Význam zrušení South Streamu

Výtečná a neortodoxní analýza Alexandera Mercourise o významu zrušení South Streamu přeložená a zveřejněná Zvědavcem, kterou jsem sprostě ukradl a níže uvádím pro případ, že by se na Zvědavci stala nedostupnou.

Reakce na zrušení projektu South Stream byla zajímavá a je třeba ji vysvětlit velmi pečlivě.

Abychom pochopili, co se stalo, je nejdříve nutné se vrátit ke způsobu, jakým se vyvíjely rusko-evropské vztahy v 90. letech.

Krátce, v tomto období se předpokládalo, že Rusko se stane velkým dodavatelem energií a surovin do Evropy. Bylo to období, kdy Evropa vedla „hon za plynem“, neboť se Evropané těšili na neomezené a nekonečné ruské dodávky. Byl to nárůst role ruského plynu v evropském energetickém koktejlu, co umožnilo Evropě utlumit svůj uhelný průmysl a srazit své uhlíkové emise a strkat a poučovat všechny ostatní, aby učinili totéž.

Nicméně Evropané nepředjímali, že Rusko je bude energiemi jen zásobovat. Spíše vždy předpokládali, že tyto energie budou pro ně v Rusku těžit západní energetické společnosti. To je nakonec mustr aplikovaný ve většině rozvojového světa. EU to nazývá „energetická bezpečnost“ – což je eufemismus pro dobývání energetických zdrojů v jiných zemích, vlastními společnostmi pod vlastní kontrolou.

Nikdy k tomu však nedošlo. Ačkoliv ruský ropný průmysl byl zprivatizován, zůstal z velké části v ruských rukách. Poté, co se k moci v r. 2000 dostal Putin, byl trend privatizování ropného průmyslu zvrácen. Jedním z hlavních důvodů vzteku Západu kvůli zatčení Chodorkovského a uzavření Jukosu a převodu jeho aktiv na státní ropnou společnost Rosněft bylo právě to, že to zvrátilo tento trend privatizace v ropném průmyslu.

V plynařském průmyslu proces privatizace nikdy prakticky nezačal. Vývoz plynu byl nadále kontrolován Gazpromem, který si udržoval svoji pozici státního monopolu na vývoz plynu. Od okamžiku, kdy se k moci dostal Putin, byla pozice Gazpromu coby státního ruského monopolu plně zajištěna.

Velkou část vzteku Západu na Putina lze vysvětlit zlostí Evropy a Západu kvůli jeho odmítnutí a odmítnutí ruské vlády rozbít ruské energetické monopoly a „otevřít“ (jak se tomu eufemisticky říká) ruský energetický průmysl ve prospěch západních společností. Mnohá obvinění z korupce, která jsou běžně vznášena vůči Putinovi osobně, mají vybudit dojem, že je proti „otevření“ ruského energetického průmyslu a rozbití a privatizaci Gazpromu a Rosněftu proto, že v nich má osobní podíl (v případě Gazpromu že je ve skutečnosti vlastníkem). Když člověk konkrétní obvinění z korupce vznesená proti Putinovi prozkoumá podrobně (jak jsem učinil já), stává se to rychle zjevným.

Agenda Západu donutit Rusko zprivatizovat a rozbít své energetické monopoly nikdy neskončila. To je důvod, proč Gazprom, navzdory svým klíčovým a spolehlivým službám, které poskytuje svým evropským zákazníkům, je předmětem tak velké kritiky. Když si Evropané stěžují na energetickou závislost Evropy na Rusku, vyjadřují svoji nelibost nad tím, že musí nakupovat od jediné ruské státní společnosti (Gazprom), místo od svých vlastních společností působících v Rusku.

Tato nelibost existuje zároveň s přesvědčením, v Evropě velmi zakořeněným, že Rusko je nějak závislé na Evropě coby zákazníkovi pro svůj plyn a coby dodavateli finančních zdrojů a technologií.

Tato kombinace nelibosti a nadměrné sebedůvěry je to, co stojí za opakovanými evropskými pokusy uzákonit v Evropě energetické záležitosti tak, aby to donutilo Rusko „otevřít“ svůj energetický průmysl.

Prvním pokusem byla tak zvaná Energetická charta, kterou Rusko podepsalo, ale nakonec odmítlo ratifikovat. Posledním pokusem EU je tak zvaný Třetí energetický balíček.

Ten je předkládán jako prokonkurenční a protimonopolní zákon EU. Ve skutečnosti, jak všichni vědí, je cílený na Gazprom, který je monopolem, ačkoliv evidentně ne evropským.

To je pozadí konfliktu kvůli South Stream. Úřady EU trvaly na tom, že South Stream se musí podvolit Třetímu energetickému balíčku, dokonce i přesto, že Třetí energetický balíček vznikl až po uzavření rámcových dohod o South Stream.

Podvolení se Třetímu energetickému balíčku by znamenalo, že ačkoliv by Gazprom dodával plyn, nemohl by vlastnit nebo kontrolovat plynovody, kterými plyn dodává.

Pokud by s tím Gazprom souhlasil, uznal by pravomoc EU nad svými operacemi. V tomto případě by bezpochyby čelil řadě dalších požadavků na další změny ve svých provozních metodách. Nakonec by to vedlo k požadavku na změnu struktury energetického průmyslu v samotném Rusku.

To, co se právě stalo, není nic jiného, než že Rusové řekli ne. Místo aby pokračovali v projektu za podvolení se evropským požadavkům, což Evropané očekávali, Rusové, k údivu všech, místo toho celý projekt zrušili.

Toto rozhodnutí bylo zcela neočekávané. Ve chvíli, kdy toto píšu, je éter plný vzteklých stížností z jihovýchodní Evropy, že se s nimi nikdo neporadil, nebo že nebyli o tomto rozhodnutí informováni předem. Několik politiků na jihovýchodě Evropy (obzvláště v Bulharsku) se zoufale drží ideje, že ruské oznámení je bluf (není) a že projekt lze stále ještě zachránit. Protože Evropané tíhnou k víře, že Rusové k nim coby zákazníkům nemají alternativu, nebyli schopni toto rozhodnutí předjímat a nyní ho nemohou vysvětlit.

Zde je důležité vysvětlit, proč je South Stream pro země jihovýchodní Evropy a evropskou ekonomiku jako celek důležitý.

Ekonomiky celého jihovýchodu Evropy jsou ve špatném stavu. Pro tyto země byl South Stream životně důležitou investicí a infrastrukturním projektem, zajišťujícím jejich energetickou budoucnost. Navíc tranzitní poplatky, které sliboval, by byly velkým zdrojem cizí měny.

Pro EU je klíčovým to, že závisí na ruském plynu. O hledání alternativních dodávek se toho v Evropě hodně namluvilo. Pokrok v tomto směru byl, řečeno decentně, malý. Zkrátka a dobře alternativní dodávky, které by množstevně mohly nahradit plyn, který Evropa dostává z Ruska, neexistují.

Vedly se jisté odvážné řeči o dodávkách amerického zkapalněného zemního plynu, který by nahradil plyn dodávaný plynovody z Ruska. Nejen, že je takový americký plyn ze své podstaty dražší, než ruský plyn z plynovodů, čímž by to mělo silný dopad na evropské spotřebitele a poškodilo by to evropskou konkurenceschopnost. Ale je nepravděpodobné, že bude k dispozici cokoliv v potřebném množství. Mimo tlumící efekt současného propadu ceny ropy na americký břidlicový průmysl, budou, na základě historických údajů, USA coby nenasytný spotřebitel energií spotřebovávat většinu, či veškerou energii z břidlic, kterou produkují. Je nepravděpodobné, že budou schopny toho do Evropy mnoho vyvézt. Potřebná zařízení stejně neexistují a jistou dobu existovat nebudou, pokud vůbec kdy.

Další možné zdroje plynu jsou problematické, při nejmenším. Produkce plynu v Severním moři padá. Dovozy plynu ze severní Afriky a Perského zálivu nebudou pravděpodobně dostupné, a rozhodně ne v potřebném množství. Plyn z Íránu není dostupný z politických důvodů. Zatímco toto by se mohlo případně změnit, je otázkou, kdy se Íránci (stejně jako Rusové) rozhodnou přesměrovat své energetické toky na východ, do Indie a Číny, místo do Evropy.

Ze zjevných geografických důvodů je Rusko logickým a nejlevnějším zdrojem plynu pro Evropu. Všechny alternativy znamenají ekonomické a politické náklady, které je činí neatraktivními.

Problémy EU s nacházením alternativních zdrojů plynu byly drsně odhaleny debaklem tak zvaného dalšího projektu plynovodu Nabucco, který měl přivést do Evropy plyn z Kavkazu a střední Asie. Ačkoliv se o tom mluvilo roky, nakonec se ani nerozjel, protože nikdy nedával ekonomický smysl.

Mezitím, zatímco Evropa mluví o diverzifikaci svých dodávek, je to Rusko, kdo ve skutečnosti uzavírá smlouvy.

Rusko uzavřelo klíčovou smlouvu s Íránem, v rámci které půjde íránská ropa výměnou za ruské průmyslové zboží. Rusko se také dohodlo na velkých investicích do íránského jaderného průmyslu. Pokud a kdy budou evropské sankce vůči Íránu zrušeny, není známo, ale pokud, tak Rusové tam už budou. Rusko právě uzavřelo obrovskou smlouvu na dodávky plynu Turecku (více o tom níže). Tyto dohody zastiňují dvě obří dohody, které Rusko uzavřelo letos na dodávky plynu Číně.

Ruské energetické zdroje jsou obrovské, ale nejsou nekonečné. Druhá smlouva uzavřená s Čínou a smlouva právě uzavřená s Tureckem přesměrovávají do těchto dvou zemí plyn, který byl předtím vyčleněn pro Evropu. Objem plynu ve smlouvě s Tureckem téměř přesně odpovídá objemu plynu, který byl předtím zamýšlen pro South Stream. Kontrakt s Tureckem nahrazuje South Stream.

Tyto smlouvu ukazují, že Rusko učinilo letos strategické rozhodnutí přesměrovat své energetické toky mimo Evropu. Ačkoliv bude nějakou dobu trvat, než se plný efekt projeví, důsledky jsou pro Evropu pochmurné. Evropu čeká závažný nedostatek energie, který bude schopna kompenzovat jen tehdy, když nakoupí energie za vyšší ceny.

Tyto ruské dohody s Čínou a Tureckem byly kritizovány, či dokonce zesměšňovány kvůli tomu, že pro Rusko znamenají nižší cenu za plyn, než kterou platí Evropa.

Skutečný rozdíl v ceně není tak velký, jak někteří tvrdí. Takováto kritika stejně přehlíží fakt, že cena je jen jednou částí obchodních vztahů.

Přesměrováním plynu do Číny Rusko upevňuje ekonomické vazby se zemí, kterou nyní považuje za svého klíčového strategického partnera a která má (či brzy mít bude) největší a nejrychleji rostoucí ekonomiku na světě. Přesměrováním plynu do Turecka Rusko konsoliduje své vzkvétající vztahy s Tureckem, jehož je nyní největším obchodním partnerem.

Turecko je klíčovým potenciálním spojencem Ruska, kdy konsoliduje pozici Ruska na Kavkaze a v Černém moři. Je to také země s 76 miliony obyvatel a rychle rostoucí ekonomikou o velikosti 1,5 bilionu dolarů, která se za posledních dvacet let neustále EU a Západu odcizovala a vzdalovala.

Přesměrováním plynu pryč z Evropy po sobě Rusko oproti tomu zanechává trh pro svůj plyn, který je ekonomicky stagnující a který (jak letošní události ukázaly) je nenapravitelně nepřátelský. Nikdo by neměl být překvapen, že Rusko ze zřeklo vztahů, ve kterých dostává od svého bývalého partnera nekonečný proud hrozeb a nadávek, doplňovaných o moralizující ponaučování, politické vměšování, a nyní sankce. Žádné vztahy, obchodní či jiné, takto fungovat nemohou a vztahy mezi Ruskem a Evropou nejsou výjimkou.

Neřekl jsem nic o Ukrajině, protože můj názor má na tuto záležitost jen malý vliv.

South Stream byl poprvé zplozen kvůli neustálému zneužívání své pozice tranzitního státu Ukrajinou – což bude pravděpodobně pokračovat. Je důležité říct, že tento fakt byl uznán v Evropě, stejně jako v Rusku. A proto, že Ukrajina setrvale zneužívá své pozice tranzitního státu, měl projekt South Stream chabou formální podporu EU. V podstatě EU potřebuje obejít Ukrajinu, aby si zajistila své energetické dodávky stejně tak, jako Rusko chtělo trasu kolem Ukrajiny, aby se ji vyhnulo.

Přátelé Ukrajiny ve Washingtonu a Bruseli z toho nikdy neměli radost a neustále lobbovali proti South Stream.

Vtip je v tom, že to bylo Rusko, kdo u South Stream vypálil rybník, když mělo možnost v něm pokračovat po přijetí podmínek Evropanů. Jinými slovy, Rusové považují problémy představované Ukrajinou coby tranzitní zemí za menší zlo, než podmínky, které EU přifařila k South Stream.

Výstavba South Stream by trvala roky a jeho zrušení nemá proto na současnou krizi na Ukrajině žádný vliv. Rusové se rozhodli, že si mohou dovolit ho rušit proto, že se rozhodli, že budoucnost Ruska je v prodeji jeho energií Číně a Turecku a dalším státům v Asii (další plynové dohody jsou na spadnutí s Koreou a Japonskem, a možná i s Pákistánem a Indií), místo Evropě. Vzhledem k tomu, že tomu tak je, ztratil South Stream pro Rusko půvab. To je důvod, proč místo aby přijali evropské podmínky, tak Rusové svým typicky přímým způsobem projekt zarazili.

Tím vzali Rusové Evropany za slovo. Nejen, že Rusko není závislé na Evropě coby svém energetickém zákazníkovi, ale je to Evropa, která si znepřátelila, pravděpodobně nenapravitelně, svého klíčového ekonomického partnera a dodavatele energií.

Než to uzavřu, chtěl bych nicméně nejdříve říct něco o těch, kteří na tuto záležitost doplatili nejvíc. A to zkorumpovaní a nekompetentní političtí trpajzlíci, kteří předstírají, že jsou vládou Bulharska. Pokud by tito lidé měli aspoň špetku důstojnosti a sebeúcty, řekli by Evropské komisi, když jim předložila Třetí energetický balíček, aby s tím táhla. Pokud by Bulharsko dalo najevo svůj záměr protlačit projekt South Stream, není pochyb, že by byl vybudován. Samozřejmě, že by v EU byly obrovské hádky, že Bulharsko otevřeně odvrhlo Třetí energetický balíček, ale Bulharsko by jednalo ve svém národním zájmu a nemělo by v EU nedostatek přátel. Nakonec by to probojovalo.

Místo toho, pod tlakem individuí, jako senátor John McCain, se bulharské vedení zachovalo jako provinční politici, kterými jsou, a pokoušelo se běžet zároveň se zajícem EU a ruskými honicími psy. Výsledkem této imbecilní politiky je uražení Ruska, historického spojence Bulharska, zatímco to vedlo k zajištění toho, že ruský plyn, který mohl proudit do Bulharska a zemi přeměnit, bude místo toho proudit do Turecka, historickému nepříteli Bulharska.

Bulhaři nejsou jedinými, kdo jednal tímto zbabělým způsobem. Všechny země EU, dokonce i ty s historickými vazbami na Rusko, podpořily různé sankční balíčky EU vůči Rusku, navzdory pochybám, které vyjádřily ohledně této politiky. Vloni Řecko, další země se silnými vazbami na Rusko, zrušilo dohodu o prodeji své plynárenské společnosti Gazpromu, protože EU ji neschvalovala, ačkoliv to byl Gazprom, kdo nabídl nejlepší cenu.

To ukazuje na širší poučení. Kdykoliv Rusové jednají způsobem, jako právě teď, Evropané reagují zmatením a vztekem, kterého je všude vůkol nyní spousta. Politici EU, kteří činí rozhodnutí vyvolávající tyto ruské kroky, chovají, zdá se, víru, že zatímco je pro EU dobré sankcionovat Rusko dle libosti, Rusko nikdy neučiní totéž vůči EU. Když to Rusko učiní, nastane úžas, vždy doprovázený záplavou prolhaných komentářů o tom, jak se Rusko chová „agresivně“, nebo „v rozporu se svými zájmy“, či že „utrpělo porážku“. Nic z toho není pravda, jak zuřivost a vzájemné obviňování se lomozící nyní v kuloárech EU (o čemž jsem dobře informován) dokládá.

V červenci se EU snažila ochromit ropný průmysl Ruska tím, že uvalila sankce na vývoz vrtných technologií do Ruska. Tento pokus zcela jistě selže, neboť Rusko a země, se kterými obchoduje (včetně Číny a Jižní Koreje) jsou zcela jistě schopné vyrábět tyto technologie sami.

Naopak, prostřednictvím dohod, které letos uzavřelo s Čínou, Tureckem a Íránem, to bylo Rusko, kdo uštědřil zničující ránu energetické budoucnosti EU. Za pár let začnou Evropané zjišťovat, že moralizování a zastrašování má svoji cenu. Bez ohledu na to, tím, že zrušilo South Stream, uvalilo Rusko na Evropu ty nejúčinnější sankce, které jsme letos viděli…


 

The Importance Of The Cancellation Of South Stream vyšel 3. prosince 2014 na vineyardsaker.blogspot.co.uk. Překlad v ceně 956 Kč Zvědavec.

35 komentářů: „Význam zrušení South Streamu

 1. V zásadě to sedí. Nám nezbývá než se zájmem sledovat, jak drahá eurokomis z téhle šlamastiky vybruslí. Bylo by to k popukání, kdyby to nebylo zároveň tak smutné. Politické důsledky ale mohou být docela fatální – včetně velice centrifugálních tendencí jednotlivých členských států EU. Pro eurooptimistu smutná doba.
  No, pěkný víkend – esli von není nějaký ten advent, že…

  1. Viz Maďarsko. Tohle je snad nejsymptomatičtější okamžik, když USA kárá Maďarsko za to, že není dostatečně EU-oriented.

 2. Tak předně. Levičáci se bouří proti zamezení nadvlády nám spotřebitelům cizího monopolu?! Odkdy?! Když si tady levice stěžuje na údajné monopoly nadnárodních automobilek (není více konkurenčnějšího prostředí něž je dnes automobilový průmysl), protože prý globalizace toto umožňuje (co je pak zásobování  Ruska plynem na vzdálenost 5000km na Západ a ještě dále na východ, kdy jeden stát o penetruje svými dodávkami spotřebitele na dvou kontinentech, než globalizace?) tak státní monopol státu, kde o stavu obchodních dodávek rozhoduje vláda, která jedná ideologicky, politicky a tedy leckdy nepřátelsky (co se stane, až tam zvítězí nějaký Stalino-Dugin, Žirinovskij nebo Kadyrov?) namísto soukromého majitele, kterému jde jen o zisk a tedy o obchod? 

  Nebo si levice myslí, že zničení kapitalismu vede skrz ideologickou oligarchizaci státně korporativistické diktatury země, která  vykazuje ty nejhorší varianty kapitalismu z dob přelomu předminulého a minulého století anebo 30.let v USA za dob Caponeho a Bugsy Siegela.?! 

  Dále. Evropa je svoji kupní silou živitelem Ruska. Dokud nebude mít Čína HDP jako EU a ne 3x menší jako dnes, pak snad mají podobná trapně silácká prohlášení nějakou relevanci, jinak jsou směšná. Stejně jako zastrašování silou země se 150 mil. obyvatel, jejichž zdravotní a mentální kondice je značně pošramocena mírou kvality indexu lidského rozvoje na úrovni bídy  (cca 10x více než vyspělé státy EU) a kteří čítají (jen země NATO mají necelou miliardu obyvatel, připočteme-li k tomu země se západem vojensky spolupracující jako třeba JAR, Mexico nebo Kolumbie jsme hned na 1,2 miliardy) 

  Závěrem. A kdo si myslí, že Rusko může něco prodávat „levně“ a že určuje za kolik bude prodávat tomu, koho (prý byl Jižní potok  pro Jih Evropy „výhodný“:-) bude mít rádo lépe, netuší, že to není Rusko ale ten hnusný trh, který jen tento rok na poklesu cen ropy vyhnal z kapes dolarových reserv kolem 200mld. USD a sankce doposud asi 150mld. Jen za 6 měsíců. Za rok se při ceně nafty za barel kolem 65USD (Rusko potřebuje aby na ní neprodělávalo cenu 105USD/barel) pak kecy o ztrátě „levnosti“ ruského plynu jsou jen laciná propaganda. USA zvýší frackovací těžbu, a ruský plyn se stane cenově asi tak zajímavou surovinou jako cena písku v subsaharské Africe-). Krom posledního, že už brzy budou ropa i plyn bezcennými surovinami i z hlediska jejich technické využitelnosti z hlediska ekonomické efektivity.

  „Evropská Unie je z 25 % závislá na ruském plynu a ropě, nicméně když tento problém obrátíme – ruský státní rozpočet je naopak ze 60 % navázaný na příjmy z prodeje nerostných surovin. Přes 40 % prostředků získaných z exportů získává Rusko z vývozu energetických komodit, z nichž většina směřuje právě do zemí osmadvacítky. EU v roce 2013 do Ruska vyvezla zboží za více než 123 miliard eur, z EU a US/Kanady Rusko naopak získalo příjmy  asi 300mld. za vyvoz nerostných surovin. 

  http://www.euroactiv.cz

  1. Jste první, koho vidím, že HDP sčítá za celou EU, to nedělá ani Eurostat, který jinak do HDP počítá i prostituci a obchod z drogami, aby mu to jakž takž vycházelo. Ale ani potom vám to nevychází, protože když si to najdete (10 sekund s Googlem na první dobrou), tak HDP celé EU = 16 a Číny = 8, což rozhodně není trojnásobek, a když k tomu připočtete ještě trend, kdy EU stagnuje, zatímco Čína pořád, byť s bídou, roste, pak mi ve vašem případě vychází, že přání je opět otcem myšlenky.

   A cenu ropy neurčuje žádná trh, ale OPEC, dominantně Saúdové, kteří ji teď uměle drží dole ve snaze zruinovat .

   1. Spravne je pocitat hdp per capita, protoze zdroje ktere na vytvoreni nejakeho produktu potrebuji, je mym nakladem ktery musim „uzivit“ nevim jak dobre „ziveni“ jsou cinane a jestli vy byste tento „vyzivovaci standard“ sam akcptoval, ale pak je rozdil vice nez trojnasobny. Vezmu-li do pomeru hdp USA a Ciny na hlavu, bude to jeste vic. Dolar jako obchodni menovou jednotku nikdo ze soudruhu nemusi akceptovat. Mohou prejit na rubl. Jenze ten je asi tak stabilni jako Marka za Vymarske republiky a vsichni, vcetne narodne povznesenych Rusu, se jej dneska zbavuji. A nakupuji co? Svycarke franky, libry nebo snad yeny? Kdepak zase jen ty dolary. Zradci jedni hloupi. Neco tak nevyhodneho preci nikdo nemuze udelat…..

  2. Ota zřejmě nečetl celý Mercourisův elaborát: On totiž vidí jen ekonomiku Evropy jako živitele Ruska. Mercouris přece říká, že Rusové přesměrují své energonosiče do Turecka a centrální a východní Asie. Tam žije několikrát více spotřebitelů než v EU. To Ota svými ideologickými očima nechce vidět. Mercouris přece jasně říká, že plyn plánovaný pro South streem poteče do Turecka. Plyn do Číny, která je třikrát lidnatější než EU, také nebere v úvahu. Na obzoru jsou další smlouvy s vyspělým Japonskem a Jižní Koreou. Ota tohle zatvrzele nechce vnímat. Nehodí se to do jeho ideologie. Myslím, že svět tvoří jen Evropa a Severní Amerika. No, nechme ho při tom.Je beznadějně slepý.

 3. Brát plyn a cokoliv z Ruska by znamenalo podřídit se ruskému carovi a dodávky by vlastně pak záležely na tom, jak se ruský car zrovna vyspí. Mám na mysli hlavně ceny a množství. Jelikož plyn, ropa a další suroviny jsou strategická komodita, napojení na South Stream by de-facto znamenalo zříci se velké části své suverenity. Pro někoho jako Tribuna je podřízení se ruskému carovi naprosto v pořádku, ale pro většinu asi těžko…

  1. V tom se shodneme. Není dobré být vazalem kohokoliv. Jakou navrhujete alternativu?

   1. Někdo koukám nedocenil lehkou judistickou ironii: jaká alternativa? Žádná není.

    1. Nekteri maniaci radsi umrznou, nez aby se ohrali s Putinem. A vydavaji to za mravni etalon.
     Nejen staty chteji valku, ale i hodne (mozna vetsina) lidi, predevsim tech emocne vrtakych, se silnym egem a jeste silnejsim superegem, kteremu uniknou jen tak, ze regreduji do infantilni emocni slasti :o)
     To je co? :o)

     1. :) „Silné“ superego (svědomí, mravnost, intuice) vás nikdy nepřivede k válce, to je protimluv. Silné je v úvozovkách, protože jde vlastně o vaši schopnost je vnímat. Čím snazší je váš přístup k intuici, tím jste větší pacifista. A státy válku nechtějí nikdy, vždycky jen někteří lidé, pro které je to výhodné a dokážou o její nutnosti přesvědčit ostatní.

  2. Putin už ukázal, že rád používá dodávky plynu coby nástroje uplatňování svého vlivu v zahraničí.

   Kdo by ještě dnes věřil Rusku, když je tato země schopna okupovat svého souseda, kterému slíbila, že bude chránit jeho hranice?

    1. Problémy vidím hned dva. Jednak není pravda, že by Spojené státy někoho vydíraly skrze armádu nebo dolar, ale především neospravedlňuje jednoho, pokud stejný prohřešek dělá jiný. Aneb „vy zase mlátíte černochy…“.

     1. Tak se to sice říká, ale pokud se to i praktikuje, tak důsledek je ten, že jedna strana vždy vyhrává „by default“ kontumačně. A je celkem jedno, která to je, problém je, když je to pokaždé ta samá.

   1. Takovéto prohlášení se předkládá bez jakéhokoliv důkazu o něčem takovém. Jistěže bychom s našimi sofistikovanými satelity, které mohou z vesmíru číst poznávací značky na autě, mohli mít videa a obrázky takovéto ruské invaze. Žádný nebyl předložen. US vláda neposkytla vůbec žádné důkazy, že by snad Ruská armáda na Ukrajině byla.Co se týče ruského porušení ukrajinské suverenity, proč to nebylo porušením ukrajinské suverenity, když se US účastnily svržení v této zemi zvolené vlády, jak k němu došlo v únoru? Všichni jsme přeci slyšeli ty nahrávky, jak se činitelé ministerstva zahraničí spikli s US velvyslancem na Ukrajině ke svržení vlády. Slyšeli jsme US náměstkyni ministra zahraničí Victorii Nuland chvástající se, že US už utratily 5 miliard $ za změnu režimu na Ukrajině. Proč tohle bylo OK? Ron Paul

  3. četl jste ten článek moralisto ?
   Takže jaké je Vaše řešení ? Břidlicový plyn z USA nebo prostě v zimě mrznout ? Hlavně že budeme „svobodní“ … :/

  4. Také ještě můžeme žít ze vzduchu. Proč ne, vždyť i naše teplárny mohou běžet na pránu. Upřímně, raději budu závislý na jistých dodávkách z Ruska, které nechce být celoplanetárním tyranem, než nejistých z USA, které se jím být snaží.

   1. Kdo chce být celoplanetárním tyranem?
    Země, která dává ze svého rozpočtu ze všech států na světě nejvíc peněz na humanitární pomoc v zahraničí, nebo země, která vyslala jako jediná na orbitu válečný satelit schopný ničit ostatní satelity?
    Země, která je nejčastějším cílem uprchlíků z celého světa, nebo země, která porušuje lidská práva a kde je novinařina jednou z nejnebezpečnější profesí na světě?
    Země, která produkuje nejvíce patentů na léky, nebo země, která má více jaderných střel než všechny ostatní státy dohromady?
    Země, která je vždy na místě jako první, pokud dojde k nějaké přírodní katastrofě, nebo země, která posílá své vojáky do sousedních zemí, aby je připravily na anexi?

    1. Nepleťte si humanitární pomoc s humanitárním bombardováním a dotacemi pro pátou kolonu. Ale i kdybyste měl pravdu, naprostá většina potřeba humanitární pomoci na světe je vyvolána zahraniční politikou USA. Každý mince má dvě strany a každý chléb je o dvou kůrkách. Je snadné vidět to, co vidět chcete, když tu druhou stranu ignorujete.

     1. To může prohlásit s prominutím jenom hlupák, který věří tomu, že Američané vynalezli AIDS, ebolu, způsobují zemětřesení, erupce sopek apod. Není to tak dávno, co právě naši zemi Američané osvobozovali a Rusové zotročovali.

     2. Tak teď nevím, kdo je tady hlupák. Ale budu-li vycházet z toho, že hlupák se pozná tak, že věří, pak bych si asi uměl vybrat.

     3. Z toho si nic nedělejte pane Tribun – za dalších 25 let se bude věřit že Američani osvobodili naši zem až do Bratislavy :)
      A vůbec je zajímavé jak lidé rozlišují mezi „Američani“ a USA…holt pro některé lidi žijí v Americe jenom Američani :)

     4. Věřte si, čemu chcete, ale dokud budete tvrdit, že Američané jsou celoplanetárním tyranem, tak za hlupáka budete. Minimálně dokud budete k nadávání na USA používat internet, vynález armády USA.

     5. Chtějí být a již téměř jsou hegemonem – a odtud jiná cesta než k tyranii nevede. Tyranie cukrem možná není tak nápadná a bolestivá, jako tyranie bičem, ale je stejně totalitární.

     6. ale prdlajs. To může prohlásit ten, kdo má po stranách nosu oči a v lebce nemá ideologicky nasráno. Ten, kdo vidí, že Usáci nejprve daný kout světa totálně rozbordelí a pak tam začnou s velikou pompou poskytovat humanitární pomoc

     7. Nemyslim, ze by pojem „pata kolona“ patril do demokratickeho pojeti politiky. Ten pouzivaji predevsim diktatori a autoritarsti vudci, co se boji o moc a co si osobuji monopol na politicke smerovani zeme. I vy byste se svym ladenim svych clanku mohl byt soucasnym rezimem oznacen, navic prijimal-li byste zahranicni dary na provoz sveho blogu, patrne byste musel byt smiren s tim, ze vam tato cinnost bude znemoznena absolutne pravem. Tedy pokud pojem „pata kolona“ jako opodstatneny neaplikukujete jen pro jeden ideologicky smer, jehoz jste sam zastancem a ideovym protivnikum byste jej zapovidal. Demokracie smi byt slovem a pismem „rozvracena“ paklize se nejedna o vyzvy k nasili ci rasove, nabozenske ci tridni nesnasenlivosti. Neverim, ze byste sam chtel zit v zemi, ktera by takto postupovala, paklize byste nemel jistotu, ze se nikdy nemuze stat, ze se vy sam se nedostanete do role oponenta daneho rezimu. A to by pro demokraticke rezimy nikdy platit nemelo. Coz samozrejme neznamena, ze by neexistoval typ rezimu s jehoz principem fungovani byste nebyl natolik spokojen, ze by u vas jeho kritika nikdy nepripadala do uvahy a nemohl jste mit sam zajem tem, co s nim nrsouhlasi se proti nemu demokraticky vymezovat. Pak byste ale nebyl demokratem a ani sympatizantem tohoto druhu politickeho a statopravniho usporadani.

     8. Pátá kolona je jen metafora, ale myslím že všeobecně srozumitelná. Zde na blogu jsem vypnul i reklamy, jenom proto, abych se vyhnul podezření, že mě někdo platí. Hlavně sám pro před sebou, abych nebyl v pokušení, nedělám si iluze, že bych tak mohl zastavit někoho, kdo mi chce (má za úkol) nasadit psí hlavu. Mimochodem co vy a výzvy k násilí a nesnášenlivosti národností či civilizační? Nechci vám křivdit, ale myslím, že s tou problém nemáme.

     9. Nenavist k narodnosti by musela byt explicitne z nejakeho textu patrna. Jestli nesouhlasim s rezimem daneho statu, neni to nenavist k jejich narodu resp.narodnosti. Tuto nuanci neumi vetsina tech, co mluvi cesky prilis rozlisit a ti, co se vymezuji primo vuci nejakemu narodu jako treba k Ukrajincum (nekteri dokonce nepripousteji, ze by takovy mohl existovat) nerozlisuji, ze mit statni prislusnost byt Ukrajincem nemusi znamenat byt prislusnikem take ukrajinskeho naroda. Obvykle ti, co naopak nemohou prijit na jmeno Americe, tak je ani nezajima, kdo z nich svuj puvod definuje tim, kde se narodili jeho rodice, kteri do USA prisli treba jen nedlouho predtim nez se on sam v te Americe narodil. Ale to vy jiste dobre vite, a ja bych vas nepodeziral, ze nemate rad Americany.

      Definovat pak socialne podminenou xenofobii, ci snad otevrenou nenavist k bohatym, na druhe strane pak socialne slabym, profesne treba k podnikatelum, intelektualum ci delnikum byva jen z verbalniho projevu jeste tezsi. I kdyz tu slychame pausalizujici definice skupin osob jako je prazska kavarna, socialne neprizpusobivi, i kdyz se vseobecne vi, jakou socialni skupinu stran jejich postaveni ve spolecnosti a cim je vymezovana, dotycni mysli.

      To jestli odmitate sponzoring, reklamni ci donatorsky je vase vec. Vzdy se najdou taci, co si za nejakou podporou nejakeho svetonazoru ci jen konkretni politiky nedokazou priradit jinou motivaci nez zistnost “ prace v necim zoldu“:-)

     10. Nenechte se zmást národním obrozením, které víceméně položilo rovnítko mezi národ a etnický původ. Národ jakožto vynález francouzské revoluce je konstrukt výsostně politický a defacto znamená stát a režim, ovšem se sakrální omáčkou.

  5. Leho, další slepec. On nechce vidět, že Rusové ačkoliv jim Evropa nadává a haní jak jen může,tak plní(!!!) svoje závazky. Kdyby nezačala Evropa v područí USA vyhlašovat sankce, Rusové by nic podobného nevyhlásili. Aby to zastavili, museli konat! Proč najednou v EU je ten poprask, když Rusům došla trpělivost se South Streemem a přesměrují plyn na jih a východ? Škoda slov hlupákům!

   1. no, nevím, von ten rusák zase tak moc spolehlivej není. Představte si, že se krapet ošívá dávat další plyn Ukrajině. A to mu Ukrajina dluží za faktury splatné ani ne před rokem a půl :-)

Komentáře nejsou povoleny.