Kulturní rozdíly

WEIRD*) obecně preferuje „dispoziční“ vysvětlování pozorovaných jevů na úkor vysvětlení „situačních“ oblíbených na východě. Když se zeptáte, proč pokladník v bance ukradl uložené úspory, WEIRD zdůrazní jeho špatný charakter, zatímco lidé z východní Asie budou mluvit o celkovém kontextu – tedy „pokladník je chamtivý a nectný“ versus „banky mají špatný kontrolní systém.

*) WEIRD = Western-Educated-Industrialized-Rich-Democratic, ale též anglicky „podivný“.

(Jan Zrzavý , LN 28.1.2017)

17 komentářů: „Kulturní rozdíly

 1. Já si myslím,. že obě zdůvodnění se jinak nevylucuji a že i když příležitost děla zloděje, že člověk charakterní by ji nevyužil. Chamtivost a nectnost nakonec jsou atributy nedobrého charakteru. To první dokonce smrtelný hřích, pravda lakomství nemusí být úplně totéž co chamtivost, ale já bych v tom přílišný rozdíl nedělal.

   1. Potom nechápu, jak se chamtivost a nedostatek empatie kapitalistů slučuje s deklarovanými kalvínskými postoji anglosaského světa.

     1. Nevím, zda přímo vychází, ale jejich neprůstřelná teorie predestinace plus „úspěšný = bohabojný“ mi připadá jako dokonalá omluva všeho, co ti úspěšní dělají. Ať je to sebezbožnější křivárna.

    1. Otázka je co nazyvate kapitalistickým vykořisťováním. Je to plat Švýcara okolo 10k CHF měsíčně v takové Ženevě nebo Lucemburcana 8K EUR s benefity jako životni pojištění, zdravotnicke nadstandardy (pravda to my nemáme, protože nemáme v našem systemu“všichni mají nárok na všechno“ což v praxi znamená že nejpotřebnější nejsou obsloužení, protože nic není, když má být všeho pro všechny dostatek, takže nemáme ani definovány standardy) se služebním vozem i k osobnímu používání, služební mobil zdarma pro soukromé účely, firemní školky, proplacene fitness a wellness pro zaměstnance 1x měsíčně, firemni vzděláváni a kurzy a mohl bych pokračovat.

     Otázka je s čím to srovnat jestli je TOHLE vykořisťování? Se socialismem kdy lidé předstírali že pracují, protože stát předstíral že je platí? S ekonomikou řízeného nedostatku? S pracovními sobotami, pracovním nevolnictvim, umístěnkami a monopolem strany nad vaší kariérou? Nebo snad byly jiné doby, kdy se měli zaměstnanci lépe? Na panském za císaře pána?

     1. Kapitalistické vykořisťování je vykořisťování v kapitalismu. Kapitalismus i vykořisťování jsou zavedené a definované pojmy.

     2. To byl marxismus-lenismus taky….A kde je se svými predikcemi?…:-) Víme, ale mluvíme slušně..
      Až na věky věkův:)

     3. Kde by byl? Je zde stále s námi a k dispozici každému, koho zajímá, jaký svět je, a nehledá zdůvodnění, proč musí být právě takový, jaký je.

     4. To přesně marxismus-leninismus přeci dělal. K čemu jinému by pak byl?

     5. Vykořisťování = přivlastňování nadhodnoty vytvořené zaměstnancem.

      Kdykoli někam napíšu, že každý by měl mít právo (spolu)disponovat nástroji a prostředky své obživy a (spolu)rozhodovat o použití výsledků své práce, ještě i teď, po 27 letech budování kapitalismu v této zemi, které ji úspěšně dovedlo do postavení kolonie nadnárodních korporací, se na mě někteří dívají jako na blázna.

     6. Odpovídáte na něco jiného, než jsem psal já. A ta adorace kapitalismu měla být jako co?

 2. No a není východoasijské vysvětlení pouze rozšířením toho WEIRDovského?

  1. Myslím že naopak, že WEIRD je pouze zúžením toho východoasijského, a proto je „podivný“ – protože, jak je možné vnímat něco ze skutečnosti bez kontextu?

   1. To záleží na pohledu toho kdo s tou informací pracuje. Pro soudce by nemělo být podstatné to zabezpečení systému. Pro bezpečnostního anylytika zas charakter pokladníka.
    Ale někdy může být zahrnutí kontextu i zavádějící.
    Třeba soudce může být ovlivněn tvrzením obhájce že: „Možnosti zneužít tak špatný kontrolní systém by prostě nikdo neodolal.“

    1. Možná se mýlím, ale přijde mi, že ta dvě paradigmata srovnáváte a porovnáváte, které je lepší. A vychází vám, že to západní. Konečně na tom není nic divného, vždyť jste ze západu. Já bych ten kontext ale z vaničky nevyléval, protože umožňuje korigovat individuální zodpovědnost a zásluhovost, která západní společnosti (de)formuje.

Komentáře nejsou povoleny.