Na krásné rudé plóščadi

Protože jsem nemohl sledovat moskevskou vojenskou přehlídku k 70. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce v přímém přenosu, pustil jsem ji alespoň ze záznamu níže (ten záznam není úplně bez chyby, zkraje do něj někdo mumlá anglicky a asi ve třech čtvrtinách, kde zřejmě bylo v reálu finále, je chyba). Díval jsem se poctivě celou dobu, ale ani na okamžik jsem se necítil ohrožen či zastrašen, z ruské vojenské přehlídky na Rudém náměstí na mě nedýchla hrozba, ale patos a pýcha, a také úleva, že Rusové (už zase) nejsou bezbranní a vydaní napospas zájmům a choutkám druhých. Upřímně, skoro těm Rusům závidím, že mají na co být hrdí a že to umějí. Tedy pocit, který jako příslušník vazalského národa asi jen těžko zažiji.

155 komentářů: „Na krásné rudé plóščadi

 1. Kochati se je zajisté povoleno, a záleží na vkusu každého soudruha:-). Nicméně není přehlídka jako přehlídka, napřiklad tato společná přehlídka r.1939 spojeneckých armád Wehrmachtu a Rudé armády v Brestu byla také jistě „parádní“. Kdo by se jich tenkrát taky bál? Tedy té německé jsme se báli např. my, nicméně kdo by se bál té Rudé? Jistě si totéž říkali lidé v Polsku, Finsku, Horní Bukovině a Besarábii. Nebo se taky trochu báli, třeba jako já „strašpytel“, ale jistě místní Tribunové ne. Bodejť by ne, vždyť ne pro každého přinesla RA porobu a koncentráky. Byli tací,co se po její invazi a následné „normalizaci“ poměrů společensky vyšvihli tam, kam by se bez ní nikdy nedostali. Jistě, současné Rusko jistě nenapadne Finsko, jako Stalin, jen je mi záhadou proč trénuje jaderný úder proti neutrálnímu Švédsku. Proč jaderným úderem vyhrožuje Dánsku a proč třeba uvažuje opět o starých územních požadavcích po Finsku, které jim vzalo vzepětí Finů proti Stalinově agresi, za kterou bylo Rusko vyloučeno ze Společnosti národů.
  ¨

  1. Pane Ota, všetky Vaše vyššie uvedené výhrady voči ruskému imperializmu sú oprávnené. Na fiktívnej škále medzi „rajom na Zemi“ a „ríšou zla“ však ani Rusko, ani USA, nenájdete blízko extrémov. Táto ťahanica nedelí svet na „dobrých“ a „zlých“. Ak to celé smeruje k bitke, nie sú tu žiadni „dobrí chlapci“, ku ktorým by sme sa prirodzene mali pridať.
   Pre naše malé krajiny v strede Európy je dôležité to, že pri prípadnej bitke poletia takmer všetky rakety ponad naše hlavy a tie, ktoré sa jedným alebo druhým podarí za letu zneškodniť, nám rovno na tie hlavy padnú. Budú sem padať rakety jedných aj druhých, bez ohľadu na to, komu budeme fandiť. Len fandiť, lebo priznajme si, náš reálny príspevok sa bude dať oprávnene ohodnotiť slávnym „Svatá prostoto…“
   Takže jako, pane Oto? Hŕŕŕ, na ně? Ať to máme co nejdřív za sebou?

   1. Kdepak, NavajaMM nejme Hunské hordy (k těm mají naopak blíže samotní Rusové a jsou to nakonec oni sami, kdo usilují o vydělení se z civilizované Evropy v rámci Eurasijské unie) abychom na někoho dělali hrrr na ně.

    Jsme EU, důstojná nositelka kulturně-civilizačního standardu nejvyšší úrovně demokracie a svobody, doprovázející celoplanetárně nejvyšší životní úrovní. Na svém vývěsním štítu máme tolerancí a ochranu práv menšin a podporujeme kulturně a etnicky heterogenní společnost. Navíc jsme regionem s nejvyššími sociálním zaopatřením pro ty, co si v konkurenčním ekonomickém prostředí nedokáží poradit sami, senioři jsou dnes pro mnohé služby a obchodníky solventní a preferovaní klienti, děti jsou pod ochranou státu a většina těch, co se k nim jejich rodiče chovají macešsky jsou pak dány do péče nevládních organizacím na podporu a výchovu dětí a posléze najdou náhradní rodiny atd.

    Takže rozhodně TENTO standard nehodláme vnucovat druhým a násilně vyvážet tam, kde přirozeným způsobem nemůže vzniknout, ať už pro svoji ekonomickou či sociální zaostalost nebo pro diametrálně těmto hodnotám nepřátelskou ideologii. Zvlášť když on je priviligiem těch národů, které k němu v rámce své historie humanismu a osvícenství a díky svobodné tržní společnosti došly staletým vývojem a stejně jako nelze povýšením do šlechtického stavu pouhým poplácáním královským žezlem udělat ze žebráka příslušníka dvorské etikety, nelze vyvážet ani blahobyt ani civilizační návyky.

    To jestli budou někomu létat nad hlavou jaderné rakety slýchám od svého dětství tedy už 40 let. A vždy od těch, co požadují nedráždit Rusa a zajistit si od něj klid na práci….Myslím, že díky tomu, že se tak ve finále díky Západu nestalo, bylo právě to, Západ ukázal Rusku, že zbrojit a žít si na vysoké nelze. Resp. lze ale ne v systému, kde každý dělá podle svých možností, a zároveň dostává podle svých potřeb. Nejvyspělejší země světa, mají malou armádu nebo téměř žádnou. Švédsko, Lucembursko, Dánsko, Norsko, Švýcarsko, Rakousko. Proto budu rád jako člen malé země EU, když tuto nutnou a notně špinavou práci za nás udělají USA a my jim budeme dělat především politickou a ekonomickou podporu v rámci aliance (samozřejmě v součinnosti na mezinárodních operacích v rámi možností kontribuce i logistickou a nabídneme týlové specialisty).

    1. Nevím, jak je to možné, ale když psal Platón o „své“ jeskyni, musel mít před očima vás.

    2. A teď bych prosil ještě tu o údělu bílého muže a nezapomeňte na Prozřetelnost.

    3. „…TENTO standard nehodláme vnucovat druhým a násilně vyvážet tam, kde přirozeným způsobem nemůže vzniknout, ať už pro svoji ekonomickou či sociální zaostalost nebo pro diametrálně těmto hodnotám nepřátelskou ideologii. Zvlášť když on je priviligiem těch národů, které k němu v rámce své historie humanismu a osvícenství a díky svobodné tržní společnosti došly staletým vývojem a stejně jako nelze povýšením do šlechtického stavu pouhým poplácáním královským žezlem udělat ze žebráka příslušníka dvorské etikety, nelze vyvážet ani blahobyt ani civilizační návyky.“

     Mno, zlatá slova hrdého Evropana, jenž se dosud nevzpamatoval z totální porážky Evropy v roce 1945. Kéž by si to zapsaly za uši všemocně bezmocné orgány EU, až zase budou mít chutě svůj standard vyvážet silou dílem na jiné kontinenty, dílem pomocí subverze šířit kamsi na východ.
     Takže prosím pěkně, obracejte se k těm zodpovědným Velkoevropanům a Západu, když se rozhodnou se svým zaoceánským velkospojencem „vyvážet blahobyt a civilizační návyky“ do Afriky, na Blízký Východ, na Ukrajinu nebo třeba na Balkán. Vysvětlujte jim to a křičte, co vám síly stačí; hned bude na světě lépe. Až padnete při ochraně nějakých těch podřadných a necivilizovaných cizinců proti eurounijním sofistikovaným bombám, zbraním a střelivu, vzpomeneme tady na svatého a zapáleného Otu s úctou a dětinnou radostí. Hle, muž, jehož slova byla v souladu s činy. :-)))
     Díky za tu srandu, Oto, co sem vnášíte.

     1. Jsem rád, že se bavíte. Ovšem nevím o žádné válce, kterou by západní Evropa vedla v posledních 70 letech proti nějakému suverénnímu státu. Poučte mě, aspoň jednu. Jinak doporučuji prostudovat Mezinárodní právo a pak snad jen stačí se vrátit do školy a osvěžit si sémantické rozdíly mezi „válkou“ (pod kterou vy patrně zahrnujete i vnitřní ozbrojený občanský konflikt), který má i podle mezinárodního práva svoji definici. A nakonec, abyste si uvědomil, že „válka“ není vždy jen projevem agrese, ale naopak SPRAVEDLIVOU reakcí na ni. Viz tento článek. To je případ vámi všech vyjmenovaných údajných válek vedených Evropou a Západem.

      „Sebeobrana je v první řadě právem napadeného státu. Mezinárodní právo však připouští také, aby napadenému státu pomohly jiné státy.V tomto případě se jedná o kolektivní sebeobranu, kterou přímo připouští Charta OSN v čl. 51. Kolektivní sebeobrana musí splňovat všechny náležitosti individuální sebeobrany a dvě další specifické podmínky. Tyto podmínky nejsou přímo obsaženy v Chartě OSN, vyplývají však z mezinárodního práva. jejich existenci potvrdil Mezinárodní soudní dvůr v případu Nakaragua z roku 1986. Jedná se o požadavek, že a) Přímá oběť agrese musí veřejně deklarovat skutečnost, že byla napadena. Tato přímá oběť musí b) jiné státy o vojenskou pomoc požádat.“

     2. Jugoslávie nic? Libye nic? Indočína nic? Alžír nic? No tak nic.

      Floskule „nejlepší obrana je útok“ je svatý grál všech demagogů. Každý útok lze totiž prohlásit za obranu, protože jelikož zde žijeme spolu, vždy existuje nějaká minulá historie, něco, co lze zneužít jako casus belli.

     3. jistej Áda by mohl vyprávět
      ten se bránil proti celé Evropě a jak mu to odsejpalo…

     4. Případ Nikaragua z roku 1986, abyste věděl, o čem je řeč:
      „1986 žalovala Nikaragua Spojené státy za podporu nikaragujských contras. Soud došel k závěru, že svou podporou contras a kladením min do blízkosti nikaragujských přístavů, tedy akty neospravedlnitelnými „kolektivní sebeobranou“, Spojené státy porušily své mezinárodně právní závazky nevměšovat se do vnitřních záležitostí cizího státu, nepoužít proti němu sílu a nezasahovat do jeho suverenity.“
      http://www.osn.cz/mezinarodni-pravo/?kap=62
      Co se Evropy týče, Tribun už vám připomněl Jugoslávii a Libyi. Následků „humanitární akce“ v Libyi je dnes plné Středozemní moře a Evropa se teď nějak nemůže s rovnat s takovým přívalem dobra a tudíž se neochotnější bombardéři rozhodli, že to dobro pokusí povinně rozdělit po celé EU. Také to vypadá, že naši osvědčení spřátelení bojovníci za demokracii z UCK právě začínají pilně rozesírat další stát, tentokrát pro změnu Makedonii. A zdá se také, že „civilizovaný svět“ na albánsko mafiánský špek hodlá skočit znovu.
      http://www.blisty.cz/art/77383.html
      Vládní skandál s odposlech v Makedonii je důvodem „znepokojení“ civilizovaného světa. Ovšem civilizovaný svět (Německo, Francie, Velká Británie jen v poslední době, o USA ani nemluvě) pilně odposlouchává kdekoho z libovolných důvodů nebo i bez nich a hezky „demokraticky“ si k tomu připravuje zákonné podmínky. Znepokojení to budí nanejvýš v podivínech obhajujících takový absurdní přežitek jako právo na soukromí a v podezřelých levičáckých extrémistech.
      Jménem civilizace!

     5. Jo tahle civilizace… Říše římská, to byla také civilizace – a také jeden z nejbrutálnějších režimů, jaký svět kdy poznal. Tohle ztotožňování civilizace s dobrem je dost zavádějící.

     6. moc pěkně formulováno
      vsadím se, že otík vám neodpoví…..

      ale té UCK určitě trochu křivdíte, to jsou samí správní hoši :-). Jinak by se přece Majdalénka Ólbrajtovic tak dychtivě nepusinkovala s výsostným demokratem a lickoprávním bojovníkem Thacim…..

     7. Jó Madlenka, to je řízek. V jejích stopách věrně kráčí Viktorka FuckTheEU. Zmiňovaná Makedonie neprozřetelně vyjádřila zájem o plynovod z Turecka, nějaké ty miliardy se hodí každému… No a šup ho, jako na potvoru, Majdan. Sorry, bojovníci za svobodu. A kurnikšopa, kdože tam nedávno šmejdil? Ale Viktorka za nic nemůže, i když ji každý už tehdy podezříval. To je všechno čistě jen souhra okolností.

     8. Libye bylo odsouhlasena OSN, tedy jednalo se o zásah na obranu civilistů proti agresi vládnoucího režimu, v případě Jugoslávie následovalo bombardování Srbska poté, co Srbsko jako agresor všech ČTYŘECH (!) válek na Balkáne započal s genocidou kosovských Albánců – viz zde

      http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_massacres_in_the_Kosovo_War

      a co Miloševič odmítl dohodu s Rambouillet.

      No a Alžírsko vzniklo v r. 1962, takže opět občanská válka a ne napadení suverénního státu, nakonec v té době kdy Francie vedla občanskou válku v dnešním Alžírsku, žadný stát Alžírsko neexistoval. Takže žádná válka proti samostatnému státu a ani tehdy kdy by předtím vládnoucí režim nemasakroval vlastní obyvatelstvo. V případě Aididova Somálska je naopak USA obviňováno, že zasáhlo pozdě a diletantsky.

      Vést ozbrojený útok s lokální a časovou působností není válka. Občanská válka, do které se na straně napadeného (Vietnam, Korea) zapojí nějaký stát vystupující na ochranu napadeného v případě Koreji 25. června 1950 situace eskalovala v otevřený konflikt, když severokorejské jednotky vpadly do Jižní Koreje (podporovaná Čínou a Ruskem) a v případě Vietnamu byl opět agresorem komunistický režim Severního Vietnamu, který napadl Jižní Vietnam stejně jako v případě Koreje, živený komunistickým režimem z Moskvy. Detaily asi znáte.

      Takže opět, kde máte nějaký samostatný evropský stát, který by napadl bez onoho oprávněného aktu obranu, resp. přijití na pomoc napadenému viz mezinárodní právo a Charta OSN.

      Inu našly by se takové. Napadení území Velké Británie Falklandských ostrovů Argentinou resp. tamní vládnoucí fašistickou juntou (na jejíž stranu se postavili země „tábora míru a socialismu“), napadení Kypru Tureckem (režim stejný jako později v té Argentině). Války Ruska za vlády Putina proti Gruzii a Moldavsku nepočítám, protože lze je interpretovat stejně jako výše uvedené konflikty občanských válek dvou etnik na území cizího svrchovaného státu, nicméně jen Rusko od II.světové války anektovalo nějaké cizí území. To nakonec neudělal ani Izrael s územími muslimské částí rozdělené Palestiny poté co byl po svém vyhlášení dle rezoluce Valného shromáždění OSN napaden pěti arabskými státy včetně samotného muslimského osazenstva rozdělené Palestiny dle mandátu OSN.

      To je i současně odpověd na repliku Trubina výše, a míchat do toho fašistické režimy Jižní Ameriky je zbytečné, protože pak nastává otázka -. jaký režim je „lepší“ (čti demokratičtější) ten ala Pinochet nebo ten Kubánský komunistický, či takový které by ovládly marxistické revoluční guerilly ala FARC, Světlá stezka a které by kopírovaly stalinistické represe proti nekomunistické části obyvatelstva? Tady je nasnadě řici, že mít na výběr jestli se nechám zabít Che Guevarou nebudu problém souhlasit aby jeho a jeho stoupenec zabil nějaký Pinochet či Somoza. Naštěstí takovou volbu Evropa neměla krom Polska či Maďarska, kde došlo k občanské válce a tudíž jestli vy schvalujete činy Che Guevary jako nejen co se „čistoty úmyslu“ týče, ale i „čistoty provedení“ je zcela legitimní souhlasit naproti těm Pinochetovým.

      P.S. Jen ony fašistické režimy (Franco, Salazar, Pinochet) samy sebe ukončily připuštěním svobodných voleb, (pravda Salazar až svou smrtí ale jeho nástupce Marcello José das Neves Caetano v jeho diktatuře nepokračoval) aniž by byly výsledkem vynucení občanskou revolucí. Který marxisticky revoluční režim v Jižní Americe udělal to samé, resp. který KOMUNISTICKÝ režim vůbec kde na světě toto kdy udělal?

     9. Kéž by byla svět tak jednoduchý, jak nám ho tu malujete.

      Válka je válka a žádná rezoluce OSN ani přívlastek na tom nic nezmění. Válka nepřestane být válkou jenom proto, že jí dáte přívlastek občanská (což je v případě takové francouzské války v Alžíru, která není součástí Francie, přinejmenším sporné). Nebo Korejská válka, ta byla posvěcena OSN a byla snad proto méně hnusná, nebo to dokonce nebyla válka? Nebo intervence v Libyi, ani kdyby na ní dal palec Vatikán, tak to na podstatě věci nezmění. Zamotal jste se do toho tak dokonale, že jste efektivně popřel existenci válek. I ta Třicetiletá totiž byla místně a časově omezená.

      Nebo válka v Jugoslávii. To byli démoni, které z pekla Druhé světové války povolal rozpad Jugoslávie, tedy něco, co Srbové určitě nechtěli. A snad ani vám není neznámá afinita (nacistického) Německa a (ustašovského) Chorvatska. Kořenem problému tady mimo jiné bylo to, že Srbové a Srbsko nejsou totéž.

      Podle vaší logiky, kdyby Hitler místo sebevraždy uspořádal volby, byl by beztrestný.

      Ale musím uznat, že to dělá chytře: protiřečením a nekonzistencí vytvoříte spor a máte vyhráno, protože ze sporu, jak známo, plyne cokoliv.

     10. A čo takto Cyprus, pane Oto? Boli to členské krajiny NATO – Grécko s Tureckom, ktoré sa oň pred 40 rokmi pobili takmer podobne ako sa dnes bojuje na Ukrajine. O suverénnu krajinu, ktorá bola členom OSN. A modré prilby sú tam dodnes. Asi tam nie sú zbytočne, ktovie, čo by sa dialo bez nich…
      A to sú Gréci aj Turci naši spojenci. Kto z nich je ten „dobrý“?
      Pri najlepšom možnom scenári to s východom Ukrajiny dopadne podobne ako s Cyprom. Po silnom tlaku OSN a európskych krajín na mierové riešenie.

    4. Oto! Vy beznadějný naivo! Cituji: „……..Proto budu rád jako člen malé země EU, když tuto nutnou a notně špinavou práci za nás udělají USA a my jim budeme dělat především politickou a ekonomickou podporu v rámci aliance (samozřejmě v součinnosti na mezinárodních operacích v rámi možností kontribuce i logistickou a nabídneme týlové specialisty)…..“

     Ještě jste zapomněl doplnit: „….. budeme s Američany obchodovat a dobře se mít. Válka není tak špatná, nám se určitě vyhne a vyděláme na tom….“

     Tak, a teď jsem si otřel slzy od smíchu a jdu se navečeřet.

     1. otík patří mezi špičkové diskusní chrliče megafórů :-))
      ještě v dobách, kdy se nestyděl za poctivé české jméno gora, proslul mimo jiné výrokem, že rád přispěje USákům na jejich Tomahawky. Akorát si vymínil, že na nich bude jeho logo :-)), aby ti nepřátelé euroatlantské civilizace věděli, kdo si to s nimi přišel osobně vyřídit, až jim budou ty tomahawky padat na hlavy

  2. Některým přinesla Rudá armáda dokonce i svobodu, ale ti si ji neváží a raději by zřejmě dali přednost nacistické okupaci a konečnému řešení české otázky, nebo alespoň osvobození Američany, ke kterému by ale nikdy nedošlo bez toho, že se Rudá armáda valila na Berlín a vážně ji museli začít brát i spojenci.

  3. jo tak, otík se bál při přehlídce v roku 1939… ?!?
   tak tím se vše vysvětluje, trochu se mi ulevilo
   ty otíkovi mentální ejakulace evidentně nejsou způsobeny zlobou nebo vrozeným blbstvím, ale jedná se o obyčejnou stařeckou demenci ….

   1. No, nemá to ota lehký, když si vymýšlí i neexistující přehlídky.

 2. Mohl by Tribun konkretizovat na co mají být Rusové hrdí a co umějí? To by mě vážně zajímalo.

  Že ten pocit nezažijete je mi líto. Pro začátek doporučuji žít, pracovat a vychovávat tak abyste mohl být hrdý sám na sebe a svou rodinu. To je to co je skutečně důležité a co se počítá. Jenomže to vyžaduje celoživotní úsilí, na rozdíl od naparování se na přehlídkách, řvaní na hokeji atd.

  1. Je těžké být hrdý sám na sebe. když vám neustále někdo dává najevo, že jste podřadný póvl a bezcenný kanónenfutr jenom proto, že nešpulíte zadek na tu správnou světovou stranu a nehýkáte poslušně ta správná hesla. Ale věřte tomu, nebo ne, mě se to celkem daří. Jenže nežiji ve vzduchoprázdnu a na své spoluobčany hrdý být opravdu nemohu. Na stále více z nich stále méně.

   1. Pokud si vzpomínám, tak za to, že jsem Čech jsem se styděl snad jen jednou. Když se po revoluci otevřely hranice, Češi začeli houfně jezdit do Vídně a Německa, tam s prázdnými kapsami očumovali výlohy a naprázdno polykali. Po pár týdnech zkušenostech s Čechy se ve vídeňských obchodech objevily česky psané cedule „Češi, nekraďte“. Tak to jsem se opravdu za své spoluobčany styděl. Toto byl výsledek 40 let budování šťastných a bohatých socialistických zítřků v praxi.

    1. Omyl, to byla příčina, proč se ty světlé zítřky vybudovat nepodařilo a skončili jsme zpět u kapitalismu.

    2. eště by mě zajímalo, pane tygr, na co jste hrdý jako Čech?
     protože pokud jste se za celý život styděl za své češství jenom při čórovačkách na Mariahilferstrasee, budete patrně poněkud nedovzdělán a lehce zaslepen :-)))
     ale vám jistě stačí naše příslušnost k vznešené euroatlantské civilizaci /to je ta, která má za posledních 70 let na krku více vyprovokovaných válečných konfliktů než celej zbývající svět od křižáckých válek/, protože „….kdo neskáče není Čech!!!…“

     1. Vite feldkuráte, vono to je taková zaprděná slouhovská povaha malého českého pucfleka, co k vyšší rase vzhlížel, k těm mocným, jejichž krve není nositelem, což bral jako strašnou křivdu, za svou rodinu a řeč se styděl a nenáviděl kvůli tomu svůj původ. Tito jsou nejhorší. Jelikož nepochopili, že jsou oběťmi staletého mozko-mytí, kde jim ti „mocní, chytří, krásní a voňaví“ (jimiž nejsou), implantovali do hlavy stud ze sebe sama. Čili hanbu z toho, co jednoduše nemůžou změnit. A oni si nikdy nepoložili otázku – proč? Proč se neohlédnout za tím slavným a chvályhodným, poučit se z porážek, a pak jít hrdě dál, pracovat na sobě, učit se a růst.

     2. Už jsem vysvětloval výše, že jako Čech nejsem hrdý na nic. Je to pro mě zcela abstraktní pojem vznášející se někde v oblacích. Hrdý můžu být jen na něco co jsem já sám vlastním úsilím dokázal, vybudoval, jak se chovám, hrdý mohu být na mou nejbližší rodinu. Prostě na věci na kterých mám vlastní zásluhu a které mohu já sám ovlivňovat. Hrdý na to že jsem Čech? To je z toho samého soudku jako být hrdý na to, že jsem běloch. Prostě jsem se tak shodou okolností narodil.

     3. hmmm
      a proč jste se teda styděl za české spoluobčany kradoucí ve Vídni? Vždyť přece „na tom jste neměl žádnou zásluhu a nemohl to ovlivnit“
      Máte to kapku nevyvážený…

     4. Tak, ako sa hovorí, že ryba … od hlavy, tak mi v českých dejinách príde veľmi zaujímavé a inšpirujúce obdobie husitstva. Ono to nebude náhodou, že Čechom niekoľko desaťročí predtým dvíhali národné sebavedomie výnimočne schopní Luxemburgovia. Až tak, že Česi šli svojhlavo vlastnou cestou aj v náboženstve proti celému vtedajšiemu svetu.

  2. Mno, Tygře, na rozdíl od zpupných Evropanů Rusové už po sto let úspěšně hájí své území a nepoznali v tom směru porážku. Což se o Evropě en bloc rozhodně říci nedá. :-)
   Co umějí velice dobře, můžete vidět na té přehlídce. Kromě toho umějí taky velice dobře energetiku, kosmonautiku a mají velice vyvinutou schopnost adaptovat evropské technologie na své podmínky. Až se ještě naučí intenzifikovat a zefektivnit své hospodaření, bude to nesmírně bohatý a surovinově ještě dlouho skvěle zabezpečený stát, na nějž budou mnozí hledět se závistí. Už také proto, že mají (co stát) krajně obezřetný přístup k zadlužení.

   1. XY
    No ale ony ty Evropské země (samo krom Německa) také 100 let nepoznaly porážku. Nebo to myslíte tak, že Rusko Evropu zachránilo? Evropu zachránilo, že si Hitler vzal příliš velké sousto a zaútočil na Rusku. Bez toho by Britániia spol skoro jistě porazil. Ale stejně tak by Hitler porazil Rusko, kdyby se teoreticky soustředil jen na něj. Prostě Hitlera neporazilo Rusko, ale spojenci. Spojenci úspěšně uhájili území a nepoznali porážku.

    Rusové se nenaučili intenzifikovat a zefektivnit hospodářství uplynulých 100 let a nevidím žádný důvod aby to dokázali teď. Putin je u moci už 15 let a závislost Ruska na přijmech z ropy a plynu se za tu dobu ještě zvýšila. Takže?

    1. „…ty Evropské země (samo krom Německa) také 100 let nepoznaly porážku.“
     Hm, asi žiji v jiné Evropě. Zůstaneme-li u té poslední světové patálie 1939-45, milý Tygře, máme tu konglomerát poražených států nejprve Německem, které bylo posléze poraženo víceméně mimokontinentálními silami a ekonomikami, což se projevilo na celém poválečném evropském uspořádání, včetně železné opony napříč ROZDĚLENOU Evropou. Evropa se neosvobodila (snad až na výjimky jako Jugoslávie) vlastními silami, ale silami Spojených států a Ruska. Jediný neporažený evropský stát byla mimokontinentální Británie, a nebylo to zadarmo – stálo ji to celé impérium a ztrátu velmocenského postavení. Určující síly evropského vývoje se tak ocitly mimo ruce Evropanů, přestěhovaly se za oceán a hluboko na východ – do země geograficky spadající do Evropy, nikoli však duchovně. A nakonec i ta Jugoslávie byla na konci tisíciletí dokonale vbombardována do statutu poražené země, aby si její dědicové pěkně uvědomili, kde je jejich místo – totiž mezi poraženými. Jako takoví jsou už pro členství v EU přijatelní. A protože vítěz nakonec může být jen jeden, je to ten, kdo ten celý malér dokončil s nejmenšími ekonomickými a lidskými ztrátami, zato s největšími hospodářskými zisky, protože s výjimkou Pearl Harboru se nikde na jeho území nebojovalo. A znova – místo aby se poučená Evropa poražených prostřednictvím EU politicky emancipovala (o duchovní emancipaci nemluvě), nechala se vlastní neobratností vehnat do konfliktu s Ruskem, načež jeho řešení ponechává v rukou dvou dávných a poražených evropských velmocí: Německa a Francie. Ono po výkonu lady Ashtonové a pana Fülleho se ani není moc čemu divit; ostatně, kdo vlastně tuší, že dnes zahraničí v EU šéfuje nějaká paní Mogheriniová?
     Teď nás zrovna čekají tahačky o utečenecké kvóty, jejichž situace je vskutku šílená. Na jejím vzniku aktivně participovala v rámci NATO řada států, ale důsledky své angažovanosti už samy nést nechtějí – mají zájem se o ně (tedy uprchlíky) nezištně podělit s těmi evropskými členy EU, kteří s tím neměli nic společného. Bizarní situace jasně ukazuje, jak fiktivní je jsoucí model EU; to je pochmurně špatná zpráva.

    2. Tygr, to Vaše hodnotenie, kto porazil Hitlera, je nesprávne. Hitler na Západe v 1940 skončil. Nemal záujem pokračovať v boji s Britániou. Jeho cieľom bol vždy lebensraum na východe a keby sa mu podarilo zlomiť ZSSR a získať jeho zdroje, Británia by už na kontinente nemala šancu. Takže, áno, západní spojenci boli nakoniec medzi víťazmi, ale hlavne preto, že rozhodujúce bitky nechali vybojovať ZSSR.

     1. NavajaMM, takže ta Bitva o Británii, ve které bojovali naši letci, byla vlastně vymyšlená? Hitler sice nabídl Britům po porážce Francie uzavření míru, ale ti odmítli. Útok proti SSSR se začal připravovat až na podzim 1940 po krachu plánu na invazi do Anglie, což byl největší Hitlerův strategický omyl, protože švédská ruda a rumunská ropa mu plně stačily, aby ještě před útokem na SSSR (ke kterému by pak dřív nebo později došlo), mohl dokončit západní tažení. SSSR šel tehdy Hitlerovi na ruku ještě víc než izolacionistické Spojené státy. Jasně je to přece vidět i na čs. zahraničním odboji: Okupovaná ČSR v Moskvě ani náznakem neexistovala, Svobodovci byli internováni v suzdalském klášteře, Rusíni a další, kteří utekli do SSSR, skončili v gulazích. Všechno se pak samozřejmě radikálně změnilo po německém útoku na Sovětský svaz. Nikdo normální nezpochybňuje, že potom největší tíhu pozemních bojů v Evropě nesl Sovětský svaz, ale existovala i jiná válčiště a bitvy. Když si uvědomím, kolik jsme toho o 2. světové válce věděli dávno před rokem 1989 (protože si stačilo pořídit nějakou knížku) a srovnám to s internetem včetně diskusí, vždycky mě zarazí, kolik lidí z různých dnešních názorových táborů má problém s přijetím jednoduchého faktu, že válka v Evropě skončila v květnu 1945 úplnou porážkou Německa díky společnému spojeneckému úsilí.

     2. To sice skončila, ale nebylo předem dáno, jak skončí. Těch scénářů mohlo být víc. Kdyby například Hitler začal útokem na SSSR, mohla skončit vítězstvím spojenců Velké Británie, Třetí říše a Polska. Fakt je, že schopnost SSSR přežít byla rozhodujícím faktorem.

     3. Vždycky existuje víc scénářů, protože existují body, které si klidně můžete představit jako křižovatky. Kdyby třeba velmoci reagovaly na obsazení Porýní, tak tak by dost možná k žádné nové světové válce nedošlo. Schopnost přežití v případě SSSR předurčovalo i politické zřízení, které stejně jako v Německu umožňovalo maximální mobilizaci jak materiálních zdrojů, tak i lidských sil. Berte to jako neutrální konstatování, protože se nehodlám nechat zatáhnout do nějakých ideologických sporů.

     4. OMG, Seal, veď úplne prekrúcate, čo sa povedalo. Aj tú históriu. Veď po porážke Francúzska dal Hitler Churchillovi niekoľko ponúk na uzavretie mieru. Dopustil aj evakuáciu britských vojsk pri Dunkerque, hoci jej mohol ľahko zabrániť. Samozrejme, že nepopieram význam žiadnej bojovej akcie západných spojencov, no tvrdím, že Hitler sa snažil prinútiť Britániu k uzavretiu mieru. Nepriamo to dokazuje aj neúspešná Hessova misia. Zásluhou Británie je, že mier neuzavrela a ako vedľajší efekt tým posilnila moment prekvapenia pri útoku Hitlera na ZSSR.
      Inak tá stratégia, ktorou Británia plánovala poraziť Nemecko – plošné strategické bombardovanie veľkých nemeckých miest – to je hnus sám osebe, porovnateľný s holokaustom.

     5. NavajaMM, co jsem překroutil? Popsal jsem jenom to, co se dělo od porážky Francie do útoku na SSSR a u vás se to skrývalo pod větou: „Hitler na Západě v 1940 skončil.“ Copak je pro vás tak těžké přiznat, že německá armáda byla poražena v bitvě o Británii? Místo toho mi opakujete to, co jsem sám napsal: To, že Hitler ještě předtím nabízel Britům mír, ale ti odmítli. Hessova mise dokazuje především to, že měl hodně špatný odhad, když o rok později všechno vsadil na to, že právě jemu se podaří uzavřít s Brity příměří. A místo vedlejšího britského efektu bych spíš rovnou mluvil o osobnosti Stalina, který se zuby nehty bránil uvěřit všem těm zprávám o chystaném útoku na SSSR, které z velké části zjistily samy sovětské zpravodajské služby. Jinak v každé válce trpí především civilní obyvatelstvo – čím modernější válka, tím více obětí. Viz třeba dneska už skoro zapomenutý termín magdeburgizace, který je „civilizačním“ výdobytkem třicetileté války. Kdyby by si lidi alespoň uvědomovali, že zahájením války se vypouštějí do světa obrovské běsy, které se pak hodně těžko vracejí někam zpátky. Viz třeba ten vámi naťuknutý „Bomber“ Harris, který prosazovall představu, že bombardováním německých měst se podaří postavit německý národ proti Hitlerovi. No ale a co předchozí německé plošné bombardování Varšavy, Rotterdamu nebo Coventry? To snad přece taky byl hodně velký hnus, když cílem nebylo zničení vojenské síly, ale vyvolání paniky.

     6. Ten Hessův odhad zase tak špatný nebyl. hodně britských gentlemanů sympatizovalo s nacisty. Jen měl smůlu, že narazil na Churchilla.

      Někde jsem četl úvahu na téma, že v moderních válkách bojuje vždy i zázemí (materiální produkce) a proto jsou vždy i totální.

     7. Ale tak, Seale, v bitvě o Anglii byla poražena německá Lufwaffe, byla to pro Anglii vítězná bitva, ale rozhodně ne vítězství ve válce. Německá armáda žádnou porážku nepocítila, tím méně námořnictvo, byť ztratilo několik svých bitevních lodí – a zejména ponorkové loďstvo. V té době se Británii spíše hroutilo, na co sáhla, blokáda dělala své, konvoje měly masivní ztráty, v Africe jim velezle zatápěl Rommel, poražená Luftwaffe bombardovala britská města, až se hory zelenaly. Rozhodně to byla pro Angličany spíše léta toho potu a slz, než čehokoli jiného.
      U Harrise si pak můžete najít, jaký byl vztah mezi zničenou městskou plochou a poklesem válečné produkce, Angličané to pečlivě spočítali mj. právě na Coventry a dlouho čekali, než shromáždili dostatek sil, aby mohli začít Německu vracet, co je naučilo…
      No, pěkný večer všem tady.

     8. Kriegsmarine snad neprohrála nikdy – protože nikdy nebojovala. S výjimkou ponorek byli celou válku zalezlí.

     9. Seal, áno, Hitler bol porazený v leteckej bitke o Britániu. Lenže tá porážka neznamenala porážku vo vojne. Medzi Britániou a Nemeckom to znamenalo dočasný pat.
      Áno, samozrejme, že bombardovanie civilných cieľov je svinstvo. Aj keď išlo o Varšavu a Coventry. Lenže je treba aj vnímať proporcie. Rozlišovať medzi taktickými a strategickými cieľmi.
      Len nahrubo – ruská stratégia svojich vojakov nešetrila. Rusi tradične už za cára víťazili útokom na bodák bez ohľadu na straty a tejto úspešnej stratégii ostala verná aj Červená armáda. Civilné obyvateľstvo nepriateľa v ich stratégii nehralo žiadnu podstatnú rolu.
      Zato západní spojenci, tí svojich vojakov šetrili. Bombardovali mestá tak, aby bolo čo najviac civilných obetí s pochybným cieľom „podlomiť morálku vojska a zničiť pracovnú silu“. Podobné je aj zdôvodnenie použitia atómových bômb v Japonsku – aby sa predišlo očakávaným vysokým stratám medzi vojakmi, tak boli USA schopné za dva dni zabiť viac japonských civilov, ako padlo vojakov USA dovtedy na všetkých frontoch vojny. Možno tých zabitých civilov bolo viac, ako tie očakávané straty.
      Teraz mi nejde o to, aby sme rozoberali ktorý život má akú hodnotu. Ide mi o tú logiku stratégie na dosiahnutie víťazstva – zabíjanie civilov oponenta, aby sa znížili straty armády. Keby sa ma to týkalo ako vojaka, od hanby prežijem zvyšok života v kanáli.
      Zaráža ma, že súčasná spoločnosť takéto zdôvodnenie akceptuje ako legálne. Takže sa zmierila s tým, že armáda sa bude bežne používať na zabíjanie civilov (v sebaobrane). Vyplýva mi z toho, že už samotné vytvorenie armády a zbrojenie je vojnovým zločinom.

     10. Nedá mi a ešte raz sa vrátim k tým atómovým bombám v Japonsku.
      Čo sa stalo, nedá sa vrátiť. Ani tie bomby, ani holocaust. Lenže Nemci dokázali poctivo odmietnuť svoju fašistickú minulosť a tradičnú xenofóbiu a stal sa z nich demokratický a humánny národ.
      Aj Japonci pod ťarchou porážky odmietli svoju bývalú militantnú nadradenosť.
      Rusi boli schopní odmietnuť krvavú formu diktatúry proletariátu aj bez toho, aby ich k tomu prinútila porážka.
      Bez schopnosti sebareflexie a učenia sa z vlastných chýb sa žiadny národ nestane veľkým. Predovšetkým sa to týka Američanov, ale nie nadarmo je aj v našich národoch veľa amerikanofilov. Zväčša sú to tí, ktorým tiež chýba tá schopnosť sebareflexie ako ich veľkému vzoru.
      Po roku 1989 sme urobili veľa chýb. A veľkým národom sa môžeme stať až vtedy, keď si ich budeme poctivo schopní priznať a zmeniť svoje chovanie.

     11. Ale oni tu sebereflexi přece mají: poznali, že jsou lepší, než kdokoliv jiný, a že i jejich hovna smrdí tak nějak, jinak, lépe, vlastně voní.

     12. Ad Tribun: Spíš to vypadá, že v Berlíně snad ani pořádně nečetli Churchillovy paměti z 1. světové války, takže jim docela unikalo, co to znamenalo, když si Britové postavili do čela právě Churchilla. V létě 1940 se stoupencům Edvarda VIII. a sympatizantům Německa nepodařilo prosadit ani to, aby si Británie ještě před odmítnutím Hitlerovy mírové nabídky vůbec přečetla jeho gentlemanské návrhy.
      Poučení z 1. světové války: Když na Marně selže Blitzkrieg, válka klasických polních tažení se rychle promění ve válku totální. Němci si význam válečného hospodářství včetně zásobování civilního obyvatelstva uvědomovali moc dobře, protože podle oficiální legendy jejich porážku v 1. světové válce nezpůsobyla armáda, ale naopak rozvrácené německé zázemí. Celý ten známý Hitlerův „ekonomický zázrak“ není o nějakém „smiřování práce s kapitálem“, ale právě o systematickém zavádění prvků válečné ekonomiky, čili o přípravě na novou zničující válku: Göringův čtyřletý plán, financování na úvěr, prvky direktivního řízení, koncepce velkoprostorového plánování atd. Je to vidět nejenom ze srovnání Hitlerovy říše s jinými evropskými státy, ale i s vilémovským Německem před 1. světovou válkou: Tehdy se ekonomická příprava války klasicky promítala do raketového růstu zbrojních nákladů a proces rychlého vytvoření direktivně řízeného válečného hospodářství se spustil až v okamžiku, kdy došlo na zákopovou válku.

      Ad ostatní: Nás ve škole učili, že předpokladem pro invazi do Anglie bylo vybojování vzdušné převahy. No a když k tomu nedošlo, tak se schlíplým ocasem musel odtáhnout i wehrmacht, který zatím čekal na francouzském pobřeží. Nikde jsem doufám netrvdil, že bitva o Británii způsobila obrat 2. světové války, ale bagatelizovat tuhle kapitolu se mi vůbec nelíbí už jenom kvůli čs.letců, kteří v té bitvě bojovali. Pokud si to teď dobře pamatuji, tak v případě náletů na Německo existovala i koncepce bombardovat klíčové zbrojní provozy, která se taky musela provádět, když továrny se buď začaly přemisťovat do podzemních prostorů, anebo se přecházelo na tzv. rozptýlenou výrobu, na jejímž konci stály montovny.
      Hodnotit válku z nějakého dnešního morálního hlediska opravdu nehodlám. Jednak mi to právě v případě války přijde hodně absurdní, a jednak se ani nedokážu vžít do tehdejší doby, abych si dokázal představit kam až ve válečném šílenství, v boji na život a na smrt, bylo možné posunovat hranici, která se ve vztahu k nenáviděnému nepříteli mohla nebo musela označovat za „přijatelné“ vedení války. Odsuzuji válku jako takovou, coby princip řešení konfliktů, protože k tomu, aby lidé mohli začít bojovat jeden proti druhému, je v nich třeba nejdřív probudit archetypální běsy. Tak se pak přece i stane, že huláni zaútočí na tanky, pěchota jde na bodák a někde jinde se naopak k minimalizování vlastních ztrát využívá technické převahy. Princip fungování války je založen na tom, že to, co by se dalo zjednodušeně označit za kulturní hranici, je masově zatlačeno někam hluboko zpátky. Na obou stranách konfliktu, bez ohledu na to, jestli jde o válku obranou nebo útočnou, to přitom z hlediska psychologického působení vypadá stejně: Nepřítel se démonizuje a dehumanizuje, no a vlastní řady se naopak musí pevně semknout, takže se zdůrazňuje odhodlání včetně známé poučky, že vlastní slabost a nerozhodnost naopak pomáhá nepříteli.

     13. „Princip fungování války je založen na tom, že to, co by se dalo zjednodušeně označit za kulturní hranici, je masově zatlačeno někam hluboko zpátky. Na obou stranách konfliktu, bez ohledu na to, jestli jde o válku obranou nebo útočnou, to přitom z hlediska psychologického působení vypadá stejně: Nepřítel se démonizuje a dehumanizuje, no a vlastní řady se naopak musí pevně semknout, takže se zdůrazňuje odhodlání včetně známé poučky, že vlastní slabost a nerozhodnost naopak pomáhá nepříteli.“

      Jo, naprostý souhlas s citovaným. Seale. V tom asi nebudete s nikým ve sporu… :-)

     14. Seal, presne o to ide. Keď pripustíme, že to zvrhlé chovanie vo vojne mohlo byť v danej situácii opodstatnené a neodsúdime to ako dnes(!) pre nás neprijateľné, psychicky sa pripravujeme na to, že sa to zopakuje.
      Presne tak, ako práve teraz na Ukrajine.

    3. Starý Vladimír Neff, Tygře, měl v jednom ze svých opusů takové trefné pořekadlo: Kdyby teta měla kulky, tak by to byl strýc. Historie na kondicionály nehraje, ta prostě konstatuje, co se stalo. A stalo se, že evropský vítěz nad Evropou Hitler utrpěl porážku – a marná sláva, nejvíce lidských zdrojů ztratil na východní frontě v konfliktu s opovrhovanými podlidmi, kteří ho přišli dorazit až do Berlína. To je mj. jedna ruská pýcha. Ti, kdo přišli od Atlantiku, Rusům ten Berlín nechali – a dobře věděli, proč. Mj. jim to napověděla Jalta a její okolí, když se tam s Rusy radili, jak si rozdělí Evropu.

  3. No, je to škoda slov, ale nedá mi to, taková jasná věc… tahle přehlídka je pro ně výsledkem celoživotního úsilí o záchranu a obranu země a života, a Rusové jsou vděčni za svoje vojáky, svoji armádu, za pocit klidu který jim to tvoří.
   Na jakých přehlídkách se natřásáme my? jo, barevné gay parády. Dokonce jako podmínká vstupu do eu. Hrdost z nich ale nemám.

  4. Pro tygra z indyje: jaderné elektrárny na klíč, jejich vlastní konstrukce. Čili jsou schopni dodat i všechno zařízení do nich a věřte, že je toho hodně. Palivo špičkové kvality, hlavně co se úniku štěpných produktů týká, na světě jdou už jen dva dodavatelé, TVEL a WH. Výstavby vodních děl. Jediná země, která provozuje množivé reaktory, už léta, účast na projektu ITER, a to zásadní, jedná se vlastně o jejich konstrukci. Raketové motory, jejich konstrukce využívají USA v licenci a momentálně NASA navázala novou spolupráci. Vesmírný program, konstrukce satelitů, výzkumných a obytných vesmírných stanic, konstrukce dopravních letadel, množství vlastních odpalovacích zařízení, účast a spolupráce na nových systémech transportu. Vlastní konstrukce CPU, kvalitní vybavení pro lovectví a rybaření, spoluúčast na projektech 3G sítí, programátorské produkty, satelitní navigační systém – jejich vlastní, pracovní oblečení, zbraně všeho druhu od pistolí až po ponorky, tramvaje + metro, obráběcí stroje, průmyslové kamery…

   Už se mi nechce vypisovat, další si najděte sám. Jen doplním, že mezitím stihli dvakrát totální zničení země světovými válkami a její rekonstrukci, jednu revoluci – bolsevickou, jeden převrat – kapitalistický, postrevoluční teror, budování světlých kapitalistických zítřků, několikanásobný exodus elity (naposledy 400 inženýrů z firmy Elbrus do Intelu i s licencí vícejaderného CPU, čímž přispěli k inovaci stagnujícího Pentia II)… a to jsem ještě nezačal s Nobelovkami a vědeckými citacemi, o kultuře ani nemluvě.

   Máte pravdu, úplní lúzři z neumětel. Láptě, vaťák, beranice, zemljanka, vodka, balalajka a medvěd za zády.

   1. Ten seznam úspěchů který jste sepsal vypadá impozantně. A teď si to všechno sesumírujme a zasaďme do celkového rámce ať vidíme jak jsou na tom ve srovnání se světovou konkurencí.

    Pořadí zemí podle celkového HDP 2014:
    1. USA……..17.4 bilionů dolarů
    10. Rusko….1.9
    11. Kanada..1.8
    Kanada má přitom pouhou 1/4 obyvatel oproti Rusku.

    HDP na jednoho obyvatele
    2. Norsko…97.000 dolarů
    40.ČR……..20.000
    56.Rusko…13.000
    57.Argentina

    Takže vidíme, že v celkovém součtu je to množství vyprodukovaného zboží a služeb v porovnání s jinými opravdu nic moc. Ostatně ať přemýšlím jak přemýšlím nemohu si vybavit jediný produkt vyrobený a hlavně vyvinutý v Rusku, který bych někde používal. Rusi totiž umí vyrobit všelico, ale ve světové konkurenci je to neprodejné. To platí pro ta ruská dopravní letadla, tramvaje, jakési kamery které jste vyjmenoval atd. Vždyť i tu Ladu musel koupit Renaul s Nissanem a zachránit ji před bankrotem. I tak je ten křáp prodejný jen v Rusku

    Položme si otázku co vlasně stojí za úspěchy Rusů a Putina? Musíme Putinovi přiznat, že zatl tipec oligarchům. Ne že by je zlikvidoval, v současnosti žije v Rusku cca 100 dolarových miliardářů, ale exemplárním uvězněním Chodorkovského jim dal výstrahu a určil jejich místo. Putin se jim neplete do byznysu a oni jemu na oplátku do politiky. No a tím jeho zásluhy končí. Nevybudoval žádný nový průmysl, firmy, nic takového. Tajemství je v tom, že v čase státního bankrotu Ruska v roce 1998 se ropa prodávala za 10 dolarů za barel. Pak začala shodou okolností raketově stoupat až v roce 2008 stála až 150 dolarů. Jelikož, jak všeobecně známo, přijmy z prodeje ropy a plynu tvoří cca 1/2 veškerých příjmů Ruského státního rozpočtu, tak i méně bystrý jedinec si z toho snadno odvodí ten zásadní důvod, proč se životní úroveň Rusů od časů Jelcina pronikavě zvýšila. Prostě najednou bylo na rozhazování. Stejný případ byl Chavez s Venezuelou. Přišel k tomu jako slepý k houslím. Dnes, když cena ropy spadla, tak je Maduro i s Venezuelou naprosto v řiti a může se jen modlit za růst cen. Ruský rozpočet počítá s cenou nad 100 dolarů, dnes je za 65. Pokud se zase brzy nepřehoupne přes těch 100, tak si budou muset Rusové řádně utáhnout opasky.

    1. A co když Rusové na vaše metriky prostě serou? Posmívat se že nevyhrál sprint na 100m někomu, kdo si běží maraton, jen nonsens. A existují i jiné metriky, například míra zadlužení (pořadí k roku 2012 [novější jsem nenašel] podle absolutní hodnoty):
     1. EU (85% HDP)
     2. USA (105% HDP)

     24. Rusko (23% HDP)

     45. Česko (45% HDP)

     On největší problém se strukturou ruských příjmů je stejně nejspíš v tom, že příjmy z ruské ropy zůstávají v Rusku. Kdyby tekly na Západ, bylo by všechno v pořádku a Moskva by byla chválena za svoji otevřenou ekonomiku. A když už je řeč o té ropě, jaké zdroje příjmů má třeba taková Saúdská Arábie?

     1. Obecne se da rici, ze kdyby neexistovali Americane a jejich sankce, tak by si je Rusove museli vymyslet. Udelat z obra na hlinenych nohou behem dvou let obstojnou svetovou velmoc, to se jen tak hned nevidi, za to meli Rusove Americanum dekovat 3x denne a az k pasu se poklonit…

      Jinak by mne opravdu zajimalo, jak moc se zvedla kvalita bezneho zivota v Rusku, zrejme bych byl velmi prekvapen.

     2. No, jestli je, embecko, projevem ekonomického úspěchu např. 86% pokles čistého zisku Gazpromu, který namísto odvedení zisku do státní pokladny žádá o další finanční pomoc, Rosněfť nemá na své infrastrukturní projekty a žádá půjčku 25mld., Rusové přesunuli svůj kapitál ve výší 58mld. do zahraničí, a anektovaný Krym měl díky svým „osvoboditelům“ inflaci „jen“ 42.5% (Argentina „stabilizovala“ rok před bankrotem inflaci okolo 80%) – viz „Inflation in Russia-Annexed Crimea Hits 42.5 Percent in 2014“ z The Moscow Times, pak bych vás za ekonoma rozhodně nebral. Konstatování že toto jsou „úspěchy“ by bylo asi stejné, jako říct gynekolog mé ženě, že ta cysta na vaječnících zlepší její ovulaci.

      Jo, a dám jeden odkaz, jen ilustrativní o tom, jak sankce Rusku „pomohly“. Jestli tohle je důkaz „zlepšení“ pak bych urychleně změnil váš zdroj informací.

      http://www.wsj.com/articles/how-looming-recession-is-unsettling-one-of-russias-boom-cities-1426559403

      P.S. Autobus stále (ne)jede….

     3. Možná lepší cysta na vaječnících, než voda na plicích, ale nejsem ani gynekolog, ani ekonom. Nicméně skutečnost, že Rusko rozdýchalo Jelcina a ustálo sankce a dál čile kooperuje v rámci BRICS naznačuje, že to s tím po staletí toužebně očekávaným ruským kolapsem nebude tak žhavé.

     4. Rusko má do kolapsu daleko a nikdo seriozní nic takového netvrdí. Nicméně jestli je pro Vás relevantní srovnání třeba kvality vysokého školství vyspělého západu a Ruska, pak byste si měl přečíst toto. Je to hodnocení britského prestižního časopisu zabývající se kvalitou vysokého školství a problémů s financováním, rozvojem vědy a vývoje na VŠ worldwide „Times Higher Education“ vycházejícího v Londýně v jeho posledním vydání celosvětového hodnocení universit, a zabývá se speciální posledním vývojem v Rusku. Samotný ranking vychází pro Rusko coby velmoc katastrofálně, jejich nejlépe hodnocená universita v Moskvě je na 196. místě. Nejlepší universita v Británii je Oxford a je na třetím místě, v Německu.je to Ludwig Maximilian University of Munich na 29.místě a pro ilustraci naše Karlova universita je 301.-350. A to ČR jistě žádná velmoc není.

      Zásadní co je v článku konstatováno je to, jak MÁLO peněz jde v Rusku na rozvoj VŠ školství v porovnání s vyspělými zeměmi – asi 448 mil. liber ve srovnání s Německem (1.4mld) a Francií (7.7 mld). Pravda, válka na Ukrajině stojí Rusko 26mld. rublů a anexe Krymu je odhadována na 5mld. Přitom stačila by desetina po přepočtu na eura, aby se Rusko v investicích vyrovnalo západu. Takže otázka priorit je v Rusku jasná, válčení a zbrojení má před investicemi do školství přednost. Že snad USA dávají víc? Jistě, ony však mají na rozdíl od Ruska v rankingu VŠ v TOP10 7 universit (Británie 3).

      „In the Times Higher Education World University Rankings 2014-15, Moscow State – Russia’s most prestigious and highest-ranked university – is 196th in the world, and occupied positions in the low 200s for the previous four years. Meanwhile, Russia’s oldest higher education institution, Saint Petersburg State University – the alma mater of eight Nobel laureates, dozens of world-renowned scientists and Russian president Vladimir Putin – did not break into the top 400, despite an illustrious history spanning almost 300 years. Siberia’s Novosibirsk State University, founded in 1959, is the only other Russian institution to make the top 400.

      But many sector experts say that Russia’s low standing in league tables is warranted – and that it is the result of chronic underinvestment over decades, a dysfunctional system for encouraging academic talent and a complacent reliance on past Soviet glories in science.

      “Russian universities are bit like collapsed stars – they are still giving off light, but what produced that light disappeared many years ago,” says the vice-rector at one Russian university, who asks not to be identified. (patrně ví, jak dopadl prof. Zubov)

      However, investment in Project 5-100 is relatively modest, with about 44 billion roubles (currently worth some £448 million) available for 2013-16. In comparison, Germany committed €1.9 billion (£1.4 billion) for the first stage of its Excellence Initiative (2006-2011) and France put €7.7 billion into plans to improve higher education, according to a European University Association report published in December.

      Project 5-100’s international spending power has also been hit by the collapse in the rouble’s value amid falling oil prices and sanctions imposed by Western governments. With economists predicting that the country could be facing its first recession in five years, the present economic climate is likely to cripple efforts to recruit researchers from overseas.

      Moreover, Russia’s pariah status in the wake of its sudden invasion and annexation of Crimea and warmongering in eastern Ukraine will also do little to help academia improve its international links.“

      http://www.timeshighereducation.co.uk/features/russias-universities-rebuilding-collapsed-stars/2018006.fullarticle

     5. Ne, neserou. Růst nebo pokles HDP sledují Rusové velmi bedlivě, jako ostatně každý. Je to základní ekonomická veličina vstahující se k hospodářství.
      Souhlasím , že čistě pomocí HDP se nadá poměřovat kvalita života v jednotlivých zemích. Proto OSN už před 25 lety vytvořila a provozuje index lidského rozvoje – HDI. V tom je zahrnuto nejen HDP, ale i délka života, vzdělání, životní prostředí a nevím co ještě. I v tom jsme na tom v porovnání s Rusy daleko líp.

      http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components

      Já se Rusům nesměji. Jak jste na to přišel? Jen jsem se podivil nad vaším rozplýváním se nad Ruskem a pohádkami, že Rusové mají být na cosi strašně hrdí, kdežto Češi by se měli v porovnání s Rusy naopak stydět. Na základě faktů které jsem uvedl váš názor pokládám za zcela iracionální. Vaše pohrdání naší vlastí se mi vůbec nelíbí a dávání Ruska za příklad ke ke terému bychom měli směřovat už vůbec ne. Ono by to ani nešlo, protože jsme na rozdíl od Ruska maličká země a ty suroviny prostě nemáme.

      Příklad Saúdské Arábie je trefný a nahrál jste mi jím. Prezident Putin (nebo Chavez) je asi takový ekonomický génius a spasitel ruské ekonomiky, jako jsou arabští šejkové géniové a spasiteli ekonomiky SA.
      Že přijmy ze surovin zůstávají v Rusku nikomu nevadí, stejně tak jako západu nevadí, že pohádkové přijmy zůstávají na Arabském poloostrově. To je zase jen vaše přání otcem myšlenky. Naopak, i se vcelku totalitními zeměmi dokáže mít západ dobré vztahy. Stejně tak jako měl západ slušné vztahy s Ruskem před anexí Krymu. Putin to prostě posral.

     6. Pláčete pěkně, ale na špatném hrobě. Hádáte se s něčím, co jsem nenapsal, a komplexní problematiku účelově (nebo fanaticky, bůh suď) redukuje na ekonomiku a odvádíte debatu. Ale jestli potřebuje pro lepší trávení (je po obědě) pocit triumfu, mějte si ho.

     7. Já pláču? No to je zase diskuse teda :-D. Pláčete tu leda vy nad tím, že nikdy nezažijete pocit hrdosti který mají Rusové, protože prý oni cosi umí a jsou v tom dobří a my ne. Tak jsem vás chtěl vyvést pomocí faktů z tohoto iracionálního omylu. My na tom nejsme ve srovnání s Rusy i přes jejich nerostné bohatství vůbec špatně, právě naopak. Ale vy o fakta zřejmě nestojíte a v pocitu opovržení nad českým „vazalským“ národem si libujete.
      Vaše „komplexní problematika“ se opírá pouze o dojmy, žádná fakta. V Rusku jste zřejmě nikdy nežil a asi ani nebyl. Já sice taky ne, ale aspoň neplácám. Imponuje vám to, že se Rusko postavilo západu, který vy z nějakého důvodu který nebudu rozebírat z duše nenávidíte. Toť vše.

     8. Jací diskutující, taková diskuse. A vy jste jedním z nich. Ještě, že vás mám, už nemusím chodit k psychoanalytikovi, vy jste rozebral dokonale i na dálku. Kartářka na telefonu hadr.

     9. Tygr:

      GDP per capita 2014 ($). ČR=29925, Polsko=25105, SRN=45888, RF=24805, Turecko=19610, USA=54597, Francie=40375, Čína=12880, Ukrajina=8660, Surinam=16623, Gabun=22294, Brazilie=16626, Norsko=66296…..

      To jen k tomu HDP. Ale vy jste neodpověděl na můj příspěvek k tomu vašemu. Cituji: „Mohl by Tribun konkretizovat, co Rusové umějí? To by mě vážně zajímalo….“ Odpověděl jsem vám výčtem vysokokalitní produkce, která se naprosto neslučuje s tzv. „nevyspělou zemí“, za níž jste očividně Rusko označil, neboť se jedná o vrchol technologií, kterou je člověk vůbec schopen vyrobit. Zajisté uznáte, že kvalitní hrábě může při troše dobré vůle vyrobit leckdo, ale instalovat stanici na orbitě těžko. A vy jste namísto reakce na odpověď na vámi udanou otázku, poukázal na výšku HDP, což nebylo předmětem té vaší otázky. Přitom právě ona disproporce ve výšce HDP ke zmíněným produkovaným technologiím i při všech mých výhradách k této zemi (a není jich málo) má můj obdiv. A to jsem nezabrousil do vědeckého a technického potenciálu jejich odborných kádrů.

      Apropos automobilový průmysl. Nevím, proč má být měřítkem nějakých schopností způsobilost vyrábět osobní auta, Norsko taky žádné nevyrábí. Ale OK, když myslíte…. Ve světě to už tak chodí. Někdo je vyvíjí, vyrábí a prodává po celém světě, někdo jen v licenci, někdo vůbec. RF jako motorářská velmoc má spoustu prototypů od různých kanceláří a nadšenců, vázne dotažení k výrobě. No a samozřejmě přesvědčit zákazníky – to je snad nejhorší. Nakonec prodej Škody M.B. Volkswagenu byla skutečně šťastná volba, jinak bychom na tom byli podobně. Přitom drtivá část dílů je koncernové produkce, čili pojem „národní auto“ taktéž trochu skřípe. Ale pokud byste přece jen toužil po nějakém větším vozítku ruské produkce, zkuste omrknout KAMAZ.

      Příště trochu zmírnit despekt, jelikož na talenty v hojné míře natrefíte na místech, kde byste je neočekával, třeba i v Africe. O Rusku se už hodně dlouho nepochybuje, že zemí talentů je. Takže jak jste vy došel k tomu, že nic neumí, to skutečně nechápu? Já mám úplně jiné zkušenosti.

     10. Áno, embecko, veľká časť amerického HDP je tvorená hypotékami na domy – a to sú tiež čiste fiktívne čísla.

     11. Pánové, postupujete klasicky. Když se vám nelíbí tvrdá data a fakta, tak je prostě zpochybníte. Ale ne jinými daty a fakty, ale tím, že si něco vymyslíte a vytáhnete z paty.
      Tady máte tedy srovnání struktury HDP jednotlivých zemí.

      http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_sector_composition

      Vidíte sice, že HDP USA je tvořeno sice z 80% službami, ale i když srovnáme čistě průmyslovou výrobu, tak ta ruská dosahuje pouze 22% průmyslové výroby USA. Dále v tabulkách vidíme, že celých 22% Ruského HDP je tvořeno těžbou přírodních zdrojů.
      Pokud vás trápí tištění dolarů Fedem, tak vězte, že Ruská centrální banka tiskne rubl naprosto stejným způsobem ještě daleko více, o čemž svědčí inflace cen v Rusku, která se dlouhodobě pohybuje okolo 10% ročně.
      http://www.tradingeconomics.com/russia/inflation-cpi
      http://www.inflation.eu/inflation-rates/russia/historic-inflation/cpi-inflation-russia.aspx

     12. Fakta, fakta, fakta… fakta jsou sama o sobě k ničemu, podstatný je interpretační rámec. To je to, na čem se neshodneme a žádná absolutní hodnota s tím nic nenadělá.

     13. Tygr, tie tvrdé dáta, to nie je ligová tabuľka. Stojí za to trochu o nich popremýšľať.
      V prvom rade vôbec nejde o porovnávanie USA a Ruska. O momentálnom stave ruskej ekonomiky si hádam nikto nerobí ilúzie. Ale nemal by si ich robiť ani o stave ekonomiky USA. To je ten interpretačný rámec.
      Nemôžem sem vložiť obrázok, tak aspoň popisne (zdroj – http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/234_isbn-978-80-224-1311-4-obadi-a-kol-vyvoj-a-perspektivy-2013-veda.pdf):
      1. Globálna ekonomická nerovnováha (pomer bežného účtu k svetovému HDP v %)
      USA -1 % (dlhodobo)
      Čína a rozvíjajúce sa ázijské ekonomiky + 1 % (dlhodobo)
      To znamená, že USA je dlhodobý konzument a Čína dlhodobý producent. USA neposkytujú reálnu protihodnotu – inak by neboli v zápore. Z vyspelých ekonomík má tento parameter porovnateľný s Čínskym len Nemecko a Japonsko.
      2. Dynamika outputu:
      svetový priemer cca 4,0 %
      USA 1,8 %
      Čína 9,3 %
      Rusko 4,3 %
      3. Podiel miezd na HDP:
      Švajčiarsko 66 %, USA 56 %, Nemecko 50 %, Čína 50 %, Rusko 50 %, Moldavsko 50 %, Argentína 44 %,
      Česko 44 %, Slovensko 39 %, Kazachstan 35 %, Mexiko 30 %
      4. Podiel exportu a importu v %:
      USA 66 %, EÚ 98 % (z toho Nemecko 120 %), Čína 113 %, Rusko 158 %

      Mne to vychádza tak, že USA si dlhodobo žijú spotrebou (HDP) nad svoje pomery a prakticky na dlh. Keďže viac dovážajú ako vyvážajú, nie je reálne, aby v rozumnom čase túto situáciu otočili.
      Keďže ich národná mena je svetovou rezervnou menou, vyzerá to, že je vo svetovej ekonomike doslova cap (kozel) záhradníkom.

     14. Ten Tribunův interpretační rámec je již několik let stejný – všechno zlé pochází z USA, všechno dobré z Ruska. Fakta jsou zcela irelevantní. Tedy alespoň pro věřící, kteří všechna fakta podřizují svému interpretačnímu rámci, jak předvádí pan Tribun na svém blogu.

     15. Až ne to, že tento interpretační rámec není můj, ale váš. Klasický argumentační faul dobrý tak akorát na okresní přebor. Zkuste to znovu a lépe.

     16. Jednoduchým faktem je i to, že HDP jako makroukazatel dneska rychle ztrácí svůj původní význam. Hlavní důvod je v účelových finančních transakcích (daňové ráje, účetní operace v rámci koncernů, atd.). Dalším faktem je pak to, že dnešní opět univerzální kapitalistický systém existuje v různých sociálně ekonomických modelech, takže i měřítko efektivity toho či onoho zřízení je stejně jako před 1. světovou válkou hodně relativní.

     17. NavajaMM:

      Když se podíváte na obchodní bilaci USA s jednotlivými zeměmi tak jasně vidíme, že jedinou zemí ze které USA výrazně více importuje než do ní exportuje je Čína. Z Číny směřuje do USA skoro čtvrtina veškerého importu USA!
      https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/usa/
      Důvodem této nerovnováhy je, že Čína drží svou měnu uměle pohodnocenou právě proto, aby mohla své zboží (nejen) do USA snadno vyvážet. US vláda už dlouhou dobu tlačí na Čínu aby svou měnu uvolnila a učinila ji volně směnitelnou. Tomu se ovšem Čína bojí jako čert kříže a nechce o tom ani slyšet.Tím by totiž yuan raketově posílil, čínské zboží by raketově zdražilo a export Číny by zásadně ochabl. Výroba by se následně začala vracet do USA a nerovnováhy by se tak samy srovnaly. Takže problém je na straně Číny, ne USA. A Pokud Čína chce aby její měna postupně začala nahrazovat dolar tak jí stejně nic jiného v budoucnu nezbyde.

     18. Jestli si ze školy dobře pamatuji, tak inkaso dividend se vykazuje také jako export.

     19. Víte, co je úžasné, pane Tribune? Že vám stačí uvést svůj jediný článek, jehož závěr by byl jiný, než že vše dobré pochází z Ruska a vše zlé pochází z USA, a můj argument byste hravě vyvrátil. Ale vy jste ani jeden takový článek neuvedl. Oba dva víme proč – takový článek neexistuje. Sám jste se tedy usvědčil a dokázal jste, že jsem měl pravdu. Za to vám patří můj dík.

     20. Moment? My jsme spolu už diskutovali? Že mi vaše jméno nic neříká. Ach tak, vy jste standardní sprosťák troll podvodník :-) Texty o velikosti USA psát nemusím, těch jsou plné noviny, to za prvé, a za druhé, nebudu tancovat podle vaší píšťalky a hádat se s vašimi bludy.

   2. alealeale, pane hauptmane, to, co tady píšete, je samozřejmě bez výjimky přehled ruských Potěmkinových vesnic. Nic z toho není pravda, podlehl jste podlé a primitivní propagandě agresora Putina.

    to vám potvrdí každej správnej, černobíle čumící stoupenec říše dobra, totiž USA a jejich vznešených euroatlantických hodnot, které je třeba po celém glóbu šířit, i kdyby bylo třeba půlku světa vyvraždit a druhou půlku beznadějně rozesrat

    třeba takovej otík rozhodně nezná jedinej suverénní stát, proti kterýmu by USáci vedli válku :-))

    1. Omlouvám se jim, feldkuráte, ale platěj mě z tý ambasády na ulici Pod kaštany, vědí? Tak se snažím zavděčit. :-)

   3. Podívejte se někdy do své domácí lékárničky a spočtěte si, kolik léků vyrábí (tj. objevily) americké firmy a kolik ruské. Jediné, co dokáží Rusové, je vyrábět zbraně (Rusko má více jaderných střel než zbytek světa dohromady), těžit ropu, pít vodku a anektovat sousední země. Největším dnešním problémem Rusů je, že jim už ostatní národy přestali věřit. Dnes a denně slýcháme z ruských médií ale i z Putinových úst lži (třeba že na Ukrajině neoperuje ruská armáda), Putin flagrantně porušuje ruskou ústavu, Rusko porušuje mezinárodní právo a podepsané smlouvy (charta OSN, Budapešťské memorandum, Minsk I, Minsk II, …).

    1. Proč tak zoufale potřebujete vidět Rusko jako zaostalé a slabé, ale zároveň se ho tolik bojíte? Rusko není zdaleka jediný stát, který někdy porušil nějakou dohodu (i když ve vámi zmiňovaných případech by se o porušení dalo hovořit jen u Budapešťského memoranda, které ovšem není dohodou [proto se to také jmenuje memorandum] a když si ho přečtete, tak zjistíte, že to s tím porušením tak horké nebude) nebo lhal.

     1. Rusko je v mnoha ohledech skutečně velmi zaostalá země. Ať už co se týče přístupu k přírodě (drancování přírodních zdrojů), přístupu k vlastním obyvatelům (popravy nepohodlných novinářů a opozičních politiků), vývoje společnosti (omezování osobních svobod, omezování demokratických principů, likvidace nezávislých médií) nebo úrovně zdravotnictví a školství. V těchto parametrech se řadí Rusko k rozvojovým zemím. V čem autoritářské režimy jako Rusko nebo Severní Korea vynikají, je investice do zbrojního průmyslu a likvidace staré munice na území svých sousedů ve snaze rozšířit vlastní impérium.

      Ta písnička o tom, že Rusko není jediný stát, který kdy okupoval svého souseda, je už poněkud ohraná. Zajímavé je, že takto nehájíte kroky USA s tím, že nejsou jedinou zemí, která kdy někoho napadla, a neuvádíte přitom jako příklady invazi Rusů do Finska, Polska, Afghánistánu, Gruzie, Jižní Osetie apod.

      Co se týče těch smluv a závazků, které porušil Putin invazí na Ukrajinu, tak je to:
      1. Ústava Ruské federace.
      2. Charta OSN (1945).
      3. Závěrečný helsinský akt (1975).
      4. Budapešťské memorandum (1994).

      Je to poprvé od druhé sv.v., co se nějaký stát rozhodl, že za použití smrtící techniky rozšíří své hranice na úkor svého souseda.

     2. Drancování přírodních zdrojů: říká vám něco frackování a znáte kosekvence jeho používání v USA či Kanadě? Ostatně ani náš přístup k (ne)ochraně půdy není nějak zvlášť obdivuhodný.

      Investice do zbrojení: podle čerstvých dat USA 610 mld USD, Rusko 85 mld USD.

      Gruzii Rusko nenapadlo, Gruzie napadlo Jižní Osetii a ruské „mírové“ jednotky.

      A Krym a použití smrtící techniky? Kolik lidí prosím pěkně na Krymu zahynulo? Kolik domů bylo zničeno? A teď to srovnejte s Donbassen, Libyí, Afghánistánem, Irákem, Vietnamem… jedině snad kdybyste vytáhl Čečensko, tak by to bylo relevantní.

     3. Co se týče frakování, tak vycházím z odborných článků. Doporučuji vám to samé:
      http://www.osel.cz/6125-gasland-recenze-hororu-o-tezbe-zemniho-plynu.html

      Srovnejte důsledek frackování s tisíci hektary mrtvé země v Rusku (zejména na Sibiři) po průmyslové těžbě nebo v důsledku zamoření přírody jedy a těžkými kovy.

      Co se týče výdajů na zbrojení:
      1. USA investují převážně do prostředků obrany (radary, interceptory) a prostředků pro zvládání živelných pohrom. Rusko investuje do tanků, balisticlých střel apod.
      2. Zatímco rozpočty většiny ministerstev obrany zemí NATO v posledních letech krize trpěly tvrdými škrty, rozpočet ruské armády se zvýšil od nástupu prezidenta Putina k moci 18 krát. Cílem Putina je posílat armádě 20 % rozpočtu Ruska.
      3. Rusko vlastní více jaderných střel než všechny ostatní státy dohromady.
      4. Za cenu jedné americké F-22 si rusové nebo indové mohou koupit čtyři stíhačky Su-30MKx obdobné výkonnostní třídy.
      5. USA ZRUŠILY (!) své LGM-118A, ekvivalenty Topolů a ruší letky LGM-30. Co dělá rusko jako reakci na toto americké jaderné odzbrojování? Staví nové a nové Topoly-M (RS-12M1) a vyvíjí nové RS-24.
      6. USA zrušily superponorku třídy Seawolf a staví o dost horší Virginie, dělané pro výsadky komand a boj se státy třídy Iránu apod. Co dělá Rusko? Staví nové ponorky obdobné kategorie jako Seawolf a chvástá se, jak s nákladem nukleárních raket proniknou na kontinentální šelf USA (vož mimochodem zakazují staré smlouvy mezi USA a SSSR…).
      7. USA upravily B-52 a B-1B pro konvenční roli. Rusové reaktivují těžké strategické Tu-160 a starší Tu-95 a pořádají provokační lety k základnám USA, NATO a skandinávských států. Obnovili plavby ve středozemním moři a vyhrožují svým sousedům jadernou válkou.

      Co se týče počtu obětí na Krymu, tak byl srovnatelný s počtem obětí při anexi Sudet.

      Na Donbasu by byl dodnes klid a mír, pokud by tam Putin nevyslal v rozporu s ruskou ústavou, mezinárodním právem a dřívějšími závazky o ohraně hranic Ukrajiny tajně své vojáky, tanky a raketomety, aby zde vybudoval své Novorusko.

      Ruská (sovětská) invaze do Afghánistánu či podpora agresora ve válce ve Vietnamu s tím nemá nic společného a nijak Ruskou agresi vůči svým sousedům neospravedlňuje.

     4. Suma sumárum se ti zatracení Rusové nenechali zlomit, nechtějí už být dál jelimanem a začali si pořizovat nové zuby, aby mohli kousat. Po dobré to Rusové už zkusili a se zlou se potázali, tak se vrací k jazyku síly, kterému jedinému imperialisté rozumí (a který sami solidně ovládají). Vy jste ale, zdá se mi, nepochopil jednu podstatnou věc, a tou je rozdíl mezi koncepcí vojenské moci Ruska a USA: vojenská síla USA je založena na námořnictvu a letadlových lodích, Ruská je na pozemních sílách. USA nepotřebují výkonné nosiče raket, protože místo nich mají letadlové lodě (a houfy vazalů).

      Na Donbasu by bez Rusů byl asi takový klid a mír, jako v Protektorátu.

      A že Rusové ve Vietnamu podporovali USA, to je pro mě úplná novinka.

    2. M, toto je demagógia. Americký farmaceutický priemysel je hlavne biznis. Neviem, či je Vašim ideálom v dôchodku hltať hrste američanmi vyvinutých liekov. Mojim ideálom by bolo byť zdravý a hltať ich čo najmenej.
     Inak mám presne skúsenosť v rodine s kamienkami v žlčníku. Prognóza našich lekárov bola – počkať, kým narastú až tak, že budú bolestivé a potom ich vyoperovať. Zistili sme, že na Ukrajine vyrábajú v ZSSR vyvinutý liek (u nás pochopiteľne nepovolený a nedostupný), ktorý po niekoľkých mesiacoch užívania kamienky rozpustil. Lekár pri kontrole na sono neveril vlastným očiam. Je to viac ako 10 rokov a kamienky sa znovu neobjavili.

     1. Ona je také otázka, kolik v těch amerických firmách pracuje Rusů se vzděláním z ruských univerzit.

     2. Z toho ale přeci neplyne, že v Rusku, Číně nebo Česku žádné univerzity nejsou, nebo že se na nich učí špatně. To top je zase jen podle nějaké arbitrární metriky. Nevím jaké, ale vím, že scientometrie je obecně považována za velmi spornou metodu. To za prvé. Za druhé, tohle není sport.

     3. Minimálne osobne poznám jedného Gruzínca, ktorý je s celou rodinou v Kalifornii. Dočasne, ako dúfa. Pracuje pre svetoznámu kardiologickú firmu. Či Gruzínci sa už nepočítajú? :-)

     4. Vy jste jeden z těch, co šíří ty nacionalistické pravdy o unikátnosti a nadřazenosti ruského lidu, nebo jste jen jejich konzumentem? Není to tak dávno, co v Evropě jeden pán hlásal nadřazenost vlastního lidu a anektoval část sousední země s výmluvou, že chce chránit vlastní obyvatele.

     5. Jo, je to asi čtrnáct dní a ten pán se jmenoval Porošenko. Nebo snad Jaceňuk?

     6. Porosh a Jac jsou sice v čele vlády, jejichž představitelé a příznivci blekotají něco o nadřazenosti nad částí vlastního obyvatelstva, dokonce je chtějí někteří vyhladit, ale nejsem si jist, jestli to měli vysloveně v programu, s nímž šli do voleb. Zato další pán, ten s pověstným knírkem, tak ten o tom v base dokonce sepsal manifest a pak ho realizoval. Asi toho má eMko na mysli.

     7. Budete hltat hrstě pilulek jako každý dnešní důchodce a ještě je budete po svém lékaři sám vyžadovat. A ty nejlepší a pokud možno zdarma. Pak si na to vzpomeňte.
      Dnes se dožíváme o 7 let déle než v roce 1989. V roce 1989 se Němci dožívali o 4 roky déle než Češi. Proč asi? Na to aby vám to došlo nemusíte být Einstein, stačí nebýt zabedněný. A to nejsou jen léky, ale i diagnostické metody, různé rezonance atd. Všechno byznys.

      Zajímavé, že ti Rusové se s jejich zázračnými léky a všemi těmi jejich údajnými úspěchy dožívají pouhých 70 let a jsou v tomhle ohledu až 123.!!! na světě. Češi se dožívají 78 a Japonci dokonce 87
      http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy
      Děkuji, raději budu využívat západní zdravotnictví a výdobytky které vzešly z byznysu.

     8. Jen jestli ono to západní zdravotnictví nevyužívá vás? Demografické problémy Ruska mají řadu příčin, včetně alkoholismu, což je problém převážně sociální, nebo nízké intenzity osídlené. Pořád přitom nelze vyloučit, že si svých 70 užije lépe a radostněji, než vy svých 78.

     9. Ono i kvalitu života lze měřit – kromě střední délky života zde hraje roli šance na život v míru, úroveň zdravotnictví, garance lidských svobod, čistota přírody, reálný průměrný příjem apod. Ve všech těchto ohledech ale patří Rusko bohužel mezi rozvojové země.

     10. Kvalita života je vždy subjektivní, což ovšem neznamená, že by komplex vámi jmenovaných faktorů byl nevýznamný. Otázka stran Ruska nezní, jaké je, ale jaké chceme, aby bylo.

     11. Tygr, zase demagógia. Skúsili ste zobrať do úvahy alkoholizmus a lacný tabak v Rusku? Čo má s tým spoločné hltanie piluliek.
      Inak nedávno som sa zahrabal do problematiky využívania ľudských orgánov od darcov (aj zomretých) v zdravotníctve. Vyzerá to tak, že tie vyspelé ekonomiky s pokročilým zdravotníctvom doslova parazitujú na zvyšku sveta a zvlášť na slabo rozvinutých krajinách, Rusko (ale aj Česko a Slovensko) nevynímajúc.
      Ich predĺžená dĺžka života je zaplatená skrátením života inde na svete – a to doslova a bez akejkoľvek metafory.

     12. Ale to je přece trh, s tím se nedá a nesmí nic dělat, protože tak je to správné, tak má být.

     13. Tribun, povedzme, že prijmem Vašu premisu, že je to v poriadku a voľný trh a tak to má byť. Lenže logický dôsledok je ten, že USA ako trhovo najsilnejšia ekonomika si úplne prirodzene kúpi prvenstvo v akejkoľvek metrike, na ktorú si Tygr spomenie. Takže sme sa zacyklili v tom, že USA sú najlepšie na svete vo všetkom, vlastne z definície kapitalizmu.
      Lepšie by to nevymyslel ani Suslov.

     14. Správné je trh hezky zregulovat a odstranit všechny Američany ze všech celosvětových seznamů čekatelů na nový orgán.

     15. Proč? I Američan je člověk. Ale není nic víc jenom proto, že má peníze nebo rakety. Zregulovat ano, ale tak, aby síla a agresivita nebyly bonifikovány.

     16. Ako „zase demágógia“? Já vám na rozdíl od vás vždy předkládám přesná fakta, kdežto vy se zmůžete jen na historky, že znáte tu jakéhosi Gruzínce, potom zase cosi o zázračním léku z Ruska.
      Proč bych měl brát do úvahy alkoholismus, tabák, nebo cokoli jiného? To je jejich věc a problém samotných Rusů na co umírají a že si s tím Rusko nedokáže poradit. Nebo alkoholismus má být nějaká omluva? A vy tedy tvrdíte, že Rusové jsou alkoholici? No asi logicky musí, když to má takový zásadní dopad do celkových statistik. A ti šťastní a hrdí lidé o kterých tu s Tribunem básníte, to jsou tedy ti alkoholici? Já jsem tedy za svůj život pár alkoholiků poznal a šťastní a hrdí mě tedy opravdu nepřišli.
      Věk dožití je jedním ze základních faktorů dokládajících vyspělost a rozvoj společnosti. Země kde je věk dožití jako v Bangladéši mi tedy moc vyspělá nepřipadá.
      Orgány? Opět váš styl. Žádná čísla nebo data, opět jen odkudsi vyčtené dojmy a z nich vyvozené zcela absurdní závěry. Tak já vám tedy něco povím. Turistikou za orgány je nejvyhlášenější Čína, která získává 90% orgánů od popravených vězňů. Ano, ta slavná Čína, země BRICS, budoucnost lidstva a vsadím se že po Rusku vaše 2. nejoblíbenější země, pokrývá svou potřebu orgánů zabíjením vězňů. Odporné. Ale proti vašemu gustu…
      http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/who-a-eu-vyzvaly-k-dalsim-opatrenim-proti-obchodu-s-organy-450729

     17. Zase ta vaše fakta. Tak fajn: 36,6°C , to je fakt. A teď s ním nějak rozumně naložte bez kontextu a interpretačního rámce.

      Proč byste měl brát to úvahy alkoholismus? Jistě, nemusíte, můžete ignorovat jeden z faktorů. Pak ale nemůžete nutit druhé, aby akceptovali ty vaše, například farmaka „vyvinutá“ západním kapitálem.

      A té délce života v Rusku jsem našel po chvilce hledání na wiki tento grafík:

      Schválně jestli uhodnete, s čím koreluje ten propad v roce 1993.

     18. Víte, Tribune, s tou farmacií, jsem si připomněl – měl jsem známého, chemika, velice schopný, který za komunistů emigroval do USA, navzdory tomu, že zde pracoval ve vynikajícím týmu. Nechyběla mu ani tak jakási svoboda, jelikož tu on v podstatě měl, ale faktem bylo to, že přece jen v Americe vydělal podstatně víc a samozřejmě bylo víc možností. Nebyl sám. Ve zmíněné farmaceutické firmě pracovaly desítky dalších specialistů, především z Evropy, tj. i z Československa a samozřejmě taktéž ze Sovětského Svazu. Podobně jako ten můj známý. A znám další případy.

      Bohužel tragedií pro obě země z tehdejšího ost-bloku bylo, a platí to i dnes, je to, že tito lidé se obvykle zpět nevrací. Nejen že se nevrací, ale obvykle působí i jako scouti pro nábor nových talentů z jejich původní domoviny. Důvodů je poměrně dost. Špičkových center je na světě málo, a jejich vybudování vyžaduje nejen peníze, ale také dlouhodobou stabilitu a životní podmínky. A i když ty peníze máte, garantujete špičkové vybavení a perfektní bydlení, přece jen ta tradice nepustí. Je zde také faktor anglofonního prostředí. Přece jen nežijete někde ve vakuu a člověk bez větších problémů zvládne popři svojí profesi plynule jen jeden cizí jazyk, maximálně dva. A ve světě vědy a techniky to je angličtina. Evropa (a počítám sem i Rusko) svou cestu několikrát přerušila zkázonosnými válkami a za Amerikou v mnoha směrech zaostává a do USA trvale odchází velký počet těch nejschopnějších.

      Co je pro mě ovšem zarážející, je fakt, že poněkteří občané této země mají z této situace očividnou radost.

     19. Já alkoholismus neignoruju. Je ale na vás abyste jeho podíl v délce dožití kvantifikoval když už jste s tím přišel. Takto je to zase jenom vaše obvyklé plácnutí do vody a střelba od boku.
      Pokud se tedy průměrný muž-Američan dožívá 77,4 let a Rus jen 62 let, (tj 15,4 let!!! rozdíl), tak kdyby to bylo jen alkoholismem a zdravotní péče by v Rusku byla na stejné úrovni jako v USA, tak aby to vycházelo, tak by každý druhý!!! Rus musel být notorickým alkoholikem který se uchlastá k smrti ve 46,6 letech. Což by bylo šílené. To je vcelku jednoduchá matematika. Ono tribune čím víc se v tom hrabete, tím nelichotivější věci nacházíte. Být vámi,raději bych přijal tu premisu, že ruské zdravotnictví stojí za prd než že Rusové jsou národ totálně vychlastaných trosek.

      Co se týče grafu, nemusím nic hádat. Vím. Je to samozřejmě následek krachu sovětského nezdařeného pokusu o komunismus.
      Já pro vás mám také jeden velmi zajímavý graf:

      http://countryeconomy.com/countries/compare/czech-republic/germany?sector=Life+expectancy+at+birth&sc=XE24#tbl

      Čím to, tribune, že za socíku u nás průměrná doba dožití skoro vůbec nerostla, zatímco v Německu se za stejnou dobu prodloužila cca o 6 let? A čím to asi bylo, že zrovinka po roce 1990 se u nás začala strmě zvyšovat, západ nám už přestal utíkat a začali jsme se k němu přibližovat?

     20. A vy umíte kvantifikovat příspěvek farmakoterapie k délce života? Přesněji tedy vegetace? Ono je snadné dožít se vyššího věku, když faktory věk dožití snižující vyvezete do jiných zemí. Kdyby Američané museli žít v podmínkách, jako Afričané, Indové nebo Bangladéšané, tak by se velmi pravděpodobně dožívali podobného věku. A k tomu vašemu grafu, vidím, že na začátku to bylo dokonce více, než v Německu, pak to zřejmě nějak souvisí s normalizací a možná i s embargem na obchod s východem. Jako podstatné ovšem vidím, že česká křivka neklesá, což by měla, kdyby byl tehdejší režim tak špatný, jak se říká, nemyslíte?

     21. Tygr, s Vami sa nedá diskutovať. Vy síce čítate, čo napíšem, ale nie ste v stave to pochopiť. Ja súhlasím, že USA je najvyspelejšia ekonomika na svete, ale aj z tvrdých dát vyplýva, že je to na úkor ostatného sveta, teda aj Číny a Ruska. O nich uznávam, že také vyspelé nie sú. Vek dožitia ste spomenuli ako doklad o úrovni zdravotníctva (spomínate si? – hltanie piluliek) a zrazu s ním pracujete ako s dokladom o vyspelosti a rozvoji.
      A napokon, áno, máte pravdu, zabíjanie väzňov v Číne a používanie ich orgánov je odporné. A čo takto masové zabíjanie civilistov na Ukrajine? To už odporné nie je? Lebo to podporujú tie najvyspelejšie krajiny sveta?
      A čo sa týka obchodu s orgánmi, je to k nám oveľa bližšie ako si myslíte, tu nájdete aj novšie a konkrétnejšie informácie ako v tom Vašom linku:

      Click to access SkinBone.pdf

     22. Víte, Tribune, s tou farmacií, jsem si připomněl – měl jsem známého, chemika, velice schopný, který za komunistů emigroval do USA, navzdory tomu, že zde pracoval ve vynikajícím týmu. Nechyběla mu ani tak jakási svoboda, jelikož tu on v podstatě měl, ale faktem bylo to, že přece jen v Americe vydělal podstatně víc a samozřejmě bylo víc možností. Nebyl sám. Ve zmíněné farmaceutické firmě pracovaly desítky dalších specialistů, především z Evropy, tj. i z Československa a samozřejmě taktéž ze Sovětského Svazu.

      Bohužel tragedií pro obě země z tehdejšího ost-bloku bylo, a platí to i dnes, je to, že tito lidé se zpět nevrací. Nejen že se nevrací, ale obvykle působí i jako scouti pro nábor nových vystudovaných hotových talentů z jejich původní domoviny. A mají úspěch. Špičkových center je na světě málo, jejich vybudování vyžaduje nejen peníze, ale také dlouhodobou stabilitu a životní podmínky, a především schopné lidi. Člověk je „komodita“ s jistou expirační dobou (:-), rovněž není záruka, že následující generace bude stejně kvalitní, jako ta původní, takže nábor mozků má přímo zásadní význam. Začátek tohoto procesu přišel spolu s penězi, kdy se dolar upevnil ve svých pozicích coby světová rezervní měna. V podstatě je to částečně problém i západní Evropy, která také prošla ztrátami ze zkázonosných válek.

      Co je pro mě ovšem zarážející, je fakt, že poněkteří občané této země mají z této situace očividnou radost.

     23. Nebylo by na tom nic špatného, kdyby plody jejich práci byli ku prospěchu celému lidstvu, jenže ergo kapitalismus z nich profituje primárně jen kapitál (primárně naakumulovaný vykořisťováním a externalizací) a to už špatné je.

     24. Až dostanete vy nebo vaše děti rakovinu, tak vám americký farmaceutický průmysl najednou bude dobrý. Nebo snad znáte nějaké cytostatiskum, které by bylo vynalezeno v Rusku NEBO ruskou firmou NEBO ruským vědcem NEBO které by se vyrábělo v Rusku? Já ne.

     25. M, môj otec zomrel v 2005 na rakovinu. V podstate ho zabila chemoterapia. Takže som americkému farmaceutickému priemyslu vďačný za to, že sa otec príliš dlho netrápil, že sa vyhol tým komplikáciám z neskorých štádií a že zomrel, kým ešte ako dôchodca chodil do práce.
      Inak nechápem Váš stupeň arogancie, že si môžete vážne myslieť, že v Rusku nevyvíjajú a nevyrábajú žiadne cytostatiká: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.592402774128668.1073741830.575141912521421&type=1

     26. Obrázek hezký, ale já jsem se ptal na něco jiného, no což jste neodpověděl. Není tajemstvím, že kvalitní vědci utíkají z Ruska právě do USA, kde mají díky americkým firmám ke své práci výrazně lepší podmínky. Podívejte se na počet patentů amerických a ruských farmakologických firem. Možná, že kdyby Rusové místo nových tanků a balistických střel raději investovali do vědy, tak by ten rozdíl nebyl tak propastný.

     27. A jsme u jádra pudla: USA parazitují na zbytku světa a úspěchy jiných vydávají za své. Jak se takové strategii říká v případě jednotlivce? Je to deprivant, psychopat, nebo sociopat?

     28. M, čo sa Vám zdá pekného na tom, že môj otec zomrel na rakovinu? Písali ste, že keby dostal rakovinu niekto z mojich blízkych, že by som hovoril inak. Ja túto neľahkú skúsenosť za sebou mám. A Vy mi napíšete „obrázek hezký…“
      Vy v tejto diskusii nevidíte druhého človeka na opačnej strane. Nechápem, prečo by som Váš počet amerických patentov mal považovať za dôležitejší ako život blízkeho človeka. Nemám viac záujem baviť sa s Vami na túto tému.

     29. Deprivant jste leda tak vy, pokud jste schopen skutečnost, že nejlepší vědci z celého světa utíkají do USA, protože jim americký kapitalismus nabídne nejlepší podmínky pro jejich práci, okomentovat tak, že USA parazitují na zbytku světa a úspěchy jiných vydávají za své.

      Tím úspěchem je právě to, že pouze v USA si mohou dovolit zaplatit ty nejlepší vědce a pořídit jim to nejlepší vybavení na světě, díky čemuž mohou vznikat nové léky, ze kterých mají užitek všichni lidé.

      Kdo myslíte, že platí horentní sumy, aby mohl zaplatit nejlepší odborníky na světě ve svém oboru?
      Kdo myslíte, že riskuje vlastní miliardy na výzkum a vývoj nejistého léku?
      Kdo myslíte, že platí miliardy dolarů na vybavení laboratoří a na uvedení nové léčivé látky na trh?

     30. Tak jak to tedy je? Jsou ti vědci američtí, nebo to Ameriky utíkají? Nějak si totiž nedovedu představit, jak americký vědec utíká do Ameriky.

 3. Tribune i ostatní, kteří zažívali blahé pocity při sledování ruské vojenské přehlídky: upřímně vám to přeju. Máte tak málo radostí v životě, užijte si tedy aspoň chvilku okouzlení ruskou mocí a souznění s davem na dotyčné plóščadi.

  1. hehehe……..
   přednáška zaprděné paninky, jejíž frustrace z ní tryskají každým rádobypovýšeným „příspěvkem“

  2. Paninko, když se vám nelíbí vyfešákovaní mladíčci (ani mně ne) na Krasnoj ploščadi, zkuste tohle, je to krátké.

   9.5.2015, Doněck. Tihle jsou starší, nabito ostrými a také ostří týpci. Ti se vám určitě budou líbit. Možná hned po přehlídce míří na rotaci s jejich jednotkami u jejich letiště na kraji města, takže to má zcela specifický náboj. Ano, ano, přehlídka povstaleckých jednotek, alias po „našimu“ – parademarsch separátů. :-) Oni jsou už takoví. Na město se střílí a oni se vozí po bulváru, šachťori jedni nezvedení. Hrozné, viďte?

   Apropos: „třešeň“ … hezké, že děláte propagaci logu KSČM.

 4. “ Nepochybně z vás hovoří vaše vlastní zkušenost.“
  :-)
  Ale kdepak, Tribune. Proto sem chodím, že jinde takové exoty nemám šanci potkat.

  1. To vás tedy lituji… i když vlastně to musí být svým způsobem velmi pohodlné a bezpečné. Konformita má své nepopiratelné přednosti.

  2. jenom sem choďte paninko, vaše povýšenecké výměšky jsou lickoprávním osvěžením zdejšího prostoru
   Bez Pepků Vyskočů vašeho kalibru by tady byla docela nuda :-)))

 5. Přehlídka byla pěkná. Proti autorovým dojmům nic nemám.

  Ten den byla však co do důležitosti třetí událostí. První dvě byly celodenní přítomnost čínského prezidenta hned vedle Putina na všech akcích; a milióny Rusů které vyšly do ulic v akci „Nesmrtelný pluk“.

 6. Konečně někdo dokázal popsat, jak vypadá klasický evropský levicový volič:

   1. Dokonalé. Už si z vás dělají srandu i v té Americe!

 7. No, jak sleduji tuhle žertovnou debatu, Tribune, vypadá to, že začínáte vadit jedinému správnému názoru – a to je ještě do voleb daleko. Pánové trochu ztrácejí nervy i nadhled, co naděláme. Jejich osudem je donekonečna přehrávat staré války a běda tomu, kdo není s nimi na jedné lodi.
  Na Ukrajině na to mají daleko účinnější metody – jména, adresy a telefonní čísla těch, kdo nejásají s vládou mohou uvědomělí národovci zveřejňovat na webu Mírotvorce – o zbytek se pak diskrétně postarají nejrůznější tajné složky z organizace pana Nalyvajčenka, případně ze složek pánů oligarchů. Soudě podle vehemence debatérů, záhy nás čeká i domácí akce „udej každého, kdo s námi nesouhlasí“. Ostatně se seznamy vlastizrádců už někteří pilní novináři u nás začali – jedni sbírali hnusné sionisty, tj. Židy, druzí zase dle svého mínění putinovce. To je vám zvláštní, co všechno se skryje pod pojem demokracie…

  1. Myslíte, že jsem lehkovážný? Možná ano, tihle svatí bojovníci za lepší zítří se nezastaví před ničím.

   1. Tribune, zcela vážně – jak se v průběhu konfliktů vymezují hranice mezi „námi“ a „nepřáteli“, záhy dochází k velice nepěkným reakcím, včetně udavačství. K tomu stačí i obyčejná internetová polemika. Vím, o čem mluvím, a nedělám si žádné iluze.

     1. No, chápat nemusíte, ale prostě se stane. Takže nepochybujte, že i vaše stránky jsou už na nějakém (zatím neveřejném) seznamu.
      Nestraším, jen připomínám prostý fakt dle známého bonmotu: Že jsem paranoický, neznamená, že po mně nejdou… :-)
      A k celé té ukrajinské patálii jen glosa – začíná to vypadat, že kyjevští podcenili nepříjemný fakt velmocenských zájmů svých spojenců i jinde ve světě, než je jen jejich Donbas a Krym. To Kerryho zavrčení ze Soči na Kyjev bylo asi velice nemilým překvapením. A kdyby Porošenko nepochopil, už na něho Rádio Svoboda vytahuje staré hříchy… Nojo, málo naplat, na Blízký Východ a leckde jinde Ukrajinci vliv nemají. Rusové ovšem ano.

     2. No nevím, jak to je skutečně, Rostislav Iščenko má jiný názor. Myslí si, že Kerry si přišel pouze vyjasnit fakt, že Rusko neustoupí, a dal jim ultimátum totální kapitulace, tj. minimálně vrátit Krym a skončit se zbrojením. Zřejmě měl na mysli oblast Arktiky. Pak se MOŽNÁ přehodnotí pohled na sankce, pouze možná. Z dalšího zdroje zas nejen vrátit Krym, ale i ústup od dohod s Čínou a mimodolarových kšeftů v rámci BRICS, a otevření přístupu ke zdrojům. Jinak……. Ten blábol směrem ke Kyjevu podle některých zněl úplně jinak a neměl žádný dosahový význam.

      Spíš jsem náchylný věřit tomuto. Nakonec Angela to řekla naprosto jasně.

     3. No, nevím, hauptmanne – panu Porošenkovi už jeho jemné výzvy ke znovudobytí doněckého letiště otloukli o hlavu i v živém vysílání nevím teď které západoněmecké televize, s pracným úsměvem to sice svedl na ruskou propagandu, ale málo naplat, ono to jeho vyjádření viselo na jeho prezidentských stránkách; je možné, že je to taky krok k podpoře pana Jaceňuka. Samozřejmě, že Krym je pro Ukrajinu na dlouhá desetiletí naprosto ztracen, ledaže by se snad Ukrajina rozhodla připojit znovu k Rusku (:-)) a co se sankcí týče, Rusové tvrdí, že to není pro ně téma, jakkoli jsou jim jistě nepříjemné. A zejména se zdá, že se Putinovi podařilo tč. „zamrazit“ konflikt na Donbasu – smutná zpráva pro Kyjev. Zároveň vyhořel pan Klimkin v Turecku, kde se dožadoval mírových sborů NATO – tam ho s tímto nápadem odkázali do patřičných mezí a pana Jaceňuka osprchovali tuším v Paříži za přístup k Minsku 2 a zejména kvůli financím. Silná slova paní Merkelové bohužel zcela oslabuje fakt Kosova a nejnovější nápady albánské vlády spolu s tajemnými boji v Makedonii. O poměrně dramatickém poklesu vzájemného obchodu mezi Ruskem a Německem ani nemluvě, což jistě vadí i uvědomělým německým firmám. V té Makedonii možná jde jen o pokus destabilizovat region, kudy by měl vést nový plynovod do Evropy, jak tvrdí Moskva, ale bůhví, jak to v tom divokém regionu vlastně všechno je. Hned z druhé strany je to Řecko, na jehož hranicích s Tureckem bude ta konečná stanice South Streamu. Myslím, že s tím Balkánem si ještě užijeme – a Ukrajina se svými nacionálními radikály a vytrvalým skuhráním o finance zjevně začíná své spojence poněkud unavovat.

     4. Tereza Spencerová si myslí něco podobného, co vy. Myslí si, že se dohodli – Ukrajina Rusku, Sýrie USA. Jenže je tady ještě Čína a společné manévry s Ruskem v SM. Stejně tak začínající binec v Makedonii. Vzhledem na to, že z nás nikdo nebyl přítomen a zjevně se nic nevyneslo, nezbývá, než se nechat překvapit.

 8. Jedna věc by mě zajímala – pokud budou hrát hokej ti po všech stránkách skvělí Rusové s fašisty z NATO – třeba z Čech – komu budete fandit?

  1. Samozřejmě Rusům, protože hrají hezčí hokej a hrají ho Jágr Nejáge, a ne jako ti naši matláci. Čechům jsem fandil už mockrát, je třeba zkusit něco nového. Ale jak se znám, tak jako stará sentimentální baba budu nakonec stejně fandit „našim“. I když fandit… já ze zásady nehýkám, neběhám a neskáču.

   1. Co říkáte na to, jak ti naši nejlepší lidé světa utekli po prohraném zápase s Kanadou jak zpráskaní psi a ani nevzdali hold svému soupeři? Takové opovržení soupeřem si v celých dějinách šampionátu ještě nikdo nedovolil…

    1. Amíci přeci s Kanadou nehráli… Ale jo, vím, kam, míříte, a viděl jsem to. Jenom v televizi tedy, ale podle toho, co jsme viděl, tak Rusové Kanaďanům sportovně potřásli pravicí, pak tam chvíli bezradně postávali a když si jich asi pět minut nikdo nevšímal, tak odešli. Působili to na mě tak, že čekali, ale nedočkali se a nikdo jim neřekl, co se bude dít. Nakonec se ukázalo, že by museli čekat dobrých dvacet minut. Zase jen další pokus uplést z hovna bič.

     1. Asi máte pravdu. Ruští hokejisté zřejmě hráli svůj první zápas, takže nevěděli, co se sluší a patří. A nebo prostě jen blbě kecáte, to je druhá možnost…

     2. … a o tom vy musíte něco vědět, protože jste na to kvalifikovaný specialista.

  2. Češi jsou fašisté? Tož já su ten patriot, fandím Česku. Ať hraje s kýmkoliv.

 9. M, už mi to je jasné. Celkom Vám uniká podstatný rozdiel medzi zahraničnou politikou a hokejom. Vy ste jednoducho skalný fanúšik USA, žiadna svojprávna bytosť. Ideálny materiál pre pravý sektor – oni tiež vznikli v hľadisku Kyjevského Dinama.

Komentáře nejsou povoleny.