Byl jsem u toho, když se psaly dějiny

Co se reálně stane je věc jedna, jak se na to vzpomíná, jak se o tom učí a jak se kolem toho staví politické mýty je věc druhá, odlišná a často zcela nezávislá. Reálné dějiny se dějí, ty ideální se píší. Píši a přepisují. Je stará pravda, že dějiny píší vítězové. Ne vždy je ale píší vítězové na polích válečných, často je i se značným odstupem času píší a přepisují vítězově válek kulturních a politických. Příkladem budiž dějiny Druhé světové války, které teď, po 75 letech, začínají vypadat hodně jinak, bez ohledu na to, že válka dávno skončila a co se stalo, nedá se odestát. Začínají vypadat jinak, protože je přepisují vítězové kulturní války o geopolitickou orientaci našeho národa. A protože na východě, od kterého se odvracíme – od kterého nás chtějí i násilím odvrátit! – je Rusko, mění se dějiny Druhé světové války tak, aby z nich už Rusko nevycházelo jako hrdina a osvoboditel, ale jako barbarský dobyvatel.

Dobře je to vidět třeba na tom, jak se nově interpretují nezměrné lidské oběti, které Rusko – tehdy ještě jako Sovětský svaz, což je zcela zásadní rozdíl, o němž ještě bude řeč – přineslo na oltář vítězství. Zatímco ještě před pár lety byly důvodem respektu a důkazem zásadního podílu Ruska na porážce nacismu (proti komu se ve válce bojovalo je další podstatný, ale opomíjený detail, o kterém rovněž bude ještě řeč), dnes se z nich stává důvod posměchu pro neschopnost ruského velení a důkaz toho, jak málo si v Rusku váží lidského života. Úplně se při tom zapomíná, že osud, který Němci východní Evropě chystali a který jí dali ochutnat v Leningradu či Babim Jaru, byl tisíckrát horší a že ruské vedení mělo na výběr jen mezi zemřou mnozí a zemřou všichni.

Přepisuje se i příběh toho, jak válka začala. Faktory jako obsazení Porúří či Mnichovská dohoda jsou upozaďovány a místo toho je zdůrazňován pakt Ribbentrop-Molotov a na jeho základě pak Sovětský svaz nově, avšak o to intenzivněji, označován za spoluviníka vypuknutí války a dokonce spojence Třetí říše. Jako kdyby pro rozšíření války na celý kontinent nebyla invaze Německa do Belgie a Francie vůbec podstatná a Británie válčila s Říší už od německé invaze do Polska. Jako kdyby západní země s nacistickým Německem nikdy nevyjednávaly a nikdy s ním neobchodovaly. Obzvláště pikantní je pak označování Sovětského svazu za spojence Třetí říše v bývalém Československu, když skutečným spojencem Německa, který aktivně bojoval po jeho boku, bylo, na rozdíl od SSSR, Slovensko. O tom se ale cudně mlčí, stejně jako o Rumunsku, Maďarsku či Itálii. Proč? Odpověď je nabíledni: není politický zájem na tom tyto země diskreditovat. Zato je ale eminentní zájem na diskreditaci Ruska.

Poslední smutnou, ale poučnou kapitolou inovace dějin (dosavadní výklad je totiž údajně zastaralý a tendenční) je konec války a porážka nacismu. Už neslavíme osvobození, protože jsme prý nebyli osvobozeni, ale obsazeni. Alespoň z té větší části, ze které vyhnal Němce Sovětský svaz. Pomníky rudoarmějcům bouráme, nebo alespoň zanedbáváme, a když už nějaké Rusy oslavujeme, tak Vlasovce, tedy spojence Němců, kteří zradili nejprve SSSR a pak na poslední chvíli i ty Němce. Pokud už si připomínáme osvobození, tak jenom po demarkační čáru, kam došli Američané. Děláme při tom ale, jako kdyby osvobodili Československo celé. Zásluhy Rusů bagatelizujeme, jako kdyby jejich válečné úsilí nemělo na porážku Třetí říše žádný vliv a třeba Praha se mohla osvobodit sama kdykoliv mezi roky 1939-1945 a že se tak stalo až na konci války byl rozmar odboje a ne důsledek tlaku, který na Třetí říši Sovětský svaz vyvíjel.

Takhle my teď přepisujeme dějiny. Přepisujeme je, protože ty staré, kde svoboda přišla z východu, se nám dnes, kdy má být se svobodou spojován výhradně západ, už nehodí. Přepisujeme je, protože je dnes žádoucí vnímat Sovětský svaz potažmo Rusko výhradně negativně. Přepisujeme je, abychom se Rusku pomstili za invazi v roce 1968. Abychom se mu pomstili za něco, co ale udělal Sovětský svaz. Jenže my neumíme a nechceme rozlišovat mezi Ruskem a Sovětským svazem, či mezi Ruskem a komunismem. Přepisujeme je, aby platila rovnice východ = zlo. Přepisujeme je, aby západ nezůstával poskvrněn nacismem. Přepisujeme je my všichni, někdo tím, že to dělá, a jiný tím, že mu to toleruje.

A při tom, jak je přepisujeme, tak chtě nechtě nacismus rehabilitujeme. Čím více problematizujeme Sovětský svaz, tím se Třetí říše stává měně problematickou a ukradené hodinky jsou dnes považovány pomalu za větší zločin, než vyhlazené vesnice. Je to možná nezamýšlený, ale logický, a pro mnohé přijatelný, důsledek antikomunismem motivované démonizace Ruska za každou cenu. Pokud už Rusko nesmí být ani historicky náš přítel, pak se logicky musí stát naším přítelem jeho nepřítel. Zmínka o antikomunismu přitom není náhodná. Hlavním důvodem, proč musí být zničeny veškeré pozitivní obrazy Ruska je jednoduše ten, že se jedná o nástupnický stát Sovětského svazu a Sovětský svaz byl motorem komunismu. A to je něco, co antikomunisté, kteří dnes ovládají veřejný diskurs, nedokáží odpustit. Komunismus nesmí uspět. Nikdy a v ničem, ani kdyby to měla být porážka nacismu.

A já už nemám ani sílu, abych se kvůli tomu vztekal, já to už jen smutně pozoruji a pomalu se smiřuji s tím, že kruh se uzavírá a Hitler se opět stává docela šikovným spojencem v boji proti komunismu. Staří umírají, mladí válku nezažili a nedostatek osobní zkušenosti jim neumožňuje správně rozlišovat mezi hrůzou fronty na banány a hrůzou fronty na kulku do hlavy. Mění se zkušenost a s ní se mění i dějiny. To mě nepřekvapuje. Co mě překvapuje je rychlost a snadnost, s jakou se dají změnit. Jediné, co s tím mohu udělat, je pamatovat si, že to kdysi bylo jinak a kdo, kdy, proč a jak je změnil. A až budu umírat, mohu si pyšně říct: Byl jsem u toho, když se psaly dějiny. Tedy spíš přepisovaly, než psaly, protože napsány již byly dávno a na tom, že Německo válku začalo a prohrálo a kdo ho porazil, se nic změnit nedá. Jen zapomenout a lhát.

51 komentářů: „Byl jsem u toho, když se psaly dějiny

 1. „Hlavním důvodem, proč musí být zničeny veškeré pozitivní obrazy Ruska je jednoduše ten, že se jedná o nástupnický stát Sovětského svazu a Sovětský svaz byl motorem komunismu.“

  V dnešním Rusku toho z pohledu tzv. obyčejného člověka zas tolik pozitivního není. Ale ono nebylo ani za minulého režimu. Nicméně pravdu máte v tom, že vytvářet nenávist proti dnešnímu Rusku na základě antikomunismu ve vztahu k SSSR, nota bene už skoro 30 let zaniklému, je vrchol stupidity všech hlásných trub současného režimu. Jediné, čeho tím dosáhnou, je pravý opak; a sám fakt, že to ještě nezjistili, by měl být pro jejich chlebodárce důvodem k jejich okamžitému vyhazovu. Srovnatelně stupidní by ovšem bylo explicitně vychvalovat hitlerovský nacismus; on už to ve vrcholové politice nebo v mainstreamových médiích někdo fakt dělá? (Idioty typu Novotného neradno jakkoli přeceňovat. Koneckonců si je do těch funkcí někdo zvolil, tak je příště může zase odvolit.)

  Nicméně kdyby mělo dojít – po x-té v našich dějinách – k explicitní volbě mezi podřízením zdejšího dolíku Rusku, tj. v delší perspektivě de facto Číně, nebo na druhé straně Západu, Rusko bych nejspíš nevolil; ledaže by se nějak výrazně změnily okolnosti. Průšvih je v tom, že jestli/až ta volba bude aktuální, nikdo se mě nejspíš nezeptá; podobně jako se mě nikdo nezeptal na názor na vstup do NATO. A hlavně v tom, že nám někdo zase ze všech možností výběru direktivně omezí jejich počet na dvě.

  Ten boj proti komunismu 30 let po jeho pádu je zřejmě pevnou součástí zdejšího folklóru. V r. 1938 taky existovalo značné množství lidí stále udatně bojujících proti Habsburkům. Někteří z nich si všimli nebezpečí ze západu až v březnu 1939, někteří ho za nebezpečí vůbec nepovažovali a v protektorátním režimu se dost dobře etablovali. A to i dělnictvo, a nešlo vůbec o kolaboranty; sám jsem ještě zažil dost lidí, kteří si nemohli vynachválit, jak dobře si v protektorátě „pomohli“.

  A s tím přepisem dějin to snad nebude zas tak žhavé. Proběhl jsem si trochu, co se učí/má učit ve školách, a k přepisu dějin to má dost daleko. Spíš by měli zpytovat svědomí všichni rodiče, jestli a jak se o tom mluví u nich doma s dětmi, a neměli by obviňovat média, politiky ani jiné influencery, A dělat si kvůli událostem 1938 – 45 nepřátele v dnešním Německu by taky asi nebylo nejlepší. Byla to přece hlavně dnešní německá generace 70+, která se za svého mládí v 60. letech naštvala a změnila tlakem na své rodiče celkový veřejný diskurs v (západo)německé společnosti směrem k (jakkoli nedokonalé) denacifikaci. Stejně tak je hovadina, když (některá) zdejší média a všelijací internetoví mudrlanti zveličují vliv sudetoněmeckých organizací. V normálním německém politickém a mediálním provozu se o nich skoro neví a jejich reálný vliv na německé veřejné mínění i politiku konverguje k nule.

  Ještě zbývá ekonomika. Po zkušenostech mohu říci, že bych dal znovu přednost práci ve firmě sídlící v Německu před firmou vedenou českými oligarchy. I přes všechny ty desítky miliard odtékající přes kopečky do mateřských firem zdejších dceřiných společností je jejich vliv na zdejší ekonomiku i na život námezdních pracujících pořád ještě pozitivní, aspoň ve srovnání s jinými možnými variantami.

  Takže klid, studený hadr na hlavu a přemýšlejte o skutečných problémech. Třeba o suchu. Nebo o potravinové bezpečnosti. Nebo o tom, jak zabránit oporám systému ve snaze zneužít pandemie pro své zájmy a zabetonovat (doslova) stávající poměry pod záminkou „návratu k normalitě“. Jestli se teď láme historie, tak je to díky šanci konečně s tím kapitalismem něco rozumného udělat. Jestli ji teď prošvihneme, bude to na hodně dlouho, určitě na několik generací. Ohlížet se přitom pořád do minulosti by bylo dost pošetilé.

  1. Když koronavirová krize kulminovala, nesměle jsem s myšlenkou, že by se něco mohlo změnit, koketoval. Teď už si to ale nemyslím. Lidé chtějí normalizaci, tj. návrat k normalitě konzumu a exploatace. Okno se uzavřelo.

    1. Pane Tribun , potrebujete se podivat za humna na celkovy obrazek..
     Za prve vam tady sermuji shnilou mrkvi dva sluhove toaletarniho masochismu..
     Genocida Slovanu trva pres tisic let. Slovani muzou za vsechno. Je na nas od nepameti obrovska politicko-medialni vedecka valka..
     Rusko zase zacalo 2sv.valku nic neni noveho.
     Opakovani propagandy nekonecneho obvinovani Slovanu. Nikdy se neunavi.
     Jeden priklad. Kdyz odstrelili v Mexiku bratra cisare , habsuburk ani nekvik. Vse v poradku.
     Zadna vyhrozovani , ultimata apod.
     Kdyz ve Svycarsku zavrazdil terorista cisarovnu, manzelku jednoho z nejhorsich ,valecneho zlocince a cisare F.J. vse bylo v nejlepsim poradku..
     Zadna vyhrozovani, ultimata , slo jen o manzelku, hodit to na Slovana nebylo mozne ,tak nic.
     Prihodilo se to ve Svycarsku. V zadnym pripade konflikt.
     Ale kdyz srbsky min. predseda varoval, ze nelze zarucit bezpecnost Ferdninanda v zemi rozvracene valkami uz tam expres byl dodanej v nadeji..I kdyz byl na vedlejsi koleji a bez vyznamu,najednou musela byt svetova valka..
     Rozdil byl v tom, kdo dodal Ferdinanda zpet na misto, na odstrel, kdyz se to napoprve nepovedlo a v Slovanske narodnosti G.P. Dale.
     Nikdo jinej to byt nemohl. Jedine Slovan muze zapricinit valku.
     V pripade sudet se na nas vrhl celej svet ,nikdy se nikde germani nemeli tak dobre jako u nas..
     Byli to Cesi a valecni zlocinci co zase chteli zacit valku ,znicit svetovy mir,kdyz strasne utlacovali germany.
     300 let predtim samozrejme nebylo nic. To je uloha Trojskeho kone..
     Strasne zlociny Cechu. Delali odboj ,branili svoji vlast a byli masakrovani jako zver.
     Strasny zlocin dodnes..Velke orgie masochismu se tak rozpoutaly zase na nas..
     Vysoke procento sudetskych ,rakouskych germanu /kteri nam byli prideleni za ucelem/,rychle odhodili ,ceske obcanstvi a prijali dobrovolne a na vlastni zadost ,obcanstvi Treti Rise.
     Tedy nasledovne se stali uhlavni nacisticky nepritel v osvobozene CSR.
     Uz samotny termin odsun je samozrejme a zamerne nespravny.Jako takovi byli navraceni rozhodnutim soudu ,zpet do jejich vlasti. Celkem mirny trest za jejich udesne zlociny..
     Dale bylo s nimi nekde zachazeno jako s germanskymi nacistickymi zradci /nikoliv ceskymi obcany, z duvodu ze se ceskeho obcanstvi sami zbavili a byli obcane Treti Hitlerovi Rise, nepritel ,ktery mel na svedomi spoustu bestialnich a barbarskych zlocinu proti cechum.
     A proti celemu svetu a nekonecneho mnozstvi obeti ,trvajici az ddnes..
     Protoze uz germani nejsou pouzitelni , kancler zacal uzivat v zajmu zapadu jine. Nakonec.
     Protoze neni mozne eliminovat neverici psi , davna a hlavni touha a motivace dnes,napr. V Afganistanu, jednoduse protoze tam nejsou, musi se dovezt vyzbrojeni ideologii pres tisic let trvajici , tam vsude, kde neverici psi stale existuji ..

 2. Položte si otázku, Tribune, kdo napsal ty dějiny, které se podle vás přepisují a na kterých zřejmě lpíte.
  Zkuste připustit, že za železnou oponou se děti ve školách neučily podle československých učebnic a že to, co tak bolestně vnímáte jako nepatřičné zkreslení skutečné dějinné pravdy, berou lidé jinde v Evropě jako samozřejmost. Snad byste se pak dostal snáz ze šoku z toho, že ten specifický úhel pohledu, který se vám tak zadřel do vědomí, není ani u nás všeobecně sdílen.

  1. Stejně jako dnešní vítězové píší dějiny dnes, psali je i dříve, a ty geopolitické motivace byly zřejmě velmi podobné, jen opačné. Nicméně stejně jako je nepoměr mezi zásluhami SSSR a USA, ať již byly příčiny toho rozdílu jakékoliv, tak je nepoměr i mezi zlehčování role SSSR a ignorováním role USA. Američané významněji bojovali na naposledy v Ardenách, pak už jen sklízeli Němce děsící se spravedlivé odplaty Rusů a ženoucí se Američanům do náručí.

   Že většina zbytku Evropy (kokám, že ani nedodáváte západní, protože Evropa pro vás samozřejmě končí na hranicích Ruska) něco považuje za samozřejmé ještě neznamená, že je to pravda. To jen západ byl protiruské propagandě vystaven déle, to za prvé. A za druhé západ Rusové skutečně neosvobodili. Však se také Impérium hodně snažilo, aby Rusové nedošli dál, než do Berlína. Viděl jsem takový pěkný grafík, jak se v čase měnil názor západní veřejnost to přínos jednotlivých Spojenců k porážce nacismu: krátce po válce vedl SSSR, dnes už výrazně převyšují USA a na SSSR se zapomíná. Je to možná samozřejmé, ale to ještě neznamená, že je to správné a pravdivé.

   1. Zřejmě jste schopen vidět propagandu jen na jedné straně a nepřipouštíte vliv mocné sovětské propagandy, která spoluvytvářela i československé podání historie. Netýkalo se to jen oficiálních publikací a učebnic, ale projevovalo se to v denodenním propagandistickém přívalu v novinách a televizi, a to bez umožnění jakékoli diskuse nebo korekce, kterou přináší informační konkurence.
    Reakce na tuto situaci, zabetonovanou na padesát let vyjma několika měsíců v osmašedesátém, přišla hned po listopadu. Nejdřív samozřejmě v publicistice, postupně došlo i na vydávání seriózních historiografických děl.
    A pochopitelně se dostavila i reakce na tuto reakci. Vy jste její opožděný výhonek.
    V nejvyšších patrech české historiografie se podle mne nic z toho, co vás tak deprimuje, neděje. Žádná oslava nacismu, zapírání přínosu Rudé armády, tedy to, co lovíte v nějakých okrajových internetových bažinách, se nenajde ani v mainstreamové publicistice. To, že se v květnu píše o všem možném a že v médiích nekralují kytice šeříků v rukou rozjásaných pražských dívek, vítajících sovětské tank, přičtěte tomu, že tento obrázek je už napevno fixovaný v české paměti díky padesátiletému úsilí minulého režimu.

   2. Rusko je i není Evropa. Stejně tak jako je i není Asie. Rusko je zkrátka kategorie sama pro sebe.Těžko se čemu divit – Rusko bylo stovky let vždycky první na ráně při všech nájezdech nomádů z asijských stepí a spíš bych se divil, kdyby to na Rusech nenechalo stopy, včetně genetických. Ten spor ruských západníků a slavjanofilů se táhne už skoro 200 let, prozatím bez jasného výsledku. Ale už Petr I. Veliký otvíral okna do Evropy – se střídavými úspěchy. Rusům někdy vyhovuje tvářit se jako Evropa a jindy zase jako ne-Evropa. Ale zase: Z pohledu zdola Rusko zdaleka není taková růžová zahrada, jak si ho tu někteří malují. To ale ani zdaleka nejsou ani dnešní USA. Nicméně přes všechny vize všelijakých kolapsniků, kteří předpovídají, že Rusko – díky přežívajícím kolektivním vzpomínkám na feudální občinu, všelijak nenápadně podporovaným i současnou ruskou věrchuškou, viz „slavná“ Anastasia s jejími zvonícími „cedry“ – se stane vzorem přežití nadcházejícího civilizačního kolapsu především pro euroamerický svět, zatím obyčejní Rusové hlasují nohama převážně jedním směrem.

 3. Prepisovani dejin dostalo pozehnani s usnesenim EP, od te doby jde o oficialni vyklad:
  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0098_CS.html
  „vzhledem k tomu, že před 80 lety dne 23. srpna 1939 podepsaly Sovětský svaz a nacistické Německo smlouvu o neútočení známou jako pakt Ribbentrop-Molotov a její tajné protokoly, jimiž byly Evropa a území nezávislých států rozděleny mezi dva totalitní režimy a rozčleněny do jejich sfér zájmu, což připravilo půdu pro vypuknutí druhé světové války“
  *
  Tohle je vazna vec:
  „A já už nemám ani sílu, abych se kvůli tomu vztekal, já to už jen smutně pozoruji a pomalu se smiřuji s tím, že kruh se uzavírá a Hitler se opět stává docela šikovným spojencem v boji proti komunismu.“
  Ano, budeme smutne pozorovat a nic s tim uz nenadelame.
  Ono se v zasade nic nestane, jen si nasi potomci budou muset celou osvobozovaci akci soupnout jeste jednou (dle zname poucky). Anebo se rozpustit v tavicim kotli evropskeho nemeckeho naroda.

  1. Mě spíš zaráží, že furt omílají pakt Ribbentrop-Molotov, ale nějak se nezmiňují o tom, že to začalo už rapallskou smlouvou.

   1. Zajimava poznamka…dle meho proto, ze okolnosti rapallske smlouvy jsou moc slozite a tezko vyuzitelne v PR. Ale sama o sobe by jako hul na psa samozrejme byla udernejsi.
    V dnesni informacni dobe je nevedomost nikoliv nedostatek, ale volba.
    A k te potrebujete jasne smerniky. Pokud nemeckeho signatare Rathenaua zabili naciste, anebo ze smlouvu nepodepsal doposavad neexistujici CCCP, ci ze Stalin jeste nebyl u moci, to by mohlo volbu nevedomosti dost rusit.

    1. Nevím, protože:
     1. I když je teoreticky možné, že ho zabili nacisti, reálně to byli oni, kdo z ní vytěžili
     2. CCCP je stejně vnímán jako bolševické Rusko, takže by to taky nemělo vadit

    2. Vcitim-li se do problematiky, je Molotov- Ribbentrop mnohem prehlednejsi historicka udalost, do ktere se nic nemota a nic ji ideologicky neznecistuje. Podepsali vzajemny mir a rozdelili si Evropu. Tim je to jasne a netreba nad tim dale dumat.
     Kdezto nejake obchazeni Versailles…industrializace Ruska…do toho hodny Trockij…proste Rapallo mi prijde zamotane a malo ideologicky uderne.
     Vychazejme z toho, ze obe moznosti byly na stole a jednoduse bylo treba vybrat jednu z nich…ja bych sahl take po Paktu :o)

    3. Jste tou ideologií posedlý.

     Díky rapallské smlouvě si Němci vybudovali (nejen) Luftwaffe, Pakt jen oddálil střet. Navíc nevím, proč by muselo být nutné vybírat pouze jednu z možností na stole a ještě ji ideologicky zdůvodňovat. Slogan „Rusko pomohlo vybudovat Hitlerovi armádu a pak s ním ještě uzavřelo pakt“ je úderný dostatečně. Ideologické pozadí je stejně naprosté většině lhostejné. Asi nikoho by nenapadlo, že smlouvu bolševici s Němci uzavřeli prostě proto, že by je měli rádi.

    4. A.P.: Ideologie umožňuje influencerům zatahovat do politických diskusí morální kýč a obecenstvu fandit různým politickým entitám jako na fotbale těm našim. Jenže drtivá většina internetových diskusí je navštěvována lidmi, kteří přesně tohle nechtějí ani slyšet, natož o tom přemýšlet. Politika – včetně geopolitiky – vždycky byla, je a bude hrou zájmů. Ideologie je v tomto ohledu jenom jedním z jejích nástrojů.

     Kdykoli jsem tohle napsal někam na internet, vždy se spolehlivě našel někdo – v některých diskusích jich byla většina – kdo mě obvinil z cynismu. Jenže takhle to prostě je.

     1. Osobně., kdybych si musel vybrat, dám přednost cynismu před ignorancí. I když v případě české veřejné debaty půjde ve většině případů spíše o indolenci.

  2. embecko: Tvůj odkaz je na návrh usnesení, ale oni už to přijali, správný odkaz na přijaté znění je toto:
   https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_CS.html
   Docela by mě zajímalo, jaký – kromě deklaratorního – má význam pro legislativu a exekutivu členských zemí.

   A v tom usnesení je i leccos jiného, je dobře přečíst si ho celé… S tím vědomím, že dokud žijí pamětníci a následující generace, která ještě pamětníky pamatuje, nemá smysl pokoušet se o objektivní hodnocení dějin.

   „Ono se v zasade nic nestane, jen si nasi potomci budou muset celou osvobozovaci akci soupnout jeste jednou…“ Kdo bude agresor/okupant a kdo osvoboditel?

   „Anebo se rozpustit v tavicim kotli evropskeho nemeckeho naroda.“ WTF…? Proč německého? Už vidím, jak se taví Francouzi nebo Balkánci… Přesto Evropa má ještě šanci: jako federace. A jestli jí nevyužije, bude to ke škodě všech Evropanů – i Němců. Řekl bych, že dost Němců si to taky uvědomuje. Jenže to by chtělo přestat s ní zacházet podle kupecké logiky (která vyhovuje nejen některým Němcům – a ona zdaleka nevyhovuje ani většině Němců…) a přejít od deklarací k činům i jinde než ve volném obchodě, volném pohybu kapitálu a osob. V tomto směru je jakákoli kritika potřeba; argumentovat údajnými velmocenskými choutkami Němců je na druhé straně hovadina. Když už, tak velmocenské choutky mají držitelé kapitálu, a ten je – jak známo – kosmopolitní.

   Džbán není potřeba zrovna rozbíjet jen proto, že víno v něm zkyslo; stačí to zkažené víno vylít, džbán pořádně vyčistit a znovu ho naplnit nějakým lepším obsahem.

   Nicméně kdybych teď dostal na vybranou roztavit se v kotli ruském nebo německém, budu se skřípěním zubů hlasovat pro ten německý. Přičemž za mnohem větší prasárnu než to samotné hlasování budu považovat, když mi někdo omezí možnosti jen na ty dvě. Ale jsem v klidu, on se nás tak jako tak nikdo nezeptá.

   1. Tak mě napadá, jestli v případě, že do toho vína někdo systematicky plije, není lepší vzdát se vína a ten džbán radši skutečně rozflákat?

    1. Nejsem pro to, abychom vyhověli těm, kteří sní o rozbití evropského džbánu a tak plivou a plivou…

     1. Proč pořád bazírujete na džbánu? Co když by byl lepší sud nebo kýbl? Ale vy pořád chcete lepit dohromady starý džbán…

    2. tresen: Ale ta otázka je opravdu legitimní a čím dál naléhavější. EU byla založena jako Montánní unie. Opravdu ještě dneska stačí zacházet s ní i nadále jenom jako se společným ekonomickým prostorem a všechno ostatní, co se nedá napasovat do logiky kapitálu, ignorovat? A jestli chceme donutit EU-struktury brát vážně i ideály sociální, lidskoprávní a jiné a nejen o nich žvanit, jak bychom měli postupovat?

     Domnívám se, že zrušení EU bez náhrady by bylo nejhorší možnou variantou pro všechny evropské země a národy. Jenže vědět, kde teď jsme a kam se chceme dostat, nestačí, ještě důležitější je vědět, jak se tam dostat. Má tu někdo nějaké návrhy?

    3. A co volný pohyb osob, co výměna všech možných zkušeností, které s děláním peněz nijak nesouvisí, co společná zelená politika, která jistě není ideální, ale aspoň nějaká tu je, co všechny osobní a kulturní vazby, vzniklé od našeho vstupu?
     Kdo tu ignoruje všechno kromě společného hospodářského prostoru? Určitě ne ti, kteří to všechno užívají.
     Teď všichni pocítili na vlastní kůži zavřené hranice. To by mohl být impuls, který by lidi spojil proti pokusům o návrat před Schengen nebo ještě dál. A možná i impuls k návrhům na modernizaci unie, jak po stránce cílů, tak i nástrojů.

     1. Já jsem nic nepocítil. Ne proto, že jsem zrovna nikam nechtěl jet, ale proto, že otevřené hranice považuji za luxus, který si musím umět odepřít. Otevřené hranice jsou sice dobré, ale zvládnutá pandemie je lepší. Pro mne zkrátka otevřené hranice nejsou statusový fetiš.

    4. tresen: Ne každý je v situaci, že může toho, co uvádíte, využívat…

     Já budu europolitikům věřit, že jim jde o tyto „vyšší“ hodnoty, teprve až se Evropa sjednotí i daňově (včetně zrušení daňových rájů přímo v EU), mzdově a v sociální péči. Dokud bude někde minimální mzda 500 EUR a jinde 1200 EUR, dokud budu za inženýrskou práci brát u české firmy 1500 EUR měsíčně a německý kolega za stejnou práci 4000 EUR, tak nějaké výkřiky politiků o evropské solidaritě a evropských hodnotách budou jen výrazem jejich oportunismu a pokrytectví.

   2. Vezmu to ve zkracenem rizeni, Hanku:
    1) „…má význam pro legislativu a exekutivu členských zemí.“
    Justice je tridni a tak bude soudit podle prani vladnouci tridy. V praxi to bude znamenat nam jiz zname: „Tohle nerikej, nebo budes mit problemy.“
    *
    2) “Kdo bude agresor/okupant a kdo osvoboditel?“
    O to se prave hraje. Na CR si cini historicke naroky hned 2 nemecky mluvici zeme, Rakousko (C&K) a Nemecko (Sudety). Taktez nelze pominout, ze v ankete o nejvetsiho Nemce se mezi prvou desitkou umistil otec ceske vlasti Karel IV…v po(d)vedomi Nemcu jde o Nemce a Cechy/ Cesko je jimi vnimano jako soucast nemecke sfery vlivu, ne-li dokonce pravoplatneho uzemi.
    Podobne se nejvetsim soucasnym Cechem malem stalo obtizne cesky mluvici knize. Kdyby neusnulo, a po probuzeni nereklo politicky nekorektni vyrok, mohlo se jim i stat.
    Druhym ucastnike boje o Cesko jsou USA, ktere se ho snazi vtahnout pod sva kridla.
    A s tim souvisi treti bod:
    *
    3) „Přesto Evropa má ještě šanci: jako federace.“
    Tuhle prilezitost EU propasla, ted se bude naopak delit a to do Zapadni casti (zde je federace mozna) a do vychodniho Mezimori pod vlivem USA s hegemonem Polskem.
    Jde jen o to, jak sikovne budou USA se svym nemeckym protektoratem nakladat. Posledni dobou vidime pohyb, napr. nabidka prevozu atomovych zbrani z Nemecka do Polska, vyvolana nemeckou aktivitou. Kdo vi, jak je to doopravdy s tim nemeckym „vystoupenim z atomu“ (myslena jaderna energie)…jestli se za tim neskryva neco vetsiho.
    Kdo tu tedy bude agreasor/ okupant, neni zatim jasne, to se teprve ukaze.
    *

    1. „Na CR si cini historicke naroky hned 2 nemecky mluvici zeme, Rakousko (C&K) a Nemecko (Sudety).“

     A to říká kdo? Nebo jak se to projevuje? O nulovém reálném vlivu sudetských Němců (Kolik že jich to ještě žije? A koho že to dnes zastupují krajanské spolky? A čím se vlastně ty spolky zabývají?) na německou politiku jsem už psal jinde v této diskusi. Nároky Rakouska? LOL… Že tady někdo bude rozšiřovat strach z rakouských nároků (Zase: na co konkrétně?) 100 let po rozpadu monarchie, z toho by fakt člověk smíchy spadl pod stůl… A jak by se úspěšná realizace těch německých nebo rakouských nároků projevila v praxi?

     „Druhym ucastnike boje o Cesko jsou USA, ktere se ho snazi vtahnout pod sva kridla.“

     Úplně mimo mísu. USA už nikdy nikoho pod svá křídla nevtáhnou a budou rády, když současný geopolitický chaos přežijí jako celek. Jako supervelmoc melou z posledního a co nevidět budou řešit takové vnitřní politické i ekonomické průsery, že je ani nenapadne starat se o nějakou Evropu.

     1. A toho se právě děsím, protože USA neznají jiné řešení problémů, než je válka a násilí.

    2. „Kdo tu tedy bude agresor/ okupant, neni zatim jasne, to se teprve ukaze.“

     Ale strašit se tím – místo řešení reálných problémů jako je sucho a energetická nebo potravinová bezpečnost – můžeme už teď… V přípravě na konkrétní rizika a/nebo jejich předcházení nám malování takových čertů na zeď jistě dost pomůže…

    3. Pro hanka:
     Tak jiste, zbagatelizovat muzete uplne vsechno, treba i protipravni vydani Nikulina.
     Naopak treba takto: tady prsi jak o zivot, potoky se vylevaji z brehu a venku kmita jedno hasicske auto za druhym…ale hank chce resit sucho.
     Jak pisi nahore, nevedomost se v dnesni dobe stala volbou a vy jste si vybral; presvedcovat vas nebudu.
     A jeste jedno upresneni: nahore pisi o Sudetech a nikoliv Sudetacich to je velky rozdil.

    4. embecko:
     „…tady prsi jak o zivot, potoky se vylevaji z brehu a venku kmita jedno hasicske auto za druhym…ale hank chce resit sucho…“
     To je kde – tady? Jeden větší přívalový déšť neřeší, že za pět let v ČR chybí v půdě a ve spodních vodách roční úhrn srážek. Nemluvě o tom, že opatření, po kterých někteří volají ne pět, ale už nejmíň 20 let, stejnou měrou pomáhají zadržet vodu v krajině při suchu i při záplavách.

    5. K Tribunovi:
     „A toho se právě děsím…“
     Na rozdil od hanka si nemyslim, ze se Staty nejak hbite rozpadnou, jako treba CCCP. Naopak, ty maji tuhy korinek a budou tu strasit jeste dlouho. A kdyby se nahodou sespyaly, pak se sesype i EU, takze zadna vyhra by to nebyla.
     *
     Co cloveka stve, je napriklad to, ze mame na vlastni vakcinu, ale misto jejiho vyvoje nakupujeme vrtulniky.
     Ze bychom mohli byt potravinove sobestacni, ale lobby usty Kalouska oponuje, ze by tim spotrebitel prisel o moznost vyberu (ze zahranicnich potravin). A podobne.

    6. embecko:
     „Co cloveka stve, je napriklad to, ze mame na vlastni vakcinu…“
     No to teda nemáme ani náhodou. Kterákoli z mamutích farmaceutických firem, které na tom kšeftu se strachem nakonec budou vydělávat, má větší roční rozpočet než celý zdejší stát. Na takový vývoj a zavedení do praxe je potřeba asi tak o dva řády víc peněz, než je schopen kdokoli v Čechistánu vůbec dát dohromady. Nemluvě o tom, že ta vakcína prozatím vypadá jako chiméra na uklidnění vystrašené veřejnosti a i kdyby se ji nějakým zázrakem podařilo vyvinout, bude to trvat léta. A než k tomu dojde, tak ten virus bude zase vypadat úplně jinak.

     1. I když možná nemáme na to, abychom to celé dotáhli do konce, považuji za dobré, když na té vakcíně bude pracovat víc týmů z celého světa. Bude tak větší šance, že někdo na něco přijde, že nebudou všichni zabetonovaní ve stejném mentálním modelu.

    7. Tribun 24. 05. 10:49: Ano. Ústav organické chemie a biochemie AVČR na něčem samozřejmě pracuje. A s jednou z těch megakorporací, konkrétně s Gileadem, už dlouhá léta spolupracuje – to už od dob profesora A. Holého.

 4. Téměř objektivně viděno (nikdo mě snad nepodezírá z lásky k bolševikovi) je výklad historie ve věci 2. světové války v podání předlistopadové historiografie i propagandy v porovnání se současnými téměř vzorem pravdivosti. Samozřejmě i ta prvně vzpomenutá byla jednostranně posunutá, něco zamlčovala, něco zvýrazňovala, ale takové prasárny a fauly, jako je možné sledovat od kapitalistických politiků a novinářů dnes, to k vidění nebylo. Pro přístup mnohých českých komentátorů pak platí, že neznají nic jiného, než nenávist nebo lásku, nic mezi tím.

  Co je ale nejhorší – tento způsob západní politiky i propagandy ve všech oblastech vůči Rusku připomíná stav těsně před vypuknutím války.

  1. Z lásky k bolševikovi vás asi bude podezírat /anebo to předstírat/ jen Fagan anebo některý jeho klon.
   Ale abyste obhájil zdání objektivity, musel byste ubrat grády své zapšklosti vůči světu, který se vám nelíbí, protože se neřídí vašimi dobrými radami.
   Pokud nevidíte ve změnách pohledu značné části Čechů na předehru, průběh a následky druhé světové války zákonité vyvažování předchozí jednostrannosti, je to vaše chyba.

   1. Takže překrucování pravdy je v pořádku, když se do postaví správně politicky? Já bych pro alergickou reakci měl pochopení tak do roku 1995 (no dobrý, 2009, ať nežeru), ale v roce 2020 už ho neberu. Dnes už to není vysvětlení, dnes jsou to jen výmluvy.

    1. Urputně zaměňujete překrucování skutečnosti s převažující praxí polistopadových badatelů a publicistů, kterou je vytahování dříve zamlčovaných faktů na světlo. To není záležitost na pár porevolučních měsíců nebo let, ale práce pro několik generací.

     1. Ale já o badatelích ani faktech vůbec nemluvím, já mluvím o jejich interpretaci a instrumentaci. Ale když už s nimi začala, tak si vzpomeňte, jakou sodu dostali ti dva (jmény si teď nejsem jistý, myslím že Blaive a Pullman), kteří vydali práce, ve kterých se neortodoxně podívali na reálný socialismus.

    2. Tribun: No, tak té medicíny od paní Muriel Blaive je potřeba zdejší veřejnosti, od politiků přes média a všelijaké skutečné i rádoby influencery až po nositele zdravého selského rozumu, víc než praseti drbání…

   2. Tribun mě předběhl, takže vyvažovat propagandistické zkreslení historie z dob totalitních propagandistickým zkreslením pravičáckým, současným, je v pořádku, osobo?

    1. Jaké vůbec bylo to propagandistické zkreslení za minulého režimu? Že se lhalo o tom, že Plzeň osvobodili Sověti? O tom já nic nevím, já věděl vždycky, že to byli Američané. Dokonce jim snad někde u státovky u Rokycan zbyl jakýsi pomníček. Nebo že Třetí říše měla být vehikl západu proti SSSR? To je prostě fakt, alespoň do značné míry. Vždyť se to konečně odráží v tom dnešním narativu.

    2. Kdo z nás, kteří tu diskutujeme a kdo jsme tu dobu nezažili, má to kulaté razítko na posouzení, co je zkreslení a co není? A jestli se někdo cítí, že ho má, tak kdo mu ho dal?

     Dokonce i mí sudetoněmečtí příbuzní, ti odsunutí i ti neodsunutí, kteří se ještě dožili převratu roku 1989, měli na prožitou historii nejrůznější „směsné“ názory, které se lišily od jednobarevného oficiálního podání na obou stranách. A kdyby žili ještě dnes, asi by se podle nátury buď hlasitě chechtali nebo by nás, kdo jsme tu dobu nezažili, poslali do prdele.

    3. Víte, na koho přes všechny dnešní nepříznivé okolnosti spoléhám?
     Na ruské historiky, kteří si v budoucnosti vydupou přístup ke všem materiálům a objasní dosud tmavá místa v sovětských dějinách. I ta, která měla vliv i na události u nás. Možná se toho nedožiju, ale jak říkám, jednou k tomu dojde.

  2. „… takové prasárny a fauly, jako je možné sledovat od kapitalistických politiků a novinářů dnes, to k vidění nebylo.“
   Pochopitelně, protože většina těch nejdůležitějších věcí se držela pod pokličkou. Tenkrát se člověk nedozvěděl skoro nic; dneska se sice dozví skoro všechno, ale většinou v tom mediálním kraválu nemá šanci zjistit, co je pravda, co mystifikace, co manipulace a co obyčejná lež. Té čisté pravdy, jakož i čisté lži, jsou v té mediální směsce asi tak jednotky procent a „normální“ lidi mají jen malou šanci rozeznat je; a nejmenší ze všech ti, kdo neznají jazyky a spoléhají se výhradně na tzv. selský rozum

   „Pro přístup mnohých českých komentátorů pak platí, že neznají nic jiného, než nenávist nebo lásku, nic mezi tím.“
   No jistě, protože oni zpívají písničku jejich chlebodárců a ta je jasná: Píše a říká se to, co mediální obsahy prodává a nejlépe je prodávají emoce. A hlavní smysl médií všeho druhu už není informovat, dokonce ani bavit. Hlavní a jediný smysl je prodat reklamní prostor a přinést reklamu potenciálním konzumentům až pod nos.

 5. Vzpomínáte si, Tribuně, na tento článek z OM?
  https://outsidermedia.cz/zakrovska-tragedie-po-novem/
  Nemá sice žádný komentář, ale už z jeho názvu je zřejmé, že jeho autoři se cítili čímsi dotčení.
  Vy zřejmě také, protože sám jste ten článek před časem tweetoval.
  Tak se jen optám….
  Který z těch tří výkladů a která identifikace viníků žákřovského masakru je nepřesnější a nejblíže pravdě?
  A klidně za vás i odpovím.
  Ta nejnovější!
  Jenže jako pochvalu historickým badatelům, či žurnalistům to autoři toho článku, ani vy svým tweetem, asi nemysleli, viďte?
  Takže proč mají někteří lidé problém s pravdou a fakty?
  Kdo by tu už zase rád přepisoval a překrucoval dějiny?
  Pravda se přepisovat nemusí, ta prostě je a nezbývá, než ji vzít na vědomí a respektovat.
  Pravda vadí těm, kterým rozbíjí jejich nepravdivé a vylhané iluze.
  Ti by ji rádi přepisovali, nebo o ní aspoň zakázali mluvit a psát.

  1. Pro někoho jsou i historici usilující o objektivní bádání a dodržující pravidla lege artis svého oboru ti „oni“, kteří „nám“ škodí, jak můžou… Viz třeba převládající reakce na Muriel Blaive nebo vůbec na jakýkoli pokus o nezaujatý pohled z ciziny.

   Podrobnější popis zákřovské tragédie včetně vyjádření přímých svědků viz tady:
   https://echo24.cz/a/iyPSd/kozaci-slavili-hitlerovy-narozeniny-muze-ze-zakrova-strileli-do-tyla

Komentáře nejsou povoleny.