Polská Solidarita

Z recenze pamětí předáka Solidarity Karola Modzelewského Zaženem dějin klisny! od P. Koláře:

Poválečný příchod do Polska byl pro Modzelewského [dětství strávil v Moskvě, p.r.] šokem, hlavně kvůli všudypřítomné religiozitě, ale i kvůli prudkému antikomunismu, nadto okořeněnému prudkou nenávistí k Židům. Polská poválečná verze stalinismu v sobě pojila strach a přetvářku s fanatickou podporou diktatury.

Solidarita je pro něj dodnes autentickou dělnickou revolucí, alternativou ke zkornatělému reálsocialismu i liberálnímu kapitalismu. Zejména stávkové hnutí ze srpna 1980 pokládá za jedinečný výraz vzájemnosti pracující třídy, především proto, že „silná“ odvětví stávkovala za zájmy slabších skupin, které z různých důvodů, zejména morálních, nemohly vstoupit do stávky (například zdravotní sestry).

Zatímco zavedené interpretace vydávají porážku první Solidarity za prohranou bitvu ve vítězné válce proti „komunistickému režimu“, klade ji Modzelewski do podstatně širších dějinných souvislostí. Zdecimování možná nejmasovějšího dělnického hnutí v evropských dějinách chápe jako krok na cestě k neoliberální hegemonii. Stanné právo podle jeho mínění především zdiskreditovalo socialismus jako takový. Solidární obhajoba občanských a sociálních práv byla v opozičních kruzích nahrazena militantním antikomunismem.