Svobodně, nebo svévolně?

Dnes má proběhnout volba nového prezidenta ČR, ale zákonodárci, tj. volitelé, se zatím nedokázali shodnout na tom, jak se bude volit. Zatímco všechny ostatní strany prosazují volbu veřejnou, ODS trvá na volbě tajné. Z úst jejích představitelů padají silná a ještě silnější slova o tom, že veřejná volba je návrat před rok 1989, že je to volba nesvobodná. Není však svobody bez odpovědnosti! Tajná volba z volitelů snímá odpovědnost za jejich rozhodnutí, protože je tajné, a tudíž neověřitelné. Naproti tomu volba veřejná znamená, že volitel bude muset přijmou osobní odpovědnost za své rozhodnutí. Jedině veřejná volba je skutečně svobodná. Tajná volba je svévolná, protože umožňuje volitelům volit libovolně, bez ohledu na všechny sliby a závazky.

Tajná volba je svévolná, protože vyvazuje volitele ze smlouvy" mezi jimi a jejich voliči, na níž stojí legitimita jejich mandátů. Tajná volba má smysl pouze v případě voleb parlamentních, kdy jde o to, aby stát nemohl kontrolovat občany. Tam, kde jde o to, aby občané mohli kontrolovat stát, je tajná volba zcela nepřijatelná.

Je ovšem zajímavé, jak ta samá ODS, která se jinak neustále zaklíná osobní odpovědností, najednou bojuje za to, aby uchránila volitele před nutností přijmout odpovědnost za své rozhodnutí, a umožnila jim schovat se v anonymním davu všech zákonodárců. Paradox? Kéž by. V kontextu české politické kultury, obzvláště té šířené ODS, je to více než příznačné.

Zbývá otázka, proč ODS, jejíž zákonodárci všichni do jednoho veřejně deklarovali neochvějnou podporu Václavu Klausovi, tak urputně trvá na tajné volbě? Doufá snad, že některý z volitelů z jiných stran dá v tajné volbě svůj hlas spíše Klausovi? Nebo si chce ODS jen ohlídat investice? Protože i když někoho uplatila, aby volil Klause, může se docela dobře stát, že ten tváří v tvář nutnosti vyhlásit svoji volbu veřejně couvne. Motivací ODS může být i snaha zabránit dekonspiraci modrých krtků v oranžovém doupěti. Při veřejné volbě by totiž vyplulo na povrch, kdo z poslanců konkurence ve skutečnosti kope za Modré. A pak je zde ovšem možnost zdánlivě nejpodivnější a nejnepravděpodobnější, totiž že ODS chce volit tajně, aby mohla dát své hlasy Janu Švejnarovi, a přitom si zachovala tvář. Ale je tato varianta opravdu tak nepravděpodobná?

Viz též Volba prezidenta – kdo zvolí koho?

96 komentářů: „Svobodně, nebo svévolně?

 1. Jasane,Já vá třeba to, jak pan kníže hlasoval, s jistotou sdělil. Takže se naučte číst. Co se týče morálky, je to také jasné. Nikdy se neshodneme, neboť pro vás existuje morálka vyšších (tzv. Herrenmoral – pardon za případnou chybu, nejsem němčinář), stejně jako kupříkladu pro fašisty… Pro mne je třeba slušnost a morální jednání objektivní. Fašisté si také upravovali morálku podle toho, jestli se do krámu hodila jim. A šmitec.

 2. Jasane, naučte se laskavě číst…„Pritom ve slibu poslance neni o vernosti politicke strane nic…. “ já ale píši o voličích. Furt a jenom o voličích, kterým politická partaj nabízí program a zástupce, kteří budou daný program representovat. A že zákonodárce nezavedl vázaný mandát? Milej zlatej jasane, o tom, že naše ústava je napsaná zgruntu špatně a už dávno by si zasloužila překopat, si štěbetají vrabci na střechách malostranských paláců. Vy to nevíte? A to se teda divím… tak moudrej člověk.

 3. Fausteje to divne.. vy by jste chtel vazany mandat a strane druhe nechcet vliv politickych sekretariatu….Jinak ja vim ze hovorite o volicich – jenze ani to v ustave neni (nepokladal jsem za nutne to zduraznovat) je tam v „zajmu vseho lidu“.a jinak – porad tvrdite a porad dokola, ze o tom co je „slusne a moralni“ rozhodujete Vy.A kdokoliv jiny do toho nema co kecat.Pokladam to za pozoruhodnou a v zasade nebezpecnou uchylku – pokud by se totiz takovy jako Vy dostali k moci, bylo by po svobode volby.Ostatne uz jsme tu stranu s patentem na pravdu meli….a s tim Vasim Herrenmoral a fasisty? nepripada Vam to ponekud trapne? Kdo s Vami nesouhlasi je……Vy nesouhlasite se mnou – ale abych skousel takovehle priklady mne dosud nejak nenapadlo

 4. Vesemire (a jistě třeba i Fauste), promiňte …… opravdu oceňuji Vaši snahu, ale pochopte, prosím, že kdosi nebude reagovat na vaše zcela samozřejmé argumenty, ani kdybyste se nad klávesnicí zbláznil. Kdosi ignoruje naprosto vše, třeba i hrubé spory a „empirické“ (fenoménové) nemožnosti (viz pověstný „Přírodní Zákon“). Víte, u někoho můžete předpokládat, že Vám nerozumí – a tak se usilujete své mínění formulovat jiným způsobem, či ho převést na jiných rekvizitách, aby jste mu v rozumění pomohl – ale ani to není tento případ. Můžete mi věřit, mám v těchto záležitostech doslova celoživotní zkušenost … je to totiž má „oficiální profese“, které se chtě nechtě věnuji již vlastně hluboko z předgymnasiálního věku – ale to jen tak „pro informaci“.Jistě, že by i tohoto kdosiho bylo možné roztrhat na kousky. Ale stojí to za to? Nestojí, Vesemire. Je jako naši „komunisté“ – čím nesmyslněji se „hádá“, tím si myslí, že má větší „cenu“ – samozřejmě jen „ve svých očích“, protože jinak nemá „na trhu“ co „nabídnout“ … jeho „nabídka“ je naprosto nulová. :(***Ustanovení „o svědomí“ je NAPROSTO „gumová“ osvícenská náhražka křesťanského „Boha“ a přísahy „na Bibli.->a/ To jistě mělo logiku, protože křesťanství a Bible mají své zcela pozitivní propozice, kterých se tak „přísahající“ zavazoval držet. Jistě: … vše pak záviselo na výkladu těchto propozic, ovšem od toho, až do dob protestantských, které to postavily doslova na hlavu se svým „biblickým racionalismem“ (za to vděčíme již našemu Husovi), pak nebyl opět sám „přísahající“, nýbrž tomu příslušné instituce – universitními počínaje až po samotného „Náměstka Božího“, přičemž příslušné hovory byly povětšinou zcela veřejné, pokud daný, zde morální(!), spor, který jistě mohl mít i legalitní závěry, nedošel opravdu těch nejvyšších instancí. V těchto nejvyšších instancích se ovšem spoléhalo na jiné „faktory“, než je nějaké „individuální svědomí“, nýbrž na takové „příčiny“, jako je „Duch Svatý“, a tedy „Bůh“-sám. Tím bylo vše velmi smysluplně sevřené a uzavřené – hovor byl vždy vztažen k pozitivním propozicím, které byly lidsky zcela NE-„subjektivní“b/ Osvícenství vyřadilo onoho „Boha“ z veřejného „prostoru“, a to jistě na základě karteziánské iluze o „suverénním Já“, jež je takto „suverénní“ VE VŠECH OHLEDECH. Ovšem v tom původním významu toto „Já“ rozhodně nebylo „já empirické“, nýbrž vždy-již takzvaně „transcendentální“, což je, jak se nakonec přes Kanta a „klasiku“ ukázalo v diskusi fenomenologické, pouze symbolický výraz pro naše „my“ a inter-„subjektivní“ (a tedy „supra-subjektivní“) „Rozum“, který je v tomtéž i „Řádem Světa“ jakožto „Celku“. Tento „Rozum“ byl pak traktován jak třeba universitně, a tedy konformně, avšak i mimo „oficiální“ institucionální intelektuální rámec – v evropsky tradičním legalisticko-legitimistickém „rytmu“ a „oscilaci“, přičemž výstupy tohoto v zásadě otevřeného (jistě jen pro ty,kteří byli kompetentní – tedy daného hovoru schopni) hovoru pak byly tak-či-onak závaznými. Vidíte tedy, že tento ještě relativně zdravý osvícenský „koncept“ byl jen poměrně značně „ošizenou“ kopií „konceptu“ katolického.c/ „Dnes“ (to jest v zásadě již celé minulé století) jsme na tom již docela jinak, bohudík-bohužel. Jakékoli „transcendentální Nad-Jáství“ se již dávno rozpadlo, a to jak teoreticky, tak i prakticky = a tedy i MORÁLNĚ(!) – teoretický rozpad jistě předcházel tomu praktickému, protože dříve ještě byli intelektuálové, kteří měli ještě kus odpovědnosti a právě onoho „svědomí“,a tudíž jim bylo jasné, že dříve než se začne stavět nový dům, tak se musí udělat demolice zbytků toho starého, který již dosloužil. Ovšem nepodařilo se – byla provedena pouze demolice, a všechny pokusy o nový „chrám doby“ se zhroutily už u prvních pilířů. Aktuálně jsme na tom tak, že v zásadě všichni na tuto stavbu rezignovali, protože již přišli na to, že „postaru“ už to jednoduše nepůjde, a na cokoliv jiného jednoduše již nemají, asi, „sílu“. :( ->Víte, kdosi se zde pokouší prodávat, jakousi vysušenou mumii tradiční osvícenské konstrukce (b), a je evidentně naprosto „přesvědčen“ o její „živosti“. Kdosi zaspal nejenom „obrat“ nietzscheánský, freudovský a marxovský, kdosi zaspal První válku i tu Druhou, kdosi zaspal nacismus, stalinismus i normalizaci obou zdánlivě „protikladných“ barev – spal jako medvěd brtník, a teď si myslí, že se nic nezměnilo. To se ovšem a samozřejmě, „na první pohled oči-vidně“, mýlí:… „dnes“ v době definované jakožto „post-moderní“ (nelze nedoporučit pana Lyotarda) je „svědomí“ ZCELA PRÁZDNÝ POJEM, „za“ který se schová COKOLIV – je to doslova „argument“ pro svévoli(Tribun) a naprostou libovůli(jistě „privátně“ účelovou – jakou také jinou) … pokud bychom nevytvořili nějaký-nový-jiný diskurz, v němž bychom mu dali „obsah“, jež by … po naší možné shodě … měl opět „inter-subjektivní“ charakter.Hmmm ……. naše „ústava“, a v zásadě všechny ostatní „ústavy“, jsou jednoduše „obsolete“, a to již velmi dlouho – a to nejenom v ohledu nějakého „svědomí“. Je tedy třeba improvizovat, protože žádnou „solidní“ sdílenou intenci doufejme zatím ještě nemáme. A první takovou improvizací je jistě tlak na to, zbavit …… JAK NAŠE ZÁSTUPCE, TAK VŠECHNY „SEKRETARIÁTY“ … jejich „svobody“ … VŠECHNY(!) … „modré“, „zarudlé“, „nazelenalé“ i ty „dohněda“ …… a to principiálně demokratickým tlakem ve smyslu „lidu“ (a tedy „občana“ a „voliče“) jakožto JEDINÉHO „suveréna“. A pokud by kdosi zase namítal tím, že je třeba změnit „ústavu“, tak jistě dodám, že to OPRAVDU JE TŘEBA(!) To ovšem bez onoho zcela demokratického tlaku určitě nepůjde, protože naši „zastupitelé“ a i všechny „sekretariáty“ se své „svobody“ (to jest libovůle, a tedy naší totální ne-svobody) dobrovolně nevzdají – to je více než jisté, protože pro ně je tato „svoboda“ jejich „výrobním prostředkem“, prostřednictvím kterého se živí … to je jediný jejich „účel“, kterým se řídí. Je na čase „prohloubit“ ideu „demokracie“, i když se to kdosimu může zdát jako „tyranie ulice“. :)(omlouvám se Tribunovi za délku mé poznámky – nebude se to dít často)

 5. JASANE,Opět problémy se čtením psaného textu. a) o morálce vyšších (a nižších) jsem hovořil já, nikoli Faust (aby nebyl neprávem osočen). Ale co je důležitější – b) řeč nebyla o tom, čí názory jsou ty správné, ale o tom, jestli máte právo určovat podle sebe, co je slušné a co je v rozporu s morálkou. Já tvrdím, že existují objektivní hodnoty. Nalezl bych časem určitě promyšlenější příklad, ale všeobecně se pokládá za slušné pustit starou paní sednout; to je konsensus všech slušných lidí a nemá cenu o tom diskutovat. Morálka vyšších však praví, že je kupříkladu slušné NEPUSTIT starou paní v tramvaji sednout, pokud není árijské rasy, poněvadž oni mají právo upravit morálku dle svého… Jakkoli je to primitivně řečeno, vidíte ten rozdíl ?

 6. .. "… spal jako medvěd brtník, a teď si myslí, že se nic nezměnilo."A to letos medvědi vůbec neusnuli. (I proti tvrzení pana Klause, že se nic neděje s naším podnebím. :-)

 7. DoplněníA to, co jsem psal o morálce v [55], nyní zkuste naroubovat na Ústavu. Morálka, jakožto univerzální hodnota, zůstane stejná, ať už literu zákona (např. Ústavního pořádku ČR) změníte jakkoli. Zákon se může bez potíží měnit či různě vykládat. Morálka nikoli. Mluvte o vašich názorech, ale ne vaší morálce – to opravdu smrdí nacisty…

 8. Vesemire – Fauste pardon… blbe brejle….jinak Vesemire stran moralky pravdu mate i nemate – protoze na urovni „stare pani“ se jiste shodneme – stran poslancu a ustavy neshodneme z duvodu velice prosteho – maji konat v „zajmu vseho lidu“ a sveho „svedomi“.Vy jim tuto moznost upirate, je ne.

 9. vesemires GeoNem se proste shodnout nemohu – jednak pro jeho neustale presentovanou nadrazenost i ve vecech, kterym zcela evidentne naprosto nerozumi (prirodni zakon) tak i pro jeho pohrdani jakymikoliv pravidly a systemem parlamentni demokracie, ktery se mu nelibi.Ja mam vubec „revolucionare“ hodne nerad – zustalo po nich totiz zatim vzdy more krve a (skoro) zadny uzitek.Dnes bych prekvapive s casti souhlasil – a sam tu nepisu nic jineho. Pokud chcete neco menit, musite zmenit ustavu.Toz do toho.

 10. [54]Pche – svědomí, to je pocit frustrace vznikající ze strachu, že budeme odmítnuti a že nám bude odepřeno x jednotek lásky, kterou potřebujeme ke svému životu (Erik Berne – Jak si lidé hrají)Obsah toho čemu říkáme svědomí je produktem lidí a je historicky podmíněný, proto poslanec za ODS nemůže mít špatný pocit svědomí (jinak je to z pohledu většiny lidí). Je to tedy společenský produkt. Proč se pomocí tzv. postmoderny toto rozmělnilo je otázka – i táži se v čí je to prospěch?Boha bych sem netahal, viz poslední aféra v Rakousku (božích lidí lidoveckých – s božím svědomím, bůh šel celou historii stranou, pokud šlo o zisk a moc), stejně jako zamítání ideí minulých ve jménu současného marasmu.Jinak my medvědi brtníci jsme letos k zimnímu spánku nezalezli – Nebesa nám nějak nepřejí pořádné zimy a v tom vedru se nedá spát – při dnešní procházce jsem viděl na víc místech kvetoucí sněženky. Když nebesa dopřávali Podnebesí špatné – nezvyklé počasí, zemětřesení, kobylky, záplavy a neobvyklé úkazy na obloze bylo to vždy znamení, že nejsou spokojena s tím co se v podnebesí děje, Číňané na to měli zaručený recept, vyměnili císaře. A nejlépe celou vládu.

 11. jasane,už mě unavujete, dobře: máte ze mne strach, nevím proč teda, ale beru to… (vy jste, řekl bych, vůbec bázlivý až lekavý – strach z EU et cetera).Jenom prosím, prosím, smutně koukám: pokuste se pro mne (a možná pro ostatní) definovat SVĚDOMÍ (obecně) a SVĚDOMÍ POSLANCE (zvláště). A možná zjistíte, že je to skutečná „obezlička“: přísahat na svou čest a svědomí může i křivopřísežník. A ještě bych Vás poprosil o definici: „V ZÁJMU VŠEHO LIDU“. To je co jako? Všechen lid má tisíce různých zájmů, ba dalo by se říct, že co jedinec, to zájem. Jak teda ten chudák poslanec zjistí, co je v ZÁJMU VŠEHO LIDU?? Děkuji.P.S. On svědomí vyložil pěkně Geon, ale já bych to chtěl slyšet, jako od plamenného obhájce cti poslanecké právě od Vás.

 12. Faustevazne nevim, proc si myslite ze chci nejak obhajovat cest poslance ci kohokoliv jineho…jen se Vam pokousim vysvetlit (asi spatne) ze to co Vy pokladate za moralni, svedomite, zajem vseho lidu a podobne NENI absolutni meritko a ze kazdy ma to sve. Poslanec, ja, GeoN….. A ze shoda o tom co je moralni je pouze na „nizsich urovnich“ pustit babicku sednout, nekrast… ale v politice ani nahodou.

 13. V jakékoli "ústavě" …… to samozřejmě není. Jakákoli „ústava“ je až koncový výstup. Dokonce je tomu tak, že „platná ústava“ je prostě „mimo, a „život“ si stejně „dělá, co chce“ – to je koneckonců i naše aktuální situace, že ano? – „všem“ je jakákoli „ústava“ docela putna … hodí se jenom tehdy, když se „k něčemu“ hodí … třeba k vyrábění trapasů kolem „volby prezidenta“. V zásadě by bylo zcela jistě lepší, kdyby si o toho „prezidenta“ jednoduše „střihli“, hezky: „kámen-nůžky-papír“. Hmmm … pokud by ovšem byli schopni výsledky této „soutěže“ respektovat, o čem lze opět úspěšně pochybovat.Takže kdosi se zase, jako obvykle mýlí – francouzský „třetí stav“ také šel na Konvent dle „platného ústavního práva“, a tam milého pana Krále poslali do háje, aniž by si lámali hlavu s nějakou „změnou ústavy“. Kdepak, pan Král byl „out“ stejně, jako byl již vlastně dávno před tím – a zcela seriózní a vážení pani měšťané (&Co) šli kus vedle a s velkým halasem „vyhlásili“ to, co jim osvícenci už přes sto let vymýšleli a vymysleli.Takže:… není třeba „nejdříve“ měnit „ústavu“ – „ústavy“ se povětšinou mění AŽ POTOM(!), když se náležití vítězové pěkně sejdou, a konečně si to v klidu sepíšou :) … což ovšem může trvat tu krátce, tu déle … a tu mírumilovně, tu krvavě, závisí na to, jak velký je pan Král (a všichni ti „kolem“) blbec, že mu samotnému nedojde, že to má zabalit a půjčit si od vedle stojícího kokardu příslušných barev. :)Odtud:… jistě, že je mravní(!) povinností (zde doporučuji Jürgena Habermase) usilovat o shodu – to je jistě maxima, a intelektuála obzvláště. Ale vyskytují se jednoduše situace, ve kterých jakákoli shoda nejenom není možná, nýbrž dokonce i nežádoucí – zdánlivě paradoxně řečeno jakékoli potřebné shodě bránící – a tudíž je taková nemožná shoda dokonce NEPRAVNÁ(!) Jsou situace, ve kterých je mravný konflikt, a to ze samotných imanentních pravidel hovoru.***Jistě, všichni „realističtí“ platonici, rozuměli těm svým „Přírodním Zákonům“ vždy nejlépe – koneckonců si je vymysleli a mají „patent“ na „přístup“ k nim. Jsou to totiž oni, kdo se urvali ze řetězů, jež je v jeskyni poutaly – vyšli „na slunce Idejí“, a pak se heroicky vrátili, aby nás „osvobodili“ – a my pitomci pořád sedíme a koukáme na ty „stíny“. A oni jsou zoufalí … a pak rezignují, sednou si vedle nás, a brumlají si, jak tomu „nerozumíme“. To znám (!!! :) … ovšem já stojí na opačné straně, říkám těm platonikům:“Tak mi ukaž ty Tvé Ideje! Jsem celý žhavý! – jaký to Dar!“… a oni pořád nic. :) Jenom prázdně mluví – a po vzoru svého velkého Učitele, pro boha jak dloho už, vyprávějí „Mýty“ pro „blbý lid“. :) No, občas ukážou na nějaký „stín“ a křičí:“Hele, tak tohle udělala Idea … hlupáku!“ … :) :) :) … he … to by člověk prasknul „smíchy“ … :(

 14. Vesemire …… jistě díky za pochvalu – jistě si jí vážím … ale toto je opravdu pro naprosto „obecný“ výchozí přehled, aby tahle debata dostala byť jen náznak nějakého smyslu. Je to jen maličkost, ale přesto díky. :)

 15. Hmmm … kdosi …… se zase, jako obvykle, začíná „ztrapňovat“ – není to veselé, ale co naděláme. :(

 16. ano, máte pravdu jasane.. slova, slova, slova..Jste štastný muž, že umíte ta slova poznat a přečíst. :-)

 17. Hmmm,,,tak jasan mi nejdřív otlouká o hlavu, že poslanec je vázán blablabla a že svou funkci vykonává blablabla a jak strašně se pletu, aby na žádost o definici v podstatě pravil, že to jsou opravdu blablabla. :-)))Jasane, jasene : ač nejsem strom, tak z Vás vyrostu… opravdu. :-)))Máte vskutku zvláštní diskusní metodu. :-(

 18. brtníku ve svém brlohu …… jestli se domníváte, že je zde dobré místo, na řeč o nějakém odlišném pojetí „svědomí“, tak se do toho … jistě … můžeme pustit, ale Vaše „citace“ dle mého mínění určitě nesedí … víte, brtníku psychologie (&Co) je rovněž stále … bohužel … docela „mimo“, a to od té doby, co v zásadě ignorovala a ignoruje fenomenologii. „Empiricky“ to sice občas může být trefné a inspirující, ale ty „teoretické konstrukce“ jsou skutečně už hodně dlouho naprosto obludné … a vlastně směšné – Eric Berne … „včetně“. :(

 19. Fauste, jasan nediskutuje. Jasan oznamuje a pokud nesouhlasíte..tak z člověka začne dělat přinejmenším vola, protože jste si dovolil něco říct. A jinak taky nediskutuje, protože ani v zásadě nechce. Já tomu taky moc nerozumím, o co mu vlastně jde. Asi jenom o to, aby se procvičil v psaní a čtení. Čistě technicky. :-)

 20. Faustenojo… ja rostu podobne. Takze jinak – nehajim pravo poslance cinit to ci ono – hajim jeho pravo mit na veci jiny nazor nez Vy.Neboli – chovat se tak jak VY (nebo ja) nepokladate za spravne.

 21. V tom případě jest mi líto, GeoNe, ale na vzdušné zámky jaksi nelepím, psychologie – pokud chce být alespoň trochu exaktní, musí pracovat s neurofyziologií a snažit se pochopit tu podstatu, která vychází z materie, je sice pravdou že se potýkala a potýká se spoustou konstruktů, ale té materie přibývá a fenomenologie se jí jeví taky jako konstrukt – kdo nechce to brát nemusí.Apropo – ta napruženost je vlastně nádherná obranná reakce neb se reaguje jen na něco a je zajímavá jak na co – ale v tom se asi neshodnem.

 22. Ještě jinak – fenomenologie či jinak a ani postmoderna mi neumožňuje jít na podstatu věci.

 23. Jasane,připravil jsem si pro vás obsáhlou odpověď, ale než jsem se vrátil z návštěvy, tak jsem pochopil, že vy mi za to nestojíte.Takže pouze jedna věta k vaší interpretaci poslaneckého slibu: Slib, který k ničemu nezavazuje, není ze své podstaty slibem…. OSTATNÍM DĚKUJI

 24. ano jasane, „…kdo vam nerozumi ci s vami nesouhlasi je proste trapny. „, řečeno vašimi slovy. To jste řekl naprosto přesně. Máte fakt „styl“. :-)

 25. víte brtníku ve svém brlohu …… mám toho s fenomenologií velmi málo společného, což jste již dávno mohl poznat. Stejně tak, jste již dávno mohl přijít na to, že „exaktně“ nezměříte ani metr podlahy – nic takového není a nikdy nebylo … a v případě psychologie už vůbec ne. Nehledejte žádnou „podstatu věci“ – nenajdete ji – „o tom“ právě BYLA(! – perfektum, jde již o čistou minulost) fenomenologie, víte? Právě o tom. A post-moderna to uzavřela – už dávno není cesty zpět.Napruženost? Jak jste na to přišel? Hmmmm … to jste špatný psycholog, brtníku :(

 26. Z první volby lze dosti přesně odhadnout další průběhMyslím, že klíčovou roli opět sehrají komunisté. Komunisté měli po listopadu ’89 2 možnosti: buď se transformovat podobně jako v ostatních bývalých sovětských satelitech do levicové strany, která sice nebude mít jisté hlavy, zato však bude (podobně jako sociální demokracie) moci bojovat o vládní křesla. Nebo setrvat ve své původní podobě s tím, že své hlasy budou mít vždy jisté, protože vždy bude existovat skupina zfrustrovaných jedinců v důchodovém věku, která je bude volit. A volit je bude po tu dobu, co komunisti budou hezky zahnívat v opozici, za nic nebudou odpovědní a budou nahlas říkat, co tito zfrustrovaní jedinci budouc hctít slyšet. KOalice mezi ČSSD a KSČM není možná – ne snad proto, že by nechtěli v ČSSD ale spíš proto, že nechtějí sami komunisté. Vládní odpovědnost by totiž mohla pro ně dopadnout jenom špatně: buď by dělali, co předtím slibovali, což by mělo za následek výrazný ekonomický kolaps a následnou ztrátu preferencí nebo by nedělali, co slibovali, což by mělo za následek opět ztrátu preferencí. To komunisté dobře vědí a vědí také, že dokud budou důchodci hezky zfrustrovaní a u moci bude pravice, budou mít i komunisté dobrou šanci pohodlně parazitovat na zdejším politickém systému. Jejich hlasy jsou totiž hlasy, které jsou volně na prodej. Pokud si uděláme seznam toho, jak hlasovali komunisté, uvidíme, že jejich hlasování (vyjma takových politik jako registrované partnerství či zákoník práce) je velmi prapodivné a řada hlasování probíhá s ODS, popřípadě za nepřítomnosti komunistů tak, aby důležitá legislativní opatření prošla. U volby prezidenta je to stejné. Komunisté volí Klause, ale musejí si počínat jako chytrá horákyně: to jest Klause de facto zvolit ale zárovněň ho nezvolit. Proto se ve 3. kole první volby zdrželi hlasování a proto budou nyní navrhovat vlastního kandidáta – volba se potáhne a to je výhoda pro ODS, která již teď uplácí jeden hlas 3 miliony korun. Navíc můžou ti, co změní najednou názor vypadat jako zachránci cti českého národa. Komunisté tak sehrávají svoji obvyklou roli tichých pomahačů ODS. Blahopřeji již předem ke Klausově ukoptěnému, ale přesto platnému znovuzvolení.

 27. Neřekl bych to sice zrovna takto, Challengře,ale v tom zásadním s vámi souhlasím. Tedy v tom, že komunisté jsou si příliš dobře vědomi toho, že mají nepoměrně větší moc, než odpovědnost. Polemizoval bych sice s tím, že je volí pouze frustrovaní důchodci, ale to teď není až tak důležité.Musím přiznat, že když jsem včera četl seznam jmen lidí, které komunisté navrhují do druhé volby, tak jsem si říkal, že se Filip snad zbláznil. Ale on to spíš hraje na Klause…O ceně 3 mil. za hlas pro Klause jsem již slyšel, přijde mi však nereálná, příliš nízká. Poslanci nejsou takoví chudáci, aby je 3 mil. vytrhli. Mně by takové peníze nezviklali, a to jsem o podobné částce slyšel vždy jenom vyprávět. Pokud se někdo z nich nechá koupit za tuto částku, tak je to pro ODS další „prohra“, protože to znamená, že by ho mohli pořídit i „v akci“, a možná úplně zdarma.

 28. Nejhorší je, že poslanci a senátoři nejsou nějakou náhodnou sbírkou kuriozit, ale jsou to bohužel vzorky populace.Není divu, že se chovají, jak se chovají, když v národě zřejmě vítězí podobné pojetí, jaké se objevilo v této ukázce (dnešní NP, změněna jména):“Mám za to, že dobrá polovina populace s volebním právem je přesvědčena, že strana ABBC a osobně Boleslav Patla jsou základní a naprosto převažující příčinou špatného… Tady dávno politické soupeření přerostlo v potřebu zničení, protože pokud někdo soustavně brání národu, aby si uspořádal společnost …., musí být zničen. Na ABBC leží přetěžké viny a cílem tedy nemůže být „jen“ tyto lidi nepustit do vlády, ale cílem musí být, zbavit je i možnosti se o vládu ucházet kdykoli v budoucnu. Proto je jakákoli taktika legitimní. Cokoli totiž bude učiněno, bude činěno s tímto vyšším posláním. Podraz na ABBC není podrazem, protože oni jsou 1000x větší podrazáci. Ostouzení Patly není nedůstojné, protože on sám je vrcholem nedůstojnosti. Můžete lhát, uplácet, vyhrožovat – to vše je přípustné, ovšem jen pokud je cílem ABBC.“

 29. Dodávám:slušný slovník, znalost jazyka a pravopisu na úrovni, ten pán se klidně může ucházet o místo na kandidátce, pokud ovšem nešilhá.

 30. [70] [79] „víte, brtníku psychologie (&Co) je rovněž stále … bohužel … docela „mimo“, a to od té doby, co v zásadě ignorovala a ignoruje fenomenologii. „Empiricky“ to sice občas může být trefné a inspirující, ale ty „teoretické konstrukce“ jsou skutečně už hodně dlouho naprosto obludné … a vlastně směšné – Eric Berne … „včetně“.“Já to sem tahal???????Item – o postmoderně se neshodnem, než o ní diskutovat, tak si radši jdu číst Bondyho nebo Žižka.Prostě naše percepční pole se nepřekrývají.

 31. Re.:osobně nenacházím žádný racionální důvod, proč volit komunisty. Pokud chci posílit levici, nemohu volit komunisty, ale volím ČSSD, protože kdybych volil komunisty, pak nahrávám pouze rozštěpení levice, nabíjím argumenty do zbraní ideologů ODS, kteří tak můžou lacino strašit rudým nebezpečím a získávat tak hlasy nerozhodnutých voličů, i když víme, že návrat komunismu není v současné době již reálně možný, vždyť koneckonců přední komouši a estébáci té doby jsou dávno nejbohatší podnikatelé a změnu si nepřejí a pak skutečně nevím, o koho by se takový znovuvytvořený komunistický režim opřel. Komunismus prostě jednou provždy zklamal a nevrátí se tak jako se nevrátí otrokářský řád a nevrátí se feudalismus a nevolnictví. Totalita se může pochopitelně vrátit ale v jiné podobě, se sofistikovanějšími mechanismy ovládání. Proto jako archetyp voliče KSČM považuji zfrustrovaného důchodce, který sní o návratu starých časů. Samozřejmě i jiní pro KSČM hlasují – nicméně jde především o iracionálně alokované truc-hlasy, které potom ve skutečnosti nahrávají ODS – protože: představte si, že by KSČM zanikla a všechny její hlasy by dostala ideově nejpříbuznější ČSSD. Vznikl by tak politický subjekt, který by na současné politické scéně prakticky neměl konkurenci, rovnováha sil by se změnila takovým způsobem, že by s největší pravděpodobností vymazala i další politické subjekty – především stranu zelených (která paradoxně sesbírala pravicové liberální voliče) a KDU ČSL by se potácela na hranici volitelnosti -a samozřejmě by tvořila nerozlučnou koaliční dvojici s ČSSD, která by ani po Kubiceho aféře nebyla schopna s ODS samotnou ČSSD přehlasovat. Kdepak, kdo volí komunisty, ten ve skutečnosti, aniž to tuší, volí ODS a její současné reformy, na kterých paradoxně opět vydělávají komunisté, protože pro ně čím hůře pro důchodce, tím, bude v parlamentu víc komunistických poslanců. Modří soudruzi z ODS, se jistě modlí ke svému modrému Bohu, aby tu komunisté ještě dlouhou dobu vydrželi, protože to jediné jim umožňuje sbírání hlasů lacinou propagandou. A komunisté se zase modlí k tomu svému, aby to ODSáci důchodcům pořádně osladili, protože to pak bude voda na jejich mlýn. dochází tak k typickému vzájemnému parazitismu komunistů s ODS, komunisté parazitují na špatném sociálním statusu a bezvýchodnosti svých voličů, pro které nic neudělají, zatímco ODS parazituje na komunistech, protože tak drénují hlasy jejich hlavnímu konkurentovi a oslabují ho.3 miliony za hlas je docela dost, uvážíme-li že za to zmínění poslanci pouze v tajném hlasování bez jakéhokoli vyvození odpovědnosti dají hlas Klausovi a díky tomu, že se nepřijde kdo to byl, bude vedení ČSSD vypadat jako totální idioti a tento poslanec bude mít také zajištěno, že ho budou volit i příští období. Za ty 3 mega nic neriskuje, něco jiného je veřejná zrada, tam víme, že to stálo minimálně 10 mega a více, protože takový poslanec by si ve straně ani neškrtnul – to je například situace Pohanky a Melčáka, tam musel jít úplatek do desítek milionů nebo na ně museli mít nějaký mediální trhák jako na Čunka – na Pohanku, o kterém víme, že ve FN u sv. Anny kradl jako straka, by jistě nebylo těžké neco vytáhnout, zvlášť když měla ODS jistě přehled o výši a charakteru úplatků i z druhé strany. Ono ne každý poslanec má z úplatků stejně, existují i tací, co jsou na svém 120 000 „holém základu“, pro ty jsou 3 mega 2 roční příjmy. Pro vás jsou 3 miliony málo?

 32. Challengere, vaše úvaha zní nepochybně velmi hezky, bohužel sociální demokracie zatím příliš nepřesvědčila o tom, že je skutečně spolehlivou levicovou stranou – není problém třeba i v tom? A třeba i větší, než ve vámi tak krásně vysněném archetypu voliče komunistů? Tím nechci říci, že KSČM, tak, jak zatím vypadá, je „moderní levicovou stranou“, jak oni sami občas o sobě prohlašují.

 33. Challengere, souhlasím s politologem Lebedou, který dnešní ČSSD částečně vidí jako sdružení lidí, kterým v devadesátých letech ujel v politice vlak a v ODS by se dnes už nemohli dostatečně ralizovat, bohužel tito lidé jsou schopni velmi rychle zapomenout na svůj mandát a stranickou disciplínu, linii či něco takového a nemají žádný problém, ideologické zábrany se dostat, se nechat přetáhnout do tábora konkurence s vidinou výnosných obchodu. Bohužel na dnešní českou politickou scénu je třeba pohlížet jako na národní frontu, kde partajní příslušnost se bere jenom jako divadlo pro veřejnost, potencionální voliče, sice je potřeba někdy i na veřejnosti mezi sebou bojovat a trochu se pošťuchat, ale v zákulisí musí být jednota a klid, protože to škodí kšeftu, ve kterém jsou si všichni rovni a potřební.

 34. To Marekideologické zábrany nemá vůbec nikdo. Ideologie je pouze pro plebejce, jde o systém hesel opravňující konání, té či oné strany, každý však hájí především vlastní zájem. Je potřeba pochopit to, že politici jsou v principu všichni stejní a udělají nevímco, aby se dostali k lizu. Pokud by ČSSD hypoteticky přetáhla Topolánka, divil byste se, jak by tento člověk v sobě najednou našel sociálního demkrata. ODS je v tomto ohledu sdružení mnohem kompaktnější než ČSSD, která se dostala k lizu pozdě a v době, kdy hlavní stavidla příjmů už byla uzavřená. Zatímco členové ODS vytahovali hotové peníze z bank a vydělali zejména na Klausově bankovním socialismu, ČSSD už nezbylo nic jiného, než „paběrkovat“ na státních zakázkách, čímž je také determinována příslušnost k jednotlivým táborům. Nicméně každý z těchto táborů má svůj určitý elektorát a od toho se odvíjí také politická strategie. ODS se spoléhá na poměrně úzkou skupinu zbohatlíků a na majitele médií, kteří podle mého názoru většinu jejich obsahu lehce upravují tak, aby to vyhovovalo ODS – všiml jste si například, že žádný z čelných představitelů ODS neměl nikdy žádný pořádný skandál a že média na členy ODS aktivně nic nehledají – dokonce i natolik do očí bijící kauzy jako například systém IZIP byly zameteny médii pod koberec? Samozřejmě tato řízená desinformace nesmí přesáhnout určitou míru, aby média zůstala důvěryhodná. ČSSD paběrkuje na státních zakázkách a spoléhá se na své přirozené spojence – na nižší a nižší střední vrstvu, která je logicky nejpočetnější a tudíž i ČSSD zajistí trvalou volitelnost. ODS se – pokud je u moci musí daleko více zavděčovat, protože dostává daleko více zaplaceno od svých skutečných spojenců. Příznivci ČSSD mají v podstatě jen jednu alternativu a tou je volba komunistů, což, jak jsem vysvětloval, pro ně není určitě dobré, protože komunisté nebudou mít v důsledku své minulosti nikdy tak silný elektorát, aby mohli účinně dosáhnout na mocenské páky. Navíc dobře vědí, že kdyby na ně dosáhli, znamenalo by to pro ně vážné komplikace. Podle mě – bez ohledu na minulost komunistů – je politická strategie komunistů obzvlášť odporná, přestože komunisté skutečně jen paběrkují, nicméně to paběrkování jim vydrží hodně dlouho a zrazují svoje vlastní voliče, krmí je planými žvásty, což je asi to, co přesně tito lidé potřebují. Bohužel pro celou levici. Činy jsou prostě důležitější než plané žvásty. U poslanců se poznají podle statistik hlasování, nikoli podle mediálního obrazu.Jinak s Vámi v zásadě souhlasím, nicméně determinanty danné zájmy skupin odlišených podle majetku existují a určují i chování té které strany, která zájmy té či oné skupiny zastupuje.P.S. levici nevolím (v současném chlívě nevolím nikoho), jen se snažím se racionálně zamyslet na tím, co bych měl jako příslušník těch či oněch elit na výběr.

 35. Marku a Challengře,já vidím největší problém v tom, že ČSSD je nejprve antikomunistická, a až potom levicová. Raději prohraje, než by vyhrála s komunisty. Vůbec mám někdy pocit, že ODS a ČSSD jsou dvě značky téže firmy. Zákazník má dobrý pocit, že si může vybrat, a zisky jdou stejné kapsy. Osobně bych u skutečně levicové strany očekával jakousi směs idealismu a asketismu, který by ji učinil nekorumpovatelnou, protože by pro její představitele ani moc, ani sláva, ani bohatství nic neznamenali. Ovšem ČSSD má k této „prvotní církvi“ velmi daleko, a KSČM jakbysmet. ČSSD je levicová asi tak, jako je ODS pravicová. Ono je totiž docela dobře možné, že nám skutečná levicová strana chybí, že máme pouze několik stran s levicovou rétorikou. Co jiného také čekat v době, kdy vše včetně ideálů je jen zboží?Jak posměšně, ale správně, naznačuje Jasan: chtělo by to novou krev, novou stranu. Jenže nemám zatím jasno, jakou. Česká politická scéna, voliče v to počítaje, se řídí heslem smrádek, ale teploučko. Byli by lidé ochotni ke změně? A byli by ji schopni? Zatím je to totiž tak, že nikdo nenese odpovědnost sám za sebe, protože za všechno vždy může ten druhý, a když už se náhodou shodnout, tak je tu vždy ten třetí, na kterého to mohou svést – komunisté. Co na tom, že jsou již 20 let „od válu,“ a že již dávno jsou za vše odpovědni ti „noví.“ Lidé nakonec přijmou cokoliv, jen když to znamená, že se od nich nebude nic chtít – a zejména ne přijetí svého dílu odpovědnosti za stav věcí veřejných.Ještě, Challengře, už jsem to zde kdysi psal: komunismus není přičina, ale následek. Komunismus je imunitní reakce společnosti na kapitalismus. Dokud se nezbavíme jeho příčin, především vykořisťování a institucionální nerovnosti, potom se nezbavíme ani komunismus. Bez ohledu na to, jak se mu bude říkat. Komunismus koncepční nemá totiž s tím marketingovým zase až tak moc společného.

 36. Challengere, já s Vámi plně souhlasím, docela trefně vystihujete procesy, chování a osobní motivaci lidí v současném systému, ale z toho zjištění mi vychází obecný poznatek, že nejenom technologie, ale i vytvořený , tady spíše inplantovaný, společenský systém předběhl duševni schopnosti a lidství dnešního českého člověka. Nechci tady úplně paušalizovat, ale určitě jenom tzv. inteligence, třebas zapasovaná do jakési histirií prověřeného know-how, asi nebude dostatečnou zárukou pro nějaký civilizační rozvoj, který nebude vypadat jako zdejší zvěřinec – a čas v tom rozhodně nebude hrát kladnou roli.PS: V zásadě nevolím vůbec, měl jsem tu smůlu, že jsem byl po krátkou dobu z ryze profesního hlediska u vrcholné politiky hodně zblízka a ta mojí důvěru ztratila velmi, velmi záhy, ale zase mne zkušennost naučila jiným věcem, tř. jak se stát spokojeným hedonistickým fatalistou bez zbytečné zpětné vazby z důvodu si zachování duševního zdraví, tím nechci říci, že bych úplně potratil sociální cítění či empatii, ale vše nechávám v rozumné míře a v rovnováze s interakcí s okolím, bohužel..-)

 37. Tribuneproc posmesne? co je posmesneho na faktu, ze pokud nekomu soucasne strany nevyhovuji, nema kafrat a zalozit tu spravnou?Ze je to prace? no A?

 38. Tribune,Co nazýváte institucionální nerovností? Jaký je rozdíl mezi koncepčním a marketingovým komunismem?

 39. Tresen,[93] Co je marketingový komunismus je snad jasné, ne? Srp, kladivo, značka „komunista“ i na slipech, hektolitry rudé barvy, Leninovy sebrané spisy pod polštářem, revoluce na rtech – a v činech participace (či přímo parazitismus) na udržování statu quo, podpora režimu, hlasování proti zájmům neprivilegovaných vrstev, kupčení s hlasy. Komunismus koncepční je všechno jiné, než právě zmíněné. Tedy skutečná snaha o změnu, která se nijak neváže na „správné“ pojmenování, a která jde ruku v ruce s osobním nasazením a s ochotou riskovat pro věc. Žádné kompromisy, a už vůbec ne kvůli vlastnímu prospěchu – to je koncepční, prožitý komunismus. Ale tak je to se vším, stejně by bylo asi možné nahlížet i na liberalismus (no, to možná nebyl nejlepší příklad), nebo na křesťanství.Institucionální nerovnost je nerovnost zajištěná společenskými, ekonomickými a legislativními instituty, jako jsou daně, zvýhodňující bohaté, poplatky za vzdělání či u lékaře, které omezejí přístup k daným statkům pro neprivilegované, a když, tak způsobem, který učiní neprivilegované závislé na systému. Ale je to i politický a volební systém, který poskytuje výhody těm, kteří se v něm již etablovali, a dává jim nástroje, jak se bránit nově příchozím, je to celá řada opatření, která přes deklarativní rovnost práva něčeho dosáhnout fakticky umožňují tato právo využít pouze velice omezené a předem známé skupině. Abyste lépe pochopila, vypůjčím si citát Anatola France: „Je obdivuhodné, jak zákon měří každému stejně. Zakazuje bohatým, stejně jako chudým, spát pod mostem, žebrat na ulici a krást jídlo.“

 40. To Tribun [90]Komunismus podle mého názoru není následkem, nebo, jak Vy říkáte, imunitní reakcí na kapitalismus. Dá se to doložit dějinými událostmi. Komunismus jako reakce na kapitalismus se objevuje pouze v Marxových teoriích, ovšem zcela reálně se komunismus vyskytl především tam, kde žádný kapitalismus nebyl – to jest po 1. světové válce především v Rusku a dále pak měl komunismus živnou půdu v Číně, kde vznikl spontánně a možná ve Vietnamu a v Kambodži. Ve státech Evropy byl komunismus víceméně věcí implantovanou zvenčí na podkladě jaltských dohod a v podstatě zde neměl příliš velkou živnou půdu. Všimněme si, že jak kupř. v Rusku, tak později v Číně žádný rozvinutý kapitalismus nebyl, v Rusku se nevolnictví zrušilo teprve v roce 1861 a Rusko bylo v době VŘSR v podstatě vysoce zadluženou zemí rozvrácenou válkou, kolosem na hliněných nohou, kde podstatnou část HDP tvořilo zemědělství – svoji tehdejší hospodářskou strukturou se dá přirovnat například k dnešnímu Myanmaru. V Rusku v době VŘSR žádná početnější dělnická třída ani kapitalisté neexistovali, pokud zde byla vládnoucí třída, pak byla tvořena spíše šlechtou, která udržovala v podstatě feudální vztahy (čili bezzemci pracující na pánem pronajaté půdě a odvádějící „nájem“ v podobě naturálií nebo vlastní prací na „panském“). To bylo vzhledem k tehdejšímu technologickému vývoji zastaralé společenské uspořádání a proto bylo také tak snadné jej rozbít. Lenin po revoluci musel dělnickou třídu teprve „vytvořit“, začaly obrovské investice do těžkého průmyslu, „stróek sacialízma“ a to za prakticky otrocké práce politicky nepohodlných obyvatel. Všehcny prostředky, které komunisté v Rusku použili k modernizaci společnosti, byly ukradeny, lidé – prakticky bez rozdílu k třídní příslušnosti – zotročeni. V roce 1926 byly Stalinem uvedeny v platnost „protidělnické zákony“, které velmi drakonicky trestaly byť jen absenci v práci nezřídkakdy i deportací do Gulagů. Navzdory tomu – ale spíše právě proto – se Sovětský svaz dostal ekonomicky do lepší kondice, než byl před koncem 1. světové války (také mj. tím, že Lenin neuznal ani dolar z ruského dluhu a prohlásil, že kapitalistickým velmocem nebude nic platit, což byl mj. jeden z minoritních důvodů zahraniční vojenské intervence v roce 1919). V Číně existovala podobná situace – císařství a velmi zastaralé společenské vztahy byly zrušeny až roce 1908, skoro o 3 století později, než když v Anglii začalo první „buržuazní“ hnutí. Ekonomické vztahy v Číně byly rovněž velmi obsolentní, v Číně existoval reálně kapitalismus možná 30 let a to ještě byly různé zkorumpované vojenské režimy. Právě proto to byla Čína a ne Velká Británie (jako vzor země kapitalismu volné soutěže), kde zvítězil komunismus v roce 1949. To samé se dá říct o Vietnamu, který byl až do poloviny min. století francouzskou kolonií s minimální industrializací a to už vůbec nemluvím o monarchii v Kambodži, kde existovala velmi specifická forma „rurálního komunismu“.Komunismus je především oligarchie, která vzniká na troskách zastaralých režimů nikoli proto, že by zde bylo moc kapitalismu, ale naopak tam, kde žádný kapitalismus neexistoval. Komunismus mj. znamenal i podstatné zlepšení postavení normálních lidí – bez toho by se v těch zemích neudržel – především z hlediska kampaní komunistů za zvládnutí negramotnosti (v době VŘSR prý byla kolem 80%), lepšímu přístupu ke vzdělání, lepší zdravotní péčí a různých jiných komunitních služeb. To však zdaleka neplatilo o zemích jako byla ČSR, kde byl komunismus implantován zvenčí v podstatě zpravodajskou hrou a vojensky. V Maďarsku by se komunismus sui sponte udržel ani ne 10 let (1949-1956), taktéž v Polsku i v Německu (1945-1953) a byla to pouze Rudá armáda, která zjednala „pořádek“, na to se nesmí zapomínat.Velmi specifický obraz komunismu byl v Československu. Češi jsou národem žijícím ve velmi specifickém geopolitickém prostoru a vystaven specifickým podmínkám. Dá se říct, že od vymření Přemyslovců po meči jsme v podstatě (až na několik krátkých period) neměli žádného národního lídra byli jsme těžce pod vlivem západní německé civilizace, takový „most mezi východem a západem“. Obzvlášť těžké rány tento most utrpěl za třicetileté války, kdy zde vymřela téměř třetina populace a emigrovala většina české inteligence. Další emigrační vlny následovaly později a vždy se jednalo o zejména inteligenci. Češi nikdy neměli žádné své národní lídry, byli těžce selektováni a systematicky zpracováváni k poslušnosti, což se nyní projevuje zcela typickou českou servilností a „přizdisráčstvím“. To se projevilo i v dobách komunismu. Zatímco v NDR, Polsku, Maďarsku, Jugoslávii a dokonce i Bulharsku bylo u drobných provozoven a obchodů zachováno soukromé vlastnictví, u nás bylo vše pečlivě organizováno dle sovětského vzoru a to do takových detailů, které ani sovětská strana nevyžadovala. Návštěvník lidově demokratického Maďarska mohl obdivovat tržnice se soukromými trhovci, soukromé obchody či soukromé provozovatele penziónů. U nás nic takového nebylo. V ČSR se prakticky nevyskytovaly rozsáhlejší hlasité projevy nespokojenosti s komunismem až na události kolem roku 1953, ale i ty se komunistům podařilo hravě zvládnout vlastními silami. V ČSR – díky ekonomickému náskoku před ostatními zeměmi východního bloku také začal proces, který později vyústil v zánik celého komunistického bloku, tj. „rozpad shora“. Rozpad zhora můžeme charakterizovat jako dobrovolné opuštění ideologických koncepcí vládnoucí oligarchií. Podle mého názoru to závisí velmi mnoho na stavu technologického rozvoje dané země. Proto k tomu v ČSR došlo už po 20 letech zatímco v Rusku až po 70 letech komunismu. Pro vládnoucí oligarchii totiž, poté co ovládla strategické pozice a strategické know-how, již přestala být komunistická doktrína výhodná a to z toho důvodu, že ve své přirozenosti komunisté netoužili pouze po moci politické ale chtěli mít i moc ekonomickou, tj. soukromé vlastnictví, které komunistická ideologie zapovídala. Proto po střídání stráží v roce 1968 nastal čas demokratizace – problém byl v tom, že Dubček byl prostě idiot, měl podle mého soudu naprosto nerealistické představy, jak to spolu velmoci pečou. Takže místo aby se zaměřil na možné změny, které by mu mohly přinést (jemu i celé zemi) ekonomickou prosperitu, blábolil cosi o „mostu“ mezi východem a západem a vedl tak nerealistickou zahraniční politiku, že vyvolal v Kremlu dojem, že se chce od socialistického tábora „trhnout“. Proto přišla zcela logická reakce a to vojenská invaze států Varšavského paktu, přesně v intencích Jaltské konference. A samozřejmě – po pečlivé předchozí konzultaci vlády SSSR s vládou Spojených států amerických (Kubásnkou krizi si podruhé už oba státy opakovat nechtěly). Všimněme si – a je to opět důkaz české servilnosti a přizdisráčství – je ani v letech nacistické okupace ani v letech vojenské invaze se narozdíl od jiných států Československo nebránilo. Americká CIA údajně ve svých zprávách té doby byla překvapená, jak jde pacifikace ČSSR hladce a že „se nekonají žádné popravy a perzekuce a používá se pragmatický machiavellistický postup“. Stejná situace byla v roce 1988, kdy docházelo k postupnému rozpadu sovětského režimu. Tehdy byla ČSSR ve vleku předchozích událostí, kdy na místa ve vedení státu byli primitivové starého komunistického ražení implementováni Moskvou a ne pragmatičtí komunističtí intelektuálové. Ti pochopitelně žádnou změnu nechtěli
  , nicméně ti primitivové by se neudrželi bez komunistikcých technokratů v čele StB, armády a průmyslových podniků, kteří nakonec tu revoluci u nás zhora zorganizovali. Proto byla revoluce sametová, bez obětí, majetkové transfery prostřednictvím klausova bankovního socialismu prošly hladce. Jediní, kdo byl odstraněn od moci – ovšem s tučnou penzí, byli ti staří Jakešové, Biľakové Hoffmanové, Štrougalové a mnozí další, ovšem bez ztráty kytičky, žádné účtování s minulostí se nekonalo. Komunisté jsou znovu u moci, ovládají průmysl, represivní složky, média i monetární systém, vyšetřování skončilo, zapoměňte.Ne ne, Tribune, conceptional communism is dead, only marketing communism exists. Neříkám, že se nemůže komunismus vrátit, ale pouze za specifických podmínek. Například po 3. světové válce s globálním jaderným konfliktem a následným hladomorem. Dřív ani omylem.

 41. Challengře,s tím co píšete [95] se nedá než souhlasit. Výstižné, zevrubné, zejména pasáž týkající se Československa.Víte, Challengře, potíž diskusí jako je ta naše je v tom, že pojem „komunismus“ je již zcela vyprázdněn a bezmocný. Znamená všechno a nic. Znamená všechno to, co komunismus kdy chtěl být, a nikdy nebyl, stejně jako to, co nikdy být nechtěl, ale byl. Řekne se „komunismus“ a nikdo vlastně neví, o čem je řeč. Těžko se pak domluvit. Mnoho lidé zřejmě chápe komunismus tak, jak jste je popsal vy, jenže já jsem si zvykl používat jej ve zcela jiném významu, který je blíže ideálům, jež se ale nikdy neuskutečnily. Asi budu muset najít vlastní pojmenování, vlastní ideologii, tak aby nedocházelo k matení pojmů.P.S. Ten váš text je podle mne skutečně velmi dobrý a podnětný. Byla by škoda, aby zde zapadl. Neuvažoval jste o tom, že byste ho někde publikoval? Nebo bych ho, pokud budete souhlasit, mohl alespoň vyvěsit na hlavní stránku blogu.

Napište si co kdo chcete, já co chci smažu

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s