Sedmdesát šestkrát vystřelili, jen jednou se trefili

Nemíním dělat komunistům obhájce, jednak se o sebe určitě dokáží postarat sami, jednak k nim nechovám zase až takové sympatie (ale ani dnes tak módní rituální nenávist). Výsledek práce senátní komise, která navrhuje úředně zrušit KSČM, protože porušuje ústavu i zákon o sdružování v politických stranách a hnutích", si však pozornost zaslouží. A to především jako doklad naprosté nemohoucnosti a vyprázdněnosti českého antikomunismu, který ze všeho nejvíce připomíná snahu zbavit se administrativně politické konkurence, kterou se nedaří marginalizovat silou argumentů a přitažlivostí vlastního programu.

Bližší pohled na 76 indicií údajně zločinného jednání KSČM (podle všeho se jedná o stručné odkazy na podrobnější dokumentaci) totiž jasně ukazuje, že těch důvodů je mnohem, mnohem méně. Ze všeho nejvíce senátorům zřejmě vadí používání slova revoluce", které KSČM nevypustila ze svého slovníku (proč také, když každé pozdvižení na vsi" je v Čechách tradičně označováno jako revoluce, konečně i restaurační převrat, konstituční bod současného režimu, je označován jako sametová revoluce") a dále jsou to výroky několika málo členů strany, jejichž jména se stále opakují.

Nadužívání slova adorace" pak naznačuje, že se páni senátoři snaží vyvolat dojem, že KSČM je něco jako sekta, jejíž členové div že neprovozují tajné rituály, při kterých líbají obnaženou pleš Leninovy busty.

Ty sebrané body jsou podle mého soudu příliš slabé (a slaboduché!) na to, aby na jejich základně mohla být zakázána parlamentní strana. Většina z nich totiž neoperuje s ničím, co by bylo pro KSČM specifické.

Pokud vyznáváme svobodu slova a svobodu svědomí a vyznání, potom nemůžeme zakazovat a povolovat strany podle toho, jak sympatické či nesympatické jsou nám jejich programy, či jak extrémní jsou ti radikálnější z jejich členů.

Nyní jednotlivé body projdu a přičiním k nim stručné poznámky. Opakuji, že mým cílem není jednotlivé body vyvracet, ale pouze poukázat na jejich slabost, rozpornost, nejednoznačnost a účelovost. Je mi líto, ale páni senátoři měli svého Bycha začít honit před dvaceti lety, dnes je již pozdě.

Senátní komise rozdělila důvody do dvou kategorií:

A. Dokumenty a výroky porušující Ústavu ČR

1. Na konferenci OV KSČM Praha-východ (v dubnu duben 2008 – pozn. red.) adoroval Miroslav Bělohlávek Marxe, Lenina, Stalina i Gottwalda.

A jacísi křesťané dokonce každou neděli adorují jistého Hospodina, prokazatelně iniciátora a vykonavatele několika genocid. Zločin genocidia totiž, jak známo, není promlčen ani po čtyřech tisících let.

Ono zcela zavrhnout Stalina je totéž jako hlásat, že měl vyhrát Hitler. Navíc jeden Bělohlávek KSČM nedělá.

2. Miroslav Bělohlávek tam žádal obnovu marxisticko-lenin. charakteru KSČM.

To ovšem znamená, že KSČM už není marx-leninská, a tudíž postrádá jednu z kvalit, která je klíčovým argumentem pro zákaz.

A když na to přijde, to co adoruje pan Chalupa z ODS, či jiní věrozvěsti neoliberalismu, také nepatří zrovna mezi ideály humanitní.

3. Milan Havlíček tam žádal nezbytnost obrany výdobytků revoluce na základě Marxových a Stalinových tezí."

Pánové trochu zaspali dobu. To je snad trestné?

4. V únoru 2007 Vojtěch Filip v projevu na ÚV vyzval k tomu, aby se strana postavila do čela revolučních procesů

Každý předseda strany vyzývá k tomu, aby se ta jeho postavila do čela toho, co zastupuje. Evoluční procesy mu asi přišly pomalé, tak volá po revolučních. Takoví Američané například nedají na svoji revoluci dopustit.

5. Místopředseda Pražské rady KSČM Josef Gottwald prohlásil, že úkolem KSČM je vytvořit podmínky pro systémovou a revoluční změnu společnosti

Všechny strany chtějí systémovou změnu a ty, které ji dosáhly, se jí usilují konzervovat.

6. Poslanec Stanislav Gospič rozebíral možnosti nelegálních metod pro realizaci komunistického programu.

To je správné, je třeba zvážit vÅ¡echny možnosti – a některé potom zavrhnout. Důležité je, k čemu pan nakonec Gropsič doÅ¡el, ne čím se zabýval v teoretické rovně.

7. Člen ÚV Milana Špáse v Haló novinách prohlásil, že komunisté nejsou nebezpeční tím, že se nevzdali marxistických zásad ale tím, že je chtějí uskutečňovat.

            To měl zcela jistě pravdu a celý tento výstup senátní komise je toho důkazem.

8. Jaroslav Kojzar v Haló novinách tvrdí, že Lenin, který prosazoval násilné převzetí moci, byl velkým myslitelem.

Jistěže byl, vezmeme-li v úvahu, kolik lidé ovlivnil a jak velký okrsek světa byl jeho myšlenkami poznamenám. Kdyby nebyl velký myslitel, nemělo by tolik lidí potřebu jeho myšlenky vyvracet a potlačovat.

Což neznamená, že se nemohl mýlit.

9. Vojtěch Filip v květnu 2008 na serveru iDnes pronesl výroky, které jsou přímou podporou násilných metod jako prostředku k dosažení politických cílů.

Násilí jsme v politice svědky dnes a denně, zejména toho hovorového. Ale uznávám, toto by Filip vysvětlit měl.

10. Stanovy KSČM uvádějí: Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřeného dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novými myšlenkám a poznatky.

Pokud vím, tak stanovy schvaluje Ministerstvo vnitra a na jejich základě povoluje registraci strany, takže pokud se to pánům senátorům nelíbí, měli by si stěžovat na MV, a nikoliv na KSČM.

A zase: co může mít česká Ústava proti otevřenému dialogu?

11. KSČM neodmítá násilí KSČ z doby Klementa Gottwalda.

A jak konkrétně by takové odmítnutí mělo vypadat? Že se KSČM rozpustí a ÚV spáchá na Václaváku hromadnou sepuku?

12. Komunistický list Dialog adoruje Stalina a vyzývá k bojové revoluci.

A je to povinná četba na druhém s
tupni škol základních? Pokud ne a pokud si adorují na vlastním papíře a za vlastní peníze, tak spánembohem.

13. Vrcholní funkcionáři KSČM kritizují v Dialogu reformní snahy v KSČM.

Tak jak to je? Reformuje se KSČM, nebo se nereformuje? Pánům senátorům není lehko se zavděčit. Všeho je moc nebo málo, a když toho není ani moc, ani málo, tak je to zase revoluční.

14. Členská schůze OV KSČM Praha 1 se dovolávala úspěchů KSČ.

A dovolala?

15. Dokument VI. sjezdu KSČM se odvolával k Leninovi a tezím o převzetí moci.

Jak se říká, starého psa novým kouskům nenaučíš.

16. Vedoucí mezinárodních styků ÚV KSČM Hasan Charfo v roce 2006 tvrdil, že …

Marxismus však nikdy ani nepodceňoval úlohu násilí, chápe, že na násilí vykořisťovatelů mají a musí utlačovaní odpovídat násilím sebeobrany".

Co je na tom proboha Å¡patně? Ani v Novém zákoně se neříká, že potÃ
©, co nastavíš druhou tvář, máš opět nastavit tu první a tak pořád dokola, až tě agresor umlátí.

17. Jiří Horák pronesl věty o odnětí panství vykořisťovatelů násilím".

Po dobrém to jistě nepůjde. Ale ať s tím zkusí uspět ve volbách, máme přeci svobodnou demokratickou soutěž politických stran. Jestli to bude lidem imponovat, tak se to také bude realizovat, zákaz nezákaz.

18. KSČM spolupracuje s komunistickými stranami ze zemí, které používají revoluční násilí (Kuba, Bělorusko).

A jiné strany zase spolupracují se svými protějšky ze zemí, které používají násilí bez přívlastků.  Ke všemu takto řečeno to zavání trockismem a dost pochybuji o tom, že Trockij by byl v řečených zemích dvakrát populární.

19. Výkonný výbor ÚV KSČM vydal vloni stanovisko k 90. výročí VŘSR, v němž adoruje leninské násilí jako prostředek vhodný k dosažení politických cílů.

Opět adorují, jen aby z toho neměli ošoupaná kolena. Násilí je obecně součástí tohoto světa a že se komunisté ještě nenaučili halit jej do líbivých slovíček neznamená, že je to jejich nebezpečnější, než jakékoliv jiné.

20. Hasan Charfo ke zmíněnému výročí uvedl, že jenom radikální revoluční proud, jenom komunisté jsou schopni dovést do konce socialistickou revoluci

A co je na tom špatného? Jiní zase chtějí tržní hospodářství a další nepokrytě adorují (he!) kapitalismus a tvrdí, že jen oni jej zajistí. A zase další chtějí církevní sňatky a zákaz potratů. Každý chce něco, co se někomu jinému nelíbí.

21. Přípravný dokument VII. sjezdu z května 2008 připouští nevyhnutelnost vystřídání kapitalismu novou historickou podobou socialismu."

A o tom to asi celé je – komunisté nežerou ani kapitalismus, ani kapitalisty, a tak jim kapitalisté a jejich přísluhové nemohou přijít na jména. Jenže nevyhnutelnost vystřídání kapitalismu něčím jiným dnes připouÅ¡tí kde kdo, komunisté mají jenom navíc jasno v tom, čím bude vystřídán.

22. Analýza KSČM z roku 2003 uvádí, že z lidí, kteří jsou stoupenci strany, bylo v předlistopadové straně 63 procent.

To je snad logické, ne? Mezi lidovci zase převažují katolíci. Pokud vím, tak členství v KSČ je podle zákona na překážku jedině ředitelování normalizačního ÚPN.

23. Programový dokument Socialismus pro 21. století" z posledního sjezdu strany se opět hlásí k marxismu.

Marxe prostě nejde jen tak vymazat, stejně jako například Nietscheho. Marxismus je možná překonaný, ale v tom případě by měli být senátoři rádi, že komunisté zaostávají za vývojem, a ne jim to ještě rozmlouvat.

24. Před sjezdem Vojtěch Filip v rozhovoru neodmítal marxistické násilí.

To je ale uličník! Při svém věku a vzdělání by měl vědět, že na násilí má monopol pravice.

25. Členové KSČM tvoří z 97 procent členové zakázané KSČ (údaj z roku 1999).

Co není zakázáno, je dovoleno.

26. Vázací akt Vojtěcha Filipa ke spolupráci s StB. KSČM si tak za předsedu zvolila spolupracovníka tajné policie.

To je přeci vnitřní záležitost KSČM, žádný zákon to nezakazuje. Funkce, jež nesmí bývalý estébák" zastávat, jsou taxativně dány a předseda KSČM mezi nimi rozhodně není.

27. KSČM podporuje Komunistickou stranu Kuby, která používá násilí.

Je snad KS Kuby na seznamu teroristických organizací?

28. KSČM podporuje násilnou agresi Ruska vůči Gruzii, neodmítá použití násilí.

Až na ten drobný detail, že agresorem byla Gruzie, a že válka je vždy o násilí.

29. Pro usnesení sněmovny vyzývající Čínu, aby se vzdala násilí v Tibetu, nehlasoval ani jeden poslanec KSČM.

A já myslel, že poslanci hlasují svobodně podle svého svědomí a nejsou nikým a ničím vázáni. Nebo že by to neplatilo pro všechny?

30. V roce 1998 ani jeden z poslanců KSČM nepodpořil usnesení sněmovny k 30. výročí okupace sovětskými vojsky.

Dtto.

31. 18. srpna 2008 ÚV KSČM k výročí okupace uvedl, že vstup vojsk označuje za násilný, avšak toto násilí neodmítá.

Třeba se příští rok polepší…

32. Představitelé KSČM podporovali Karla Hoffmana, odsouzeného za podíl na organizaci okupace sovětskou armádou.

Pokud je to naplnění skutkové podstaty trestného činu, tak je to na žalobu na ty představitele, ale ne na rozpuštění strany. Takový Kájínek má také spousty fanoušků, o Hučínovi nemluvě.

33. Dva funkcionáři KSČM považovali okupaci v roce 1968 za oprávněnou".

To je na pováženou. Možná i na kriminál. Ale na rozpuštění strany? Kolik členů ODS stálo před soudy či bylo odsouzeno za skutečné kriminální delikty? A tedy jde jen o (zákonu neznámý) delikt politický.

34. V červnu 2008 sněmovna projednávala návrh na odškodnění některých obětí okupace v roce 1968. Ani jeden poslanec KSČM pro něj nehlasoval.

Asi si mysleli, že by to bylo jen plané gesto. Ale udělat to mohli, to uznávám. Jenom nevím, jak může být hlasování v parlamentu důvodem k rozpuštění strany.

35. Člen ÚV KSČM Václav Jumr zlehčoval fungování StB.

To od něj nebylo hezké. Otázka je, zda není naopak fungování StB z druhé strany démonizovány, aby to vypadlo, že disidenti více trpěli a jejích zásluhy jsou větší.

36. V článku k 90. výročí VŘSR se Hasan Charfo hlásil k marxistickoleninské ideologii podporující násilí.

To už zde bylo několikrát…

37. V červnu 2007 psal Vojtěch Filip v Haló novinách, jak byl Lenin prodchnut humanismem.

V novinách se toho napíše… a v mnohem populárnějších, než jsou HaNo.

38. Teze k 60. výročí únorového převratu na http://www.kscm.cz uváděly, že Únor 1948 nebyl násilným ozbrojeným pučem.

KSČM asi nepostřehla, že se k nám oklikou vrátili závazné a zákonem předepsané výklady historie, a tak říká, co si myslí, a ne, co by si myslet měla.

39. Výkonný výbor KSČM se letos přihlásil k revolučnímu základu Února 1948".

Ono jde spíš o to, jestli se nepřihlásil i k politickým procesům z 50. let, a to se myslím nestalo.

40. Místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš v médiích letos uvedl, že Únor 1948 nelze považovat za neústavní puč.

Nebyl ani násilný, ani neústavní, ale byl to puč. Jak jinak by měla vypadat ta sebereflexe, do které vÅ¡ichni komunisty nutí, když ne uznáním toho, že Únor’48 byl puč?

41. Sněmovna v únoru 2002 projednávala zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR. Poslanci KSČM byli proti.

Jako s odškodným za zranění v 68.

42. Sněmovna v únoru 2002 projednávala zákon o zpřístupnění svazků bývalé StB. Poslanci KSČM byli proti.

Ale to je přeci
hlasování ve sněmovně! Na to není žádný předpis, pouze slušnost, a tu už u nás dávno vzala za své. A co když tím poslanci KSČM hájili vlastní zájmy? Ochrana vlastních zájmů, toť nejvyšší devíza individualismu, ne?

B. Dokumenty a výroky porušující trestní zákon

43., 44., 45. Ve třech dokumentech se KSČM považuje za nástupce KSČ, čímž propaguje hnutí směřující k potlačení lidských práv a svobod.

Ale také tím pádem přijímá odpovědnost za vše, co se tehdy z její vůle a na její odpovědnost dělo.

Ale dobrá, uznávám, toto je na pováženou.

46. Stranické materiály používají výroky jako obnova komunismu".

Jistě, jsou to komunisté, o co jiného by měli usilovat?

47., 48. Strana se snaží ospravedlnit komunistické zločiny.

Zločiny fašistické jsou ospravedlňovány dnes a denně a nikdo proti tomu neprotestuje. I rány způsobené nacismem se pomalu hojí. Proč by měly být rány způsobené komunismem neustále rozdírány? Protož někdo potřebuje odvést pozornost od svých zločinů?

49. Strana používá výroky o oprávněném třídním boji.

A zatímco mluví, jiné strany třídní boje realizují.

50., 51., 52., 53., 54., 55. Miroslav Grebeníček propaguje režim potlačující lidská práva a svobody a snaží se ospravedlnit jeho zločiny, taktéž Evžen Smrkovský (kandidát za volební obvod 24), Městský výbor KSČM Ostrava, Václav Jumr a Marta Semelová.

Jaký režim konkrétně? Nechce se mi věřit, že by zrovna Grebeníček propagoval USA.

 56., 57., 58. Stanislav Gospič prosazuje potlačení rovnoprávnosti občanů a odstranění demokratických základů státu, taktéž Milan Havlíček.

Toto je jediné zcela zásadní obvinění, které je třeba důkladně prověřit, nepřecházet a nezametat pod koberec.

Pokud si tedy páni senátoři neopletou demokracii s kapitalismem, to je dnes oblíbený (a hojně propagovaný) omyl.

59. Materiál KSČM na http://www.kscm.cz žádá obnovu socialistické cesty rozvoje.

Žádá tedy jenom to, co chtěli všichni ti, kteří v roce 1989 cinkali klíčema a co jim jistý V. Havel slíbil.

No, chtít mohou, ale jak se říká, nevstoupíš dvakrát do téže řeky.

60. Materiál předsedy Obvodního výboru KSČM Praha-východ Milana Havlíčka žádal diktaturu proletariátu.

Jinde zase žádají zavedení vyučování náboženství do škol, nebo zrušení veřejného zdravotního pojištění. Pochybuji, že by KSČM vážně uvažovala o zavedení něčeho, co se neosvědčilo. Pokud ano, je to její problém, nedostane hlasy.

Není třeba zakazovat, stačí zveřejnit.

61. a 62. Vojtěch Exner odmítl v lednu 2006 rezoluci Parlamentního shromáždění rady Evropy, která vyčísluje masové zločiny a genocidu, kterých se komunistické režimy dopouštěly.

Třeba se mu ta čísla jenom nezdála… a pak, bylo to hlasování.

63. Paragraf 2 Zákona č. 198/1993 říká, že KSČ byla zločinnou a zavrženíhodnou organizací, podobně jako další organizace hlásící se k této ideologii. KSČM se k ideologii KSČ otevřeně hlásí.

Zcela účelový, politicky-proklamační zákon, jehož smyslem je deklarovat ukončenou změnu režimu. Pokud nemá zákon sankční část, není co řeÅ¡it…

64. KSČM je u ministerstva vnitra zaregistrovaná jako územní organizace Komunistické strany Československa. Ta je podle zákona zločinnou organizací.

V tom případě ale porušilo zákon MV, tedy v případě, že je registrace zločinných organizací zákonem zakázána. KDU-ČSL také nikdo nechce rozpouštět, a to se hlásí k doktríně, jíž lze na vrub připsat celé národy a civilizace.

65. a 66. Deklarace o socialismu schválená jako přípravný dokument pro VII. sjezd KSČM v květnu 2008 rozdmýchává třídní nenávist.

Možná jenom nazývá věci pravými jmény. Ale budiž, zařaďme tento bod mezi ty, které jsou hodné přezkoumání.

67. Jiří Horák na konferenci o odkazu VŘSR a socialismu v 21. století obhajoval výzvy k ukončení soukromého vlastnictví výrobních prostředků.

Zato výzvy k ukončení veřejného vlastnictví výrobních prostředků jsou zcela v pořádku, že? Po ukončení vlastnictví jako takového zdá se nevolá, tak v čem je problém?

68. Základní oficiální dokument VI. sjezdu KSČM rozdmýchával třídní nenávist.

Zato prudce se prohlubující diferenciace v příjmech mezi chudými a bohatými ji zřejmě tlumí.

69. a 70. KSČM podporoval ministerstvem vnitra zakázanou organizaci Komunistický svaz mládeže.

I poté, co byla zakázána? A rozhodl už soud o tom, že je zákaz platný?

71. a 72. Komunistický svaz mládeže ve svých oficiálních dokumentech uvádí, že KSČM je jeho nejbližší spojenec.

A platí to i naopak? Mladí a neklidní rádi přehánějí.

73. V Komunistickém svazu mládeže je oficiálně registrováno 300 z 3000 mladých členů KSČM.

V armádě zase slouží celá řada neonacistů. Samozřejmě neregistrovaných, protože ti se nikde neregistrují.

74. Podle oficiálních dokumentů VI. sjezdu KSČM, komunisté poskytovali KSM finanční pomoc.

A přestali už?

75. Člen ÚV KSČM Václav Jumr v Haló novinách neuznává údaje o milionech lidí povražděných v komunistických režimech po celém světě.

Takže vedle osvětimské lži" se začíná rýsovat lež jáchymovská". Co to znamená, že neuznává? Tvrdí, že žádní nebyli, nebo se mu to zdá jen trochu moc? Nebo se mu nelibí, že jsou do toho započteny i oběti, které s komunistickými aktivitami nijak nesouvisejí?

76. Hassan Charfo na http://www.ksm.cz uvádí, že přechod od kapitalismu k socialismu trvá i nyní: ….budou se střídat období revolučního vzestupu a útlumu…"

Je sna
d kapitalismus tabu?

Takže podrženo sečteno, komunisté (či spíše KSČM) by se nad sebou měli zamyslet, my bychom se nad nimi také měli zamyslet, ale to, co vypotil senátní výbor, je jen plácnutí do vody, teatrální gesto a projev politické hysterie, který není ve své podstatě nic jiného než boj o to, čí pravda" se bude kázat lidu a kdo bude naopak určen ze veřejného nepřítele a obětního kozla.

Pokud opravdu chtějí komunisty zničit, tak takhle to nepůjde. To musejí nejprve odstranit příčiny, ze kterých komunismus vznikl, a politické, ekonomické a kulturní násilí mezi skupinami obyvatelstva, kterého ho živí. Jenže to samozřejmě nikdy neudělají, protože to by museli odstranit sami sebe.

97 komentářů: „Sedmdesát šestkrát vystřelili, jen jednou se trefili

 1. OTUfff, tak to jsem ráda, že když jsem před časem u Helmuta začala neomaleně všem tykat, tak to velkoryse přešli a než by se mě dotkli napomínáním, slevili raději ze svých zvyklostí. Čímž dodatečně děkuji, i tobě, Katrin :-). Moc se mi líbilo francouzské podání Robinzona, když lidojed Pátek nabízel Robinzonovi kus lidského masa jako přátelské gesto na uvítanou, Robinzon nezačal s výchovnýcm působením, jak je to ve všech verzích, ale to lidské maso si s hrůzou a odporem vložil do úst. Pak tedy omdlel :-)).

 2. Tak mi neni jasnýkoho to ten lidojed jed, když byli na pustym ostrově sami .. nebo tam byl už nějakej nájemník před Robinsonem?

 3. K-k. …proč se v tom tak „vrtáte“ :) … výše jsem Vám už s maximální „něžností“ naznačil, že to není nijak třeba. Bohatě mi stačí, když si dál nebudeme tykat jako u nás v „punkové“ hospodě – nešťouchl jsem do toho proto, že bych byl nějako přehnaně „útlocitný“, nýbrž proto, že to, jak se oslovujeme velmi silně ovlivňuje rozhovor sám.Takže žádný „faux pass“ … a určitě není nutné odcházet z hovoru. Díky

 4. 52 jonášiPřece kanibalové připluli, a než odpluli, Pátek jednoho majznul. Docela prosté, milý Watsone :-).

 5. Geone,ujišťuji vás, že nejsem nijak přehnaně urážlivá a z rozhovoru neodcházím – spíš bych do něj asi vůbec nepřišla, pokud byste mne ve svém příspěvku kdesi nahoře nejmenoval. Role tichého čtenáře mi vyhovuje líp – ostatně je to zřejmé i z četnosti mých příspěvků na tomto blogu. A za svoji osobu už bych ráda tohle téma ukončila. Dobrou noc.

 6. K-k. …dobře :) … jenom jsem, fakt, nechtěl, abyste měla jakkoli nepříjemný pocit – to je všechno.

 7. [48] Ó bože neomylný na Olympu, jež je pod tvojí úroveň sestoupit k lidu hloupému, buď nám milostiv a i když se s námi nehodláš dělit o svojí moudrost zachovej nám přízeň svojí.AmenPS – neznám modlitbu, kde by se vykalo, tak sorry.

 8. To jsem zase do něčeho šlápl, s tím tykáním…Prostě tady u mě tykají jenom agresoři, proto je lepší vykat a nechat agresory, ať se sami tykáním prozradí na první pohled. Proto jsem raději, K-k, když lidé jako vy zde vykají. Je to úzus, který se vyvinul historicky, jiný důvod není.Jinak z toho samozřejmě vědu nedělám a osobně mi to je jedno, ale pokud mi někdo začne tykat ve snaze ukázat svoji nadřazenost, tak ho rázně okřiknu.A tím bychom mohli toto neplodné intermezzo opustit, co říkáte?

 9. GeoNe,tohle mi nedalo, chtel bych fakt vedet jak drzite ty burzousty „za koule“. Myslim, ze jste IT, takze mate ve Vasich programech Trojana, nebo jim ovladate ucetnictvi. Nebo cokoliv jinyho. Ale podle me je to zbabelost. fakt si myslite, ze jsou burzousti tak blbi a nechaji si vsechno libit ?Zdravim ;-)

 10. 58Promiňte, Tribune, ale tuhle poznámku ještě musím: kdybych vám dejme tomu začala z neznalosti poměrů tykat, vůbec by nebylo třeba na to výslovně upozorňovat. Úplně by stačilo, kdybyste mi vykal a už bych to neudělala. Oni to tak lidé s IQ vyšším než tělesná teplota obvykle dělají :-). Ale stalo se, myslím, že si oba pánové uvědomujete, napíšu drze, svou chybu, no a co teď s vámi :-))? Asi vás ještě necháme prozatím žít :-).Jinak k tomuhle článku, to je opravdu veledílo, Tribune, klobouk dolů před takovou prací.

 11. Nejsem IT …. Eddie …a ohledně Vaší otázky: … „snadno“. Že si to nechají líbit? Nic jiného jim nezbude. :) Zbytek, v tomto ohledu, pro Vás bohatě stačí … ostatně, kdybyste „zapnul mozek“, tak si ten zbytek, alespoň zhruba, domyslíte sám – máte i zde u Tribuna vše, co k tomu potřebujete.Omlouvám se – spousta práce. :)

 12. Tribune,diskuze u vás je o několik pater výše než na lávce. I když lávka není čtvrtá cenová skupina jako například NP, MfD a jiná hodně navštěvovaná fóra, také není první cenovou skupinou jako u vás. Na lávce mají volno bimbové, kterým nelze vstup zakázat. Jedině GeoN by lávku mohl agresivně provětrat. U vás Tribune jsou ubrusy na stole.Ještě mám poznámku ke GeoNově strategii jak přitlačit buržousty ke zdi. Podle něj to mohl udělat dr. Galén z Čapkovy Bílé nemoci. V životě tomu tak není. Když odmítne někdo kopat výkop, je za nim spousta lidí v řadě, kteří ochotně zaskočí aniž je jim třeba více zaplatit. U kvalifikované duševní práce lze neposlušnosti čelit zvětšením platu nebo se bez kvalifikovaných služeb obejít, protože se nic zvláštního nestane. Vyjednávací pozice (podle astreama) je u zaměstnanců nízká, zatímco vydírací potenciál (jak říkám já) je u zaměstnavatelů řádově větší než u zaměstnanců.Proč se diskuzí s GeoNem vyhýbá astream? Tady by padla kosa na kámen, viďte.

 13. LV …nikdo nemluvil o „zaměstnancích“ – nejsem „zaměstnanec“ = „zaměstnanec“ nemá šanci, a jakožto intelektuál už vůbec ne, protože se v „zaměstnanecké smlouvě“, samozřejmě – jako každý jiný, předem „vzdává“ svého produktu. Ovšem není „produkt“ jako produkt, VL.Žádný Galén, LV – dokror Galén nechtěl „vydělávát“ … ten chtěl „mír“ – já chci „vydělávát“ (jsem nejenom „neskromný“ nýbrž i docela obyčejně „sobecký“ :) … „mír“ přijde na řadu až „potom“ :) … ovšem znovu: … není „vydělávání“ jako vydělávání.No, to už opravdu stačí – pevně mám opravdu práci, druze budu dál čekat, až se objeví někdo, kdo nemá hlavu jenom na vlasy a dělání obličejů (neberte si to osobně, LV :)

 14. To je pěkná hádanka: „jak přitlačit buržousty ke zdi“ :-). Já to vezmu pocitově, Galén tedy ne, tak kdo z historických a literárních postav by to mohl být… Revoluce a vzpoury ne, „přitlačení“ na základě toho, že se jakkoliv vyšvihne na vrchol stávající společnosti taky ne… Co takhle mlynář z Lucerny? Ale budu ještě přemýšlet, to je docela zábavné :-).

 15. LV se pokouší záhadu rozmotat.Nechci vás GeoNe odvádět od práce, ale dovoluji si několik poznámek, na které až budete volný můžete odpovědět.Přiznám se, že moje fantazie nestačí, aby pochopil, jak lze buržousty přinutit poslouchat. Nejste zaměstnanec, takže zbývá zaměstnavatel, OSVČ a nebo žebrák, což vylučuji. Kdybyste byl zaměstnavatelem, pak byste byl sám proti sobě pokud nehrajete vysokou zpravodajskou hru. Nejpravděpodobnější je tedy OSVČ, tj. žijete jak se říká na vlastní noze. Můžete být spisovatel, novinář, právník, soudní znalec, překladatel, atd.. Máte v ruce mocnou zbraň péro, dnes spíše pod klávesnici, a v hlavě intelekt. Můžete se obrátit na veřejnost a ovlivnit její chování. Vaše možnosti jsou však omezené. Masové sdělovací prostředky jsou dnes pod nejpřísnější kontrolou stejně jako za komunistů. Mám dojem, že moderátoři dostávají speciální výcvik a komentátorem v televizi a v rozhlase se může stát jen důkladně prověřená osoba, která se dostatečně zdiskreditovala příspěvky v MfD, LN, NP a nevím jakém pravicovém škváru. Rozvracet si republiku kapitalisti za žádnou cenu nenechají. Já mohu také promlouvat ke stovkám posluchačů, ale asi by to bylo jen na krátkou dobu. Jestliže napíši knihu, vyjde v několika stovkách výtisků. Pokud si celý náklad nezaplatím sám, nikdo mi na knihu likvidující jeho podnikání nedá. Není nic lehčího než umlčet nepohodlný hlas, třeba penzionováním nebo reorganizací.Vlasů mám už velmi nálo, místo grimas se jen usmívám, což velmi provokuje, protože je to podezřelé.

 16. LV, Jessie …klidně „luštěte“, a až na přijdete, tak to … prosím :) … neříkejte nahlas – to by bylo „netaktické“. :)Nemohu se Vám teď s dostatečnou pozorností věnovat, i když bych rád … ale určitě si můžete zajít do našeho blogu (aniž bych chtěl Tribunovi „přetahovat“ čtenáře a debatéry, samozřejmě :) … kde najdete spoustu dalších zábavných vodítek. :)***Do dvou dnů se to snad s časem zase trochu zlepší – beztak jsem tu poslední dobou strašil až nevkusně moc. Díky – v noci, až budu mít těch pixelů a ostatního plné stoličky, tak zkusím ještě něco připsat … jak k LV-ho realistickému pátraní … tak k Jesssieniným (hoj, snad je to dobře ohnuté :) literárním „paralelizacím“. Dobře se bavte, já jdu zpátky „ke strojům“. :)

 17. Dobrý den GeooNe.Zdravím Vás takto protože je to poprvé co Vás na tomto blogu přímo oslovuji i když jsem zde, jsa jeho pilným tichým čtenářem, přečetl již mnoho vašeho textu. Tentokráte jste mne však nejen zaujal ale i pobavil svým výrokem:Kolik buržoustíků či buržoustků „držíte za koule“ či „za vaječníky“? My s Blue již určitě nejméně páreček, přičemž z jednoho můžeme kdykoliv udělat žebráka … dalšího již většího máme náležitě rozpracovaného,…Nepochybně jste věnoval mnoho času svému vzdělání a jste bezesporu velmi sečtělý člověk. Přesto se domnívám že kdejaký vybírač výpalného, nesahající Vám svým vzděláním ani po kotníky, může prohlásit totéž co Vy a současně se pochlubit podstatně vyšším skóre.Nevykládejte si tuto mou poznámku nijak ve zlém. Usmívám se ale i nadále si Vás velice vážím. :-)

 18. I Vám velmi brzké ráno, Kamile Mudro … :)ony „expresivní“ výrazy jsem jistě použil docela záměrně (a to jistě i pro pobavení :) … a to abych podtrhl právě a jen to, že nejde o žádnou „politiku“ a „morálku“, nýbrž o zcela o zcela reálnou, a to civilizačně-vlastnickou, záležitost na té „nejzemitější mikroúrovni“ … a dokonce bych se ani nebránil Vaši metafoře s „výběrčím výpalného“. Nejde totiž o nic jiného než, často velmi ostrý, střet „soukromých“(!) zájmů – nikoliv o kulturně-diskursivní, následné politický, tlak ve „veřejném prostoru“. Jistě … z hlediska „klasického“ osvícenského intelektuála jde o „jistý“ :) zlom ve způsobu myšlení a chování – ale nedá se nic dělat, do takovéto pozice „nás“ staví post-industriální (a jistě i post-moderní) situace. A když říkám „nás“, tak nemyslím nějaké „filosofy“, nýbrž právě a především intelektuály z oborů ekonomicky „výnosnějších“, a tedy i z těch oborů a odvětví ekonomiky, ve kterých duševní práce přináší stávajícím vlastníkům obrovskou „nadhodnotu“, a tedy, pochopitelně vedle prosté reprodukce kapitálu, i finanční zisk.Pro příklad: … dva kvalifikovaní lidé zpracují v dnešní „velkém“ architektonickém atelieru projekt v „prodejní hodnotě“ půl miliónu za celkový „plat“ kolem 75.000 (a to tyto „platy“ počítám při horně-středové hranici) – při zápočtu dalších nutných nákladů vydělává „majitel“ atelieru 350-400 tisíc, což je zhruba-až 400% míra hrubého zisku, a to aniž by „majitel“ sáhl na krejón či počítačovou myš. Staromódně řečeno: … „vykořisťování“ duševní práce je dnes doslova gigantické.Jsme tedy „blbci“, Kamile Mudro? :/ Nene, určitě nejsme – sebeobrana je v zásadě velmi jednoduchá, ovšem je k ní potřeba trocha „odvahy“ a „brutality“ – a prvně „opuštění“ přežilých a dysfunkčních schémat „myšlení“, jež nám brání „vnímat“ realitu.Tedy se „nebojte“ :) … velmi dobře vím, co říkám. :)

 19. GeoNe, nechte se slyšet na lávce.GeoNe, opakoval jsem vaše doporučení o ignoraci Bimbů na lávce a dostal jsem vyčiněno. Nepovažuji za vhodné překopírovat tam váš text. Vstupte na toto fórum a ukažte maloburžoustům, co by si o nich měli levičáci myslet.Moje dcera je také architektka. Pracovala ve firmě, kde se majitel dokonce chlubí, co všechno si může koupit a kam jezdit za nákupy. Zaměstnance vlastně nemá, všichni musí pracovat jako OSVČ, ale se všemi povinnostmi přímých zaměstnanců. Výkresy jenom podepisuje a nerozumí jim.

 20. LV,a proč to ta vaše dcera dělala, proč se nechala takhle vykořisťovat? To je právě hlavní důvod proč si nejsem úplně jist, zda GeoNova strategie bude opravdu fungovat.

 21. Zoome, nebuďte naivní!!!Zoome, už tam nepracuje. Má druhé zaměstnání. Ale Zoome, mějte rozum, dokáže mladý absolvent školy najít něco jiného? Myslel sem si, že Pražáci jsou vyčůranci. S moji dcerou takova jedna mladá Pražačka také pracovala. Byla nezkušená, vlastník firmy s ní oral a ona se chodila vyplakat na záchod. A prý na dlouho.K přežití při zachování duševního zdraví je třeba pochopit, že odpor je zbytečný (i když tím GeoNa popudím). Dříve měla dcera i 50 a více hodin přesčasů, ale firma neplatila a náhradní volno neposkytla. Dnes už přesčasy nemá. Jiní to řeší tak, že předstírají, že pracují a firma předstírá, že je platí. Kde Zoome žijete, že se tak hloupě ptáte?

 22. Mámobavu, že GeoN nikoho za „koule“ nedrží, to si spíše s ním někdo jenom šeredně hraje – tímto popisovaným způsobem se dělá stávající systém pouze efektivnější, betonuje se ještě v obludnější formu ryzí chamtivosti v předem nastavených mantinelech a to bez jakéhokoliv byť náznaku korektivního důrazu na zpětnou vazbu k skutečným vlastníkům – tímto druhem vynucené zábavy se k žádný kvalitativní změně nedojde ani za tisíc let..-)

 23. Traste,kapitalismus taky nevznikl přes noc. Změny vlastnického systému přicházejí nenápadně, přerod se odehrává v dlouhém časovém intervalu, v mnoha různých, na sobě zdánlivě anebo i fakticky nezávislých ohniscích. Jednou z podmínek sine qua non je pochopitelně to, aby tu byl početně silně zastoupen někdo, komu stávající systém přestal vyhovovat a kdo má zároveň v rukou /v hlavě/ něco, bez čeho se dosavadní vlastníci neobejdou, něco, co není nahraditelné.

 24. Vite, co je zajimave?Ze teprve po mesicich (mozna letech :o) pobytu na Geonove blogu mi alespon trochu seplo, jak to Geon mysli (inu nejsem zadny Premysl, uznavam). Ale to rici nechci, nybrz tuhle zajimavustku:Tedy kdyz mi to doslo, zjistil jsem, ze o tom nikomu nechci rikat, s nikym se o tom bavit. Ale neslo o nejakou formu kabinetniho spiklenectvi, radosti, ze vim neco, co nevi druzi, ale o prirozeny pocit uvedomeni si faktu, ze na tohle by mel prijit kazdy sam a ze jakekoliv vysvetlovani by bylo kontraproduktivni a puvodni geonickou myslenku by rozredilo a utopilo ve vlnach nesouhlasu a polemiky, az by z ni zbyla jen pankejtova kuriozitka. Zrejme kdyz na neco clovek prijde sam, hned si o sobe nebude myslet, ze je blbec, to by preci nedavalo smysl :o), kdezto prijde- li takovy napad zvenku, je prvni akci naseho popreni tvrzeni, ze autor je idiot, pricemz nasleduje hledani stovky duvodu, proc se jedna o hovadinu.A znovu opakuji, v pripade tohoto zatajeni neslo o nejakou uvahu, ale o ryzi pocit, jez se az ted stal slovy. :o)

 25. Saxi.Tady u Tribuna se diskutuje zajímavě. Jak se dostat na GeoNův blok? Poraďte, aby si otestoval. zda pochopím.

 26. LV …[70]… Lávka? … kdepak, ani náhodou … nezlobte se. Prvně na to opravdu nemám čas – bohatě mi stačí Tribun, dokonce, když se vrtám zde, tak zanedbávám vlastní záhumenek. Druze by se tam jenom znovu opakovalo totéž martyrium jako třeba zde – dokonce i „demokratickým levičákům“ bych musel zase stále dokola vysvětlovat, že s někým, kdo je má za „potravu“, se jednoduše „demokraticky“ domluvit nemohou – nic nebrání použít odkaz (jistě pokud to nebude Tribunovi vadit, samozřejmě). Ve třetím je mi „styl“ Lávky vcelku cizí – sice jsme zde „jenom nickové“, ale určitě si svého „jména“ hledím … je to „druhá“ identita, ale přesto je „platná“. Opravdu nejsem „levičák“. Je mi tedy líto – budete si na Lávce přítomnými a všude stejnými potížemi nějako poradit sám či ve spolupráci s dalšími.Jistě, že Vám „vyčinili“ … LV – „demokracie“ (a vše přidružené) je totiž fikce, kterou „za koule“ drží i „levičák“ (a úředně intelektuál) sám sebe – udělá tak za všechny „pravičáky“ (jak ty „zjevené“, tak ty „skryté“), a tedy i za všechny „bimby“, „jasany“ a „lagrony“, všechnu práci sám – sám si zaklapne „klec“, a tu si pak „leští“ – a „bimbové“ (etc.) se jenom „vezou“. Jednoduchá věc, LV … :(***“Zaměstnance vlastně nemá, všichni musí pracovat jako OSVČ, ale se všemi povinnostmi přímých zaměstnanců. Výkresy jenom podepisuje a nerozumí jim.“… jistě LV … takto to funguje nejenom v architektuře, nýbrž i v mnoha dalších oborech produktivní duševní práce – „kapitalizovaný“ intelektuál již jenom „podepisuje“ … a kasíruje, přičemž je stále „zhotovitelem“ a vlastníkem „práv duševního vlastnictví“ … he :) :/ … [72]“Ale Zoome, mějte rozum, dokáže mladý absolvent školy najít něco jiného? Myslel sem si, že Pražáci jsou vyčůranci. S moji dcerou takova jedna mladá Pražačka také pracovala. Byla nezkušená, vlastník firmy s ní oral a ona se chodila vyplakat na záchod. A prý na dlouho.“… ani nevíte, LV, jak tohle velmi dobře známe. :/ Když jsem se s Blue poznal, tak „pracovala pro“ jednoho takového „kapitalizovaného“ vykuka, a to již od druhého ročníku ČVUT – tento pán měl celý podnik založený a „studentské“, fakticky „otrocké“, práci … která byla maskována jako „praxe“ – náročnější záležitosti pak obstarávali další „externisté“, se kterými bylo zacházeno podobným způsobem …… kdepak, LV … nechci mít doma ženskou, která se dennodenně třese jako sulc a každou chvilku propadá do zcela „bezpříčinného“ pláče. Nene … ani náhodou – dalo mi (nám) docela dost práce, než se mi to podařilo „napravit“ :) … ale dnes jsme v takové situaci, že „škemrá“ on … a je na mé Blue a mě docela závislý – ekonomicky, sociálně i pracovně/profesně … a to tak, že z této „sametové“ pasti, může utéct jedině spácháním sebevraždy (poté co by popravil svou rodinu), protože „ho“ doslova … vlastníme(!) – tak jak stojí a leží … je bez nás docela bezmocný, je jak malé vzteklé dítě, a věřte tomu, že Blue od té doby kypí duševním zdravím. :) S buržoustem se jisté dá „domluvit“ … ale jedině tehdy, když beznadějně cuká Vaším řetězem, který si sám navlékl … a to jen a jen ze své „chamtivosti“. Pamatujete Hegelovy vyprávěnky o „pánu a rabu“. :)“K přežití při zachování duševního zdraví je třeba pochopit, že odpor je zbytečný (i když tím GeoNa popudím).“… LV … jsme v takové fázi post-industrialismu, že ŽÁDNÝ(!) kapitalisticky se chovající „subjekt“ nemůže (!) ovládat duševní práci a intelektuála, pokud tento intelektuál nebude sám „chtít“ – proto jsou metody, kterými se o takové ovládání tyto „subjekty“ pokoušejí, vlastně JEN a JEN(!) psychologické a psychotechnické – a tedy velmi často i docela „obyčejný“ psychický teror. Odpor není „zbytečný“, LV … odpor je VELMI(!) snadný … a je „vlastnický“ a dokonce i „tržní“.“Dnes už přesčasy nemá. Jiní to řeší tak, že předstírají, že pracují a firma předstírá, že je platí.“… jistě … a proto je také čeká ten „řezník“ :) … už si brousí nože :) … přičemž tento „proces“ je založen v post-industrialismu samotném, nikoliv v tom, že by kdokoliv přišel na nějaký „zázračný recept“. Příslušné „bloky“ má Vaše dcera „v hlavě“ – „vně“ této hlavy je velmi mocnou ženou, akorát to ještě „neví“. :)

 27. Zoome …[71] … jak již připomněl LV (neberte to zle, prosím), ale Váš dotaz:“LV, a proč to ta vaše dcera dělala, proč se nechala takhle vykořisťovat?“… je opravdu naivní. Když zůstaneme u té architektury, tak naše dnešní školy, kde se tento obor učí, jsou vlastně již-jen „chovny“ na takové „pracovní síly“ – poddajné a nalomené, a předem „zpracované“ a „připravené“. A v ostatních oborech duševní práce to jistě, alespoň pokud vím, nebude nijak „lepši“.“To je právě hlavní důvod proč si nejsem úplně jist, zda GeoNova strategie bude opravdu fungovat.“… ještě ty „strategie“ neznáte, Zoome – všechny předpoklady sice již máte … mnoho jsme jich již spolu probrali, avšak ještě ledacos zbývá. Jste intelektuál Zoome … Vaše práce, a i život, by měly být autonomními … stejně jako Vaše „ideje“ a Vaše pohnutky k čemukoliv. S intelektuálem, pokud má intelektuálem zůstat, se nedá zacházet jako s otrokem – kdepak, s intelektuály se „jedná“ v modu „rovnoprávnosti“ – jinak jsou totiž k ničemu … a tudíž se na tuto „rovnoprávnost“ musí „počkat“. :)

 28. Traste …[74]… obáváte se o svůj „socialismus“? Hmmmm … obáváte se právem. Vaši „bozi“ totiž nemají jenom nějaký „soumrak“ – oni mají již dávno hlubokou „noc“. Věřte, že „chamtivost“, byť docela odlišná a jiná, než je ta kapitalistická, REÁLNĚ(!) a POZITIVNĚ(!!!) změní to, co je třeba změnit, neskonale rychleji, než jsou Vaše „moralistické lamentace“ a „výhrůžky“. Chcete zůstat „bouřícím se otrokem“? Dobře tedy … ale pamatujte, že i „bouřící se otrok“ je stále a jen „otrok“. :/

 29. Ale tresen … :)[75]… že byste konečně začala číst to, co Vám (a jistě i jiným) celé dlouhé měsíce (a vlastně již léta) píši? :)“Jednou z podmínek sine qua non je pochopitelně to, aby tu byl početně silně zastoupen někdo, komu stávající systém přestal vyhovovat a kdo má zároveň v rukou /v hlavě/ něco, bez čeho se dosavadní vlastníci neobejdou, něco, co není nahraditelné.“… kdepak, to je omyl … nejde o „počet“, jde o „kvalitu“ – pak jsou „nadkritická množství“ docela mrňavá. Co se stane při nashromáždění „většího množství než malého“ … víme od roku 1945 všichni.

 30. LV v sedmdesat sedmicce….Geon se nedavno zminoval o tom, ze jeho blog je zamerne nedostupny a ani ted, pod vasim poslednim prispevkem neregoval. Nechci vypadat tajnosnubne, ale Geonovo prani toleruji, pokud doslo z jeho strany k prehlednuti, jiste se domluvite na adrese Geo.N@seznam.cz

 31. Saxi …[76]… „něco na tom bude“ :) … viz má poznámka Zoomovi [79] a i, „negativně“, Trastovi … díky, už opravdu musím.

 32. LV,i já budu respektovat Geonovo přání nemít link na svůj blog všude možně, nicméně Sax vám poradil už tolik, že to nemůžete nenajít ;-) Ale radši si to nechte pro sebe, ať se mu tam nenatáhnou bimbové, ono úplně stačí, že už chytil jasany a sunfreedomy :-)) Prava, Geon to umí rozchodit, ale ta léčebná kůra je docela drsná.

 33. GeoNe, LV,„LV, a proč to ta vaše dcera dělala, proč se nechala takhle vykořisťovat?“Tahle moje otázka byla samozřejmě řečnická, protože odpověď na ni v [72] a [79] mi byla jasná. Také jsem byl takovým absolventem před ne zas natolik dlouhou dobou, abych si to nepamatoval.Faktem je, že detaily GeoNovy strategie opravdu neznám. V hrubých rysech si dovedu představit, jak by mohlo fungovat její nastartování zrovna v oboru architektury, ale jsou i jiné obory založené na duševní práci, kde mi připadá, že to bude mnohem obtížnější. Na druhou stranu je pravda, že v případě úspěšného „nastartování“ by měla reprodukce tohoto nového vlastnického chování jít už „samospádem“. To je poměrně zřejmé. Kdyby totiž „samospádem“ nešla, nejednalo by se ještě zjevně o tu správnou strategii. Pozor, „samospádem“ nemyslím, že se bude tato strategie reprodukovat nějak sama, bez přičinění oněch nových vlastníků a tedy nositelů této strategie, jen že její reprodukce musí být výrazně snažší, než její nastartování.

 34. 76 SaxiMně to sice ještě „neseplo“ a možná „nesepne“ nikdy :-), ale to, co píšete, mi už včera (po GeoNových slovech v 66) tak nějak došlo, vyjádřil jste to moc hezky: „jakekoliv vysvetlovani by bylo kontraproduktivni a puvodni geonickou myslenku by rozredilo a utopilo ve vlnach nesouhlasu a polemiky, az by z ni zbyla jen pankejtova kuriozitka.“

 35. [72] Ale Zoome, mějte rozum, dokáže mladý absolvent školy najít něco jiného?Vy myslíte, že ne? Mám pouze maturitu, po škole jsem byl zaměstnán všehovšudy tři měsíce a od té doby podnikám na sebe. Nebude to tedy spíš o odvaze pustit se do nejistoty(tedy o vlastnostech člověka) než o samotném systému, který se očividně snažíte obvinit ? Proč vlastně chce být Vaše dcera pouze zaměstnaná ?

 36. Když u jsme u toho "zatajování" …důvod je přeci docela jasný – nejde, v případě samotného blogu, ani tak o „zatajování“, nýbrž o preventivní ochranu před všelijakými „bojovníky za pravdu“, přičemž je docela fuk, o jakou „pravdu“ běží, protože o žádnou „pravdu“ neběží. Jde tedy o „chráněný prostor“ – nikoliv pro mě, i když jistě také, nýbrž především pro ostatní, kteří jsou snad schopni (tedy nikoliv by „chtějí“) se všelikých hovorů, které jsou možné a dle mého mínění jsou potřeba.Co se týká utajení samotných praktických detailů celé věci (což je jenom jedním z mnoha oborů možných a nutných témat), pak v tomto případě jde skutečně o jisté utajení ve vlastním slova smyslu … i když jistě „dočasně“. Předně to této řeči není nic všem bužroustíkům a buržoustům a jejich přísluhům – to je samozřejmé a logické, že ano, v druhém ovšem do ní není nijakým „hořícím levičákům“ jakéhokoliv typu, kteří ze všeho dělají ten svůj „politický“ guláš, o což určitě neběží. „Praktický startovní level“ je prostě, jednoduše a jen prvně pro intelektuály, kteří již jsou schopni (a předně sami pro sebe) „něco dělat“, pak pro ty, kteří již sice mají „čistou hlavu“, avšak ve svém oboru ještě „nic dělat“ nemohou, avšak plodnému hovoru na věcí jim nic samozřejmě nebrání … ovšem může být přístupný a dostupný komukoliv dalšímu, tedy „třeba-i“ :) „oficiálním“ ne-intelektuálům, ale zjevně jim běží o reálně řešení našich „potíží“.***Výše řečené jistě souvisí s tím, co zminil Zoom:[87]“… ale jsou i jiné obory založené na duševní práci, kde mi připadá, že to bude mnohem obtížnější.“Určitě Zoome, bez debaty. Nikoli všechny obory duševní práce (a tedy obory a odvětví ekonomiky) jsou připraveny na zatím jistě hypotetickou podobu vlastnických strategií, a tedy vlastnického systému samotného. Již jsme mluvili o „paralelizaci systémů“, že ano? – na bázi té probíhala historická střída stabilit vlastnického systému a nemůže tomu být ani „nyní“ (mimochodem už jenom toto ukazuje, jaký jsou všechny ty „marxistické revoluce“ nesmysl). Jde tedy o záležitost „pozvolnou“ a paralelní, Zoome – ani kapitalismus, jak výše zcela správně připomíná tresen [75] … „nevznikl pře noc“ = jde vždy o relativně dlouhé časové intervaly, které se ovšem významně zkracují. Post-industriální realita je již tak „rychlá“, že těžko víme, co „můžeme čekat“. :)“Na druhou stranu je pravda, že v případě úspěšného „nastartování“ by měla reprodukce tohoto nového vlastnického chování jít už „samospádem“. To je poměrně zřejmé.“Samozřejmě. Ono „nastartování“ je obtížné především z ideologicko-psychologických důvodů … ba co více: … zcela PŘIROZENĚ(!) tendujete k reprodukci stávajících vzorců chování a jednání, pokud jsou úspěšné … či dokonce mají již jen relativně malou šanci na úspěšnost – jsme bytosti v zásadě „konzervativní“ a není na tom nic špatného či chybného, nýbrž je to docela funkční a ontologicko-existenciálně „správné“ = „běží“ nám přeci „předně“ od to stabilně reprodukovat svůj život … svůj jak v ohledu „individuálním“ tak i ve smyslu konkrétního společenství. Ovšem občas se opravdu nedá nic dělat … a „člověk“ musí „hnout zadkem“ a to opětovně z téhož důvodu. :)“Kdyby totiž „samospádem“ nešla, nejednalo by se ještě zjevně o tu správnou strategii.“Bezpochyby … i proto je třeba věc nejdříve náležitě „probrat“, abychom nedělali další nesmysly … podobně třeba jako naši „levicoví“ kolegové. :)Pozor, „samospádem“ nemyslím, že se bude tato strategie reprodukovat nějak sama, bez přičinění oněch nových vlastníků a tedy nositelů této strategie …… jak by ne, Zoome … jak by ne – nic se nedělá samo. Právě proto je velevýznamné, aby se k věci dostali tí „praví“ lidé(!) … protože jedině ti mohou mít ty „správné“ motivace … a to motivace VNITŘNÍ(!), tedy „PŘEDEM“ ZALOŽENÉ(!) … a nikoli vykutané nějakým ideologickým „přesvědčováním“ a „přesvědčení“ = takové „přesvědčení“ a z něj vyrůstající motivace jsou zhola k ničemu…. jen že její reprodukce musí být výrazně snazší, než její nastartování…. no, „snazší“ – ve vnitřním ohledu určitě, avšak vnějškově „člověk“ nikdy neví, že ano? Můžeme zatím jen těžko predikovat, jak bude … „třeba“ … reagovat stávající vlastník, až mu „kolektivně“ dojde, že se „něco“ děje … a co toto dějicí se je – dle mých náhledů by se mohl bránit v zásadě jen jediným způsobem, a proto ho zde ani raději nebudu zmiňovat.***No, abych zde dnes přinesl v hovoru něco nového k věci:… mluvíme-li o nějaké nové vlastnické strategii, pak jde o cosi, co bychom mohli v dnešním běžném jazyce (a trochu zúžene) označit slovem „podnikání“ – to není zcela chybné, protože tato nová vlastnická strategie mnohé ze strategie kapitalistické zcela přirozeně akumulativně zahrnuje, i když jistě nikoli ve všech ohledech. Toto „podnikání“, a tedy i „podnik“, pak má, ovšem, svou základní a velmi obecnou strukturu, kterou je třeba (později – v dalším hovoru, prosím) „vyplnit“, neb je takto velmi „formální“:1/ … specifická věc-předmět který daný konkrétní vlastnický typ zprostředkovává …2/ … struktura zacházení s tímto předmětem tak, aby se mohl stát zprostředkováním nových, kvalitativně odlišných, vlastnických struktur …3/ … struktura vztahů ke stávajícímu, dosud jistě předběžně systémově dominujícímu, vlastníkovi …4/ … struktura vztahů k stávajícímu systémovému ne-vlastníkovi, u kterého se konec-konců „rekrutuje“ i zatím hypotetický nový vlastník na základě diferencovaného přístupu k nové předmětnosti vlastnictví, a jeho postupná přetvorba v nový typ ne-vlastníka.5/ … vnitřní struktura nového vlastníka – to jest taková struktura, která je nejoptimálnější vzhledem k reprodukci nového vlastnického subsystému jakožto celku.Pokud se toto, Zoome, podaří „formulovat“ jakožto strukturovaný, jistě funkční, „vzorec“, pak se už nemusíte o nic „starat“ … pak už „to“ … „poběží samo“ :) … až na to, že na v návaznosti na tento „běh“ je třeba formulovat, a to pěkně „zdola“, nové-odlišné formy sociality (doufejme, že mnohem „pozitivnější“ a „radostnější“, a tedy lidsky přirozenější), nové-odlišné formy kulturnosti a tak dále a tak dále … hotová „nová renesance“ :) :) :)A buržousti pak mají jen dvě možnosti, buď si trhnout nohou a vzdát to … anebo … :/*Komu začnou „doklapávat“ konkrétní „výplně“, ať si je, prosím, nechá pro sebe. :)

 37. To jsem tam nadělal zase chyb …psal jsem to dohromady s dalšími činnostmi, omlouvám se, můj multitasking je slabý … „přeložte“ si to. Díky :)

 38. Já (nebo "Vy"? :) …[89]… „osobní“ či „subjektivní“ motivace vázaná na nějaké fixní „charakterové vlastnosti“ (o tom bychom se mohli „bavit“ :) jsou jenom, pokud to tak vezmeme, jednou jedinou ze celého „potřebného“ souběhu „vlastností“ a „okolností“. Kupříkladu jednomu mému kamarádovi (je to „aktuální“, takže to mám stále „na pozadí“) říkám již dlouho, aby „dělal na sebe“, ovšem to by si musel moci „dovolit“ poměrně otevřené „nevyzpytatelné“ období „rizika“ – má totiž aktuálně malé děcko, ženu na „mateřské“ a zadluženého neschopného otce, za kterého dílem „nese jeho kříž“. „Věci“ jsou prostě konkrétní – jistě NIKDY(!)nežijeme „ve vakuu“, že ano? Vaše námitka jistě má svou validitu (a je obvyklou u všech „pravičáků“, byť jsou jenom pomatenými maloburžoji :), avšak je výsostně abstraktní, a tudíž je tato validita poměrně nízká.Mimochodem:… v jakém oboru „děláte na sebe“ … smím-li se zeptat?… víte ono „dělat na sebe“ v oboru architektury není zas-až-taková sranda, určitě Vám nestačí jenom odpovídající „škola“ … potřebujete „naplnit“ celou řadu dalších zřetězených „formalit“, z nichž jsou jistě některé nesmyslné a slušně pod nohy klacky házející … a to nemluvím o nutných investicích přinejmenším do solidního počítače(-čů) a softwarového vybavení, což hlavně v případě softwaru není žádná legrace, i když se dá, samozřejmě, pořídit na nějakou formu úvěru … nebo se orientovat na Opensource, což má stále svá velká úskalí (jistě, jsou takoví „jelimánci“, který tatínek „k diplomu“ pořídí celý atelier „na klíč“, i když mají v hlavě vymeteno a „školu“ udělali systémovým „omylem“ formou nákupu práce od svých chytřejších, pracovitějších … však chudších … „kolegů“, jak je dnes zaběhaným zvykem). K tomu jistě nepočítám všechno to-další, co MALÉHO(!) a začínajícího „podnikatele“ (vzato jistě v kapitalistickém slova smyslu) často zcela neúměrně zatěžuje v kombinaci potřeby obratu na straně jedné a růstu „odvodů“ na straně druhé, což rezultuje v potřebu neustálého „růstu“, která je často nesplnitelná. Jakožto „obyčejný živnostník“ kapitalistického typu (který dodržuje všechny „zvyklosti“) máte tedy v oboru architektury často velmi malý „manévrovací prostor“ – v zásadě vždy potřebujete vstupní podporu „staršího kolegy“, který již je nějaký čas „v branži“ … a to jak profesně tak i „obchodně“ – právě proto je(byl) v tomto oboru (stejně jako v některých dalších tradičně „kapitalizovaných“ oborech duševní práce – třeba v různých oborech právnictví) obvyklý prastarý systém „mladší-starší partner(ři)“, který je dědictvím po středověkém systému „tovaryš-mistr“. Tento systém, který má do jisté míry přirozené kořeny, ovšem nemůže fungovat (a to právě v kapitalistickém kontextu), pokud jsou „starší kolegové“ kapitalistická prasata, která si z „kolegů mladších“ dělají své, a to často bez nadsázky, otroky … na kterých si ještě ke všemu ukájejí své „úchylky“ – mezi architekty je totiž, k mému dnes již „strávenému“ překvapení, velmi málo „normálních“ lidí … snad právě proto, že určitá „nadutost“ a ostentativní „suverénní intelektuálnost“ jsou často podmínkou „získání zakázky“ – některý druh buržoustů, to jest „klientů“, na tyto „vlastnosti“ totiž poměrně často „bere“, i když jde, samozřejmě, zpravdila jenom o „potěmkinovskou vesnici“, která se skutečnou odborností, vzdělaností, intelektem a „fachmanstvím“ nemá zbla nic společného.Není tedy „podnikání“ jako podnikání … milý Já-Vy … :)

 39. Jistě, chápu, máte pravdu, určitě to není jen o tom, výchozí situace nejsou nikdy stejné, pokud člověk nese odpovědnost za jiné je to nepochybně těžší (nicméně jako pokleslý pravičák Vás musím upozornit, že minimálně v případě dítěte se tak sám dobrovolně rozhodl). Podnikám v IT, jediné co mi kdy rodiče poskytly byla střecha nad hlavou(rozuměj nejsem citovaný „jelimánek“). A ano, určitě to není lehké v architektuře, ale řekněte mi kde to lehké je?

 40. Och ano, obvyklá … "námitka" … Já … :( …„A ano, určitě to není lehké v architektuře, ale řekněte mi kde to lehké je?“Odpovím: … NIKDE(!) … pokud ovšem nejste „jelimánek“, který má „na zadku“ tatínkův kapitál … anebo se nevyskytnete v nějaké „zlomové“ systémové fázi. Vlastnický systém je,a vždy byl, nastaven tak, aby vertikální mobilita byla co nejmenší – i když kapitalismus je v tomto „lehce“ poruchový v kontextu „hospodářského cyklu“.“Dělat na sebe“ je kriplovská iluze, nezlobte se – je to sen „dříče“ a zároveň „vykrmovaného prasátka na porážku“ o tom, že se stane „hospodářem“. Milý Já, nikdy se se nemůžete stát „hospodářem“ – ani kdybyste měl deset životů a „makal“ dvacet čtyři hodin denně sedm dnů v týdnu. Na to, abyste byl „hospodářem“ si musíte pořídit „čeleď“ – pak ovšem budete tímto „hospodářem“ jen „kvalitativně“.“Děláte na sebe“ v IT? Hmmmm … a kolik máte „čeledi“? … dva kusy? … deset? … dvacet? … ani kdybyste měl sto kusů „čeledi“, tak jste prdlačka „hospodář“ = prvni „lehká“ krize Vás smete na jako „sen“ … a půjdete se postavit do fronty na polívku. A přesto:… „někde“ je těžší, „někde“ je to snazší – takém jsem „podnikal“ v IT … a bylo to vcelku snadné, to jediné, co mě štvalo, bylo to, že abych byl konkurenceschopný, a tedy abych vůbec svou „firmu“ reprodukoval, tak jsem musel docela sprostě okrádat „zákazníka“ … dělat z něj idiota, lhát mu do obličeje … a ještě z toho mít „plezír“ = nechal jsem toho, protože mým „partnerům“ se na tom nezdálo nic „špatného“ …… v „kapitalistické“ architektuře je to všechno ještě daleko horší a těžší – na to můžete vzít jed. :/***Promiňte, Vaše maloburžoazní iluze jsou, pro mě určitě, soucitně komické – jste prostě obelhán, jinými i sebou samým. Jenom opakujete slabomyslná „hesla“, kterým jste „uvěřil“ … a jako gramofonová deska je šíříte „dál“. :(

 41. Já se sebou morální problém nemám, okrádat nikoho nemusím, pracuji vzásadě kdy chci i mi to baví, nemusím poslouchat (hloupé) nadřízené. Vydělávám poměrně dost peněz na to abych i tu případnou krizi překonal. A kdyby ne, tak jednoduše začnu dělat něco jiného. Mám se dobře, tím myslím, že jsem opravdu spokojený – a podle vás bych měl teď vlastně padat v beznaděj?!***Neprominu, jsem člověk chápavý mám sice svoje chyby, ale dokážu pochopit potřeby i motivace ostatních, nicméně vaši potřebu dělat ze mě idiota jenom protože mám jiný názor nechápu. Tedy s upřímnou touhou aby vás ta zahořklost a pesimismus jednou zahubily vám přeji sbohem a těším se až bude svět zase veselejší místo – bez vás.

 42. Pán bůh Vá to pochval … Já …… když si to tak „myslíte“, a „stačí“ Vám to – pánbůhVámtopochval … nebudu se s Vámi „přít“, a ani nevím proč bych to dělal – někde tady kolem si dlouze povídáme o maloburžoazní schizoidnosti a maloburžoazním „pravičáctví“ = sedíte do toho jako exponát do muzea. Vydělávejte těch „dost peněz“ … a moc nerozhazujte – nakupte něco „trvalého“, jestli Vám mohu něco doporučit.***Víte … jen jsem se Vám pokusil vysvětlit prvně to, že zde máme určitý systém, který nějako funguje, a druze to, že architektura je cosi odlišného … a že není „podnikání“ jako podnikání. Dejte se na architekturu – zkuste to, nebo zkuste s dalšími pár lidmi navrhnout a napsat velký program a prodat ho tak, aby Vás někdo neokradl do posledního bitu kódu tak, jak se to přihodilo nám – no, to jsem byl ještě „blbej“ … dneska bych to dělal ale docela jinak.“Morálka“? … oh ano, k duševní práci a k intelektuálovi jistá „morálka“ určitě patří a patřit musí – naprosto imanentně … jinak naprosto „automaticky“ přestává být tím, čím je a čím má být.***ps: … já se „hrabu v počítačích“ už opravdu jenom pro zábavu … a pro jiné to dělám docela zadarmo, a to jenom proto, aby moji bližší a blízcí nebyli závislí na „profesionálech“. :)Sbohem. Milý Já … ať se Vám daří :)

 43. Ja,vy si opravdu myslíte, že „jednoduše začnete dělat něco jiného“[95]? Nebuďte naivní, kdyby to bylo tak snadné, tak by žádný kapitalismus neexistoval. Jak si představujete, že by kapitalista p5inutil jiné lidi k tomu, aby dělali na něj a pro něj, kdyby se mohli jednoduše sebrat a jít dělat někam jinam něco jiného? Je to jen iluze, prostřednictvím které jste manipulován (či manipulujete sám se sebou!), která vás má smířit s tím, že děláte něco, co byste „přirozeně“ nikdy nedělal. Z přesvědčení, že „jednoduše začnete dělat něco jiného“, totiž vyrůstá iluze vaší svobodné volby, tedy že jste se vy sám rozhodl žít tak, jak žijete, a dělat to, co děláte.Jenže podstatou kapitalismu je, že někdo jiný vlastní podmínky vaší práce, a tedy podnímky vaši prosté fyzické existence. Prostě se nemůžete jen tak sebrat a jít dělat něco jiného, protože někdo jiný vlastní a ovládá podmínky, za kterých to „něco jiného“ můžete dělat. Ale když si myslíte, že můžete, že máte možnost svobodné volby, potom jste poslušnější a snáze a levněji ovladatelný.Jistě, jsou lidé, pro které to platí, kteří mohou jít po libosti dělat cokoliv – to jsou ti, kteří vlastní. Ale ti nechodí diskutovat na blogy, protože nemají potřebu systém obhajovat a legitimovat za pomoci ideologií, protože oni ten systém přímo a reálně ovládají a užívají.

Napište si co kdo chcete, já co chci smažu

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s