Mediokracie – aby si vláda příliš nevyskakovala

Mediokracie, čili vláda médií. Kterou zprávu zařadí a kam, kterou naopak vynechají, co zdůrazní, co potlačí, s jakou emocí tu kterou zprávu spojí – tím vším vytvářejí média realitu a ovlivňují výsledky voleb.Také jste si všimli té změny v přístupu českých médií k vládě? Ještě před týdnem, když osud reformy visel na vlásku (pravda notně tlustém), byla vláda nedotknutelná a reformy posvátné. Média se předháněla ve vypočítávaní toho, kdo kolik ušetří na daních a každý, kdo dal najevo pochybnosti o vnitřní integritě navrhované reformy, byl označen div ne za vlastizrádce, který chce uvrhnout vlastní zemi i své děti do dlužního otroctví. Týden se s týdnem sešel, reforma je přijatá – a média najednou objevila to, co bylo jasné již před schválením (minimálně ze sněmovních tisků), tedy že je reforma zmatečná, nejasná, že snižování daní se sice koná, ale dotkne se jen zanedbatelné části populace a že to, co lidé ušetří na daních (ale spíše ještě více) zaplatí na zvýšeném DPH, zdražených energiích a vůbec na všem. O nově zavedení zdravotní dani ani nemluvě. A Lidové noviny se tuto sobotu dokonce dopustili něčeho, co by ještě před deseti dny byl neslýchaný ideozločin – kritizovaly vrchního vládního radarového propagandistu Klvaňu a označili ho nepokrytě za neschopného.

Co se to děje? Dostávají snad naši novináři rozum, či se v nich hnulo svědomí? Kdepak, to jenom vláda udělala špinavou práci, na kterou byla angažována a nyní je třeba dát ji na srozuměnou, že si nemá úspěch při schválení reformy vykládat jako důkaz síly své pozice a zelenou k samostatné politice, ale že si musí jasně uvědomit, kdo rozhoduje o jejím osudu v očích voličů. Na to, jakou důvěru chovají k vládě voliči, jak je u nich vláda populární, nemá vláda ve skutečnosti žádný vliv. Jsou to média, která vyvářejí realitu a utvářejí veřejné mínění. Média rozhodují o tom, kterou zprávu zařadí a kam, kterou naopak vynechají, co zdůrazní, co potlačí, s jakou emocí tu kterou zprávu spojí – a tak vzniká realita. Volič může mít nakrásně i vůli rozhodovat se sám a nezávisle, ale z podstaty věci nemá jinou možnost jak se rozhodnou, než na základě informací, které mu dodají média.

I když alternativa existuje a v Čechách je hojně využívána – volič si vybere jednu stranu a tu potom volí, bez ohledu na to, co ta strana dělá, jak se chová a jaké špinavosti o ní vyplují na povrch. Takového voliče nic nezajímá, nic jej nezvyklá. Každou špatnou zprávu o své favoritce totiž může odbýt s tím, že se jedná je o mediální manipulaci. To by pan předseda nikdy neudělal. A jestli udělal, tak to tak nemyslel. Nebo ho navedli a zneužili jeho poradci. Vždyť to přece myslí dobře a chybovat je lidské. Je to náš pan předseda, to není jako ten jejich, to je zločinec, vždyť mu tou kouká z očí a vůbec, když může ten jejich, tak ten náš může taky – a stokrát.

Na jedné straně mediální manipulace a nemožnost rozlišit fakta od fikce, která značně degraduje snahu řídit se vlastním kritickým rozumem, na druhé straně naprostá imunita vůči všem informacím, které jsou v rozporu se zjednodušenou a idealizovanou představou světa. Je to začarovaný kruh. Jak z něj ven? Žijeme totiž v době mediokracie – vlády médií, která vytvářejí a přetvářejí realitu. Žijeme v době, kdy je těžké čemukoliv věřit a zároveň je to zcela nezbytné, protože informací kolem nás je příliš mnoho a navzájem si odporují, a tak je třeba je filtrovat. Řešení nutně potřebujeme a musíme ho začít hledat co nejdříve. Jinak totiž riskujeme, že se dostaneme za kritickou hranici, ze které již není návratu a za níž řešení neexistuje.

Reklamy

5 komentářů: „Mediokracie – aby si vláda příliš nevyskakovala

  1. Novináři a média…. .Ach,jak stále aktuální thema,které je zřejmě tak staré,jako jsou stará tištěná média,o elektronických,mladších, nemluvě.Každý se na toto thema,pokud o něm přemýšlí,dívá dle svého politickěho postoje.V tomto má každý tu svoji pravdu.Ale myslím si ,že tento postoj se může měnit u normálně vnímajícího jedince,který je ochoten se dívat na události opravdu nezaujatě.Děje se to porovnáváním vlastních zkušeností s tím,co mu média předkládají k věření. Takže konkrétní zkušenost a analýza:Svět jsem jako dítě začal vnímat v padesátých letech a vnímám jej do současnosti.K dění před těmi padesáti a něco lety, do roku 1989,jsem byl značně kritický.Můj vztah k té době a v té době byl záporný pokud jde o politický ,t.zv.komunistický, systém.Nikdy jsem “ u nich“ nebyl!Ani „u jiných“!Je záporný i dnes?Samozřejmě,ale s výhradami.Neoddiskutelné bylo pošlapávání lidských práv tehdejším systémem.Ale bylo to na Západě jiné,hlavně na tom,kterému se dnes říká Třetí svět,a který měl Západ pod vlastní správou a kterému se říkalo kolonie?Jaký je rozdíl mezi ztracenými životy tamních obyvatel a našich občanů z důvodů obrany vládnoucích ideologií?Myslím si ,že žádný.Lidský život byl ,je a bude vždy jedinečný,stejně hodnotný a nikdy ničím nenahraditelný,ať je to v Československu,Alžírsku,Vietnamu,nebo kdekoli jinde.To jen tak ,jak jsem uvažoval tehdy a jak uvažuji dnes.V té minulé době ve volném mimopracovním čase jsem denně poslouchal několik hodin vysílání nerušených západních rozhlasových stanic do Československa-VoA,BBC,DF.Věřil jsem tomu,co říkají.To ,co psali novináři v našem tisku,povídali v rozhlase,jsem automaticky zavrhoval. Jak jsem byl naivní!Kdybych čas,který jsem věnoval poslechu těchto stanic,věnoval raději četbě knih,které by mě pro život daly více,než tato,jak už dneska vím ,převážně propaganda.Anebo něčemu jinému.Byl jsem mladý…. .Protože mohu porovnávat „tehdy a dnes“,vymyslel jsem si takové rčení,že“všechny ty ´lži´,co nám komunistická propaganda říkala o hrůzách západního světa,byly pravdivé“!Pravdivé o zločinosti,drogách,nezaměstnanosti,sociální a morální bídě značné části společnosti, egoismu….. a jiných záporných jevech.Jediné,co bylo,jak si dnes myslím, pravdivé a co jsem také obdivoval,bylo to vnější pozlátko.Velký výběr rozmanitých spotřebních věcí,rozmanitost kultury,architektury,otevřenost západního světa.Ovšem,aby toto mohl člověk vnímat,konzumovat,musí na to mít materiální možnosti.A když je nemá….? Takže znovu k těm dnešním novinářům!V absolutní většině jsou ti,kteří jsou zaměřeni na ovládání veřejného mínění,nakloněni tím směrem,aby špinili to ,co zde bylo „předtím“,a chválili to,i když třeba někdy jako by s kritickým ostnem,co je zde dnes.Velká většina z těchto novinářů minulost nezná ani z vlastní zkušenosti.Jsou velmi mladí.Oni nejsou ve svém psaní a povídání zaměřeni ani na tu mojí generaci.U té ví,že má svoje zkušenosti,svoje porovnávání toho „tehdy a dnes“.Jsou zaměřeni na tu mladou generaci,která neví,nezná co bylo dříve,její rodiče nemají na ni takový vliv,protože lidí,kteří se zajímají o společenské politické dění zase tak moc nebylo ani není.Takže se směřování „správným“pohledem na tuto dobu děje buď prvoplánově,záporným pohledem na to v minulosti,nebo druhým směrem,odpoutáváním pozornosti od skutečných problémů současnosti.K tomu jsou dobré různé ty nekonečné/ě/ hloupé seriály,velkofilmy,ve kterých není jediná myšlenka,jsou založeny na věcech odtržených od reálného života,dále vydáváním pro ty ,kteří ještě čtou,knížek ,zase s vymyšlenými světy a opět z nulovým filozofickým podtextem a v neposlední řadě bulvárem.Všechno toto ještě tvůrcům,kteří takovou únikovou „kulturu“produkují ,přináší velké zisky,na kterých se přiživuje i stát,kde se tato díla realizují nebo jsou uváděna.Kritika vůči této kultuře prakticky neexistuje,protože opět novináři,kteří se jakoby kriticky vůči těmto dílům vyhraňují, se je neodváží zavrhnout buď z důvodu,že nechtějí ubližovat tomu,co bylo velmi nákladně vytvořeno,anebo jsou na ziscích těchto produktů nepřímo zainteresováni. Myslím si,že ve velké míře svět o kterém píší a povídají novináři,není světem opravdu skutečným.Pravda,ta objektivní, je velmi často úplně jinde. Oni mají moc ovlivnňovat postoje společnosti „pro něco nebo proti něčemu“.Tím prospívají i sobě.Měli by v jiných profesích srovnatelný profit?Proto,že když ví,že mají napsat“ano!“,tak nenapíší „ne!“,i když si to myslí.Jejich autocenzura je absolutní v jejich vlastním zájmu.Takže,i ti novináři,kteří pracovali v západních médiích ve vysílání pro Československo před rokem 1989 uvažovali takto.Vždyť o tom píše i manželka F.Peroutky ve vzpomínkách na něho.Jak tím trpěl,když mu t.zv.oukejář/schvalovatel/jeho příspěvků v Rádiu Svobodná Evropa něco zakázal vysílat,protože z pohledu tohoto schvalovatele to nebylo ideologicky vhodné.Píše to v předmluvě souhrného vydání jeho vysílaných příspěvků i Milan Schulz,rovněž novinář z této stanice. A pan Peroutka byl Pan Novinář! Mohl jsem proto jednoduše napsat krátce starou známou pravdu:Koho chleba jíš,toho píseň zpívej!Na většinu novinářských příspěvků,myslím těch,které jsou v t.zv.hlavních médiích, se proto dívám s despektem,vždycky v nich vidím něco ,co slouží něčímu zájmu,který nemusí být objektivně prospěšný.Nikomu tento pohled nevnucuji.Je to můj pohled,jak píši výše, ovlivněný mojí zkušeností.Byl bych si ,Tribune,ušetřil hodinu datlování úvahy,která nic nezmění,u mnoha z těch nemnohých ,kteří ji budou číst ,vzbudí posměch a postesknutí nad tím,že čas nevěnovali něčemu jinému.Omlouvám se! Tribune,jsem rád za Váš blog.Dovedete objektivně popsat problematické události,které někdy hýbou naším malým národním světem,nebo i tím velkým Světem.Pozdravuji Vás.

  2. Pro Karla Zdá se Karle, že máme na novináře podobný pohled. Nejspíš to bude tím že sledujeme stejný časový úsek. Dnes vnímám tehdejší „komunistické lži“ stejně jako vy a to jsem tehdy stál proti nim mezi těmi kdo byli v první linii. Mám-li být upřímný – dnes bych se za to nakopal.Ale v jednom s vámi souhlasit nemohu. To jak obecně definujete literaturu „zase s vymyšlenými světy a opět s nulovým filozofickým podtextem“. Myslím že máte na mysli literaturu dnes označovanou jako sci-fi a nebo fantasy. Dle mého názoru jde o současnou formu pohádek a leckterá díla z této oblasti si nijak nezadají svou hloubkou a skutečně hodnotnými myšlenkami s pohádkami klasickými. Ba řekl bych že se najdou i taková která je předčí. Samozřejmě se najde mnoho knih z této oblasti které takto klasifikovat nelze. Avšak ty o kterých mluvím, stojí za to aby byly čteny a já jsem rád že se dostávají lidem do rukou. Nabízejí mnohem lepší hodnoty než současná majetkově orientovaná společnost. Doporučil bych vám (na ochutnání) knihy od Terryho Pratcheta, Johna Morressyho, J.R.R. Tolkiena ale našlo by se , samozřejmě, mnoho dalších.

  3. Myslím si, že média představují jenom jednu část toho celého systému, ale zato podstatnou, protože schopnou ovlivnit veřejné mínění. Ne nadarmo se mediální a psychologické manipulaci učili na západě (hlavně ve státech) od mistrů tohoto „umění“, nacistů.

Na komentář není právní nárok

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s