoval v době, kdy se na Balkáně a v Maďarsku štosovaly statisíce syrských uprchlíků a nescházelo mnoho k přelití té vlny k nám, čemuž /jakož i dalším nepříliš příjemným důsledkům/ předešla Merkelová.
      Nevím, proč to slovo používáte. Podle mne země, které se tenkrát uprchlickou vlnu snažily zvládnout jinak než střelbou nebo izolací za bariérou z drátů, není nutno za každou cenu dehonestovat a jejich dnešní realitu namísto solidarity glosovat s uštěpačností čumila.

     18. XY, vy si fakt myslíte, že Merkelová v roce 2015 nevěděla, co dělá, a že bodrý německý lid si na ní snad dokonce něco vybojoval? Její hlavní tehdejší zájem byl přece na finančním škrcení Řecka. No a když pak otevírala německou hranici, měla už připravený ten svůj plán na dohodu s Tureckem. Celou tu uprchlickou krizi zkrátka kočírovala tak, aby zůstalo zachováno dominantní postavení Německa v Evropě. A to se jí podařilo, takže teď může s klidem do penze. Uprchlickou krizi už Brusel považuje za vyřešenou. Zbývá tedy ještě ta reforma evropského azylového systému, kterou Kurz za svého předsednictví nevyřešil, Rumuni na to nemají, takže to prý dotáhne finské předsednictví. Ten skutečně zásadní problém se týká multietnického soužítí v Německu, Francii, GB a v dalších zemích, a je samozřejmě mnohem staršího data než samotná uprchlická krize. Popisovat ho snad netřeba, tak se vás rovnou zeptám, jestli předpokládáte, že i v tomto případě se tlak zdola nějak významně promítne do oficiální politiky kdysi vítačských států. Čímž samozřejmě nemyslím jenom nějaká běžná opatření na úrovni bezpečnostních složek, ale něco opravdu zásadního. Třeba, jak už to tady někde v diskusi padlo, zákaz islámu.

     19. No, Seale, řekl bych, že tetka Merkel zacouvala až v okamžiku, kdy ji a její CDU/CSU začala ohrožovat AfD, kdy propukly excesy v ehemalige DDR, usw., usw. Slavný kolínský Silvestr byla ještě úplně nevinná sranda proti berlínským vánočním trhům. Jinak jsem rád, že připouštíte problémy multietnického soužití v klíčových evropských zemích; nemusíme se přesvědčovat, že jejich základy byly položeny už před krizí, ale že s příchodem nových zástupů imigrantů ty problémy vydatně eskalovaly. Zákazy náboženství považuji za nemístné (při vzpomínce na české heretické tradice); omezení nepřetržitého proudu imigrantů považuji naopak racionální. S tím je ovšem nedílně spjata i změna zahraniční eupolitiky – v první řadě radikální odklon od rozesíračství zemí, odkud uprchlíci přicházejí, a naopak tlak na politický a hospodářský vzestup (skrze finanční, organizační a technologickou pomoc) států i nestátů, kde se už nedá žít z bezpečnostních důvodů i proto, že životní podmínky se tam staly nesnesitelnými (voda, potraviny, zdravotnictví, atd.). Rád bych k tomu podotkl, že tu nesnesitelnost životních podmínek do řady blízkovýchodních a středovýchodních jakož i afrických států pomáhá vydatně rozvíjet naše vzorná a demokratická euroatlantická civilizace dodávkami obzvlášť životně důležitých zbraní a munice.

     20. XY: „…radikální odklon od rozesíračství zemí, odkud uprchlíci přicházejí, a naopak tlak na politický a hospodářský vzestup…států i nestátů, kde se už nedá žít z bezpečnostních důvodů i proto, že životní podmínky se tam staly nesnesitelnými…“

      Teď už zbývá jenom zodpovědět jednu téměř zanedbatelnou otázku: Jak toho dosáhnout v rámci stávajícího, tj. kapitalistického zřízení…

     21. Snad jedině tím, že problémy s imigranty nabudou v mateřských zemích kapitálu takových rozměrů, že se změna politiky ke zdrojovým zemím imigrace stane i pro kapitál nutností. Zbožný sen – možná. Opírá se o poznání, že slovutný kapík je konec konců i racionální i ve své nelidskosti. V každém případě je to běh na velice dlouhou trať tady i tam.

     22. XY, položte si vedle sebe chronologii jednání o řecký dluh a průběh migrační krize, k tomu si přidejte, co vyšťourali němečtí novináři o otevření německé hranice, a to, co uvidíte, určitě nebude obrázek nějaké naivní Tante. Pokud za hlavní řešení považujete omezení nepřetržitého proudu migrantů, tak můžete být spokojen, protože příliv uprchlíků přes Turecko se rychle podařilo snížit o nějakých 90%, celkem bylo uzavřeno 23 dohod o vracení uprchlíků včetně Afganistánu, do svěřenského fondu EU pro Afriku se nasypaly 4 mld. eur (+ cca 1 mld přímých investic) a z Frontexu se má stát bumbrlíček a síle deseti tisíc mužů. Přesně tohle dneska vidí každý spořádaný občan EU a dozajista i oceňuje. S tou zahniční politikou je to krapet složitější. Jednak ji neurčuje pouze Evropská unie, a když jí může určovat, tak se třeba i teď kočkuje Francie s Itálií o to, kdo má lepší plán na stabilizaci Libye. Což mi připomnělo ty vámi zmíněné Pobalťany, kteří tedy taky už budují bezpečnostní ploty proti nelegálním migrantům, ale kupodivu na hranicích s Ruskem. Jinak problémy s multietnickým soužitím si připouštět nemusím, protože v mým informačních zdrojích se o nich běžně píše. Tady máte třeba jeden zajímavý textík z r. 2011, který se ještě týkal hlavně Velké Británie: https://www.sav.sk/journals/uploads/08240907Lovisek%20-%20OK.pdf
      Proto se mimochodem taky zajímám o ten boom dovozu levné pracovní síly do české kotlinky, který nastal před deseti lety. Ale chápu, že je to teďka zhruba tak zajímavé téma, jako byl v 60. letech minulého století příliv levných zahraničních pracantů do Německa,

     23. No, moc spokojen nejsem, protože dohoda s Tureckem je jedna věc, a hraničními bariérami komplikovaná cesta přes Balkán další, včetně nepříjemného Maďarska a striktně omezujícího Rakouska, ale ještě stále je živá cesta italská z Libye a především z Maroka do Španělska. A hlavně – miliarda přímých investic je pěkné gesto, ale podobá se spíše plivnutí do moře, jsou-li dnes zdrojem uprchlíků země jako Eritrea, Súdán a další z pásu Sahelu, kde tč. místní mocipáni mají zájem spíše o ty zbraně než o investice. Jako treu und bieder občan EU nejsem o dostatečnosti a funkčnosti té pomoci zatím dvakrát přesvědčen, zvlášť mají to v rukou takoví disciplinovaní kolektivisté jako Francie a Itálie; zejména výkon pana Sarkozyho v libyjské kampani byl nezapomenutelný a výsledky rovnou oslnivé. O složitosti zahraničí politiky EU si tedy nemusíme vyprávět a na výsledky těch přímých investic docela zvědav. Doufejme jen, že to nebudou pouze utečenecké lágry.
      K té Tante – neříkám, že je naivní, ale že změnit imigrační politiku ji donutilo až radikalizující se německé voličstvo a volební výsledky. Do té doby se pilně oháněla „morálním kýčem“ a křesťanskou povinností. Teprve letos se odhodlala utrousit, že ten nápad s německým přerušením Schengenu byla snad chyba nebo co. A ploty Pobalťanů nejsou snad ani tak proti imigrantům, jako spíše kvůli strachu z Ruska a jeho agentů, kteří jim čas od času zase sebrali a odvedli přes hranici nějaké zajímavé občany, zřejmě aby měli s čím handlovat. To víte, jde-li to ven, jde to také dovnitř a občanů druhé kategorie ruské národnosti mají Pobalťané doma víc než dost.

     24. „je to teďka zhruba tak zajímavé téma“
      Je to predevsim tolerovane tema, coz vyplyva z dabelske dohody mezi kapitalem a lidem. Vy nam konzum, my vam klid na praci.
      Tohle vsechno je jedno velke lidlovani, vsechny nalety, ekologicke tragedie, mrtvi civiliste (jako by vojaci nebyli lide), choroby a mory, to je jen dusledek naseho (zdravim hanka) lidlovani. A lide nejsou blbi a pokud nevedi, pak urcite podvedome citi, na cem spolupracuji a ceho se zucastnuji ve svem honu „kolik za kolik“.
      Berte to jako novou spolecenskou smlouvu, ta stara se prezila, nova byl podepsana po padu Zelezne opony.
      Tohle neni dobra situace, protoze v prirozenosti cloveka je vzpominka na pra-anarchii, ve ktere byl svobodny jako ptak. A spolecnost = omezeni…a kdo by to chtel, kdyz nemusi? Vzpominam na Robejskova slova „politici udelaji dobre rozhodnuti, az kdz jsou k nemu donuceni“ a nejsem z nich vubec optimisticky.
      Uprchlicky problem je gordicky uzel mnoha problematickych provazcu: dovoz pracovni sily, ktera pak zustava, aktualni uprchlicka vlna, ideova vymena proletariatu za uprchliky u casti levice (vetsi casti) a chapani a nasledne konani elit, ktere vedi moc dobre, kam se to sune, ale diky one nove spolecenske smouve s tim nejsou schopny nic delat a tak to urychluji (Kdyz ti, Vano, nabidnou peceni, popadni hned cely pekac! (C) Vancura, Konec starych casu).
      A tady z toho problemove propletence obcac vybubla neco, co je prave aktualni a zamenou dilu za celek se z toho udela hlavni problem. Samorejme, ze problemem je vsechno, ale jako celek to nejde popsat, respektive uchopit…maximalne muzete vykriknout: „To kapitalismus!“

     25. No tak dobrá, XY. Klidně si věřte, že ta willkommenspolitik nijak nesouvisela s tehdejší mocenskou hrou Německa, takže šlo jenom o to, že se v tetě najednou probudil duch protestantského pastora. Jinak tomu strachu z Ruska, byste měl asi věnovat větší pozornost. Už jenom proto, že ve zbrojních zakázkách se teď protáčejí mnohem větší peníze, než kolik se jich nalilo do toho svěřenského fondu pro Afriku. Ale co bychom přece neudělali pro bezpečnější Evropu.

     26. Proboha, třešni, najděte mi jiný ČESKÝ jednoslovný výraz pro „vítače“ a „odmítače“ a bude vymalováno. To je ekonomie vyjadřování a zejména psaní.

     27. Seale, jestli ta „willkomenspolitik“ (kvůli paní třešni) tety Merkelové byla či nebyla motivována snahou zajistit a vyrazit z Řeků dlužné peníze za tolik potřebné tanky a lodě, o tom opravdu nevím. Pokud to bylo, jak píšete, pak si myslím, že ty prachy přišly Bundesrepublik docela draho a paní Merkelovou stály další politickou kariéru.
      S těmi zbraněmi máte recht, ale pobaltské ploty s nimi nic nenadělají. Nakonec, proč by se měli pakovat jen Britové, Američané a Bulhaři (ti na dodávkách střeliva do Sýrie a leckam jinam). Ale kdesi jsem se dočetl, že světová dvojka v obchodu se zbraněmi jsou letos Rusové. Nepochybuji o tom, že i Německo má co nabídnout. Ponorky, tanky, sem tam nějaká ta fregata, atd. Však se zákazníci mohou informovat v Řecku a Turecku, jaká je tam s německými zbraněmi spokojenost. O Izraeli nemluvě. Chudák nebožtík Grass, který se tak (marně) rozčiloval, že Německo dodalo Izraeli ponorky schopné nosit atomové střely.

     28. XY, co myslíte, že se stane, když někomu, kdo leží na ARU, odpojíte kapačku? Tehdy chtěl poněkud normálnější přístup vůči Řecku nejenom Frantík, ale i MMF, jenže Schäuble všechny srovnal do latě. Takže všechno, co Řecko uvádělo ve svůj prospěch včetně náporu uprchlíků, se brala jako výmluva někoho, kdo chce být dál připojen k penězovodu. Zkrátka Merkel se probrala, až když byli uprchlíci v Maďarsku. Ta dobrotivá žena se navíc i přes varování BND domnívala, jak zjistil jeden německý novinář, že se jedná jenom o pár tisícovek běžwnců. Jinak při vší úctě, XY, nejste Strnad, abyste se mohl pakovat na zbrojních zakázkách pro českou armádu. Bodrý lid dozajista věří, že Karla přišla o svůj ministerský post proto, že svým hafízem znesvětila na Vítkově hrob neznámého vojína. No ale asi jde do tuhýho, když se teď Metnarovi podařilo, jak se zdá, odstavit Strnada od těch již dohodnutých izraelských radarů. Tak jsem zvědav, jestli ho odstaví i od toho tendru na dodávku obrněných transportérů. To by totiž byla trefa nejenom pro armádu, ale asi i pro kapsu daňových poplatníků. Ono totiž i u nás, kdo by to v té dnešní evropské situaci řekl, dochází už druhým rokem ke zvyšování armádního rozpočtu.

     29. Hm, Seale, tak trochu se v tom začínám ztrácet. Na tom ARU mělo ležet Řecko nebo německé banky, které ty řecké dluhy pokryly svými úvěry? A lstivá Angela, která dosáhla dle vás upevnění německé pozice v EU a návrat probenděných financí z Řecka, nevěděla, co činí, když pozvala uprchlíky (těch pár tisíc lidí) do Němec? V čem tedy bylo to její mistrovství v mocenské hře Německa? Že dělala kancléřskou zástěnu, za níž své pletky činili jiní? Nějak tomu jejímu politickému mistrovství přestávám rozumět.
      Co se zbraní týče – opravdu nejsem Strnad, díky němuž(?) mohu např. se zájmem sledovat vojenské konvoje saudskoarabské armády v Jemenu v náklaďácích značky Tatra. O transportérech vím velice málo; slavné Pandury z této zbraňové kategorie měl na svědomí jiný dodavatel – a cena vzbuzuje dojem, že jsou snad ze zlata. Z tatrovky by možná vyšly levněji, ale zase by přišel zkrátka armádní VOP a jiní podílníci.
      Ale – to už je taky jiné téma – jsem rád, že byly u nás konečně zastaveny rejdy neblahé firmy Huawei, o níž se předpokládá, že je bezpečnostním rizikem. Používám přístroj se softwarem osvědčené americké globální firmy, o je obecně známo, že otevřela přístup ke cloudovým datovým úložištím svých zákazníků jisté firmě NSA. Člověk je hned klidnější, když ví, že mu v jeho datech může šmejdit spojenecká tajná služba a ne neblahý nepřítel.

     30. …“americké globální firmy, o je obecně známo…“ – správně: …“americké globální firmy, o NÍŽ je obecně známo…“

     31. Co se jeste dovozu pracovni sily z ciziny tyce:
      Za vzestupem Lepenky ci Svedskych demokratu gastarbeiteri rozhodne nestoji. V pripade Francie to je relikt kolonialnich casu a francouzskeho prava, v pripade Svedska jde pouze o soucasnou uprchlickou vlnu. Ve Svedsku sice zahranicni pracovnikly maji take (predevsim z Pobalti a Polska), ale jelikoz se tyto staty doposavad nestacily pod vlivem EU zcela demokratizovat, vetsina pracovniku se po ukonceni smlouvy vraci nazpet.

     32. XY, nevím, jak jste přišel na německé banky; hlavním věřitelem Řecka byly a jsou MMF, ECB a evroský stabilizační fond. Merkelové šlo o pozici Německa v EU, kde vždycky rozumělo všemu nejlíp – od správného kurzu eura až po to, že je třeba Řecku udělit tvrdou výchovnou lekci a a upevnit tak kázeň v zemích eurozóny. Zkrátka vypli Řecku financování v okamžiku, kdy se přes jeho ostrovy začal valit ten nejsilnější migrační proud. Nikoho to tehdy nezajímalo, a když Řecko na to upozorňovalo, tak se to bralo jako výmluvy. Orbánovi potom Merkelová řekla, ať neblbne s nějakými ploty a normálně těch pár tisícovek uprchlíků pustí přes Maďarsko, že se o ně už v Něměcku postarají. Třešeň si to pamatuje správně: Nám to tehdy pomohlo, protože už začali proudit i přes Slovensko a pak dál do Němec. Jenže to nebylo pár tisíc, ale najednou celá ohromná masa, jejíž proud se už Merkelová neodvážila na hranicích dodatečně zastavit. Místo toho spustil Berlín plán B, z něhož si díky médiím pamatujete tu uklidňovací část o tom, jak ta uprchlická vlna bude užitečná pro německý průmysl. Takže takhle přesně vznikala ta slavná willkomenspolitik. No tak jistě, nějaké problémy jim vznikly na domácím hřišti, protože ne všechno fungovalo tak, jak si to naplánovalovali a taky se to pak vleklo, ale ohrozila snad migrační krize nějak postavení Německa v EU? To je totiž ta hlavní dimenze, ve která německá politika uvažuje a kterou současně i považuje za klíč k domácím řešením.
      MB,v GB to samé: Multikulturní pestrost díky koloniálnímu dědictví, no a jako levná pracovní síla východoevropani. V Německu na počátku 60. let náborovali na práci nejenom Turky, ale i Řeky, Italy a Španěly. Ti druzí ovšem v Německu nějaké silné menšiny nevytvořily, no a v případě těch prvních hrály úlohui politické poměry v domovské zemi (typicky pro Kurdy). Prakticky to funguje tak, že když se vám v cizině narodí děti a začnou tam chodit do školy, tak vůle k návratu, byť může být i nadál deklarovaná, rychle mizí. Dá se to sledovat už i nás na základě vzniku docela exotických menšin, které by se k nám jinak, než na práci, nedostaly.

     33. „hlavním věřitelem Řecka byly a jsou MMF“
      Hlavnim mozna, ale nejdulezitejsim byly nemecke banky, kryjici recke uvery, jak pise XY. Opakovala se naprosto stejna situce, co v USA a jedine specifikum oproti „too big to fail“ bylo, ze se heslo zmenilo na „too german to fail“.
      Ukoly sanace Recka byly dva: nenechat rozpadnout erozonu a nenechat padnout nemecke banky (ktere, m.j. mely duchodove fondy zainvestovany v reckych obligacich, takze v pripade krachu prusvih jak blazen).
      A prvy, kdo dostal penize MMF nebyl recky stat, ale vyplatily se jimi nemecke banky. Tudiz normalni sméčko, ne nepodobne nasemu privatizacnimu. Ono toho na tehle urovni ostatne moc vymyslet nelze :o)

     34. Nejdůležitějším tak akorát pro Merkelovou, Schäubleho a německý tisk. Německé banky vlastnily akorát nejvíc řeckých státních dluhopisů, což byla zhruba polovina pohledávek, které v tom řeckém dluhu měly francouzské banky. Jinak dluhopisy celkově představovaly jenom cca třetinu řeckého dluhu. No tak se pak mechanismus, který umožnil právě ty dlouhpisy umořovat jako první. Německo na řeckém dluhu tedy rozhodně neprodělalo, jak zaznamenaly i naše noviny: https://www.info.cz/evropska-unie/mise-na-zachranu-krachujiciho-recka-nemecko-na-ni-vydelalo-75-miliard-32678.html

     35. No, pro futuro bych řekl, Seale, že slovutná Angela ať už z blbosti nebo rafinovanosti zadělala vůdčí zemi EU (a v důslkedku toho eurofýrerství i celé EU) na docela masivní problém. Jestliže totiž příslušné německé úřady v potu tváře vyhodí (pardon – repatriují) z Německa nějakých 100 tisíc nelegálních imigrantů (do těch nádherně BEZPEČNÝCH zemí, jako je třeba Irák či Afghanistán, jak se zrovna nechal slyšet pan Heiko Maas), ještě jim zbude doma takový dobrý milion těch nešťastníků, což je skvělý základ k dalším potížím s následujícími generacemi, které třeba jako ve Francii zjistí, že už nejsou ani Araby ale ani Němci a čert ví, v čem budou nalézat svou vlastní identitu. Je ovšem naděje, Němci jsou vynalézavý národ, že se jim podaří vytvořit nějaký účinný integrační program. Ale vzhledem k tomu, jakých výsledků dosáhli doposud třeba s Turky, moc velká ta naděje není. Stará vlast najednou zavolá – a hned veselo. Dokud neberou do rukou kalašnikovy, nálože a náklaďáky, je to všechno ještě dobré. A nikde není psáno, že k podobným prostředkům sáhnou radikálové z druhé strany.
      K těm řeckým úvěrům – po embéčkově glose nemám co dodat. Němečtí důchodci a Kraus-Maffei, RheinMetall, ThyssenKrupp usw. mohou být spokojeni.

     36. XY, pokud jse zaznamenal současné německé debaty o nedostatku pracovních sil a migraci ze třetích zemí, tak jistě vidíte, že nejenom Angela, ale německá politika jako cele to tradičně bere jinak: Na prvním místě je hospodářství a německá ekonomická prosperita. Pokud tedy nenastane recese, tak Německo hned v první fázi vysosá levnou pracovní sílu z Ukrajiny a Rumunska. Pro nás to bude znamenat, že se začne vozit levná pracovní síla z ještě exotičtejších zemí, než je třeba Mongolsko. Nevím tedy, jaký je rozdíl mezi arabským a středoasijským islámem (Kazachstán, Uzbekistán), ale vzhledem k tomu, že už tu máme přes půl miliónu cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem, tak nejspíš i nám by se už šiknul nějaký integrační program. Ale podobná témata u nás zkrátka blednou, protože asi mnohem důležitější je osud Německa, válka v Sýrii nebo na Ukrajině a podobná zahraniční témata.

     37. Německý kvil nad nedostatkem pracovníků jsem zaznamenal s opravdovým pobavením, Seale. Pozoruhodný obrázek ze státu, který je naplněn kvanty nezaměstnaných imigrantů (myslím, že jich mají více než milion jen z posledních let); evidentně to znamená, že jsou skutečně z nějakých dosti odhadnutelných důvodů nezaměstnavatelní, (jazykové a kulturní problémy), což je skutečně velkomalér. Němci se budou muset s těmi Ukrajinci hodně snažit, protože většina z jejich emigrace je tč. zakopána v Polsce, ale jak víme, je to jen otázka finanční nabídky. Funkční a bezchybně fungující integrační program tč. nemá asi nikdo v Evropě, Německem počínaje – a ne, že by se nešikl. Pokud vím, bez Ukrajinců by si zdejší stavebnictví nevědělo rady; způsoby, jimiž s nimi nakládají zejména menší zdejší stavební firmy, které je zaměstnávají ilegálně, jsou často donebevolající a ukrajinští kandidáti věd zaměstnaní co obkladači, nejsou žádným výjimečným obrázkem. Tuhle se tady paní třešeň pohoršovala nad překážkami kladenými ukrajinským lékařům, jářku, mají-li ve své mateřské zemi tč. populaci promořenou TBC a přitom ruší specializovaná sanatoria na léčbu téhle nemoci (budou je pěkně doma léčit tamní obvoďáci), mají-li tam znovu a znovu propukající epidemie spalniček, je vývoz téhle profesní komodity za západ něco jako zločin proti lidskosti. Je možné, že Německo odsaje zbytek volné ukrajinské pracovní síly, ale co pak počne statečná ukrajinská armáda bez branců, na něž už dnes pořádá lovy na ulicích, ve studentských ubytovnách a na vysokých školách (cosi to vypovídá o obecném nadšení prolévat krev za milovanou vlast), to přenechávám větším a pomazanějším hlavám.
      Obecně lze k tomu říci – je rozdíl, dovážíte-li vybranou a specializovanou pracovní sílu, připravenou k okamžitému nástupu „ke strojům“, nebo přicházejí-li zástupy lidí civilizačně, kulturně a pracovně dramaticky odlišní od potřeb hostitelské společnosti. Ale vše je řešitelné, jak jsem dnes sledoval nějakého Kazacha, Uzbeka či jiného Středoasijce, kterak prodává za vydatné pomoci posunkové řeči před pražským Hlavním nádražím zabijačkové líbeznosti hladovým zákazníkům. Nejspíš ani on, ani jeho zákazníci nebyli muslimové… K tomu ostatně starý dobrý Aškenazy: Když je válka, co by nemohl Žid jíst na frontě bůček…

     38. „Osobně mohu potvrdit tytéž zkušenosti, o nichž hovoří pan Mudra.“
      Od roku 2015 prodelalo mineni o uprchlickem problemu svuj vyvoj. Zatimco na pocatku slo o masivni a plosnou informacni vlnu, casem se mineni roztristila podle skupin a to dle jejich informovanosti (informovanoti jak objemove, tak i vylucne). „Ceska hospoda“ si dnes dela nazor jen podle informaci z ciziny, zatimco lide na linii kontaktu to vidi zase trochu jinak:
      http://casopisargument.cz/2018/12/17/tisice-zidu-z-eu-opousteji-sve-domovy/
      „Co se pachatelů týká, v 31 % nebyla možnost identifikace, ve 30 % to byl „extrémistický muslim“ a v 21 % „extrémní levičák“.“

      Ale to je jen jedna uroven, vychazejici ze zpracovani problemu z hlediska pohledu na uprchliky samotne (jako na izolovanou skupinu, vytvarejici problem sam o sobe). Pak jsou jeste vyssi urovne, u nichz je pohled skupin na problem urcen jinou formou informovanosti a to z hlediska ekonomicko- politickeho (da se rici, ze vedi neco, co my tady nevime a z novin se to nedovime).
      Dneska jsem treba zaslechl z „relevantniho zdroje“ myslenku: „At jich prijde co nejvice, uz je nejvyssi cas, aby to tu vsechno smetli.“
      To znamena, ze nekterymi jsou uprchlici chapani nikoliv jako problem, ale jako politicko- ekonomicky nastroj, pouzitelny k vyreseni nejakeho sporu vyssi urovne.

     39. Dneska jsem treba zaslechl z „relevantniho zdroje“ myslenku: „At jich prijde co nejvice, uz je nejvyssi cas, aby to tu vsechno smetli.“
      To znamena, ze nekterymi jsou uprchlici chapani nikoliv jako problem, ale jako politicko- ekonomicky nastroj, pouzitelny k vyreseni nejakeho sporu vyssi urovne.

      …z „relevantniho zdroje“…
      To je kdo, ten relevantní zdroj?
      „… nekterymi jsou uprchlici chapani…“
      Kterými?
      „…nastroj, pouzitelny k vyreseni nejakeho sporu vyssi urovne…“
      Jakého?

      Suma sumárum: Pán je paranoik nebo má přístup k informacím zvláštních služeb?

     40. No a já jsem zas před nějakou dobou četla slova člověka, který tvrdil, že osoby vyznávající islám nejsou tady-v Evropě žádným problémem, natož nebezpečím. On totiž s muslimskými muži (tam u nich) kdysi obchodoval, a tak to může potvrdit.
      Byl to relevantní zdroj?
      (To se neptám, to byla řečnická otázka:)

     41. Speciálně pro vás copy+paste. I když mi to připadá trochu trapné takhle vykrádat sám sebe.

      Terorismus nevzniká radikalizací islámu, ale (pseudo)islamizací radikalismu. Islám (resp. zpotvořená ideologie, která se jako islám tváří) posloužil a slouží těm, kdo terorismu využívají ve svém zájmu, jako vhodný nástroj vymývání mozků radikálů, který zrovna byl a je po ruce. Kdyby nebylo tohoto pseudoislámu, našli by si nástroj jiný. Čili problém nespočívá v islámu, ale ve zjištění, komu terorismus vyhovuje a jaké zájmy se s jeho pomocí snaží prosazovat. Nestačí mu vzít ten nástroj, protože si snadno najde nástroje jiné; je nutno v jeho činnosti mu bránit a zabránit.

      Nemám pocit, že bych byl v rozporu sám se sebou.

      Kromě toho, já se k autorství toho tvrzení, které jste vyšťourala z minulých diskusí, hlásím, zatímco nick embecko svůj zdroj neuvádí.

    2. K respektování platných zákonů píše KM:
     To že se toto neděje v zemích které se už nyní potýkají s negativy jejichž zdrojem je nekompatibilní imigrace je HLAVNÍ PŘÍČINOU sílícího odporu proti těmto imigrantům…
     Předhazování dvojího přístupu úřadů ke kriminalitě domorodců na jedné straně a imigrantů na druhé je velmi oblíbené u odpůrců přijímání uprchlíků.
     Ale je to něčím podložené?
     Myslím skutečnými daty, ne vybranými delikty migrantů s poznámkou „za to by našinec dostal úplně jinou pálku“.

     1. Tady vidím trochu metodologický problém, protože statisticky se na těchto základech, pokud vím, dělat nesmějí. Ale i kdyby byly, dezinterpretace je IMHO 100% zaručena.

     2. V Nemecku mohou, policie vydava kvartalni svodky se statistikami uprchlicke kriminality a jednou rocne k tomu vyrocni zpravu.
      Manipulace pri interpretaci tam opravdu je 100%, protoze statistiky postihuji pouze vysterovane trestne ciny.

     3. Ano. Oblast neevidovaných přečinů nebo přestupků /ať už je spáchá kdokoli/, které se logicky nemohou dostat do statistik, dává velký prostor fantazii.

     4. To vás baví takhle překrucovat, třešni? Moje: „To že se toto neděje“ se vztahuje k celé citaci a nikoli jen k vámi odkudsi vyčarované kriminalitě která není v citaci ani mém textu vůbec zmiňována. Tedy nic ničím podkládat nehodlám.
      Ale vy byste si mohla něčím pohodlným podložit nohy aby se vám lépe prokrvil mozek. :-)

     5. To, že jste se explicitně nezmínil o dvojím metru úřadů ve vztahu k domorodcům a k migrantům, neznamená, že to není oblíbený argument odpůrců uprchlíků, jak jsem napsala. Váš příspěvek byl pouhý podklad k rozvedení tématu a ten můj tudíž nesměřoval pouze k vám.
      Ale je vidět, že jste moji otázku vzal z nějakého důvodu velmi osobně, když jste takto zaútočil.

     6. Beru si osobně pouze to v čem jsem osobně zmiňován (ve vašem případě iniciály a citací) a „zaútočil“ jsem (velmi mírně) protože se mi nelíbí když je mi do úst (pera, klávesnice) vkládáno něco co jsem neřekl.
      Máte-li potřebu vnést do debaty nějaké téma, pak se jistě obejdete bez konstruování oslího můstku který jsem, jak nyní sama píšete, explicitně nezmínil.

    3. Z toho ale vyplývá, že problémem řady evropských zemí nejsou imigranti ani muslimové nebo islám jako takový, ale radikalizovaná část deklasovaných vrstev (btw narozených v těch zemích, nikoli imigrantů), pro jejichž radikalizaci a verbování do řad teroristů někdo (kdo? a proč?) používá agresivní pseudoislámskou (pseudo- proto, že s islámem má společnou jen tu nálepku…) ideologii. A dále z toho vyplývá, že ti, kdo mají v evropských zemích dohlížet na dodržován zákonů, tak nečiní. Proč?

     1. „A dále z toho vyplývá, že ti, kdo mají v evropských zemích dohlížet na dodržován zákonů, tak nečiní. Proč?“
      O to právě jde. Proč nečiní? U řadového pochůzkáře (dnes spíše „pojízdáře“) si to mohu vysvětlit tím že nemá zastání „shora“. Ale proč ho nemá? Nebo proč ho nemá rodič který se ozve proti odstraňování tradičních vánočních symbolů ze školních nástěnek které údajně uráží žáky muslimského vyznání? Nebylo by mnohem přirozenější kdyby vedle tradiční nástěnky visela další vytvořená muslimským žactvem? A takových „drobností“ je vícero.
      Já vůbec nic nemám proti paralelně žijícím kulturám (neodporujícím místním zákonům) v jedné zemi a naopak to považuji za kulturní obohacení. Ani samovolné prostupování kultur mi není proti mysli. Ale proč by se měli domácí omezovat v praktikování svých kulturních zvyklostí jen kvůli tomu že se nezamlouvají příchozím? Domnívám se že taková servilita není na místě. Co je tvoje to ti neberu a co je moje na to mi nesahej.

     2. Jsi v rozporu sám se sebou. Na jedné straně odmítáš poukazovat na porušování zákonů (a nejen mezi řádky čtu, že to považuješ za bonzáctví), na druhé straně se divíš, že orgány, které mají na jejich dodržování dohlížet, nekonají. Bodejť by konaly, když nemají podporu veřejnosti. Ten, kdo jim dává zadání, má být (samozřejmě přes k tomu vytvořené mechanismy) občan. Když to nedělá, tak čemu se diví?

     3. Ale vůbec nejsem v rozporu sám se sebou. Jsem jen zvyklý vystupovat v debatách o názoru na to či ono sám za sebe a necítím potřebu zaštiťovat se přitom nějakými paragrafy. Argumentovat tím že se něco nesmí má smysl pouze tehdy pokud dokážu také sám za sebe odůvodnit proč se to nesmí. A když to dokážu odůvodnit za sebe, tak to už nepotřebuji podepírat tím paragrafem. Takhle to vidím pokud jde o debaty odehrávající se mezi lidmi v hospodě, na blogu… prostě v neoficiální rovině.
      V situacích kdy se něco řeší oficiálně, jsou zas na místě ty k tomu vytvořené mechanismy které zmiňuješ.

     4. Jenomže to davové šílenství, které vede k dehumanizaci obětí budoucích holocaustů, vzniká právě na té neoficiální rovině. Nositelé zdravého selského rozumu, kterým je v hospodských debatách hned všechno jasné a kterým samozřejmě zcela jistě nehrozí, že by je někdo zmanipuloval až k fanatismu, jsou pak vždycky ti první, kdo tím kamenem hodí. A když se pak usadí prach a spočítají se oběti, tak nedokážou pochopit, že to byli oni, kdo tím kamenem hodili jako první. Nebo že k tomu někoho vyprovokovali svými prasáckými řečmi. Přesně tomuto mají předcházet §§352 až 356 trestního zákona, které se např. u Janiky (ale zdaleka nejen tam) porušují díky některým z vás, kdo tam chodíte diskutovat, dnes a denně jako na běžícím pásu.

     5. ty si myslíš že když na něco napasuješ paragraf, tak tím někomu změníš myšlení? Tedy promiň hanku, ale zrovna u tebe bych bych takový projev naivity nečekal. V běžném životě jsou takové paragrafy vhodnou provokačkou pro ty co se rádi cítí jako hrdinové při jejich porušování (o to více mohou-li tak činit anonymě), dále pak šikovnou vějičkou, záminkou nebo nástrojem pro ty kdo chtějí někomu uškodit (třeba poukazováním na to čem a jak se někde hovoří), dále pak pomůckou pro ty co mají verbální problém v obhajobě toho za čím stojí (prostě se to nesmí a hotovo). Coby regulátor toho co se ve společnosti děje mají význam pouze v té oficiální rovině: veřejná shromáždění, tisk, televize, rozhodování institucí…

      Ten kdo chce razit myšlenky či názory, jejichž šíření by měly takové paragrafy zabránit, zaobalí svá témata do takových slov a větných skladeb aby tyto paragrafy obešel a přesto sdělil to co sdělit chce. Jediným kladem těch paragrafů je to, že takto zaobalený projev klade vyšší nároky na inteligenci naslouchajících a tak se s ním špatně cílí na tu primitivnější část populace která je snadno ovlivnitelná polopatismem a jednoduchými hesly ve spojení s emocemi.

      Nositelé skutečného zdravého selského rozumu nemají zpravidla problém v tom aby rozumově obhájili svoje stanovisko a jen tak snadno se k nějakému zbrklému házení kamenem strhnout nenechají. Snadno zmanipulovatelní jedinci k nim určitě nepatří. Názorové skladbě s negativním vlivem na společnost nelze čelit nějakými zákazy, protože zákaz ty postoje jen zamete pod koberec aby nebyly vidět. Těm lze čelit jen otevřenou diskusí a když té diskusi předem zabráníš tím že ji spoutáš paragrafy tak k tomu čelení ani nedojde. V tomto souhlasím s třešní když píše: “ jsem odjakživa zastánce názoru že verbální delikty mají z našeho trestního zákona vypadnout. S výjimkou přímého navádění k násilí.“ Jen je třeba se mít na pozoru před výroky vytrženými z kontextu, které pak mohou vyznít (a být vykládány) úplně jinak než byly myšleny.

     6. Nic jako zdravý selský rozum neexistuje. Všichni jsme zmanipulovatelní a pro každého, kdo si zakládá na tom, že právě on je tou nezmanipulovatelnou výjimkou, to platí dvojnásob.

      To, co se dnes děje v internetových bublinách, není žádná diskuse. To je akorát plivání a poštěkávání na příslušníky těch ostatních bublin a účelem té tzv. diskuse není přesvědčit ty druhé o své pravdě, ale utvrdit se v tom, že ti druzí jsou blbci a my jsme ti nejlepší.

      Jakou hodnotu má lživé sdělení, že (například) 90% muslimů jsou hovada? Jak přispěješ ke zjištění a šíření pravdy a k vyšší úrovni veřejné diskuse – a je evidentní pro každého, kdo byl aspoň jednou v muslimské zemi jinak a jinde než na dovolené v nóbl hotelu a na pláži, že předmětný výrok pravdivý není – když budeš obhajovat právo toho, kdo tuto lež šíří, aby ji agresivně pořvával na každého, koho potká? Kdyby mu 100 lidí řeklo, že mohou z vlastní zkušenosti dosvědčit, že to není pravda, on stejně po 101. bude vyřvávat totéž. A zvlášť takový, který v životě jediného živého muslima nepotkal. Takhle si představuješ tu „otevřenou diskusi“?

      On je totiž zásadní rozdíl mezi lží a názorem. Každý se samozřejmě může mýlit, ale kdyby fungovalo něco jako zdravý rozum, tak ten, komu jde o pravdu a úroveň diskuse, by uznal omyl a nesnažil by se zadupat do země každého, kdo ho na ten omyl upozorní. Drtivá většina těch nositelů zdravého rozumu se ale chová podle zásady, že když je jejich mylný postoj v rozporu s fakty, tím hůř pro fakta a ještě hůř pro toho, kdo na ně – a na jejich omyly – upozorní. A pak už to není setrvávání na mylném postoji, ale záměrné šíření lži. Zvlášť když to opakují neustále pořád dokolečka. Něco jako ten slavný výrok té poslankyně přichycené při lži. „No, takhle přesně to možná řečeno nebylo, ale klidně mohlo být.“

      A na internetu už nic jiného než veřejné diskuse neexistuje. Proto není fér mít dvojí metr – jeden na média a jiný na „normální“ lidi.

     7. Vybral jsi špatný příklad. Zaměňuješ emoční výkřik se šířením lži. A jak se pozná ten rozdíl? Snadno. Pokud se autor takového výroku pokusí ho obhájit např. tak že ti předloží definici toho hovada a na jejím základě tě začne přesvědčovat na podkladu nějakých statistik nebo vědeckých studií že má pravdu. Pak, pokud pravdu nemá, půjde o šíření lži. Když to neudělá – zůstává výkřik výkřikem.

      Ale je to tak jak říkáš – všichni jsme manipulovatelní. Ale ne všichni stejně snadno a stejným způsobem. Z tohoto hlediska ten zdravý selský rozum existuje coby obranný val, který sice není stoprocentně účinný ale přece jen dokáže do značné míry té manipulaci zabránit.

      V otevřené diskusi jsou si obě strany ochotny naslouchat a bojují argumentací. Tedy nikoli počtem „kusovek“ předkládajících totožné argumenty, nýbrž váhou samotných argumentů a k tomu stačí jeden člověk na každé straně. Samozřejmě že to může skončit (a často končí) plichtou, aniž by jedna strana přesvědčila druhou ale má to ten přínos, že jsou obě strany donuceny zamyslet se nad tím co říkají a někdy i ten výsledek že se v budoucnu omezí v těch emočních výkřicích. Pokud však jednu ze stran autoritativně umlčíš, k tomuhle procesu nedojde a zbude jen to vykřikování. Jedna strana bude vykřikovat legálně a druhá ilegálně – čímž získá přitažlivost zakázaného ovoce.

      Ano, na internetu se každá diskuse stává veřejnou. A to je dobře, protože se jí může účastnit každý kdo má zájem. Tím se ovšem zvyšuje počet lidí kteří dostávají šanci zamyslet se nad tím co je diskutováno. Internet je ale svobodnější prostředí než média. V médiích může své názory šířit jen omezené množství lidí a téma i způsob podání určuje jejich vlastník. Ale do diskuse na internetu může vstoupit každý kdo má k dispozici počítač s připojením a drtivá většina diskutujících se nemusí nijak zabývat nějakým zadáním vlastníka. Zde může být každý za sebe a ještě anonymně. Ta anonymita sice svádí k mnohému negativnímu ale současně poskytuje svobodu všem stejnou – nikoli jen někomu kdo si ji nějak dokázal zařídit (často tak že „vyje shodně s vůdcem smečky“).

      Ale hlavně jde o výměnu názorů (které mohou být tvořeny směsí pravd, lží a polopravd ba i snahou o manipulaci) bez oficiálních výstupů na jejichž podkladu by byly uzavírány smlouvy, sestavovány zákony… Tím má internet blíže k těm hospodám oproti oficiálnímu jednání politiků, zástupců různých institucí, účastníků konferencí atp. Tedy je dvojí metr, ohledně šermování paragrafy v diskusích, zcela na místě.

     8. Naopak, ten příklad je zcela typický. Všichni manipulátoři světa přesně vědí, jak s takovými „emočními výkřiky“ zacházet a jak z nich udělat svaté pravdy určené těm, kdo si naivně myslí, že jim to od sebe jejich skvělý selský rozum umožní rozeznat.

      Kromě toho, v otrávené studně se pitná voda nenajde. Je dokázáno, že jakoukoli internetovou diskusi spolehlivě otráví jediný dostatečně vytrvalý šiřitel těch „emočních výkřiků“. Na českém internetu byly těch ultras původně možná řádově desítky, nanejvýš stovky. Jenže na tu vlnu hbitě naskočili oportunističtí majitelé médií typu Parlamentních listů, kteří neomylně ucítili boží kšeft. A teď už to jede samo. 5 minut pro pana Hitlera, 5 minut pro soudruha Stalina. Pravda bude zřejmě někde uprostřed a ať si ji každý mezi těmi „emočními výkřiky“ najde sám. Jenže pravda nikdy není někde uprostřed. Pravda je tam, kde je, a každý, kdo je v médiích nějak aktivní, by ji měl aspoň ctít; a ti, kdo mají ambice opinon-makerů (nejen novináři), by ji měli aktivně hledat a ty „emoční výkřiky“ včetně jejich nositelů vykazovat do těch (skutečných, nikoli virtuálních) hospod (nebo kam to vlastně patří), aby si tam od ostatních štamgastů tohoto ražení ochutnali svoji medicínu na vlastní kůži. Pane bože. Stačí si přečíst záznamy některých Hitlerových veřejných vystoupení. Vždyť tam nic jiného než ty „emoční výkřiky“ není. A selský rozum tehdy při nadšeném davovém vyřvávání těch „emočních výkřiků“ hromadně selhal v hlavách desítek miliónů lidí, což je pro mě dostatečný důkaz toho, že nic takového neexistuje.

      Snad ani nemusím dodávat, že i ti samozvaní mistři světa v empatii, kteří mi občas namítají, že to normální člověk se zdravou mírou empatie přece musí rozeznat, kecají. Na internetu chybí to zásadní – možnost vyhodnotit řeč těla, tj. neverbální komunikace. Se samotnými texty umí kriticko-analyticky pracovat velice málo lidí, a ti jsou na to speciálně školení; empatie (dokonce ani používání smajlíků) k tomu rozhodně nestačí. Kromě toho obvykle umějí argumentovat i bez těch „emočních výkřiků“; proto se taky jejich hlas v tom všeobecném kraválu ztrácí. A když už ho někdo z kovaných nositelů selského rozumu náhodou zaslechne, zesměšní ho jako hlas nafoukaného bůhvíkým (nejlépe Sorošem) placeného zrádce národa.

      Ach jo. Stejně házím hrách na stěnu.

     9. No, vezmu to od konce. Pokud se mne snažíš přesvědčit o nutnosti a užitečnosti cenzury tak opravdu házíš hrách na stěnu.
      Hitlera sice nepamatuji ale socík ve kterém se cenzurovalo o sto šest si pamatuji velmi dobře. Nadávat na komunisty se nesmělo a přitom se nadávalo kam člověk přišel. Stačilo aby vynechala tramvaj a na refýži by si od komančů ani pes kůrku chleba nevzal. A nadávali i tací co stavěli už druhý barák pro mladý a z půlky z nakradeného materiálu, lidi co bydleli za pakatel a jezdili na chalupy… Až se to kolikrát i mě, aktivnímu rebelovi, zdálo přehnané a měl jsem tendence ty hloupé kecy krotit.

      Přitom nebyl žádný „otrávený internet“, všechen tisk psal poslušně, v TV a rádiu vysílali pěkně podle zadání, umělci se v médiích vyjadřovali korektně a o politicích a funkcionářích ani nemluvě. Underground znal jen ten kdo v něm byl doma, v divadelních klubech se protagonisté drželi jinotajů, stejně tak písničkáři, literatury rozmnožované tajně na psacích strojích bylo jak šafránu… Ale nadávání na komanče byl takřka národní sport. Hlavně že se to nesmělo.

      Pravda je tam, kde je, a každý, kdo je v médiích nějak aktivní, by ji měl aspoň ctít;“
      Tak fajn. Když víš kde je, dej mi adresu a já jí půjdu zaklepat na dveře, abych se na pár věcí poptal. Zkus si o pravdě popovídat s LGBT komunitou a užasneš o kolika pravdivých pohlavích se dovíš. A zkus jim dát do ruky cenzuru a uvidíš ten mazec.
      Dokážeš ty, coby zkušený hledač pravdy, odpovědět jedním slovem na otázku kdo má pravdu – zda vítači nebo jejich odpůrci? Standardně to bývá tak že je za pravdu považováno to na čem se lidé shodnou a to i v případech kdy se mýlí, nebo to co označí za pravdu nějaké autority kterým je problematické oponovat.
      Pravda je relativní a pro každého z nás je pravdivé to čemu uvěříme.

     10. „Standardně to bývá tak že je za pravdu považováno to na čem se lidé shodnou a to i v případech kdy se mýlí, nebo to co označí za pravdu nějaké autority kterým je problematické oponovat. Pravda je relativní a pro každého z nás je pravdivé to čemu uvěříme.“

      Tak jo. Díky za postmoderní definici pravdy. Hitler měl zřejmě pravdu, protože se na tom shodla drtivá většina Němců, a konečné řešení židovské otázky bylo tedy nutné. (A nejen židovské, další na řadě byli slovanští podlidi.)

      Bez shody na významu základních pojmů nemá tahle diskuse (a vlastně ani žádná diskuse) smysl. A už jsme zase u toho Orwella. Lež je pravda, válka je mír. Vítejte v krásném novém světě. A užívejte si ho naplno.

     11. A ta ne-postmoderní definice pravdy zní jak, Hanku? Rád se nechám poučit.

     12. Pravda je shoda výroku nebo informace se skutečností. Zdá se, že marxák ve škole jsi k vlastní škodě spokojeně prochrápal. Jenže on to není žádný výmysl marxistů, protože tuto definici zformuloval (samozřejmě pojmy obvyklými v antice) už hodně dávno Aristoteles. Nebo jestli je ti sympatičtější sv.Tomáš Akvinský, máš ho mít: Pravda je shoda skutečnosti s poznáním.

      (A nemusíš sem z wiki opisovat nic o Peirceovi. Dokonce i zarytí nositelé zdravého selského rozumu se ve své životní praxí většinou chovají tak, aby věci fungovaly, tj. často v rozporu s konsensuální teorií pravdy, ze které ve své definici vycházíš ty.)

      Jo a mimochodem, kde mluvím o nutnosti cenzury?

     13. Tohle je hodně tenký led, Hanku, protože co je to skutečnost? Není to náhodou zase jen shoda?

     14. Jinak: Jako čtení k tématu doporučuji například řadu článků Luboše Martínka v Přítomnosti nebo fejetony Václava Jamka v Listech.

      A taky mě potěšilo, že – ač stárnoucí agnostik se sklony k cynismu – jsem v názorové shodě dokonce i se současnou hlavou římskokatolické církve, od které jsem nedávno odpadl i de iure (tedy podle kanonického práva; možná jsem se unáhlil, protože kdyby tehdy už byl František náměstkem Božím na zemi, asi bych to ještě jednou důkladně zvážil…): „Neexistuje nic takového jako neškodná dezinformace.“ (Což je pro většinu vysokého kléru dostatečný důvod k tomu, aby svého nejvyššího pozemského šéfa srdečně nenáviděla.)

     15. Tribun: Skutečnost je objektivní realita nezávislá na lidském vědomí a přístupná procesu lidského poznávání.

      Tohle přece není tenký led, v tomto rámci se přírodovědci i technici s jistotou pohybují dnes a denně. Jejich výroky jsou kdykoli natvrdo ověřitelné/vyvratitelné experimentálně a s výsledky jejich poznání skutečnosti dnes a denně zacházíme – s předem očekávatelnými výsledky.

     16. Jenže to poznávání není nic jiného než shoda na metodách ověřování a interpretaci jejich výsledků. Jinak než ve svém vědomí svět poznávat nedokážeme.

     17. To o té „objektivní realitě“ jsem už někde slyšel. Jen místo slova „skutečnost“ tam bylo „hmota“.

     18. O té postmoderně, bych si, být vámi, než s ní začnete šermovat, něco přečetl, hanku. S marxákem se vylučuje, nejen v metodologii a definici, ale především v tom, že pracuje s lidským vědomím jednotlivce – a ne s názorem politbyra anebo gerontokratických ševců a soustružníků povýšených na agitátory Národní fronty….Tady má Kamil neochvějně pravdu..

     19. Jestliže jsou ty výsledky za stejných výchozích podmínek pokaždé stejné a jestliže na jejich základě jsme schopni opakovaně a s očekávanými výsledky provozovat nespočet funkčních aplikací, je to dostatečné kritérium pravdivosti poznání, aspoň v rámci té aristotelovsko-tomisticko-marxistické definice.

      A nemíchejte prosím praktickou použitelnost s utilitaristickým pragmatismem. Užitečnost a použitelnost by se v tomto ohledu měla rozlišovat. Použitelnost je hodnotově neutrální, kdežto užitečnost každý posuzuje subjektivně. Pro někoho mohou být užitečné i lži. Účel opravdu nesvětí prostředky a nedělá ze lži pravdu.

     20. Takhle ale jen ověříte stabilitu metody, či rozhraní (po geonovsku setkání se s měřeným). Víte, co jste naměřil, ale to je asi tak všechno. Žádné objektivní poznání neexistuje, existuje jen široce sdílený a odsouhlasený subjektivní mentální model.

     21. Tribun: Jestli někdo napáchal v evropském poznání škody, jejichž důsledky zatím ještě neumíme ani odhadnout, tak to byli heideggerovci, k nimž se GeoN hrdě hlásil.

      „…existuje jen široce sdílený a odsouhlasený subjektivní mentální model.“ No jistě, esse est percipi, biskup Berkeley, jakkoli praxí x-krát vyvrácen, tady straší už 300 let… Až umřete, svět zanikne? A jestli ne, jak se s tím vyrovnají ti, kdo vás přežijí?

      „Žádné objektivní poznání neexistuje… “ To je přece kravina, aspoň v oblasti absolutních pravd typu nezpochybnitelných historických událostí. Já jsem zažil, co se stalo 21. srpna 1968, moje děti ne. Znamená to, že se to nestalo? Kdybych svému dědkovi, italskému legionáři z I. sv. války, řekl, že já jsem Piavu nezažil, takže on na ní vlastně nebojoval, asi by se mnou pěkně vyběhl…

     22. nerevar: Ano, hlásím se k marxismu. Ano, zní to podobně. Ono je to trochu složitější. To, co se kdysi objevovalo v těch všelijakých příručkách, tzv. Leninova definice hmoty, připomíná nejlepší tradice Rádia Jerevan: Není to ani Leninova ani definice.
      http://marxismus.cz/diamat/kategorie.htm
      Stručný výklad viz např. tady
      http://marxismus.cz/Encyklopedie.pdf, str. 118 ad.

      A ano, souhlasím s tím, že marxismus a postmodernismus se vylučují. Přestože někteří diletantsky filosofující liberální ultras v této diskusi i jinde tvrdí, že marxismus = názor politbyra, i jen zběžný pohled do dějin filosofie ukazuje, že tomu tak není a že ledacos, co se nesprávně připisuje marxistům (a co se zlomyslně vydává za důkaz jejich myšlenkové nedostatečnosti, mírně řečeno), vymyslel už dávno před nimi někdo jiný, od antiky až po osvícenství.

     23. Nikdy neuškodí si připomínat zkušenosti předchozích generací. Dokonce už staří Římané …

     24. „Jo a mimochodem, kde mluvím o nutnosti cenzury?“
      Možná jsem si jen špatně vyložil větu:
      „Pravda je tam, kde je, a každý, kdo je v médiích nějak aktivní, by ji měl aspoň ctít; a ti, kdo mají ambice opinon-makerů (nejen novináři), by ji měli aktivně hledat a ty „emoční výkřiky“ včetně jejich nositelů vykazovat do těch (skutečných, nikoli virtuálních) hospod (nebo kam to vlastně patří), aby si tam od ostatních štamgastů tohoto ražení ochutnali svoji medicínu na vlastní kůži. „ a tys to vykazování myslel jinak.
      Ale i celkově to na mne z toho co píšeš tak nějak vykukuje. Pokud se mýlím tak se omlouvám že jsem ti něco podsunul.

     25. „Skutečnost je objektivní realita nezávislá na lidském vědomí a přístupná procesu lidského poznávání.“
      Souhlasit lze s tím že skutečnost je objektivní realita nezávislá na lidském vědomí. Ale přístupná procesu lidského poznávání být může i nemusí, takže bych to do definice necpal. Navíc to lehce koliduje s tou nezávislostí na lidském vědomí.

     26. „Souhlasit lze s tím že skutečnost je objektivní realita nezávislá na lidském vědomí. Ale přístupná procesu lidského poznávání být může i nemusí, takže bych to do definice necpal. Navíc to lehce koliduje s tou nezávislostí na lidském vědomí.“

      Marxisté jsou toho názoru, že objektivní realita je sice v úplnosti nepoznatelná, ale na druhé straně hranice lidského poznání se neustále rozšiřují. Ten paradox spočívá v tom, že každá zodpovězená otázka vyvolává spousty dalších, které na dané úrovni poznání zatím zodpovědět nelze. Tento proces neskončí, dokud bude lidstvo existovat. Z tohoto pohledu je lidské poznání neomezené.

      Do jedné věty jsem to spojil schválně, abych dal dohromady ontologické i gnoseologické/epistemologické hledisko. Rozhodně v tom nevidím rozpor.

     27. “ Ano, souhlasím s tím, že marxismus a postmodernismus se vylučují.“

      Říká vám něco jméno André Breton? Nebo Jacques Lacan? To oni byli marxisté. Postrukturalisticti surrealista, Freudian a přítel nedogmatickeho postmaterialismu. Konzervy chrání svůj obsah svoji uzavřeností, otevrena diskuse je projevem dialektiky. Rozdíl na první pohled.

     28. To, že byl někdo pár let u komunistů, ještě neznamená, že byl marxista. Filosof nebyl ani jeden ze jmenovaných. Surrealismus není totéž co postmodernismus. Nemluvě o tom, že Breton umřel v roce 1966, kdy pojem postmodernismus nikdo ještě ani nevymyslel, natož aby měl nějaký význam.

      Bůhvíproč jsem si vzpomněl na tu slavnou repliku dr. Štrosmajera dr. Cvachovi. Takže si ty svoje vyčteninky z wikipedie vytiskni na papír a podpal si s něma v kamnech. Případně si je můžeš nabouchat pod zmijovku, aby ti nenamrzly závity. Jinou cenu než starého papíru pro tebe nemají.

    4. „ Rozdáváním xenofobních a rasistických nálepek každému kritickému názoru se však tenhle problém nevyřeší.“

     A domníváte se.Kamile,že např. veřejným projevem názoru ,který cituji níže se problém soužití s muslimy vyřeší?
     „ …devadesát procent muslimů jsou zvířata….“
     Možná poznáváte intelektuální perlu „dělníka“ z archivu Janiky,když už jste ho zmínil a nějak jsem nezaznamenal, že by se tam k němu někdo ohradil.
     Tak co myslíte,je takový výrok xenofobní a jedná se o zjevné porušení českých zákonů,nebo jde i v tomto případě o nějakou nespravedlivou nálepku pouhému kritickému názoru?

     1. Saule, snažíte se se marně. Ve vaší pouťové střelnici mne nelákají ani růžičky, ani flintičky a už vůbec ne střelivo made in: „zjevné porušení českých zákonů“, které, dle mého mínění, do takovýchto debat vůbec nepatří.

     2. „…střelivo made in: „zjevné porušení českých zákonů“, které, dle mého mínění, do takovýchto debat vůbec nepatří.“

      A to jako proč?

     3. K diskusím na blogu tohoto typu mám stejný přístup jako k pokecu u hospodského stolu. Pokud by někdo z účastníků vytahoval argumentaci o porušování zákona při výrocích které by se nezamlouvaly byl by to pro mne vždy důvod k ukončení rozhovoru.

     4. Nehledě na možnost porušování zákona, vám se ty výroky zamlouvají?
      Aby bylo jasno: jsem odjakživa zastánce názoru, že verbální delikty mají z našeho trestního zákona vypadnout. S výjimkou přímého navádění k násilí.

     5. U hospodského stolu je mnoho možností, jak sprosťáka a potencionálního násilníka ujistit, že pokračování v těch jeho kecech mu nemusí být zdrávo.
      Na internetu je to jinak.
      Ban je považován za cenzuru a poukaz na možný konflikt se zákonem se vám taky nelíbí.

     6. Takhle začínala většina pogromů a občanských válek: Kurvením jazyka a diskursu, označením budoucích obětí a verbálním násilím vůči nim. Internet „jenom“ dodává technologie, které to neskutečně usnadňují. I na netu platí, že jednou vyřčené/napsané nelze vzít zpět a že se vždycky najde někdo/nějaká skupina deprivantů, kterou to inspiruje k dotažení do praxe. Dehumanizace – zpočátku „jenom“ verbální – konkrétních lidí nebo skupin označených pro ten účel podle nějakých náhodně vybraných znaků je předběžnou podmínkou toho, že je někdo skutečně začne považovat za nelidi a podle toho se k nim chovat. Další důsledky vidíme (tady v Evropě už nejmíň 25 let, řekněme od jugoslávské války) v přímém přenosu.

      Proč to asi v těch zákonech je? Jenom proto, aby nám stát svou buzerací bránil v uplatňování svobody slova? Proč asi Orwell a jiní sepsali své dystopie? Co jimi chtěli říci? Copak tady nikdo z nositelů selského rozumu nechápe, že základním nástrojem násilí, především pokud jde o vytváření prostředí, které ho umožňuje beztrestně používat a zároveň zabraňuje vnímat, že se vůbec o násilí jedná, je způsob používání jazyka?

      Určité typy deprivantů si budou hledat a nacházet oběti vždycky. A nikdo z dnešní mlčící většiny, ze zastánců absolutní svobody slova nebo z omlouvačů a podněcovatelů (zatím? jen verbálních) excesů některých deprivantů si nemůže být jistý, že za příští oběť nebude označen on, že se nedostane do nějaké skupiny uměle vytvořené na základě nějakých náhodně vybraných znaků jen proto, aby deprivanti měli další oběti.

      Přinejmenším od 90. let by i naší dosud žijící generaci 50+ mělo být jasné, o co jde a před čím varovali naši rodiče a prarodiče, kteří na rozdíl od nás zažili vzestup Hitlera, holocaust, 2. světovou válku a odsun Němců. Nebo snad platí, že po vymření pamětníků, až už potomky nemá kdo varovat osobně, je každá další nastupující generace odsouzena opakovat všechny hovadiny, jichž se dopustili její předkové?

     7. Já tedy nepotřebuji nutně pamětníka, abych měl osypky z toho, co se stalo a co se opakuje, mě úplně stačí, jak je to převyprávěné historiky.

   2. Já tak jenom čet vo tom velkým tatarským tažení. Někde v bulváru na ajnclíku to bylo. Vo těch Mongolech. Dalimilova kronika se tem plátek menoval, nebo tak ňák.
    Jak ty šikmoočky mongolský přitáhli do Evropy, aby dali všem tupcům a vítačům na čuňu.
    Nebejt toho, že jim zcepeněl pantáta Ogedej, už bys tu třeba se svým filosofírováním nebyl.
    Klika byla, že si jeli rozbít čuňu navzájem kvůlivá tý vládcovský sesli.
    Jinak by přes tu hubu dostal ten sluníčkovej tupoun evropanskej.
    Jo a s těma Turkama to byl u Vídně taky pěknej podraz a vomyl. Voni byli v EU na dovče a před Vídeň jen zabloudili, a ty svině rasistický se na ně vrhli. No fuj, hamba mluvit. Čtv to povídala.

    Jinak sorry kámo. Error.

    1. Zaspals dobu. (Která armáda tě u Vídně zapomněla?) Osmanská říše muslimských imperialistů se v roce 1683 zapřísahala vírou úplně stejně jako imperialisté křesťanští při dobývání Amerik nebo Indií; nevidím rozdíl.

     1. Synku. To jen tak, abys nezapoměl, že ta tvoje bílá je tak trochu jako ta moje černá.

     2. On je to vůbec popleta. Není první, od proslulého fabulátora Hájka opisoval kdekdo.
      Ti Dalimilovi „Mongolové“, co drancovali Moravu, byli s největší pravděpodobností Kumáni z vojska uherského krále Bély, kteří se v té pohnuté době /1253/ modlili ke křesťanskému pánubohu, i když jinak vypadali dost divoce.

 5. zachránit svět můžete jen cenzorským tlačítkem a pak, když řeknete ženě a dětem, že „vystupujete“ ze systému, a stanete se poustevníkem v Rusku (nejlíp na Krymu) a přestanete pracovat a platit lidem jako jsem já prostřednictvím vaší práce pak za váš konzum. Jste tím dvakráte závislý na lidech, co si myslí, že si s nimi nejste roven. A nejen to, regulují vám poslušnost k systému i tím, že vám zdarma dávání možnost si vylívat zlost ve virtuálním světě, pak přesně v té míře, jak dalece se cítíte v tom reálném, nesnesitelné. A oni si to pak měří a zapisují ve vaší karte..

  WordPress není žádný altruistický projekt pro odpadlíky a ztroskotance, jsou to jen antidepresiva pro plebs zdarma, abyste vydržel makat v systému co nejdéle – a působí jen potud pokud jste u klávesnice, stejně jako kořalka na Marxova proletáře působila jen potud, než musel ráno zase do rachoty..

  Štastné a veselé, navýsost neoliberální, vánoce a svátky…

  1. Však už také EU/NATO (mám v poslední době čím dál větší problém ty dva spolky rozlišit) na tom cenzorském tlačítku pilně pracuje. Má pomoci k vítězství neoliberalismu, který není schopen zvítězit silou myšlenky, protože se pokaždé dřív odkope, než přesvědčí většinu, které nedokáže přinést nic jiného, než krev, pot a slzy. Štastné a veselé konzervativní.

   1. To vy už to cenzorské tlačítko máte, co?
    Pro vítězství síly myšlenky je pro takové jako vy takové tlačítko naprosto nezbytné.

     1. Třeba jde o hygienu i EU a NATO, přemýšlel jste o tom?
      Veškerá cenzura je konec- konců postavená na hygieně.
      Dle preferencí toho, kdo jí uvádí v život.

     2. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že EUNATO jde jen a pouze o prachy (tedy o trhy).

   2. Neoliberalismus nepotřebuje přesvědčovat.Ona totiž neexistuje žádná konkurence, všechny konkurenční systémy co bojovaly proti neoliberalismu postupně samy zkrachovaly.

    po pořadě

    1) Feudalismus

    2) komunismus

    3) fašismus

    4) nacismus

    5) socialismus * (rozuměj sociálně tržní hospodářství podle Erharda a Brandta ukončil sociálnědemokratický kancléř Gerhard Schröder souborem neoliberálních reforem známých jako HARTZ IV v roce 2004)

    Konkurence tedy zkrachovala nebo zemřela (resp.byla po válce odsouzena jako zločinná) na úbytě a nezájem společnosti

    1. Také jsem to chtěl napsat, ale přišlo mi to vůči Tribunovi trochu neuctivé.

     1. Já jsem ale neměl na mysli Tribuna. V takovém případě bych svůj komentář umístil pod jeho.

     2. To už je jedno. Faktem je, že jediná husa, která se cítila natolik potrefená, že musela reagovat, je Tribun.

  2. Vy už nostele nesprávného názoru neposíláte do severní Koreje ani na Kubu? Co se Vám to stalo?

   1. Mám dojem, že za tím posíláním nositelů jistých názorů do oněch destinací bylo vyplnění jejich niterných tužeb.

 6. Je rasismus názor? Anebo psychopatologická diagnóza mající kořeny v pocitu vlastní méněcennosti a degradace osobnosti ve srovnání s jinými, v životě osobním a kariéře úspěšnějšími?

  Už jsme si tu řekli něco o Vídeňské škole a Alfredu Adlerovi. Jeho výzkum došel k závěrům, kdy uznával dědičnost a prostředí, ale stále měl na paměti, že člověk není jen pouhý produkt těchto dvou sil. Podle Adlera je mj. důležitá první vzpomínka a její emoce, která ji doprovází, a nezáleží vskutku na tom, jestli to je doopravdy první vzpomínka či ji jen my samotní chceme mít uchovanou jako první.

  Pocity méněcennosti podle Adlera (individuálně se vyskytující jako reminiscence na abnormální slabost v dětství – třeba po těžce prodělané nemoci, trvalé neschopnosti uspět třeba ve škole při tělocviku na výbornou) tak mohou vytvořit komplex méněcennosti Tyto komplexy se pak plně rozvinují v dospělosti v interakci mezi jednotlivci a jejich soc. prostředím (!!) a mají vazby i na potlačenou sexualitu (především u chlapců).

  Vida, jak nám to celé do sebe zapadá.

 7. Díky Tribunovi už víme, co nezachrání svět. Ale pozorný čtenář si všimne i toho, co podle Tribuna zachrání svět. Je to sezení doma na zadku a nadávání na poměry na blogu, který si zřídím u americké nadnárodní korporace.

  1. Čtenář, které by si všiml toho, co vy, by byl čtenář velmi nepozorný s fantazií až bájivou. Nepopírám ovšem – a snad jsem v to i doufal – že přemýšlivý čtenář mezi řádky opravdu vyčte, co by se právně dělat mohlo a mělo.

 8. Ještě k tématu manipulace a hledání pravdy. Nalezeno v diskusi na Pravém prostoru.

  „Ke každému faktu, třeba, že 1+1=2, je potřeba v zájmu objektivity najít zastánce názoru, že 1+1=3, jelikož i on má přece v demokratické společnosti právo na respekt ke svému menšinovému názoru. Takových lidí bylo vždy dost, dnes je navíc snadné je vyhledat, operativně kontaktovat a dokonce si budovat celou síť alternativních expertů.
  No jo, ale my jsme přece inteligentní, ostřílení, vycvičení čtením mezi řádky z dob bolševika. Umíme s informacemi pracovat. Takže kolik je 1+1? Přece dva a půl.
  Na nás si nepřijdete.“

  1. A jste si jistý, že nezastáváte názor, že 1+1=3 ?

   1. Ona je ještě jedna možnost: Nezastávat žádný názor… Máte za to, že nezastávat žádný názor k věcem/dějům/lidem, o nichž vím málo nebo nic, ze mě činí méně morálního/méně kvalitního jedince než jsou ti, kteří mají nutkání zaujímat nějaké názory ke všemu, co jim přijde od cesty, aniž by o tom cokoli věděli?

    1. Trapný překlep: Samozřejmě jsem chtěl a měl napsat „do cesty“…

 9. Abychom se vrátili k tématu: v tom obsáhlém výčtu autorovi chybí přelidnění Maminky Země.

 10. Komentář čtenáře k fotkám z uprchlického tábora v Řecku uveřejněným dnes na Boží hod vánoční L.P. 2018 v BL:

  „Je smutný, kolik lidí u nás si neuvědomuje, jaké mají štěstí, že nejsou na jejich místě, a že vůbec není jejich zásluhou, že tomu tak není. Měli bychom se k lidem na okraji chovat tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní k nám chovali, kdybychom byli lidmi na okraji.“

  Jak víme, že nějaká válka, ekonomický kolaps, přírodní nebo ekologická katastrofa nevyžene z kotliny a úvalů nás? Jak se budeme v takovém případě chovat my a jak se budou na cestě chovat k nám?

  Koneckonců i Kristus byl uprchlík a nepřizpůsobivý asociál; a jediní, o kom se evangelia jmenovitě zmiňují, že ho brali vážně a chovali se k němu jako ke člověku, byli nepřizpůsobiví asociálové jeho doby, jako např. Samaritáni a pastýři.

  1. Já si to uvědomuji, Hanku.
   A jelikož nechci být na jejich místě, tak je tady nechci.
   Vy píšete jednu věc- jak se k nim máme chovat my, resp. to postujete, protože se vám to líbilo.
   Ale měl by někdo poradit jim, jak se mají chovat oni.
   A to, že já (nechci mluvit za ostatní) je nechci, je zapřičiněno jejich chováním, a též na ně (za to ale oni nemohou) navázané chování různých dojemných sluníček, či hledačů neonacisťátek, jak ve svém článku prokazatelně pravdivě ukázal Tribun.
   A samozřejmě, válka, katastrofa může vyhnat i nás, ale válce to nechce jít naprosti (nechci tady migranty, kteří k možnosti války přispívají) ale ono je to na světě o štěstí a smůle.
   Proč někdo zemře v bolestech v 35 a žije vzorně a příkladně, a jiný zemře ve spánku v 95 a nijak příkladně nežije?
   Nehledejte na světě spravedlnost, a pokud chcete být nějak vyjímečný a spravedlivý, nabídněte svůj dům, a svoje statky, i u nás máte komu.
   Je mnoho chudých, velice chudých, a asociálních, žijících ve vyloučených lokalitách, když už si berete Ježíše Krista za příklad asociála.
   Realizujte se takto, rozumovat na blogu nikoho nic nestojí, a vy ještě rozumujete selektivně, jen s někým a o nečem.

   1. Žádnou válku na světě nikdy nezpůsobila vykořisťovaná většina, i když ve všech nakonec bojovala a umírala především ona, ale jen a pouze vykořisťující menšina, politická, kulturní a ekonomická elita. Chlapi se možná servou o kus žvance nebo o ženskou, ale to není válka. Válku dělají vyšší zájmy a vyšší principy mravní. (A proto já si také zakládám na tom, že jsem nemrava.)

    1. Správně.
     Politická, kulturní a ekonomická elita je právě ta skupina, kdo do Evropy ty migranty přesouvá, a všemožně se snaží jich přijmout co nejvíc, a vymýšlejí na to všemožné právní „nezávazné“ dokumenty, když se to zdá nebýt úplně v pořádku dle dokumentů stávajících.
     To má nějaký důvod, ale věčný mír to asi nebude, když přihlédneme k praktickým krátkodobým, ale i dlouhodobým dopadům na západní civilizaci.
     Když se podíváte na mapu, pak je NEMOŽNÉ, aby se sem migranti z různých zemí vůbec dostali, bez cílené podpory, a to jak zajistění samotného přesunu, stravy a peněz na převaděče a napojené kriminální struktury.

     1. Důvod je ten, že nejsou lidi a ty kteří jsou, nechtějí páni platit za práci tak, jak by diktoval trh. Šlo by to řešit robotizací, ale do té se nikomu nechce, protože ohrožuje princip život jen za zásluhu (práci), kterým elity pacifikují masy. To je ovšem jen otázka času, než pravice definitivně vymete z myslí a srdcí lidí takové „toxické“ bláboly, jako jsou občanská, lidská a především sociální práva. Pak bude s migrací konec a roboti budou mít pré. A to už nemusí dlouho trvat.

     2. Oni migranti pracují?
      Kolik tak %?
      Myslím samozřejmě barevné migranty.

     3. Žádní barevní nepracují, protože tu žádní barevní nejsou. Pokud tedy nepovažujete za barvu i bílou, pak si troufám tvrdit, že jich pracuje 99%. Ale i kdyby nepracovali, fungovat to bude pořád, pokud si domácí nechají srát na hlavu jenom proto, že je to před migranty „ochrání“.

   2. Už zase zkoušíte demagogii? Tribun „prokazatelně pravdivě ukázal“ jenom to, že když novinář špatně zdrojuje, tak je možné naletět i Lidovým novinám.

    1. Především jsem prokázal, že když doba vymknutá z kloubů šílí, je uvěřitelné naprosto cokoliv.

    2. Na diskuzi se mnou nemáte ani odvahu, ani schopnosti.
     Štěkáte jak malý čokl, a dobře víte, že tady já diskutovat nemohu, a že vás Tribun případně cenzurou podrží.

     1. Tak se vyjadřujte tak, abych vás z hygienických důvodů „cenzurovat“ nemusel. Lepší radu nemám.

     2. Nechte toho, Tribune.
      Vy mě cenzurujete pro politický názor, a ne proto, že občas použiju slovo, označované jako vulgární.

     3. Proboha, jaké štěkání??? Vždyť jste se mi sám nedávno u Janiky přiznal k tomu, že v komentářích používáte demagogii. Nejspíš to odpovídá vaší představě o tom, že diskuse jsou jenom takové argumentační závody, ve kterých lepšočlověk vašeho formátu může volit libovolné prostředky. K té brožuře, která mezitím mediálně zapadla, jsem napsal na tomto blogu dva komentáře. No a pokud jsem Tribuna pochopil správně, tak jste s nimi mohl klidně i polemizovat, protože po vás chce jenom to, abyste se ve svém vyjadřování trochu umravnil. Divím se, že diskutér vašich schopností na takovou formální prkotinu nepřistoupí a místo toho se vymlouvá, že je zkrátka na tomto blogu obětí cenzury.

     4. NE, Seale, lžete.
      Já jsem se u Janiky k žádné demagogii nepřiznal.
      Já jsem JASNĚ u Tarase napsal, že budu používat v KONKRÉTNÍ cause- což byly odvody OSVČ, demagogii, protože demagogie je používána i z opačné strany.
      Tím jsem chtěl v podstatě HLASITĚ upozornit na používání demagogie jak v tomto konkrétním tématu, tak v tématech jiných.
      U Janiky jsem to jen znovu vysvětlil, ale marně, to nebylo žádné přiznání, to jen navazovalo na diskuzi na Terase, kde mě ale Taras jako politického oponenta zabanánoval, protože neměl žádné argumenty.
      A tady na blogu diskutovat nemohu.
      Když totiž napíšu nějaký skutečně diskuzní text, tak mě ho Tribun nemusí pustit, a má práce vyjde nazmar, takže to se schvalováním prostě nelze.
      Nejen proto, že schválení je založeno na libovůli politického oponenta, v tomto případě Tribuna, ale i proto, že Tribun nemusí být přítomen, a může text schválit, až když už nebude diskuze aktuální, a navíc, vést diskuzi tak, že vy na něco reagujete, a můj text bude puštěn za 3 dny, nikoho nebaví.
      Úplně nejhorší pak je cenzurní varianta, kdy Tribun nechá diskuzi rozjet, a pak nepustí nějaký nehodící se konkrétní text, čímž zásadně diskuzi a argumenty v ní použité, naruší.

     5. Sprosťárny, nadávky a hlásání nerovnosti, nenávisti a rasismu pro mě opravdu není diskuse.

   3. „…vy ještě rozumujete selektivně, jen s někým a o něčem.“

    Člověk má vědět, před kým se posrat a na koho se vysrat.

    1. Jako politik tohle dobře víte.
     A ještě do jaké vlézt prdele!!!

 11. :-))
  Ony by ty recepty docela fungovaly. Když si odmyslím zjevně zbytečné věci typu zabývání se sexualitou (není jediný důvod, aby to, co kdo komu kam strká, nebylo soukromou věcí strkajících), dále věci týkající se ekologie (chránit naše prostředí dává smysl, pokud předřadíme obranu, aby naše zůstalo), dá se zbytek zredukovat na

  Nesedlat mrtvé koně (nepodporovat neužitečné, neživotaschopné, neziskové na úkor užitečného, výdělečného, zajímavého).

  Souhlas.

 12. Ještě pro Hanka stran názorů a pravd, nedaří se mi to rozumně vřadit do stromu diskuse.

  Problém je, že se v posledních letech začal pojem pravda zaměňovat za názory. To, jestli je Zeman fajn, nebo grázl, bude vždy jen názorem a nikdy se nemůže stát pravdou. To, že Babiš páchal trestnou činnost, se stane pravdou až po pravomocném rozsudku posledního soudu v řadě (ne Posledního soudu :-)).
  Měli bychom respektovat odlišné názory a není vinou těch, kteří se od počátku stavěli k migraci rezervovaně, že se stal poměrně častým názorem (!) postoj „Nechci zde ani jednoho černocha a hodlám pro to obětovat nejen jejich, ale i část svých občanských a lidských práv“.

  Můžete si za to sami, o tom, že násilné fedrování jiných kultur vyvolá alergické reakce, se povídá řadu let.

Komentáře nejsou povoleny.