Cynická hra o život

Zvykl jsem si brát si ke čtení nový ekonomický denník E15. Jednak je zdarma, a jednak, podobně jako i u jiných ekonomických periodik, je v něm poměr propagandy a informací stále ještě lepší ve prospěch informací, než je tomu u seriózních" deníků.

Nebyl by to však ekonomický denník, pokud by v něm chyběly informace o burzách. Není žádným tajemstvím, že o obchodování na burze se běžně mluví jako o svého druhu hře" a ti, kteří na ní obchodují, jsou označováni jako hráči." Dlužno říci, že již z podstaty věci jde o hru hazardní. Jenže zatímco v kasinu člověk prohraje jen svoje peníze, na burze není problém prohrát cizí. Nikoliv cizí ve smyslu půjčené, ale cizí ve smyslu lidí, kteří se hry na burze ani neúčastní. Mám teď na mysli vklady střadatelů, mzdy zaměstnanců, ceny nemovitostí… všechny ty ceny, které se odvíjejí od dění na burze, jejíž fungování pocítí každý, aniž by se jim mohl jakkoliv vyhnout.

Důstojní pánové v cylindrech a oblecích, kteří obratem ruky prodávají a nakupují celé ekonomiky, stejně jako drobní zoufalci ve slipech, kteří s lahví piva v ruce sedí před obrazovkou svého osobního počítače a obchodují se svými dvěmi třemi akciemi v naději, že právě oni udělají terno a zázračně zbohatnout, ti všichni hrají" na burze. Jenže nehrají jen za své – jejich výhry, stejně jako prohry, se promítají do životů miliónů nezúčastněných, kteří o burze kolikrát ani nic nevědí, nechtějí s ní mít nic společného, a přesto mohou během okamžiku přijít o vše: o práci, o úspory, o důchodové pojištění jenom proto, že někdo hrál na burze – a prohrál.

Mluvit o obchodování na burze jako o hře je cynické a pokrytecké. Ale kdoví, zda to nemá zakrýt pravou podstatu věci.

Reklamy

15 komentářů: „Cynická hra o život

  1. Na MGM byl zrovna dnes v 14,05 film Šibeniční lhůta, určitě bude víckrát opakovaný – je to k článku na doplnění (byť poněkud dost idealizované).

  2. A taky mi došlo, že oficiálně fungují hry zvané letadla. Jen se za nimi skrývá prodej kosmetiky, čístících prostředků a jiné. jedinou výhodou těchto letadel je, pokud výrobek nevyhovuje, můžete ho vrátit, což při normálním prodeji nejde. MSF

  3. Nebo "důchodové fondy" pokud tedy neni letadlem an sich celá ta naše ekonomická civilizace .. ale to se vracet nedá.

  4. A netvoří ten trh náhodou ti pánovév cilindrech i ve slipech, Jasane? Tvoří, že. Opět zaměňujete příčinu a následek. Nicméně mne těší, že že jsem vaši reakci odhadl naprosto přesně. Jste čitelný a převídatelný jako trojčlenka.

  5. Malá poznámka Tribune (a jistě i ostatní :)… víte Tribune, tento „moralistní pohled“ na fenomén „burzy“ je jistě možný a značné míry i oprávněný, ale určitě nemůže být takto vyčerpán – ale to Vy zcela jistě víte také … tedy jen a na okraj:… onen kapitalistický „trh“ je „v základu“ velmi složitá KONKRÉTNÍ horizontální a polycentrická struktura – struktura v zásadě „inter-subjektivní“, jež „tvořena“:1/ … „subjektivně“ sdílenou strategií jednání – to jest maximalizace zisku z kapitálu-2/ … „objektivně“ sdílenou-disponibilní masou „zdrojů“, které se „uvnitř trhu“ dají vždy, alespoň „teoreticky“, „převést“ na „abstraktní hodnotu“ vyjádřenou v penězích – „v“ kapitálu.A: … faktem je, že bez „burz“ by žádaného kapitalismus nemohlo být, protože právě zde a jediné zde je tento „trh“ ve své ZÁSADNÍ NEPŘEHLEDNOSTI(!) „centralizován“ a „agregován“, a tedy jedině zde lze nějakým způsobem překročit „empirický trh“ – ten trh, který je „zdola“ každému kapitalistickému „individuu“ dostupný. Teprve „odtud“ z této „výšky“ lze vůbec „na“ tomto „trhu“ (zde takto agregovaném) „do“ tohoto „trhů“ jakkoli vstoupit a cokoliv zde „dělat“ – tedy „obchodovat“ s takovými kapitály, se kterými se již „lokálně“, a tedy i „empiricky“, vlastně ani zacházet nedá, protože jak říkáte, již nepředstavují je cenu nějakého jednotlivého zboží, nýbrž celé bloky „trhu“ samotného.Tedy: … „z“ těchto „burz“ se kapitalismus VŮBEC DĚJE – „z“ a „v“ nich VŮBEC JE(!) a MŮŽE(!) být. A „odtud“ je taky … v zásadě jen malým zlomečkem jakýkoli kapitalisticko-vlastnických „subjektivit“ i řízen – v zásadě velmi projektovaně, a tedy „vědomě“, a tedy „LIBOVOLNĚ“(!!!)Kdosi tu zase „dělá „chytrého“ a mluví zde o nějaké „nabídce“ a „poptávce“ … he :) … srandista, zase jako by ta „Nabídka a Poptávka“ byly nějaké „bohyně“. :) Samozřejmě, že kecá – jako vždycky, stejně jako kecají všichni ti „teoretici trhu“, od kterých opisuje:… tak jak je možné ovládat jakékoli „primární trhy“ jakožto celky, tak lze ovládat i tyto kapitálové „meta-trhy“ – NA TOM JE TO TOTIŽ ZALOŽENO(!) … „z“ těchto „meta-trhů“ jsou ovládány „trhy“ primární, a to jistě tak, že jsou ovládány i tyto „meta-trhy“. Jde o celou pyramidů „trhů“, přičemž na ty nejvyšší úrovně této pyramidy se dostane jakožto „obchodních“ a tedy i „hráč“ již opravdu málokdo. Ty nejvyšší úrovně jsou pak již docela soukromé a OSOBNÍ(!) – „hráči“ se všichni již fakticky osobné znají … „zde“, na těchto nejvyšších úrovních, je horizontalita „trhu“ zcela „zpřehledněna“, a to tak, že HIEARCHICKY REDUKOVÁNA(!)A v tom právě tkví všechno to lhaní „o trhu“, které se nám tu opět pokouši prodat jasan: … každá „meta-úroveň“ tohoto hypotetického „celkového trhu“ tu „úroveň“, jež se nalézá „pod“ ní v zásadě NEGUJE(!!!) Jak? No neguje ji v její „TRŽNÍM“ charakteru tak, že „úroveň“ nadřízená jí ovládá (vlastní) doslova sakumprdum:… a to včetně cylindrů a slip všech zúčastněných „hráčů“, jejich domů, manželek osobních počítačů, psů a psích misek. :)Jakýkoli „trh“, a tedy i jakákoli obchodní „hra“, se na podřízených „úrovních“ stává naprosto iluzorní: … zde se odehrává jakási „malá“ legrační hra, kterou vlastníci a účastníci „trhů“ nadřízených zcela určují a ovládají jakožto celek.***Víte Tribune, často trpíme přeludem, že „trhy“ se mohou nějakou samy-od-sebe „zhroutit“ – že „samy“ fungují a „samy“ se hroutí. Nene, to je nesmysl – na těchto „meta-trzích“ se neděje nic „náhodou“ … vše je záměrné a vše někomu „prospívá“, i když „z hlediska“ někoho jiného zcela jistě jde o „zhroucení“ – „osud“ nějakého „trhu“ je vždy určován na jeho „meta-úrovni“, přičemž „likvidace“ nějakého podřízeného „trhu“ JE VŽDY, pokud je provedena, součástí „obchodu“ a „hry“ někoho jiného právě na „úrovni“ nadřízeného „meta-trhu“.Kupříkladu i současná a rozbíhající krize je docela ŘÍZENÁ(!) – ti „dole“ se plaší, dělají „co mohou“ a myslí si, že „na trhu“ se „něco děje“ … že „Bůh Trh“ se „Hýbe“, ale přitom to vše zcela projektivně dělají zcela určití lidé – vlastníci těch nevyšších „meta-trhů“, protože na tom jednoduše vydělávají: … reprodukují své gigantické kapitály. Proč? No protože tyto gigantické kapitály se ani jinak reprodukovat již nedají: … v jejich zájmu musí být ZNIČENY všech ostatní menší kapitály, a tedy i ty „trhy“, na kterých tyto kapitály „hrají“.Víte Tribune, „krize“ je pro ty nejvyšší a nevětší kapitály cosi jako „SKLIZEŇ“(!), při které se „sklízí úroda“, která na všech „polích“ tak dlouho „zrála“ – „Harvesting Time“ … a na těch nejvyšších „meta-úrovních“ už URČITĚ(!) neplatí nějaká „nabídka a poptávka“ – zde „vládnou“ jen a jen „gentlemanské dohody“. Zde jde již o doménu velmi zvláštní „vrcholové solidarity“, a nikoli nějaké „konkurence“ = „kapitalistické nebe“. :)***Máte to popletené Vy, jasane … jako vždy … respektive: … zase nám blbnete hlavu „občanskou naukou“. :) Jakýkoli „Trh“ je iluze pro „lid“ … a maximálně-tak-akorát zprostředkující mechanismus jeho systematického a systémového okrádaní.***Že je toto okrádání nějakým způsobem nutné? Jistě, ale to je již docela jiná „písnička“, Tribune … a pokud tuto nutnost vezmete na vědomí, pak se Váš „moralistický“ přístup stává nutně druhotným.

  6. BurzaGeoN to v podstatě vše JASNĚ a srozumitelně popsal.Jasane,nabídka-poptávka.Není to tak jednoduché.Trh je profláknutý termín.Moc hezká je taky specialita naší kotliny -NEVIDITENÁ RUKA TRHU.Jasane,nevím,jestli ste si všiml,ale nabídka všeho možného co nechci a nikdy si nekoupím(která se na nás valí ze všech médií) nemá s poptávkou nic společného.Prostě nechci být na stará kolena IN:-)

  7. … jo :) … Venkovane :)… víte, on jasan nechápe, že ona „nabídka“ může být také „agregativní“ a „agregovaná“ :) … že jednou může „lidem dojít“, že to, co je jim „generálně nabízeno“, totiž kapitalismus, NENÍ(!!! :) to, co bylo „poptáváno“ … … a to je co? … :)… no jistě: … „demokracie“ … :)… tudududum … :) … „kapitalismus“ … NEROVNÁ SE … „demokracie“ … ba co více: … toto dvojí se vylučuje. :) :/… takže, že si půjdete koupit boty, protože je potřebujete, a pan Kapitalista Vám dá mixér na mixování pohlavních žláz marťanských kachnonosorožců a bude Vám říkat, že je „nutně“ potřebujete, protože jinak nedostanete „práci“ …… a k tomu Vám řekne, že boty nemá, a když tak jsou fakt-moc-drahé … (jakože fakt-moc-drahé jsou – i když mixér na mixování pohlavních žláz marťanských kachnonosorožců je docela levný) …… tak je to to samé … :)… ech:… „poptával“ jste „demokracii“ (jako „my-všichni“ v 89-tém, že ano? :) … a dostáváte kapitalismus – a „trhněte si nohou“ … Venkovane … :) … berte-nebo-neberte … pan Kapitalista „tvrdí“, že je to „to samé“ …… no zkuste chodit v mixéru na mixování pohlavních žláz marťanských kachnonosorožců …… ouch … ty puchýře … to bych fakt nezkoušel … :)***… Kapitalismus nebo „demokracie“´… hovno nebo fík … to je šumák … hlavně, že vyhovuje panovi Kapitalistovi … a Vám se to lepí mezi zubama … ? …:(

  8. Díky za odkazy, Challengře,Ty první dva jsem znal a už jsem se u nihc bavil bavil dřív, ale „My vládneme – a vy ne“, to je vážně dobré. Hned to pošlu do světa.

Na komentář není právní nárok

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s