Zaveďme pasivní volební census

Napadlo mě to, když jsem četl o panu Valentovi, který v Uherském Hradišti kandiduje do Senátu, ačkoliv žije v Monaku. Zákon to paradoxně nezakazuje (přitom volit pan Valenta jako občan Monaka nemůže (!)) a zjevně to nevadí ani voličům, takže je všechno v nejlepším pořádku. Nebo ne?

Možná by s tím něco přeci jenom dělat mělo, protože proč se někdo stěhuje do Monaka? Kvůli dobrému pivu a čerstvému vzduchu to jistě nebude, mnohem spíše to bude proto, aby, podobně jako například paní Kvitová, nemusel platit daně. A takový člověk, který se sám placení daní v České republice vyhýbá, chce nyní rozhodovat o daních těch, kteří se jim vyhnout neumějí, nebo nechtějí. A tady nastupuje ta zásadní otázka: neměli bychom zavést census na pasivní volební právo?

Historicky existoval majetkový/daňový volební census (to jsou dva trochu rozdílné pojmy, dobrý přehled je např. zde) primárně jako omezení aktivního volebního práva chudiny a dalších deklasovaných živlů (a jako takový by ho někteří i chtěli obnovit), i když v takovém Rakousko-Uhersku existovala podle tohoto článku i jeho pasivní varianta, nikoliv však samostatně (například tento přehled to ovšem nepotvrzuje).

Chudina – dnes nezaměstnaní a bezdomovci – ovšem žádný zásadní problém nepředstavuje, ta je projevem problému, nikoliv jeho příčinou, a její populistické odstavení od podílu na moci nic neřeší, naopak by problém ještě zhoršovalo, protože by vlivu na uspořádání státu zbavilo ty, kteří jeho ochranu nejvíce potřebují.

Skutečným problémem jsou různí vykukové, kteří by daně platit mohli a měli, protože, na rozdíl od nezaměstnaných, mají z čeho, přesto se jim vyhýbají, ale určovat pravidla fungování státu, ze kterého žijí, ale nic mu nevracejí, by chtěli.

A tady by mohlo nastoupit pasivní daňový volební census, tedy podmínění práva být volen daňovým domicilem v České republice a reálným odvodem daní (konkrétní výši nechme nyní stranou). Nebylo by to nejenom spravedlivé, ale i věcně správné? Navíc by se tím podle dogmatu dobrého hospodáře posílila i odpovědnost zákonodárců, protože takový poslanec (senátor) by vždy rozhodoval i o svých penězích.

Nakonec by bylo možno zajít ještě dál a daňovým domicilem v Česku podmiňovat i čerpání dotací, účast na veřejných zakázkách či sponzorování politických stran.

40 komentářů: „Zaveďme pasivní volební census

 1. To je pochopitelně absurdní nápad.
  Voliči si ve volbách vybírají člověka, který bude úspěšně spravovat nějakou část státu. Jeho úspěšnost nemá naprosto žádnou korelaci s tím, jestli aktuálně platí daně; hypoteticky, chtěli-li by voliči vybrat současného manažera nějaké zahraniční firmy, cizince, protože by byli přesvědčeni o jeho kvalitách, měli by na to mít právo.

  Aktivní volební census by byl ovšem naprosto správný. Ten, kdo neplatí daně v ČR, by neměl mít právo hovořit do toho, jakým směrem se bude ČR rozvíjet, jaké budou v ČR zákony, kdo bude zastávat jaké funkce. Žádné zdanění bez reprezentování (každé zaplacené částce daně by měla odpovídat částka hlasu) a žádné reprezentování bez zdanění (kdo neplatí daně, musí být zticha, protože je ostatním na obtíž).

  Jednoduchý způsob by byl sečíst u každého občana ve čtyřech letech předcházejících volbám odvedené daně z příjmů (dividend) a majetku (převodů) a odečíst veškeré státní dotace, dary, pomoc a dávky. DPH se týká stejnou měrou všech a lze ji zanedbat (naopak, chudší platí i poměrně menší DPH).
  Možná bychom se divili, kdo všechno by měl více hlasů, než pan Babiš. Nebo pan Valenta.

  1. Vy jste zářný příklad neschopnost myšlenku opustit. Tohle už tu bylo a moc to nefungovalo, je třeba začít zkusit to jinak. Například dát politikům jasně najevo, že mají hodně společného se státem, který řídí, a že to není jen volná a nezávazná vazba zlatokopa na claim. Já totiž nemluvím o šafářích, jako vy, ale o politicích. To bychom mohli volby rovnou zrušit a vypisovat místo nich výběrová řízení.

   1. Naopak, fungovalo to velmi dobře a přestalo to fungovat ve chvíli, kdy se census odstranil a vlichotit se voličům je práce srovnatelná s exhibováním v Superstar.
    Vypisovat výběrové řízení místo voleb by bylo za současného marasmu nepochybně lepším řešením.

    (meritokracie je lepším uspořádáním než demokracie, ale ještě lepší je, aby si každý o svých věcech rozhodoval sám a společných věcí bylo co nejméně a pokud už byly, pak na uzavřeném a jasně definovaném klubovém principu)

    1. Tak si ten klub založte, co vám v tom brání!!! Řecko prodává své neobydlené ostrovy, Brazílie zase fláky amazonskýho pralesa. Tak se vy a vám podobní dejte do kupy (což je v rozporu s vaším individualizmem) a zakupte si to. Jo a pak mi dejte vědět, jak vám to tam funfuje….

     1. Proč? Jsem vcelku spokojen s vývojem v ČR, potažmo v EU.

 2. Volební census, jak navrhuje Tribun jde cestou, která je prošlapaná neoliberály všeho druhu snažící se dokázat, že „právo nesmí být přiznáno bez odpovědnosti“ a je tedy jen pro ty „správné“ lidi. V duchu protestantských ctností, kdy člověk má být prospěšný pro společnost vytváří-li bohatství, na kterém participuje pak celá společnost, a čím víc a usilovněji pracuje, náleží mu z toho bohatství i náležitě větší díl než ostatním. Základ anglosaského, původně puristického konzervatismu, poté co levice emancipovala člověka od pověr a mýtů k sebevědomému občanství, ovlivněná darwinismem a sociálními hnutím za lidská a občanská práva, nám tento konzervativní model „zliberalizoval“ do práva myslet si a dělat co chci, pakliže tím neporušuji dvě základní tzv. „přirozená“ lidská práva – právo na svobodný projev svého vlastního žití, tedy fyzickou integritu své osoby a právo nakládat s výsledky svého majetku pocházející ze svobodné práce a následné směny statků z ní odvozených.

  Jedná se tedy o aplikaci představy tolik vlastní konzervativcům modrým i rudým „kdo nepracuje, ať nejí“. Přičemž prací je myšlen především výdělek, který lze poměřovat a jak Tribun upejpavě namítl v závorce, především se vzájemně poměřuje proto, kdo je více občan – kdo více dává, je lepším než ten co méně. Všechny „socky“, co jsou pro stát nákladem, neb jejich „má dáti – dal“ je v poměru k zaplaceným daním a státní podpoře“ v negativním poměru, by museli pak být z takové volby vyloučeni, protože jen sám fakt, že i bezdomovec má „daňový domicil“ v ČR, by asi žádného vykladače tohoto práva neoslnil (už zcela absurdní, musela by se změnit Ústava a pak porušit i Listina základních lidských práv a osob, protože fakt, že státní příslušnost a tedy právo volit je dáno tím, že mám občanství díky tomu, že jsem se v dané zemi narodil a ne že v ní musím imrvére pobývat, toto právo porušuje)

  To je relikt vězeňského socialismu, kdy znamenalo se za ostnatými dráty se narodit a také tam zemřít. Takže fakt, že zde díky EU máme aplikované právo svobodného pohybu neznamená, že když pobývám určitou část roku jinde, že ztrácím své právo státní příslušnosti místa, kde jsem se narodil a které mi nikdy nemůže být zcizeno, naopak, díky v průběhu dalšího života, mého následnému žití i na jiných místech planety, mohu následná další občanství navíc i získávat, z logiky toho, že třeba 50 let života je dost na to, abych žil natolik dlouho třeba ve třech státech, abych svým životech v nich a svoji prací získal i občanské právo volby svých politických zástupců hned na nělika místech NAJEDNOU. Nikdo nemůže říci: „Ty zde nežiješ 100 let permanentně, ztrácíš občanství.“ Co udělal pro stát 20letý člověk za svých za let života,víc než člověk 40letý, co žil 20 let ve svém rodišti a 20 let v jiné zemi?

  Poměřovat by se pak muselo!! Protože jak na jiném fóru vytkl u tohoto článkuTribunovi jistý řečník, že nikde není dáno, že SYNOT tu na jiných daních nezaplatí více, než „socka“ na přímých daních v Karviný. Tento přístup je bohužel typický pro autoritáře všeho druhu a jak pročítám různá fóra v Česku, pak přístup k postkomunistických zemích je velice podobný těm, co si říkají levičáci i pravičáci protože jsou si zajedno tom, že chtějí zavést nějakou formu „práva a pořádku“, v konzervativních USA „Law & Order“, v socialismu autorita státostrany a tzv. „socialistické morálky“, v Rusku národní „kulturně-duchovní“ svébytnosti danou vůlí cara/vůdce, pro všechny je zde nastíněn základní „pořádek“, chudí dostanou skývu chleba od dobrodiného státu, podnikatelé a oligarchové pracující „pro blaho národního(!) státu“ právo si vydělat (za předpokladu že nebudou offshorovat a ukládat peníze v zahraničí mít moc bytů v Londýně, pak dnes i v Rusku je lidem a carem milován, ačkoli přestože doněčtí vládnoucí extremisté snažící se tam zresuscitovat zemi s výrobou řízenou z rad zástupců lidu/sovětů) mluví o znárodňování a „lidové republice“ společenského majetku všech se všemi), pak levice na Západě opravdu podobné autoritářství odmítá.

  Právo volit má každý a právo platit daně tam, kde má trvalé bydliště anebo tam, kde má sídlo firma, díky EU už opravdu je jedno jestli v té či oné zemi, protože jednou budou dnešní národní státy jen bundeslandy státu jménem Evropa – a vláda bude jak v Řecku složena z rady všech regionů a bude vládnou konsensuálně na základě dohody s jejími nižšími volenými zástupci z regionů a diskutovavší oponentní návrhy na Agoře (v Bruselu a Štrasburku) – Europarlamentu. Daňové ráje si EU nevymyslela, vznikly spontánně a to proto, že členské státy samy neměly zájem tyto malé státečky „znárodnit“ do svých velkých regionů odkud pocházejí (Monaku je ve Francii), protože je pro ně VÝHODNĚJŠÍ, aby ti boháči bydleli tam, ale zároveň ve Francii a utráceli peníze za služby a nákupy na DPH na francouzském poběřeží, což je pak v celkovém součtu více než platí lecjaký vinař z Provence , který je navíc dotovaný z daní ostatních Francouzů víc než on sám platí na daních. Nebýt těchto evropských daňových rájů, odstěhují se bohatí z Evropy do Karibiku anebo ještě lépe k Putinovi do Ruska a tam budou platit zajisté nejlevicovější daň následováníhodnou EU, rovnou daň 10% z příjmu fyzických osob a nulových majetkových daních.

  Takže podle návrhu Tribuna by byla prolomena Ústava resp. ústavní pořádek ČR, který je tvořen včleněním do Ústavy Listiny základních práv a svobod, coby ryze českému státně právnímu konstitualismu NADŘAZENÉ mezinárodně právně závazné listině, která nesnese jakékoli „národně-teritoriální“ podmíněnosti toho, mám li PRÁVO požívat základní občanské právo volby ovlivňovat politiku v zemi, kde jsem se narodil, a ke které mám tak neměnné právo občanské volby, bez ohledu NA MAJETEK, VZDĚLÁNÍ či JAKĚKOLI SPOLEČENSKÉ ZÁSLUHY, JAKO PRÁVO ROVNÉ PRO KAŽDÉHO. PORUŠENÍ TOHOTO ZÁKLADNÍHO PRÁVA ROVNOSTI, prosazeného liberálně levicovými hnutím skrze staletí a zrozené z lůna evropského osvícenství a humanismu, by nás pak vrhalo k byzantsko asijským autoritářům, kde Turkmenbašiové a délka jejich biče, jimž ovládají sílu spřežení taženém lidem za nadšeného hýkaní těch tahounů zapřažených do vládní káry, když Turkmenbaši švihne bičem zrovna toho tahouna, co se začne ulejvat a netáhne dost uvědoměle, tak takovýto stát rozhodne dnešní levice v EU neprosazuje, dokonce je antidemokratická, totalitarizující, fašisticky poměřující „národní“ zásluhovost, bez ohledu na fakt že každý je užitečný své zemi jen tím, jak užívá svá občanská práva a jak dalece je aktivním občanem. Občanská společnost je totiž tou Agorou, ne placení daní do příslušného chlívku kde teče to správné korýtko s otrubami.

  1. A už zase kecy o tom jak máme být rádi že milionáři utrácejí a „kupují si“ služby „pracující lůzy“…která nemá právo mít stejnou „svobodu“ optimalizovat své daně :/

   1. Optimalozovat dane muze kazdy uz jen tim, jak se rozhodne hodne vydelavat:-). Nikdo nemuze nikoho nutit byt bohaty producent notabene na jeho uzemi. Coz navazuje na zasadni meritum veci, paklize zde nenatahneme draty a nedonutime zustavsi po natazeni dratu zde hodne vydelavat, nezrusime mezibankovni bezhotovostni platebni styk na mezinarodni urovni, pak se rovnemu zdaneni vsech stejne na zaklade prislusnosti k autorite daneho teritoria/statu, stejne nevyhneme.Coz ovsem nijak neodpovida na otazku nejakeho volebniho censu bez toho, ze bychom si zaroven nerekli KOLIK je uz dost na to mit pravo volit a byt volen a kolik je jeste malo.

    1. pouzivas infrastrukturu uzemi … ? tak na tom uzemi musis platit dane. Jestli ani tohle nechcete pochopit…..

     1. Já bych to formuloval jinak – volební právo jen do přijmu 10 mil. ročně protože majetnější nemusí ovlivňovat politiku přes volby, prostě si politika koupí.

     2. To je sice víceméně pravda, také mě to napadlo, ale na druhou stranu, kvůli 1% nemá smysl dělat žádné převratné změny. To je ostatně také důvod, proč to 1% působí přes ekonomiku více než přes politiku: kdyby se totiž voliči rozhodovali pouze podle svých vlastních zájmů, tak by to 1% politickou cestou neprosadilo vůbec nic.

     3. Já to chápu, ale pak pláčete na špatném hrobě, pak Brumlo, žalujte OSN a OECD někde u nějakého arbitrážního soudu, protože to je jejich vynález.

      Zde je její znění resp. pro Vás, zdůvodnění

      Rozvoj mezinárodního obchodu v poválečných letech s sebou přinesl nutnost vytvořit nástroj, pomocí něhož by bylo možno eliminovat mezinárodní dvojí zdanění. V poválečných letech ovšem již řada členských států OECD měla uzavřeny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, a to nejen na základě prvního modelu z roku 1928 (vypracovaného OSN) ale i na základě dalších 9 modelů. Problémem těchto modelů ovšem bylo, že nebyly všeobecně akceptovány všemi státy, a proto existence různých typů smluv 10 výrazně komplikovala řešení mezinárodních daňových situací. Výše uvedená situace tedy vyžadovala vypracování jednotného modelu, který by obsahoval jednotné principy, definice, pravidla a metody zdaňování. První krok k tvorbě výše uvedeného jednotného modelu pro uzavírání mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění byl učiněn v roce 1955 na poli OEEC (Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, pozdější OECD), kdy bylo přijato první doporučení týkající se problematiky mezinárodního dvojího zdanění. V roce 1956 Fiskální komise započala práci na návrhu prvního jednotného modelu, jenž by sjednotil mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavírané mezi jednotlivými členskými státy OECD. Komise vypracovala „Návrh smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku“. Poté rada OECD v roce 1963 přijala doporučení, na jehož základě měly být revidovány již uzavřené mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi členskými zeměmi OECD.

      Na základě zkušeností získaných při procesu revidování dosud uzavřených smluv, a především v reakci na vývoj přeshraničního obchodování byl návrh prvního jednotného modelu doplněn a v roce 1977 byl přijat nový jednotný model.

      Rostoucí globalizace a rychlý ekonomický růst v 80. a 90. letech minulého století představují hlavní příčinu dalších revizí jednotného modelu, neboť tento se musí přizpůsobovat měnícímu se ekonomickému prostředí. V roce 1992 byl tedy přijat další revidovaný jednotný model. Tento začal být využíván při uzavírání mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění i zeměmi, které členy OECD nebyly. I tyto země začaly podávat k modelu své připomínky, což vyústilo opět v další revizi. V roce 1997 byl přijat další jednotný model, který zohledňoval i připomínky nečlenských zemí OECD.

      Od počátku vzniku modelové smlouvy OECD její vliv v mezinárodních daňových vztazích neustále roste, neboť zemím s odlišnými národními daňovými systémy umožňuje při zdaňování přeshraničních aktivit aplikovat harmonizovaná pravidla. O růstu vlivu modelové smlouvy OECD svědčí jednak skutečnost, že většinu dříve uzavřených mezinárodních smluv členské státy OECD revidovaly, ale také fakt, že se tento model hojně rozšířil i mezi země, které členy OECD nejsou. V současné době existují smlouvy uzavřené na základě modelu OECD i mezi nečlenskými státy. Dalším dokladem rostoucího vlivu modelové smlouvy je skutečnost, že byla použita jako základ pro revizi modelu OSN, který existoval daleko dříve.

      1.2 Struktura modelové smlouvy OECD
      Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené dle modelové smlouvy OECD mají následující strukturu11:

      Článek 1 – Osoby, na které se smlouva vztahuje (Persons Covered);
      Článek 2 – Daně, na které se smlouva vztahuje (Taxes Covered);
      Článek 3 – Všeobecné Definice (General Definitions);
      Článek 4 – Rezident (Resident);
      Článek 5 – Stálá provozovna (Permanent establishment);
      Článek 6 – Příjmy z nemovitého majetku (Income from immovable property);
      Článek 7 – Zisky podniků (Business profits);
      Článek 8 – Mezinárodní doprava (Shipping, inland waterways transport and air transport);
      Článek 9 – Sdružené podniky (Associated enterprises);
      Článek 10 – Dividendy (Dividends);
      Článek 11 – Úroky (Interest);
      Článek 12 – Licenční poplatky (Royalties);
      Článek 13 – Zisky ze zcizení majetku (Capital gains);
      Článek 14 – Vypuštěn12;
      Článek 15 – Příjmy ze zaměstnání (Income from employment);
      Článek 16 – Tantiémy (Directors’ fees);
      Článek 17 – Umělci a sportovci (Artistes and sportsmen);
      Článek 18 – Penze (Pensions);
      Článek 19 – Veřejné funkce (Government Service);
      Článek 20 – Studenti (Students);
      Článek 21 – Ostatní příjmy (Other income);
      Článek 22 – Majetek (Capital);
      Článek 23 – Vyloučení dvojího zdanění
      – 23A metoda vynětí (Exemption Method),
      – 23B metoda zápočtu (Credit Method);
      Článek 24 – Zákaz diskriminace (Non-discrimination); Článek 25 – Řešení případů dohodou (Mutual Agreement procedure);
      Článek 26 – Výměna informací (Exchange of information);
      Článek 27 – Pomoc při výběru daní (Assistance in the collection of taxes);
      Článek 28 – Členové diplomatických a konzulárních úřadů (Members of diplomatic missions and consular posts);
      Článek 29 – Územní působnost (Territorial extension);
      Článek 30 – Vstup v platnost (Entry into force);
      Článek 31 – Výpověď (Termination).

      Mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřená dle modelu OECD se vždy týká rezidentů smluvních států a zahrnuje zdaňování příjmů a majetku. Pro zamezení dvojího zdanění (nebo naopak dvojího nezdanění) smlouva zavádí dvě kategorie práv:

      obecné právo – každý ze zúčastněných států má právo zdanit příjem či majetek;
      výhradní právo – zdanit příjem či majetek má stát, jehož je poplatník rezidentem.
      Tento mechanismus zaručuje, že příjem či majetek nebude zdaněn dvakrát, případně že bude zdaněn alespoň jednou. V případě zdaňování příjmu ve formě dividend a úroků je omezena výše daně, již stát zdroje může aplikovat. Na druhé straně ovšem stát, ve kterém je poplatník (jemuž plyne příjem ve formě dividend či úroků) rezidentem, musí dovolit poplatníkovi aplikovat metodu vynětí či metodu zápočtu13, čímž dochází k zamezení dvojího zdanění.

      Při zdaňování příjmů a majetku na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění dle modelu OECD mohou nastat ve státě zdroje příjmů tři následující situace:

      příjem a majetek mohou být ve státě zdroje zdaněny neomezeně;
      zdanění příjmu a majetku ve státě zdroje je omezeno;
      příjem a majetek nemusí být ve státě zdroje zdaněny vůbec.
      K neomezenému zdanění ve státě zdroje může dojít u následujících druhů příjmů:

      příjem z nemovitostí nacházejících se v tomto státě (včetně příjmů ze zemědělství a lesnictví) a příjem ze zcizení tohoto majetku;
      zisky stálých provozoven nacházejících se v tomto státě, zisky ze zcizení těchto stálých provozoven a zisky ze zcizení movitého majetku, který je součástí provozního majetku stálé provozovny14;
      příjem z aktivit umělců a sportovců na území tohoto státu;
      příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území tohoto státu, pokud doba vykonávání nepřesahuje 183 dní v roce v období 12 po sobě jdoucích měsíců;
      platy, mzdy a jiné odměny vyplácené fyzickým osobám za služby prokazované tomuto státu.
      K omezenému zdanění ve státě zdroje může dojít u následujících druhů příjmů:

      dividend:
      stát zdroje nesmí uvalit daň vyšší jak 5 % z hrubé částky dividend, pokud je příjemcem společnost, která vlastní přímo nejméně 25 % hlasovacích práv,
      v ostatních případech nesmí stát zdroje uvalit daň vyšší jak 15 % z hrubé částky;
      úroků:
      stát zdroje nesmí uvalit daň vyšší jak 10 % z hrubé částky úroků.
      U následujících druhů příjmů nemusí dojít ke zdanění ve státě zdroje vůbec, naopak mohou být zdaněny ve státě, v němž je poplatník rezidentem – jedná se především o:

      licenční poplatky;
      zisky ze zcizení podílů, akcií a jiných cenných papírů;
      penze;
      platby, které dostává student za účelem úhrady vzdělání;
      zisky z provozu lodí a letadel v mezinárodní přepravě, lodí v tuzemské přepravě a dále zisky ze zcizení těchto lodí a letadel;
      zisky podniků, které nevykonávají činnost ve státě zdroje prostřednictvím stálé provozovny.
      Smlouvy o zamezení dvojího zdanění dle modelu OECD dovolují smluvním státům k zamezení dvojího zdanění užít následující metody zamezení dvojího zdanění:

      metodu vynětí: příjem nebo kapitál je zdaněn ve státě zdroje, ve státě, kde je poplatník rezidentem, je ze zdanění vyjmut, většinou se ovšem bere v úvahu při určování daňové sazby, jež se bude vztahovat na zbytek příjmu poplatníka;
      metodu zápočtu: příjem nebo kapitál je zdaněn ve státě zdroje a podléhá zdanění i ve státě, kde je poplatník rezidentem; daň zaplacená ve státě zdroje je odečtena z celkové daňové povinnosti poplatníka ve státě, kde je rezidentem.


      Jestliže tedy máte něco proti tomuto principu, nejprve si prostudujte za jakým účelem tento mezinárodní zákon vznikl a jak se dotýká té vaší infrastruktury. Neřku-li, že infrastruktura, tedy ta dnešní, je už 10 let sanována z peněženek západoevropských daňových poplatníků, tedy mj. z těch bohatších zemí EU (Británie, Nizozemsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko) kam se daně offshorují.

      Myslím, že další přetahovaná v tomto pozbývá smyslu. Další dokument je vypracován OSN, tj. chcete-li, zažalujte OSN, že tento princip sama schvaluje a sama jej zavedla souběžně s institucí OECD (ta je zavedla primárně jen pro své „bohaté“ členy, protože OECD na rozdíl od OSN, je institucí „výběrovou“, členy jí jsou jen ekonomicky nejvyspělejší státy světa.
      Když se podíváte že se to týka především obchodování s cennými papíry (přes internet a jedná se o assety umístěné v zahraničí, nebo prodej licencí -např. SW subskripce, pak nevím, proč by ČR měla mít ze zisku z těchto obchodů nějaký profit, když se jí vůbec netýká a navíc, SW licence prodávaný přes internet a vše co se obchoduje přes internet a nemá hmotnou podstatu nijak nezatěžuje žádnou infrastrukturu, i kdyby ty dálnice platili čeští důchodci a ne jejich uživatelé už tím, že platí státu za jejich používaní hned explicitně jednu speciální daň, ba co víc, platí se tu klasické mýto.

     4. A zase další kecy … zamezení dvojího danění je hezká klička jak se danění vyhnout úplně – jenže to nechcete slyšet že jo ?
      Internet je nehmotný, ale počítače a kabely jsou hmotné dostatečně…jenže to podle Vás není infrastruktura že ?
      A co se týče „licencí“ a „autorského práva“, tak v téhle oblasti je současnosti taková „svi…..“, že plně souhlasím s piráty. Stávající systém je nutné plně překopat. Proč má autor díla – třeba sochař – dostat zaplaceno jednou, ale autor písně (hlavně ty naši češi co si vzali melodii ze západu a dali k tomu český text a hned je to nové autorské dílo kde může OSA krásně vybírat výpalné – pro OSU jsme piráti všichni – a když už jsem si své pirátství „předplatil“ nákupem CD či DVD, či jenom papíry do kopírky, tak si na ně mohu uložit něco stáhnutého z internetu – no vždyť už jsem za to JEDNOU zaplatil…) bude dostávat zaplaceno dalších x let… ?
      Kde jsou ty liberální férové šance nepokřiveného trhu ? Kde je Michal aby proti této deformaci protestoval ?

     5. Michal zde! :-)
      Pokud jde o autorské právo, ani sochař nezůstane bez odměny, když si někdo vysochá kopii jeho sochy. Češi, kteří převzali melodii „ze západu“ a kořistí z ní, platí tantiémy autorovi melodie. Stáhnout z internetu si můžete a zkopírovat pro VLASTNÍ potřebu (krom softwaru) cokoli chcete (právě za to platíte poplatky z CD, DVD a kopírek), jen to nesmíte šířit.
      Tolik opravník obecně oblíbených omylů. :-)

      Daňové zákony jsou plné kliček. Kdyby každý jedinec, každá firma mohli platit za jednotlivé služby, které po státu vyžadují, přímo, nebylo by kliček (tolik) potřeba. Ale to tu povídám již několikátým rokem… A marně.

     6. tak opravime opravnika :)
      cesi plati tantiemy autorovi melodie ? prosil bych link na nejake zdroje….
      kopirovat pro vlastni potrebu mohu – ale ne proto ze za to platim polatky OSE … to jste zmotal zase dve veci dohromady…a jsou silne tlaky na zruseni tehle „ceske vyjimky“…je to pry i v te TTIP…
      sochar dostane autorskou odmenu za kopii sochy … musim se priznat ze tohle nevim. zatim jsem vsude cetl ze socha je jednorazove dilo. prosim opet o odkaz.

      firmy by nejradeji neplatili nic….zrovna ted pan Culik na blistec se rozciluje ze ceske hospody neplati dane. A uz v textu zapomina na rozhovory s nekolika vladtniky hospod kteri rikaji ze kdyby pristoupili na placeni dani tak musi zvysit ceny za jidlo a piti a lidi jim prestanou chodit a oni zkrachuji a nebudou uz platit ani ty male dane ktere jeste tak nejak platili…ona je totiz ekonomika komplexni a ne pouze jeden cerno-bily dej jako je platba dani.
      ja rikam ze kdyz firma nekde neco provozuje tak tam taky ma platit dane. a kdyz je mezinarodni firma roztazena v nekolika statech tak ma v kazdem state platit dan primerenou tomu co v tom state spotrebovala a jaky tam mela zisk…

     7. Nejen firmy by nerady platily, i já bych nejraději neplatil nic.
      Proto by bylo nejlepší zpoplatnit přímo státní služby.

      Jinak je pochopitelně zcela a naprosto absurdní, aby kamionová dopravní společnost platila ze zisku 1MKč stejné daně, jako softwarová firma.
      Náročnost na státní služby (silnice, registr vozidel, ŽP) je docela jiná.
      A tudy vede cesta – zpoplatnit každou věc, kterou stát pro firmu/člověka dělá. Mýtné, poplatky, přímé platby. Ty užitečné státní úřady (silnice, dálnice, nemocnice, školnice :-)) si na sebe vydělají.

      A že nebude chtít nikdo zaplatit bezpracné živobytí nějakému lemplovi? To je mi úplně, ale úplně jedno.

     8. To mi neřeklo nic…ten odkaz. Ptal jsem se na „dílo“ – sochu sochaře.
      A jestli autoři „české“ písně s původní zahraniční melodií platí autoru té melodie – to zdroje nejsou ?

      Jistě pane ministře – tam byl také jeden díl kde chtěl ministr „zrušit“ kulturu – protože si na sebe nevydělá a je tedy zbytečná … tohle máte na mysli ?

      SKY ONE už si nechala licencovat slovo SKY … takže ho nikdo nemůže používat ke „komerčním“ účelům …. kam tohle povede ?

      A nemluvil jsem o stejné dani v její „výši“, ale o stejné „nutnosti“ platit daně..vždyť ten můj text máte o něco výše :(

      Společnost jsou jedinci – s tím přeci musí liberalista/libertarián souhlasit – a jedinci mají mít volební právo. Jak tady psal GORA (pokud si to dobře pamatuji) – co je to společnost ? A já se stejně tak ptám – co je to právnická osoba ? Aby směla mít volební právo úměrné její …. čemu ? …. velikosti ? moci ? zásobě zlata ?
      I když je pravda že někdo musí ohledat slepou uličku poznání, aby pak mohl říci: „Tudy ne, přátelé !“

  2. Klasik by řekl mnoho povyku pro nic. Volební právo je již nyní omezeno a podmíněno mnoha způsoby (věková hranice, státní příslušnost, etc.). Žádný zákon, ba ani ústava, není zákon přírodní, který by nešel změnit. Svoje zákony si píšeme sami a jaké si je napíšeme, takové je budeme mít. Jenom já pamatuji asi pět významnější změn ústavy. A svět se co? Svět se pořád točí. To, že jsou mezinárodní normy nadřazené, ještě neznamená, že jsou neměnné. Právo je ze své podstaty pouze věc dohody, tu více tu méně dobrovolné. Ženy také neměly volební právo, a teď ho mají. Když lze někde přidat, lze jinde i ubrat.

   1. To je dobrý nápad….“Ženy také neměly volební právo a teď ho mají. Každý zákon, který šel přidat, jde i ubrat.“

    Meritorní přesmyčka jak od kouzelníka Pokustóna.

    Takže klidně zrušme ženám volební právo, je to přeci jen věci dohody. Zákonem posvěťme upalování Židů, vždyť jak snadné, jen stačí napsat zákon „O čistotě rasy“.

    Hmm, takže stejným způsobem „půjde“ změnit ne, Ústava, Tribune, pořád nevíte, jak funguje náš právní a konstituční ŕád. Vy tu nechcete přepisovat Ústavu, ale ÚSTAVNÍ POŘÁDEK, (vygooglujte a poznáte rozdíl).Listina základních práv a svobod není součástí naší psané ústavy. Je součástí něčeho vyšší a neměnného. Naší civilizační vyspělosti. Naší evropské DNA. Listina není „naše“ Ústava, ale planetární zákon civilizovaného světa. A tou naše země, i když s jejím zřízením nesouhlasíte, prostě je. Takže zanechme akademických debat. Nezměníte náš civilizační úzus, že se drží vidlička v levé a nůž pravé ruce, stejně jako to, že v liberální společnosti je právo jedince povýšené nad zájem skupiny/celku. Tečka.

    Toto nikdy nezměníte jinak, než že byste jako vítěz III.světové války toto vnutil v nějaké Jaltské konferenci Západu včetně nějaké Postupimské dohody. Musel byste zvrátit základ toho, na jakém základě porazil Západ komunismus a nacismus. Že nabídl lidem víc než oplocený kotec se státem garantovaným krmením pro zvěř, co byla pohodlná naučit se lovit resp. nechtěla riskovat při lovu neúspěch a následný hlad. Cena natolik vysoká, že dokázala uspět u lidí na Východě na základě vábivého příslibu (ne)dostatku v míře, která zajišťovala pohodlné přežívání se socialistickou pracovní morálkou a státním zaopatřením i pro ty, co do zaměstnání chodili, ale nikdy se v něm pracovat nepokoušeli.

    Já netvrdím, že těm co tu nemají daňový domicil musí stát dávat státní zakázky. Že to nemůže být hodnotící kritérium pro její získání v nějakém poměru vah k nabídnuté ceně (jestli jste viděl někdy jak vypadají % kritéria vah na státní zakázce, cena ,má váhu obvykle 70% a více – což by pak byl problém, kdyby firma z Baham nabídla třeba o 50% lepší cenu než Franta Vomáčka z Hrochova Týnce), ale ne zbavit někoho volebního práva resp. práva být volen. Že existuje census pro subjekty kteří dostanou 1 ‰ hlasů a mají zastoupení ve veřejnosti ve volbách několik desítek lidí neznamená, že můžete jedince obrat o jeho právo vůbec nějaký jeden hlas někomu dát kdo je stejně jako vy občanem tohoto státu. Jen a JEN proto, že se tu narodil stejně jako vy. Nic jiného nelze poměřovat. Základ lidské jedinečnosti – jeho zrození do nějaké společnosti jíž se stává AUTOMATICKY členem, je totiž tím právem nejpřirozenějším, pro které žádný sociální inženýring „dobra“ nesnese srovnání. Je to totiž zázrak života ve své naturální podobě. Proti ní žádné relativizující hodnoty, odvozované „dobroty“ na níž má člověk údajně právo, je až druhotný. Fenomén zrození, kdy je ze 70% předurčena kvalita lidského života dopředu jen na základě evioluční biologické predestinace, nejenže stejně žádné soucitného „vylepšení“ nesnese, protože je jen falešným sněním o tom, jak napravit krutost přírody a Boha, ale že ona „krutost“ stojí za faktem, že zde tak složitý biologický organismus jakým je člověk – vůbec stojí a že dokázal dokázal vůbec vzniknout. Být evoluce a život sám soucitný, byli by zde jen mloci a čolci. Těm by pak možná vaše volební právo upravené v jejich prospěch jedince co touží aby volební systém vyrovnával nevýhodné postavení slabých se silnějšími, bylo docela putna.

 3. Pane Tribun teď nechme stranou volební censusy dle daní, ale zaráží mě, proč pan Valenta, takto multimiiardář, byt v Monaku, vlastnící biz jet, chce být senátorem? To se chce schovávat za imunitu v případě, že na něj něco praskne?
  Začínal jako dovozce ojetin hracích automatů a měl soukromou bezpečnostní a hlídací službu. Když si mezi těmito aktivitami udělám spojovací čáru, pak mám o dotyčném pánovi své mínění :-(

  1. To všechno jsou ale víceméně veřejné informace, s motivací a způsoby takový lidí jsou také dostatečné historické zkušenosti, čili každý, kdo by chtěl, tak vědět mohl (a měl), čili když se voliči nějak rozhodli, tak se rozhodli. V tomto případě se své odpovědnosti jen tak nezbaví.

  2. Otázka prestiže. Být senátorem je prestižní i v absurdistánu.

 4. Ano, volební právo by mělo být modifikováno.
  Osobně si myslím, že by mělo být rozšířeno na všechny plátce daně a tedy i na firmy. Podle jejich odvodu daní do státního rozpočtu.
  Zkrátka aby každá jedna koruna odvedená na daních znamenala také nějaký ten 1 mikron hlasu :-)

  1. Zajímavý nápad, ale jde s křížkem po funuse. Přijde TTIP a půjde to i bez voleb. Mimochodem předpokládám, že na otázku: „Jak by se vám líbilo, až by vám Amazon odhlasoval, že ve 12 letech nastoupíte do práce k němu do skladu bez nároku na mzdu?“, mi odpovíte: „Velmi“.

   1. TTIP podporuju. :-)
    Jinak líbilo by se mi to asi tak polovičně, jako se mi líbí, že mi odhlasovali 50% zdanění. Nicméně pravděpodobnost takového kroku je řádově (ne o 50%) menší. Proto preferuji Amazon (který mj. potřebuje nechudé – jak by řekl Václav VI., řečený Perořízek – zákazníky) před nenažraným státem (který bez problémů zlikviduje všechny na úroveň chudiny, jak již předvedl v minulosti).

    1. Ale božíčku, tak Amazon potřebuje nechudé zákazníky? Ale jistě, že potřebuje – ale chce, aby mu je zajistila jeho konkurence, stát, prostě kdokoliv, on sám chce a potřebuje laciné zaměstnance. Jinak by totiž Amazon nebyl kapitalista, ale komunista ;-)

     1. Ale to je vcelku jedno. Smysl by tyhle úvahy dávaly, kdyby byl Amazon monopolním zaměstnavatelem a zároveň vlastníkem lidí. Něco jako stát. :-)

     2. Tomu, aby se libovolný Amazon nestal monopolním zaměstnavatelem, může zabránit jenom takový silný stát, ve kterém má svůj hlas zaručen i ten zaměstnanec. Zapomeňte na to, že by tohle zajisti nějaký trh, to je odpovědnost nás lidí, abychom si to pohlídali.

     3. Už jste někdy viděl opravdový monopol, vzniklý bez účasti státu? :)

     4. Jinak, Tribune, mě by strašně zajímalo, čím se živíte. Nedovedu si představit profesi, v níž je možno si za předpokladu slušné inteligence a obecného rozhledu (evidentní z Vašich textů) udržet takovou naivitu, idealismus a nepoznamenanost ekonomickou realitou.

     5. Čím se živím? Inu, chlebem, mlékem, prostě tím, co najdu v lednici. Ale vážně: moje práce je jen jedním z aspektů mé existence, svět, v němž žiji, nelze zredukovat jen na ni či nějakou „ekonomickou realitu“, ale v mé bytostné přirozenosti (sic!) je, že v něm vidím i ty osudy, které vy přehlížíte, aby vás neobtěžovaly v pohodlí vaší účelové ekonomické reality.

     6. Jenže ty „osudy“ jsou jen podmnožinou ekonomické reality. Nepřehlížím je, ale dávám jim správné místo.

     7. že jste se vy nepochlubil co děláte, čím se živíte??????

     8. já to tu už meldoval; aplikované přírodní vědy, řešení problémů :-)

     9. všeříkající meldování: „řešení problémů“…. :-)))
      i obsluha fekálního vozu řeší problémy – např., aby si neopatrnou manipulací s hadicemi nepocákal boty :-))

 5. No, vidíte. Jak si jdou neoliberálové a dnešní komunisté ve svých základních premisách podobní, což jsem v otázce lidských práv podotkl již výše. A to se projevuje na dnešních demonstracích v Hongkongu, kde si „dovolili“ demonstranti požadovat svobodné volby (moci si vybírat ze tří kandidátů navržených Komunistickou stranou opravdu svobodné volby nejsou ani trošinkiu), ale chtějí i rovné hlasovacé právo pro všechny. Což komunisté nechtějí povolit, aby nevolila chudá lůza a nežádali populistická rozhodnutí. Třeba lidská práva, právo rovnosti před zákonem anebo možnost působení občanských hnutí jako protipól  (jediné) „povolené“ politické strany. Takže volební census ala Tribun (v Hongkongu největším daňovém ráji světa, jistě všichni rádi a poctivě platí daně)prosazují i komunisté, jen jej právě doplňují legitimací „odpovědnosti“. A to jsou jen bohatí (plátci).:-) 

  V Hongkongu začala jednání s demonstranty, chudí nemají mít šanci V Hongkongu se v úterý poprvé sešli zástupci místní vlády a vůdci studentských demonstrací k jednáním o možnosti uspořádání demokratických voleb, uvedla BBC. Rozhovory ale mají jen malou naději na úspěch. Obě strany zastávají zcela protikladná stanoviska. Napětí vzrostlo po pondělních vyjádřeních správce města, že pokud by se dalo na názor většiny, zvítězil by populismus, protože by dostali prostor chudí. 

  Ve svých pondělních komentářích pro zahraniční média Leung, podporovaný Pekingem, odmítl všeobecné hlasovací právo jako nepřijatelné i proto, že by v takovém případě dostali rozhodující hlas v politice „nemajetní občané”. „Pokud budeme mluvit v číslech, pak bychom se obraceli k polovině obyvatel Hongkongu, kteří vydělávají méně než 1800 dolarů měsíčně (38 800 Kč),” prohlásil Leung v rozhovoru pro listy New York Times, Thhe Wall Street Journal a The Financial Times. Podle něj by se pak končilo u populistické politiky.

   http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/351204-v-hongkongu-zacala-jednani-s-demonstranty-chudi-nemaji-mit-sanci.html 

  1. Zkuste to zkracovat, je to namáhavé a neúměrné obsahu.

Komentáře nejsou povoleny.