Arogantní záliba v protiprávním používání šlechtických titulů

Čeští novináři trpí obsedantní potřebou titulovat Karla Schwarzenberga kníže", ač zrušení šlechtických titulů bylo jedno z prvních opatření, které nově vzniklá Československá republika přijala. Přestože titul kníže" má dnes stejný význam jako tituly hurvínek" nebo magor", používají ho novináři velmi důsledně. Budeme-li předpokládat, že novináři musí vědět o tom, že Český republika je republika, potom je třeba se ptát, je k používání šlechtických titulů vede.

Může to být snaha zalíbit se politikovi, který je něčím jiný, může to být snaha být sám jiný tím, že se k jinému přihlásím, může to být představa, že si nějak polepší, když budou používat termín spojený s lepšími lidmi", může to být projev potřeby nerovnosti mezi lidmi a stratifikace společnosti do nestejnoprávných frakcí, ale může to být také způsob, kterým se snaží demonstrovat, že nemají nic společného s minulým režimem.

Na každý pád nejde v o nevinnou zábavu, protože používání titulu kníže" u jednoho jediného člověka (o knížeti se mluví převážně, ne-li výhradně, v souvislosti se Schwarzenbergem) zkresluje jeho vnímání veřejností, zdůrazňuje jeho odlišnost a prezentuje jej jako jiného, lepšího" člověka. Je totiž třeba si uvědomit, že pojem šlechta se v představách většiny našich současníků pojí s králi a princeznami z pohádek spíše, než s privilegovanou elitou z časů monarchie.

Používání šlechtických titulů v masmédiích je známkou ubohosti, přesto se najdou lidé, kteří jej budou obhajovat a všem, kteří se vůči němu ohrazují, nasazovat psí hlav. Tak jako pan Jan Potměšil v článku Schwarzenberka je možno titulovat kníže zcela beztrestně na Britských listech, jímž reaguje na článek Štěpána Kotrby Zle je, zle, Švarcenberci zde, na ČT2 tamtéž.

Kotrba napsal: Schwarzenberg není kníže, ale občan. Zákon o odebrání titulů a výsad šlechty podepsal prezident státu, který připravil rakousko-uherskou šlechtu o její výsady, prezident Republiky Československé Tomáš Garrique Masaryk. Je nemravné točit jako službu veřejnosti nekritický, oslavný paján na žijícího a kandidujícího politika. A dvojnásob nemravné je tak činit jen proto, že jeho předkové patřili ke šlechtě – protože ničím jiným tak výjimečným si to Schwarzenberg nezasloužil."

Na to reagoval Potměši: K článku pana Kotrby (…) si dovoluji upozornit, že § 6 zákona č. 243/1920 Sb. byl zrušen zákonem č. 268/1936 Sb., o řádech a titulech, s účinností ke dni 24.10.1936. K dnešnímu dni jsou ze zákona č. 243/1920 Sb. platná a účinná pouze ustanovení týkající se čestných odznaků (…). Upozorňování na ustanovení o přestupcích, která již více jak 70 neplatí, je tedy mimo mísu. Karla Schwarzenberga je tedy možno titulovat knížetem zcela beztrestně."

Tak se na ty tři Potměšilem zmiňované zákony podívejme…

Zákon 61/1918 Sb. V §1 říká: Šlechtictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva se zrušují, rovněž tak tituly, pokud byly udělovány jako pouhá vyznamenání. (…) Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví."

Zákon 243/1920 Sb. umožňuje používání četných odznaků" (vyznamenání) a v §6 zavádí sankce za používání šlechtických titulů pro toho, kdo 1. úmyslně a veřejně užívá šlechtických titulů, erbů, řádů, vyznamenání, jež byly zákonem zrušeny, nebo kdo takovým způsobem hledí naznačiti své bývalé šlechtictví (…) 3. v tisku někomu dává zákonem zrušený titul šlechtický."

No a konečně zákon 268/1936 Sb. v §7 opakuje sankce za používání šlechtických titulů ((1) Přestupku se dopouští, pokud nejde o čin soudně trestný: 1. kdo úmyslně a veřejně hledí naznačiti své zákonem zrušené šlechtictví, zejména kdo úmyslně a veřejně za tím účelem užívá zákonem zrušených šlechtických titulů a erbů, jakož i kdo v tisku dává někomu zákonem zrušený titul šlechtický, (…)  3. kdo si osobuje šlechtictví, československý nebo cizozemský řád, čestný odznak nebo jiný zevní projev uznání, pamětní odznak, veřejný nebo akademický titul nebo jinou hodnost či služební postavení, nejsa k tomu oprávněn."). V §9 sice zrušuje části předchozích dvou zákonů, ale nikoliv ty týkající se zrušení šlechtických titulů a sankcí za ně (Zejména se zrušují § 2 zákona ze dne 10. prosince 1918, č. 61 Sb. z. a n., a §§ 4, 5 a 6 zákona ze dne 10. dubna 1920, č. 243 Sb. z. a n.")

Přiznávám, že nejsem právník, neznám všechny zákony a novelizace, týkající se předmětné oblasti, ale nemohu si pomoci, s údajů uvedený Potměšil beztrestnost používání zrušených titulů nevyplývá, ba vyplývá z nich pravý opak.

Ale vzato kolem a kolem není protiprávnost používání šlechtických titulů to nejpodstatnější. Mnohem podstatnější je, že je jejich používání nevhodné, zákeřné a nemravné.

89 komentářů: „Arogantní záliba v protiprávním používání šlechtických titulů

 1. Já bojuji argumenty, ne silou. K síle člověk sahá, až když mu argumenty dojdou. Proto žádné "kdo s koho" nebude. Ani to vaše "kdo z koho". Pravdu násilím neumlčíte. Komunisté se o to pokoušeli a jak dopadli…Nepřijde vám směšné kritizovat novináře za používání šlechtických titulů, když sám ničíte diskuzi, aby mohla znít pouze vaše pravda?

 2. Tož, to jste si ho měla zajistit v letě dost[48], to se dá prostou násobilkou spočítat (viz. krmivářské tabulky). Sem to sedmnáct let zvládala a byly i špatný roky, kdy třeba druhá seč vůbec nenarostla, si kůň teda stěžovat na nedostatek futra nemoh. Bych typla, že ten váš problém se zemědělstvím, natož dotacema EU, souviset nebude. Spíš s nějakým méně zodpovědným podnikatelem, u kterého jste si koně ustájila. To víte, když dnes koupí seno draho, bude buď muset zvýšit sazby za ustájení, nebo snížit svůj zisk (v téhle branži ale moc velkej nebývá). Sena je dost, za 400 za metrák to obchodníci dovezou až na dvůr, slámu za 300, vše v dobré kvalitě ;)

 3. A už tu nebudu plevelit,se omlouvám, i když vlastně se říkalo, že "koně byli výsadou šlechty", tož i s tím knížetem by to vzdáleně spojit šlo. Dnes už ale ne šlechty, spíš "majetných", žere to peníze stejně jako koupě titulu ;)

 4. barojá ty koně koupila na podzim a ustájené je mám doma. Nevím kde je slámy a sena dost, ale tady už ne, nikdo nechce prodávat, protože sám má málo:-)Nevím, proč by koně bylY výsadou šlechty, koně se používaly na práci na polích a v lese, u dobrého hospodáře si kůň na sebe dokáže vydělat, bych si tIpla:-)Dobrou.

 5. Tak nějak nechápu lidi,kteří nechápou o čem Tribun píše.Jasně poukazuje na osoby vytvářející a utvrzující, v mnohých lidech stále narůstající, převědčení: "Pan kníže je člověk na svém místě protože jeho nikdo neuplatí – on to nemá za potřebí. On je jiná třída!". No jasně že to nemá za potřebí. On přece "kope za ligu" která si politiky kupuje. Proč by si proboha měl někdo kupovat jeho, když "funguje" ve shodě s požadovaným i "zadarmo" ve svém vlastním zájmu. Milá Mod, to že je nedostatek sena je fakt asi blbé pro koně a já Vaši starost o ně chápu. Vy zas byste mohla pochopit Tribunovu starost o společnou "stáj" nás všech, protože, jako jeden z mála lidí se nenechá natolik zaslepit patolízalskými médii, aby neviděl snahu kozla o zabydlení se v zahrádce. Schwarzenberg se (pro mne nepochopitelně) drží na dobré příčce žebříčku popularity, díky právě takovýmto pisálkům, kteří před ním "uctivě smekají" a připravují svými kecy obyvatele téhle země na to, že TAKOVÍ jako je on jsou ti NEJLEPŠÍ kterým je třeba svěřit do rukou péči o naše životy, protože ONI to budou dělat NEJLÉPE, protože JE si nikdo NEKOUPÍ.A my máme věřit tomu že těmto našim "sluníčkům" neleží na srdci nic jiného než "blaho lidu" protože na rozdíl od nějakých "ouřadů" už mají "všeho dost" a teď už nemají nic jiného "na práci" než zvelebovat svěřenou jim zemi.To by tak hrálo, abychom si kladli otázku, k čemu je pro pro člověka jako ON vůbec nějaká angažovanost v politice dobrá!

 6. Možná se nudí Kamile, myslím knížeco už má člověk na stará kolena dělat, že jo:-))Podívejte Kamile, moc hezky to včera řekl na tom sejšnu ČSSD Špidla, že volič má srdce i hlavu, a ví co má dělat!

 7. No pokud chápu ty citace z paragrafůtak všechny uvedený normy v citovanym rozsahu zakazujou užívání titulů jejjich nositeli, čili Schwarzenberg si to nesmí dát na vizitku, na poštovní schránku a nesmí a to konto vymáhat svá dávná privilegia.Zakazuje se to ale rovněž ostatnim občanům? Něco jako "tykáme si a oslovujeme se soudruhu"? Jinak mi celej úvodní výkop připadá už asi po padesátý někam do outu.

 8. Jinak trochu obecnějitomu člověku na hradě přece taky furt přimazávaj titul "profesor", ač by jeho odborná práce stačila podle všeho s bídou na docenturu. Titul jako titul, zrušte to všecko a každej bude ručit toliko svym hrdym čelem co poplužní dvůr ;-)

 9. Jonáši,obyčejný občan havel si může cintat pentli, jak je mu libo, ovšem z hlediska paragrafů, které podle mne stále platí, jsou novináři občané neobyčejní, neb podle nich se protiprávního jednání dopustí ten, kdo v tisku někomu dává zákonem zrušený titul šlechtický".

 10. No jo, tak to vám fakt zbejvá jen to trestní oznámenímně teda víc než nějakej titul irituje ta "nejlevnější openkarta na světě" na bilbordech a toto http://www.outsidermedia.cz….aspx .. doporučuju vzít v úvahu, až se zas někde bude řešit téma "agresivita pravice/levice" a to nejen na diskusních fórech virtuální sítě.

 11. Doplnění, kterým přispěl Lex na OM:Zákon č. 268/1936 Sb. byl zrušen jako celek zákonem č. 247/1949 Sb. s účinností od 13.12.1949, a tím i onen § 7 o přestupcích za užívání titulů a řádů. Od té doby už takové jednání postihováno nebylo, a není ani podle současněho přestupkového zákona. Od účinnosti "komunistického" zákona č. 247/1949 Sb. podle mne platí to, co jsem naznačil dříve, postih kodifikován nebyl, vždyť – "kdo by se odvážil"?

 12. No pokud platíkonsolidovaný znění na http://www.gov.cz…amp;l=61%2F1918 tak opravdu není co řešit. Mmch pan Karel bude nejspíš narozen až po roce 1918, takže ani on nemůže být ve smyslu tohoto zákona příslušníkem množiny "Bývalí šlechtici", protože se tedy šlechticem dle československého právního řádu vůbec nikdy nestal.

 13. Mod,[60]Ale on se "nudí" i "ve službě" jak dokazují různé fotografie a videa. Dá se říci že je tímto svým "nuděním" charakteristický. Takhle nudit by se mohl i doma u krbu a nikdo by ho přitom nerušil :-)

 14. Ano Tribune,jde prostě o to nudit se na tom správném místě, ve správný okamžik, se správnými lidmi a pak už je všechno "zívačka".

 15. Proti gustu pánové, žádný dišputát:-)mně se líbí, jak se kníže nudí u většiny těch keců, co kolem něj probíhaj, pravda, při tom zívání by si jako šlechtic měl zakrývat ústa:-)

 16. Inu, Mod, zaměstnavatelů s Vaším gustem se asi mnoho nenajde:-)Schwarzenberg má v senátu nejvyšší absenci (hlasoval v pouhých 20 procentech případů, kdy mohl), jeho klimbání v pracovní době Vám imponuje… Nevím jak dlouho byste takového "pracanta" tolerovala u svých (v takovém případě) stále hubenějších koní. A to za vysoký plat, finanční náhrady, bezplatnou "cestovní kancelář", s přivýdělkem v dozorčích radách, placených výborech a podvýborech, s nesníženým platem při nemoci, vyšší diety při služebních cestách… a to vše bez jakékoliv odpovědnosti…

 17. Závist, touha po rovnostářství a socializaci české společnostiMnozá "malí" Češi se mnou nebudou souhlasit – nevadí: váš článek je typickým vyjádřením české touhy po rovnostářství a to přestože se budete ohánět oporou v zákonech atd. Je mi z vás smutno. Ani lékařům a právníkům už se v médiích tituly téměř neuvádí… a ty zatím nikdo nezakázal, že. Měli byste se snažit o kultivaci české spolenčosti a zmírnění vulgárnosti zavedené současnými plebejskými politiky, kterým čouhá sláma z bot typu Paroubka a Topolánka. Zlatá šlechta!

 18. http://www.cish.bloger.cz/Clanky-20-stoleti/Slechta-a-slechticke-tituly-v-CeskoslovenskuJe zde tedy patrný střet dvou principů a to principu republikánského a principu monarchistického. Nově vzniklá republika se chtěla oprostit od všeho, co by připomínalo Rakousko-uherskou monarchii, tedy i nerovnoprávné postavení občanů a vyvyšování aristokracie ve společnosti nad ostatní. Hlavním záměrem zákona (z 10. prosince 1918) bylo tedy postavení všech občanů republiky na stejné úrovni a tudíž nedělat žádné rozdíly mezi jednotlivými společenskými vrstvami obyvatelstva. Tento právní systém se zachovává i dnes. ALE: Po druhé světové válce byla většině šlechtických rodin zabaven majetek dle Dekretů prezidenta Beneše a to z důvodu jejich údajné kolaborace. Zde je to velice sporné. Je obtížné určit, co byla a co nebyla kolaborace či jaké byly důvody pro spolupráci s Němci apod. Po "Vítězném" únoru roku 1948 byl příslušníkům české aristokracie, kterým byl po válce majetek navrácen, zestátněn a tato vrstva společnosti byla považována za nepřátelskou lidově demokratickému režimu. Jen málo z nich vydrželo psychický nátlak a zůstalo v republice. Většina z nich však byla nucena emigrovat a osud své vlasti sledovat ze zahraničí. Když v listopadu 1989 padl komunistický režim tak se většina z nich nebo jejich potomci do republiky vrátila a zažádala o svůj majetek zpět. Bylo vyhověno jen hrstce z nich a to většinou jen těm, kteří o svůj majetek přišli po roce 1948. Zůstává tedy otázkou, čeho se stát bojí, že nechce vydat majetek, který byl neoprávněně zabaven. Je přeci logické, že daný člověk by se o něj mnohem lépe postaral než stát. Proč tolik obav ze šlechticů, kteří vlastně ze zákona ani neexistují? A z jakého důvodu tolik lidí sestavuje svůj rodokmen a doufá, že v něm najde nějakého předka, který se honosil šlechtickým titulem? Je to přeci nesmyslné bádání, když stát šlechtictví neuznává. Nebylo by lepší chápat smysl šlechtictví ne v bohatství a hrabivosti, ale v hodnotách, cti a správně nastavené životní filozofii?

  1. Dobrý den. Podle zákona odsouhlasené ho navrácení majetku upravuje zákon.Doporucuji do něj nahlédnout.zdravim

 19. Závist?Lacinější pseudoargument snad ani neznám, Martine[72]. Elitářství a zavedení dědičných privilegií za kultivaci společnosti rozhodně nepovažuji. Uvědomte si, že kdyby lid (=společnost) měl na udržení instituce šlechtictví zájem, nikdy by nezanikla. Šlechta svůj morální kapitál bezezbytku prošustrovala, a to zejména proto, že se chovala "kultivovaně", ovšem v poněkud perverzním slova smyslu.A co se týče rovnostářství, uvědomte si, že pouze společnost sobě rovných může těžit z individuálních rozdílů. Ve společnosti, kde jsou práva a možnosti dány původem, majetkem, stavovskou či stranickou příslušností, se individuální specifika nemohou plně rozvinout, protože jsou přebity institucionalizovanou nerovností. Rovnost není stejnost, co je tom tak těžkého k pochopení?

 20. Kláropoložila jste několik otázek[73], pokusím se na ně odpovědět:Proč tolik obav ze šlechticů, kteří vlastně ze zákona ani neexistují? Vidím dva zásadní důvody. 1.) hra na republiku má svá pravidla, která nelze beztrestně (přičemž trestem je oslabení až zánik republiky) porušovat; šlechtictví s těmito pravidly v souladu není. 2.) šlechtictví je spojeno s dědičnými privilegii, tedy institucionalizovanou nerovností (viz má odpověď Martinovi).A z jakého důvodu tolik lidí sestavuje svůj rodokmen a doufá, že v něm najde nějakého předka, který se honosil šlechtickým titulem? Z podobného, z jakého se jiní snaží vypadat jako Michael Jackson, je to snaha polepšit si nápodobou lepšího. Ale může to být i pouhá zvědavost. Povšimněte si také toho (a právě o tom je článek, pod kterým diskutujeme), že šlechtictví začíná být opět prezentováno jako jakýsi apriorní nárok na morální primát (v případě Schwarzenberga je velmi dobře patrné). Hledání šlechticů v rodokmenu je odpovědí na elitářské touhy některých lidí.Nebylo by lepší chápat smysl šlechtictví ne v bohatství a hrabivosti, ale v hodnotách, cti a správně nastavené životní filozofii? To by jistě lepší bylo, jenže takto šlechtictví nefunguje. Nic z toho, o čem píšete, ve větší míře mezi (bývalými) šlechtici nenajdete. Šlechtictví je totiž především otázka dědičných privilegií, filozofií šlechtictví je potom dosažení a udržení těchto privilegií. To, co píšete, je utopie, romantický ideál, který nemá nic společného s institucí dědičné šlechty. Pojem šlechta je již vyhrazen pro něco jiného, než je vámi zmiňovaná ušlechtilost. Naplnit jej novým obsahem by bylo těžké až nemožné. Jediné, co se vám povede (a obávám se, aniž bych vás osobně chtěl z něčeho obviňovat, že právě to je účel rehabilitace šlechtictví a šlechtických titulů, jíž jsme svědky), že zakamuflujete skutečnost podstatu šlechtictví iluzí ušlechtilosti, o které jste psala.

 21. Dobrý den, mluví z vás závist, pročpak? To že panu Schwarzenbergovi říkají “kníže“ neznamená, že by byl snad “lepší“ člověk než ostatní. Řeknete mi, jak to podporuje nerovnost mezi lidmi ?… Říkají mu tak proto, že je členem šlechty ( to neznamená, že je lepší, ale že ma svůj rodokmen, zná své předky a kořeny. Což se o všech lidech říct nedá.) a to žadný zákon nezmění :). Mimo to, ve spoustě zemí je šlechtický titul dovoleno používat. Podle mého názoru, když někdo takový titul nabyl, ať si ho klidně používá, nebude ale mít žadné privilegia, jak tomu bylo v minulosti – o tom to je.

 22. Zakony tvori lidi. A oni i zakony se meni. Lidstvo tady neni od roku 1776, kdy to cele zaclo, je tady podstatne dele. Uz v Bibli se hovori o tom, ze lepsi je vlada soudcu nez kralu, ale ze kdyz Heberjci budou chtit byt jak jine narody tak at si vyvoli spomezi sebe krale. (5 Mojzisova). Odtud to vsechno je a Cirkev to prenesla do Rimskeho Sveta. Mimo jine tam byli otroci i slechta, pozdeji cisari. A to po obdobi republiky. Tady taky po obdobi republiky byli cisari – Stalin, Hitler … ted diky ekonomice to opet vravora a mozno dalsi samozvany diktator prijde. Sam mam slechticky titul. Italsky a tam je zvyklost je pouzivat jako " vec zvyklostni " ne pravnou. Predstav si pisateli clanku, ze bys ty i tvi predci investovali zivoty, cas, penize a vse co je tve pro blaho lidu, to delali po staleti a mnoho generaci. Cisar by Tvuj rod za to odmenoval postupem v rebricku titulu i hmotnymi statky, pricemz by tvi predci padali na bojistech, meli zodpovednost za svuj lid a spravovali zemi a ty bys pak prisel a rekl — tak tuhle rentu, tyhle statky a tituly zakazuju, z vule vetsiny a panujme si tu sami. Vidime, ze to vedlo jen k anarchii a k tomu aby se lidi jeste vice obohacovali – cest vyjimkam. Ale bavime se o titulech. Treba tisic let tva rodina verne slouzi cisari, a ty ted znosis pod cernou zem vse co vykonali a nazyvas je reakcionari, prirovnavas krvi a zivoty nabyte tiuly " hurvinkovskymi " ? Muj stryc faral uranovou rudu v dolech v Jachymove a znicil si zdravi a Ty mi budes zakazovat v dnesni dobe, ktera se vsemi tituly jen tak hemzi a zde na Slovensku uz i stredni skoly ze zakona maji pravo davat vysokoskolske tituly neco co pokladam za sve kulturni dedictvi a co ke mne neodmyslytelne patri ? Aspon v poli kulturnim ? Zvlaste kdyz tim nikoho neutlacuji ani nedehonestuji ? Kdo si Ty abys soudil co je spravne a co ne ? Tisice let zde slechta byla. Zakony tvori lide. … A jeste na margo toho vseho, vsichni lide maji v rodokmenu aspon jednoho slechtice, i Vy, takze se toho nezbavite. Podle genetiky ktera ma statisice a statisice let mame vsichni v sobe krale a slechtice, byt Mezopotamske, Galske, Keltske ci arabske, cinske ci jine. Kazdy clovek na svete ma tohle dedictvi v sobe. Jdete tak sam proti sobe, kdyz se ho zbavujete. Ale mate pravdu, ja slechtickeho titulu take pouzivam jenom v kruhu znamych, na verejnosti ctim zakony CSR. Povazuju za spravne je nepouzivat verejne, ale zbavit se jich se neda, stejne jako by jste se chtel zbavit podoby ci jedne rasy ci narodnosti. A Hitlera jsme zde jiz meli co se o to se Zidovskym narodem, knezimi a Cikany pokusil. Vim, ze to nechcete, ale nenavisti to vse zacina. A nezapomente – geneticky neni na svete clovek, ktery by nemel v svem DNA profilu krale, slechtice ci nacelnika, durida ci nejakeho predstaveneho. Jednou se v nebi zasmejete, kdyz je tam uvidite. Preji Vam do te doby hodne zdravi a mene nenavisti. Ma ucta !

 23. [79] Piccolomini, to je ten z Náchoda, ten s tím papežem? No a co má být. Můj pradědeček byl topič, je snad proto něco míň? Šlechtické tituly jsou explicitním vyjádřením nerovnosti, jsou zřetelným dožadováním se privilegií. Opravdu nehodlám přistoupit na ideál nerovnosti, který se ve šlechtických titulech odráží. Pokud má někdo osobní zásluhy, prosím, ale proč by měl mít výhody z toho, že jeho pra-pra-prastrýček z matčiny strany byl efektivnější hrdlořez, než bratránek někoho jiného? Ano, zákony píší lidé, a právě proto jsem velmi skeptický k tomu, když si je někdo napíše tak, aby mu zajišťovaly moc, majetek a privilegia.A mimochodem, inflace akademických titulů se nelíbí ani mě, viz zde http://tribun.bloguje.cz…otez

 24. Milý pane, vy si ale, stejně jako spousta lidí, pletete titul se stavem. Titul (z latinského titulus – název, nadpis…) je označení člověka na základě nějaké skutečnosti, to, jak ho případně oslovujeme. Stejně jako třeba ing., MUDr. atd. jsou tituly označující člověka na základě jeho ukončeného studia, prof. nebo doc. na základě vědecko-pedagogické činnosti, existují i tituly na základě šlechtického stavu. Kníže je stav, který se, promiňte, nedá žádným zákonem zrušit. Knížecí titul je Jasnost! Pokud vím, nikdo knížeti Schwarzenbergovi Jasnosti neříká.
  A ostatně – proč pořád všem vadí jenom a jenom kníže Schwarzenberg a ne třeba hrabě Kinský nebo hrabě Sternberg? Jak to, že hradní kancelář kancelář uvádí v seznamu vyznamenaných, podle vás arogantně a protiprávně např.: Její Veličenstvo Alžběta II., královna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska; Jeho Veličenstvo Juan Carlos I., král španělský; Richard von Weizsäcker; baronka Margaret Thatcherová; Lord Braine z Wheatley a další? (seznamy k ověření najdete u jednotlivých vyznamenání zde http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/statni-vyznamenani/zakon-o-statnich-vyznamenanich-cr.shtml)

 25. český národ se začátkem 20.století vzdal části svých historických tradic, když právním způsobem zapřel svou vlastní aristokracii. Šlechticům odepřel rodová privilegia, později i majetek, čest a nesporné zásluhy na budování české historie a státnosti. Přetržením kontinuity vývoje šlechty v roli spolutvůrců národních dějin došlo k nenahraditelné ztrátě duchovních a mravních hodnot, které dnes ve společnosti citelně chybí. To není příliš pozitivní zjištění.
  Pozitivní okamžik může nastat tehdy, když se nám podaří vytlačit z našich myslí podvědomě odmítavý postoj k šlechtickému stavu. Dokonce někdy i nenávist, která byla národu po dlouhá desetiletí násilně vnucována a stále ještě je přiživována. A ve smrtelné kombinaci s typicky českými povahovými vlastnostmi – závistí a pocitem malosti – přiznejme si, vykonala své.
  Obnovit vlastní historické povědomí, hrdost na české dějiny a zejména na osobnosti, které je po staletí tvořily – to bychom měli. A využít k tomu podávané ruky aristokracie, které dějiny někdy připravily prapodivné osudy. Stále však pro nás potomci starých rodů symbolizují vzájemnou politickou, kulturní náboženskou, ekonomickou i příbuzenskou propojenost minulého a současného. Oni své předky znají. Podělí se s námi o své historické rodové zkušenosti. Od nás možná stačí jen více chtít.

   1. Ted jsme jen zvedavi, jestli soudruh dustojnik prekroci svuj stin a bez donucovani bude chtit vic nezli ostatni.

Váš příspěvek do svévolně moderované diskuse

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s