Who Destroyed the USSR?

I’m too lazy to translate, so just excerpt from Gorbachev blames communist hardliners & nationalists for Soviet collapse, most others blame him, but USSR was doomed from start:

Gorbachev is right to remind people of the situation when he took power in 1985. The Soviet model had reached the limits of its potential. Central state planning was incapable of responding effectively to the demands of a modern, high-tech economy. Social problems such as absenteeism, alcoholism and crime were on the rise. There was a growing sense that something had to be done.

What sunk the union was the August 1991 coup. The members of the Emergency Committee that tried to overthrow Gorbachev are thus partially responsible for the fact that Russia, Ukraine and other ex-Soviet states are now separate countries.

But while the hardliners made this possible, Yeltsin and his supporters were only too happy to exploit the opportunity. From early 1990 onwards, they played the ‘Russia card’ against the central leadership. Because Gorbachev controlled federal-level institutions, they set about capturing control of Russian institutions, demanded the transfer of power from the federal level to the Russian level and, in March 1991, issued a Declaration of Sovereignty of the Russian Federation.

This fatally undermined the union. It could tolerate the Baltic states separating, but it couldn’t survive Russia separating. Once the country’s liberals, to suit their political ambitions, decided to adopt the slogan “Russia for the Russians”, the USSR was doomed.

So, why did the USSR collapse? Because Gorbachev unleashed a process he couldn’t control and never understood. Because hardliners tried to stop him. And because liberals decided it suited their purposes to smash the union and have an independent Russia.

130 komentářů: „Who Destroyed the USSR?

 1. Největší katastrofa 20.století – je pro Putina rozpad SSSR. Já to beru naopak jako svátek, něco co je pro Rusy 9.5.

  Tento ten by měl být slven na celém světě jako svátek největší daleko zastiňující oslavy Ježiíška, mrtvýho Václava, ty dva bulharský šišlaly – být kladen na roveň už dnes nejdůležitějšímu svátku v dějinách České republiky – 17.11.1989.

  Tedy nejdůležitější svátek pro blaho Všehomíra. Měl by být slaven všude na světěv jeden den, od New Yorku, přes Paříž, Prahu, Jerusalém, Tchaj-pej až po Sydney a Canberru. Den kdy zvítězila láska a prohrála nenávist.

  1. Jak vy umíte blouznit, to by se i sv. Ignác zastyděl. Ale zase asi lépe než kdo jiný chápete, proč někteří lidé tak oslavují 11. září 2001, když vám to myslí úplně stejně.

 2. Studená válka byla historicky nejdelším obdobím míru v Evropě. Mír v Evropě už třicet let neplatí. Rozpad SSSR (konec bipolárního světa) znamenal start ničím neomezovaného prosazování zájmů silných hráčů proti těm slabým. Včetně tehdejšího Československa. Slabí hráči už neměli kde najít zastání, a tak začala existovat jen jedna pravda, kterou ti slabí museli přijmout. Dříve jsme spadali pod výlučný vliv SSSR, dnes jsme pod dominantním vlivem USA (EU nemá smysl zmiňovat, ta si v silových záležitostech bez souhlasu USA nevrzne). A já nevím, jestli jsme na tom dnes lépe, jelikož není s čím srovnávat. „Víme, co jsme, nevíme, co můžeme být“ (Shakespeare). Po rozpadu bipolarity odpadla možnost výběru z variant, protože „správná“ volba byla vždycky předem určená (někým jiným). Tehdy se Gorbačov choval jako takový hodný důvěřivý trouba. Určitě to myslel dobře, ale to je v politice sakra málo. Legrační je, že dnes se podobně chová Biden. Což mě naplňuje mírným optimizmem. Hra nekončí, pokračuje…

  1. „Slabí hráči už neměli kde najít zastání, a tak začala existovat jen jedna pravda, kterou ti slabí museli přijmout. Dříve jsme spadali pod výlučný vliv SSSR, dnes jsme pod dominantním vlivem USA (EU nemá smysl zmiňovat, ta si v silových záležitostech bez souhlasu USA nevrzne). […] Po rozpadu bipolarity odpadla možnost výběru z variant, protože „správná“ volba byla vždycky předem určená (někým jiným).“

   To je ale chyba těch slabých hráčů, že si nechali vnutit, že platí jenom „buď-anebo“, černá nebo bílá. EU je už teď (při všech oprávněných výhradách, které lze mít) fórum, kde lze vytvářet různé ad hoc koalice států sdílejících stejné nebo podobné zájmy. Nemluvě o tom, že do NATO jsme se nadšeně nahrnuli sami – tedy nikoli my, ale naši představitelé, nás jako občanů se nikdo nezeptal. Neutralita byla relevantní alternativa. (Možná by byla i dnes, ale teď už by to stálo řádově víc hmotných i finančních prostředků než před 25 lety.) Problém je v tom, že všechny evropské vlády (sice v různé míře, ale všechny) přistoupily na hru, v níž se hájí zájmy nikoli občanů, ale korporací.

   1. Všichni vrcholoví politici EU (včetně našich) jezdí před nástupem do funkce na „přátelský pohovor“ do USA. Vlastně ještě hůř, nikdo, kdo předtím nebyl proškolen, nemůže na vrcholovou politickou pozici pomýšlet. Jediný Zeman jim o fous proklouzl, ale jak se snažili… I kdyby nasnadě Okamura vyhrál, nikdy se nestane premiérem, o to se obměněný Velký bratr postará. Ani Orbán, který rebeluje proti EU, si proti USA netroufne ani u.rdnout. Bylo to za Rusa, je to teď za Američana. A nemá smysl proti tomu bojovat, takhle se s vazaly jedná a vždycky jednalo. Po rozpadu SSSR se nezávislost našeho rozhodování paradoxně zhoršila, právě kvůli absenci vyvažovací síly. A je to především důsledek slabosti Gorbačova, jen velmi málo naší „promarněné“ snahy. Je pravda, že V.H. to západu výrazně svou jednostrannou angažovaností usnadnil. Neutralitu by Američan nepřipustil, potřeboval nás jinde. A naše blbost, že jsme tomu naletěli. A že za vším hledej prachy (korporace), je nasnadě, jenže dříve to byla jejich pouhá snaha a záměr, kterému Gorby otevřel dveře dokořán k realizaci.

   2. Aha. No a to znáte, jak Jevtušenko řekl Pavlu Kohoutovi: “Tak to nemůžete mít vlastní zahraniční politiku, když vás je 14 milionů”? …

    1. Ale no tak, takoví státníci jako rakouští kancléři Figl a Raab (btw v poražené zemi se 7 milióny obyvatel) dokázali po r. 1945 svou vlastní zahraniční politiku vytvořit a udržet… I proti Stalinovi.

     1. Jenže ta situace jednak byla jiná – zóny jak v Německu a komunisti asi tak 5 %, jednak i když deklarují neutralitu, tak asi není náhodou, že oni jsou považováni za západní Evropu a my za východní, i když Praha je na západ od Vídně.

     2. O to těžší to ti rakouští politici měli, když museli 10 let lavírovat mezi 4 velmocemi, které měly navzájem protichůdné zájmy…

     3. A já si právě naopak myslím, že zrovna proto to měli snazší, Hanku. V té době nikdo ze zúčastněných neměl moc zájem na to, vyvolat další konflikt ve střední Evropě, který by hrozil rozšířit se i do okolních zemí. Ne že by to byli takoví pacifisti, ale v té době na to zrovna po WW2 nebylo moc prostředků. Chcete-li protitargumentovat Německem, to bylo přece jen něco jiného. S tím bylo nutno počítat. Ale Rakousko? V zájmu všech bylo nejjednodušší nechat ty poněmčené Čechy a Moravce ve Vídni, ať si lavírují někde mezi a hlavně nikoho nenaserou.

     4. Dalším příkladem téhož je Finsko. Jeho pováleční politici taky dokázali Stalinovi vzdorovat, a to i navzdory (nebo díky?) tomu, že jeho ozbrojené konflikty se SSSR skončily víceméně plichtou a spojenci se ani nedokázali shodnout, zda Finsko patří mezi vítěze nebo poražené WWII. Nicméně i Finové měli štěstí na poválečné státníky v politických funkcích a bez ohledu na to, jak rozporuplně se dnes hodnotí finlandizace, snad není spor o tom, že tato politika dokázala Finsku zachovat společenské zřízení, hospodářskou prosperitu i sociální stát.

      Na české Wikipedii jsem u hesla „finlandizace“ pod titulkem „Proč Finsko (a ne Československo)?“ našel tento zajímavý odstaveček, který tam vložil bohužel anonymní uživatel:
      „Stalin nechtěl provokovat – mohlo by to vést k přimknutí Švédska k Západu. V Československu byla silná pozice komunistů i díky silné osobnosti Gottwalda. Ve Finsku byli po občanské válce komunisté zkompromitováni – navíc před válkou i po ní byla ve Finsku silná nekomunistická sociální demokracie. Zatímco v Československu je pro Středovýchodní Evropu netypická tradice rusofilství a po válce byli především Rusové vnímání jako osvoboditelé.
      Dalším prvkem jsou ekonomické důvody – Československo bylo nutné silně připoutat pro uranové zásoby. Finsko zůstalo nezávislé také kvůli nutnosti zachovat ekonomiku funkční, aby docházelo k řádnému splácení reparací. [Pozn. moje: Přinejmenším tato věta je sporná, především zbrojní a těžký čs. průmysl Sověti taky životně potřebovali. Koneckonců si mohli brát – a brali – vše, co potřebovali, za jimi nadiktovaných podmínek, a to i bez reparací.] Československo také mělo důležitou polohu u železné opony na hranici se Spolkovou republikou Německo. Stratégové Varšavské smlouvy tuto hranici považovali za bojiště budoucí třetí světové války. Finsko oproti tomu leží na okraji Evropy. Dalšími vlivy byly panslovanské sympatie rozšířené v Československu zvláště po osvobození většiny území Rudou armádou od německé okupace. Finové se ale necítili být příbuzní s Rusy a Rudou armádu viděli jako nepřítele a ne osvoboditele.“
      [Konec citátu, zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Finlandizace#Pro%C4%8D_Finsko_(a_ne_%C4%8Ceskoslovensko)?]

      Takže nakonec zbývá zodpovědět otázku, co má v dějinách větší vliv: Geopolitické pozice a vztahy nebo osobnosti? Nicméně Rakousko se na rozdíl od Finska nacházelo v podobné geopolitické pozici na hlavním bojišti příští světové války jako ČSR. Takže nakonec zbývají dvě otázky: Jak se mohly dějiny vyvíjet, kdyby aspoň jeden z dvojice Beneš – Gottwald měl Mannerheimovy nebo aspoň Figlovy koule? Nebo to hlavní, co nás od obou států v geopolitických úvahách sovětských stratégů odlišovalo, byly zásoby uranu?

 3. Velice stejně minimálně viděno zpětně nakonec dopadla ČSFR. Klaus obsadil ČNR, Mečiar SNR a rozpadem odstranili federalni uroven, kde se to prece jen hemzilo ruznymi Dienstbiery, Havly, Pitharzy nebo Komarky

 4. „…kde se to prece jen hemzilo ruznymi Dienstbiery, Havly, Pitharzy nebo Komarky…“

  No ano, tohle je jako vystřižené z normalizačního slovníku Poučení z krizového vývoje a Rudého Práva začátku 70. let. „Žádní Dubčekové, Smrkovští, Šikové ani Pelikánové nám nebudou narušovat klid na poctivou práci a rozvoj socialismu.“

 5. Něco málo o historických kořenech ruské státnosti:
  https://www.blisty.cz/art/106295-odsouzeni-k-despotismu-dedictvi-byzantske-rise-a-tatarske-hordy-zije-i-v-21-stoleti.html

  Pro mě z toho vyplývají dvě věci:
  1. Geopoliticky i mentálně k sobě patří Rusko a Čína a pokoušet se Rusko a Rusy přesvědčovat o funkčnosti západního uspořádání společnosti nebo jeho/jejich přináležisti k Evropěš je zbytečná námaha.
  2. Hledat v Rusku to mohutné dubisko, které prý je oporou všeho Slovanstva a ze kterého si dělal srandu už Karel Havlíček Borovský, jenom proto, že jsme historickou shodou náhod odolali pobělohorské germanizaci a díky tomu mluvíme podobným jazykem, je v lepším případě vrcholem naivity, v horším nebezpečným skrytým úmyslem někoho, komu by náš návrat do zóny ruských geopolitických zájmů vyhovoval.

   1. Další pakt Ribbentrop-Molotov?
    Jen aby pro Rusko nedopadnul stejně, jako ten minulý a pomoc „dekadentního“ Západu jim ještě nepřišla vhod.
    Každopádně některé perličky z toho prohlášení vyzdvihla sinoložka Lomová velmi přesně:
    „Rusko a Čína shodně odmítají rozšiřování NATO a charakteristickým jazykem vyzývají NATO, aby „odložila svůj ideologizovaný studenoválečnický postoj a respektovala suverenitu, bezpečnost a zájmy druhých zemí“. I zde se vynořuje argument specifického civilizačního, kulturního a historického pozadí různých států a potřeba respektovat jejich „rozvojové zájmy“.

    Jinými slovy Čína podporuje ruské požadavky, které vyvolaly současnou ukrajinskou krizi, a dává za pravdu ruským nárokům na sféru vlivu, kterou získalo po druhé světové válce. Druhá světová válka jako rozhodující okamžik dějin je explicitně zmíněna v závěrečné části prohlášení, kde obě strany „trvají na zachování výsledku druhé světové války a poválečného světového řádu“.

    Co se tím přesně míní, není řečeno, ale historie mluví jasně. Po druhé světové válce si Sovětský svaz zajistil v Evropě sféru vlivu, jejíž součástí bylo i Československo.“

    Tak doufejme, že smlouva nemá opět nějaký „tajný dodatek“

   2. To prohlášení jsou zjevně úplně stejné kecy, kterými nás oblažuje Západ. Někdy v opačném gardu, někdy doslova. Co se liší, je rámování paní Lomové, které bych neváhal označit za kultivovanou předsudečnost. Západ si prostě odmítá připustit, že konec dějin skončil dřív, než si ho pořádně užil, a dějiny jdou dál a mocenský a diskurzivní monopol Západu při tom pomalu ale jistě eroduje.

 6. Z Twitteru:
  Rus a Američan se nechají zmrazit. Když je vědci v roce 2060 rozmrazí, koupí si noviny.
  Rus povídá : Tady píšou že komunistická strana Spojených států už potřetí s přehledem vyhrála volby.
  Ticho a najednou Američan povídá : Tady píšou že na Finsko-čínské hranici zase zuří boje

  1. Podobné vtipy se vyprávěly už v 70. letech, kdy většina lidstva ještě měla z Číny leda tak srandu. Já si to pamatuju ve verzi „na čínsko-polské hranici je zatím klid“.

  2. Mimochodem, ty hokejové dresy SSSR si Rusové zrovna proti Finsku mohli odpustit.
   Tak aspoň, že dostali na prdel.

 7. Něco o bídě levicového myšlení ve vztahu Evropanů k Rusku – a taky povinná četba pro některé kdysi sympatické komentátory z Outsider Media a jiných podobných internetových bublin:

  https://www.blisty.cz/art/106383-rusko-ukrajina-kdo-je-agresor.html
  https://www.blisty.cz/art/106386-ohledne-ruska-a-ukrajiny-je-nesmirne-naivni-i-paul-mason.html

  Facit: [S]lušnější část levice bude muset v nejbližší budoucnosti[…]začít sama otevřeně bojovat za obranu „prohnilého“ Západu, protože reální nepřátelé „systému“ jsou nakonec ještě mnohem brutálnější a horší než on.

 8. Otázka vylovená z internetu: Co je na obhajobě Ruska levicového?

   1. Hmmm… Co je levicového na nebinárním vidění světa?

    Nemluvě o tom, že skoro všichni údajně levicoví obhájci Ruska svět jako binární vidí, i když většinou zamlčeně, a naopak se děsí jeho nastávajícío multipolárního uspořádání. Binárně uspořádaný svět byl jasný a přehledný; na obou stranách vládlo naivní přesvědčení, že ta naše strana je ta, která má vždycky pravdu a jejíž věrchuška nás uchrání před nějakým tragickým vývojem. Advokáti Ruska vidí svět taky těžce binárně: Všechno, čím nás krmí zdejší média, je lež; a proto cokoli, co sem dorazí z Ruska a co tvrdí opak toho, než naše média a politici, musí být automaticky pravda. Ověřovat fakta netřeba.

    Stejně si myslím, že to je dáno generačně. Popsaný světonázor pomalu vymírá spolu s generací, která to binární uspořádání zažila, a nic na tom nemění ani hlasitost projevů některých dřív-bylo-lípistů.

    BTW, průměrný Rus vidí údajně levicové ruské komunisty jako zkostnatělé konzervativce, které si Putinův režim pěstuje, aby nevypadal jako diktatura. O skutečných poměrech v Rusku svědčí osudy jiných oponentů režimu, kteří tuto hru odmítli hrát. Assangů nebo Manningových jsou tam přinejmenším stovky a v zahraničí se o nich skoro nic neví. Proto jim zdaleka není věnována taková publicita jako těm západním.

  1. A co se dnes vlastně na Rusku dá obhajovat ?
   Stačí se podívat, jak je na tom ekonomicky a sociálně.
   Tak obrovská země s tak obrovskými zdroji.
   Včetně lidských zdrojů, protože myslet si o Rusech může každý svoje, ale neobyčejně chytrých lidí vždy měli, a určitě mají i teď, víc než dost.

   1. „A co se dnes vlastně na Rusku dá obhajovat?“

    To je správná otázka položená na nesprávném místě. Správnými místy pro kladení takových dotazů – když se člověk nebojí, že se umaže od virtuálních sraček – jsou např. Parlamentní listy, Outsider Media, Ostrov Janiky a jiné podobné internetové bubliny. Ale i vážněji zaměřená zákoutí virtuálního prostoru v tomto ohledu občas balancují na hraně důvěryhodnosti; takhle spatra mě napadá třeba !Argument.

    1. Na těch vyjmenovaných sračkách se člověk od západními výdobytky zhýralých trosek, nebo primitivních frustrátů, co na ně ani nikdy nedosáhli, leda dozví, že je to „hrdost“, povětšinou flustenecky národní, co na nich můžeme obdivovat.
     Celkem logicky, protože na vlastní hrdost tito pochybní „hrdinové“ nikdy nedosáhli.
     Pravda je, že Rusové jsou extrémně nacionalističtí.
     Taky je ale pravda, že mají s pokusy o bratření se Západem hodně špatných zkušeností (asi si potřebují teď to samé ověřit s Východem)
     Ty špatné zkušenosti ale má kde kdo, včetně nás.
     Stejně jako z pokusu o bratření se s Rusi.
     Oni sami ale bohužel žádnou hlubokou sebereflexí neprošli.
     Pro ně jsme a budeme jen tím, co v 68.
     Poslušný vazal, nebo nepřítel, který patří do jejich sféry vlivu a kterého musí zkrotit.
     Pátou kolonu, až do nejvyšších míst, už na to tady mají.
     Naštěstí tak směšnou a trapnou, že už je to opravdu jen mýdlová bublina z dětského bublifuku.

     1. Pořád to ale neodpovídá na otázku, co je na tom levicového.

      Každý zdejší obhájce ruských ppoměrů by si měl zkusit aspoň pár měsíců tam žít a pracovat, pokud možno mimo velká centra.

      Rusové zatím hlasují nohama jedním směrem, podobně jako u nás před rokem 1989. Nemluvě o tom, že ti, kdo tam mají vliv na veřejné mínění a huby nejvíc plné vlastenectví, mají konta v západních bankách, nakupují na Západě, posílají děti do západních škol… Idoly našich údajných levičáků. K smíchu.

     2. Něco o historickém původu ruské mentality:
      https://www.blisty.cz/art/106441-vraz-do-toho-stepni-identitu-cili-valka-tyranie-a-kulturni-tradice.html
      …aneb Zlatá Horda forever? Chánové Zlaté Hordy vybírali daně od svých ruských vazalů nejméně 200 let a krutý způsob jejich zacházení s lidmi – včetně ruských místních vrchností – zřejmě zůstal do ruské kultury a mentality hluboce zarytý dodnes. Tohle chce někdo obhajovat?

      (Proztím jsem zastával názor, že něco jako národní mentalita neexistuje, ale historické kořeny kulturně-civilizačně podmíněných postojů zřejmě ano…)

     3. Ještě k tomu dodám, že dost lidí v určitých internetových bublinách tady překládá a čte Dugina a podobné výtečníky, aniž by plně chápali, co ti Putinovi dvorní ideologové vlastně hlásají a jaké zájmy obhajují… Naštěstí jsou hluční obyvatelé těchto bublin méně početní a vlivní, než by se po jejich zběžném ohledání mohlo zdát. A zdá se, že jejich postoje sdílí hlavně odcházející generace, naštěstí pro mladé. Lidi <40 k tomu nanejvýš řeknou „ok, boomer“ a jdou si po svých, aniž by tomu věnovali větší pozornost.

 9. Na těch vyjmenovaných sračkách se člověk od západními výdobytky zhýralých trosek, nebo primitivních frustrátů, co na ně ani nikdy nedosáhli, leda dozví, že je to „hrdost“,

  To je přesně věc proletářských skinheaadů, co nejschou schopni v iondividuálních schopnostech ve společenské soutěži uspět (protože nedisponují ničím, naprosto ničím, co by bylo společensky a ekonomicky ceněné) tak se odvolávají na hrdost. HRDOST JE TOTIŽ ZADARMO! A to je problém všech švorcáků, protože ač nedokonalé, pak je\diné FUKČNÍ UVIVERSÁLNÍ MĚŘÍTKO individuálních kvalit jsou – PENÍZE. Tento telemetrický most mezi ekonomickou cenností (vzácností zdrojů, a to především lidských!) a schopnostmi intelektuálními a kognitivními – nelze okecat kecmi že „kapitalismus vykořisťuje“. Právě že ty, co něco umí a kterých je málo – spíše přeplácí, protože na vysoce technicky erudovaných specialistech závisí osud firmy – více než na geniálním managerovi s kontakty na obchodní partnery, když by neměl projektanta-technologa, co by daný projekt sestavil organizčně a technicky dohromady.

  Od mentálně vzato, lopaty, nemůžete čekat nic víc než nabídku své vlastní siíly jako max. potahu. Proto ti Burlaci. Neměli na víc než táhnout ,loď. Ať jsou to náckovští klempíři z okolí Dubí nebo přažskej kdysi skoro be\zdomovec, co si myslí, že skutečně nejlepší společenský systém je komunismus – jen s tou drobnou nevýhodou, že by musel být udržován silou proti značné části obyvatelstva. Skutečné perly ketré zračí to co ať jsi Rus, Čech nebo Východňár pramení ne snad v původu, ale v primitivismu ducha. Proto anglosasové považují za největsší pohromu, když jim jejich dítě nevezmou na dobrou soukromou vysokou anebo za největší společenskou potupu – když třeba i jen na čas -nemají práci.

  Slovanští nacionalisté mají raději než práci a individuální seberealizaci -depersonalizovaný dav, kterému říkají „národ“, věhlasné harašení o jeho (jejich) velikosti, slavné minulosti a namísto, aby věnovali peníze na individuální vzdělanostní rozvoj – jak jinak – tak je cpou je jen do zbraní – protože v té ekonomické soutěži nemají co nabídnout a prohrávají ji na celé čáře.

  To je přesně celý ruský národní narativ. Nikdy nevyrobili nic co by bylo světové a všichni to od nich kupovali jako německá auta nebo japonskou elektroniku. Teda mimo snad Kalašnikova. Bez ropy a plynu by patřili k nejchudším zemím světa, chudší zemí než je Súdán nebo Eritrea.

  1. „HRDOST JE TOTIŽ ZADARMO! A to je problém všech švorcáků, protože ač nedokonalé, pak je\diné FUKČNÍ UVIVERSÁLNÍ MĚŘÍTKO individuálních kvalit jsou – PENÍZE“

   Ale, ale…
   Zamotáváte se do toho velmi podobně, jako ve své asociální bublině ten neočkovaný psychopatický antivaxerský klempíř, co „bojuje“ s jinými antivaxery, protože prostě potřebuje a musí mít PRAVDU.

   Hrdost není zadarmo.
   A už vůbec nesouvisí s penězi.
   Vy, coby zapálený bojovník proti všem totalitním režimům, byste měl vědět, že tu vnitřní hrdost našli lidé často i v těch nejhorších možných sociálních podmínkách, kde neměli často ani jídlo a jistotu života, natož peníze.

   1. to je v pořádku, jejich motivací bylo „maximalizace vlastního užitku“ ta totiž funguje spolehlivě a je dokonce diagnostikována – jako přirozená reakce organismu v situaci, kdy chci udělat oboustranně užitečnou věc. Obchod. Nic jiíného.

    „Hrdost“ je jen marketingový tah – něco jako „chutná skvěle“. Takže ta hrdost se pak projeví jako úspěch – když prodáte a někoho jste zaujali, národním receptem boršč, ale když zkrachujete jako hrdí flustenci ve Volném bloku jakož i ostatní v dalších obskurních spolcích – prostě na JEJICH HRDOST PROTI MUSLIMUM, PROTI OČKOVÁNÍ, NA JEIICH HRDOST PRO KONÁNÍ SVOBODNÉ TECHNO PARTY atd..se jim občané v těchto volbách vyprdli.

    A to je ten etalon, Saule. Cena – výsledek – hrdost. Můžete si ji namazat na prsa, když jste ničeho nedosáhl. a vít si ji i do hrobu. ANEBO OBLAŽOVAT SE JÍ, AŽ VSTOUPÍTE SE SVÝM PRODUKTEM NA NEWYORSKOU BURZU. Otázka je, jaké to pojetí budete mít vy.

    Hrdost je totiž něco jako bitcoin. Pro někoho když jde k nule – je to tragédie, pro někoho když jde nahoru. Blaho. A může vás i dostat do hrobu (ne snad že byste zrovna vy byl nějakým Kubišem, ale spíš ta hrdost vás může snadno dostat do dluhů nebo co hůř do křížku se zákonem)

    Nejen toho politického, profesního, kulturně-ideologické. Ale toho skutečného, nikoli metafyzického, ale setsakramenstky materiálně přízemního (to by nebylo dobré, kopat příliš mělké hroby, ty odporují hygienickým předpisům:-)) k tomu patří P.S. Správa Olšanských hřbitovů teď zrovna hledá na místa hrobníků zdatné muže…

    Ale v jednom máte pravdu, hrdost barikádníka, před posledním výstřelem ze samopalu, když bránil zem proti okupantovi nebo hrdost na syna, co skočil pro díte do rozbouřené řeky. Ale to JSOU INDIVIDUÁLNÍ HRDOSTI PATŘÍCÍ DO VÝBAVY INDIVIDUÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ JEDINCE POSTAVIT SE ZLU A BOJOVAT S NÍM. ANEBO PŘEKONAt SVŮJ VLASTNÍ STRACH.

    Ale to jsou zase ty individuální schopnosti a věci týkající soukromých dispozic jedince. Žádný národ, vlast, anebo ttf.uj – stát….straná majá…

    Hrdost na národ – na naši „kolektivní identitu“, to jsou ovšem ty hrdosti, které se obvykle objevují až po zavíračce v pivnici (nejen té mnichovské) když jim šenkýřka už další rundu nechce nalejt…Tam patří náš milý klempíř a dejte pozor, abyste se tam někdy nedostal i vy. Vždy velmi dobrým měřítkem pro vás bude zjištění, co by vám víc udělalo radost – zaplatit rundu v hospodě druhým anebo aby tu kořalku někdo naopak zaplatil za vás…S hrdostí to nemá co dělat. Jen s nastavením vlastní motivace – co by mi jedno, či druhé přineslo za užitek:-) Přemýšlejte io tom a pěkný víkdend.

    1. Jak si na newyorské burze momentálně stojí akcie hrdosti a pracovního nasazení např. ošetřovatelek v domově seniorů, kuchařek ve školách, nebo pečovatelek o handicapované děti s platem kolem (spíš méně) 25 tis. hrubého?
     Ne, že bych trpěl nedostatkem sebevědomí, ale do soutěže o hrdost bych se s nimi raději nepouštěl.
     Ačkoliv bych dle vašich pochybných teorií a měřítek měl být absolutním vítězem, protože plat mám více než dvojnásobný.
     Rád vám takové soutěžení i pracovním nasazením zasloužené prvenství a vavřínový věnec kolem kravaty na krku přenechám.
     Hlavně z toho svého stupínku vítězů se svým zlatým pohárem nikdy neupadněte, protože vy už byste tam „dole“ těžko obstál.

     1. Tak to nemáte skutečně být nač hrdý (váš plat). Ale nezoufejte, jděte do neziskovky. Ty totiž, podobně jako řádové sestry mají dobré skutky v náplni práce. Sestra je něco jako policajt. Jde dělat pro stát – která tuto profesi monopolizuje a je odpovědný jako totalitní monopol za její plat (když nemá konkurenci tak bude logicky malý, to totiž stát a jeho forma tyranské vlády skrze tarifní paušály automaticky dělá). Jejich volba.

      Nicméně jsou lepší dobročinné profese a dá se i na nich více vydělat. Že vy o nich nevíte, je vaše nedostatwečnost. Ale napovím vám – třeba kdybyste byl biochemik a onkolog jako Ugur Sahin, mohl byste dneska mít víc než Gates svého času. Jistá žena, byť graduovaná sice není jen ošetřovatelka, co mu s tím pomáhala (je teď jeho ženou:-) ale zvládla by jistě obojí:-)

      Jinak viděl jste jak funguje český domov důchodců za erár? Já viděl soukromý, ne za miliony doplatku, ale za poněkud jiné „pojištění“ (to slovo devalvoalo, protože tady se vymáhá daň a ne dobrovolná PLATBA ZA MÍRU VLASTNÍHO RIZIKOVÉHO ŽIVOTA)=tto sémanticky odpovídá slovu pojištění) Ta vaše sestra tam má kolem £ 45,120 ročně. Stejné vzdělání, nasazení i ostatní profesní předpoklady. Takže ona ač sestra, nad vámi vítězí, styďte se, chlape… Najděte aspoň 3 rozdíly, proč tomu tak je. To máte za domácí úkol:-)

     2. „Tak to nemáte skutečně být nač hrdý (váš plat).“

      A jak vás, Ondřeji, taková blbost, že by moje hodnoty hrdosti vycházely z výše platu, vůbec napadla?
      To vám tu přece celou dobu vysvětluji.
      Zkuste své nadstandardní zisky věnovat do nějaké užitečné formy investic, třeba osobního rozvoje.
      Ve vašem případě bych začal odvykací kůrou na kokainu.
      Samozřejmě pod odborným dohledem.
      Zkuste nějaké švýcarské sanatorium.
      Třeba se tam setkáte se svými starými známými od Janiky a získáte i jejich sympatie, protože vaše komentáře už lze k těm tamního zhuleného klempíře bez nadsázky přirovnat.
      Po ukončení léčby se pochlubte fakturou.
      A dalšími diskusními příspěvky samozřejmě, ať vidíme jestli byla léčba úspěšná.

     3. Pro začátek si zapište za uši, že argumenty „ad hominem“ jsou velmi slabé a vypovídají především o tom., kdo je používá jako o někom, kdo je na tom intelektuálně a eticky tak bídně že nemá na poněkud meritornější formu argumentace.

      Obvykle to souvisí s úrovní vzdělanosti a rétorické průpravy (když se trénuje oponentura třeba ve filosofii, poukazuje se na spor Aristotela a Platona demonstrovaného na dobové kritice nějakého díla Homéra, kdy Platón píše: „Avšak nesmíme si člověka vážiti více než pravdy, a proto musím říci, co si myslím.“. Toto opáčil ke kritice Aristotela když ten mu vyčítal, že se vyjádřil neuctivě o něm jako o autorovi a on se obhajoval, že to by si nikdy nedovolil, ale že kritizoval jen a toliko jeho konkrétní dílo)

      To platí jak pro filosofa, tak pro klempíře. Lhostejno pak, jestli dotyčný bere 50tis..měsíčně anebo naopak sociální podporu pár tisíc korun měsíčně (když už sám cítí potřebu se na takovémto typu diskusního fóra svěřovat ostatním s výší své výplaty:-).

      Proto m neustále nemile překvapujete, když toto spíše dělají chlapi v hospodě při mariáši a nikoli ti, co se snaží vést kultivovanoiu diskusi o etickém způsobu dialogu mezi znesvářenými ideovými proudy naší politiky na téma ekonomické a sociální spravedlnosti při odměňování klíčových profesí podle své příslušnosti k jednotlivým sektorům ekonomiky.

     4. Vy vidíte někde v mém komentáři argument „ad hominem“?
      To jste zřejmě v důsledku nerovnováhy své nervové soustavy velmi přecitlivělý a pletete si dojmy s pojmy.
      Já jsem pouze vyjádřil přesvědčení, že jste závislý na kokainu, případně jiných podobných chemických látkách a přátelsky vám doporučil podstoupit léčbu.
      Toto mé přesvědčení, přesněji diagnóza (což není „ad hominem“), pramení právě jak z vašich rétorických schopností, tak i z vaší (ne)schopnosti jejich stylistické formulace.
      Velmi podobně jako vy se mým diagnostickým schopnostem bránil nejmenovaný nevyučený pokrývač, aby pak při křížovém výslechu doznal, že má bohaté a nedávné zkušenosti nejen z THC, ale i s užíváním mnoha dalších psychotropních látek, o jeho turnusovém alkoholismu nemluvě.
      Já pevně doufám, že vy alespoň ten výuční list vlastníte, takže spoléhám na vaši intelegnci a péči o vlastní psychické i fyzické zdraví a nějaký výslech rád nenách na vašem osobním psychaterapeutovi, který vám jistě rád (ovšem ne zadarmo) sdělí další podrobné informace.
      S výši osobní výplaty jsem se tu svěřil pouze ohledně pečovatelek o seniory, kuchařek ve školách, pečovatelek o postižené apod.
      Ta výše je cca. 25 tisíc hrubého.
      Což jistě není mnoho, takže v kontextu této vaší asociální teorie:
      „pak je\diné FUKČNÍ UVIVERSÁLNÍ MĚŘÍTKO individuálních kvalit jsou – PENÍZE“
      zjevně jde o nekvalitní individua, pracovníky….
      Pokud je vám dnes lépe, můžete s podrobným popisem vašich FUNKČNÍCH UNIVERZÁLNÍCH MĚŘÍTEK“ směle pokračovat.

     5. vyjadřovat přesvědčení o závislosti druhého na jakýchkoli látkých je pro člověka vaší kvalifikace bezpředmětná a neopodstatněná snaha o vulární dehonestaci mé osoby. Přestaňte se ponižovat dalšími pokusy o vysvětlení, že tak činíte toliko starostí o moji osobu případě vaší upřímnou snahou o zneužívání omamných a psychotropních látek. To klempířské dno už vám i tak nadále zůstane.

      Případně kdybyste třeba chtěl co se týče moji osoby začít zkoumat cokoli dalšího, do čeho vám nic není a co vy rozhodně nemůžete hodnotit (asi jako mě do vaší výplaty) berte to tak, že diskusní kontinuum pro vás zůstane nadále předmětem diskvalifikace pro nezpůsobilost společenské slušnosti s jakou ji vedete.

      Vaše sprostota by pak mohla najít zalíbení v doporučování třeba dámám jak správně pečovat o svoji poševní sliznici či pánům vyčítat některé sexuální praktiky, protenktomkruát stylizací se do role sexuologa. Přitom jste právě přistoupením na tuto vulgární strunu ztratil veškerou vlastní lidskou důstojnost. Poslužte si, když se vám tím uleví, v těchto úvahách nad mojí osobou dále pokračovat. Váš „lák“ barev tak pochází už z natolik vyčpělých lokálů, které by tak od zápachu způsobeným jejich návštěníky ani mistr všech lazur nikdy nepřetřel tak, aby i nadále u něj nebyl cítit zápach IV. společenské spodiny.

      Sbohem

     6. Tak vidím, že jsem s tím koksem opět zjevně trefil do černého, že Ondřeji?
      No, v tomto případě spíš do bílého :-)
      Mějte se tedy hezky a neberte mé ryze přátelské varování na lehkou váhu!
      Nezdravým sebevědomím a třeba změnou virtuálních identit to při takovém sněžení začíná, návykem a nevratnou patologickou změnou vlastní skutečné osobnosti končí.
      Potom už vám ani Aristoteles s Platonem nepomůže, natož nějaká Frankfurtská škola.
      Také byste mohl skončit tím, že nebudete mít ani na frankfurtskou polívku v českém bufetu.
      Tak hodně stěstí a „hrdosti“ přeji.

 10. Tribune, napsal jste na twitter:
  NATO si tu válku s Ruskem evidentně moc a moc přeje, dělá všechno pro, aby byla, a už si připravuje vlastní obyvatelstvo, aby mu obvinění Ruska sežralo i s navijákem.

  Komu a k čemu by to prospělo? Dokážete objektivně posoudit skutečný poměr sil, způsoby rozhodování a úroveň stratégů na obou stranách? Nejdůležitější v tomto ohledu nakonec bude to, na co není vidět.

  Pořád je tu ještě jedna možnost, dle mého soudu rovnocenná s tím, co jste napsal, že aspoň část těch veřejně vznesených obvinění je pravdivá a že se Rusko opravdu k něčemu chystá. Nikdo z nás nejsme v pozici, abychom to tady a teď dokázali posoudit.

  Samozřejmě nelze vyloučit ani tu variantu, že se na jedné nebo obou stranách někdo zbláznil; pak by nám nezbylo než se pomodlit a čekat na konec. V takovém případě je otázka, jaké na které straně existují a do jaké míry jsou funkční mechanismy, které by tomu dokázaly zabránit.

  Svět byl od r. 1945 na pokraji takové konfrontace už několikrát. Zatím jí v poslední instanci vždy zabránili nějací subalterní důstojníci nebo úředníci. Na obou stranách. Na této úrovni obě strany také vždy neformálně a neveřejně komunikovaly. Nedělám si patent na rozum, ale domnívám se, že takové osoby a způsoby komunikace fungují dones.

  1. V koutě se racionalita mění a Rusko se zahnané do kouta rozhodně subjektivně cítí a podle mě i objektivně je. A nevěřím tomu, že se tam zahnalo samo. Někdo ho tam zahnal a my oba myslím dobře víme, kdo a proč a že je to už velmi vousatý příběh o vendetě.

   Možná bych NATO věřil víc, kdyby nebylo tak pokrytecké a většina jeho vyjádření nebyla ve smyslu: „Rusku nesmí projít to, co je naše svaté právo a povinnost.“ Já prostě nedokážu věřit někomu, kdo ze mě dělá blbce a ještě tak okatě.

   1. Domníváte se, že ze sebe nechali udělat blbce i nejvyšší představitelé Švédska a Finska? A co by podle Vás měly dělat státy naší velikosti, které jsou v NATO? Máme teď možná na výběr něco, čemu se obvykle říká Sophiina volba, ale NATO-neNATO: Co bychom měli dělat teď? Správná chvíle pro budování bezpečnostních struktur mimo NATO byla v 90. letech. Tu jsme bohužel vstupem do NATO definitivně prošvihli. Ale i z pozice členského státu jsme se hned od r. 2004 mohli o něco snažit v rámci EU. To by nebyl nejhorší plán B. Dnes už ho lze taky považovat za promarněný. Mj. i proto, že takový plán by postupem času vedl k federalizaci Evropy, což někteří bůhvíproč dodnes považují za mnohem horší než být součástí jakékoli jiné nadnárodní struktury z těch, které přicházejí v úvahu.

    Samozřejmě. Můžeme udělat mrtvého brouka nebo s velkým humbukem jednu, druhou nebo obě organizace opustit a počkat, jak to dopadne. Jak to asi dopadne? Buď zůstaneme ve stávající sféře vlivu nebo se necháme vcucnout zpátky tam, kde jsme strávili 40 let. Tertium non datur. Čemu dáte přednost? Nebo víte o něčem třetím, co by situaci řešilo hned? Naše suverenita je už od r. 1938 jen iluze. Nicméně to třetí mohla být právě ta evropská federace, včetně fungujících bezpečnostních struktur. Učitě bych jí dal přednost před návratem Čechie do ruské sféry vlivu i před členstvím v NATO. I za cenu, že by v ní hlavní slovo mělo Německo. Nemajetným obyčejným lidem je určitě líp v Berlíně nebo Vídni než v Moskvě nebo New Yorku.

    „V koutě se racionalita mění a Rusko se zahnané do kouta rozhodně subjektivně cítí a podle mě i objektivně je. A nevěřím tomu, že se tam zahnalo samo. Někdo ho tam zahnal a my oba myslím dobře víme, kdo a proč a že je to už velmi vousatý příběh o vendetě.“

    Dějinné procesy takhle neprobíhají. Pohánějí je neosobní síly, které s vendetou nemají nic společného. Ty neosobní síly jsou už 50 let popsané v Mezích růstu. Teď dochází na jejich konkrétní projevy. Ti, kdo se na obou stranách marně snaží postavit proti běhu dějin a působení těch sil, jsou tzv. elity, nebo aspoň jejich většina. Asi špatně studovali marxismus i vlastní moderní dějiny… Nebo už jejich pamětníci vymírají. Především by si v nejvyšších politických kruzích na obou stranách měli oprášit to, co už zapomněli o úloze osobností v dějinách. A taky o tom, že mohou nastávat i oboustranně nespravedlivé války. A někde za bukem trpělivě čeká Čína, přesvědčená o tom, že ty dějinné síly má na vodítku ona… Už jsem to tu někde psal: Situace objektivně nahrává otevřené alianci Číny a Ruska. A taková aliance by byla i v souladu s vývojem, který mezitím čím dál zřetelněji pokračuje podle scénářů Mezí růstu. Vyčerpání zdrojů, rozklad klimatu a konkrétní chování státních struktur i dolního lidu od sebe nelze oddělit a posuzovat je každé zvlášť.

    Takže co navrhujete?

    1. Navrhuji furt to samé: Seskočit s kolotoče konfrontace a začít kooperovat. Bohužel to „nejde“, protože bez vítězů a poražených přece nemá život žádný „smysl“.

     1. Bohužel se vždycky najde někdo, kdo do toho hodí vidle – viz třeba severoirské dohody a idiotská politika současné britské vlády.

      Chybějí politici s odvahou.

   2. Podle tohoto názoru vyloveného z internetu se Rusko do toho kouta skutečně zahnalo samo:
    „… [Putin] má…velké problémy doma a všechny snahy o legitimitu vlastního režimu vsadil na úspěchy v zahraniční politice. Nemá totiž moc možností, co doma vykázat, ať už jde o kvalitu života, školství nebo zdravotnictví. Vsází tedy na schopnost vést válku…“
    (Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-ukrajina-eskalace-valka-hranice-vojaci-armada-usa-nato-biden-sir-analyza_2111240620_eku)

 11. https://a2larm.cz/2022/01/ziskani-pozornosti-nebo-posileni-putinova-vlivu-co-taji-ruske-manevry-na-ukrajinske-hranici/
  http://casopisargument.cz/?p=40395

  Už i zevnitř některých obvykle dobře informovaných západních kruhů se ozývá, že možná nastal čas uzavřít NATO pro vstup dalších členských zemí.

  A ještě tohle:
  https://www.channel4.com/news/vladmir-putin-is-bluffing-over-ukraine-invasion-says-financier
  (via Britské listy)

  Přiškrťte toky peněz 50 lidem, o kterých se ví (lépe řečeno o kterých zvláštní služby a finanční kruhy vědí velice dobře, i když s tím pochopitelně na Zelňák nechodí…), že je zprostředkovávají osobně Putinovi, a uvidíte ten frmol.

  Základním zjištěním pro pochopení Putina a dalších diktátorů tohoto typu, od Kima přes Lukašenka, Orbána, Duterta a Bolsonara až po Salmána, je toto: Jejich politikou je čistý oportunismus spočívající ve snaze o udržení moci a z ní vyplývající neomezené možnosti osobního obohacování. O nic jiného jim nejde, nikdy nešlo a nepůjde. Jediné, čemu budou rozumět, bude zaškrcení penězovodů.

  V tomhle ohledu bych se vůbec nedivil, kdyby na brexitu měli svůj podíl i Rusové. Království je oblíbenou destinací pro ruskou věrchušku a její peníze, jenže jako člen EU bylo pod přílišnou kontrolou některých orgánů. Současný chaos v UK Rusku, resp. některým vysoce postaveným Rusům, vyhovuje mnohem lépe.

  1. Jestli on není lepší lecjaký ten pragmatický oportunista, než křižák přesvědčený o své civilizační misi?

   1. No ale buďte si jistý, že v poměrech, které ve svých zemích nastolili, byste žít nechtěl.

    1. Dovolím si tu ocitovat kousek z rozhovoru s cestovatelem, trampem, disidentem, dobrodruhem a spisovatelem Fero Richardem Hrabalem-Krondakem, který většinu z posledních 10 let strávil cestováním po těch nejzapalejších koutech Ruska.

     „Dvě třetiny Ruska nejsou pokryty železnicí ani pořádnými silnicemi, polovina ruských metropolí nemá dodnes metro, a to jsou města velká jako Praha, kde dopravu zajišťují přeplněné maršrutky (něco na způsob sdíleného taxi, pozn. red.) pro patnáct osob, takže si tam připadáte jak uprchlík na syrských hranicích. V  milionovém městě ujdete z  centra pár bloků a jste na vesnici s hliněnými cestami plnými kaluží. Fakt doporučuju se tam podívat. V hlavním městě Karačajevo-Čerkeské republiky mají vážený historický institut, jehož pracovníci chodí do dřevěné budky na dvoře. A tohle je úplně běžné i ve velkých městech, takže se nemůžete divit, že latríny mají v obcích s pár tisíci obyvateli. V zimě chodí sibiřské děti často na záchod do kýblu v rohu místnosti, protože venku je mínus čtyřicet a v kadibudce by zmrzly. Podle statistik více než tři tisíce škol nemá zateplené toalety, ale jsou i v mrazu odkázány na latríny na dvoře, z více než sto tisíc ruských zdravotnických zařízení nemá třetina nejen vodovod, ale ani kanalizaci a polovina nemá teplou vodu. Každá čtvrtá ruská domácnost, což je víc než třicet miliónů lidí, obývá dřevěnici bez záchodu, každá třetí domácnost nemá doma teplou vodu, třicet milionů lidí nemá ani přípojku studené vody. […] Stačí vylézt padesát kilometrů za Moskvou, vůbec nemusíte jezdit na Sibiř. A na Sibiři nemusíme mluvit o Dálném severu, ale stačí se podívat na milionová města s  velikostí a  polohou na úrovni Prahy. Krasnojarsk nebo Omsk nemají nejen metro, ale tramvaje vypadají, jako kdyby je svařoval po večerech v garáži nějaký fušer ze starého plechu. Na bezbariérové dopravní prostředky a  vstupy můžete zapomenout, což odráží ruskou mentalitu. […] Skoro na žádném nádraží nejsou jezdící schody, takže všude vidíte babičky s kufry a matky vláčející děti po schodech nahoru dolů. Peróny jsou tak vysoké, že do vlaku lezete jak kamzík. Ze všeho vyvěrá opovrhování obyčejnými lidmi. Klidně udělají nové nádraží, ale tyhle věci zůstanou jako dřív. Vůbec neobstojí argument, že to je velká drsná země, kde je pořád zima, a tak zde nelze očekávat evropský komfort. Když pojedete z Murmanska do Norska, což je úplný sever, na ruské straně uvidíte polorozpadlé zarostlé barabizny, urazíte patnáct kilometrů a uvidíte krásné pestrobarevné norské domečky. Takže to není geografií, klimatem ani žádnými objektivními okolnostmi, ale místní mentalitou. Faktem je, že pokud těm lidem nevadí takhle žít, ovládají se jednodušeji, než ti, kteří pořád remcají.“

     Zdroj už jsem sem dával, ale pro jistotu:

     Click to access rozhovor_tema_i2022.pdf

     A odkazy na jeho knihy jsou ve všech knižních a nakladatelských databázích, třeba tady:
     https://www.databazeknih.cz/autori/frantisek-richard-hrabal-krondak-137407

     1. Lidi zvyklé na tohle asi nedojmete tím, že jim vypnete internet nebo na ně uvalíte sankce, takovou zemi jen těžko vybombardujete do doby kamenné.

     2. Považujte to za vzkaz těm českým a slovenským zoufalcům, kteří ještě i ve 21.století žijí v iluzích, jak Rusko bude zachraňovat civilizaci, až se to tady posere. To věděl už Karel Havlíček Borovský před 170 lety, který se s poměry v Rusku osobně seznámil na místě, že to dubisko na východ od nás není vzorem, který bychom měli následovat.

      Některé komentáře například pod tímto článkem
      https://outsidermedia.cz/konfrontace-ruska-s-usa-bude-jeste-tvrdsi/
      jsou fakt výživné.

  2. Taky myslím, že Voloďa blafuje.
   Jen mi je trochu líto těch našich českých alternativců, co přes třicet let vřískali, jak už zítra vojensky napadne Západ Rusko.
   Toho se sice nedočkali, ale teď budou ještě pro změnu zklamaní, že tomu nebude ani naopak.
   Přitom zvací dopisy a rudé vlajky pečlivě složené ve skříni mají už dávno nachystané.

   1. No, ono by jim patřilo, aby se kulturně, civilizačně a stylem života aspoň na pár měsíců propadli z 21. do 19. století. Protože až na pár výkladních skříní (Moskva, Sankt-Petěrburg, Volgograd, možná ještě Novosibirsk nebo Vladivostok) Rusko skutečně mentálně i materiálně v 19. století žije.

    1. Tohle je na západním náhledu na Rusko tak fascinující, jak Západ dokáže vnímat Rusko zároveň jako civilizačně, intelektuálně i ekonomicky naprosto zaostalé, ale zároveň jako nejen vojensky extrémně mocné nebezpečné.

     1. Nebezpečný je každý, kdo má jaderné zbraně. Oprávněný strach by měl jít třeba z Pákistánu, kde poměry až tak odlišné od ruských nejsou.

      A to Rusko skutečně je dialektickou jednotou 21. století a Zlaté Hordy. Za hlubší rozbor by stálo zjištění příčin, proč se stejní mongolští nájezdníci během pár desítek let kultuře a civilizaci jedné dobyté země – Číny – ochotně podřídili, zatímco jiné dobyté zemi – tomu, čemu dnes říkáme Rusko – dokázali úspěšně vnutit svou mentalitu.

     2. To máte jak s KLDR.
      Vojensky nebezpečná a vybavená moderními zbraněmi zjevně je.
      Ekonomicky i civilizačně zaostalá ale současně taky.
      Jestli ona mezi tím není přímá souvislost.

    1. Jenže obyčejní Rusové do toho mají asi tolik co mluvit jako můžeme mluvit my do toho, koho bude NATO humanitárně bombardovat příště.

     1. Jestli má ten Hrabal-Krondak aspoň kus pravdy, asi do toho ani moc mluvit nechtějí. Víc než polovina Rusů dodnes obdivuje Stalina a hrdinné čekisty…

 12. https://www.blisty.cz/art/106682-britanie-rusko-uz-vybralo-pristiho-ukrajinskeho-prezidenta.html

  Není to poprvé, kdy jsem narazil na spekulace o možné výměně ukrajinské vlády péčí Ruska. Viz třeba tady:
  Последнее, что нам нужно — это русско-украинская война. В России сделают все, чтобы ее не было. Поэтому ввод войск РФ на Украину возможен только в том случае, когда мы поймем, что украинская армия никакого сопротивления нам не окажет. Это возможно, если новая киевская власть позовет нам на помощь, или если власть будет в состоянии паралича и потребуется вмешательство.
  Zdroj: https://ukraina.ru/interview/20220114/1033079441.html
  Můj překlad: Poslední, co potřebujeme, je rusko-ukrajinská válka. V Rusku udělají vše pro to, aby nenastala. Proto je vstup vojsk Ruské federace na území Ukrajiny možný jedině v případě, kdy zjistíme, že nám ukrajinská armáda nebude klást žádný odpor. To bude možné, jestliže nás nová ukrajinská vláda požádá o pomoc nebo jestli bude ochromena a bude nutno zasáhnout.

  Autorem těchto slov je ruský novinář, o kterém bohužel nic nevím, takže těžko říct, jaké zájmy zastupuje nebo jaký je jeho vztah k ruské vládě. Nicméně čtu to tak, že na Ukrajině už je připraven zvací dopis. A Kazachstán byla generálka – sice neplánovaná, ale užitečná.

  1. Československý scénář myslím na Ukrajině není možný, už jen z těch dvou důvodů
   1. chybí moment překvapení, Ukrajinci s ruskou invazí-na rozdíl od Čechů v 68.- v podstatě počítají
   2.jsou odhodlaní tvrdě se bránit
   To by musela ta proruská vláda poslat ukrajinskou armádu i proti vlastním lidem a ta armáda by ji musela poslechnout.
   Tam je sice možné už asi všechno, ale pořád to znamená ozbrojený konflikt a v podstatě občanskou válku.
   Zasahovat do té by bylo pro Rusáky ještě nevýhodnější, než jejich rychlá invaze a zničení Ukr armády.
   Na což vojensky samozřejmě mají.
   Ale také by zřejmě museli dost dlouho čelit válce partyzánské a teroristickým útokům.
   Zbytky Banderovců se na UA v nějakých malých oddílech nacházely tuším ještě v 60. letech.

   1. Tak především ona není jedna Ukrajina. A jestli jde Rusům o strategické zbrojní podniky, které jim po rozpadu SSSR zoufale chybí – výrobce tanků, vojenských dopravních letadel, vrtulníků, některých leteckých motorů a náhradních dílů k tomu všemu, co má ruská amráda ve výzbroji – tak ty jsou všechny soustředěny na dostřel od ruské hranice v levobřežní části Ukrajiny, jejíž obyvatelstvo je převážně proruské.

    Rusko má s výrobou tanků a dalších obrněných vozidel, na kterých je postavena jejich současná vojenská doktrína, závažné problémy. Výrobce na Urale má katastrofální finanční potíže a zavedení nových tanků Armata do výzbroje se přes veškerou nabubřelou kampaň muselo z toho důvodu odložit; místo toho se modernizují starší tanky. Fungující výrobce tanků by se Rusku dost hodil… Totéž platí pro leteckou fabriku Antonov.

     1. Zas tolik času neměli, resp. asi se domnívali, že je nebudou potřebovat. Až do r. 2014 vládly na Ukrajině Rusku příznivě nakloněné politické garnitury.

     2. A dost možná by vládly doteď, kdyby se do toho nevložil Západ. Ten samá Západ, který teď Rusko obviňuje, že chce na Ukrajině nainstalovat sobě nakloněné politiky.

   2. Jeden z možných a dle mého soudu dost pravděpodobný scénář je tento:

    (český překlad je zde:
    https://www.blisty.cz/art/106701-scenar-ruske-invaze-na-ukrajinu.html)

    1. Tohle určitě – v souvislosti s aktuální kremelskou rétoriku- za připomenutí stojí!

     „V roce 1939 byla sovětská pohraniční vesnice Mainila ostřelována děly, z čehož Stalin okamžitě obvinil Finsko a použil to jako důvod k vyhlášení Zimní války, podobně jako Hitler pár měsíců předtím zinscenoval útok na Gliwice coby záminku k útoku na Polsko.
     Chruščov později ve svých memoárech připustil, že ostřelování (které zabilo čtyři sovětské pohraničníky) bylo provedeno sovětskou armádou.
     Takováto záminka – možná další ostřelování ruské pohraniční vesnice, i když by nebylo originální – by stačila ke spuštění invaze.“

     1. K té současné kremelské komunikaci:
      „Peskov dále tvrdil, že Ukrajina rozmístila velké množství vojáků a vojenské techniky na takzvané kontaktní linii, která odděluje území ovládané ukrajinskou vládou a regiony pod kontrolou proruských separatistů.
      To podle něj naznačuje, že se Kyjev připravuje na útočné operace. „Hrozba existuje a nyní je velmi vysoká. Je vyšší než dříve,“
      odpověděl mluvčí na otázku, jak Kreml hodnotí hrozbu „ukrajinských provokací“ nebo ofenzivy proti separatistům.“

      To je zajímavá logika.
      Tak Rusové si na hranici s ukr. navezli stotisícovou armádu a když začne protistrana mobilizovat na svém území své síly, tak to naznačuje, že se Kyjev (narozdíl od nich) připravuje na ÚTOČNÉ operace.
      A přesně touto asiatskou logikou, blízkou i mnohým jejich evropským ctitelům, Rusové jednali, jednají a budou jednat i nadále s každým.

     2. Každopádně se to zatím celé vyvíjí tím nejhorším možným směrem.
      A pokud další vývoj bude záviset jen na Ukrajině, Rusku a USA, tak si ten průser v přehlídce mocichtivých pindíků, co už si nemohou dovolit „ztratit tvář“, už teď lze celkem jasné a smutně představit.
      Já bych doufal v intervenci Německa, nebo Francie.
      Takové diplomatické jednání v Moulen Rouge by arména Lavrova možná mohlo přesvědčit, že evropská civilizace není zase tak prohnilá a hodna zničení.
      Pokud by mu tedy vybrali inspirativní společnice, se kterými se tam při své východní civilizační misi ještě nesetkal.
      Což asi nebude pro „tajné“ služby tak úplně lehký úkol :-)

     3. :Asi ze mě za tuhle úvahu zase nikdo nepochválí, ale proč když bylo správné bez boje rozdělit Československo když už spolu východní a západní část nechtěla dál žít, tak nejde totéž udělat s Ukrajinou, kde jsou také na západě a na východě defacto dva národy?“
      Tribun tweet

      To je chválihodná myšlenka.
      Zvlášť po těch svinstvech, kterých se Ukrajinci na východě ještě před pár lety dopoušteli.
      A to je taky ten rozdíl mezi rozdělením ČSSR.
      My jsme ani Bratislavu, či Košice nebombardovali.
      Kdyby Rusové vojensky intervenovali tehdy, asi bych mlčel.
      Ale dnes už jde o něco úplně jiného a všichni to víme.

 13. Až do r. 2014 vládly na Ukrajině Rusku příznivě nakloněné politické garnitury.
  Nicméně Kreml byl připraven. S humorem sobě vlastním ukázal skvělý recept na zlobivou Ukrajinu i na Evropu už v roce 2008.
  A publikum bylo nadšené.

  1. „A publikum bylo nadšené.“
   Že bylo tehdy nadšené ruské publikum je i celkem pochopitelné.
   Zvláštní je, že ten samý text dokáže „rozzářit úsměvy“ také na tvářích českého publika a to i dnes.
   Naštěstí jen toho malinkého alternativního, včetně našich slavných flustenců.
   Zřejmě humorná vložka mezi vážným bojem proti totalitě, prezentovaným instalací šibenic v centru Prahy.
   To se má Tribun na co těšit 😉

 14. BTW, největší ukrajinská diaspora je v Rusku – více než 2 milióny lidí…

 15. Ještě k tomu ruskému plynu.

  Rusko tuto zimu dodává do Evropy přesně nasmlouvané množství plynu. Otázka: Kdo a proč takové smlouvy na evropské straně uzavřel? Odpověď: Ten, kdo se spoléhal, že nízké ceny spotových obchodů uzavíraných na burzách budou platit na věky věkův, amen.
  Ty katastrofické zprávy o bídném naplnění zásobníků plynu hlavně v Německu se týkají jenom těch zásobníků, které tam má Gazprom pronajaté. Zásobníky, které pronajaté nejsou, tj. v momentě jejich plnění je plyn v nich už majetkem zákazníků, kteří za něj zaplatili nebo podle podmínek obchodu v dohledné době zaplatí, jsou sice ne zcela plné, ale jejich obsah není důvodem k nějaké panice.

  Poznámka: V ČR Gazprom pronajaté zásobníky nemá. Jejich největším vlastníkem na našem území je RWE a koncem října byly naplněny z 88%. Horší je z mého pohledu zpráva, že se RWE jejich část letos chystá prodat někomu v Čechii… Obávám se, že ať je koupí kdokoli, jeho obchodní politika nebuda tak prozíravá jako ta, kterou tu dělal jejich dosavadní majitel.

 16. Nerada komentuju Tribunovy tweety, ale když je sem dává, jsou nepřehlédnutelné.
  Jak chtějí vést s válku s Ruskem lidé, kteří nedokáží ani donutit Polsko, aby platilo soudem vyměřenou pokutu, to je mi záhadou.
  Nemám vůbec dojem, že u nás někdo chce válčit s Ruskem.
  Dala bych proto přednost verzi Jak by se Rusku bránili lidé, kteří nedokáží ani donutit Polsko, aby platilo soudem vyměřenou pokutu, to je mi záhadou.
  Pesimismus, který by v tom byl obsažený, by v sobě měl oprávněnou dávku realismu. Neschopnost přimět Polsko, aby neplánovalo prohlubování dolu Turow, je opravdu důvodem ke smutku.

  1. Asi existuje nějaká skupina lidí na nikoli nevýznamných politických postech, kteří Polsko k ničemu přimět nechtějí. ODS a PiS sedí v EP ve stejné frakci…

 17. K věci:
  https://www.theguardian.com/world/2022/jan/26/nato-allies-policy-russia-ukraine-analysis
  via Britské listy
  https://www.blisty.cz/art/106725-proc-se-nemecko-a-francie-rozchazeji-s-usa-v-nazoru-na-to-jak-jednat-s-ruskem.html

  Facit:
  Jeden diplomat poukázal na relevanci výroku Alexandra Solženicyna, který právě v době rozpadu Sovětského svazu varoval před tím, jak nebezpečné se může ukázat řízení rozpadu impéria. „Hodiny komunismu přestaly odbíjet. Ale jeho betonová budova se ještě nezřítila,“ napsal. Z tohoto důvodu nebylo úkolem, který nás čekal, ještě „osvobodit se“, ale spíše „pokusit se zachránit se před tím, aby nás rozdrtily jeho trosky“.

  Moje poznámka: Totéž ovšem platí i pro impérium, jehož součástí t.č. jsme. Být uvnitř hroutící se budovy může být ještě nebezpečnější než v její blízkosti.

  1. Trochu mne udivuje ten poměrně radikální postoj Británie vůči Rusku.
   Přitom Borisek by měl být Voloďovi vděčný možná víc, než si dokážeme představit, je to nakonec naznačeno i v tom článku.
   Německo i Francie nabízí Putinovi jakýsi druh smíru už dlouhé roky.
   Ale jak už kterýsi německý politik teď řekl: „Rusko je složitý partner“
   O tom cosi víme i u nás.
   Přestože tu měli dosazeného svého prezidenta, v Praze poklidnou centrálu agentů GRU pro celou Evropu a Rosatom zájem o Dukovany, nechali tu svoje dva mužiky dělat ohňostroje v muničním skladu, navíc s dvěma mrtvými.
   To je potom opravdu „složité“, s takovým „partnerem“.

   1. Britové jen dávají průchod své rasistické přirozenosti. Mentality, která vás donutí ovládnou a vyplundrovat půlku světa, zavádět koncentrační tábory a dělat genocidu se jen tak nezbavíte.

 18. Z Tribunova twitteru:
  Když v Rusku nemají ve spoustě nemocnic teplou vodu, vypovídá to o té zemi úplně všechno.
  Když v USA nemají spousty lidí přístup ke zdravotní péči, nevypovídá to o té zemi vůbec nic.

  Ještě tam chybí, že ani v tom Rusku spousty lidí de facto nemají přístup ke zdravotní péči, jenom se o tom tolik neví. V USA k ní lidi nemají přístup, protože ji nemohou zaplatit, v Rusku proto, že v některých oblastech fyzicky zkrátka neexistuje.

  Už v 80. letech ti Češi a Slováci, kteří měli to štěstí navštívit obě velké země a dostat se i mimo výkladní skříně obou režimů, zjistili dvě věci:
  1. Není jedna Amerika, není jedno Rusko. Každé zobecnění z pohledu „muže z ulice“ týkající se obou zemí je v nejlepším případě ošidné.
  2. Bordel v zanedbaných oblastech obou zemí je zcela srovnatelný.

  Pokud jde o USA, už John Steinbeck, který se po Hroznech hněvu snažil k stáru svou Ameriku idealizovat, se ani v poněkud selankovitých Toulkách s Charliem nemohl vyhnout zobrazení toho, co se v Americe příliš na odiv nevystavuje. A to bylo v dobách amerického hospodářského zázraku 50. a 60. let… Tím spíš se v USA dají najít zástupy kritických disentních novinářů, spisovatelů a influencerů dnes.

  Já bych k tomu po vlastních zkušenostech přidal i Indii a něco podobného nesporně platí i pro Čínu.

  V tomtéž vláknu na twitteru je pak otázka až příliš připomínající Sophiinu volbu (chyby v textu jsem opravil):
  Kdyby ses musel s rodinou vystěhovat a dostal na výběr Rusko nebo USA, kterou z těchto dvou zemí by sis vybral?

  Já bych si tedy nevybral ani jednu, ale kdyby už nebylo zbytí, žádal bych o upřesnění, do které části té které země. Některé u nás málo známé státy USA jsou z různých hledisek sympatičtější než jiné, což je podloženo např. i dostupnými statistikami, zatímco o Rusku se spolehlivé informace těžko hledají.

  Obecně je v USA všudypřítomné fungování principu subsidiarity. Na úrovni komunit (často se v sociologii i jiných sociálních a humanitních vědách používá pojem sousedství – „neighborhoods“), obcí, měst a států se řeší mnohem víc problémů každodenního života, od školních výborů přes církve až po volby soudců a šerifů, než na úrovni federální a mezi jednotlivými státy jsou – měřeno různými metrikami – často propastné rozdíly, které ale na druhé straně člověku nabízejí dost široký výběr. A pak je taky ještě nutno zdůraznit význam toho anglosaského spolkaření, které je i v silně individualistických USA mnohem rozšířenější a významnější než tady.

  Mimochodem, jako dobré kritérium v USA mi připadá informace, kam se v 19. století stěhovali emigranti ze střední Evropy. Oni totiž mívali tendenci usazovat se tam, kde jim to z různých důvodů připadalo jako doma. Takže např. takový nenápadný stát jako je Wisconsin je plný potomků usedlíků z Německa, Švýcarska, Rakouska a Polska.

  Připouštím, že na takové hodnocení může mít vliv i spousta pocitů. Naštěstí mě nikdo k takové Sophiině volbě nenutí…

 19. V tomtéž vláknu na twitteru je pak otázka až příliš připomínající Sophiinu volbu (chyby v textu jsem opravil):
  Kdyby ses musel s rodinou vystěhovat a dostal na výběr Rusko nebo USA, kterou z těchto dvou zemí by sis vybral?

  Jasný marxleninský blábol – je jasné, že vy s vašimi antikapitalistickým marxismem byste žít v USA byl pozván do Berkeley na univerzitu přednášet, já bych se svým prozápadním liberalismem dostal v Rusku místo hned vedle Navalného cely. Asi takový rozdíl to je, vy demagogický, politruku!!!!!

  Bez ohledu na to, jestli bych žil v Jakutsku nebo v Moskvě. A vy jestli byste žil na venkově, možná by z vás tam „rudé krky“ měly srandu, ale nikdo by vás tam za ideo-diverzi netrávil ani vám nezavřel postupně ženu, bratra nebo rodiče, ani byste za to, že byste chtěl kandidovat na senátora vás nezavřeli, a vaši ženu, až byste místo dělání volební kampaně, seděl v base, která by šla kandidovat za vás, neodvezli na hranice s Mexikem a pod dohledem CIA nevypustili do pouště a roztrhali pas – TAK JAK TO DĚLÁ PUTIN V RUSKU!!!!

  Tohle můžete psát do svodky Komsomolské Pravdy anebo jen „Правдy“ ale ne tam, kde každý ví, že sice v jižanských státech žijí burani a rasisti, ale že tam platí pořád demokracie a základní lidský práva – což je v Rusku naopak bráno za sprosté slovo a útok na ruskou „identitu“ (kolektivismu pod patronací vůdce) ze strany ZÁPADU

  Individualismus, tak hluboce zakořeněný v USA je naopak identitou a zdrojem bazální svobody pro každého. I pro toho, kdo nemá na doktora. Ale tam, kde doktoři nejsou vůbec, anebo doktory dělají veterináři nebo vojenští lapiduchové – máte nakonec potřební menší šanci svoji nemoc vyléčit, protože sehnat peníze na ošetření se přeci jen dá i pro kopáče, ale tam kde doktoři prostě nejsou en bloc protože stát je nepovažuje pro svůj rozvoj za potřebné povolání (na rozdíl od vojáka, policajta nebo KGBáka) je to marný , je to marný, je to marný…

  1. Hned jsem si vás představila, jak byste jižanské rednecky přesvědčoval o svých kvalitách, kdyby vás osud mezi ně zavál a musel byste jim roznášet cigára anebo dělat závozníka.

   1. je nic nepřesvědčí ani to, že země není placatá….Držte se dědiny kde to znáte, dámo, a nekecejte mi tu o tom, co kdo pochopí anebo někde v Alabamě nebo Tennessee, když ti co tam žijou jsou vlastně mnohde po generace „nativní primitivové“ jako vlastní druh…

    Nicméně – mají v krvi to, co je Americe svaté od Deklarace nezávislosti (a i když jsou USA rozdělené ideologicky jako my tady u nás, nikdy tohle nikdo nepřekročil směrem k tomu, co tu zažíváme už leckde my, dneska v Evropě).

    USA dosáhly docela dost velké změny za 50 let. Co se ale nikdy nezmění, a teď našpicujte uši, v Rychnově nad Kněžnou, to možná nikdy nepochopí – že tam nikdo od NIKOHO NIC NEČEKÁ ŽE DOSTANE ZADARMO – ALE CO VÍC!!!NIKDY BY NIKOHO ANI NENAPADLO, NĚCO TAKOVÉHO PO DRUHÉM ŽÁDAT!!!! (třeba aby mu přispíval na důchod nebo na doktora, například) Ne snad že by TOTO DĚLAT MĚLO BÝT ŠPATNĚ, ale špatně je ten princip a absolutně by byl v USA KDEKOLI!!! NEPŘIJATELNÝ….TO SKRZE STÁT PO DRUHÝCH OBČANECH NÁSILÍM ŽÁDAT ….

    Možná tohle vidí jinak paní Ocasio-Cortezová, ale 90% občanů USA je v tomto zajedno a ani Obama v tomto příliš u vlastních voličů neuspěl…

    A propos – to, že jejich strejdové (jižanských rednecků) nebo dědové ještě naháněli černochy po polích, už dnes neznamená, že si to mohou (anebo by „z plezíru“ sami chtěli) – dovolit dělat znovu.

    a to je dobré pro zastydlé marxisty-leninisty – či domovní důvěrnice dávno po 50tce, co možná byli někdy v éSeSeSer – ale o USA četli jen v Rudým Právu anebo viděli reportáž v Kameře na cestách – tak, tak moc nepochopitelné – že nám tady píšou, jak by neskutečně váhali, kam odejít a kde se žije více svobodně a ve větším materiálním blahobytu – jestli v USA anebo v Rusku.

    Přesně jak nám psalo v těch 70.letech Rudé Právo. Nic se na těch lidech co to píší i po 50 letech idnes NAPROSTO to samé, co psalo RP tehdy za Husákovy diktatury stran dělníků a rolníků, nic nezměnilo, krom stavu dnes trvalé deprivace z toho, že tenkrát to byli právě oni, kdo byl na koni a kdo tu „kroutil společensko-ekonomickým elitám krkem“…

    Pravda, tenkrát v rom RP bylo DOKONCE víc pravdy než píše dneska politruk HANK na této, eh, „ALTERNATIVĚ – V TĚCH USA TOTIŽ TENKRÁT SKUTEČNĚ BILI TY ČERNOCHY….Dnes už ani to není v těchto ideomarxistických kecech, pravda…

   2. Nekrmte trolla…

    BTW, jak ta anonymní entita přišla zrovna na Rychnov nad Kněžnou? Máte s tím městem něco společného? Jestli jo, nacházíte se v dobré společnosti, namátkou rodáci Karel Poláček, Jiří Šlitr, Karel Sýs nebo Rudolf Rokl…

 20. Pro Hanka:
  Proti Rychnovu nic nemám, i když s ním taky ne.

  1. Opr. byznYsmeni.
   Ti opravdu jen tak nevyměknou.

  2. Není problém spíš v těch oficiálních vojácích? Žoldáky z Blackwateru (nebo jak se teď ta firma jmenuje) taky k USA nikdo nepočítá (i když by asi měl).

   1. Ne, problém je právě v těch neoficiálních.
    Od těch se o nějakých Abu Graihb nikdy nedozvíme a možná, přesněji určitě, jsou takových míst i dnes tisíce.

    1. Stejně jako se nedozvíme kolik, kde a proč jich vlastně bylo.
     Tito hoši nikdy nemluví, možná leda na smrtelné posteli u zpovědi.
     I když…sice kněz nejsem, ale jednou se mi podařilo rozmluvit českého žoldáka v srbských službách.
     Nebylo to hezké poslouchání!

   1. Náhodný výběr z diskuse.
    Zřejmě pomýlený „zápaďák“.

    „Toto by si nikde na světě mluvčí nedovolil. Obvykle mluvčí slíbí, že zjistí vyjádření a předá ho. Pokud úřad vyjádření dát nechce, pak mluvčí slušně odpoví, že není pověřen k tomu tématu něco sdělit, případně co brání zodpovězení dotazu.
    V první řadě musí svého mluvčího cepovat jeho šéf – v případě Jiřího Ovčáčka prezident. Pokud to nedělá, a mluvčí je drzý jak opice, pak je na místě vypískat právě toho politika – šéfa.
    Miloš Zeman si už renomé vylepšovat nepotřebuje. Po třetí být zvolen nemůže, takže může dávat naplno průchod své poťouchlosti a bavit se nad tím, jak se všichni vztekají.

    Příště nevolme morální trosky.

 21. Vyloveno z internetu:

  Putin jako narcistický psychopat (čím víc špatné věci dělá, tím víc touží být uznáván nebo alespoň obáván) má největší radost z toho, že je v centru dění. Že není tragickým šéfem ekonomicky marginální země, která i přes své největší světové surovinové bohatství dává blahobyt jen pidizlomku lidí – jeho kamarádů, ale velitelem obávané světové velmoci, což je pocit, na který si všichni Rusové zvykli a vyžadují ho víc než demokracii, svobodu nebo plnou ledničku a svoje vlastní WC.

  (Zdroj: diskuse pod https://www.blisty.cz/art/106832-evropa-se-obava-ze-putin-zamysli-neco-jeste-horsiho-nez-valku.html. Chyby v textu jsem opravil.)

  1. Nemyslím, že měl prcek v plánu Ukrajinu vojensky napadnout, ale teď mi přijde, že se ocitnul v slepé uličce.
   Z těch podmínek, co se snažil Západu diktovat, nezískal nic.
   To ovšem v tamní asiatské kultuře znamená „ztratit tvář“
   A reakce na to je tam těžko předvídatelná a těžko očekávat, že bude racionální.
   Přitom-a už jsem to tu zmiňoval- Německo i Francie hledala k Rusku cestu dlouhé roky.
   Ekonomicky to fungovalo a při troše ruské trpělivosti by tam byl jistě další vývoj i diplomatický a politický.
   Píši vývoj , protože pozitivní výsledky už to mělo.
   Co přesně Putina vedlo k tomuto ukrajinskému pubertálnímu plácnutí do vody vlastně vůbec nechápu.

   1. „vývoj i diplomatický a politický.
    Píši vývoj , protože pozitivní výsledky už to mělo.“

    A stále má, otázka jestli pozitivní.
    Viz nabídku Německa Ukrajině v dodávce přileb.
    Tuším Kličko to okomentoval dotazem, jestli jim na obranu před Ruskem Němci příště pošlou polštáře.

   2. „Co přesně Putina vedlo k tomuto ukrajinskému pubertálnímu plácnutí do vody vlastně vůbec nechápu.“
    Možná to byla snaha rozdělit USA a Evropu.
    Ale na to si taky mohl v klidu počkat.
    Výsledek je spíš opačný a postoj Británie a Boriska musí být pro jeho ruské sponzory docela šok.
    Tak aspoň že náš Miloš své chlebodárce nezradil.
    I když v tamních poměrech je někdy i mlčení považováno za zradu.
    No a pak tu mají Orbána, na toho se můžou spolehnout.

   3. Už se mi to nechce odkazem dohledávat, ale ruské zdroje(otázka jak důvěryhodné) aktuálně uvádí, že podpora Rusů Putinově politice je cca 50%.
    Což rozhodně není málo, ale taky to neznamená podporu válce.
    Jakmile by se začali vracet molodci v zinkových rakvích, bylo by to zase o úplně jiných procentech.
    A to Putin jistě velmi dobře ví.
    Že něco procházelo za války v Afghánistánu, nebo čečně, neznamená, že to tak bude navždy.
    Přece jen už tam vyrostla nová generace Rusů, kteří chtějí žít a ne umírat.

    1. Na druhou stranu…tak jako náš pražský Hrad ve svých komnatách nese něco z šílenství císaře Rudolfa, tak stejné génius loci asi ovlivňuje i to kremelské sídlo, do kterého se Stalin vpil jak inkoust do sajáku.
     Takže těžko něco racionálního predikovat.

   4. Tohle asi Putin a ruská generalita nechtěla a nechce.
    Ale pokud nemají pod těmi metrovými talíři, co nosí na svých vojenských hlavách, nasráno, tak něco takového mohli čekat.
    Tak jestli jim ty manévry u hranic s Ukrajinou, kterou do NATO nikdo nechce, stojí za to.

    1. Nevím proč, ale nejde mi vložit odkaz na článek, tak jen kousek textu:
     „Vanhanen pro Aktuálně.cz uvedl, že Finové teď o možném vstupu do Severoatlantické aliance diskutují více než kdykoliv v minulosti. „Současná debata je ve srovnání s minulostí bezprecedentní. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že podpora členství v NATO roste. Pohybuje se kolem 28 procent. Zhruba třetina lidí ale neví, nebo je nerozhodnutá,“ řekl.

     1. 28% není ani zdaleka většina, čímž nechci říct, že je to zanedbatelná menšina. Ovšem z interpretace v našem mainstreamu (i tom sociálně síťovém) jsem měl dojem, že těch % pro musí být alespoň 60.

     2. Nejde o aktuální procenta, ale o:
      „Současná debata je ve srovnání s minulostí bezprecedentní.“
      Finové mají po Zimní válce své zkušenosti a budou je určitě i dál zohledňovat.
      Průzkum o tom, kolik Finů věří bez obav Rusku, jsem nenašel, ale to by asi bylo zase o jiných procentech.

   5. Mě to tedy přijde, že celou tuhle krizi vyrobil Západ. Že mu Rusové dodali „palivo“ je možná pravda, ale je to Západ, kdo začal škrtat sirkama. Nebo snad Rusko vznášelo nějaké požadavky?

    1. A to já bych tvrdil pravý opak.
     Západ dodával palivo, dlouho a pomalu (i když ne celý Západ se na tom aktivně podílel a Rusové to dobře ví)
     Každopádně tuto krizi vyrobilo nyní Rusko a ono sirkou šktlo teď jako první.
     A hodně nebezpečně!
     Hlavně úplně zbytečně a ke své škodě.
     Prostě jen pubertální gesto a selhání nervů.
     Nebo odvedení pozornosti od vlastních nemalých problémů.

     „. Nebo snad Rusko vznášelo nějaké požadavky?“

     A ne snad?
     Nezačalo nyní Rusko vznášet požadavky, nebo přesněji ultimáta?
     Protože se 130 tisícovou armádou u hranic se státem, se kterým je Rusko defacto ve válečném stavu, je to u vás co?
     Výzva k přátelské a mírové diskusi s kýmkoliv?
     No, to děkuji pěkně.
     Tak jen doufejme, že si Rusové nebudou snažit kompenzovat svůj mindrák z 41. ,kdy se jim „přátelsky a spojenecky “ u hranic formoval wehrmacht.
     A sovětský vožď a vojenský génius v klidu pokuřoval ze své dýmky a likvidival každého, kdo by řešil jeho mírotvorný klid.
     Kdyby tomu tak nebylo, možná by nebyla ani ta WW2.
     Tak ještěže mámě nějaké ty historické příklady a nejen slepou víru a fanatismus.

 22. Rusko se topí ve sračkách. Doslova.
  https://en.hromadske.ua/posts/russia-is-struggling-with-a-shitty-problem-literally
  Povinná četba pro všechny, kdo spoléhají na to, že Rusko zachrání civilizaci.

  Nechce se mi to překládat celé, tak jenom pár čísel:
  88% odpadních vod se v Rusku vypouští bez jakékoli úpravy, a to nejen do vodních toků, jezer a moří – v místech vzdálených od vodních toků a ploch se odpadní vody a fekálie vyvážejí na určené pozemky, kde se volně vypouštějí, v některých případech jen stovky metrů od obytných domů. (Srovnání s „rozvojovou zemí“ Indií: Tam se čistí 37% odpadních vod a problém je předmětem pozornosti a řešení indické federální vlády i vlád jednotlivých svazových států a teritorií, včetně trvalého růstu vynakládaných finančních prostředků.)
  Pětina Rusů žije v domech bez vnitřních vodovodních a kanalizačních instalací, a to i ve statisícových městech.
  Z toho v bytových domech, které tyto náležitosti postrádají, žije 6 miliónů Rusů.
  30 miliónů Rusů si chodí pro pitnou vodu ke studánkám a pumpám bez jakékoli hygienické kontroly.
  I ve statisícových ruských městech se běžně chodí na záchod do kadibudek na dvorech. (Srovnání s Indií: V letech 2014-2020 indická federální vláda zorganizovala a finančně podpořila vybudování 110 miliónů záchodů, včetně veřejných, takže dnes má přístup k hygienicky vyhovujícím záchodům 99% Indů.)

  Tož tak.

  1. Pro zachránce civilizace je to nepodstatný fake a na oplátku vám dodají spoustu obrázků ze svítící Moskvy, Petěrburgu…nebo klidně i z KLDR.
   A i kdyby jste je tam dotáhnul za ucho a na tu latrinu je posadil, tak se z toho sice kulturní hrůzou poserou, ale nic zásadního se u (ne)mnohých z nich nepochopitelně nezmění.
   Klidně budou dál snít své průjmové ideogické sny.

   O stalinistech v stalinistických lágrech psal nejen Solženicin.
   Věřili, věřili a zase jen věřili.
   Své vlastní realitě navzdory a klidně až do svého hořkého konce, nejen na latrině.
   To samé na Hitlerově straně z opačného spektra.
   Říká se „nejen chlebem živ je člověk“ a je to pravda
   Bez nějaké víry se žít nedá a naše civilizace z nové víry vznikla.
   Z víry v člověka (ne nadčlověka)
   Jen jsme si to tak nějak časem zjednodušili ve víru v lidské(a nadlidské) potřeby.
   Ta kultivace člověka, jeho sraní, myšlení i života s tím ale přímo souvisí, je to jeho jedna z mnoha vizitek života, a v tom jsme ten Východ malinko předběhli.
   Taky nás to stálo spoustu nejen bojů, ale i omylů.
   Ale zpět na latriny by tu asi už nikdo z normálních lidí nerad.

   1. Byl jsem v Indii i v Rusku a leccos jsem viděl na vlastní oči. Pokud jde o stav veřejné hygieny v obou zemích, nikdo mě nic o fejku učit nemusí.

    Největší sranda je toto: Až zavládne obecný nedostatek pitné vody, tak jestli se do té doby pro splachování záchodů nenaučíme využívat šedou vodu (= zachycenou dešťovku, mírně přečištěnou vodu použitou v domácnosti – např. vypuštěnou z praček nebo myček nádobí apod.), k těm kadibudkám se ještě rádi vrátíme. A rozhodně to nemusejí být ty nahnuté domečky stojící na dvoře na hnojišti, jak jsme je znali z našeho venkova ještě hluboko do 20. století, nebo smrduté kamrlíky na konci pavlačí pražských činžáků. Už x let je známý např. princip kompostovacích suchých záchodů, které u nás zatím používají jen environmentální ultras. Viz třeba tady: https://www.idnes.cz/bydleni/koupelna/separacni-a-kompostovaci-toaleta.A140414_123613_koupelna_rez. Ve Skandinávii se přitom běžně používají už desítky let. V krajní nouzi se dají snadno pořídit i svépomocí, viz např. tady: https://www.chatar-chalupar.cz/ekologicky-kompostovaci-pilinovy-zachod/. Kdyby ti Rusové nebyli tak apatičtí, mohlo by to pro ně být jedno z možných řešení.

    Tady navíc přece nejde jenom o to nepohodlí v kadibudkách. Co třeba takový Bajkal? Rusové ty sračky ve velkém vypouštějí bez čištění do největší světové zásobárny sladké vody… Vždyť to jsou epidemiologické časované bomby.

 23. Tohle tady obhajují zdejší tzv. vlastenci:

  Šestnáctiletý Nikola Uvarov z Kanska na jihovýchodní Sibiři dostal pět let v lágru za hraní počítačové hry. Spolu s kamarády ve videohře Minecraft postavili budovu bezpečnostní služby FSB a pak ji odpálili. Kamarádi se na základě provokace vyšetřovatelů „přiznali“ a pod nátlakem ukázali prstem na Nikolu. Ten se „přiznat“ odmítl – a míří tedy na pět let do pracovního lágru. V době „spáchání zločinu“ mu bylo čtrnáct let.

  (zdroj: https://www.blisty.cz/art/106911-proc-zadny-spolecny-evropsky-dum-nevznikne-a-proc-se-kremlu-nesmi-ustupovat.html)

 24. „Pojďme se domluvit na tom, že volat po válce bude smět jenom ten, kdo už v nějaké přišel o dům, dítě a nohu.“ Tribun tweet

  Jasně.
  A můžeme se domluvit i na tom, že proti válce a agresorům budou smět volat a varovat před tím všichni, už jen proto, aby taky o dům, dítě, nohu…v nějaké té válce nepřišli i oni sami?

  1. Já jsem taky úplně přesně nepochopil, proč si Tribun myslí, že zrovna po této válce někdo v ČR volá…

  2. Pokud napíšu, že Rusové začínají „optimalizovat “ svůj personál na kijevské ambasádě, je to konstatování faktu (potvrzeného ruskou TASS), oprávněná obava z brzkého vojenského konfliktu, nebo volání po válce?

   1. Ale pokud nemá o KY(!)jevu ponětí ani můj vychytralý Samsung, tak ještě snad není tak zle.

    1. V ukrajinštině i ruštině je správně iota, tak bych ji za chybu nepovažoval ani v češtině. Iota po tvrdých souhláskách se ve slovech cizího původu použitých v češtině za hrubku nepovažuje (klasické příklady: kilogram, kilometr).

  3. Ještě připomenu výsledek nedávného jednání Bidena s Putinem.
   V důvěrné zprávě se USA zavázaly k nerozmisťování svých vojsk na Ukrajině.
   Což defacto znamená souhlas s neprijetím Ukr do NATO (které stejně nikdo, kromě Ukrajiny, neplánoval)
   Jak s tím výsledkem svého ultimativního jednání a americkým ústupkem naložila ruská strana?
   Jednoduše ho zveřejnějnila.
   Pro idioty je to správná věc, pro diplomaty naprostá prasárna.
   Putinův vzkaz Zelenskému o „trpící krasavici“ z nějakého nechutného ruského úchylného folklóru je jen dalším důkazem, že přešel k formě „diplomacie“, která v Evropě „fungovala“ naposledy za Hitlera a Stalina.
   Tak jak to tak asi může všechno dopadnout?

   1. Ale možná nijak, tedy dobře.
    Protože i tento příspěvek z jedné diskuse má cosi do sebe:
    „Putin nemá koule zaútočit na Ukrajinu…není to vojevůdce, charismatický vůdce národa…
    Má uvažování agenta KGB….je zvyklý vyhrožovat, vydírat, dokáže vyhodit chemickou továrnu nebo muniční sklad do ovzduší, otrávit svoje nepřátele novičokem,
    Ale frontálně zaútočit na sousední stát, mezinárodně uznaný světovým společenstvím, jehož státní hranice Rusko navíc v roce 1994 před celým světem garantovalo….to je jiné kafe…
    Na blitzkrieg to nevypadá a zákopovou válku si Putin a jeho Rusko nemohou dovolit…síla ruské ekonomiky je na úrovni 20-milinového Holandska.“

    1. Kdyby ty koule měl, tak před sedmi lety , kdy ukři masakrovali Rusy na východě Ukrajiny, zasáhnul a tenkrát mohl být v Kyjevě za pár dnů se ztrátami na životech ruských vojáků pouze v důsledku otravy alkoholem.
     Americký povyk by z toho sice byl, ale v podstatě by se to setkalo s tichým pochopením a po postupném stahování vojsk(po dosazení loutkové vlády) by byl Putin ještě za mírotvorce.
     Jenže tenkrát tam ten ruský geroj poslal jen pár „dovolenkářů“.
     A oni si to tam domorodci v Doněcku a Luhansku jistě dobře pamatují.

 25. Vyloveno z internetu:
  https://tass.com/world/1401797/amp
  Zpráva TASS: DPR head says 130 mass graves of people killed during Ukraine’s aggression were found. Šéf Doněcké lidové republiky říká, že bylo nalezeno 130 masových hrobů lidí zabitách během ukrajinské agrese.
  (Pozn. moje: Taky vám to připomíná Gliwice 1. září 1939?)

  K tomu komentář na twitteru:
  Na podzim 1991 srbská média napsala, že Chorvati zabili 40 srbských dětí. Zprávu převzala i Reuters. Srbové jako pomstu v noci zabili 200 Chorvatů na farmě Ovčara a hodili je do hromadného hrobu. (Pozn. moje: Masakr je přesněji popsán na wikipedii.) Informace o zabitých srbských dětech byla smyšlená.

  A zajímavý rozhovor se šéfem organizace Bellingcat Christo Grozevem, kterého lze ve věci znalosti ruských poměrů považovat za insidera:
  https://denikn.cz/806974/sef-bellingcatu-moje-zdroje-z-okoli-ruske-elity-jsou-z-putina-znepokojene-ztratil-posledni-zabrany/?cst=91599975bfc57589715eb4341b518b565a233a17 (Článek je díky jedné čtenářce otevřený.)

  Facit:
  Ti, kdo mají nějakým způsobem blízko k elitě v Moskvě, jsou nezvykle znepokojeni tím, že prezident Vladimir Putin se stal iracionálním, až šíleným a skutečně plánuje válku, což je pro elitu nepřijatelné. Už to nebude jako v roce 2014, kdy se oligarchové mohli tvářit, že s tím nemají nic společného. Mohlo by jít o otevřený konflikt, který by měl pro nejbohatší elitu velké důsledky; a ona už dává jasně najevo, že si takový konflikt nepřeje. Nemají pro to pořádné vysvětlení, a proto jsou [z Putina] vyděšeni. Nevypadá to jako reálpolitika s nějakým cílem. Je to osobní a emotivní. Jedno z vysvětlení […] je, že Putin si myslí, že mu Američané slíbili určité věci – například to, že Ukrajina nemůže být v NATO. Říká, že tyto sliby nebyly splněny, a proto se cítí být podveden, což z něj udělalo pomstychtivého člověka. […] Putin očekával, že od Američanů něco dostane, ale nedostal, a to ho rozzuřilo. Potřeboval, aby se alespoň některá z jeho ultimát splnila – to je důvod, proč ztratil cestu ven. Vlastními nereálnými požadavky se zahnal do kouta. [N]ěkteří […] se obávají, že Putin je připraven použít i jaderné zbraně. […] Když Rusové tvrdí, že sankce nefungují, musíme to brát s rezervou. Sankce budou fungovat, pokud se budou týkat bohaté elity. V určitém okamžiku se ruská elita rozhodne, že je to příliš. [V] určitém okamžiku nějakým způsobem řeknou prezidentovi a silovikům, že takhle už dál žít nemohou. [J]e třeba jít po Putinových přátelích, po jeho bankéřích. V Londýně žije řada velmi bohatých oligarchů, kteří reprezentují nejen své peníze, ale i finance Kremlu. Toto je způsob, jakým by měl Západ reagovat. Jde o čtyři nebo pět jmen.

  1. Taky je otázka, jak se k tomu staví ruský generální štáb.
   Ten německý byl kdysi k zabrání Sudet, a riziku nového světového konfliktu, jednoznačně rozhodnutý k fyzické likvidaci Hitlera.
   Kdyby tenkrát Chambrlain nepřívezl z Mnichova „mír“, tak k tomu opravdu došlo.

Komentáře nejsou povoleny.