Frajer, nebo hrdina?

Bývalý vojenský lékař, mj. velitel 11. polní nemocníce v Afghánistánu, pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel, se rozhodl na protest proti NATO požádat o „odejmutí vyznamenání z  vojenských operací AČR pod hlavičkou NATO“. Včera o tom napsaly Parlamentní listy – a tím to zhaslo, všude jinde ticho po pěšině. Lidovky nic, Novinky nic, Dnes nic, Aktuálně nic… žádný div, taková zpráva se dnes nehodí, je příliš rušivá, kazí obraz Čechů jako k NATO loajálních a k Rusku nepřátelských. Na druhou stranu, kdyby se začalo o Obrtelově gestu psát ve velkém, udělají z něj noviny blázna, hlupáka, nevzdělance, zrádce a raritu. Toho rizika, že bude zesměšněn, zdiskreditován a korunován obludnou psí hlavou, si musel být Marek Obrtel vědom, a přesto do toho šel napsal ministru obrany a vládě otevřený dopis. V dnešní rozjitřené a vybičované atmosféře to není jen frajeřina, ale odvaha srovnatelná minimálně s tou, kterou si před lety žádal podpis pod Chartou 77.

Vážený pane ministře,

z důvodů, o kterých se rozepisuji v přiloženém třístránkovém dopise, který je součástí tohoto dokumentu, Vás žádám o odejmutí vyznamenání z  vojenských operací AČR pod hlavičkou NATO.

Děkuji Vám za pochopení a důrazně Vás žádám o Vaše souhlasné stanovisko.

Pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel
v.r.

Vracím  válečná  vyznamenání, protože se hluboce stydím za to, že jsem sloužil zločinecké organizaci, jakou je NATO v čele s USA, a jejím zrůdným zájmům po celém světě.

Chci tímto svým gestem také  jednoznačně vyjádřit svůj naprostý nesouhlas s politikou USA, uplatňovanou vůči Rusku, zemím EU a všem svobodným a suverénním zemím světa nyní i v minulosti a zejména s jejími důsledky.

Chci také tímto demonstrovat nesouhlas s postupem vlády ČR a ostatních kompetentních orgánů v otázkách přístupu k dezinformačním kampaním a záměrnému informačnímu embargu na klíčové události ve vztahu k současné geopolitické a vojenské situaci ve světě, přičemž viním všechny odpovědné subjekty také za naprostou nečinnost v otázkách zabránění vzniku globálního konfliktu (zejména) mezi USA a Ruskem na území Evropy.

V neposlední řadě chci tímto skutkem podpořit prezidenta republiky, Miloše Zemana, v jeho úsilí o objektivní pohled na stěžejní otázky vnitro i mezinárodně-politické a v jeho boji „proti všem“ za zachování suverenity a identity českého národa a jeho globální bezpečnosti.

Vystudoval jsem Vojenskou lékařskou akademii a stal se vojenským lékařem s diplomem Univerzity Karlovy v Praze, jsem podplukovníkem AČR v záloze a během činné služby jsem léta vykonával i jedny z nejvyšších postů ve zdravotnické službě armády, vždy na tabulkových místech s plánovanou hodností plukovník.

Mezi ty nejvýznamnější pak patřil post velitele kontingentu AČR v Afghánistánu a náčelníka 11. polní nemocnice AČR tamtéž, zástupce velitele operačního velitelství vojskové zdravotnické služby, nebo významné funkce v rámci Sekce vojenského zdravotnictví Generálního štábu AČR.

Během mé kariéry jsem v rámci vojenských operací poznal problematiku Bosny a Hercegoviny a dalších zemí bývalé Jugoslávie, Afghánistán, velmi krátce také problematiku Iráckého konfliktu, ale zejména pak Kosovo.

Službu jsem vykonával vždy nejlépe, jak bylo v mých silách, v souladu s mým přesvědčením, že takové činnosti nelze „dělat napůl“….

Již zde jsem ale, zejména v souvislosti s konfliktem v Kosovu pojal podezření, že naše cesta (působení v bojových uskupeních pod hlavičkou NATO), není správná…….

Vždy, když jsem dospěl k pocitu, že „cosi není v pořádku“, utěšoval jsem se tím, že pracuji jako lékař a mým posláním je pomoc nemocným, raněným a zasaženým včetně místního obyvatelstva všude tam, kde naše jednotky působily. Tato slabá útěcha mi ještě několik let bránila v tom, abych naplno prohlédl a pochopil, že to, co dělá NATO, ale zejména USA, v mnoha zemích celého světa, je nejvyšší stupeň zvrhlosti a opojení mocí, ale především jde o účelově vykonstruované konflikty a zejména záminky k jejich spuštění a americká imperialistická politika v nich nezná hranic. Každý, kdo se jakkoliv postaví na odpor mocenským zájmům USA, byť by tím hájil identitu, ekonomiku a suverenitu svého národa, musí být „vymazán z mapy světa“.

S mezinárodní politikou USA se dlouhodobě nemohu ztotožnit a poté, co jsem se aktivně začal zajímat o kořeny, podstatu, průběh a důsledky akcí, vedených od druhé světové války organizacemi a strukturami USA po celém světě, ji naopak zásadně odsuzuji. Pro mne má jednoznačně podobu bezohledného, zištného a nenasytného imperialismu, který se nezastaví před nikým a před ničím. Jejími důsledky jsou pak především „spálené země“ a miliony mrtvých po celém světě. Příčinou jsou mocenské zájmy světového hegemona a dnes také zoufalá snaha o zabránění definitivního krachu amerického impéria (který je však standardními prostředky neodvratný, což je pro Evropu a lidstvo tou největší skutečnou, avšak tak málo zmiňovanou hrozbou).

Ať jsem sloužil kdekoliv na světě, nikdy jsem se nevyhýbal kontaktu s místním obyvatelstvem, ať už šlo o kontakty v rámci poskytování zdravotní péče a nebo o prosté rozhovory v rámci náhodných setkání a nebo vzájemných návštěv. Z toho důvodu jsem nikdy nebyl odkázán pouze na informační zdroje blízké NATO, ale byl jsem schopen situaci analyzovat a posuzovat ze všech možných úhlů pohledu. V zemích bývalé Jugoslávie jsem měl navíc tu výhodu, že jsem v krátké době zvládl i místní jazyk na takové úrovni, abych byl schopen základní komunikace. Toto všechno mi mimo další aspekty umožnilo pochopit a přesvědčit sám sebe o naprosté nesmyslnosti a mnohdy zrůdnosti počínání NATO a zejména USA v rámci řady uměle rozpoutaných konfliktů za účelem destabilizace zemí, které nechtěly hrát roli poslušných loutek a vazalů USA. A součástí této mašinerie jsem se, Bohužel, stával i já.

Obecně bylo a stále je mým velkým problémem respektování nadřízených, kteří jsou nekompetentní, nevzdělaní, nekonzistentní ve svých názorech, jedním slovem neschopní. Naopak si nesmírně vážím takových „šéfů a velitelů“, kteří jsou „na svém místě“ a pro takové bych pracoval obrazně řečeno, do úmoru….

Během svého profesního života, jak armádního, tak později i civilního, jsem poznal velké množství takových nekompetentních politiků a nadřízených, kteří svůj osobní prospěch a kariérismus, spojený s pokrytectvím, nevědomostí a populismem, vyměnili za čest,  vzdělanost a snahu o poctivou práci pro společnost.

Toto mělo vždy, na kterékoliv úrovni, velké, někdy i fatální důsledky. Stejně jako je tomu v rámci naší vrcholné politiky, kdy politici v roli loutek světových mocipánů naši zemi zadlužili, rozprodali, rozkradli, vnitřně rozvrátili, pohřbili veškeré morální hodnoty a uvrhli nás do chapadel takových mocenských struktur, jakou je mimo jiné například NATO v čele s USA. Politici vedou, nebo alespoň trpí, masivní dezinformační kampaň, zamlčují řadu zásadních faktů, majících vliv i na naše životy do budoucna, poklonkují americkým „šéfům“ a mlčky trpí jejich prapodivné krvavé praktiky, čímž přivádějí naši zem na pokraj zkázy. Mimo jiné také tím, že nejsou schopni vnímat integritu Evropy včetně Ruska, jako protiváhu americkým snahám o zotročení světa pod svou nadvládou v době, kdy ekonomický potenciál USA bere za své a je jen otázkou času, kdy se celý americký systém zhroutí a nebo USA vyprovokují fatální válečný konflikt, ke kterému zneužijí Evropu jako válčiště (potřetí v historii).

Jak diametrálně odlišný je pak postoj a vyjadřování našeho prezidenta, Miloše Zemana, který přes obrovskou vlnu nevole jak USA a Bruselu, tak i domácí proamerické „zaprodané kliky“, podává věci tak, jak jsou, nazývá je pravými jmény, poukazuje na skutečné viníky a souvislosti a nebojí se nahlas říci, že Evropa, to je také Rusko, ale ne USA….a další a další skutečnosti. Prezidenta Zemana si za to nesmírně vážím a vyzývám všechny, kterým není osud nás a naší země lhostejný, aby mu vyjádřili svou hlasitou a trvalou podporu proti „americkým praktikám CIA, uplatňovaným nejen velvyslancem Schapirem“, proti červeným kartám pražských kavárenských zaprodanců a proti politice „nohsledů z Bruselu“. Je to námi přímo zvolený prezident, tak si jej nenechme brát…..

Tolik odvahy, abych odešel bojovat proti dalšímu produktu zoufalého amerického imperialismu – tedy samozvané Ukrajinské vládě na východ Ukrajiny – nemám a nemělo by to ani žádný smysl, protože v tomto konfliktu jde o zcela něco jiného, než o hledání  a uplatňování lidských práv a svobod, tedy o hodnoty, „pro které“ USA již zdevastovaly tolik zemí světa.

Tolik odvahy, abych jednoznačně prohlásil, že v novodobé studené válce a ve věcech s tím souvisejících, stojím na straně současného prezidenta Ruska, kterého si nesmírně vážím za to, s jakým nadhledem, zdrženlivostí a rovnováhou odráží provokace Západu a jak věcně a průhledně reaguje na všechna nařčení a lži kolem veškerého současného dění, tolik odvahy ale mám.

Člověk nemusí být příliš velký odborník na věci politologické, sociologické, vojensko-politické či jiné související, aby si udělal vlastní názor na to, kdo je agresorem a proč, a kdo se brání. Na to stačí zdravý selský rozum, trocha inteligence a schopnosti spojovat věci do kontextu a hodiny studia dostupných pramenů a materiálů z různých zdrojů.

Já jsem si vlastní názor již dávno jednoznačně udělal a stojím si za ním.

A proto nemohu a nechci nadále nosit svá válečná vyznamenání z operací NATO, kterými jsem prošel a která mi byla udělena zločineckou organizací v čele s USA.  Dokud budou Spojené státy a jim podobní vedoucí silou NATO, není pro ně na levé straně mé vojenské uniformy místo.

Vážený pane ministře obrany, žádám Vás o odnětí všech mých udělených medailí NATO, za což Vám předem děkuji.

Podplukovník v.z. MUDr. Marek Obrtel
v.r.

64 komentářů: „Frajer, nebo hrdina?

 1. Obdivuhodný postoj, ale docela rád bych si přečetl i ten otevřený dopis.

  1. Je v odkazovaném článku, ale nakonec jsem se rozhodl jsem ho „přetisknout“ i tady, konečně je to otevřený dopis, čili k dispozici všem. Ten dopis se určitě stane zdrojem mnoha posměšků, že jde o rétoriku a myšlení studené války, ale on bohužel zcela věrně kopíruje rétoriku a myšlení NATO, je s jiným a veřejně vytěsňovaným obsazením.

 2. Klobouk dolů, odvaha pana doktora je velká. Já jsem se ještě ke svému (coming outu) v oblasti politických názorů v naší demokratické a svobodné společnosti zatím neodhodlal, ale snad i pro mě přijde den, kdy to nastane.

   1. Možná té zfanatizované lůzy, která si myslí, že může všechno, protože je slušná.

    1. Možná by bylo namístě uvést nějaký příklad, který by takové obavy zdůvodnil.
     Jak, kdy a komu, kdo zastává názory jako pan Obrtel, ublížila záhadná entita, kterou nazýváte zfanatizovanou lůzou, domnívající se, že může všechno, protože je slušná (sic!)?

     1. Příklad? Příkladů máte víc než dost přímo pod nosem. Pokud je nevidíte, tak nejspíš proto, že je vidět nechcete, a na tom, obávám se, žádné ukazování nic změnit nemůže.

     2. Chci vidět, Tribune. Pomozte slepé. Aspoň jeden případ člověka, kterému bylo ublíženo, protože hlásal něco podobného, jako MUDr. Obrtel, prosím.:-)

     3. Vím o jednom, který by se na vaši výzvu klidně mohl přihlásit, protože kritéria splňuje, a myslím, že sem i chodí, tak jestli bude o váš posměch stát, jistě se ozve. Já o debatu ve stylu dostal sice facku, ale zub mu nevyrazili, tak proč se vzteká, nic se mu neděje, nestojím.

   2. Luzy jen castecne, o pratele take nemam strach, spis toho, ze by me to okamzite stalo praci. Coz mi uz bude tak za 2-3 roky mozna uz jedno, ale ne ted.

 3. No, uvidíme. Život sice může být na dva zvraty dost krátký, ale nikdy neříkej nikdy.
  Obávám se totiž, že očekávání spojené s osobou prezidenta může tomu pánovi přinést další osudové zklamání.

 4. Ani jedno ani druhe. Jen ten, kdo se snazi skrze udajne 20ti lete prozreni mstit tem, se kterymi patrne v klasicke subordinaci nedokazal vyjit a prosadit svuj nazor. Pan slouzil 20 let a pak teprve zjistil, ze slouzi americkym imperialistum a ne Mirkum Dusinum. Jak devka, co prijde po dvacate soulozi za nejaky ten sperk ci luxusni hadrik od Gucciho na fakt, ze kdyz amant prestal platit takze dobrovolna souloz a telesne vzruseni se vlastne nikdy nekonalo dobrovolne, ale od zacatku se vlastne jednalo o znasilneni a vsechny orgasmy byly predstirane:-)

  1. Kdybyste si alespoň přečetl to, co ten pán napsal. Ale vy nic číst nemusíte, by máte jasno už předem (další varianta je deficit funkční gramotnosti, ale já na všem místě si vyberu tu zaslepenost).

   1. Ja si naopak precetl clanek nekolikrat. Hemzi se to v nem semiotickymi obraty jak vystrizenymi z Rudeho prava. Ten pan musel mit naopak jasno uz davno nez vstoupil do sluzeb svetoveho imperialusmu. Je otazka co delal pred r.1989. Protoze politkcka skoleni obzahovala presne stejne lingvisticke prostredky jakymi nas oblazil ve svem dopise. Coby exhibicionisticky pocin pote co se patrne neucil albansky v Kosovu, jak rika ze se snazil vzit do role mistniho obyvatelstva, nemohl by podobnou agitku nikdy sepsat. Ne po Srebrenici, po Sarajevu a davno predtim po Vukovaru. Urazky ohledne me inteligence si muzete usetrit. Ja naopak bych rozhodne neslouzil jako lampasak v CSLA a byl coby duztojnik kralovsky placen, pak bych nc nerikal o tom, ze jsem si neco precetl o tom, jak fungovala Ruda armada za2.sv.valky v Polsku, v Afghanistanu a pozdeji ta ruska v Cecensku. Ty informace mel prave kdokoli kdo nebyl zaslepeny ci retardovany. A jelikoz retardovane do CSLA urcite nebrali, pak zbyva, jak Tribun pise, jen to jedine…

    1. Už jsem se začínal bát, že na tuhle rétorickou konfekci nedojde. Ten pán především plnil svoji povinnost a až když ji splnil, začal si uspokojovat svoje soukromé potřeby. To vás nenapadlo? Kde jaký vrah je bez viny, protože plnil rozkazy, ale když pak přizná, že ty rozkazy byly nejspíš pěkně hloupé, tak najednou dostane psí hlavu. Vedle lidí, jako jste vy, nebo kolega Canadian, je velmi snadné vypadat jako hrdina, úplně stačí být slušný člověk.

     1. je fakt, ze na mise se jezdi dobrovolne. Zajemcu je vzdy dost- penize. I ja tenkrat nepoliben politikou jsem uz ve svych cca 20ceti vedel, za koho ze bych kopal, kdybych sel do armady o prihlaseni se na turnus do Yugo nebo Afghanu ani nemluvim. Jeho cin se mi ale libi. Proste clovek, kterymu to neni u prdele. Zajimalo by mne proc se rozhodl byt vojenskym lekarem. Dale je zajimave, ze i kdyz dlouhodobe nesouhlasi s vyse jim jmenovanym, ma vysokou hodnost- takze sekal latinu a sel si za tim. Prece kazdymu volovi je jasny, ze lepsi to nebude. Z nata se vystupovat nebude, nic nebude. Vojaci budou nasazovani tam, kde se rozhodne. Branit vlast? 99 procent vojclu je tam kvuli zoldu + to nektery bavi. Vetsina mimochodem sdili nazor, ze se sereme tam kam nemame- zvlaste ti, co jezdi na mise to moc dobre vedi. Tak ted to jeden rekl nahlas. V armade ovsem dale zustava, a to i kdyz vi, ze ho nikdy neposlou tam, aby mohl mit pocit, ze kona neco pro vlast. I kdyz je doktor je to porad vojak. Je mozne, ze z vojny zdrhne az bude moct, ale to by se asi vyjadril.

  1. Vzpomeňte si na Kavana, jaký dostal kartáč, a to ani vystupovat nechtěl, to se jen zeptal, jak se to dělá.

    1. Myslím, že by stačilo referendum + dopis do Washingtonu (a ovšem odvaha risknout nějakou tu bratrskou pomoc).

 5. Děkuju.
  To, co mi nejvíce vadilo na Zemanovi, bylo, jak se zastával vojáků z čr., bojujících (a dokonce umírajících ) za cizí imperiální zájmy. Dnes ale díky vám vidím, že mezi nimi opravdu může být rovný a zorientovaný člověk,
  Děkuju, děkuju Vám.

  1. prave ze moc dobre vedi. Beru ty premyslive. Nejaci sileni bigosi (jasne, ze i takovy tam jsou), tem je to jedno, natoz aby se zajimali o nejaky Kissingery a ostatni sachysty. Opravdu, i kdyz se jim to oznaceni moc nelibi, je lepsi rikat tomu co mame zoldaci. Nikdo je do niceho nenuti, dokonce i na ty mise je nikdo nenuti. A nemyslim to zle. Ty chytry to neurazi. Nezijeme v pohadce a vojak uz prece vubec ne. Jenomze medialni obraz, verejne mineni…. politika. Idiotu je vetsina, tak se jim prezentace prizpusobuje. Ostatni kroutime hlavou

   1. jeste bych dodal, ze vojna zadny myslitele nepotrebuje. Vetsina jsou prumerne inteligentni kluci +-100 az 110 zadni geopoliticti analytici. Jak radovi policajti. Na kriminalku nema kazdej. Proste ty filozofie kolem toho jestli to jsou zoldaci nebo nejsou a geopoliticka situace- to resime vic my nez oni. Ale jak rikam, je jasny ze nikomu se nelibi, kdyz je hanen, tak se sem tam nejakej zaprisahlej vlastenec ozve s tim jak to bere zodpovedne a ze riskuje za nasi vlast …a na tom je pak demonstrovana moralka nasi army. A co si mysli BIS a kontrasi tak to bychom se asi nasmali, protoze ti to maj z prvni ruky. BiSka se bavi tim, ze na kazdyho politika sbira hovna, ktery si cte US ambasada. Gratuluju hosi.

    1. naposledy jxd v reflexu se chlubil tim jak v pro nej exotickem meste Ostrave sel a zastavili ho cajti s tim, ze on osobne cekal problem, ale nakonec mu chteli podekovat za clanek, kdy se zastaval nasich hrdinnych- to aspon 2x podtrzeno, vojaku. Mel z toho takovou radost, ze hned napsal fejeton, v kterym je to samy co ja shrnul do 2 vet. Ješita. Prisaham na matcinu smrt, ze kdybych sel na vojnu, tak nemam ze smrt, zraneni apod obavy a s necim takovym bych (jelikoz ty kluky znam) nejel ani na tabor s Babicou do Afganistanu. Kamos se s nim i vyfotil, nez se z toho komplet dosrali. Proc to rikam? Protoze to je DEGRADACE a posun slova: Hrdina. Hergott.

     1. Degradace, nebo jen přiznání barvy. V třídní společnosti – a tou bezesporu jsme, bez ohledu na to, na jakou barvu to korporátní média lakují – platí, že hrdinou je ten, kdo dobře slouží vládnoucí třídě, ne ten, kdo svým příkladem ukazuje, že panstvo se nemusí poslouchat.

    2. ovsem byt negr nekde z Ohia v prvni linii- tak to je jiny kafe

 6. Predevsim je to posera ktery slouzil dokud mu platili a ted kdyz uz se mu nemuze nic stat, dela hrdinu.
  Stejne jako ty, cenzore.

  1. Zato nadávat anonymně na internetu nebo v bezpečí davu je hrdinství. Ono se nakonec vždycky ukáže, kdo je kdo.

  2. I kdyby to bylo jak pises, tak vis moc dobre, ze i tak jde s kuzi na trh a co z toho. Ale na druhou stranu, lide jsou opravdu ruzni a muze se jednat o takovou exhibici a situaci si muze uzivat. Do hlavy clovek nikomu nevidi. Kazdej mame pro svy ciny jiny pohnutky.

 7. Aha, to beru. Zeman sice hlásá každou chvíli něco jiného, takže přesně to samé, co píše Obrtel, to asi nebylo, ale na vykopnutí směrem na Hrad a tudíž na následném dokončení kolapsu osobnosti se jeho veřejné vystupování podepsalo.
  Jenom nevěřím, že ty, co mu takto ublížili, označíte za lůzu.:-)

  1. Proboha proč ze sebe děláte blbce? Je to nedůstojné vás i mě, o Saxovi nemluvě.

   1. Proč se snažíte hned urazit každého, se kterým nesouhlasíte?

 8. Tak se nám jeden činitel nedávno /1. prosince/ vyslovil pro nasazování českých vojáků v zahraničních misích proti terorismu. Vojáci tam podle něj hájí české obyvatelstvo. „Když se vám podaří zlikvidovat jednu teroristickou jednotku, možná jste zlikvidovali právě ty, kteří se cvičili na civilní útok proti obyvatelům České republiky.“
  Kdopak to asi byl?
  Nevstávají z takových výroků našemu dnešnímu doktoru Obrtelovi hrůzou a odporem vlasy na hlavě?

  1. Proč by měly? Možná si pan doktor, na rozdíl od vás, uvědomuje, že svět není černobílý.

   1. Tak proč ho ve své řeči jako černobílý vykresluje?

    1. A proč vy jeho text jako černobílý čtete? Když se díváte na pérovku, také si myslíte, že zachycený scéna byla původně černobílá?

     1. Pokud podle vás není zmíněná řeč černobílá, najdete v ní něco pozitivního o USA nebo NATO?

      Já tam vidím jen samé očerňování, řeči o zločineckých organizacích a podobně. Ale třeba máte lepší oči.

     2. Vám asi ne, ale mě, a doufám, že nejsem zdaleka sám, přijde logické, že když vracím metály na protest proti počínání NATO, tak v průvodním dopise NATO nechválím. Snad byste pro jednou mohl někomu, s kým nesouhlasíte, odpustit, že ze sebe nechce dělat blbce pro vaše potěšení.

     3. Pokud chci být důvěryhodný, tak musím být objektivní. Pokud chci být objektivní, tak nemohu být černobílý. A vy sám jste nyní přiznal, že zmíněná řeč skutečně černobílá je. Proto nemůže být důvěryhodná. Dikce nejvíce připomíná akci ruských tajných služeb. Zřejmě dostal pan doktor hezky zaplaceno…

     4. Pan Obrtel vysvětluje své subjektivní pohnutky, v tom nemá žádná objektivita co dělat. To, že ji do toho mícháte, není nic jiného, než argumentační faul.

     5. Opravdu jste přesvědčen, že slova o červených kartách pražských kavárenských zaprodanců a nekritická chvála Putina jsou subjektivní pohnutky, proč chce nějaký voják vrátit vyznamenání NATO? Opravdu vám to nepřipomíná spíš ruskou propagandu?

     6. Výsostně subjektivní! Ruskou propagandu samozřejmě připomínají, tak jako ta vaše připomínají americkou. Já zastávám zásadu, že když mi chutná rybíz, tak ho nepřestanu jíst jenom proto, že chutná i sousedovi, kterého nesnáším.

     7. Ne vše, co někdo řekne, lze rozškatulkovat na ruskou nebo americkou propagandu. Ten svět je o něco složitější, než jak vy si ho představujete.

     8. Jsem rád, že to uznáváte, teď ještě abyste se začal svými vlastními slovy řídit.

 9. Já si myslím, že pan Obrtel se mstí za to, že nebyl povýšen na plukovníka

  1. Jste si úplně jistá, že víte, co znamená pomsta? Když se můžete takto zásadně mýlit v tak jednoduché (skoro bych řekl až instinktivní) záležitosti, jak se pak asi orientujete v komplexnějších jevech?

  2. Nemyslím si, že to je důvod. Je to určitě složitější. Hádat jen na základě jeho CV, a to jak jeho vojenské kariéry, tak i pozdějších životních peripetií, bych si netroufla.

 10. jan-moje babička by řekla: “ hlavně se z jednoho neposrat „

 11. „…..je-li totiž něco jen naše naše vlastní hloupé rozhodnutí, můžeme to změnit. Nebude to snadné, vlastně je to jedna z nejtěžších věcí na světě, ale je to možné. Máme to ve svých rukou, nejdřív to ale musíme dostat do svých hlav a nahradit
  tím ten svinčík, který tam máme teď.“

  Fakt do té množiny, vyjádřené první osobou plurálu, zahrnujete i sebe?

  1. Jistě, nikdy jsem se přece netajil tím, že když rozdávali Šalomounovi hovno, tak jsem chyběl.

Komentáře nejsou povoleny.