Záhada zamčené republiky

Už před pár dny jsem o tom diskutoval na Twitteru, teď vyšlo v podstatě to samé i na serveru Českého rozhlasu. Stručně řečeno, přední ústavní právníky Kysela tvrdí, že zákon nezná možnost uzavřít hranice směrem ven, a další mu přizvukují, že nic takového v ústavě není. Ponechme teď stranou, jestli je takové opatření (dlouhodobě) nutné, ponechme stranou i to, zda bylo platně vyhlášeno, protože to je otázka trochu jiná (na kterou by se nicméně dal dle mého soudu přiměřeně aplikovat princip krajní nouze) a zaměřme se na to, zda je možné.

Já totiž tvrdím, že takové omezení možné je, neboť Listina základních práv a svobod, takto součást ústavního pořádku, explicitně umožňuje práva a svobody omezit, a to na základě čl. 4, odst. 2: „Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“) upraveny pouze zákonem.“ a dále čl. 14, odst. 3: „Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody.“ Ústavní zákon 110/1998 sb. o bezpečnosti České republiky pak dále v čl. 2 dvě říká: „(1) Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. (2) Nouzový stav a stav ohrožení státu se vyhlašuje pro omezené nebo pro celé území státu, válečný stav se vyhlašuje pro celé území státu.“ a v čl. 6, odst. (1): „Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají.“

Nemohu si pomoci, ale já tam nikde nevidím nic o tom, že by omezení nešlo vyhlásit na celé území státu, což je argumenty pana Kysely a jeho kolegů, naopak tam čtu explicitní pravý opak. Podmínka omezeného území platí jen pro omezení z důvody ochrany přírody. Určitým územím z čl. 6 totiž může být podle čl. 2 i celé území státu.

Uvažujte dále se mnou: svoboda pohybu a pobytu je jednou ze svobod garantovaných Listinou práv a svobod, která ale zároveň připouští její omezení z důvodů ochrany zdraví, což je přesně současná situace. Opuštění republiky je pak jen speciálním případem svobody pohybu a pobytu (pokud se na tomto neshodneme, je jakákoliv další diskuse zbytečná, ale nedovedu si představit konstrukci, podle které by opuštění jakéhokoliv místa, tedy i republiky, nesouviselo s pohybem a místem pobytu). Ergo „uzamčení republiky“ je opatření sice krajní, ale zcela v souladu s Listinou, potažmo Ústavou.

Je možné, že pan Kysela byl u toho, když se ústava sepisovala a ví, co do ní autoři napsat chtěli a jak to, co tam napsali, mysleli. Já u toho nebyl a tak jsem odkázaný jen na to, co do ní skutečně napsali. A to je podle mě jednoznačné, jak jsem už popsal výše. A nikdo mi zatím uspokojivě nedokázal, že se mýlím, že význam citovaných pasáží je zcela jiný, a nepředložil jiné argumenty, než svůj po výtce sentimentální nesouhlas s uzavřením hranic a překvapení nad tím, že Ústava vládě umožňuje něco, co on by jí nikdy neumožnil. V méně sofistikované, ale zřejmě o to upřímnější podobě, pak ve formě odmítnutí uzavření hranic, protože byly uzavřené za komunistů.

Zkuste mi tedy, bez komunistů a spekulací o tom, jak to asi otcové Ústavy mysleli, vysvětlit, jak a proč to, co je v Listině a Zákoně napsáno, neznamená to, co je tam napsáno, ale něco tak trochu úplně jiného. A neodvolávejte se při tom na autoritu pana Kysely a dalších právníků, kteří u mě právě pro toto ignorování zjevného a vymýšlení skrytého, autoritu ztrácejí.

Nejde o to, aby byly uzavřené hranice, jde mi to, jestli je vůbec v silách běžného občana zákon chápat a řídit se jím, nebo jestli je pro něj zákon stejně nedostupný, jako ve středověku Bible, a stejně jako ve středověku musel mít zprostředkování kněze, který věděl, co v Bibli sice nebylo napsáno, ale určitě to tak bylo myšleno, musí mít dnes zprostředkování právníka, soudce či politika, který ví, co zákona míní bez ohledu na to, co zákona říká, protože je nadán jakousi zvláštní milostí, v tomto případě zřejmě milostí té jediné a pravé svobody a demokracie.

42 komentářů: „Záhada zamčené republiky

 1. Už 30 let se ví, že ústava byla spíchnuta horkou jehlou v určité politické situaci, a to lidmi, kteří reprezentovali určité konkrétní skupinové (marxista by řekl: třídní) zájmy. Koneckonců i sami tvůrci ústavy (viz nedávno zemřelý prof. Jičínský) v upřímnějších chvilkách veřejně přiznali, že při jejím psaní vůbec nedomysleli, že by ji někdo až takhle mohl ve zlém úmyslu ohýbat.

  Nejasnosti v ústavě zřejmě někomu velice dobře vyhovují – viz chování všech dosavadních presidentů ČR i všech těch šíbrů a poskoků z jejich okolí, kteří si z manipulace s presidenty, z ohýbání ústavy ve svůj prospěch a ve prospěch těch, kdo ty šíbry de facto mají na špagátkách, udělali velice dobré živobytí.

  Ani ústava by neměla být považována za nedotknutelnou posvátnou krávu.

  1. Ale měnit ji měl parlament či referendum a měnit by se měl text, ne nechávat text netknutý a vykládat si ho podle potřeby a moci.

   1. Samozřejmě souhlasím a taky jsem to nemyslel tak, že by si výklad toho textu měl ohýbat kdejakej jouda podle momentálních nálad nebo zájmů svých nebo jeho loutkovodičů. Jenže ten postoj k její posvátné neměnnosti dané jí do vínku Otci zakladateli údajně nejlepší ze všech demokracií se projevuje právě především u zákonodárců, nehledě na to, jaké je momentálně složení té garnitury, která božím dopuštěním v parlamentě zrovna sedí.

   2. Co já si myslím, že by jí měli měnit politici, resp. to měnění nějak iniciovat.
    Tedy si myslím to samé, co vy.
    Hank tuším je, nebo býval politikem, ale asi je snadnější psát moudra na blog, než něco prakticky udělat.
    Jinak to tady píše OH, kdyby ústavu ohýbal Drahoš, či jiný představitel kolaboranstké sebranky, mohl by jí ohýbat dle libosti na všechny strany, aniž by kdokoliv cokoliv řekl, a kdyby se takový drzoun našel, byl by označen nelichotivými nálepkami, z nichž fašista by byla ta nějslušnější.
    Rovněž by funkce prezidenta měla zásadní význam pro naší mladou, krásně a evropsky se rozvíjející demokracii.
    Však už se i děje, ČR prezidenta nepotřebuje, ale Slovensko by bylo bez Čaputové úúúplně nedemokratické.
    Ještě že tam tu funkci mají.

  2. Asi by bylo na místě také rozlišit to „ohýbání“ Ústavy a její naprosto zjevné porušení.
   To myslím není úplně totéž a některé pasáže tam asi budou k ohnutí vždy.
   Například u toho loňského jmenování ministra kultury se ten akt dal možná ohýbat různými odklady, vyjednáváním, podmínkami….
   Ale Zemanovo tehdejší jasné odmítnutí jmenovat navrženého ministra už nemá s ohýbáním, nebo nějakými alternativními výklady Ústavy naprosto nic společného.
   To byl moment, kdy si president udělal z Ústavy, potažmo celého práva, bez nadsázky toaletní papír.
   A pokud taková možnost pro presidenta /nebo kohokoliv/, s minimální šancí hnát ho jeho vlastní holí k soudní zodpovědnosti, existuje, potom se naskýtá otázka, k čemu by vlastně upřesnění těch ústavních textů bylo.

   1. Stejně legitimní otázkou je, k čemu je vlastně v tomto uspořádání funkce presidenta.

    Ostatně soudím, že funkce presidenta republiky je v tomto státě nadbytečná a zbytečná a jako taková měla už dávno být zrušena.

   2. O Havlovi, ani Klausovi, jsem nepsal a to, že porušování Ústavy u nás je už tradicí je smutná skutečnost, nikoliv polehčující okolnost pro ty, kdo v tom pokračují.
    Psal jsem o poměrně čerstvém Zemanově porušení Ústavy, které při své inauguraci slíbil věrnost a ve které je to uspořádané takto:
    „Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“

    Je mi líto, nic nejasného, ani nejednoznačného, v tom textu nevidím a neznejistil mi to ani váš odkaz.
    Pokud v tom přece jen má někdo nějaké nejasnosti, může se v té věci s důvěrou obrátit na Ústavní soud, který jediný je k výkladu Ústavy kompetentní.
    A stanovisko jeho předsedy je v této kauze myslím jednoznačné.
    Vše ostatní, ať už od žurnalistů, nebo i právníků, jsou jen spekulace.

   3. Saule, já jsem si zase celkem jistý, že existuje rozdíl ve významu slov „návrh“ a „příkaz“, spočívající v tom, že příkaz je nutno splnit, zatímco návrh je předkládán ke zvážení, musí o něm být nějak rozhodnuto (protože správní řád), ale nemusí mu býti vyhověno.
    Podle vás jsou tedy pojmy „návrh“ a „příkaz“ synonyma?

   4. Použiji tedy vaši vlastní logiku, Ohu, a zeptám se , jestli jsou snad synonyma pojmy „jmenuje“ a „NEjmenuje“.

    Každopádně zatím zde, k evidentnímu zklamání různých frustrovaných naziflasteneckých zpovykanců , máme ještě pořád jakous takous demokracii a vládu nesestavuje nějaký diktátor, ani prezident, ale premiér.
    Toho si prezident má právo vybrat a tomu předsedovi vlády potom logicky dává Ústava právo vybrat si ministry, se kterými bude vládnout a zodpovídat se z toho výběru i vládnutí Poslanecké sněmovně, nikoliv prezidentovi.

    Pan prezident si zase může zcela demokraticky vybrat a jmenovat například tým svých vlastních spolupracovníků , poradců, mluvčích…
    Jak „geniálně“ této své volby využívá se můžeme v celkem pravidelných intervalech přesvědčovat a ještě se srdečně bavit odbornými prezidentskými výklady např. o zažívání prasat :-))

   5. Nefrustrovaný nenaziflastenecký nezpovykanče Saule, moje logika mi říká, že zatímco premiérem může podle ústavy prezident jmenovat třebas náhodně vybraného údržbáře eskalátoru z Metra, ministry může vybírat pouze z lidí navržených premiérem a jediná v ústavě zapsaná podmínka je, že vláda musí získat důvěru ve Sněmovně. Tak, jak je ústava sepsaná, podle mě vyžaduje, aby se prezident a premiér na osobách ministrů shodli. Proč to Otcové Sepisovatelé ústavy sepsali zrovna takhle, opravdu netuším.

    P.S. Povinnost navržené lidi jmenovat podle mě se česky vyjadřuje souslovím „musí jmenovat“.

   6. „….ministry může (prezident) vybírat pouze z lidí navržených premiérem…. “

    Zeman by vás, milý Ohu, za vaši svéráznou logiku možná I vyznamenal Řádem bílého lva (snad se toho nedočkáte in memoriam jako Kubera :-)), ale já mohu jen konstatovat, že prezident si ministry vybírat opravdu nemůže.
    Nic takového v Ústavě, aspoň té naší, naštěstí rozhodně není!
    Ministry si vybírá premiér, president je pouze jmenuje.
    Máte sice pravdu, že sousloví „musí jmenovat“v Ústavě není, ale zrovna tak tam není nic o tom, že by jmenovat nemusel, případně mohl dávat premiérovi nějaké podmínky a zasahoval tak do jeho pravomocí.

    1. To je přesně to, o čem jsem zde v poslední době psal několikrát: nestačí si přečíst zákon, protože pro jeho aplikaci je nutné znát i to, co v něm ani žádném jiném není, ale „jen“ se to učí na školách. Právo v podstatě dělá až interpretační rámec zákonů, který ze zákonů samotných ale nevyplývá, ergo právo an sich je nezákonné.

 2. „…nebo jestli je pro něj zákon stejně nedostupný, jako ve středověku Bible“
  To se vam povedlo, Tribune…ted jsme ve viru pravni scholastiky a resi se, kolik obcanu se vejde na spicku hranicniho prechodu.
  Cituji z tisku: „Hygienici uzavřeli další místo kvůli koronaviru. Lidé v Kynicích nesmí opustit území obce““
  Kynicti obcane take nemohli vycestovat, i to by melo byt podle nasich scholastiku protiustavni.
  Kdybych byl Hamacek, rozsirim karantenni uzemi tak, ze by se na 1 metr priblizovalo statnim hranicim. Ty by tak zustaly nedotceny a obcane by je „pravne“ mohli prekrocit, kdykoliv by se jim zamanulo- pouze by jich nemohli fakticky dosahnout, jako ti z Kynic.
  Jinak v zahranicnim tisku se lze docist, ze Cesko ma tak prisna opatreni proto, ze vlada si je vedoma katastrofalniho stavu ceskeho zdravotnictvi a nez by dopustila nedostacujici peci a nasledne obcanske nepokoje, radsi pristoupila k drasticke prevenci.
  Take tam zacinaji vylezat zpravy o tom, ze povinne noseni rousek si Zapad nedovolil naridit, nebot nema zadne v zasobe a lide na Zapade nejsou schopni si je doma sami usit. Tudiz by se stat rozhodnutim o jejich obigatornim noseni dopustil blamaze a doslo by k masivni kritice. Takze radsi se hledalo 1000+1 duvodu, proc je noseni masek k nicemu.
  Ted uz ale je rousek dost a napriklad Bavorsko je zavadi jako povinne od pristiho tydne (Durynsko je myslim uz zavedlo). Zde to ovsem neni brano jako dukaz kolabujiciho zdravotnictvi, ale jako rozumny statnicky krok.
  Takze rozdeleni na Zapad a Vychod stale trva a cim lepsi Vychod je, tim vice je Zapadem dehonestovan…jsem zvedav, jak se to prakticky ukaze v dobe postkoronicke.

 3. ale kdepak, právní diltante, hlídající argumentařní maršrůt nastavený podle ideologického scénáře ideologií mající přímo ve své DIKCI OMEZOVÁNÍ SVOBODY JEDNOTLIVCE, JEHO PŘIZPŮSOBENÍ SE POTŘEBÁM SPOLEČNOSTI (a strany a vlády, případně nějaké dedikované třídy:-) Chápu, to vy kolektivisté nemáte rádi. Individualismus stojící právně nad jakoukoli společností, státem či jinou skupinově-třídní hierarchií.

  takže omezemí svobody pohybu je a musí být dočasné a nemůže být vztato na celý stát, např. volby nižších samostatně samosprávných celků musí probíhat – jinak jsme u diktatury./ve finále vojenské, protože lidé se budoiu blouřit) pučistické v.lády jdoucí zpět do feudalismu Chápu že po té od lproletariátu se vám stýská.

  Listina je nadřazený dokument naší ústavě (je to civilizační zákon přijatý OSN, Matky naší mezinárodní celoplanetární mezinádně-právní správy ) pakliže by se jednalo o jeho eliminaci – píše se v Deklaraci jasně – že máme právo se proti takovému jednání postavit se zbraní v ruce.

  my nemáme totiž zakázáno jen jezdit do Karibiku na dovolenou, pracovat ve Frankfurtu a vracet se dle libosti domů, nebo zajet si na víkend do archeologického naleziště kolébky Evropy (ne nenií to naše Venuše z Věstonic, to by mohla být hodně vzdálený pra-pra potomek) vesnici Terra Amata poblíž Nice, kde jsou farmy na slávky, vyvážené do celé Evropy. Ale abych z toho neudělal naučný faktologický zeměpisně-kulinářský bedekr.

  Pan Babiš omezil hned několik našich svobod (to neměli ani abyvatelé oněch 14 amerických osad, na základě své deklarace lidských práv, pak povstali proti britské koloniální vládě)

  -pohybu
  -shromažďování
  -svobodné volby
  – všechna občanská práva spojená s aktivitami jdoucí směrem k podstatě občanské společnosti
  – právo důstojně uzavřít sńatek, rozloučení s neboštíkem a právo být u pordou se svou ženou

  toto neudělal ani ten nejkrvavější otrokář, despota či feudál – který měl asi takový vztah k demokracii a liberalismu(= lidským právům) jako zdejší adorant ne snad ani tak totality (ta dovolovala lidem daleko víc než dnešní vlády složené z činovníků staré KSČ, nové KSČM a ČSSD) ale přímo koncentračního tábora.

  Václav Klaus starší vyzývá k otevřené vzpouře. Já s jeho národovci na jednu zteč s Babišem jít nehodlám, ale rád s nimi budu koordinovat útok na Strakovku z druhé strany Vltavy až k tomu zavelí Minář a spolek Milion chvilek pro demokracii, lepších lidí, jejiž klubu jsem příznivdem aby nás zbavil lidí chtějící právo jaké platilo kdysi zai vlády Caliguly říznutou Ivanem Hrozným a Pol-Potem.

  1. Sice jste si hezky ulevil zcela v intencích svého ideologického mindráku, ale na moji otázku jste (samozřejmě jak jinak jako obvykle) neodpověděl, bez ohledu na to, kolik slov jste spotřeboval. Já se neptal, co by se vám líbilo, já se ptal, jak, uvést do souladu to, co by se vám líbilo s tím, co je napsáno v zákonech. Mě nestačí, že napíšete, že něco nemůže být vzato na celý stát, jak s chci přečíst z čeho, jak a proč to vyplývá.

   Stejně jako bych se chtěl dočíst co máme zakázáno, když odstavec začíná „my nemáme zakázáno“ a celý text se nese v duchu chtějí nám zakázat úplně všechno.

   A také mi přijde trapné, když mi do právních diletantů nadává někdo, kdo píše, že omezení „musí být dočasné“, jako kdyby nebylo, nebo že „listina je nadřazený dokument naší ústavě“.

   1. Vy budete vždy mít problém s koncovou instancí a tou není DEMOKRACIE – to je naopak zcela krutý způsob vlády starověkých diktátorů – ale s LIBERALISMEM(=individuální lidská práva JDOUCÍ PROTI VŮLI KOLEKTIVISMU = STÁTU)

    tohle je výsledek LIBERÁLNÍCH PRÁVIDEL PRÁVNÍHO STÁTU(=individuální lidská práva proti TYRANII KOLEKTIVISMU (=demokrackie tj. tyranie většiny)

    „Soud je plně srozuměn se skutečností, že aktuální situace panující v České republice se naprosto vymyká normálu a nechce jakkoli zlehčovat hrozby, které z nastalé zdravotní pandemie plynou pro stát a jeho obyvatele. Soud plně respektuje, že byl vládou vyhlášen nouzový stav, jakož i důvody, pro které byl vyhlášen. Soud však nemohl pominout, že napadená opatření představují svým rozsahem dosud bezprecedentní omezení základních práv, zejména svobody pohybu a svobody podnikání,“ uvedl předseda soudního senátu Výborný.

    1. Tyran vždy a vždy bude jedinec, nikdy instituce. Ano, mám jistý problém, to s libertinskou tyranií individuálních svobod. Zatímco kolektiv znamená, že se musíme domluvit (bez domluvy žádný kolektiv reálně existovat nemůže, to jen vy si plete existenci jiných individuí s kolektivismem), individualismus žádnou dohodu nepotřebuje a vystačí s donucením. A mám problém i s tím vámi citovaným rozhodnutím soudu. Ne obecně, ale s tímto konkrétním. Ale tom až jindy (pokud vůbec), tam si budeme moci opět ulevit.

 4. Slavná Ústava, ze který vypadla definice národního majetku, je co? Právní hajzpapír. Země se. vyprodá třeba francouzskejm židům, jako se to stalo se smlouvami na prodej vody… A nastrčenej papaláš mě tu v kolonii bude držet proč? To ať jde do prdele.

  1. Proč? Protože když budete vopruzovat většího papaláše někde jinde, tak ten malý místní dostane od toho velkého globálního pěkně za uši. To ovšem platí za standardních podmínek, teď jde jen o to, jak před vaší „svobodou“ ochránit vaše spoluobčany. A protože se vám dost dobře nedá zakázat návrat, je třeba vám zakázat odchod. Až tak prosté to je.

   1. No stát by mě a moje spoluobčany měl ochránit před rabováním zdrojů ze strany cizinců. Jejich svobodu zde je třeba omezit… Což ten cár papíru zvanej Ústava nebere na zřetel.

    1. Stát by měl chránit zdroje a občany před rabováním. Tečka. Lhostejno, zda ze strany cizinců nebo našinců. Je nutné omezovat „svobodu“ každého, kdo si myslí, že jeho „svoboda“ stojí nad svobodou druhých.

   2. Nelze omezovat něčí svobodu na základě toho, že si ten někdo něco myslí.
    Svobodu můžete omezit jen na základě zákona. A důvod toho omezení musí být jasný, jeho limity taky.
    V zákazu vycestování na sebe narazily dva principy. Ústavou garantovaná svoboda pohybu a kompetence státu v době ohrožení zdraví obyvatel. Ochrana před nákazou je důvod, který je nutné zvážit, respektive opakovaně zvažovat a prakticky denně zkoumat jeho oprávnění v měnící se situaci. Obhájci trvání zákazu by se měli hodně snažit, aby byli věrohodní a neupadli v podezření, že jejich motivace není čistá.
    Doufám, že ústavní soud k tomu řekne svoje, a to rychle.

    1. Jde o to, že ani Ústava ani Listina ta práva a svobody negarantuje absolutně a za všech okolností, ale pouze relativně v kontextu situace. Nevěrohodní jsou pak pro mě především ti, kteří předstírají, že to tak není, a nezbytná omezení by krátkozrace a sobecky rušili kvůli něčemu tak pofidérnímu, jako je svoboda.

   3. Svoboda samozřejmě není nic pofidérního, co by bylo možno odhodit jen tak, když se někomu zachce. Důvody k jejímu dočasnému omezení musí být sakra kované.
    Jestli pro vás osobně svoboda nic neznamená, nedá se nic dělat. My ostatní, pro které je to důležité, po vás můžeme chtít, abyste respektoval, co je zakotveno v ústavě, i když si mermomocí chcete hrát se slovíčky a tvrdit, že to tam vlastně není řečeno jasně anebo že to je garantováno podmíněně.
    Já nechci kvůli omezením vyjít do ulic, jak radí pan exprezident, který se náhle přeškoluje na nikým nevoleného aktivistu. Chci jenom, aby s námi vláda jednala jako s dospělými a svéprávnými občany a vysvětlovala nám důkladně své kroky, které musí být v souladu s platnou legislativou. A aby, pokud to jde, volila raději doporučení než příkazy a zákazy.

    1. Popravdě, svoboda pro mě znamená především výmluvu pro sobectví a nezodpovědnost. Za to ovšem nemůže svoboda, ale ti, co jí mají neustále plná ústa. A za pofidérní ji označuji proto, že ve skutečnosti jde jen o váš subjektivní pocit svobody, který ovšem považujete za univerzální objektivní normu. Řekněte mi, jak má vláda jednat jako s dospělými s lidmi, kteří se chovají dětinsky a jen vztekle dupou nožičkou já, já, já, já chci a chci a chci a chci, já nechci a nechci a nechci. Co vám má vláda vysvětlovat? Pokud i bez vládního vysvětlování sama nechápete, jaká je situace a co je nutné, pak vás žádné vysvětlování vlády ani nikoho jiného nepřesvědčí. Doporučení lze použít tam, kde lidé chovají rozumě a odpovědně, ne tam, kde dělají věci z trucu a k rozumnému chování je musí donutit represivní aparát, protože u nich nic jako vědomí povinnost a odpovědnosti neexistuje? Je celkem jedno, jestli je 80% lidí rozumných, pokud 20% není, protože těch 20% stačí k tomu, aby snaha těch 80% přišla vniveč. Až nebude za hrdinu ten, kdo porušuje karanténu a chová se nezodpovědně, protože se mu zrovna chce a momentálně je (ještě) zdravý, tak to podle vás nepůjde, jakkoliv by se to i mě více líbilo.

   4. tresen: Vy jste fakt naivní. To jste si ještě nevšimla, že současná vláda rozhoduje podle toho, odkud chytá vítr nasliněný prst premiéra?

 5. Tribune, OT k tomu Vašemu tweetu: „Co to teď asi tak může prolétat nad Prahou?“ Zkuste flightradar24.com, bývají tam i vojenská a policejní letadla a vrtulníky.

  Momentálně jsou v našem vzdušném prostoru především nákladní letadla velkých logistických společností (zrovna teď vidím např. nákladní lety DHL Bratislava – Lipsko, Turkish Cargo Praha – Istanbul, FedEx Riga – Praha nebo AirBridge Cargo Milán – Moskva), dále malá letadla a ultralighty aeroklubů a soukromníků a například kolem Hradce Králové k večeru evidentně létal letecký fotograf.

  1. Ty na flight radaru vidím také, ty o kterých jsem psal tam nebyly. Tyhle letěly nízko, podle zvuku vrtulové, ale větší, nákladní, takové, co používají vojáci. Vůbec se mi to nelíbí.

   1. Jakože se armáda USA chystá na výsadek?
    Vy jste blázen.

   2. Turbovrtulová dopravní letadla má i AČR, která v podstatě celý duben stěhovala techniku a výstroj z ukončené mise v Afghánistánu zpět do ČR.

    1. To jo, ale tolik? Dvanáct patnáct? To by měla pomalu víc letadel, než vojínů.

   3. V Afghu bylo od AČR cca 250 lidí + příslušná technika a výstroj. To by tak nějak mohlo odpovídat.

   4. Nevím, jestli to byly CASY, ale určitě to nebylo jedno letadlo které kroužilo, tím jsem si jistý. To by totiž neletěly dvě těsně za sebou a tak.

 6. Tribun: Když s někým dlouho jednáte z pozice moci jako s dítětem, může se stát, že se tak opravdu začne cítit a chovat.
  Hank: Nevím, z čeho jste získal dojem, že jednání vlády vidím jinak než vy.

  1. Z Vašeho komentáře vyplývá, že vláda s námi má jednat jako s dospělými a svéprávnými občany a volit raději doporučení než zákazy. Já jenom podotýkám, že to je to poslední, co lze od současné vlády čekat, protože významné části její voličské základny vyhovuje pravý opak, čehož si je především premiér velice dobře vědom a proto se chová tak, jak se chová… Stejně tak je významné části voličské základny současné vlády zcela lhostejný legislativní systém…

 7. Tribune,
  napsal jsem Vám to na Outsidermedia, ale tam, jak jsem si všiml, chcípl pes. V diskusi štěky a bláboly, k věci validního nic.
  Tak jsem se podíval tady u Vás a vidím, no, nebudu komentovat. Kupodivu nejblíže je „tresen“.
  Tedy Vám to vysvětlení Vaši otázky překopíruju z toho, co jsem napsal u Stana:

  „Je to velmi snadné, Tribune, i když je to asi prvně, kdy s Kyselou souhlasím /níže uvedené zdůvodnění je však ryze moje, Kyselovo neznám, nikde jsem na ně nenarazil, ani by mě moc nezajímalo, řídím se výhradně vlastním rozumem, ne něčím zprostředkovaným presstituty a žumpalisty/.
  Odst. 3. čl. 14 LPS citujete správně, ale zapomněl jste na předchozí dva odstavce –
  „(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
  (2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit.“
  Všimněte si – odst. 2. – „Každý….má právo svobodně je opustit.“
  Teprve pak podle systematiky zákonů nastupuje ono omezení zákonem…..
  A tímto zákonem je v případě ohrožení „veřejného zdraví“ zákon na jeho ochranu č. 258/2000 Sb., který v tomto ohledu v § 69 stanoví –
  „Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
  (1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou
  a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,
  b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu,…..“
  Přesně tohle jsou ona ustanovení, která stanoví pravomoc Ministerstva zdravotnictví v daném případě, a podle kterých ministerstvo rozhodovalo.
  Čtěte se mnou pod písm. b) – „omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi“
  A je vymalováno. Myslím, že – s ohledem na místní působnost zákona – se v případě pojmu „oblastí“ nemohou nemít na mysli územní částí republiky a omezení cestování mezi nimi, nikoliv Česká republika jako celek.
  Závěr: správní orgány České republiky, včetně ministerstev jako ústředních orgánů státní správy, stejně jako kterýkoliv orgán veřejné moci může, na rozdíl od občanů, činit pouze to, co je zákonem výslovně dovoleno, a to v mezích a způsobem, který stanoví zákon, zatímco občané mohou vše, co není zákonem zakázáno – čl. 2 odst. 3, 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a obdobně čl. 2 odst. 2,3 usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod.
  Zákaz vycestovat z republiky jako realizaci základní svobody uvedené v čl. 14 odst. 1 a 2 LPS žádný zákon Ministerstvu zdravotnictví ani Vládě České republiky neumožňuje.“

  No, a tady ještě dodám, že podle toho, co jsem se dočetl v mainstreamu o rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým ruší opatření Ministerstva zdravotnictví, je soud se svými úvahami mimo realitu, dokonce mimo pozitivní právo vůbec.
  Bude-li zájem, vysvětlím.
  L.

  1. Tribun ale nepise, ze by Kysela nemel pravdu, anebo ze by chybne pravne argumentoval, ale namita, ze s Kyselou nesouhlasi, nebot LPS (resp. Ustavni zakon 110) zakaz vycestovani umoznuje (viz argumentace v clanku).
   Tudiz otazka nestoji tak, jestli ma Kysela pravdu, ale jestli ji ma Tribun. Kde se tedy podle vas myli?

  2. „Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit.“
   To ovšem platílo pro ČSFR. Ale my teď žijeme v ČR.

Komentáře nejsou povoleny.