Obecná teorie stávky a jiné poznámky

Ohlášená a pak zase odvolaná (zmařená) stávka v dopravě mi připravila novou nečekanou zkušenost. Zatím jsem totiž nikdy neměl tak intenzivní pocit, že jsem sám proti hýkajícímu davu, jako když jsem se postavil na stranu odborů a ústavou garantovaného práva na stávku. Většina se totiž vezla na vlně hysterické militantní averze vůči odborům, urážek a výhrůžek takového rázu, že nebýt jejich terčem odboráři, bylo by to za zvýšenou sazbu.

Asi nejtristnější bylo poznání, že představy většiny o stávce končí na hranici vlastní pohodlné cesty do práce a odborům spílají nejvíce za to, co činí stávku stávkou; pochopení by zřejmě měli jen pro stávku totálně impotentní a bezvýznamnou.

Tak tedy, stávka je ze své podstaty nátlakový prostředek, v zásadě jediný reálný, který příslušníci neprivilegovaných tříd mají, a jejím základním pravidlem je, že musí být citelná. Vláda, firmy i lidé ji musí zaregistrovat, ať již ve formě jistého vykolejení z běžného běhu společenského provozu, nebo v účetnictví.

Uvědoměle rozhořčení občané si vzácně notují s vládou v tom, že stávka smí být namířena pouze proti konkrétnímu podniku a stávkovat proti vládě že se nemá a nesluší. Uvědoměle rozhořčení občané a vláda nějak zapomínají na to, že zrod režimu, který chtějí před odboráři bránit ráznou regulací práva na stávku (které by se podle nich ideálně mělo rovnat jeho faktické kastraci), je odvozen mimo jiné od generální stávky proti tehdejší vládě. Nehledě k tomu, že stávka proti vládě je záležitost tradiční, proti vládě se stávkovalo za Rakousko-Uherska, za První republiky i v 50. letech.

Pokud zájmy odbory hájené neohrožuje konkrétní podnik, ale opatření vlády na celonárodní úrovni, je logické (a slušné a zodpovědné!), že odbory organizují stávku proti vládě, a ne proti podniku, se kterým nejsou ve sporu.

Právo na stávku může být samozřejmě ve veřejném zájmu regulováno zákonem, tak jako jsou za jistých okolností regulována i jiná práva, umlčení kritiků vlády ovšem v žádném případě veřejným zájmem není.

Kapitola sama o sobě je předběžné opatření soudu, kterým byla stávka zakázána, a kterému se odbory překvapivě ochotně podřídily, navzdory tomu, že předběžného opatření bylo vydáno podle zákona o kolektivním vyjednávání, ačkoliv v tomto případě ke kolektivnímu vyjednávání nedochází, a lze jej tedy považovat za nezákonné.

Podle toho, co vidím ve svém okolí, polarizuje plánová stávka společnost jako už dlouho nic. A jak se ale zdá, mají navrch odpůrci stávky a odborů (přinejmenším jsou více slyšet). Vláda, místo aby se snažila konflikt uhasit, ještě přilévá olej do ohně a snaží se napětí eskalovat, co to jde. Zřejmě cítí – a přiznejme si, že asi právem – vzácnou možnost zasadit odborům zdrcující úder a osekat práva zaměstnanců, protože veřejnost vystrašená tím, že se nedostane do zaměstnání, budu ochotně souhlasit s omezením práva na stávku i vlivem odborů jako takovým.

Vláda se tu zjevně snaží o omšelý manažerský trik: vytvořit problém a ten potom slavně vyřešit. V tomto případě tlačí odbory do stále radikálnějších kroků, protože nechtějí-li být pro srandu králíkům, nemají odbory po soudním zákazu a po tom, jakým způsobem jim ho vláda doručila, jinou možnost, než přitvrdit. No vláda pak jen přijde s řešením – krokem k totalizaci systému a omezení základních lidských práv a svobod ve jménu klidu na práci.

Samozřejmě, že časem se to proti lidem, kteří nyní tak nadšeně s protiodborářskými opatřeními souhlasí, obrátí, protože slabé odbory zhorší postavení všech zaměstnanců, i  těch odborově neorganizovaných.  Jenže lidé teď vidí odbory a stávku a chtějí mít své pohodlí a na vládu, která je jejich skutečným nepřítelem, zapomínají. Nic není pro vládu lepší, než když stojí odboráři proti zbytku společnosti, protože když se dva perou, třetí se směje.

Slabá Nečasova vláda si vůbec libuje v siláckých gestech, jako ostatně každý, kdo cítí strach a nejistotu. A tu vláda musí cítit měrou vrchovatou, protože klesající podporu veřejnosti nemůže nevnímat a za zády ji stojí investoři, kteří chtějí zisk ze svých investic, což v tomto případě znamená privatizaci lukrativních veřejných systémů se státem garantovaným příjmem, zejména zdravotnictví a důchodového systému. Vláda je svým způsobem zahnána do kouta a utéct nemá kam, zbývá jí tudíž jen útok. Na odbory, na nezaměstnané, na důchodce.

Konečně, to všechno má pravicová vláda tak říkajíc v popisu práce, překvapující je spíše podpora, jaké se na veřejnosti těší drakonická opatření proti odborům a stávkujícím. Těžko říct, kde se v obyčejných lidech ta krvelačnost bere, možná to má co do činění s frustrací a stresem, pramenícím ze života v nepřátelské, hysterické, atomizované a korupcí promořené české společnosti, ve které zcela chybí jakákoliv perspektiva pro kohokoliv, kdo nepatří mezi vládnoucí elitu, nebo nechce žít životem parazita a predátora.

A paradoxně jsou to právě odbory, které se ten bludný kruh deziluze pokusily rozetnout a nyní za to čelí všeobecné nenávisti. Že by byli občané ve vztahu k vládě stiženi nějakou formou Stockholmského syndromu?

Nálada v české společnosti už je tak hustá, že by se dala krájet, a já nechci vidět ty konce, až někomu rupnou nervy a ono to praskne. A ono to dřív nebo později praskne, protože takhle už to dál nejde, to nemůže vydržet nikdo, ani lidé, ani ekonomika, ani státní rozpočet.

Ale pořád by nebylo tak zle, kdyby& kdybychom se nenaučili jít si navzájem po krku, urvat co se dá, a kdyby nebyla všude cítit ta všeobecná nenávist, která volá po krvi a která se už neštítí ani volání po krvi, teroru a zbavování lidských a občanských práv, těch druhých, ztroskotanců, zaprodanců, odpadlíků a zrádců.

A případ se stávkou ukazuje, jak málo stačí, aby se člověk některé z těch škatulek dostal.

Reklamy

40 comments

 1. Yamato-san

  Hm, hýkající dav – takže kritika stávky je paušálně špatné? Tribune, tohle je to samé, jako když jiní používají zkratky typu socky, nemakačenka, vyžírkové či sabotéři pro stávkující.

 2. Yamato-san

  To jsou zas kecy… Ani pořádně nevíte jaký mám názor na tuhle stávku, natož na vládu atd. – ale hlavně že si kopnu do ne zcela souhlasného názoru. Bravo, jen tak dál!

 3. Tribun[[openidhttp://tribun.myopenid.com/]]

  [1] Kritika je v pořádku, ale té je jako šafránu. Já mluvím právě o tom "hýkání" plném netáhlů, flákačů a zarputilého přesvědčení, že odbory mají právo tak maximálně držet hubu, a i tak se musí předem dovolit.

 4. Martin[[openidhttp://libernemesis.blogspot.com/]]

  Nejde jen o "nějakou kritiku stávky".Jako spíše o to, co stávka vůbec je, jaký má nebo má mít efekt a zdali ho může mít v mantinelech, které bude zpracovávat Pospíšil a jeho tým. Lidé, "kritizující" stávku, tak činí mnohem spíše nikoli ze svých politických pozic, ale protože zoon politikon v nich se nachází ve vegetativní fázi a jejich zájem se omezuje na pohodlný provoz jejich života bez zájmu o participaci na nějakých věcech společných a veřejných. Pokud se odborům podaří skrze stávku probudit z kómatu alespoň některé depolizitované jedince, i to může být považováno za úspěch. Prostě a jednoduše – stávka proti vládě má burcovat a být radikální manifestací radikální nespokojenosti neprivilegovaných vrstev. Tyto vrstvy prostě nemají moc možností, jak dát na vědomí svou nespokojenost a odmítavý postoj. Pakliže vláda proti nim hodlá politicky-sebezáchovně poštvat zbytek obyvatelstva, aby se po nich svezl, pak jedná značně účelově a cynicky.

 5. Kamil Mudra

  [I]"Zatím jsem totiž nikdy neměl tak intenzivní pocit, že jsem sám proti hýkajícímu davu,…" [/i]A kde jste, Tribune, takový pocit získal? Nálada ve společnosti je spíše "proodborová", hovoří o tom průzkumy, je to vidět dokonce i v diskusích na Novinkách (a to už je co říct) ani na Vašem blogu nikdo takto nehýká…Že by na pracovišti a nebo v místě Vašeho bydliště? Hýkání vlády a jejich služebníků nepočítám. Nemohou jinak a nic jiného se nedá očekávat.

 6. Krasomil

  Levicová netáhla si měla volit ty svoje favority při volbách a nepřemlouvat bábu. Já osobně bych tuhle rádobypravicovou vládu zasypal z vyvýšenýho místečka šutrákama stejne tak rád jako odboráře.

 7. Tribun[[openidhttp://tribun.myopenid.com/]]

  [5] Naprosto souhlasím. Jen bych ještě – a je to jen můj pocit – že kritici stávky se podle mne často rekrutují z řad lidí, kteří se od odborů pyšně a ostentativně distancují a potom na odbory žárlí když vidí, jak silnou vyjednávací pozici si umějí odbory zjednat.

 8. Yamato-san[[openidhttp://yamato-san.blogspot.com/]]

  [4] Když už zmiňujete kritiku, Tribune – když tak čtu kritiku vlády – to je to také z velké části hýkání – samí fašisti, rozkradači, rozvraceči…a požadavky demise či rovnou předčasných voleb. Jenže dokud lidi budou tuhle verbež (myšleny přinejmenším všechny hlavní politické strany bez ohledu na barvu) volit, tak změna nebude. Dnes už to píšu po několikáté – máme vlády, jaké zasloužíme.

 9. Tribun[[openidhttp://tribun.myopenid.com/]]

  [7] Ve společnosti, ve které se pohybuji. Ve své společenské třídě jsem bílá vrána. Možná je můj subjektivní pohled zkreslený, ale je jediný, který mám k disposici.

 10. Tribun[[openidhttp://tribun.myopenid.com/]]

  [6] To je sice svým způsobem pravda, ale pokud vám někdo rok systematicky vymývá mozek a straší vás Řeckem, tak je jasné, že to u těch voleb nějak reflektujete. Připočtete-li k tomu efekt cargo cultu pravice a možnost společensky si polepšit volbou pravice, tak vám z toho vyjde, že lidé volili, jak byli naprogramováni. (A to nemluvím o tom, že volby "vyhrála" strana, která ani nedostala možnost sestavovat vládu.)

 11. Tribun[[openidhttp://tribun.myopenid.com/]]

  [9] Rozdíl je v tom, že vlády se vždy někdo zastane, zatímco když jsou napadáni odboráři, tak si dav vždycky přisadí. Ale uznávám, že současná situace není ani náhoda, ani nehoda, výsledek poměrně dlouhého a zjevného procesu.

 12. Kamil Mudra

  [10]Mno jo… Tak v tom případě by to asi chtělo občas proložit pohyb horizontální pohybem vertikálním. Ale stejně je to zvláštní. Já pracuji na VŠ kde ve čtvrtek probíhají státnice a přesto zde Vámi, ve článku popsané, přístupy nepozoruji. A to se se svým postojem nijak netajím.

 13. Yamato-san[[openidhttp://yamato-san.blogspot.com/]]

  [13] No já vám nevim, to je docela odvážné tvrzení – mě naopak přijde, že na to, jak odbory tu situaci skvěle nezvládají, se jich zastává lidí dost. Dokonce i já uznávám, že mají na stávku svaté právo (kritisuji její způsob). Upřímně, stalo by se jim třeba něco, kdyby to řekly včas? A když už se k situaci staví, jako by byla na spadnutí fašistická diktatura a ani byli tou poslední hrátzí, tak proč hned stáhli ocas mezi nohy? A mluvit o živelných neorganisovaných blokádách jako o hotové věci – kruci, tak ať to nenazývají pravým opakem! Navíc samozřejmě – jaké oni nybízí řešení? Aha, zase nic, jen hesla…

 14. Kojot

  Rozhodně nejste sám, jsme minimálně dva:http://twitter.com…51506162974720;-)Jinak tomu pocitu stání vůči hýkajícímu davu rozumím, sám jej občas pociťuji, ale nic si z toho nedělám. Stávka má ve skutečnosti slušnou podporu. Problém bude v tom, že určití lidé jsou predisponovaní spíše k pravicově-liberálnímu smýšlení (včetně mě, ale mně, a to je to jediné, za co mohu Nečasově vládě poděkovat, současná vlád otevřela oči) a podléhají té ideologii, i když ve skutečnosti chápou, že tahle vláda je prostě zlo. Nicméně se cítí být elitou nadřazenou "socanům" atd. Tak nějak to bude. Ještě bych si dovolil poznamenat, že se stále domnívám, že problém není pravice ve smyslu obecném, ale konkrétní pravicové strany a vlády. Jinde jsou problémem konkrétní strany a vlády levicové. Vlastně pokládám za do budoucna dost vážný problém, že zde neexistuje žádná důvěryhodná, tj.nezdiskreditovaná, pravicová strana…Ale možná je celý ten koncept úplně k ničemu a potřebujeme zcela nový způsob vládnutí…

 15. Tribun[[openidhttp://tribun.myopenid.com/]]

  [16] Nezdiskreditovaná pravicová strana zde není proto, že po ní není poptávka. Když se lidé spokojí s ODS a TOP09, proč by se politici namáhali a ovládali se?Problém nevidím ani tak v nějaké predispozici (pokud už je člověk k něčemu predisponován, tak bych vzhledem k tomu, že člověk je přirozeně tvor společenský a do individualismu musí být tlačen institucemi, očekával spíše predispozici k "levicovému" myšlení), jako ve víře. Někteří lidé uvěřili vládě a reformám, protože potřebovali uvěřit, a když jim někdo teď tu libou iluzi, že už to někdo řeší a vyřeší bere, tak se vztekají. V podstatě je to tak, že ti největší bojovníci proti jistotám se bojí, protože jim někdo bere jejich jistoty – jistoty, že vláda koná ku prospěchu země a reformy něco vyřeší. Jenže reformy nic nevyřeší, protože jak říká Fassmann, k prosperitě se nedá proškrtat.

 16. Tribun[[openidhttp://tribun.myopenid.com/]]

  Teď sleduji chat s jedním z odborářských bosů (http://vipchat.novinky.cz…k.html) a mám z toho pocit, že mezi kritiky stávky a odborů převládá ideologické vidění světa, demagogie a názor, že když by nestávkovali oni, tak nemá právo stávkovat nikdo.

 17. @Teo

  Tohle že je "obecná teorie stávky"? Aha… Terazky bych prosil ještě tu speciální, Einsteine. :o)

 18. Piter

  1. Až budou odbory svolávat demonstraci proti korupci, budu stát v první řadě.2. Odbory by se neměly montovat do politiky. Vláda byla řádně zvolena a komu se to nelíbí, nechť požaduje její odstoupení a nové volby, ale politika je záminka stávky je zneužití této instituce. Stávka by tedy měla mít za cíl předčasné volby a nikoli konkrétní politické cíle. A vážně čekáte, že socialisti budou méně zkorumpovaní? Pánové jako Gross a Palach si mohou s Drobilem a Kalouskem podat ruce.3. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 14.11.2002, sp.zn. CDO 2104/2001: "Skutečnost, že se někdo zúčastní stávky, jej neopravňuje k tomu, aby nad míru nezbytnou pro realizaci práva na stávku omezoval práva jiných osob." K tomu jednoznačně patří blokáda silnic.4. Stávka v dopravě jednoznačně posílí vládu a oslabí odbory, protože postiženými budou občané a vztek bude mířit na odbory a ne na vládu.

 19. Honza VII.

  Ve skutečnosti nám nevládne ani Nečas ani Kalousek, jsou to jenom figurky řízené sponzory vládnoucích stran. Sponzoři očekávají návrat investic a vláda bude jednat podle jejich pokynů (korupce nejvyššího řádu). Pokud tato vláda v důsledku stávky padne (což není cílem stávky, protože je vyhlášena proti vládním reformám) a bude vytvořena nová stávající koalicí, nic se nezmění. Pokud by nová vláda měla vzejít pověřením sestavení vlády vítězné strany z posledních voleb, opět se nic nezmění, protože verchuška ČSSD to s námi (co si budeme povídat) taky myslí upřímně. Zbývají dvě varianty řešení. V příštích volbách (předčasných nebo řádných) při zachování stávajícího společenského systému nebrat ohled na propagandu, za kterou by se nestyděl ani kulhavý Josef a volit kandidáty stran nenamočených v korupčních aférách. Výsledek by mohl být ve fungování parlamentní demokracie. Jenomže voliči jsou už tak znechuceni, že nepůjdou k volbám a v důsledku volební matematiky se zas k moci dostanou grázlové stejného ražení jako doposud. Druhá varianta zatím nepřichází v úvahu. Byla by to změna společenského systému. Na to však musejí být splněny objektivní i subjektivní podmínky od Pyrenejí až po Ural. Obeznámeni vědí o čem mluvím když řeknu, že Evropa je zaseknuta na konci 4. K-vlny.

 20. che

  [21]- tak nějak, ale ta zaseknutá 4 Kondratěvova vlna vytváří rozpor který zraje na řešení – čím víc se to bude natahovat tím to bude víc bolet – všechny jak vítěze tak poražené.Problém předčasných voleb – a socdem, ten tu byl přesně formulovaný, tragedie je že i z vlastních řad jediné dost silné alternativy k socdem se ozývají hlasy, že má nejslabší vedení za celou svou existenci. Mezi trpaslíky nevím o nikom, kdo by měl na převzetí role hegemona.Tribuna chápu – je to částečně i pocit frustrace z marasmu kolem nás, mám stejný pocit i když vím že není (v mém případě) racionální.Pravice nemůže už ze své podstaty vyprodukovat nic jiného než je současný marasmus – představa že její reformou se dá vše napravit je iluze. K současnému marasmu musí dospět už svojí podstatou – východiskem je jedině systémová změna.Obavy z hýkajícího davu má své opodstatnění, prostě víme své.

 21. blekota

  [8] [15] [21] – V tom právě vidím největší problém: Osobně se stávkou souhlasím, podporuju ji a jsem rád, že se konečně našla síla, která je schopná se těm loutkovodičům postavit. Potud OK.Ale co potom? Proběhne stávka – a co? Buď to vláda ustojí, tzn. udělá pár kosmetických změn v "nezbytných" reformách, ostří se postupně otupí, do penze se nepůjde v 70 ale v 68, u doktora se nebude platit 50 ale jen 30 … a výsledek NULA. To hlavní, co společnost ničí, totiž korupce, absence zodpovědnosti (zpětné vazby) a beznaděj, to zůstane.A nebo to vláda neustojí – a co? Neexistuje plán, co udělat v takovém případě. Přesněji řečeno, takový plán existuje, mají ho loutkovodiči. A tak se udělá pár kosmetických změn v "nezbytných" reformách … a výsledek zase NULA. To hlavní, co společnost ničí, totiž korupce, absence zodpovědnosti (zpětné vazby) a beznaděj, to zase zůstane.Tribune, tvých myšlenek jsem si vždycky vážil. Vidíš z toho nějaké východisko???

 22. mistral

  blekoto a spol.jde přece o to, tlačit na druhou stranu vrat, jak to geniálně vyjádřil národní bard F.R.ČechP.S: 50-30=20, nikoliv nula :)

 23. sax

  Ale co potom? Proběhne stávka – a co?[24] Potom nic, blekoto :o) Ukolem dnesniho statu je sam sebe dovest ke krachu, takze stavka probehne, zadluzovani pojede dal a nakonec, v posledni distanci, to budou v zoufalstvi zvoleni komunisti, kteri ovsem nebudou moci delat nic jineho, nez ho zacit rozprodavat :o)A je to tak logicke, podobne jako za privatizace: vzdy vyhraje ten, ktery sedi u jednodussi techniky vysavani zdroju.Pokud vlada bude jenom bez namahy rozdavat, bude vzdy uspesnejsi, nez ten, co se bude snazit tenhle proud zastavit.Uspesnejsi= rychleji privede stat do vyprodeje.Ted mne napada, zela v privatizacnich sentencich, jestli nahodou nejsme svedky 3 vlny privatizace. S tim, ze se tuneluje hnedle cely stat en bloc. A to zcela zamerne a systematicky, jako se to delo trebas s Poldinkou.

 24. Tribun[[openidhttp://tribun.myopenid.com/]]

  [19] Říkal jsem vám to již mockrát, ale klidně vám to zopakuji znova, @Teo: když nemáte co říct, smíte mlčet. Nikdo vás nenutí to tady číst a pak se tady projevovat. Zde platí svoboda slova a tedy i svoboda mlčení.

 25. Tribun[[openidhttp://tribun.myopenid.com/]]

  [20] Rozhodně nesouhlasím s tím, že občané nemají politikům co mluvit do řízení státu. Dvacet let to nedělali a kam jsme to dopracovali?Vadí mi směšování stávky s blokádou. Zejména vláda a přičinlivá média mluví tak, jako kdyby stávka a blokáda byly jedno a ze sporné legality blokády vyplývala ilegalita stávky. To je hloupost. Blokáda je v principu svébytná forma protestu, kterou je ovšem možno dobře využít k podpoře stávky, protože může eliminovat snahy stávkokazů (a že se takových, kteří si budou chtít u šéfů šplhnout, určitě najde dost). Velmi bych se proto přimlouval za to, aby se zřetelně odlišovalo, zda je řeč o stávce, či o blokádě.

 26. Tribun[[openidhttp://tribun.myopenid.com/]]

  [21] Souhlas. Však já také o sponzorech politických stran často hovořím jako o investorech. K ČSSD jsem také skeptický, její pasivita v současné situaci nevěstí nic dobrého. Je ovšem pravda, že stejně pasivní je i KSČM, čemuž už vůbec nerozumím.Co se voleb týče, znáte přece známý anarchistický bonmot: kdyby mohly volby něco změnit, dávno by je zakázali. Problém je v tom, že sice můžete vyměnit politiky, ale nemáte jak vyměnit byznys, který si je už jednou dokázal ochočit.Změna společenského systému je těžká a nepravděpodobná, protože současné elity mají zatím všechny trumfy v rukou: mohou vydírat, korumpovat, rozdělovat a panovat. A hlavně jim pořád poměrně dost lidí věří. Sice podle mne z velké části ze zoufalství, ale o to pevněji.

 27. Tribun[[openidhttp://tribun.myopenid.com/]]

  [23] Díky za optání, Tresinko, ale nemám. Jinak pro vás platí to samé, co pro @Tea[27].

 28. jonáš

  No ten průšvih je vždycky z toho, že si panovníci začnou na chod státu půjčovat od soukromejch zbohatlíků, místo aby jim ty prostředky zfendovali. Tim jsme se dostali tam, kde jsme .. kapitálokracie.

 29. Tribun[[openidhttp://tribun.myopenid.com/]]

  [24] Přesně tak, Blekoto. Ty sračky, ve kterých se válíme, nám se nenaházel někdo proti naší vůli, ty jsme si pod sebe nadělali sami. Máte bohužel dost zásadní pravdu v tom, že vláda programově neřeší primární problém, kterým je především korupce, následována lichvou a nezaměstnaností (obecně bídou), což všechno vede ke ztrátě sociální koherence. Pokud by se tento trend podařilo zvrátit, tak by žádné reformy ani potřeba nebyly, naopak problémy, které díky tomuto vývoji máme, žádné reformy nevyřeší.Východisko? Drobná paradigmatická změna. Úplně by stačilo otočit vektor vztahu člověk-podnikání ze současného člověk (společnost) je zdrojem pro podnikání na podnikání slouží člověku (společnosti) + změnit účelovou funkci podnikání z vytváření zisku pro podnikatele na zajišťování zdrojů pro fungování společnosti.

 30. Tribun[[openidhttp://tribun.myopenid.com/]]

  [26] Jasně, že nejsme nějakými svědky 3. vlny privatizace, Saxi – my jsme jejím předmětem. Vždyť vláda se tím ani netají, že jejím cílem je privatizovat zbytky veřejných institucí. Že tomu říká reformy, aby to tak nebilo do očí, to je jen slovíčkaření.

 31. Tribun[[openidhttp://tribun.myopenid.com/]]

  [31] Dejte mi právo tisknout a ovládat peníze státu a nesejde mi na tom, kdo píše jeho zákony. – Mayer Amsched Rotshschild, 1797

 32. jonáš

  Jenže dneska jsou ještě dál .. tvrděj že stát ty peníze "tiskne" kvůli sockám, a přitom jejich tok ovládaj ještě sofistikovaněji. Já spíš vycházel z toho, jak kdysi skončilo jihočeský panství Rožmberků, začali si půjčovat u žida .. a už to jelo.

 33. Brumla

  Zkoušel někdo z vás hledat informace jak a co se děje na Islandu a ve Španělsku ?Docela zajímavá informační blokáda o změně "občanské společnosti"…..možná že už to začalo.

 34. sax

  Ja trochu hledal, blekoto. Ve Spanelsku se hnuti rozredilo na jednotliva mesta, sem tam vypiskaji starostu, na Islandu byla si pred tydnem stavka pozemniho leteckeho perzonalu, jinak je tam selanka.Mam zato, ze i tamnejsi media delaji, ze se doma jakoby nic nedeje, je to takove informacni "pred-duseni". Rozhodne nejsou schopny obsahnou veci globalne :o)Obecnou odpoved na to, jak to vypada, najdete asi tady, Dolejsi se docela vycajchnoval:http://www.blisty.cz…t/59008.html

 35. root

  http://byznys.lidovky.cz…trhy_nevMédia jako obvykle přesně vědí jak se mají k věci správně postavit. Neregistroval jsem, že by odboráři stávkovali kvůli platům, ale to provládním pisálkům zřejmě nevadí…

 36. Tribun[[openidhttp://tribun.myopenid.com/]]

  [39] Média především přesně vědí, kdy nejlépe zahrát na strunu závisti. Kolik bere strojvůdce je důležité, jako kdyby s jistou výší mzdy zanikalo právo na stávku, ale kolik bere takový Žaluda, do toho nikomu nic není.

Komentovat můžeš, ale nikdo to nemusí číst

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s