Operace Barbie Rosa

Jestli v něčem američtí generálové vynikají, tak je to umění doublethinku a newspeaku (pokud tedy nejsou obětí vlastní propagandy). Učebnicovým příkladem budiž gen. Ben Hodges a jeho prohlášení:

NATO ani USA nemají v úmyslu vyvolat konflikt, ale naopak hledají cestu, jak z Ruska znovu udělat odpovědný a mírumilovný národ.

Představitel nejagresivnějšího národa posledních 70 let, národa, který vedl a vede po celém světě války se sta tisíci mrtvých, zmrzačených a vyhnaných (namátkou [1][2][3]), velitel početné a po zuby vyzbrojené armády, která se roztahuje po celém světě, chce někoho učit mírumilovnosti? Nezbývá, než doufat, že se mu to nepovede, protože víc států mírumilovných jako USA by znamenalo definitivní konec nadějí na přežití lidského rodu.

Celoplanetární apokalypsa nám ovšem hrozí i v případě, že se USA o naplnění svého „dějinného poslání“ byť i jen pokusí. Není totiž těžké si představit, jak by na takový pokus o převýchovu reagovali Rusové, kteří již mají svoji zkušenost s převýchovou nacistickou. A tady máme problém nejenom morální, ale i existenční, protože jakožto členové NATO a tudíž z vlastní vůle spolupachatelé agresivní války proti Rusku budeme čelit ruské odplatě. A ta bude stejně oprávněná, jako strašná vzhledem k tomu, že „mírotvůrci“ se jistě nebudou žinýrovat použít k převýchově Rusů ani jaderné zbraně. Nás – a tím teď myslím všechny Evropany, protože USA si zůstanou za vodou, zatímco reálné náklady ruské převýchovy ponese Evropa – pak čeká buď odpovědnost za genocidu Rusů, nebo ruská kolonizace, protože Rusové se budou chtít zcela logicky zahojit na amerických vazalech, které mají po ruce.

Pražská kavárna sice bude panu generálovi freneticky aplaudovat, slušný a rozumný člověk se od něj naopak musí distancovat. Takováto prohlášení nejsou ani nevinná, ani prozíravá, takováto prohlášení legitimizují a vyvolávají válku. Když notorický agresor mluví o mírumilovnosti, je obzvláště důležité mít se na pozoru. Tohle konečné řešení ruské otázky totiž může být poslední Rubikon, který kdy naše civilizace překročí. Už jenom proto, že trpělivost Rusů s provokacemi Američanů a jejich nohsledů také nebude nekonečná.

Nevím, jak vy, ale já opravdu nechci riskovat mírumilovné Rusy po americkém způsobu.

42 komentářů: „Operace Barbie Rosa

 1. Nevím jak dovozujete z této předmětné věty, pro jistotu ji znovu zkopíruji – „NATO ani USA nemají v úmyslu vyvolat konflikt, ale naopak hledají cestu, jak z Ruska znovu udělat odpovědný a mírumilovný národ“ – že naznačuje, že toto chtějí udělat vojenským konfliktem, obsazením, vojenskou porážkou či jakoukoli vojenskou agresí – aby jste mohl z toho zplodit opět článek, který je jen propagandistickou obžalobou via …USA chtějí….(jak jsem psal níže o tom ukrajinském „křižování“ dětí) doplňte sebevětší odpornost co vás napadne dle libosti…Samozřejmě včetně případného kanibalismu.

  Rusku nebude tolerováno zabírání dalšího území. To je asi jasné. Jestli to bude jen sankcemi a mezinárodní izolací (pravda, pokud budeme brát „pouze“ spolek OECD zemí, tedy zemí nejvyspělejších na světě, i když s jejich vyspělostí nemusíte souhlasit), se teprve ukáže. Ale pak izolace tohoto typu bývá leckdy účinnější než světová válka.

  Nakonec socialismus se položil bez jakéhokoli přímého vojenského konfliktu se Západem jen proto, že v době převratných technologických výdobytků projevujících se NESROVNATELNĚ rostoucí hmotnou životní úrovní Západu počátkem 80.let, se komunistickým elitám a nakonec i většině lidí v socialistických zemí (první bylo Polsko, pak Maďarsko a poslední my a Rumunsko – nepočítám-li samotné SSSR) nechtělo dřít „socialistickou rovnostářskou“ bídu „v ímeni naróda“, takže „převýchova“ i když bývá zdlouhavá, pak Západ tuto vždy mimo z dějinného hlediska případ vlastního napadení, realizoval takto. Pořád mluvíme o vztahu Rusko- Západ. Nezaměňovat tedy.

  Že to asi moc nebude fungovat u muslimských zemí lze předpokládat, ale u Rusů to tak či onak fungovat bude. Tak jak bude vznikat v Rusku stále početnější střední třída, což je jak známe z politické ekonomie Karla Marxe, maloměšťácká „maloburžoasie“, která je svým „třídním přesvědčením“ a svoji každodenní povýšeností realizovanou na nedělních maloměstských korzách, dobročinných plesech a ze zasedání měšťanských besed, tou „bezpochyby nejreakčnější“ a početně nejsilnější obránkyní třídního rozdělení společnosti (služky v každé druhé středostavovské rodině, nutnost rodinného soukromého vzdělání především ve společenské etiketě, navíc povinné atributy v této disciplíně realizované pomocí oné společensky nutné aprobace – francouzština a hra na klavír), takže podobný posun liberalizace společnosti a individualismu, čeká i tu ruskou.

  Nakonec nevyhlo se to ani té čínské, singapurské či malajské – které vždy byly svoji kulturou také na hony vzdáleni evropskému protestantskému pojetí individualizace společenské identity úspěšného života ve společnosti. Ano, aby vás společnost ocenila, musíte být individualista. Krásný paradox a důkaz toho, že společnost má pro člověka smysl vždy až tehdy, je-li podřízena jeho individuální potřebě:-).

  Ale to jsem se nechal poněkud, unést a odbíhal bych od tématu.

  1. Oto, nevím, ale váš popis maloburžoazie vypadá jak vystřižen z Čechovových povídek, dnes je svět úplně jinde. Ty vaše služky může být celkem solidní džob bez úhony na cti a postavení, francouzštinu dávno nahradila angličtina, a koho dnes, prosím vás, vidíte na korze? Ale to je jedno.

   Je pravda, že střední třída je méně náchylná na radikální změny ve společnosti, proto bude volit toho, kdo tuto stabilitu a prosperitu zaručí. V 90.letech se RF utápěla v totálním marasmu, a jak vyhodnotili mnozí povolanější a potvrdil jejich současný lídr, byla tahle země na pokraji rozvratu. Rozvratu společenského a pravděpodobně i zániku státu. Myšlenkou „dekolonizace“ Ruska se zcela vážně zaobíraly celé skupiny dobrodruhů v jejichž čele stál Otto von Habsburg.

   Tehdy se Západ objímal s kremelským ochlastou, nazval tamní mafiánský oligarchiát „demokracií“, nacpal svoje agenty do všech společenských struktur, speciálně do školství, masmédií a kultury, implantoval americký správní model, a pomalu se připravoval na převzetí všech zdrojů země. Byli si tím tak jistí, že navzdory tomu, že Rusko ještě stále nic zásadního neprodalo, nedarovalo a ani se nerozpadlo, oni si už brali půjčky na svoje budoucí zisky. Zbývalo jen vyvolat pár revolt zbídačelého obyvatelstva utápějícího se pod tlakem kriminálních band, poškádlit islamisty financovanými supr demokratickými Saudy, a brzy se mohla uplatnit stará římská taktika „divide et emperá“. No nevyšlo to. Holt budoucí zisky se nekonaly a to naštve.

   Čili odpověď na vaše hodnocení, že střední třída bývá nejreakčnější, ano. Ale já ve vedení současného ruského státu nějak moc komunistů nevidím, nevidím tam žádného, a ti ostatní se také moc levicově netváří. Což bude v brzku velký problém. Ovšem současná střední a nižší střední třída si velice dobře pamatuje, díky komu ke svému statusu přišla a nevypadá to na to, že by se toho chtěla dobrovolně zřeknout, jen kvůli tomu, že někdo v nadnárodním byznysu špatně investoval. No a to je přesně to, co je v příkrém rozporu s cíly západní, přesněji US, politiky.

   Aby ekonomický růst pokračoval a mohl se smysluplně rozvíjet potenciál země, potřebuje Rusko klid. Klid v zemi, na hranicích, otevřené obchodní cesty, spoupráci. A co se děje? Konflikty na hranicích, aktivizace islamistů, hysterická rusofobní propaganda, které není nic svaté, a obchodní sankce. Nejhorší na tom je, aby se zabránilo jakémukoliv obratu stávajícího trendu, bez váhání se použije jako přez kopírák scénář rozvratu v zemi, která by mohla s Ruskem potenciálně spolupracovat na dodávkách uhlovodíků do Evropy. Na řadě je Řecko a Makedonie. Nakonec sami to přiznali.

   Ještě jste do toho zamontoval jakousi expanzi, což je v protipólu tomu, co Rusko potřebuje, čili klid, což mnohokrát deklarovali. Ale budiž. Když si to myslite, brát vám to nebudu. Sice územní expanze je největšímu státu světa úplně nahovno, dokonce nebezpečná hovadina, ale jestli si myslíte, že v záchvatu absťáku nedokázali odolat své droze expandovat pro expanzi samotnou, prosím. Jak je ctěná libost.

   1. Je pozoruhodné, jak se lidé brání přijmout to, co je logické, a lpí na svých iluzích. Tím samozřejmě nemyslím vás (nás), ale ty, kteří vám (nám) tak helvítsky oponují. My si tu belle epoque asi vážně zopakujeme se vsím všudy.

   2. Žádný Čechov ani Gustav Flaubert (mimochodem takovou „Paní Bovaryovou“ by šlo dneska po přepsání pár archaických výrazů zasadit do prostředí pražských satelitů, namísto manželky lékaře by byla manželka finančního brokera, namísto milostných pletek bych tam hodil nějakou tu účast na swingers party a exekutoři, hypotéky i úroky jsou stále dobové:-) – ale já vždy výhradně čerpám z vědeckých děl. V tomto případě již jednou jmenovaného Karle Marxe. Nebo snad toto už neplatí?

    „V pokročilé společnosti se maloburžoa v důsledku svého postavení stává na jedné straně socialistou, na druhé straně ekonomem; tj. je oslněn nádherou vysoké buržoazie a má soucit s utrpením lidu. Je zároveň buržoa i lid. V hloubi své duše je hrdý na to, že je nestranný, že nalezl správnou rovnováhu, která si namlouvá, že není jen obyčejnou zlatou střední cestou. Takový buržoa zbožšťuje rozpor, protože rozpor je základem jeho bytosti. On sám není nic jiného než fungující ztělesněný společenský rozpor. To, čím je v praxi, musí ospravedlnit teorií, a pan Proudhon má tu zásluhu, že je vědeckým mluvčím francouzské maloburžoazie, což je skutečná zásluha, protože maloburžoazie bude neoddělitelnou součástí všech následujících sociálních revolucí.“

    Jsem marxista-proudhnonista:-) Wow:-)

    1. Flaubert: 1821-1880, Marx: 1818-1883, Čechov: 1860-1904. Žili takřka ve stejné době. To jen k tomu povídání o klavíru, francouzštině a korze. K následujícímu se to ovšem vůbec neváže, jelikož vy jste v jednom balíku smíchal korzující Pařížany s organizací NATO. Já jsem se vyjadřoval k tomu druhému. Jestli budete chtít pokecat o madam Bovary, tak pod jiným článkem. Tenhle je o geopolitice.

  2. Zase ta pohádka o tom, jak Západ uzbrojil SSSR? No když bez ní nemůžete usnout… jenže tohle není o SSSR a socialismu, ale o současném Rusku a současných USA. Střední třída? To je vzpomínka na minulost, střední třída je dnes v úpadku celosvětově, nůžky mezi superbohatými na straně jedné a chudými a chudnoucími (to je ta vaše střední třída) se rozevírají. Před třiceti lety byl holt ten svět jiný. Ale k meritu věci: já říkám (a opakuji), že je lepší volat: „Pozor!“ když kolem chalupy běhá magor s kanystrem benzínu a sirkama, než: „Hoří!“, když už tu chalupu zapálil a půlka lehla popelem.

  3. nejlepší jsou ty tlachy o maloburžoazii
   Otík čerpal někde u Flauberta :-)

 2. Je zajímavé že ti co většinou tvrdí že logický a jediný správný vývoj „společnosti“ je do „individuálního“ liberalismu, současně popírají, že člověk se vyvinul z opice …

 3. Tá veta v citáte má presne štruktúru a dikciu pamätnej Shapirovej vety: „Nie som v postavení, aby som prezidentovi Zemanovi radil, čo má robiť, ale…“
  To „ale“ takmer vždy znamená, že dôležitá časť vety ešte len príde a prvú časť môžeme spokojne zabudnúť. Keby to USA mysleli poctivo, dal by Hodges za slovom „konflikt“ bodku a urobil dlhú významnú odmlku. Ďalej by pokračovať nemusel, lebo to už je, rovnako ako v Shapirovom prípade, pchanie rypáka do cudzej záhradky.

  1. Ona by se podobná neprofesionální nezdvořilost nezvedenému dítku snad prominula, kdyby jeho excelence Mr. Šapiró neměl za zády USA. Jak prohlásila M.Albright na to, když ji jistý nejmenovaný politik minizemě označil za obyčejnou tetku: „Ano, jsem tetka, ale když vystoupím z AF1, stojí předemnou každý v haptáku…“ Pak podobná btw vyhlášení dostávají úplně jiný rozměr.

   1. Áno, to ste mi pripomenuli jeden citát z Bunuella. Nepamätám si ho doslovne, no povedal, že v Španielsku (obdobie občianskej vojny) je veľa vynikajúcich spisovateľov, ale známy je práve Hemingway. Čo by však znamenal bez amerických kanónov?

 4. Inu, pan generál nám dává na vědomí, že válka sice nebude, ale bude takový boj za mír, že nezůstane kámen na kameni, jak praví stařičká anekdota z rádia Jerevan.
  K Otíkovým humorům jediné přání – aby ten kýžený rozkvět liberalismu a záplava výdobytků zachvátily konečně už toho našeho nového spojence v Kyjevě. Je-li tč. někde společnost zachvácená nacionálně socialistickým šílenstvím – a bohužel nejen slabomyslným fangličkářstvím, ale pěkně ozbrojenou státní pěstí ukrajinského státu, včetně jeho tajných bezpečnostních složek, odvolávajících se na masakrální banderovské tradice – tak je to právě teď na Ukrajině.
  Pokud mohu soudit, liberální etapu svého vývoje má Rusko tč. už za sebou – výsledkem je Putin; všeliké Javlinské a jiné věrozvěsty těch politických výdobytků ruská společnost jaksi za své nepřijala – třeba se to jednou podaří na tom, co nakonec zbude z Ukrajiny. Současní kyjevští „demokraté“ to nebudou ani náhodou – ti budou mít dost starostí, aby – řečeno s jiným českým klasikem – vyvázli vůbec se zdravou koží…
  No, pěkný večer, aspoň se tady jeden pobaví…

 5. tak nevím, tenhlecten otík to na nás jenom hraje nebo je fakt tak blbej?

   1. preferuji stručnost, to „fach“ bych vynechal :-)

 6. Spojené státy americké jsou velmoc a proto se chovají tak, jak se každá velmoc už od starověku chová, to znamená leckdy „špinavě“. Nad tím nemá sebemenší smysl vyjadřovat údiv.
  Horší ovšem je, že velmocenské chování Spojených států se dnes mnohdy využívá k tomu, aby stavělo do kontrastu k chování Ruska a z Ruska se tak vytvářel obraz mírumilovné sněhobílé holubice (pomineme-li málo známý fakt, že holubi jsou velmi agresivní ptáci). Přitom Rusko je mentálně naprosto stejné jako Spojené státy a rádo by hrálo stejnou roli a že ji nehraje, je dáno jedině tím, že na ni zkrátka nemá. Nejpozději od dob Ivana Hrozného bylo Rusko až do 20. století (tedy celé půltisíciletí v kuse) založeno na neustálé expanzi, na imperiální ideji a na pocitu nadřazenosti nad okolním zkaženým světem (zejména tím západním), ale já mám dojem, že si dnes mnozí Češi ve svém znechuceném zavržení západu naivně představují, že za Gorbačova nebo možná Jelcina najednou tyto staletími pod kůži zaryté postoje jaksi záhadně zcela a náhle zmizely a dnes je Rusko stát jako každý jiný, jehož jediným zájmem je v míru žít se sousedy, v čemž mu brání jedině proradný západ.
  Já to vidím jinak, než jak je uvedeno v článku, a to sice tak, že někteří Češi pořád ukazují, jak umějí všechno hnát do extrémů a v myšlenkách skákat ode zdi ke zdi (před dvaceti lety byli „Rusáci“ největší darebáci, dnes jsou to ubližované chudinky). Kdy se konečně v českém prostředí prosadí věcné uvažování bez potřeby emocionálního přehánění jako v tomto článku? Od vypuknutí ukrajinské krize koncem roku 2013 pozoruju především vypjaté a nevěcné démonizování buď Spojených států nebo Ruska, střízlivého odstupu a věcnosti pomálu.

  1. Áno, na vyriešenie situácie nielen na Ukrajine je potrebný triezvy odstup a vecná diskusia. Lenže aby to vôbec bolo možné, je treba čo najskôr odložiť a zaistiť všetky zbrane. My (SR a ČR) v tejto šarvátke nie sme nestranný pozorovateľ. My sme súčasť NATO a USA je náš spojenec. Ak nám záleží na mieri a vecnej diskusii, musíme tlačiť na našich spojencov, aby prestali harašiť zbraňami.

  2. Ale to je snad věcí Švejka a ne Ruska či spojených státu, že je v názorech tak nestálý a vražedně flexibilní. ..)

  3. Imperiální idea Ivana Hrozného, paranoidního, ale talentovaného státníka, byla důležitá. Bez ní by ruský stát vůbec nevzniknul a oddělené trosky navzájem soupeřících knížectví by se vzápětí staly lehkou kořistí kohokoliv, kdo by se namanul. Zářným příkladem byl mongolský vpád, který znamenal v rozdrobené Kyjevské Rusi její totální zánik. Doufám, že nepovažujete následné sjednocování lidu stejného národa, kultury a jazyka za jakousi expanzi?

   Imperiální expanzi prováděla snad každá větší země od nepaměti. Proč by nás to mělo iritovat právě u Ruska? Navíc jejich největší expanze nebyla po moři na další kontinenty, kde vybili a zotročili celé národy, nýbrž po kontinentu do tehdy téměř liduprázdné Sibiře, která se následně ukázala být přímo studnicí bohatství . No jo, to člověka naštve. Stejně tak i sjednocený národ na Rusi. Jak krásně by se to dalo dnes ovládat, těžit. A ty jejich dávné půtky se Švédy, Turky, Poláky atd. – takových v stařičké Evropě bylo, když se bojovalo o půdu, o města, a nebo, v případě Ruska, o přístup k mořím.

   A ještě k té jejich povýšenosti… oni ti velcí národové mají vždycky tak trochu komplex všespasitelnosti a pocit vlastnictví Pravdy. Jenže byl to jiný národ, jehož nezdařený syn (na něhož by nejraději zapomněli) sepsal milé dílko „Mein Kampf“, kde označkoval podřadné rasy. To by ani tak nevadilo, jelikož se tomu v letech třicátých chlapi smáli po hospodách, jenže on to pak realizoval a smích všechny přešel. Taktéž nemyslím, že Britové či Francouzi by byli při svých imperiálních expanzích zrovna laskavými lidumily. Kdoví, jací bychom byli my, coby velký národ?

   1. Vždyť i máme ty své malé české imperiální expanze, na které jsme dodnes hrdí, jako třeba za Přemysla Otakara II. Ale i to husitství nebo držení Podkarpatské Rusi ČSR má něco z toho. A vlastně i vztah ke Slovensku, která jsme povznesli a ono se nevděčně odtrhlo.

   2. Ale prosím vás, o jaké „imperiální povýšenosti“ u Rusů mluvíte? Rusům je naopak imperiální povýšenost naprosto cizí.

    Ostatně, kdyby se nějaký Rus „imperiálně povyšoval“ na své zpola tatarské bojary, Němku Kateřinu II., onoho Gruzínce, špatně by skončil… Ruská inteligence a elita vůbec, odjakživa obdivující a kopírující cizí vzory, od 14. do 21. století postupně tatarské, polské, německé-francouzské, americké… se spíše ponižovala než povyšovala…

    1. Imperialismus není nacionalismus. Co si budeme nalhávat, Rusové imperialistické cítění vyvinuté mají, ale to není nic specificky ruského, na základě čehož bychom je mohli hodnotit.

 7. Pak nezbývá než pražskou kavárnu vyslat do boje, my rozumnější si opatřime v dostatečném předstihu modré knížky – přeci musí někdo po ztraceném boji podepsat kapitulaci za hňupy, kteří si chtějí hrát na vojáčky a neví ( a ani nechtějí vědět), co je v ruském lese čeká. ..)

 8. Jo a to jsem neřešil takové „detaily“, které pan generál ventilovat, jako že USA chtějí navýšit svoji vojenskou přítomnost v Evropě, nebo že na Ukrajině necvičí armádu, ale nacigardy.

  1. Jo hutné čtení. Jen doufám, že to strýček Google přeložil správně. (Ne, Oto, používání googlu není důvod k psí vděčnosti kapitalistům, kdybych neměl google, tak bych zase uměl rusky.)

  2. Teď jsem to dočetl, dobré počtení, i ta diskuse. Ačkoliv na ruských sajtech jsem viděl už jadrnější. Všiml jsem si příspěvek paní Ireny (Aneri), zabojovala za naše barvy. :-) Chtělo by to u nich nějakou osvětu s historickou vazbou, aby se jim otevřelo okno i do našeho světa. Možná by se jim leccos nelíbilo, ale důležité je znát alespoň přibližnou pravdu ve vší barevnosti, ne se plácat ve zkratkovitých pohledech černá-bílá.

   Irena se tam zmínila o Justovi, kterého Solovjov pozval do svého diskusního pořadu, jako zástupce Česka a nazvala ho „pridurkom“. Bohužel bez odezvy. Škoda, Solovjov mohl rovnou pozvat Štětinu, coby protagonistu hlavního názorového proudu, nebo Bartušku, a tak by se Rusové dozvěděli, co teprv jsme za idioty. Ale když je sledovanost důležitější než objektivita…..

 9. Na základě citované věty začít blábolit, že se za ní skrývá chystaná genocida Rusů, konečné řešení, plánuje jaderná válka a nakonec tuto snúšku vašich fantazií okořenit tím, že jí „pražská kavárna“ freneticky aplauduje, tak to je teda silná káva.

  Jediný kdo tu neustále chrastí jadernými zbraněmi jsou Rusáci. Putin neustále připomíná, že jsou jaderná velmoc, netají se tím, že v případě „problémů“ s anexí Krymu byl připraven uvést do pohotovosti jaderný arzenál atd
  Koho zajímá nějaké prohlášení nějakého amerického generála? Navíc zcela nevinné? Proč necitujete hovadská prohlášení ruských generálů a Putinových našeptávačů?
  Co říkáte třeba na tohoto generála?
  http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/utok-na-usa-zacne-u-sopky-v-yellowstone-rika-rusky-vojak/r~9951b8e2d90f11e4ad630025900fea04/
  Co na tohle vyhrožování?
  http://zpravy.idnes.cz/rusky-velvyslanec-vyhrozuje-dansku-jadernymi-strelami-p2l-/zahranicni.aspx?c=A150321_150426_zahranicni_vez
  Co prohlášení Putinového agenta Strelkova, že válku na Ukrajině rozpoutal on a bez něho by se žádná ani nerozpoutala?
  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/strelkov-valku-na-ukrajine-jsem-rozpoutal-ja/1149566
  atd atd?
  Jak se mají cítit pobaltské země po prohlášeních Putina, že stejně jako na Krymu bude chránit ruské menšiny všude?
  Jak se mají cítit Poláci když Rusi rozmístnili jaderné Iskanery v Kaliningradské oblasti a namířili je na ně?

  Navíc naše historické zkušenosti s Rusem jsou velmi špatné, naopak Američané nám nikdy nic zlého neudělali. Tady není vůbec o čem. O zkušenostech pobaltských zemí a Polska s Rusem ani nemluvě. Ostatně Stalin byl s Hitlerem až do roku 41 největší kámoš a kdyby Hitler neporušil pakt M-R a jeho tajné dodatky, tak by byl kámoš dál a válka by dopadla zcela jinak.

  A z vašeho dávání jakéhosi bianco šeku Rusům ke „spravedlivé“ odplatě a naší zcela „logické“ budoucí kolonizaci na základě vašich smyšlenek se mi už přímo zvedá kufr.

  1. Kdybyste viděl, z čeho všeho a koho všeho se zvedá kufr mě… naštěstí jenom obrazně, protože ze života mezi lidmi, jako jste vy, bych se musel udávit k smrti. Napsat při výročí osvobození od nacismu, že máme s Ruskem jen špatné zkušenosti, to chce opravdu silný žaludek a notnou dávku drzosti. Nebo snad hlouposti? Vaše ahistorické soudy by byly až komické, kdyby nebyly tak nebezpečné. V roce 1939 nikdo nevěděl o Hitlerovi to, co o něm víme my dnes (a to my pořád spoustu věcí raději ani vědět nechceme). Ona hypotetická odplata Rusů by nebyla ani tak spravedlivá, jako racionálně nutná. Pobaltské země by se také jistě musely méně obávat Ruska, kdyby nepořádaly slavnostní přehlídky veteránu Waffen-SS a nespřádaly plány na omezení lidských a občanských práv Rusů na svém území. Poláci také nejsou žádné nevinné oběti a táhne se tu už také kolik set let. A co se ruských generálů týče, jsou to vojáci, stejně jako ten Američan. Jeden podstatný rozdíl – a to se opakuji, ale budu se opakovat i nadále v naději, že vám to jednou dojde – tu je: za Rusko nejsme zodpovědní, s Ruskem nejsme ve spolku.

   1. V roce 39 Stalin věděl o Hitlerovi víc než se nám snažíte namluvit. Byli největší kámoši a v paktu Ribbentrop-Molotov a jeho tajných dodatcích si předem pěkně rozdělili oblasti vlivu. Rusáčci si předem dojednali půl Polska, část Rumunska, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Finsko… Poláky Rusáci napadli téměř současně s nácky. A Katyň… no jak píšete, žádné nevinné oběti, zasloužili si to. Rusáci v prvních letech války také zásobovali nácky surovinama a notně je tak podporovali. Kdyby Hitler nepřecenil své síly a Rusy nenapadl, tak by si spolu notovali ještě dnes a my bychom byli za spokojeného přihlížení Rusů buď poněmčeni, nebo vyhlazeni. Že v pobaltských státech i na Ukrajině někteří fandili náckům nebo za ně i bojovali není divu. Po útrapách s Rusáky brali každého kdo byl proti nim jako spasitele.
    Aby bylo jasno, padlých sovětských vojáků je mi líto a jsem jim vděčný. Nikoli ale Stalinovi, jeho nohsledům, celé věrchušce, komoušům. Po těch se stýská leda vám.
    Na tom, že pobaltské státy jsou snad baštou nácků kteří spřádají plány na omezení lidských práv Rusů, je vidět jak s chutí nekriticky konzumujete ruskou propagandu a jste sám její hlásnou troubou. Už teď jste ochotně vypsal rusům další bianco šek, tentokrát na rozpoutání hybridní války tam. Samozřejmě spravedlivé a logické války, jak jinak, že…
    Z toho co tady prezentujete mám čím dál silnější pocit, že vy si nic jiného než „spravedlivý“ útok Rusů na nás, zničení kapitalistického západu a naši kolonizaci nepřejete. Zcela neracionálně v sobě živíte naději, že se zde potom rozhostí staré zlaté socialistické časy.

    1. Ještě dřív, než byla Katyň, ale byla 1. světová válka a polské tažení do Ruska. Například. Ona ta historie vážně není tak jednoduchá, jak ji podávají agitátoři. Stalin s Hitlerem rozhodně nebyli kámoši. Chovali se pragmaticky (klidně si tomu říkejte orientální vychytralost), ale že by si byli nějak zvlášť sympatičtí, to asi těžko (nejsem si teď jistý, ale myslím, že si ti dva nikdy ani osobně nesetkali). To už byli větší kámoši s Hitlerem Britové, kteří ho chtěli použít proti Rusům (proto se s ním Stalin „spojil“), jen se jim dočasně trochu vymkl z rukou. A podle toho, co jsem v poslední době četl, bych řekl, že nebýt Američanů, či lépe řečeno nebýt Roosvelta, tak by to nakonec Churchil s Hitlerem nějak upekl. No jo, bývaly doby, kdy USA ještě nebyli impérium, jenže moc korumpuje a s jídlem roste chuť.

  2. Tak Američané nám nikdy nic zlého neudělali… říká vám něco operace Splinter Factor?

   1. Říká, i když krom bulvárních „investigativců“ jsem nečetl o tomto projektu zlotřilého A.Dullese nic seriozního, opírajícíhose o archivy, pak odpověď, byla-li vůbec nějaká, pak je, že za „Splinter factor, bychom měli být A.Dullesovi nesmírně vděčni. .
    Zbavil-li nás, jak píše tento slovensky neostalinista, mj. i sadistického katana Clementise. To je, jako poděkovat Izraeli za to, že v podobně inscenované akci, unesl (a únos je věru trestný čin!) Adolfa Eichmanna. Stejně byl prý „Splinter Factor“ zodpovědný za snad absolutně nejstrašnějšího „rudého fašistu“, jak nazval sovětský komunisnus socialistický intelektuál, neomarxista a zakladatel marxistické revizionistické filosofické „franfurtské“ školy, krvavou mučící bestii Bedřicha Reicina.

    http://soldan.blog.sme.sk/c/198229/Preco-zahynul-Vladimir-Clementis.html

    Takže díky pana Dullesi, i když si myslím a jsem přesvědčen že vaše organizace (CIA) byla mocná, pak vyvraždit takový počet komunistů na světě, jaký nestihli sami nacisté, pak by se vám stejně nepodařilo – nebýt SAMOTNÝCH komunistů a jejich endogenní charakterové vlastnosti, zášti a nenávisti k těm, co bezhlavě neslouží vůdci a jediné myšlence jak „zakroutit krkem“ svým nepřátelům. A pro komunisty, jak známo, je nepřítel každý, kdo nejde s nimi. Třeba i sám komunista.

    1. Snad že bychom poděkovali i tomu Heydrichovi, že nás chtěl zbavit komunistů, ne? Vy skutečně nemáte zábrany. A když už jste v tom, nezapomeňte poděkovat Pinochetovi a pro jistotu rovnou i Salazarovi. No jo, účel světí prostředky, to je další agitační zbraň hromadného ničení. Já jsem ovšem toho názoru, že svatost záměru se odvozuje od svatosti prostředků, nikoliv naopak.

    2. To by USA / CIA do těch svých archivů musela taky někoho pustit dřív, než vše důležité protáhne skartovačkou, vy bulvární komiku.
     Steven Stewart o své knize napsal:
     „Pro vylíčení operace americké tajné služby Splinter Factor jsem dva roky sbíral materiál z různých zdrojů. Pokusil jsem se sestavit obraz bitvy tajných služeb. Zastáváme-li stanovisko, že dějiny mají být psány na základě dokumentárního materiálu, aby byly věrohodné, pak se musíme smířit s tím, že se tak stane jen se svolením dotyčné vlády, nebo prostě napsány nebudou.“
     http://www.brejle.net/svet-kolem-me/zlociny-komunismu-a-cia/

  3. Citovaná věta je sama o sobě urážka non plus ultra. Kdo dal panu generálovi právo soudit jiný národ? Nota bene, když za panem generálem, respektive armádou, které velí, je zpustošená Korea, Vietnam, Irák, Libye, Sýrie, …. Ta nadutost a arogance samy o sobě deklasují vyjádření pana generála.

   1. Jsou lidé, kterým to imponuje. Byli, jsou a budou, a proto byly, jsou a budou války, bída a utrpení. Jsou lidé, kterým imponuje i tohle.

Komentáře nejsou povoleny.