Nervíky na pochodu

Říkejme jim třeba pražská kavárna, demokraté nebo městští liberální voliči, prostě ti, kteří pořád mluví o svobodě a demokracii, ale jejich postoji jsou ve skutečnosti rusofobie, atlantismus, antikomunismus a s ním ruku v ruce jdoucí vzývání kapitalismu, to vše většinou přepjaté jak zákon káže. Tak ti teď zažívají těžké období – hroutí se jim totiž svět. To, co mělo být věčné a neměnné, se pomalu ale jistě mění a oni ztrácejí svůj politický monopol. Rusko stále existuje, USA se stále nestaly jediným globálním hegemonem a volby nedopadají ani zdaleka tak, jak by si oni přáli. Na Hradě Zeman, v parlamentu Babiš a v čele výboru pro kontrolu GIBS komunista Ondráček.

Jak v takové situaci zareaguje slušný, vzdělaný a inteligentní demokrat? Arogancí, agresí (zatím naštěstí jen verbální) a nenávistí. Nikdy nebyl veřejný prostor tak plný „debilů“ a „sviní“, jako od té doby, co nezanedbatelná část voličů odmítla jejich priority. Nemohu si pomoci, ale nevidím z jejich strany ani náznak reflexe, ani sebemenší snahu pochopit, proč jejich priority, hodnoty a koncepty ztrácejí atraktivitu, zato návrhy na omezení volebního práva pro, kteří nevolí stejně, jako oni, se to jen hemží.

Že je to konec polistopadového režimu? Dost možná. No a co? Časy se mění, lidé se mění, podmínky se mění, zkušenosti se mění. A proto se mění i politika. Nikdy nebyla žádná garance, že teď už bude navždy u moci jen jeden druh lidí, to jen hlupáci uvěřili v konec dějin. A i proto dějiny neskončily, ale právě zrovna teď dělají další krůček, protože ti, kteří v jejich konec věřili, zapomněli, že nejsou na světě sami. Mění se společnost a mění se i politika. To je demokracie. Jenom v totalitě se nic nemění, jenom v totalitě je možné politický monopol. Pokud si chce někdo v demokracii udržet politickou dominanci, nemůže se spoléhat na zastrašování, vydírání ani represivní aparát (který ostatně nedokáže zachránit ani tu totalitu, jak by demokratům mohl potvrdit třeba právě ten Ondráček, kdyby se ho demokraté neštítili).

Až se demokraté vzpamatují, až začnou znova přemýšlet, třeba jim dojde, že se nic neděje bez důvodu, že se sice mohou stokrát chlácholit tím, že ostatní jsou jen zmanipulovaná hlupáci, ale na faktu, že lidé volí racionálně, i když volí jinak, to nic nemění. Pokud polistopadový režim končí, není to proto, že by lidé zapomínali, nebo že by byli líní, hloupí, závistiví či jinak vadní – je to jen a pouze kvůli tomu, jakou zkušenost s tím polistopadovým režimem udělali. Zvážili, co jim dal a co jim vzal a vyšlo ji, že jim víc vzal, než dal.

V zájmu nás nejen nás všech, ale i té zprofanované demokracie, nezbývá než doufat, že se ty nervíky na pochodu z hroutícího se světa pražské kavárně brzy uklidní, agresivní nenávistná rétorika pomine, že demokraté místo nadávek začnou argumentovat a hledat jiné cesty k prosazení svých priorit, než jsou zákazy a příkazy, že konečně pochopí, že jim republika nepatří, ale že ji sdílejí se spoustou dalších lidí, které musejí brát vážně a se kterými se musejí dohodnout, pokud chtějí být skutečnými demokraty, a ne jen militantními antikomunisty.

Opravdu doufám, že demokraté udrží nervíky na uzdě, protože takhle dusno už v téhle zemi dlouho nebylo.

Advertisement

92 komentářů: „Nervíky na pochodu

 1. On se hlavně svět zhroutil doopravdy.
  Atlantismus, kdysi znám jako snaha ve světě dominovat, vnášet do kolonií atlantickou kulturu a z kolonií těžit, protože je to naše právo, se zhroutil kompletně. Spojeným státům vládne sice nyní pitoreskní figurka, ale jak jeho předchůdce, tak vedoucí politici (nedá se napsat lídři) ostatních západních zemí se za dominanci stydí, boje se bojí :-), své kultuře ubližují a pokoušejí se ji nahradit hnědým univerzálním melting potem.
  Sorry jako, ale než takovýhle atlantismus, to je lepší Putin nebo Vsítiping. A Bureš. :-)

  Naproti tomu Rusko (a Čína) se rozvzpomněli na pevné morální základy, dekadenci či přímo prasečinky potlačují, získávají sebevědomí a stávají se v Asii a Africe vzorem. Staví železnice, které v předminulém lety stavěli atlantisté. Doma jim naproti atlantickému tápání a zastírání základních principů trhu funguje docela pěkný kapitalismus.

  Nutno říct, že pro přesvědčeného atlantistu je ještě mnohem tristnější, než v něčem souhlasit s Tribunem, zažít pocit, kdy se člověk cítí doma v Moskvě výrazně více než na předměstí Londýna či Chicaga.

  1. No, mně stačilo na moskevském letišti, když nás službu konající uniformovaná osoba s hlasitými výkřiky a gesty obuchem hnala jak stádo ovcí, že jsem tím úzkým koridorem proběhla se silným pocitem dèja vu, fakt skoro jako kdysi doma.

   1. To to letí, co? Máte dobrou paměť. To byl rok 1952?

 2. Jenom je zvláštní, že z toho dekadentního Západu prakticky nikdo do Ruska a Číny, tedy zemí s „pevnými morálními základy“ neutíká. Zato zvláště z Ruska prchá, kdo může. A ti kteří si to mohou dovolit, včetně politických špiček, nechávají své děti studovat na tom „zkaženém Západě“ :D. Což mimochodem platí i pro Zemana a jeho dceru Kateřinu, která se o multikulturním Londýně vyjádřila takto: „Komukoli, kdo strávil nějaký čas v zahraničí, je jasné, že život v cizině není procházka růžovým sadem a sama bych si netroufla říct, že se jinde lidi mají lépe, po jakékoliv stránce. Na druhou stranu je Londýn městem, které se pyšní rozmanitostí národností, a tak si zřídkakdy připadáte jako cizinec. Právě to je jeden z důvodů, proč se tu mnozí z nás rádi usadili, i přes hnusné pivo a drahý nájem.“
  Ale zpět k masové emigraci z Ruska – hlasování nohama se tomu říká a je to dodnes nepřekonaný prostředek, jak se dozvědět, kde se žije lépe a kde hůře. Těšit se z úpadku demokracie v ČR a myslet si, že inspirace zeměmi jako Rusko přinese lidem v této zemi něco dobrého, může jen hlupák bez rozhledu a bez paměti.

  1. No kéž by, kéž by, radoval bych se.
   Trendy jsou ale jasné a Kateřina Zemanová jen těžko může být jakýmkoli měřítkem. :-)

 3. Přinejmenším ve třech věcech nemohu s panem domácím souhlasit.

  „Nikdy nebyl veřejný prostor tak plný „debilů“ a „sviní“…
  Nedejte na dojmologii. Tzv. sociální sítě především nejsou celý veřejný prostor, jejich účastníci nejsou reprezentativní vzorek populace – významný a rostoucí podíl v diskusích na sítích mají roboti a nemáte šanci poznat, kdo je robot a kdo člověk – a dále nemáte žádný podklad svědčící o tom, že se tímto způsobem vyjadřují jen nebo většinou zastánci liberálních postojů. Uvedené platí pro obě strany sporu – nebo chcete říct, že se tímto způsobem vyjadřuje jen „kavárna“? Dokonce bych řekl, že s tím ani nezačala a že u spousty lidí na obou stranách (to „na obou stranách“ zdůrazňuji!) jde o zoufalou reakci na předcházející dlouhodobé házení hrachu na stěnu. (Ale přiznávám, že ani já tento pocit nemám řádně doložený. Kdo a na základě čeho nás rozsoudí, když oba stavíme na pocitech a dojmech?)

  „…lidé volí racionálně…“
  Tohle snad ani nemůžete myslet vážně. Jak mohou lidé volit racionálně, když se nemohou spolehnout na pravdivost informací, které před tou volbou mají k dispozici? Já tvrdím, že významná část lidí volí na základě emocí vyvolaných médii. Netvrdím, že ty emoce někdo vyvolává záměrně – nebo jestli jde o záměr, tak nemusí nutně směřovat k ovlivnění politické atmosféry. Hysterické kampaně šikovně vyvolávané v zištném zájmu jejich majitelů média velmi dobře prodávají. Zato tvrdím, že významná část lidí ve snaze hodit do toho politikům vidle volí zcela iracionálně, protože proti svým zájmům. Kromě toho: Myslíte si, že předvolební sliby někdo opravdu chce splnit?

  „Pokud polistopadový režim končí…“
  Samozřejmě že nekončí. Kapitalismus pokračuje, přinejmenším proto, že skoro nikdo nemá ani ánunk o tom, čím by mohl/měl být nahrazen. (Někteří možná jo, ale těch je tak málo a mluví/píšou o věcech pro většinu tak nepředstavitelných, že je skoro nikdo neposlouchá a poslouchat ani nechce.) Ani Rusko nebo Čína, ke kterým se tu někteří obracejí s bláhovou nadějí, že představují nějaké morální útočiště před dekadentním kapitalismem nebo že dokonce nabízejí nějaká sociálně vlídná řešení v zájmu „dolního lidu“, nic jiného než kapitalismus nenabízejí. Dokonce bych řekl, že kapitalismus rámcově pokračuje v předvídatelném vývoji v intencích představ klasiků marxismu. (Technologické trendy a detaily klasici samozřejmě předvídat nemohli.) A pokračovat bude, dokud významná část lidí tuhle hru bude hrát. A nemylte se, oni ji hrají i tím házením vidlí do politiky a co hlavně – chtějí ji hrát dál, o čemž se kdykoli můžete zběžným pohledem přesvědčit ve kterémkoli nákupním středisku či přímořském letovisku, na kterékoli silnici nebo kterémkoli letišti.

  Jediný racionální přístup je hodnotit politické děje z hlediska zájmů, které jsou ve hře. Nejspolehlivějším měřítkem zájmů jsou peníze, resp. toky peněz. Jestliže toto měřítko indikuje, že jde o spor mezi dvěma nebo více skupinami s nesouladnými kapitálovými zájmy, které se ale zcela shodnou v jednom, totiž že jim jsou osudy „dolního lidu“ úplně šumafuk, není důvod kterékoli z nich věřit nebo ji dokonce podporovat.

   1. Eddie: Na to se dá odpovědět jedině slovy známého kosmopolity a intelektuálního provokatéra Jana Campbella: Souhlasu netřeba. :-) Nicméně nepopírám, že každý takový projev souhlasu dobře přikrmuje mou dědkovskou ješitnost. :-D Takže děkuji.

    1. Hanku, Hanku, já myslel že jsou dialektik.

     1. To byl já – Brtník – ještě poránu zalezlej do svýho pelechu – není ještě dobyna ukončení zimního spánku neb kolem je bílo.

     2. Brtník: Já taky… :-D Měl bych se důsledněji řídit doporučením delfské věštírny: γνῶθι σεαυτόν čili poznej sám sebe.

      Nicméně od určité doby mám pocit (zas ty pocity, sakra…), že by se dialektické uvažování nemělo odehrávat mezi krajními hodnotami nul a jedniček a ničeho mezi tím (jak je oblíbeným zlozvykem zejména v politice), ale raději na spojitém kontinuu. Jiná nepříjemná věc je, že takový požadavek nebo dokonce snaha o jeho praktickou aplikaci může některé mentálně a emocionálně méně odolné povahy přivést na hranici šílenství.

      Jinak asi máte pravdu přinejmenším v tom, že se zřejmě nacházíme někde na začátku období přechodu kvantity v kvalitu. Kteréžto poznání ovšem tu novou kvalitu nijak nepopisuje, natož aby ji vysvětlovalo, ani nic neříká o harmonogramu toho přechodu.

  1. No, i když z toho odfiltruji anonymní sociální sítě, tak mám pár měsíců dojem, že český politický vesmír se z těch neustále prožívaných dějin už definitivně zbláznil. Asi nejvíc mě dostalo nedávné přirovnávání dnešní situace k Vítěznému únoru; viz ta nedávná demoška na Václaváku, na které se v souvislosti s komunistickým pučem odsuzovala EET a zákaz kouření v hospodách. Když to půjde takhle dál, tak se 21. srpna v rámci vzpomínek na sovětskou invazi může klidně demostrovat i proti zákazu prodeje o svátcích. Tenhle způsob legitimizace dnešního řádu skrze minulost je už zkrátka u konce s dechem, takže se z něho stává bohapustá fraška. Buď to ty pomazané hlavy vůbec nechápou, anebo zkrátka už nezvládajíí žádný jiný politický repertoár. Jenom neustále aktualizovaná minulost, což je v dnešní situaci zhruba asi tak přesvědčivé, jako když Rudé právo s psávalo o tom, že v USA mlátí černochy.

   1. „Buď to ty pomazané hlavy vůbec nechápou, anebo zkrátka už nezvládajíí žádný jiný politický repertoár.“
    Ale chapou to, ovsem na repertoaru uz nic jineho neni, neni z ceho brat. Cim tohle chcete legitimizovat, kdyz ze socialnich vabnicek uz zadna nefunguje?
    Jedine spotreba, mozna, ale ta ma sve limity zakodovany v sobe, nemuzete spotrebovat vice, nezli spotrebujete. Logicky pak zbyva jedine: „Meli jsme se hure, nezli dneska.“, nic jineho po ruce uz neni a nebude.

    1. Jeste jedna metoda: kratkodoba mobilizace, tedy nesystemova, bezplanova aktivace s kratkym casovym usekem pusobnosti.
     Uprchlici jsou skvelym prikladem a ostatne rok 1989 take (ale jen pro obyvatelstvo na Zapade).
     Vsimnete si, ze kauza uprchliku neni spojovana s analyzou soucasne politicke situace. Jde o vlnu solidarity, emoci, vzniklych jakoby ve vzduchoprazdnu: Najednou se tu odnikud objevil clovek, ktery potrebuje pomoc. Ted neni cas na rozepre, musime pomahat. Nechci tu resit uprchliky, jen upozornuji na zasadni apekt tehle otazky: mobilizacni „zapomeni“. Do toho Putin…
     Ovsem mobilizace ma sve casove hranice, spolecnost byt mobilizovana nevydrzi dlouho, mozna tretinu generace, pak se unavi. Dalsim krokem pak neni straseni, nybrz predstaveni konkretniho nebezpeci a konkretnich obeti…ale to se uz dostavame pomalu k valce.

  2. Venkovskou hospodu (takto antipod pražské kavárny) moc neznám, ale o vybranosti mluvy tam používané si nedělám iluze. Jenže tam se mluvilo vulgárně vždycky a na snobskou slušnost si tam nikdy nikdo nehrál. Mě nevadí sprostota jako taková, vadí mi ten náhlý útěk k sprostotě, tím spíše, utíkají-li se k ní lidé, kteří sami sebe prohlašují za elitu.

   Tím, že lidé volí (obecně se rozhodují) racionálně míním, že nelosují, ale uvažují. Racionální rozhodnutí nemusí být nutně správné a nic to neříká o validitě vstupních informací (na niž ostatně narážíme všichni), jen o tom procesu.

   Samozřejmě, že nekončí kapitalismus, ale končí – alespoň tedy doufám – konsensus, že antikomunismus stačí.

   1. Tribun:
    „Mně nevadí sprostota jako taková, vadí mi ten náhlý útěk k sprostotě, tím spíše, utíkají-li se k ní lidé, kteří sami sebe prohlašují za elitu.“
    Co Vám brání ty tzv. elity prostě a jednoduše ígnorovat? Řečeno slovy té venkovské hospody a taky Karla Kryla: Vyserte se na ně. Ještě účinnější zbraní je inteligentně se jim vysmívat, ale na to každý nemá… bohužel. Doba intelektuálních klaunů jako byli Jan Werich nebo Miroslav Horníček je bohužel ta tam.
    „Samozřejmě, že nekončí kapitalismus, ale končí – alespoň tedy doufám – konsensus, že antikomunismus stačí.“
    Jak ve kterých hlavách. Při známém českém odezdikezdismu v nich nejspíš nastane příklon k jinému vhodnému extrému. Nicméně sám tak jinými slovy potvrzujete, že o konci nebo změně „systému“ nemůže být ani řeči. Opět bohužel… chce se mi povzdechnout.

    1. otázka pak zní, kdo je mentální sprosťák a kdo slušný diktátor, který nemá na oponentní argumentaci, a tak se rozhodne daného člověka umlčet Primitiv pěstí, cenzor pomocí tlačítka DELETE. Mezi sebou se liší jen tím, že jeden si čistí zuby 1x denně a druhý vůbec. Pro společnost a její rozvoj jsou zátěží snesitelnou, se kterou se umí elity vypořádat obvykle tím, že jsou ochotny na fyzické přežití těchto lidí přispívat min.částkou nutnou pro jejich zachování jejich vegetativních funkcí, mezi které patří i právo na šíření ideologicky totalitních názorů.

     1. No vidíte, a mě bylo nedávno (včera) vysvětleno, že to že se to obejde bez pěstí je tak podstatný rozdíl, že je to vlastně to jediné, na čem záleží.

     2. Jak je daleko od pěstí k bejsbólkám, molotovům, oprátkám na lucernách a kalašnikovům?

      Budu se opakovat: Jediný morální požadavek, který má být kladen na politiku a politiky, je požadavek zajistit pravidelnou obměnu politických garnitur bez nutnosti použití bejsbólek, molotovů, oprátek na lucernách a kalašnikovů.

  3. „Kapitalismus pokračuje, přinejmenším proto, že skoro nikdo nemá ani ánunk o tom, čím by mohl/měl být nahrazen. (Někteří možná jo, ale těch je tak málo a mluví/píšou o věcech pro většinu tak nepředstavitelných, že je skoro nikdo neposlouchá a poslouchat ani nechce.)“

   Pravda. Jak se ale říká, člověk si zvykne i na smrt. Lidi jsou na tenhle režim tak zvyklí, že jakékoliv alternativy šmahem odsuzují a jejich propagátory div neupalují zaživa. Ti, kteří dokážou vystoupit nad onen „zvyk“, narazí při hodnocení alternativ většinou na to, že přestali věřit v člověka; resp. v jeho schopnost postarat se sám o sebe, a v to, že sám ze sebe dokáže na lokální úrovni začít fungovat v souladu s ostatními (+ s přírodou). Mnoho lidí dělá chybu v tom, že při posuzování alternativ apriorně vycházejí z dogmat typu „život je boj“, „lidé si nic lepšího nezaslouží“, „nic lepšího nemůže fungovat, když nefunguje ani tohle“ apod. Všechno to jsou jen brzdy myšlení, brzdy vývoje k lepšímu.
   Pak to skoro vypadá tak, že lidé hodnotí jakoukoliv lepší alternativu jako nerealizovatelnou utopii, a neuvědomují si, že tím přístupem mílovými kroky kráčejí k realizaci dystopie, která jim dnes doslova bují před očima.

   Osobně jako jedinou možnou alternativu vidím v oddělení a jakés-takés harmonizaci tří složek – kulturní, politické a ekonomické do třech relativně autonomních oblastí, ve kterých budou fungovat jiná pravidla. Všechny tři typy totalit vznikají přebujením jedné složky, prostřednictvím níž se elita snaží omezovat a nabourávat ostatní dvě. (Nacismus – kulturní totalita /vše je ovládáno NEkulturou/, komunismus – politická totalita /vše je ovládáno Apolitikou/, kapitalismus – ekonomická totalita /vše je ovládáno VZDOROekonomií/)…
   Tyhle tři složky musí fungovat zdravě, což je možné jedině při jejich oddělení. Ve všech totalitách jsou zmateně smíchané dohromady, a tím trpí celá společnost. Pravdivě se v každé totalitě poukazuje na tu sféru, ze které zdánlivě vychází všechno zlo (dnes je tím terčem sféra ekonomická). Jenže aby z ní zlo nevycházelo, nesmí se nechat přebujet.
   I dnes se prakticky všichni smějou „utopickým“ a „neuskutečnitelným“ a „naivním“ ideálům francouzské revoluce svoboda – rovnost – bratrství. Jenže právě praktická aplikace těchto tří ideálů na tři zmíněné sféry sociálního organismu je řešením.

   Svoboda je jedině možná a uskutečnitelná ve sféře kulturně-duchovní (tvořivost, umění, hudba, filosofie, ale i pedagogika atp.) Tato sféra nesmí být ovlivňována ani ekonomikou (umění pro zisk), ani politikou. Tam je prostor pro svobodnou seberealizaci tvořivých lidí a tam je taky prostor pro největší nerovnost – nechceme přece srovnat do latě génia a barbara.
   Rovnost je jedině možná a uskutečnitelná ve sféře politické (rovnost před zákonem). Když se ale začne rovnost násilně motat do sféry kulturní, plodí jen zlo. Když se začne motat do sféry ekonomické, vzniká rovněž chaos. Přece není možné, aby měli všichni stejně, když všichni nejsou stejně aktivní, pracovití, zodpovědní atp.
   A bratrství – největší oříšek pro většinu lidí – se musí nevyhnutelně aplikovat ve sféře ekonomické. Proč? Protože bez spolupráce to prostě nejde. Nakonec nedostatkem, který je ve spoustě oblastí světa naprosto evidentní (jen ve vyspělých zemích jsou lidi nadrogovaní opojením z rozkrádání zbytku světa tak, že ten nedostatek buď nevidí, nebo ignorují), jsou lidi ke spolupráci donucováni. Pokud se tedy dřív nevyvraždí. Pro člověka s jistou mravní vyspělostí je ale spolupráce při nedostatku prioritní strategií oproti vyvražďování… snad.

   Co tím chci říct? Alternativa existuje. Kdo pořád brečí, že nic lepšího není, ať místo brečení hledá – najde.
   http://www.tso-tso.cz/uvod/
   Když najde, zbývá mu ji nastudovat a poctivě přemýšlet, aby procitnul ze sugesce mocných („nic lepšího neexistuje!!!“) a pochopil, že je možná.
   Potom je na něm, aby ji začal realizovat…

   Ale dost lidí se akorát vyžívá v nedávání na systém a filosofování o tom, jak jsme v prdeli, protože to nějakým záhadným způsobem funguje jako endorfinová pilulka…. pokud totiž člověk zůstane na téhle rovině, ví, že se mu nemůže nic stát. Jakmile ale začne aktivně realizovat změnu, už v takovém bezpečí není…

   1. nic lepšího nemůže fungovat, když nefunguje ani tohle

    A přitom by to mohlo fungovat právě proto,. že je to lepší.

  1. Mě to přijde srozumitelné: Babiš znova dokazuje, že je vlastně pro všechny nepostradatelný :-)

 4. „Na Hradě Zeman, v parlamentu Babiš a v čele výboru pro kontrolu GIBS komunista Ondráček.“
  Reakce těch, co dostali nálepku „pražská kavárna“, jsou celkem předvídatelné. Skleslé, sprosté, jak kdy a jak kdo.
  Ale co ti ostatní?
  Pan domácí sleduje, co kavárna, ale co on sám? Možná je konečně v pohodě, jak se zdá.
  Mě aktuálně nejvíc dostalo, kdože nám tu dnes na stará kolena burcuje národ do ulic: zapřisáhlý antikavárník Milan Knížák!

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Milan-Knizak-Jsme-narod-zbabelcu-526645

  1. Pan domácí není ani zděšen, ani potěšen, neb pan domácí se domnívá, že v kapitalismu je reálná moc někde úplně jinde, než v parlamentu. Jestli pana domácí něco irituje, tak především pokrytectví reakcí.

 5. Jestli se nepletu, tak jediný kdo zareagoval agresí na novinářskou svobodu informovat o tom, jak se spodina společnosti „baví“ oslavách, kdy je na jejich proletářský primitivismus volat zdravotníky, kteří která by tu měla být primárně pro lidi, co jim zdraví neslouží ne díky jejich proletářskému holdování pro chlast, jako marxleninský politruk Milan Rokytka (jeho životopis je srovnatelný s těmi nejfanatičtějšími prvorepublikovými českými bolševiky, kterým se říkalo „karlínští kluci“), tak projevem agresivity je pak tento geront, pan „takynovinář“ Slezák co se jal uplatňovat „třídní boj po bolševicku“.

  Nicméně přecenil své síly a teď už je jen prachem Marxova materialismu, nemající větší cenu než přírodní hnojivo. Ano, pan Marx měl úctu k lidem jen za jejich života, proto také povýšil dialektický materialismus na vědecky prokázanou ideu hodnotu, proto ji proti Hegelovy „vyšperkoval“ pojivem konzumního primitiva jednajícího na základě první signální – zvířecích pudů, kam nepatří přemítání nad metafyzikou, jakou ještě „trpěl“ Hegel.

  Takže Tribune, s kapitalismem je vše nejlepším pořádku. 85% legislativy přijímáme na návrhy Evropské komise, coby převzaté z Evropského parlamentu, kde má ta kavárna ergo městský liberální volič (doporučuji se podívat na výsledky voleb v Paříži, Londýne,Amsterodamu, Berlíně, Římě a Bruselu – a jaký podíl městských voličů se podílí na volbách v % zastoupení oproti venkovským balíkům) převahu asi 80:20 – sečteme-li kluby Lidovců, socialistů, liberálů, konzervativců a Zelených – a proti nim postavíme tu vaši „alternativu“ – spojené šiky komunistů a fašistů (bratři v jednom triku).

  Takže s kapitalismem je vše v nejlepším pořádku – dvě jediné levicové strany hodlají podpořit středoevropského oligarchu fordovského typu, to je plivanec do tváře všech Leninů, Che Guevarů a Trockých. To je naprostý konec dějin. Levice udržuje v platnosti rovnou daň, exekuce a ještě navrhuje („levičák“ Zeman a fašista Okamura) kriminalizaci chudoby, když chtějí omezovat sociální dávky tzv. nepřizpůsobivým. Sen každého Churchilla, Reagana a Thatcherové, To je dnešní finální vítězství a konec dějin – který uzavírá liberalismus a globalismus (= hyperkapitalismus 4.0)

  P.S, Doporučuji se podívat co se bude dít dnes a v nejbižších dnech po instalací komunistické mlátičky z SSNB do čela GIBS a co se bude dít na Slovensku, kde si vzali Zemanova doporučení o nutnosti likvidace liberálně smýšlejících novinářů k srdci.

  1. Proč prostě nenapíšete, že se mnou souhlasíte, ale musíte vždycky tak sáhodlouze dokazovat, že mám pravdu? Opravdu by byla škoda tohle mazat, nikdo jiný váš světonázor tak pěkně zdiskreditovat neumí.

 6. Teda přátelé, člověk na pár dnů vyrazí do světa – a po návratu to pomalu tady nepoznává. Ale ještě není všem dnům konec – dnes v 19:00 si máte dát rande na Národní, na tohle máte pro změnu ještě 93 dní…
  https://milionchvilek.cz/
  Neměli bychom taky někoho zastřelit?

  1. Opět morální kýč v politice… Pořád znova mě zaráží, kolik lidí mu podléhá.

  2. Uffff …….. už jenom ty studijní obory. Samý praktický a nepostradatelný.

  1. Z odkazovaného článku v A2larmnu:
   „Jedna strana společenského sporu je totiž mediálně silně nadreprezentovaná, takže mediální realita neodpovídá skutečným poměrům uvnitř české společnosti. I z toho pramení dnešní pohrdání novináři a médii stejně jako pravidelný povinný komentátorský údiv při úspěších neliberálních kandidátů a stran.“

   K tomu z diskuse v Deníku Referendum:
   „Pokud není zcela jednoznačně jisté, na které straně je pravda, pak je třeba posilovat tu stranu, která se v onom dialogu jeví slabší. Prostě z principu. Protože jedině tak, když argumenty obou stran budou proti sobě vystupovat jako rovné, je možno se nejspíše přiblížit k pravdě.“ (Tohle pochází už z antiky a velice dobře to věděli už středověcí scholastici, když v jejich sporech musel povinně vystupovat advocatus diaboli. Zastávat jeho funkci není kverulantstvím ze zásady, ale pochopením této skutečnosti.)

   Průšvih spočívá v tom, že ti, kdo se v Čechistánu na tu slabší stranu v médiích verbálně zdánlivě stavějí, to dělají téměř výhradně kvůli svému kšeftu. Nebo si fakt někdo může vážně představovat, že takový Valenta ve svých PL bojuje za zájmy „dolního lidu“?

 7. Včera jsem omylem zahlédl a uslyšel Moravce ( ČT ) a docela jsem byl v šoku, jak agresívně aktivistický byl – opravdu je na pováženou, když česká televize dává prostor takovým to jedincům, kteří zcela nezakrytě propagují ( a nárokují si ) diktát jedné ideologie, která už skoro třicet let devastuje tuhle zemi. Jestli si někdo dovolí kritiku k dnešní době, tak je touhle personou okamžitě prohlášen za nepřítele státu a národa číslo jedna, bez dalšího nároku na existenci – opravdu velmi nehezké časy nám tady demokraturníci zavedli. ..)

  1. Tomu se říká veřejnoprávnost a to je ten důvod, proč „kavárna“ ČT tak brání, protože soukromé televize jí tohle nezaručí, neb si nechtějí nasrat diváky, aby měly koho prodávat inzerentům.

   1. Jenže z téhož důvodu nezaručí soukromé televize vysílání čehokoli, o čem usoudí, že to tu inzerci neprodá, včetně možných alternativních pohledů potenciálně vedoucích k řešení této tristní situace. V ČT přece není jen Moravec, ale taky Nedej se, Reportéři ČT, Černé ovce, Občanské noviny… Kdo ze soukromníků bude financovat ČT Art? Atd. A jestli někde je k nalezení novinářská kvalita, jakkoli dnes vzácná, určitě to není u soukromníků. (Omlouvám se výjimkám, ale vposledku stejně platí „koho chleba jíš…“)

    Když Vám ve džbánu zkysne víno, nebudete na to reagovat tím, že ho rovnou rozflákáte, zvlášť když už jste se x-krát přesvědčil, že ten džbán může sloužit, když se o něj budete řádně starat. Raději to víno vylijete, džbán řádně vymyjete a nalijete do něj nové čisté víno. Tedy to vše platí za předpokladu, že Vám rozum zatím slouží. Jestliže však ten džbán přesto rozbijete, čím se budete lišit od těch kavárenských liberálů s nervíky na pochodu?

    BTW, Švýcaři včera v referendu odmítli velkou většinou (71,6%) zrušení poplatků za veřejnoprávní média… A to za ně platí řádově víc než my.

     1. Co taky se džbánem na víno, ve kterém někdo schválně uchovával prudký jed – osobně bych ho zlikvidoval a pořídil si nový, taky bych podruhé už dal pozor, kdo do něj co bude dávat a ke stejnému otrávenému zdroji bych už nechodil. ..)

     2. Alenotak – není ta alegorie náhodou taky agresivně aktivistická?

     3. … a slyšela jste toho aktivistu Moravce?? možná akce džbán by proběhla dobrou půl hodinu po dvanácté – opravdu nevím, jestli je dnes něco dost přiměřené, aby se do české televize navrátila objektivita a znovu objevilo novinářské poslání. Osobně to řeším neexistenci TV ( protože koncesionářský poplatek je ze zákona právní eufemismus ) a tím se ( taky) snažím chránit před mediem, které se stalo – ve „zpravodajství“ – pouhou zbraní dnešního systému. ..)

     4. Moravce jsem neviděla, jeho pořadům se vyhýbám – ale copak Moravec = ČT?
      „Jestli si někdo dovolí kritiku k dnešní době, tak je touhle personou okamžitě prohlášen za nepřítele státu a národa číslo jedna…“
      Myslíte kritiku vládnutí bez důvěry?

     5. Čí je veřejnoprávní TV? Proč její majitelé nerealizují svá vlastnická práva? Kdo z ní nechal udělat propagandistickou zbraň? To jako nemají lepší nápad než svůj majetek kvůli jednomu diskutabilnímu pořadu dobrovolně zlikvidovat bez náhrady? To jsou fakt tak blbí, že si myslí, že ho nepotřebují?

      A na můj argument jinými hodnotnými pořady se znova a pořád vytahuje Moravec… Co komu brání použít to červené tlačítko na ovladači? Čím se tenhle zaťatý postoj liší od podobně zaťatých postojů opačné strany sporu?

     6. To je docela zajímavá otázka, jestli má veřejnoprávní televize vůbec nějakého majitele? Podle mne tedy ne. Pokud by ale měla, pak by to v případě ČT měli být logicky její koncesionáři, čili výkon práv by se mohl odvíjet od něčeho jako je valná hromada. Situace je ale taková, že koncesionáři svá „vlastnická“ práva vykonávat nesmějí a pokud tuto situaci kritizují a svých práv se domáhají, je jim nasazována psí hlava nedemokratů. Nic z toho by ovšem nebyl problém, kdyby společnost nebyla rozdělena a její většina nevnímala ČT jako „oni“. Jenže to se přesně děje, protože ČT vůbec netematizuje problémy, které je trápí, a pokud ano, tak jedině tak, že je uráží, zesměšňuje a vysvětluje jim, že jejich osobní zkušenost je vadná a správná je ta pražských elit. Do tohohle stavu to samozřejmě dojít nemuselo, ale to by demokraté museli být skutečnými demokraty, a ne antikomunistickými totalitáři.

     7. to hank

      Kdyby tady byla alespoň náznakem nějaká funkční demokracie, tak by se i dala realizovat vlastnická práva, ale samotná vláda této země a lidu zákonem stanovila všechny občany této země za čisté plátce čt bez jakýchkoliv práv vůčí této organizaci – krom toho, už jsem to tady jednou psal, plátce neplatí za sledování české televize, ale za vlastnictví přístroje, který je schopen přijímat TV signál, tedy jde oměsíční daň z přístroje, která je zase tímto mediem klamně nazyvána koncesionářský poplatek.

      Takže nestačí jenom použít červené tlačítko, musíte svůj majetek zlikvidovat,aby jste se dostal ze spárů manipulace této organizace, která se zpronevěřila svému poslání … tož asi tak. ..)

     8. „…zákonem stanovila všechny občany této země za čisté plátce čt bez jakýchkoliv práv vůčí této organizaci…“
      Ale takhle to přece není. Můžeme se hádat o způsobu volby nebo účinnosti resp. těžkopádnosti fungování RRTV, ale bude to podobná diskuse jako o parlamentu. Takže zrušíme parlament?

      „Takže nestačí jenom použít červené tlačítko…“ Samozřejmě že stačí, vždyť sledovanost je jeden z hlavních parametrů, se kterými stojí a padají jednotlivé pořady a jejich autoři a redaktoři a vposledku by za určitých okolností mohlo i celé vedení ČT. Jenže to by někdo musel mít dost fantazie a odvahy na to, aby to dokázal vymyslet a zorganizovat použití toho červeného tlačítka jako biče na RRTV a vedení ČT. Stejně tak by se dala vymyslet nějaká kampaň občanské neposlušnosti ve věci placení poplatků.

     9. Situace je horší než na první pohled vypadá. Dnešní uzurpátoři veřejno právního media v podstatě nepotřebují vědět názor svých diváků ( ani je nebere sledovannost) , oni od nich potřebují jenom peníze – a ty jim zákon dává v množství nemalém. Takže tlačítko si sice vypnete, ale platím musíte stále, tedy je nic nebude nutit k tomu, aby se změnili. Občanská neposlušnost ve věci placení poplatků by mohla být jiná úroveň odporu, která by mohla rozhýbat stojaté čt vody. ..)

     10. Milá tresen, vy jste to postavila do úplné jiné, nesouměřitelné roviny – ČT je veřejnoprávní medium, které má občanům poskytovat nezkreslený přístup k informacím, kultuře, vzdělání a zábavě jako veřejnou službu, rozhodně nemá dělat samostanou politiku, natož aktivistickou – pokud toho není schopno ( viz Moravec a spol.), tak by měl někdo zodpovědný ze zákona zakročit, pokud se tak neděje a selhává kontrolní mechanismus, pak je záhodno se ptát, jestli by nebo vhodné změnit status tehle organizace na čistě komerční záležitost, občanům se omluvit, vrátit jim prostředky, které ( zdá se, že marně) vložili do tohoto projektu, který se ukázal být čistě jako pračka peněz a firmička pro známé známých a jiných veřejných peněz chtivých zájemců. ..

      Pokud jde tzv. vládu bez důvěry( asi dle vaší narážky půjde o ANO a Babiše) , tak tomu není zcela, protože tahle vláda důvěru má, a to asi 30% aktivních voličů, rozumím, že procedurálně a formálně ji nebyla důvěra vyslovena PS, ale to je zase chyba poslanců , že nedokáží buď najít společnou řeč (a ze zákona a dle svých slibů by měli ) a nebo poctivě se s vítězem voleb domluvit na předčasných volbách – a pokud jde o kritiku čt k této vládě. Ano, mají na ní právo, ale z objektivních důvodů, které podloží fakty a důkazy. A ne, aby tohle medium atakovalo ( v podstatě každého, kdo se jim nezdá ) na základě antipatií moderátora, či na doporučení nějaké úzké zájmové ( politické, kapitálové) skupiny, která má ve veřejnoprávním mediu větší vliv, než obecné zájmy všech občanů české republiky. ..)

     11. Takže veřejnou službu vůbec nepotřebujeme? A jestli jo, tak soukromá média nám ji poskytnou líp?

     12. Ale potřebujeme, ale nemá cenu si nalhávat, že česká televize ji poskytuje a nebo, že nějaká kosmeticko-personální postrkávačka to napraví – klidně bych ČT pustil Sorošovi za cenu 50 miliard dolarů a výše a pak bych ji nekompromisně přejmenoval na komerční televizi Soroše, která neposkytuje informace, ale pouze placenou inzerci, která se zájmy české země nemá nic společného ( samozřejmě trestně právní odpovědnost za činnost bych u ní zachoval ), nezaměstnávala by novináře, ale pouze obchodní zástupce, kteří by měli plnou osobní zodpovědnost za svou inzerční činnost :)

      Veřejně právní informační službu bych vrátil do rukou občanům a odborníkům, kteří by v tom (zase) viděli poslání, občanský postoj a ne sprostý kšeft. ..)

     13. „Veřejně právní informační službu bych vrátil do rukou občanům a odborníkům, kteří by v tom (zase) viděli poslání, občanský postoj a ne sprostý kšeft.“
      Nějaká konkrétnější představa by byla…?

     14. Připomněl jste mi doby, kdy věty o tom, že veřejnoprávní televize nesmí být aktivistická, zaznívaly z řad ODS i některých dalších vládních stran.
      Jejich protagonistům tenkrát šly silně na nervy některé publicistické a diskusní pořady, například ty, které se dotýkaly jistých zájmů v konfliktu s ochranou přírody a podobně.
      Znělo to hodně podobně. I ty návrhy na nápravu.
      Pokusů udělat z ČT poslušného pejska tu bylo mnoho, některé částečně uspěly, řada výborných „aktivistických“ pořadů byla zrušena.

     15. to hank

      Komkretní představu nemám, jenom obecnou, opravdu by stačilo, kdyby se veřejno právní medium opětovně navrátilo k plnění veřejné služby. ..)

     16. to tresen

      Asi to vše začalo v Klausové éře, kdy se při budování kapitalismu jaksi nesmělo překážet, tedy ani kritizovat. To byly opravdu ošklivé časy, kdy nejenom česká televize těžce utrpěla – no a jelikož je kapitalismus nereformovatelný, tak nás ( či spíše generace po nás) čekají velmi bouřlivé časy. ..)

     17. Mám tendenci chránit ji nejen před Klausovými pohrobky a současnými držiteli pák, ale i před vámi.

     18. „Ale potřebujeme, ale nemá cenu si nalhávat…“
      A k cemu verejnopravni media potrebujeme? Ja vim, otazka je to slozita a to jednak jejim ulozenim do urciteho casu (neco jineho je organizovany narodni stat uprostred Evropy ve 20 stoleti a neco jineho privatizovana nemecka montovna ve stoleti naslednem). A druhak jde o objem a skladbu nabidky- treba nechapu, co je verejnopravniho na sportu, ze musi mit svuj vlastni kanal. Anebo co muze stat na vysilani CR a CRo 10 miliard. Nejdulezitejsi mezinarodni udalost tydne, italske volby, presel Cro v jedne osizene reportazi, laxne aktualizovane, bez zajmu. (Slovenske udalosti povazuji za domaci).
      Ze vysila pro mensiny? No tak at z CT udelaji vysilani pro mensiny a zaplati ho z rozpoctu. Bude stacit jeden, dva kanaly s desetinnym rozpoctem. CT se podarilo bezesporu jedine: Opet rozdelit narod na „my“ a „oni“ a ponizit dobrou pulku lidi povinnymi poplatky za neco, co nechteji. A nejde samozrejme o penize, jako v pripade nejake bitky- hadky nejde nakonec o slova omluvy od toho, kdo prohral. Poplatek i omluva jsou symbolem ponizeni a podrizeni se, je to stvrzeni vitezstvi hrube moci. Byt takovym nastrojem moci je take momentalne hlavni uloha ceskych verejnopravnich medii, nepletme do toho nejake zpravodajstvi, ci kulturni porady, to je jen legitimizacni vata okolo.

     19. Zatímco soukromé zdroje nabízejí výhradně strdí a manu nebeskou…

 8. Petr Pavel (@UPPDKV): Konkretní představu nemám, jenom obecnou…

  To je dost málo, obecných představ máme všichni na vagóny…

  1. Taky ani nepotřebuji mít úplně detailní představu o tom, jaká konkrétní struktura by měla naplňovat veřejno právní medium v dnešních časech – sháním si informace odjinud a věřím svým životním zkušenostem a vědomostem, pokud uznám, že čt opětovně naplňuje svou roli, tak si klidně poslehnu i je. Ale zatím je mám dost daleko od sebe, protože pro svou zájmovou aktivistickou činnost vyvolávají pouhé nesváry a ještě více prohlubují příkopy. Nedělají to proto, aby sebereflexně očisťovali, ale pouze v úzkem zájmu podivných skupin, které mají dobro a blaho společnosti hluboko u zadele. ..)

   1. „…sháním si informace odjinud a věřím svým životním zkušenostem a vědomostem…“
    Teče z vás nehorázné sebevědomí všema dírama. (Budiž vám útěchou, že v tom zdaleka nejste sám.) Ještě chybí odkaz na ten selský rozum… Já po tomhle světě už chodím dost dlouho, ale pokud jde o současná média, nikdy bych se neodvážil spolehnout jen na své zkušenosti a vědomosti.

    1. Ježiši, hanku, kde píši, že jsem neomylný a nebo moje názory jsou dogma a nebo dokonce, že jsem nejlépe sebevědomě informovaný jedinec na planetě :) Snad mi dovolíte, abych měl svůj pohled na media v kontextu dnešní kapitalistické doby – pokud vy osobně máte své osobní zkušenosti a vědomosti za méně než to, co vám poskytují dnešní oficiální informační kanály , tak o tomto se s vámi přít rozhodně nehodlám . ..)

 9. Včerejší Kulturní noviny, Eduard Chmelár k situaci na Slovensku, ale jádro tohoto názoru v plné míře platí i pro zdejší slzavé údolí:
  „Táto spoločnosť je dlhodobo polarizovaná a včerajšie prejavy premiéra a prezidenta túto polarizáciu ešte nebezpečne prehĺbili a vyhrotili. Vytvárajú sa tu účelové zoskupenia, vznikajú nové strany, no to, čo dnes táto spoločnosť potrebuje prioritne ako soľ, nie sú nové politické subjekty, ale platforma, na ktorej by sme sa všetci stretli. Ak dnes ešte niekto volá po návrate k ideálom revolúcie z novembra 1989, tak treba povedať, že jej prvou a nenaplnenou požiadavkou bol dialóg. Bolo zásadnou chybou, že opozícia namiesto dialógu rýchlo získala moc a o pluralitu a toleranciu už nestála. Dnes je spoločnosť v rozklade, neprodukuje žiadne podnetné myšlienky, iba hnoj, osočovanie, nenávisť a boj bez pravidiel. Toto napätie a zúrivé vzájomné štvanie bez spoločných cieľov nás neposúva bližšie k budovaniu a rozvoju stabilného štátu, ale má potenciál prerásť do občianskej vojny. Voľby dokážu v zdravej spoločnosti prečistiť ovzdušie ako letná búrka. Ale my nie sme zdravá spoločnosť. A v psychotickej atmosfére, keď si každá okrajová strana myslí, že hovorí za národ, sa nedajú hľadať perspektívne riešenia. Veľmi by som si želal, aby táto spoločnosť v sebe našla maximálnu mieru pozitívnej energie na odstránenie korupcie, klientelizmu, mafiánskych praktík, sociálneho útlaku a bezohľadného drancovania zdrojov (niektorí by mohli dodať – teda kapitalizmu). Ale toto nie je rozprávkový boj dobra so zlom a takto mocenské sily rozložené nie sú. Ako hovorí klasik, buďme opatrní v tom, čo si želáme, aby sa nám to nesplnilo…“

 10. embecko:
  „CT se podarilo bezesporu jedine: Opet rozdelit narod na „my“ a „oni“ a ponizit dobrou pulku lidi povinnymi poplatky za neco, co nechteji… Poplatek i omluva jsou symbolem ponizeni a podrizeni se, je to stvrzeni vitezstvi hrube moci. Byt takovym nastrojem moci je take momentalne hlavni uloha ceskych verejnopravnich medii, nepletme do toho nejake zpravodajstvi, ci kulturni porady, to je jen legitimizacni vata okolo.“

  Kdyby se lidi nechtěli nechat rozdělit, tak by se nenechali. Koneckonců TV je médium , které nějaké společenské tendence zprostředkuje. Nemohlo by, kdyby po nich nebyla v společnosti poptávka.

  Poplatků se dá zbavit. I individuálně (postup je známý) a dalo by se i kolektivně. Kdo může to, že většina národa nemá koule na nějakou širší akci občanské neposlušnosti?

  Kdo jim tu úlohu nástroje moci zadal? Vlastníci? Jestliže ne, jak je vůbe možné, že jsme jako vlastníci dopustili, aby je úkoloval někdo jiný než my?

  Ale možná máte pravdu: Jestliže je to většině vlastníků až tak jedno, co se děje s jejich majetkem, tak si žádný majetek asi nezaslouží. Nicméně jak k tomu přijde ta menšina, které to jedno není? Jak píše v DR Alena Zemnčíková tady:
  http://denikreferendum.cz/clanek/27181-uz-mi-nerikejte-ze-musim-rozumet-tem-kteri-mne-taky-rozumet-nechteji
  „Nerozumím tomu, proč se lidé politicky rozhodují proti vlastnímu zájmu a nechce se mi v tom s nimi laskavě proti vlastnímu rozumu souhlasit, už toho bylo dost. Chtěla bych slušně, srozumitelně a důrazně říci, že negativismus, řinčení zbraněmi a vláda miliardářů (ani čínských) řešení nepřinese…
  Rozpad společnosti je náš veliký problém. Ale činy, kterými někteří z nás reagují na neblahý pocit z toho rozpadu, totiž iracionální příklon ke strukturám, které se na tom rozpadu podílejí a do značné míry ho mají na svědomí, si nezaslouží, abychom mu submisivně nadbíhali. Jsme plni odporu, nikomu nic nedarujeme a můžeme-li využít svého práva negace, zarazíme jakýkoli rozvoj…
  Zajímavé je, že ačkoliv jsme takhle negativisticky naladěni, to všechno, o čem nejsme ochotni se dohodnout v rámci celkem tradičních a osvědčených pravidel, klidně odevzdáme na stříbrném podnose někomu, kdo si o poslední hodnoty našeho společenství řekne z pozice nadřazeného dobrodince. A vůbec si nevšimneme, že on a jeho parta nás o to, co nám chybí a neumíme to ani pojmenovat, připravili.“

  1. Oprava – napsal jsem:
   „Kdo může to, že většina národa nemá koule na nějakou širší akci občanské neposlušnosti?“
   Má být:
   „Kdo může ZA to…“

  2. Bohuizel u vas narazim vetsinou na klise, proti kterym neni obrany, hanku. Tedy obrany je, ale bohuzel takove, co stoji spoustu casu a usili a hovor vede nekam uplne jinam, mimo tema.
   Namatkou:
   „Kdyby se lidi nechtěli nechat rozdělit, tak by se nenechali. Koneckonců TV je médium , které nějaké společenské tendence zprostředkuje. Nemohlo by, kdyby po nich nebyla v společnosti poptávka.“
   Lide se mohou nechat rozdelit i kdyz to nechteji, TV je medium predevsim tendence vytvarejici a poptavku lze umele vytvorit i proti vuli konzumenta.
   S vami se opravu tezko bavi, hanku.

   1. Aha, takže snaha zformulovat nějaké vize nebo dokonce nedejbože ideály je klišé… A že to vede mimo téma, to je přece přirozené, protože souvislosti, které bychom si měli uvědomovat, jsou většinu širší než se dá postihnout v jednom úzkém tématu.

    „…poptavku lze umele vytvorit i proti vuli konzumenta.“ Ano, a je to jedině chyba konzumenta, který neumí a nechce používat rozumu. Kam to vede, to nám nejlépe ukazuje uměle vytvořená „potřeba“ individuálního automobilismu. Jestliže se lidstvu nepodaří zbavit se jí, stane se jedou z hlavních příčin destrukce civilizace.

    Kromě toho: Já sem nechodím proto, aby se někomu se mnou bavilo lehko.

    1. Jak má ten konzument používat rozum, když nic jiného nezná a nikdo mu neřekne, že poptávat nemusí?

    2. „Ano, a je to jedině chyba konzumenta, který neumí a nechce používat rozumu.“
     Neni, reklama to umi i prez instinkty a tam rozum neuspeje. Klasickou manipulaci reklamy je, ze ji lze kdykoliv vypnout/ oddalit zrak, kdyz vas rozum usoudi, ze je k nicemu. Ale neni to tak, protoze kdyz vypinate, uz je vevnitr a uz pusobi.
     A stale se bavime o verejnopravnich mediich (Volkssenderu), pricemz vy tvrdite, ze jsou prospesna. Zastupujete typ cloveka, ktery tvrdi, ze lide jsou hloupi v tom smyslu, ze nedokazi pouzivat svuj rozum a nechaji se ovlivnit reklamou. Pritom falesna poptavka je to zakladni, co hybe kapitalismem a co ho sune do propasti. Takze ne kapitalismus, nybrz nedostatecna rozumova kapacita lidi je to hlavni nebezpeci, ktere nas ohrozuje.
     Pak je ale zcela jasne, ze vas vyrazuji z „my“ a presunuji do krabicky „oni“. Proti tribunove teorii nasilneho deleni je mi toto dokonce potrebou :o) a zadny narod v tom nehraje roli. S vami bych mit Volkssender nikdy nechtel (a nejste jediny, nebojte).
     To mate tak, vsichni, kdoz hlasaji nejakou formu prirozene pospolitosti a zivota ve spolecnosti, kde se nedeli na my a oni, automaticky predpokladaji, ze oni se svymi idejemi jsou v kolektivu oblibeni natolik, ze malokdo bude mit problem s nimi souzit. To je jeden z nejvetsiich sebeklamu a zaroven jeden z nejlepsich prikladu umele vytvorene poptavky (poptavky po mne a mych idejich, tedy sebepoptavky). To uz je od zacatku patologie, tihle lide jsou hrobari spolecenstvi, ne jeho zachranci a kdo ma jeste nejake zbytky sebezachovy, ten od nich a spolecnych projektu s nimi, da ruce pryc (vcetne lidoveho vysilace, samozrejme, u nej to dokonce vsechno zacina).

     1. embecko: Ta pospolitost bez „my“ a „oni“ není přirozená, přirozené je to dělení. Pro překonání té přirozenosti, která se čím dál víc projevuje jako škodlivá a riziková, je nutno zapojovat rozum. Kritické myšlení. Co nejčastěji, co nejvíc, nakolik jsou lidi schopní. Možná to nebude až taková sranda jako když hormony a emoce tečou proudy a komerční média tím 24 hodin denně krmí obecenstvo po celé planetě, ale ze současné situace jiné východisko není.

      Ano, falešná poptávka je nejdrastičtějším projevem iracionality současného uspořádání společnosti, protože bez ní by kapitalismus už dávno padl. Takže rozumné řešení je nahradit kapitalismus něčím jiným. Až budu vědět jak a čím, nebudu sedět a mlátit do klávesnice zrovna tady, ale někde úplně jinde.

      Jinak nemám pocit, že bych něco někomu vnucoval. Což ovšem neznamená, že se na těch několik málo let života, která mi ještě zbývají, budu svých postojů vzdávat. Především už vůbec ne kvůli tomu, aby se mnou někdo souhlasil nebo aby se mu se mnou snadno diskutovalo. Kdybych hledal souhlas, notoval bych si s většinou diskutérů třeba u Janiky nebo na Outsider Media. Tam se bohužel sešla taková společnost, že nemá smysl ztrácet tam diskusemi čas. Tady sice obecný souhlas jako advocatus diaboli taky nemůžu čekat, ale aspoň mám pocit, že tu o tom aspoň někdo aspoň občas přemýšlí. Proč se tady pokouším hrát tuto roli, to už jsem vysvětlil jinde, ale zkusím to znova: Když není úplně jasné, který ze dvou protikladných názorů nebo postojů je pravdivý, je užitečné hájit ten slabší, protože kdyby byl náhodou pravdivý a byl uřván hlasitějšími zastánci názoru opačného nebo utlučen silou (silou peněz, silou moci a formální autority, někdy bohužel i silou fyzickou), nakonec to ani té nesouhlasící většině stojící na straně té větší síly neprospěje. Čímž taky mezi řádky píšu, že si dost často nejsem jistý, jestli tu pravdu mám zrovna já. Ale co kdyby? Rozhodně bych si – být kterýmkoli z mých oponentů – vůbec nebyl jistý, že pravdivý je automaticky většinový názor. A co kdybych byl náhodou jediný nebo jeden z mála, kdo tu pravdu vyslovil? Cokoli je jednou „zavěšeno“ do virtuálního prostoru, „visí“ to tam a má to šanci, že někdy někdo (ne)pravdivost toho čehokoli dokáže nebo vyvrátí s pomocí kritického myšlení a racionálních argumentů.

      Kassandry a Jeremiášové už se naštěstí skoro nikde nekamenují, neupalují ani nevěší. „My“ všech tradičních pospolitostí v dějinách takové nepohodlné jedince vykazovali do nejrůzněji definovaných množin „oni“, které byly posléze obřadně zbavovány atributů lidství, aby s nimi mohlo být snadno naloženo jako s „ne-lidmi“. Obávám se, že čím víc bude těch, kdo se spokojí se souhlasem se silnější stranou, tím bude větší riziko, že se k těmto krásně přirozeným tradicím lidstvo znovu a masově vrátí.

 11. „Poplatek i omluva jsou symbolem ponizeni a podrizeni se, je to stvrzeni vitezstvi hrube moci. Byt takovym nastrojem moci je take momentalne hlavni uloha ceskych verejnopravnich medii, nepletme do toho nejake zpravodajstvi, ci kulturni porady, to je jen legitimizacni vata okolo.“
  To je taky jak vystřižené z debat na Neviditelném psu. Tam to bývalo od zastánců teorie, že ČT je v rukou zvrhlých marxistů, na denním pořádku.

 12. Tribun:
  „Nic z toho by ovšem nebyl problém, kdyby společnost nebyla rozdělena a její většina nevnímala ČT jako „oni“. Jenže to se přesně děje, protože ČT vůbec netematizuje problémy, které je trápí, a pokud ano, tak jedině tak, že je uráží, zesměšňuje a vysvětluje jim, že jejich osobní zkušenost je vadná a správná je ta pražských elit. Do tohohle stavu to samozřejmě dojít nemuselo, ale to by demokraté museli být skutečnými demokraty, a ne antikomunistickými totalitáři.“

  Pochopte už konečně, že lidi to rozdělení na „my“ a „oni“ podvědomě – emocionálně vyžadují nebo aspoň schvalují, že vždycky nějaké „je“ potřebují, že jednota národa v okamžicích historických vzepětí je vzácná a trvá vždy jen chvíli. Kdyby to tak nebylo, žádné médium, ani jako opinion maker ani jako zprostředkovatel tendencí, by prostě uspět nemohlo. To přece není tak, že společnost někdo se zlým úmyslem rozděluje shora. To rozdělení tady vzniká „samo“, v rámci společenských vztahů – ano, jako správný pohrobek marxistů bych měl napsat „výrobních vztahů“, které jsou samy plodem výrobních sil. Jediné, co můžeme, je si tuto skutečnost uvědomit a racionálně působit proti ní. Jenže k tomu si zničit všechny dostupné nástroje – a do této kategorie by likvidace veřejnoprávních médií spadala – bez existence nebo schopnosti vytvořit jejich náhradu je kontraproduktivní. Raději bychom se ty nástroje měli naučit používat a opravovat.

  1. Co může být čistší esencí dělení na „my“ a „oni“, než národ? Skutečnost, že národní vzepětí není permanentní, tedy ukazuje spíš na to, že takové dělení není přirozená lidská potřeba. Podle mě se jedná spíš a reakci – pokud třeba v té ČT je někdo ignorován a jiný přítomen disproporčně více, tak to ten, kdo je ignorován, ale přesto ze své vlastní existenciální zkušenosti ví, že existuje, vnímá jako dělení na „my“ a „vy“. Tedy ne že to vyžaduje, on se na to adaptuje. Kdyby lidé nebyli nuceni a k tomu vychováváni, aby se pořád s někým o něco rvali, pak by žádné „my“ a „oni“ nepotřebovali. Jenže když ono bez rvačky není vítězů.

   1. Co může být čistší esencí dělení na „my“ a „oni“, než národ?
    Kmen. Národ je umělý a hodně mladý konstrukt.

    1. Co by na to asi rekla Veverice, Kopcem a Havranpirko z Volani rodu?
     Rod je prirozeny, kmen uz ne, to je konstrukt, doslova konstrukce vznikla z rodu…a stejne tak je umely a hodne mlady konstrukt rodina, coz je zas dekonstruovany rod.
     A narod (nad-rod), konstrukce vznikla z kmenu, zas prilis mlada neni- viz nedavny prispevek XY z Dalimila.
     Vsechno to zacina s neolitickou revoluci, tedy cirka 10- 15 tisic let tomu nazad. Je to dlouha doba, anebo ne? Spise ne.
     Deleni na my a oni je vcelku prirozena vec a drzet to pohromade stoji silu, praci a spoustu nasili. Zpocatku za tim stalo poznani, ze sam clovek zahyne a tedy se musel kolektivu podvolit, at chtel, anebo nechtel. Dnes nezahynete a neni tedy duvod se podvolovat ruznym rozumradum, co vas nuti do jednoty, ktera je dle nich prirozena, hlavne kdyz tam budou sefovat, ci alespon hodne slyset :o)

  2. Ulohu verejnopravnich medii nejlepe vystihuje nemecky termin Volkssender= lidovy vysilac.
   To je vysilac, ktery si lid plati, aby pro lid vysilal, coz vyzaduje vetsinovou jednotu a shodu nad zpusobem vysilani. I netendencni, objektivni vysilani je tendencni, nebot prirozene je stranit nejake skupine a tedy byt neobjektivni, to by meli vedet predevsim socialne zalozeni jedinci.
   A kde tady, v CR 2018, mate nejaky lid? Kde je nejaka vetsinova dohoda nad obecnymi hodnotami a tedy nad tim, co a jak by se melo vysilat? Samozrejme nikde nic takoveho nenajdete a proto je predstava verejnopravniho media zcela iluzorni myslenka, jejiz realizace musi zakonite skoncit v hadkach, nepochopeni a boji o medium, ktere si bude chtit kazda zucastnena skupina privlastnit.

   1. „Kde je nejaka vetsinova dohoda nad obecnymi hodnotami…?“
    No sláva, tak konečně nějaké použitelné východisko, od kterého se dá pokračovat. Nebylo by třeba dobře o nějakou takovou dohodu se aspoň pokusit? V Evropě máme nejmíň jeden příklad – Finsko.

    „…proto je predstava verejnopravniho media zcela iluzorni myslenka…“ a proto jistě bude nejlepší nechat to soukromníkům. Kdo má nejvíc peněz, koupí si nejvíc svobody slova, nejvíc „pravdy“, nejvíc politiků a nejvíc postojů svých čtenářů/posluchačů/diváků…

    Vítejte v totalitě.

    1. No, ale demokratická východiska jsou v EU poněkud jiná. Mají daleko komplexnější ráz než ta národní, rodová či kmenová. Tedy jestli jako výdobytek rodové kultury nechcete brát krevní mstu.

     naše právo vychází ze sdílené legislativy nadnárodní Unie, jejímž jsme členem a kde máme 1/27 hlasu v Komisi a v Evropské radě ministrů. Takže tady platí rovnost všech. Kde rovnost není a je to tak správně, je v Evropském parlamentu, kde máme jen omezený počet míst vzhledem k počtu obyvatel, který reprezentujeme. Navíc zde nezasedají poslanci dle států – ale poslanci dle IDEOVÝCH FRAKCÍ, což je zásadní KVALITATIVNÍ PŘELOM DEMOKRACIE K VYŠŠÍMU LEVELU. Nerozdělujeme se podle národů. ale jednotlivé národy spolu spolupracují v těch frakcích na základě IDEOLOGIE A NE NÁRODA, NÁRODNOSTI ČI ETNICITY. Je to internacionální družba ideově a hodnotově shodně naladěných lidí Z CELÉ EVROPY A BOJUJÍ ZASE A JEN PROTI JINÝM LIDEM Z EVROPY, KLIDNĚ PROTI LIDEM Z VLASTNÍHO NÁRODA jinak ideově naladěným.

     A toto je milý pane ta vyšší kvalita demokracie. Lidovec Svoboda z frakce Lidovců společně s Merkelovkými poslanci proti socialistům s jejich předsedou Sergejem Staniševem proti socialistům Schultzova, Renziho, či Hollandova národního křídla spojených v této jedné frakci. Proti nim bojují liberálové pana Guy Verhofstadta (jak tam mohou snést českého StBáka co žádá české fašisty i komunistů o podporu vlády) vážně nechápu, stejně tak frakce Evropských Zelených, které největší díl tvoří němečtí Zelení – Bündnis 90/Die Grünen a pak extremisté (fašisté a komunisté) a ještě je tam klub Evropských konzervativců, kde jsou strany jako ODS nebo italská Berlusconiho Forza Italia!, takže řekněme soft-nacionalistů.

     Smiřte se s tím, že podobně jako ona Lidská práva jsou individuálně vymezenými právy jednotlivce, pak i jednotlivec se svým rovným hlasem může mít rozdílné názory na způsoby koexistence s ostatnímu a v tom nejextrémnějším případě se tu z 10 milionů lidí NIKDO NA NIČEM NESHODNE ANI S JEDNÍM JEDINÝM ČLOVĚKEM. To je sice v realitě neexistující anomálie, ale může tu být velmi silná názorově politická společenská extrapolace.

     V nejlépe snad fungující zemi Evropě, z hlediska svobody výkonu individuálních občanských práv – Nizozemsku – je celkem v parlamentu 13 politických stran! Mají 2% uzavírací klauzuli.

     Co vy na to říkáte? Já říkám, vivat demokracie! Toto je skutečná, co možná nejpoměrnější demokracie, to je respekt k odlišnosti a specifičnosti – nestádovosti – jako mají bi-party systemy – kde je většinový volební systém generující jen dvě strany jako třeba v Británii – mám e jen za takovou „malou“ demokracii či snad jen „omezenou“ demokracii. Ale o to teď nejde. Konzervativci tíhnou k neofeudalismu, liberálové k rozbití nějaké shora nanucené jednoty (je nepřijatelné se přiklonit na jednu ze stran ala volíš Losnu nebo Mažňáka?), komunisté jdou proti všem a fašisté hledají kam se poděl národ. Takže relevantní pohled, vynecháme-li extremisty, je pohled jestli zastupitelská demokracie má být jen pro největší dva politické proudy, kam se prostě musí vměstnat každý, anebo bude duhově pestrý s desítkou stran a hnutí -a tím i větší mírou neshody, A já říkám – OBOHACUJÍCÍ NESHODY.

     Nakonec politika nejsou jen strany, ale dnes daleko více think-tanky, občanská společnost. Představa Klause že nejvyšší vrchol demokracie jsou volby 1x za 4 roky – je „falešná a prázdná“.

     1. otíku, vaší „argumentací“ mi připomínáte nějakého přeplaceného aktivistu Jandu, u něj taky není jisté, jestli kometuje své porno výkony a nebo zrovna fušuje do politiky. ..)

     2. vaše pocity jsou jistě zajímavé, nicméně je vysoce pravděpodobné, že na pravidlech liberální demokracie, tak jak ve skutečnosti fungují v systému společného rozhodování v rámci EU, jak jsem se poněkud věci neznalým, snažil vysvětlit výše a mezi které nepochybně patříte i vy, nebudou mít k dané věci tu nejmenší dispozici na této realitě cokoli změnit….

     3. otík, demokraturník každým levým coulem, přesně tak, jak seprezentuje i EU – a protože dnes nechci být korektní, přesně dle návodu politiků, kteří místo patřičného studu se dnes snaží ještě moralizovat své oběti, vám posílám písničku ( myslete si co chcete, jenom nechtějte, abychom se my dva kdy potkali) :) https://www.youtube.com/watch?v=GXcEKgaR9vw

 13. Suma sumárum mě zaráží, kolik lidí považujících své postoje za levicové je ochotno bez boje vzdát obranu jedné z posledních možností, které jim k veřejné obhajobě těch postojů ještě zbývají. (Jejich fatální chybou je samozřejmě i to, že jich nevyužívají, dokud to ještě jakž-takž jde…) Až vám dojde, čeho jste se vzdali, až nebudete mít v rukách už vůbec nic, budete se divit a možná pochopíte. Jenže to už bude na leccos pozdě.

  1. Pokud myslíte ČT, tak se na vymítání levicového diskursu z veřejného prostoru podílí velmi aktivně. Tak proč ji bránit?

   1. Takže znova: Nedej se, Reportéři ČT, Černé ovce, Občanské noviny… tohle všechno je vymítání levicového diskursu? Když ČT necháte zrušit, tak tohle všechno bude platit a vysílat kdo? A v soukromých TV je ten levicový diskurs kde?

  2. Novy clanek na A2larmu vypovida hodne. Vitez voleb Hnuti peti hvezd vstoupil do koalicnich jednani, coz ohodnotil levicovy list takto:
   „Itálie: Hnutí pěti hvězd se dere do vlády“
   Takze spravne demokraticky by to melo byt tak, ze nejdrive by si vladni posty mela vybrat levice, co prohrala. A co zbyde delegovat na populisty. Ale ti drzaci Cvrckove se derou a derou, ohledu nemaji.

   1. embecko: Jestlipak jste si to přečetl celé? V textu přece autor nic takového, co mu podstrkujete, nepíše.

Komentáře nejsou povoleny.