Melounové štěstí od ČSOB

Banky jsou z neschopnosti zlákat dostatek hejlů do II. pilíře buď zcela zoufalé, nebo už rezignovaly, ale způsob, kterým to zkouší ČSOB, naznačuje, že v úspěch snad ani nedoufají a zkoušejí to jen z povinnosti. Totiž přišel ženě luxusní dopis s nabídkou „melounové penze“ (odkaz na lidové označení pro milión, který není třeba blíže vysvětlovat, protože každý ví, že ve II. pilíři se stane milionářem a kdo to neví, tomu to Viki Cabadaj vysvětlí) a celé řady bezkonkurenčních výhod, které s sebou nesou. To máte slevu 1000,- Kč na pojištění auta. Na rok. Zvýhodnění sazba 1,8% na spořicím účtu. Také na rok. Bonus 1000,- Kč po třech měsících. Jednorázově. Nebo sleva 1000,- ze vstupních poplatků za investice. Rovněž jednorázově. Koho tímhle chtějí dojmout? Vstup do II. pilíře je smlouva v zásadě na celý život, uzavírá se na patnáct dvacet třicet let a na částky v desítkách, či spíše stovkách tisíc korun. Nabízené „výhody“ jsou ve srovnání s tím zcela marginální a bezvýznamné. Stačí pohyb ceny fondu a pár procent a získaná tisícikoruna je pryč dvakrát i třikrát. Když nic jiného, tak tahle bezradnost, tahle neschopnost nabídnout něco opravdu atraktivního a racionálního, ukazuje, jaká hloupost II. pilíř je (o vládních lžích a manipulativní zaměňování spoření a investice ani nemluvě). Jestli se na tohle nechá někdo nachytat, tak si ten II. pilíř zaslouží. Za trest a výchovně.

42 komentářů: „Melounové štěstí od ČSOB

 1. No, když si myslíte, že vám stát někdy nějaký důchod dá, tak spoléhejte na stát, Tribune. Jenže u fondu máte jistou smluvní garanci získat ze svých vkladů, alespoň část svých peněz. Peníze jsou odděleny od majetku společnosti a pojišťovna má své depozity, které lze (prostřednictvím bankovního dozoru) jí odebrat a uspokojit z nich své klienty. Jednotlivé fondy musí kupovat jinak doposud zcela jistý (a po poslední emisi pro privátní investory i velice poptáváný) zdroj výnosů skrze státní dluhopisy a pak je jen na uvážení každého, jakou míru rizika na sebe vezme.

  Se státem nemáte naproti tomu žádnou jistotu a stát ani nemá žádnou zákonnou povinnost vám nějaký důchod dát, do doby než vyjde zákonem změna vyhlášky výplaty a stanovení náhradového poměru penze. Prostě jestli zde do budoucna nikdo z mladých nebude dělat (ať dobrovolně něco vynuceně) nebo bude na podpoře, resp. ti co budou dělat, budou mít nízké platy anebo budou platit jako OSVČ jen paušál z nějakého nízkého příjmu, pak prostě vám stát žádný důchod nedá a naproti tomu, i kdybyste ho žaloval u Evropského soudu, tak nic nevymůžete. Vy nemáte totiž žádnou smlouvu se státem o tom, že vy Tribun, máte dostat nějakou penzi.

  Váš argument, že Vy jste předtím 40 let státu své penzijní pojištění platil a ted chcete “ z něj“ dostat něco zpět, je opet nepochení toho, jak ono státní průběžné letadlo funguje.

  Že teď vy platíte vám nezakládá žádný, ale žádný skutečný nárok na to, aby za 20 let moje děti platily zase vám resp. mně. Mohou se (což jestli zde budou tací co vy, dozajista udělají a já sám jim to jako budoucí senior už dnes doporučím) anebo lidé na rozdíl ode mě si řeknou, mít děti, starat se o ně, investovat do nich, aby pak platili nějakému Tribunovi na penzi, který je jim svým žitím, politickými a ideovými názory a tužbami trvalou hrozbou jejich svobody a prosperity – tak proč by to proboha dělaly?

  Princip, že když si každý na svoji penzi ušetří sám (ne prostřednictvím II. pilíře) ale nepřeberným množstvím investičních aktivit než je bude cpát do anonymní díry státního rozpočtu, pak z principu bude jen dobře.

  Protože neexistuje žádný vyspělý stát na světě, aby na principu letadla, přerozděloval 28% našich hrubých příjmů a dával těm cca 25%, co do něj odvedli nejvíce, cca (teď po verdiktu Ústavního soudu o něco více) jen 35% jejich příspěvků.

  Proto já říkám, když bych měl naopak přetoupit kompletně do II. soukromého pilíře a dostal z něj

  …ne nějaké zhodnocení,

  ….ne 100% vlastního vkladu bez očištění o inflaci

  …ale jen a toliko více než jen 40% toho, co jsem tam kdy odvedl…tak taková banka by se mnou při tom, že mi ukradne 60% mého vkladu a nic z něj nezhodnotí,

  …SE KE MNE ZACHOVÁ SLUŠNĚJI A FÉROVĚJI NEŽ INSTITUCE – JMÉNEM STÁT.

  P.S. Deprimující je, že z průběžného pilíře také nejde za celý život vystoupit. Leda tak, že se stanu OSVČ či podnikatelem (ale proč když jako zaměstnanec mám všechny ty krásné bonusy, státem předepsané jistoty a osobní benefity zaměstnavatele)…nebo dát státu ČR „výpověď“ a jít pracovat jinam. Zajímavý penzijní systém mají třeba v Nizozemsku, Británii nebo Švédsku.

  1. 1. Kážete o koze tak, kde já mluvím o voze.
   2. Kdo a jak garantuje ty „smluvní garance“?
   3. Z průběžného pilíře samozřejmě vystoupit nemůžete, protože v něm nejste pro sebe, ale pro ostatní a ti nemohou být ponecháni napospas vašemu rozmaru. Naopak z II. byste měl mít možnost vystoupit, protože jste v něm sám za sebe. Pokud ji nemáte, vypadá to ze všeho nejvíce jako státem garantovaný zdroj příjmů pro soukromé podnikatelské subjekty – fondy.

 2. Pardon tady mi vypadla část věty….“Že teď vy platíte státu, vám nezakládá žádný, ale žádný skutečný nárok na to, aby za 20 let moje děti platily zase vám resp. mně. Mohou se z této země odstěhovat (což jestli zde budou tací co vy, dozajista udělají a já sám jim to jako budoucí senior už dnes doporučím) anebo lidé na rozdíl ode mě si řeknou, mít děti, starat se o ně, investovat do nich, aby pak platili POVINNĚ nějakému Tribunovi ze svého penzi, který je jim svým žitím, politickými a ideovými názory a tužbami trvalou hrozbou jejich svobody a prosperity – tak proč by to proboha dělaly?“….

 3. Jen hooodně velký naiva, placený propagandista a Gora může tvrdit, že státní důchod je rizikovější než nestátní.

 4. Naiva nejsem, naopak, vím jak penzijní systémy fungují ve světě, a jako nejvíce výhodné byly vyhodceny penzijní systémy v zemích jako je Nizozemsko, kde je z 90% penze spořená skrze privátní penzijní fondy a 10% je státní důchod (na výši platu nezávislá!) coby sociální dávka…Podobně je na tom Austrálie a přibližuje se tomu i údajně socialistické Švédsko…

  Naopak NIKDE na světě nemají tak vysoké POVINNÉ penzijní pojištění, ze 100% odváděné a přerozdělované státem…

  Systém hodnocení

  Dle zprávy mezinárodní analytické společnosti Mercer „Melbourne Mercer Global Pensions Index 2011“ nejlépe fungují penzijní systémy v Nizozemí, Austrálii a Švédsku. Ve studii jsou důchodové systémy v 16 hodnocených zemí světa hodnoceny na základě jejich přiměřenosti, udržitelnosti a integrity. Výsledný index se tedy skládá ze tří dílčích indexů Nejvyšší váhu má přiměřenost systému (ze 40 %) a udržitelnost systému (35 %). Integrita systému má váhu 25 %.

  Proč právě Nizozemí?

  Důchodový systém má dva hlavní pilíře: paušální veřejný systém a zaměstnanecký systém. Přestože je zaměstnanecký penzijní systém dobrovolný, nabízí jej 91 % zaměstnavatelů. Právě vysoké zapojení zaměstnavatelů na penzijním systému je hodnoceno jako velmi přínosně. Důchodový věk je 65 let pro muže i ženy. Občané přistupují ke své penzi velmi zodpovědně a vlastní úspory jsou vysoké. Majetek v soukromých důchodových fondech dosahuje přes 150 % HDP. Čistý náhradový poměr mezi čistou penzí a čistým mediánem mezd dosahuje 89 %. Vzhledem k zaměstnaneckým penzím je v důchodovém systému posílen prvek zásluhovosti. Čili s vyššími příjmy se zvyšuje i důchod. V Česku tomu tak díky vysoké redukci při výpočtu důchodu není. V Nizozemí jsou domácí legislativou podporovány zkrácené pracovní úvazky, což se rovněž pozitivně projevuje na zaměstnanosti starších občanů.

  Který důchodový systém je nejlepší?

  (Melbourne Mercer Pension Global Index 2011)
  Země/Výsledný index

  1. Nizozemí 77,9
  2. Austrálie 75,0
  3. Švédsko 74,3
  4. Švýcarsko 72,7
  5. Kanada 69,1

  http://www.investujeme.cz/nejlepsi-duchodovy-system-holandsko-australie-a-svedsko/

  Úspěšné jsou prooto, že tam z větší části stát nepřorozděluje (jako u nás) ale každý převážně spoří individuálně resp. s přísvěvky zaměstnvatele, ale pořád to ZÁVISÍ na indiviuální výši výdělku každého z nich, tedy je to tam založeno z 90% na zásluhovosti a ne naopak jako u nás, že vyšší výdělek je trestán jeho zcizením státem při výplatě následného důchodu výše odměňovaného pojištěnci.

  P.S. Tribune, konzervativní fond vám garantuje výplatu ve výši vkladu, proto také výsledky třetího pilíře byly právě jen ty vklady obvykle ani nezhodnocené o inflaci.

  To můžete změnit, když vyberete vyvážený nebo dynamický fond, kde ale už můžete přijít o vklad – konzervativní fond státních dluhopisů – vám garantuje výplatu vkladu, skrze stát a jeho výplatu garantuje skrze státní dluhopisy přímo stát.

  1. Goro, prosím Vás, nejlepší důchodový systém je takový, kdy si každý může zvolit, jakým způsobem se na stáří zajistí. Není jeden dobrý univerzální systém pro všechny.
   Obávám se, že obhajujete neobhajitelné; z druhého pilíře budou především profitovat penzijní fondy, které si ho vylobbovaly.

   1. Problém je v tom, Michale, že dnes už nenajdete žádný jistý způsob jakým byste se zajistil, máte-li průměrný příjem a nižší, což bohužel platí pro většinu populace. Takže pro tyto lidi v podstatě žádná volba neexistuje.
    V budoucnu se tak může snadno stát, že se tito nezajištění, nemajíce co ztratit, vrhnou na ty trochu (a více) zajištěné a tato možnost činí již dnes jejich zajištění značně nejistým.
    Nejjistější by tedy asi bylo „uklidit se “ někam hodně „bokem“ než se to nejhorší období přežene. Ovšem, jak velké procento lidí má na to, aby o něčem takovém mohli vůbec jen uvažovat na reálném základě?
    S Vaší poslední větou stoprocentně souhlasím.

    1. To není pravda.
     Mediánová hrubá mzda byla v r. 2010 19 314 Kč (průměrná 23 951 Kč), to odpovídá čisté mzdě 15 373 Kč. Občan s mediánovou mzdou odvádí měsíčně 1256 (sám) + 4153 (zaměstnavatel) Kč na důchodové pojištění. Předpokládejme, že 1/4 peněz jde na invalidní důchody (což zhruba odpovídá) , tedy občan s mediánovou mzdou měsíčně odvede na pouze důchodové pojištění částku 4057 Kč.
     Zhodnocení peněz úměrné inflaci je možné požadovat (v případě průběžného systému k tomu dochází jaksi samo), v případě spořícího je to představa reálná. Tudíž, chceme-li zajistit v důchodu 70% životní úroveň, je třeba, aby na 1 měsíc v důchodu občan pracoval (a odváděl) 2,6 měsíce. Jinými slovy, středoškolák (práce 20 – 60 let), si vydělá na 15,4 roku důchodu, vysokoškolák (práce 25 – 65 let) taktéž. Zajistit si 15 let před smrtí život na státní útraty mi přijde jako slušné sociální zajištění.
     Jinak stran lidí, kteří nemají co ztratit, je třeba se vzdát především ideálů humanity a bránit se.

  2. Myslím že by bylo dobré zeptat se politologa a zarytého konzervativce Tomského, co si on myslí o fondech. Přišel v nich o mnohaleté úspory. A není to tak dávno. Když to krachlo v Británii.

   1. Čekal bych, že si bude lhát do kapsy, aby v ním měl alespoň něco, když už mu v ní realita udělala takový průvan. Určitě něco ve smyslu, že chyba není v soukromých fondech, ale ve státu, stát je špatný, nechci stát, státe, pomoz mi.

   2. Zarytý „konzervativec“ Tomský je především neskutečný mamlas, co se tady neuchytil po plyši v nějaké dobře placené zašívárně. O nedovzdělaného knihovníka neměla tehdejší vexlácká modrající garnitura nějak zájem.

 5. Viděl bych problém někde jinde.

  Proč je současný průběžný důchodový systém tak brutálně nespravedlivý (místo aby důchod odpovídal určitému procentu z platu, pro všechny stejnému), že se některým lidem alespoň teoreticky vyplatí absurdně zkonstruovaný druhý pilíř?

 6. Každý vidí problém jinde. Ten základní pro mne je ten, že projekt 2. pilíře smrdí riziky na dálku a že ho předkládá zcela nedůvěryhodná vláda, neschopná plnit elementární rysy své politiky, tedy vláda zcela podvodná. Jak tvrdí rybelárové, každý svého štěstí strůjcem – měli by tedy všichni vstoupit do 2. pilíře jako jeden muž či žena – třeba tak dosáhnou oslnivého počtu 100 tisíc klientů.
  Zatím neriskují mnoho – jejich úložky skončí tak za rok a půl na jejich kontech v 3. pilíři – o své peníze tedy nepřijdou. O ta státní procenta ovšem bezpečně ano.
  Račte tedy vstupovat po řadě a netlačte se. :-))
  Pěkný večer a fondům 2. pilíře aspoň tu pevnou naději. Ale upřímně – nestojí to za tu námahu.

  1. „každý svého štěstí strůjcem“ nijak neimplikuje „svěřím své peníze do správy někomu, koho neznám, bez možnosti si je vzít zpět“

   1. S potěšením konstatuji, že i rybelár vidí, kterak je vládní projekt druhého pilíře hovadný. Jako ostatně většina těch oslnivých finančních nápadů, jimiž nás pánové zprava bez rozdílu odstínů svých barev zásobují. Je v tom patrná naděje – lidová moudrost praví, že poznání je cestou k polepšení. Jen tak dál!

    1. Pánové zprava (pokud jsou opravdu zprava) nechají každého, aby si nakládal libovolně se svými vlastními penězi. Neintervenují ve prospěch těch „líných“, ani těch „šikovných“.
     Druhému pilíři se nechá ubránit zatím lépe, než daním…

 7. Goro bezte do zandele I s Melbournskym Mercerem!
  http://www.globalpensionindex.com/
  Ten podle vas dokonaly Australsky system, tedy ten statni je tak zkurveny ze ma to nejnesmyslnejsi pravidlo na svete.

  Pracoval jste cely zivot , cely zivot a platil dane ?
  Dostanete dnes cca 1000 klokanich dollary mesicne!
  Samozrejme plus ten privatni pilir pokud nejaky mate!

  Neodpracoval jste v zivote ani jeden den? Stejne tak jako ten co pracoval a platil dane dostanete tech 1000 statem garantovanych (samozrejme bez pilire a jen tech tisic!)

  To jen kurzovni prepocet dela opticky dojem ze to je OK protoze to je cca 20k mesicne.
  ale z tech 100 mesicne jsou tu penzisti stejni chudaci jako u vas s 8 tisici !
  A vite kolik je dnes tech bezpilirovych na hole penzi? Stale je to nadpolovicni vetsina penzistu.
  A stat plati a bude platit minimalne jeste 2 desetileti nez FSICHNI pracujici budou dostava povinne penzijni sporeni!
  Co s temi co ho nemaji a nepracuji? Asi je semelou na hnojivo :-)
  Povinnost platit supperanuation bylo zavedeno nekdy pred 20 lety a teprve ted pomalu na nej nekteri odchazi do penze.
  Tak si ty kecy o tom jak stat nic negarantuje strcte !
  Jiste za dalsich 20 let ci tak nejak se stat tesi na to jak rekne ze dnes uz kazdy mate svoji penzi na kterou jste si setril, tak ta statni konci!
  Vy a Kalousek byste statni penzi v CR jak to vypada nejradeli zrusili uz zejtra :-(

 8. Vždyť to říkám, to máte vcelku efektivní a hlavně spravedlivý důchodový systém a navíc i sociálně citlivý. Holt jestli někdo vydělává 10k AU$ měsíčně a někdo jen 1k AU$ měsíčně, měl by mezi jejich důchodem být rozdíl tak 7násobek.

  Zajisté znáte naše prezidenta Zemana (ano, ten opilý na tom videu jak ho zná už celý svět). Odcházel do důchodu někdy v roce 2001 stejně jako maminka. Maminka coby účetní s platem asi 35tis. a pan Zeman s premiérským platem 130tis. Maminka dostala důchod asi 11.800 a pan Zeman asi 13tis. rovných.

  Takový důchodový systém který takto zohledňuje zásluhovost já říkám „rovnostářský terorismus“ a proti takovému jako proti každému bezpráví, které má za cíl okrást ty, co se proti většině společnosti provinili tím, že si dokázali najít takového kapitalistu, který nejen že ukrutánsky vykořisťuje, ale který za to vykořisťování i nadprúměrně platí. Ne snad z lásky k vám, jak říkal jistý trevírský ekomizující hochštapler, tak kapitalista a jakýkoli kapitalista a vlastník platí údajně jen to nejnutnější na holé přežití resp. jak on říkal, na „prostou repdukci pracovní síly“. A hle, přesto jsou tu ti, coby vykořisťovaní zaměstnanci co vydělávají 4, 5 nebo 8násobek průměrné mzdy, (tady už platí stropy) kteří platí 4x, 5x, 7x více a dostávají jen řádově o desítky procent větší důchod na úrovni pár (doslova) tisícovek.

  Takže jakákoli jediná koruna ODKLONĚNÁ od státní ruky, co vám ji stát ukradne ve prospěch tzv. „potřebných“ je zadostiučením pro celoživotně nadprůměrně příjmově saturovaného člověka, plnící už tak zásadně roli ono Sobotkova „daňového soumara“ aby byl v té nejperfidnější, nejfalešnější a tragicky nejnespravedlivější dani co u nás máme a co orwellovským slovníkem nazýváme „pojištěním“ a ještě prý sociálním) – okrádán….

  Copak se lze pojistit na to, abych patřil k vyšší či nižší sociální skupině nemám-li k tomu pracovní a vzdělanostní předpoklady zajistit si totéž i bez jakéhokoli mně násilím vnuceném pojištění, fungující pro nemalou skupinu lidí nikoli jako jakékoli pojištění, ale naopak jako sociální výpalné před mafií sociální spodiny která svoji většinovou podporu od státu praktikuje vůči mě jako člověku zákonem kodifikované násilí a to jen proto, že si dokážu sám a bez podpory kohokoli z nich samotných neřkuli nějakého státu – zajistit si svůj příjem na bázi stejného principu – tedy že se nechám zlým kapitalistou vykořisťovat?!)

  Pak jakákoli odkloněná koruna z mé peněženky vynucená jít skrze stát na to tzv. „sociální pojištění“ kamkoli jinam než do nenechavé ruky státu, je pro mě zadostiučením, protože jestli po odevzdání ji státu dojde ze 70% mého příspěvku k defradudaci, pak nemůže být horšího soukromého subjektu, co by mi okradl snad ještě více než to, co mi pravidelně už 18 let dělá instiruce jménem stát.

  1. Normální člověk se 130 tísíci platu si spoří v 3., 4. a nevím jakém pilíři, takže pak má důchod ne 13 ale mnohonásobně vyšší, jako v tom Nizozemsku.

   Pokud máte vysoký plat a rozházíte ho, je to vaše hloupost, nikoliv státní zlodějna.

   1. Ostatně i vaše maminka si mohla 20 tisíc měsíčně ukládat do 3. pilíře (ala Nizozemci :-) a být dneska vysmátá.

   2. Což nic nemění na tom, že současný důchodový systém znamená bohapusté okrádání těch bohatších, což uznal i ústavní soud.

    1. Na thema bohapuste okradani, si lze promluvit nejen na internetu cesky psanem z Michalem, Gorou a dalsimi,
     ale je mozno na toto thema narazit snad FSUDE :-)
     A nejen na thema nespravedliveho penzijniho prerozdelovani ale NESPRAVEDLIVEHO prerozdelovani vubec.!!! fuj tajxl !
     TEDY JAK PRO KOHO cha cha cha :-)
     Tak na pr. v breznu na hlubokem snehu v Japonsku kde stejne jako u vas v Alpach se sjedou lide ze sirokeho okoli jsem narazil na starsiho pana ktery ve svem nesouhlasu s danovym a penzijnim systemem v Klokanii hlasal nazor, ze pokud vlada povazuje za spravedlivou tu svoji soucasnou svinarnu ve vybirani dani a v penzijnim systemu, pak by mela jit s tou spravnosti az do konce a pokud nekdo plati 3x vetsi dan a 3x vice prispiva do statni kasy, pak by bylo spravedlive aby mel pri volbach 3 hlasy a nejen jeden jako ten co plati 3x mene.
     Logicky ze mu z toho vychazelo spravedle take to ze neplatic dani by mel mit I neplatny hlas :-)
     Ostatne nic noveho pod sluncem, jiz pred par stoletimi na UNI v Praze to dopadlo podobne = 3 hlasy proti jednomu!
     Tomuto spravedlivemu system jiste nekteri spravedliveji premyslejici (pres penize only) velmi dobre porozumi, zatim co jini kterym zustaly zbytky prednasek z marx-leninismu pod kuzi prave naopak :-)

     Von ten svet je vopravdu nejak podivne nastavenej, dneska stejne blbe mozna blbeji nez fcera !
     TV a masmedia plny kecu o korektnosti, multiculti, pomalu aby si dal clovek zamek na hubu az tak ze nez neco rekne nebo napise aby si to 3x rozmyslel aby nahodou nenarazil, Pravda a laska by chtela a mela vladnout svetu a vono hovno hovno !
     Strili se, vrazdi se, lidi se vokradaji, staty se rozkradaji , demokracie se vyvazi az tak dobre a az tak moc a dlouho az se olejem a zlatem vyvazi,…..a FSECHNO je v pohode
     Kdyz je toho vic nez dost a negdo se vozve nebo obcas I do ulic lidi vyrazi
     tak to demokraticky vlady zarazi,
     a nic a nic se nedeje , jede se dal krajinou temnou.:-(..
     Toz tak soudruzi demokraturnici s usmevem na trzni v lici:-(
     Jak dal ?

     1. Ten váš starší pán má úplnou pravdu. Žádné zdanění bez reprezentování, žádné reprezentování bez zdanění. Pěkně u voleb ukázat daňové přiznání za poslední dva roky a hlas bude násoben částkou odvedených daní. To by mohlo fungovat.

     2. Michale ano , pro spolecenskou vrstvu Vasi tridy, Vasi urovne co plati dane nerovne :-)
      ale nekolik ale. ale ale …..
      Jak byste skloubil tyhle novy pomery se soucasnymi Pravdy a Lasky rozmery, s multiculti, bez rasismu s recmi jak jsou si a jsme si FSICHNI rovni?
      a dalsi dlouha rada od toho se odvijejicich rozporu v podrobnejsim rozboru ?

      Vite o tom ze pan milliardar Buffett prohlasil ze ON za to nemuze ze ON plati mensi dane nez jeho sekretarka:-)
      Tihle hosi co jsou na pricce nejvyssi, ti jsou jak se u vas rika za vodou,
      dokonce jsou za vodou az tak moc, ze jsou ochotni se podilet vice nejen na charite,
      ale na obecnem blahu a danich , ktere Vy odmitate tak zaryte :-(
      …. , opet pan Buffett se dokonce nechal slyset ze je ochoten platit dani vic, On ze za to nemuze ze je na neho a ostatni nejbohatsi system tak hodny ze jeste vic nez az moc:-(
      Jo a taky se superbohatci co nejvic vydelali na akciich najednou co nejvice akcii zbavuji!
      Proc asi prestavaji verit necemu na cem sami tak zbohatli ?
      Nejen Buffer ale I dalsi superuspesnej Paulson co presel od GoldmanSachs k JWBushovi mu delat ministra pres finance a bankovni figle taktez!
      (Unfortunately Buffett isn’t alone!. Fellow billionaire John Paulson, who made a fortune betting on the subprime mortgage meltdown, is clearing out of U.S. stocks too.)
      Ctete „moneynews“!
      http://www.moneynews.com/Outbrain/billionaires-dump-economist-stock/2012/08/29/id/450265?PROMO_CODE=FE8A-1

      Take Michale kdyz tak vehementne zatracujte stat a jeho dane a propagujete charitu, malo tu vychvalujete ty bohate jako treba Bill Gates a dalsi esa co milliardy na charitu davaji a mist na zebricku nejbohatsich se sami dobrovolne vzdavaji .
      Zlepsete svou agitaci propagaci aby jeste vice modri byli vasi TRHu ptaci :-)
      Cest Vasi praci by radostne stebetali
      a vic „doprava“ to jeste vzali
      take za svelte zitrky bez dani jako Vy se modlivali:-)
      Amen

     3. Tomu, že jsou si všichni rovni, by naopak odpovídalo rovné hlasovací právo a zároveň rovná (paušální) daň na chod státu. Pokud platím 10x vyšší daň, než můj soused, taky mi nepřijde, že jsme si „fšichni“ rovni.
      Nevím, jak to Buffet dělá, že platí nižší daň, než jeho sekretářka a moc tomu nevěřím. Možná myslel nižší procentní sazbu. Jinak pochopitelně, kdo je za vodou, už tolik peníze nepotřebuje a snadno dává levity těm ostatním, že by se měli uskrovnit také.
      Pokud jde osobně o mě, nepovažuji se ani za chudého, ani za bohatého. Střední třída, kam se řadím, tj. lidé s příjmem mezi průměrem a cca pěti až sedminásobkem průměru, jsou na tom v podstatě nejhůř; stát je odírá o daně, ale zároveň jejich příjmy nejsou natolik velké, aby se vyplatily daňové optimalizace skrze daňové ráje. Alespoň prozatím.

     4. Prestavate se mi libit, uz proto ze zase nemam zadnou zasadni vyhradu:-(
      S vyjimkou Buffetta on to opravdu rekl a mozna jako nadsazku, cisla nezminil, ale ochotu platit vice projevil:-)

      Ja Vam mohu zaslat nekolik jmen zdejsich bohacu kteri daji radeji million (vas meloun) accountantovi a nekdy I vice jen aby nemuseli platit statu a kdyz tak minimum nejradeji ale kdyby nemuseli vubec nic !
      Proc to delaji zase ja nerozumim. Proc expertovi na financni klicky uhyby a vsemozne az nemozne financni vyfikundace plati a plati a proc ne priznat sumu a zaplatit dan ?
      Presne tak stejne to praktikuji bohati v USA a vlastne po celem svete.
      Jak jste spravne pripomenul :
      jejich příjmy jsou natolik velké, ze se vyplati daňové optimalizace skrze daňové ráje!

      Pak ovsem se nekteri Mistri BANKSTERI dohodnou a sdeli svetu
      ze financni raj zvany Cypr uz se nema jako drive k svetu ….a bum…
      take pres 2000 subjektu z CR prislo o sve chytre pred zdanenim odklonene penize:-(
      Cim to ze tihle banksteri kdyz jde o cismenka zvane penize neznaji bratra ?
      A Vy tuhle bandu pro nez se jmeno tezko hleda
      a jejich nepoctivost jinym spati neda
      Vy je obhajujete, propagujete chvalite
      kduykoli se o penezich bavite
      Vy o jejich zlodejnach a zlocinech nevite?
      Nebo se jenom tak stavite ?

     5. Zesvetstely, sekularni stat, do sveta vysly od vyssi autority…kam a ke komu asi takovy stat vychazi, Astere?
      Zrejme k lidem, rekl bych, k horam, stromum a ptactvu nebeskemu asi ne…tedy ke kazdemu zoon politikon, zivocichu spolecenskemu, ke kazdemu z nas.

      Ruzne rozumy nalezneme v ruznych dobach a u ruznych lidi…rozumne je, aby vlada statu zustala u domaci, bile rasy, jez na prislusnem uzemi se vyvinula, taktez rozumne je predat vladu nad spravou statu Bohu, zastoupenem v panovnikovi- neb kdo lepe bude spravovat zemi, nezli od boha vyvoleny, bohem povereny dedicny spravce? A kdo jiny by mel spravovat zemi lepe, nezli ten, kdo nejvice prispiva do statni kasy?

      Same rozumy, same rozumbradovani, tak logicke a do sebe zapadajici, ze nedokazte rici sve NE!
      Ledaze byste mel zkusenost s tim, ze do internacnich taboru zavreme i ty nepohodlne, dedicny panovnik zesili po nechranenem styku s nevestkou a ten kdo nejvice plati si pak (logicky a rozumove) z tech, kdo plati mene, nadela otroky… :o)

      Nejvice je atakovana osoba, sekularni (k lidem vysly) stat obhajujici, trvajici na rovnosti, obcanskem principu a rovnocennem pristupu k pravu.
      Jeden obcan= jeden hlas bez mandatu (at lidskeho ci financniho) je trnem v oku mnohym…rozum pak rika, ze kdyz se proti takove „sekularizaci“ ozyva jeden „rozumny“ protiargument za druhym, pak to asi bude v poradku :-)

     6. Astr: Optimalizovat nespravedlivé daně přes daňové ráje není nic špatného. Já obhajuju nízké zdanění pro všechny; a především, svobodu si organizovat své věci po svém, tedy sám se rozhodovat, na co své peníze dám a na co ne. Zlodějiny a zločiny neobhajuju žádné. Nehleďte na všechny bohaté stejně. A kraťte prosím text za zvýšení jeho informační hustoty.
      Anonym: Buď jeden občan = jeden hlas, ale také jedny peníze z daní, nebo ať jsou daně nerovnoměrné, ale pak ať je jim úměrný i hlas.

   1. Michal:
    A kraťte prosím text za zvýšení jeho informační hustoty.
    Anonym: Buď jeden občan = jeden hlas, ale také jedny peníze z daní, nebo ať jsou daně nerovnoměrné, ale pak ať je jim úměrný i hlas.
    Kratim a k veci kracim:
    http://www.smh.com.au/opinion/political-news/the-70-mega-rich-who-dont-pay-tax-20130506-2j3ng.html

    Spravne to pisete, to je rozpor celeho dnesniho sveta tedy alespo0n te demokraturni casti:
    Ano dane podle vyse prijmu, ale hlas jen jeden a stejny pro FSECHNY!
    Ale nehrajte si na hloupeho, tato forma demokracie s volebnim hlasem pro kazdeho ovcana, to nicem nerozhoduje, kdyby ano uz by to bylo davno zruseno !
    Mate sice vyhrady jak to funguje (pokud jde o nespravedlive vybirani dani) ale jinak je to Vas system ktery obhajujete, tedy s malymi „danovymi“ vyhradami.
    Ono sice je to jeden hlas pro chudeho jako pro bohateho ale dane ruzne, takze ty kecy P&L a jak jsou si lide rovni a co je a co neni spravne multiculti a korektni a podobne zvasty to je samozrejme v hlubokem rozporu se skutecnym dnesnim behem sveta.
    Hlavne vsak sam nejlepe vite ze sice pri volbach je to 1 hlas pro kazdeho stejne, jenze po volbach FSECHNY ty vlady pracuji a predhani se ve sluzbe ne pro chude, ale pro bohate! Tem slouzi
    . Ze Vam osobne to pripada ze slouzi malo a ze je toho jeste vic co by se chudym vzit dalo, to je jen Vas dojem ,
    hlavni je jak to funguje a funguje to tak ze velky business je vzdy ne s lidem ale s vladami spojen a dane od lidi jen dalsim pro bohatce zdrojem, jak Kalousek prave predvadi a lid na danich okrada a podvadi !.
    Lid je nic lid je jen spotrebitel a kecy o rovnosti a korektnosti
    maji alespon blbymi recmi, ne skutky ale jen recmi, zakryt a odvest pozornost od nerovnosti !
    Prectete si po sobe za co Vy se tu bijete
    vse je skoro OK, jen tak dal po zajete koleji TRZNE vyjete a ujete,
    jen dane Vam vadi, chcete nejmensi az zadne
    jen at charita dle Vas vladne! :-(
    Kulo !
    Neni kazdy Bill Gates a jen CHARITA rozhodne svet nezlepsi ,
    pokud by to jen na ni bylo postaveno tak ve svete bez dani, kdo si nejvic polepsi ?
    Odpoved je jasna ze jen pro bohatce budoucnost dal krasna.
    Dle Vase prani “ zkratim text za zvýšení jeho informační hustoty“
    reknu to na zaver strucne:
    Zatim dane musi byt, neb I chudi chteji zit!
    (charita je neuzivi, to jen Michalove nerozumi a se divi )
    Amen

    1. Chudí by žili i bez daní, neboť:
     1) aparát k jejich výběru zřízený + daňové poradenství stojí téměř tolik, co stát vydělá na DPFO a DPPO
     2) firma či jednotlivec by peníze ušetřené na daních použil k jinému účelu a tedy dal někomu jinému vydělat
     2a) ovšem by se chudí museli snažit být užiteční, aby nebyl důvod dávat vydělat cizincům; ať už v ČR nebo mimo ni

     1. A) Ti cizinci prinasejici obet, za linou ceskou pakaz-to je for roku. Vy oslle, tohle krmivo muzete servirovat tak leda na webech podobneho razeni jako je tento-lide co sem chodi znaji problemy tohoto druhu s podobnym stupnem realnosti blizicimu se Starym povestim zidovskym.
      B)Myslenka hlasovaciho prava podle odvedenych dani je uzasna-v podstate by byli eliminovani vsichni volici ODS a podobnych zlodejskych uskupeni. Takze zmrdici, bezte do toho ;))

Váš příspěvek do svévolně moderované diskuse

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s