Svět podle Orbána

V sobotních Lidovkách vyšel obsáhlý rozhovor s maďarským premiérem Viktorem Orbánem (ochutnávka zde). Pokud jste nečetli, tak si sežeňte a přečtěte, protože to stojí za to. Na prostoru, který Orbán dostal, že se totiž dá říct hodně a takto uceleným vyznáním nacionálního konzervatismu se v (zatím) českém prostředí asi jinde nesetkáte.

Nenechte se zmást tím, že to je maďarský premiér a maďarská realita – z českých luhů a hájů podobný sentiment už také vzlíná a až se objeví český Orbán, bude mít bohaté žně. Orbán totiž říká přesně to, co by rádo slyšelo i čím dál tím víc Čechů. Ale pozor, v Orbánově případě nejde o populismus, protože on tomu, co říká, evidentně nejenom sám věří, o tím i žije.

A cože to říká? Především mluví o zdravém rozumu. Člověk se má podle Orbána řídit zdravým rozumem, přičemž mít zdravý rozum znamená myslet jako Orbán. Co je pro jiné Bůh či Prozřetelnost, to je pro Orbána zdravý rozum.

Produktem zdravého rozumu je svět podle Orbána. To je svět tvořený izolovanými národními společenstvími. Národ je v tomto pojetí je politicky, etnicky, kulturně a nábožensky homogenní společenství, taková monokultura, která se s okolním světem stýká pouze skrze přísně definované a hlídané hranice. Řešení každého problému musí začínat opatřeními proti kontaminaci národa cizími živly či inovacemi.

Orbán mluvil v Lidovkách dost dlouho a srozumitelně na to, aby mohl být nepochopen. Otázka nezní, jaký je svět podle Orbána, ale jestli ho máme takový chtít. Je to dobrý nápad, chtít svět podle orbánů? Je to rozumné? Je to prozíravé? Je to bezpečné? Je budoucnost v pokusu vrátit minulost?

Advertisement

126 komentářů: „Svět podle Orbána

 1. Ony v sobotu rozhovory dva. Ten vámi zmíněný s Orbánem (vedl Ištván Léko) a druhý v Deníku s Jacquesem Rupnikem (vedla Kateřina Perknerová. Oba jsem si pečlivě uložil do archivu. Společně. Proč?

  Protože Orbánovy odpovědi na mnohé podobné otázky jako u rozhovoru s Rupnikem byly právě ukázkou toho zdravého rozumu. Konrétní, věcné, logické. Od Rupnika jsem se nedozvěděli nic jiného, než už obecně známé a stokrát opakované eurohujerské bláboly ve stylu „mělo by se…“. Konkrétního nic, kromě toho, že J. Rupnik je přesvědčen, že mezi evropskými státy v rámci EU už byly zrušeny hranice – a ony nebyly (naštěstí).
  Vy zde navíc nepíšete pravdu. Z Orbánových odpovědí jasně vyplývá, že jeho podle vás „nacionalistické“ řešení věcí je vlastně řešením z nouze. Orgány EU totiž jen žvaní, on při ochraně Maďarů před připrchlickou vlnou musel jednat – a ti kteří ho kritizovali ho teď napodobují. Byl to Orbán, který striktně dodržoval pravidla EU – na rozdíl třeba od Němců, kteří je zásadně porušovali.
  Vaše tvrzení, že „Řešení každého problému musí začít opatřeními proti kontaminaci národa cizími živly či inovacemi“, je právě jen vaším tvrzením – Orbán v rozhovoru nic takového neříká.
  Položil jsem odpovědi obou pánů na podobné otázky vedle sebe a předpokládám, že se toto moje srovnání brzy objeví o Bavora. Tam si je budete moci porovnat i vy. Je to kontrast mezi eurohujerským žvaněním a právě tím zdravým rozumem, který se vám tak zajídá.

  1. A to je přesně to, o čem mluvím – za projev zdravého rozumu každý považuje to, co si sám myslí. To Orbánovo řešení není žádné řešení z nouze, ale představa o správném postupu, kterou měl od začátku a začal ji uskutečňovat bez ohledu na zbytek Evropy. Vždycky je lepší, když se žvaní, než když se bije. Mimochodem, před jakými uprchlíky chtěl Maďarsko chránit? Oni snad tam chtěli nějací zůstat?

   1. „Vždycky je lepší, když se žvaní, než když se bije“. To je od vás velmi laciná figura. není nic známo o tom, že by Orbán „bil“. Jen na hranici EU konal to, co měl, na rozdíl od jiných.
    Při zachování elementární logiky nelze vyčítat třeba Řekům, že nechali hranice EU otevřené (jak se děje nyní) a současně vyčítat Orbánovi, že se choval opačně.
    Obdivuji, jak můžete znát Orbánovu „představu o správném postupu, kterou měl od začátku“. Já znám (byť i jen částečně) jeho činy, do hlavy a představ mu nevidím.
    Dovolil bych si vašemu mnou citovanému tvrzení a žvanění a bití oponovat třeba následovně: „Někdy je lepší konat, než planě žvanit“. Pokud budete chtít, jistě to lze doložit bezpočtem příkladů z historie.

    1. Možná, že kdyby se více žvanilo a méně konaly, tak by ani žádné příklady nebyly (a mně by nechyběly, i když někomu zcela jistě ano). Já Řekům ohledně ochrany hranic nic nevyčítám, to by vůči nim bylo nefér. Já vyčítám zbytku EU, že v Řeky a Italy nechal plácat a čekal, že to vyřeší za ně. Za bití si klidně dosaďte „silové řešení“.

     Obecně jsem vám chtěl ještě říct, že ten vámi zmiňovaný zdravý rozum by v případě uprchlíků naopak velel hranice otevřít a podat pomocnou ruku, protože i z teorie her je známo, že nejvýhodnější strategie je zachovat se s v prvním tahu altruisticky.

     1. Naopak. Správná zásada (zásada zdravého rozumu, chcete-li) zní: „První hnutí mysli je třeba potlačit. Bývá nejušlechtilejší.“

     2. V tom případě nezbývá než doufat, že se vražedná choroba zvaná orwellovsky zdravý rozum příliš nerozšíří. Staří cynici se musí obracet v hrobě.

     3. Trochu mimo téma, ale snad mi to odpustíte. Na cynismu je něco přitažlivého až strhujícího, asi tak jako na vojenské zničující technice. Rozumná („zdravě rozumná“ – :-) ) míra cynismu je až roztomilá. Mým oblíbeným uměleckým hrdinou byl Jiří Adamíra – herec se strhujícím „cynickým hlasem“. Rád na něj vzpomínám, kromě divadelních rolí, které zde těžko připomínat, dosáhl vrcholu hlasově „zdravě rozumného cynismu“ v televizním seriálu „Byl jednou jeden dům“.
      Cynismus je hezké umělecké téma a dostaví-li se v životě ve vyšším věku, je celkem pochopitelný. Jako cynik, ovšem v hluboké lidské brázdě, se projevoval i můj největší literární hrdina Josef Švejk. I já se k cynismu hlásím, je to forma sebeobrany.

     4. Přesně tak – cynismus je sebeobrana. Je zaměřen na sebe, nikoliv na druhé. Cynismus není synonymem krutosti a bezohlednosti, ale způsobem snášení světa. Být cynik neznamená, být bestie, znamená to jen větší robustnost.

     5. Tak beru zpět, trochu jsem smotal cynismus s kynismem a stoicismem. Budu si muset svoji shovívavost k cynikům ještě rozmyslet.

     6. snad by Vám Vaše rozmýšlení mohla usnadnit ta Vaše slavná teorie Kainofobie :-))

     7. Ovšem Řekové a Italové dostávali od EU dlouhá léta peníze navíc, právě na ochranu vnější hranice Schengenu. Copak se stalo s těmi penězmi? Inu, prožrali je. Tak proč by se v tom neměli plácat? Jen ať se plácají.

      U Italů je to ještě o to tristnější, že oni si ty vši do kožichu nasadili sami. Italské lodě proaktivně brázdily jih Středozemního moře, nakládaly plavence a svážely je do Itálie, namísto toho, aby je vysypávaly u lybijského pobřeží. Oni se do současné situace dopracovali vlastními silami. Proč bychom měli projevovat solidaritu s někým, kdo si sám zapálil střechu nad hlavou a ještě do ohně průběžně přiléval benzín, aby mu to líp hořelo? Máme si snad v rámci solidarity taky zapálit střechu nad hlavou?

     8. A jak víte, že ten někdo si tu střechu zapálil sám, že mu ji nezapálil někdo třetí? Někdy mám pocit, jako kdyby lidskost byla ten největší zločin.

 2. Je směšné tvrdit něco o tradicích a kultuře, když tu máme tuto. Co pane Orbáne, je to u Vás jiné, nosíte copánky jako pálfiovští pandurové nebo jste nosil za Kádára americké Levisky a než jste oblékl sako chodíval jste oblečen v rámci „Casual Style“ na počátku 90.let coby elév, co nevěděl jestli New York leží na západním nebo východním pobřeží když jste šel brát kondice k neoconúm?

  Co pane Hudče, myslíte. že tahle kultura je nám bližší než jakákoli liturgie, která ovšem v případě běžného muslima žijícího třeba v Jordánsku, se liší od té naší především tím, že komerci přenechávají turistům ze západu?

  http://www.blisty.cz/art/80292.html

  I když např. takové Jordánsko je monarchie, tak královská rodina rozpočet zatěžuje podstatně méně opulentně než například ta britská. Solidarita je tam přesunuta hodně do soukromého sektoru, např. státní zaměstnanci jsou osvobozeni od placení daní z 50% svého platového výměru. Kdybyste studoval antické filosofy, zjistil byste, že je to klasický platónský koncept správy státu v podobě úřednické loajality ke státu a plnění povinností státního zaměstnance je pro ně nikoli jen „povoláním“. V každém případě bych nechtěl srovnávat s těmi co u nás řeší třeba ty pověstné „operační programy“ čerpání fondů EU. Myslím, že naše kultura by v tomto pojetí musela být označena za v pravém slova smyslu dekadentní a jeden ze základních měřítek západní vyspělosti a i západní morálky – tedy korupce – by v případě demokratické signatury „humanismu“ a „osvícenství“ musela být označena za nelidskou a tmářskou:-)

 3. Tribune, překvapujete mne čím dále tím více, globalizace za každou cenu, i když v podstatě na konec dojdeme k despocii. ..)

   1. já vidím Orbana jako záchranou brzdu pro Maďarsko při islámské tsunami, která se chystá zničit Evropu. No a Evropa se chová jako sebevrah, pak je jakákoliv činnost , která vám umožní přežít, v podstatě dobrá a přijatelná – nuance nacionalismu pro budoucnost bych začal řešit až vlna skutečně opadne a trosečník bezpečně a bez rizika utonutí stane oběma nohama na pevnou zem. ..)

    1. Nejhorší smrt je z vyděšení a o vraždě to platí dvojnásob. Nezbývá než doufat, že Evropa už nikdy žádný problém mít nebude a nebude potřebovat pomoc, nebo že lidé mimo Evropu mají stejně krátkou a chatrnou paměť, jako Evropané.

     1. Tak Evropa je kolonii ( samostatná v rozhodování rozhodně není ) , to si snad ani nemusíme dokazovat, takže evropská historická paměť je sice hezká věc, ale o současných šílených činech rozhodují jiní, asi mimo evropští…no a jestli považujete maďarskou obranu vlastních zájmů za zbytečné a předčasné vyděšení, pak máte asi nervy se železa ( a rád budujete z popela ) a nebo hrajete betla. ..)

     2. Já jen říkám, že si buď hrajeme na Evropu, nebo Maďarsko, ale obrana maďarských zájmů v rámci Evropy je nebezpečný nesmysl. A pokud Evropu řídí jiní, je to dnes možná jen dobře, když vidím, co by Evropané nejraději dělali, kdyby to bylo jen na nich.

     3. Takže Vám v podstatě nevadí, že jsme jenom kolonií, tedy nesvéprávní smradi – podívejte, od 89 se celý vývoj neskutečně a zbytečně ( a i nebezpečně ), jak politicky , tak i ekonomicky ve východní Evropě urychloval a to bez ohledu na skutečný stav a potřeby těchto zemi a jejich obyvatel ( a utrpěla tím i západní Evropa ) a to vše jenom pro ještě větší zisk americké korporace, které je ale úplně jedno, jak Evropa ve vývoji dopadne – takže je zase otázkou, jak bychom vypadali, kdyby náš protektor nebyl tak moc šílený ( a nenažraný ) a všechny procesy by jely přírodní cestou, možná bychom byli někde jinde a rozhodně ne pohromadě, možná by byla integrace taky v rámci dnešních hranic, ale třebas úplně s jiným nastavením a civilizačním soužitím – možná by nás už ani nenapadlo si zbytečně a pouze materiálně jít po krku – v tom jsem zase já optimista. ..)

     4. Ať je to, jak chce, nedělo se to proti naší vůli. A když vidím, kdo a jak by dnes chtěl obnovovat suverenitu, nejsem si jistý, jestli ten protektorát není lepší. Proti revoluci nic nemám, ale nesmějí ji dělat reakcionáři.

     5. V čem se cítíte být nesvéprávný a v čem jste se před r.1989 cítil svéprávnější,,,,by mě zajímalo…

     6. Možná, že dříve byl člověk a dnes je jen zdroj? Že nebyl člověkem jen do výše svého příjmu? Že jeho lidská důstojnost nebyla devastována krysími závody? Že nebyl nucen žít v izolaci v permanentní konkurenci s ostatními?

     7. Rozhodne si nemyslím, ze bych byl tenkrát vice člověk a ne zdroj v zajetí statostrany coby nevolnik nucen žít v dráty ohraničeném prostoru. Chápu, ze mnohým to mohlo vice vyhovovat než svoboda dneska. Myslim ze světovou filozofii se táhne spor o to co je víc, jestli svoboda anebo plny žlab v kleci. I ta východiska z něj jsou vcelku regulérní. Víc bude tech, co jim ta klec bude stačit a tem co naopak ne, ti na svobodě rozhodne nepomrou hlady. Empirie tady pak říká dost jasná fakta. Na rozdíl od filosofie. Ta ma naštěstí vždy tech „pravd“ po ruce vice a tu svoji – si tam každý snadno najde.

     8. Dokud budete věřit pohádkám o svobodě, nikdy svobodný nebudete. Takový je jejich účel.

     9. dobrej fór
      vy opravdu máte dojem, že Evropu někdo „řídí“???

      spíše bych to nazval nesmyslné buzerace, malichernosti, ubohost. Asi diktovaná Big Brotherem

      Pod pojmem „řídit“ si představuji něco úplně jiného

     10. „Cukr a bič, nebo snad maršálskou hůl?“ – vy jste dost nenáročnej a s dost mizernou představivostí, viďte

      Co třeba: inteligenci, schopnost vidět i dále než za první roh,čili schopnost stanovit vize ne na nejbližší půlrok, ale třeba na celou generaci, nemalichernost, schopnost určit zásadní otázky a ty oddělit od nesmyslného balastu, spravedlnost…….

      mně se líbí, jak vy k Vašim jediným správným postojům vždy postavíte jako jedinou alternativu vždy to nejhorší, aby více vynikla ta Vaše nejlepší varianta. Prej „maršálskou hůl….“ a v pozadí temné mumlání o fašismu, rasismu, xenofobii, hnědé barvě, plynových komorách…..

      pane domácí, vy jste jak špatně namazanej kolovrátek :-)

     11. vy jste asi nikdy nebyl na řídící pozici, že ne?
      Ono totiž oddělovat řízení od plánování lze dost obtížně :-)))

     12. Tribune, a co je to ten hentý reakcionář. :-) tedy podle Vás, protože většina v tom má asi jasno a nezdá se mi, že by tady chtěla zavádět nějaké tmářské poměry. ..)

     13. Když je příliš jasno, bývá výsledkem většinou tma. Reakcionář je podle mě osoba aktivně bránící pokroku. Podle slovníku cizích slov tady ovšem žádní reakcionáři nejsou.

     14. Tribune, začínáte teď tak trochu odpovídat jako tuctový demagog, ale nechci Vás chytat za slovíčka ani jinak znervózňovat, jste prostě pro zachování stávajícího status quo, které je otřesné, ale V jste se v něm naučil žít ( každá změna by pro Vás bylo trauma )… tak trochu stockholmský syndrom v praxi a na větší časové ploše… hezké svátky. ..)

     15. Nikoliv. změnu bych uvítal – ale pokrok vpřed, nikoliv ustrašený útěk vzad. Křesťanské hodnoty, národní státy, hranice, imperialismus – to je status quo.

     16. při vší úctě -mohl byste nastínit příklady těch kroků vpřed? Aspoň některých?
      Třeba vyčlenění třetiny státního rozpočtu na podporu těch velmi dobře živených, zdravím kypících jinochů, kteří se do Evropy masově hrnou a které vy nazýváte pracovně „chudáci“?
      Skoro mám pocit, že pro Vás „vpřed“ znamená anarchii a rozbordelení řádu, kterej vám není po chuti. A vůbec si nepřipouštíte, že nezanedbatelná část Evropy, dokonce možná značná většina, si žádnej bordel nepřeje

     17. Vpřed znamená přizpůsobit myšlení realitě, nikoliv realitu myšlení. Pro vás: žádnou uprchlickou-nacionalistickou magii.

     18. než si VY připustíte, že máte – VY nebo Evropa – nějakej problém, bude dávno po všem :-))

     19. Ale já vidím, že je tu problém, a velký. Jen ho vidím jinde, než na smrt vyděšená ublížená většina.

     20. ale klíďo, vizte si problémy, kde chcete.
      A klidně přesvědčujte sám sebe donekonečna, že jedině VY máte – musíte mít pravdu

     21. No, já nevím, Tribune….
      Osobně, v tom nepřipouštění si evidentních, takřka jistých až existenčně ohrožujících problémů i v tom jejich „natírání“ sluníčkářským humanismem, vidím často útěk před strachem, který by jinak ihned zaplnil „uvolněné“ místo.
      Takové to: „Sakra, ten chlápek vypadá na to že mi rozbije hubu! Ale budu se tvářit jako že o nic nejde, a věřit tomu – abych se z toho neposral ještě dřív než mě praští.“
      Tím nechci tvrdit že je tomu tak konkrétně u vás. Z vašeho postoje na mne spíše dýchá, jako byste tu migrační vlnu vnímal coby skalpel, který ve vás budí naději, že by snad mohl učinit nějaký ozdravný řez pro vypuštění nahromaděného hnisu.

     22. Já především migrační vlnu nevnímám jako existenčně ohrožující problém. Necítím se ohrožený, necítí se okrádaný. Vy přece také nepištíte, když vidíte myš, jenom proto, že všechny ženské kolem vás se jí bojí. Řeknu to ještě takhle: pokud pěti set miliónová Evropa nedokáže pomoci pár stovkám tisíc lidí na útěku, pak má Evropa vážný problém a tím problémem nejsou uprchlíci, ale třeba to, že taková Evropa není ani zdaleka tak silná a bohatá, jak se snaží sobě i světu namluvit.

     23. aha, no tak pokud ve své skromnosti držíte teorii „pár stovek tisíc chudáků“ – to by vysvětlovalo Vaši bezstarostnost,
      Jenomže ono je jich cca 1,5 milionů jakž takž zmapovaných a odhadem jednou tolik nezmapovaných. A to všechno za pár měsíců a příliv neslábne, naopak je udržován na jedné straně převaděčskou mafií řízenou a financovanou bůhvíodkud,a na druhé straně různými zpitomělými Andželínami, Pehaty, Kocábovitými a jinými sluníčky.
      A bod dva – na jednoho chudáka připadá – dle údajů nejen německých tajných služeb – 4-5 „nechudáků“.
      Nevím, nevím, jestli vaše rozevlátá nonšalantnost a bezstarostnost je zcela na místě. Von ten brod zase nemusí být tak daleko.

      Ale to jsem se jenom tak vylil, chápu, že neochvějného humanistu, zděšeného z plynových komor, nic nezviklá

     24. Vás víc než plynové komory děsí, že byste se měl rozdělit o zbytky ze svého přecpaného stolu?

     25. „Třeba vyčlenění třetiny státního rozpočtu na podporu těch velmi dobře živených, zdravím kypících jinochů, kteří se do Evropy masově hrnou a které vy nazýváte pracovně „chudáci“?“…

      To Vám řekl pan Zeman anebo máte relevantní statitisku (třeba z Úřadu vysokokého komisaře pro uprchlíky UNHCR), která by něco takového prokatovala? Žádnou takovou jsem neviděl a to byl pan prezident přímo po takové při jeho opakovaných ničím nedoložených tvrzení o tuto opakovaně žádám…Nemyslím, že byste měl něco co sám Kecka Strašpytel I. nemá. Jinak statistiky dokazující opak samozřejmě existují právě ze zdroje nejpovolanějšího.

     26. Jakou máte prosím zkušenost se smrtí z vyděšení. Citujete to již poněkolikáté a tak by mě to opravdu zajímalo. Děkuji za odpověď.

     27. To je jedno takové přísloví, které ledacos napoví. Na to nemusím chodit se džbánem pro vodu, abych věděl, že se ucho utrhne.

     28. spousta lidí zase nemusí čekat, až si v brodu namočí kaťata, a – pokud slyší jeho šumění – vytáhne si nohavice zavčas

     29. Jsou lidé, kteří si ty nohavice klidně namočí, třeba proto, že jim jde o krk a nemají čas na svlékání. A pak jsou lidé, kteří je oblečené přes brod nepustí, protože to není podle jejich představ a používání brodu a nic jim nehrozí, takže nechápou, že někdo musí spěchat.

 4. Pre naše obe republiky (SR aj ČR) je Orbán podstatne zložitejší oriešok, než ako ste ho podali, Tribune. Orbán je zásadný a takpovediac celoživotný odporca Benešovych dekrétov. V niektorom z nedávnych rozhovorov sa vyjadril, že ČR a SR nemali byť prijaté do EÚ, kým majú v právnom poriadku Benešove dekréty. Aj tento aspekt patrí do „sveta podľa Orbána“, preto dobre informovaný našinec by si mal dobre rozmyslieť, či stojí za to Orbána nekriticky adorovať.
  Skôr je škoda, že na našej strane nie je niekto, kto by bol podobne rozhodný a vládol by „českým“ alebo „slovenským“ zdravým rozumom. (Najviac ma mrzí, že „Európsky“ zdravý rozum sa zatiaľ neprejavil a nič nenasvedčuje, že niekde existuje.)

  1. Na Benešovy dekrety v tom rozhovoru vůbec nepřišla řeč a vzhledem k tomu, jak Ištván Léko ten rozhovor vedl, bych řekl, že to vůbec nemusela být náhoda.

  2. Dobrá připomínka. U Janiky jsem to 14. 12. komentoval takhle: „No tak za akutalitu považuji i ten výrok šéfa maďarského parlamentu o Benešových dekretech. Tohle by měla mít česká „vlastenecká“ fronta nějak ošetřeno, protože v rámci posilování evropského nacionalismu to vytváří poněkud jiný kontext, než když se to v rámci prezidentského volebního klání hodilo na hrb Schwarzenberkovi.“
   Ono se to v tom domácím černobílém vidění ztrácí, ale jde o to, že tenhle typ nacionalismu je nejenom antiliberální, ale současně tak ze své logiky razí i požadavek aktivní ochrany svých národnostních menšin za hranicemi (v různé formě, ale vždy na principu uznání kolektivních národnostních práv vůči těm individuálním; viz třeba jednání o tzv. národnostní statut za 1. republiky). My na tom v tomhle ohledu přece jenom mnohem líp než Slováci (to by fakt nejdřív musely všechny ty Pegidy a Alternativy pro Německo udělat nejdřív nějaký pořádný politický úspěch), ale docela živě si dovedu představit problémy s Poláky. Až „kaczysmus“ zmákne vnitřní opozici a udělá si jasno v zahraniční politice, tak by klidně mohl začít prosazovat „Prawo i Sprawiedliwość“ třeba i pro zahraniční Poláky.

 5. Vážený (pane) Tribun(e)!
  Váš blog čtu léta letoucí, ale komentářů jsem se vždy zdržel. Snad vánoční svátky, snad osmapadesátá vyšší inteligence, přinutili mě, abych prolomil ledy mlčení a napsal pár slov.
  Za prvé bych Vám chtěl vyseknout velkou poklonu. Před lety byl web podobnými blogy, jako je ten Váš, přeplněn. Zdálo se, že alternativa je to, po čem všichni prahnou a tak měl pré každý, od trockistické mládeže až po ultrakonzervativní katolíky. Všechny spojovala vize změny, každý si ji však představoval diametrálně odlišně. Plno bylo především „nalevo“, kde se alternativy nabízely z logiky věci, neb kapitalism byl, je a bohužel ještě nějakou dobu bude, všude kolem nás. Z množství blogů se časem vyprofilovalo několik, na které se vždy rád vracím. Váš, Tribune, patří mezi ně. Respektive patří mezi těch několik málo, které si drží kontinuální linii, což je obdivuhodné.
  Právě článkem, jako je tento, dokazujete, že Vaše pohledy na věci a svět, které prezentujete již léta, jsou konzistentní a toho si velice vážím. Migrační krize, zdá se, je jakýmsi prubířským kamenem. Mnoho lidí se „díky“ ni stalo přes noc z ultralevičáků ultrapravičáky (ale samozřejmě ta předpona -ultra se jim nikterak nelíbí). Z voličů KSČM se stávají milovníci Le Penové, Orbána a „vlády pevné ruky“, což si samozřejmě umí brilantně zdůvodnit jako „logický vývoj“. Zkrátka, lze každým dnem více a více vidět v praxi to, že teorie o nestálosti levicového elektorátu nebyly vůbec liché.
  Proto je o to povzbudivější vidět, že i přesto někteří zůstávají tam, kde jim velí rozum i srdce.
  V české alternativní blogosféře dnes zřejmě bohužel tvoříte menšinu, ale kvantita není na tomto poli rozhodující. Je příjemné, přečíst si po všech těch židozednářských konspiracích, jednostranných ódách a stejně jednostranných zatracováních, něco střízlivého, jako je tomu v případě Vašich stránek.
  Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, vše dobré do nadcházejícího a roku a doufám, že Váš blog bude i nadále tak kvalitní, jaký je.

  1. Díky. Těší mě, že mé snažení není zbytečné. Pokusím se nezblbnout a nezhrubnout, snad to ocení i další, kteří mlčí, možná i kvůli těm, kteří považují za svou svatou povinnost mluvit a své nezadatelné právo činit tak kdekoliv.

   1. „Není ti dáno tuhle práci za tvého života dokončit, ale není ti ani dovoleno od ní odejít…“ To jsem bohužel nevymyslel já, to Tribunovi vzkazuje přes propast věků jeden z nespočetného zástupu bezejmenných rabínů. A Kurt Vonnegut jr., který se už za svého života dostal do establišmentových příruček soudobé konvenční filosofie jako typický představitel cynického světonázorového nihilismu, v jednom ze svých esejů vložil svému synovi – dětskému lékaři do úst tuto odpověď na otázku po smyslu života: „Jsme tu proto, abychom to tu ostatním pomáhali přežít, ať už to znamená cokoli.“ Jestli měl/má někdo právo na takovéhle postoje, byl/je to právě Vonnegut (+2007), který v únoru 1945 přežil jako válečný zajatec (a zároveň potomek německých emigrantů do USA z 18. století) spojenecké bombardování Drážďan. Bohužel jeho generace odchází do nenávratna a za chvíli nás nebude mít kdo varovat před opakováním historických hovadin podobných těm, které sama nadělala. Takže nenajde-li se dostatečný počet Tribunů důsledně se řídících citovanou rabínskou zásadou, asi si je s velkou chutí zopakujeme.

    Já k tomu jenom dodám, že nic z toho, co bylo jednou „zavěšeno“ do mediální sféry (kam nepochybně patří i internet), se neztratí. Doba si najde myšlenky, které bude potřebovat, i jejich realizátory. Nikdo z nás zde přítomných už se zřejmě nedožije výsledku toho „kyselého testu“, kterému budoucnost naše myšlenky podrobí. Nicméně z historického hlediska všechny armády, banky, prádelny mozků ani další zbraně kapitálu nebudou mít dost síly na to, aby ty správné myšlenky porazily.

    A kdyby náhodou nedejbože přece jenom jo, tak ať aspoň odejdeme důstojně, jako lidi…

    P.F. 2016

    1. Nikdy mi nic nedovoluje a nikdo mi nic nezakazuje. Je to jen moje vlastní rozhodnutí – ale možná právě proto neodbytnější.

  2. Podepisují toto Vase hodnoceni všema deseti. Příjemné svátky.

   1. no, pane neomylný tribune, gratuluji!!
    evidentně jste získal nového dobrého kamaráda – otíka.
    to vytvoříte jednoznačně silnou dvojku.

    Ve dvou už byste mohli ubytovat docela dost imigrantů, že jo? Schválně – kolik chudáčků imigrantů u Vás najde přístřeší? Asi se nepochlubíte, že ne? Vy to radši necháte na státním rozpočtu, že je to tak, vy hrdino proimigrantský

    1. Věřte tomu, že kdyby na to přišlo, pár by se jich ke mě vešlo a přišlo by mi to naprosto normální. Je to ovšem poněkud akademická otázka, protože kvůli „vlastencům“ jako jste vy tu není nikdo, kdo by ubytovat potřeboval. Nejsem si úplně jistý, jestli z perspektivy uprchlíků je nějaký zásadní rozdíl mezi státem českým a Islámským.

     1. akademické kecy
      Vy v praxi nehnete prstem, vy budete jenom povýšeně kálet na ty, ktaří nejsou tak pokrytečtí a na rovinu řeknou, že připrchlíky nechtějí. Vy je „chcete“ – ale ať se o ně postará někdo jinej a zaplatí to nějakej jinej rozpočet, jen ne ten Váš

     2. Pokud to hýbání prstem má znamenat mačkat kohoutek, pak je lepší nedělat nic. Akademické kecy… vy jste jak nějaký dělňas s jednapadesátého – největším nepřítelem slušného člověka je člověk vzdělaný.

 6. A já se přidávám k přání pohodových a radostných vánočních svátků a k tomu také hodně zdraví, úspěchů a radosti v příštím roce. Mám takový dojem, že to všichni budeme záhy potřebovat.
  Tak se opatrujte!

 7. Hodně zdraví, úspěchů a radosti budeme potřebovat nejen záhy, ale i později. :-)
  Taky to přeju všem. A navíc těm, co neupadají do různých nenávistných pastí, ať v tom vytrvají.

 8. Tribune, také hodně štěstí a zdraví do nového roku, mrzí mě, že už nemám tolik času Vám sem chodit oponovat. (Mrzí Vás to taky?)

  Orbán využívá celkem oprávněně panické hrůzy svých občanů, že pod náporem uprchlíků nic nebude jako dřív. Nejen, že se budou muset dělit (a nemylte se, i kdybyste nějakým způsobem dokázal totálně ožebračit 1% elitu a její majetek rozdat, stejně na rovnostaření s uprchlíky střední třída prodělá kalhoty), ale hlavně ztratí tu jistotu, že vedle nich žije člověk stejné kultury, s nímž si rozumí (jazykově i zvyklostmi), který má stejné návyky, stejný způsob uvažování o světě.
  Nevím, jestli jste někdy bydlel v domě (ideálně paneláku), do něhož se přistěhovala „nepřizpůsobivá“ rodina. Něco takového se kdysi stalo v domě, kde žili mí rodiče, krátce po revoluci se tam přistěhovali jacísi (bílí) cizinci, kteří měli ve zvyku znečišťovat společné prostory, hlučet v netradiční hodiny a neustále nechávali dveře do domu otevřené. Na kritiku a výtky reagovali hněvivě a minimálně verbálně agresivně, mluvili špatně česky a starší populace v tom činžáku se jim více a více obávala cokoliv říct. Několikrát byla volána i městská policie, pochopitelně bez výsledku. Nevěřil byste, jaké problémy a potlačovaný hněv vznikl. Zhruba v té době jsem se stal v inkriminovaném domě člověkem, kterého společenství vlastníků pořádalo domluvit rekonstrukci a další záležitosti; a při jednání s jednotlivými partajemi jsem se o tom všeprostupujícím strachu a nenávisti dozvěděl.
  Nakonec se problém částečně vyřešil důraznou domluvou dotyčným za pomoci vyhrožování právními kroky a dvou ramenatých sousedů a úplně se vyřešil pozdějším jednáním s do té doby nedostupným majitelem onoho bytu, ale to je vedlejší.
  Zkrátka lidé nechtějí žít v prostředí, kde je riziko, že dojde ke konfrontacím. Je jim to nepříjemné, i když jde v podstatě o maličkosti. Homogenní společnost poskytuje mnohem příjemnější a klidnější niku.
  A za to, že se pokusí(me) takové prostředí udržet, jsou lidé schopni i bojovat. Pomáhat uprchlíkům? Proč ne, ale nenecháme je zničit náš domov.
  Násilně umožněná migrace povede jen k vystupňování nacionalistických nálad a k tomu, že se z „foreigners“ stanou „aliens“ s patřičnými následky.

  1. Před rokem bych vám odpověděl, že mě to nemrzí vůbec, dnes vám řeknu, že se mi po vás div ne stýská. Inu, přišli cizinci se svými mravy.

   To, co popisujete, není nic jiného, než ta stokrát omílaná xenofobie: nejde ani tak o to, aby ti druzí byli slušní, jako aby když už jsou neslušní, tak po našem, aby nám nebrali naše jistoty. Aby nekouřili, když my se opíjíme, aby nežili na ulici, když my se stahujeme do domů, aby nás nevystavovali konfrontaci s jiným, zkrátka aby nás nepokoušeli.

   Násilně vynucená migrace samozřejmě nic dobrého nepřinese, ale problém je v tom, že je třeba ji vynucovat, že to, co je nám vlastní a přirozené, není pomoc a spolupráce, ale konfrontace. A nebo je to jinak a platí staré známé rozděl a panuj?

   1. To není xeno-fobie. Nejde o strach, ale o nechuť k cizímu; strach je iracionální emoce, nechuť pramení z toho, že víme, jaké je to cizí a víme, že se v přítomnosti cizího necítíme dobře. Sneseme to týden na dovolené v „Arábii“, ale ne doma.
    Přijde mi naprosto hloupé lidi nutit k tomu, aby se s cizím neustále museli střetávat, snižovat jejich životní pohodu a horké hlavy donutit k násilí. Cizí není přirozené a nikdy se přirozeným nestane, ať se budou sluníčkáři stavět na hlavu či nikoliv.
    Jen tím stavěním na hlavu vygenerují další Konvičky a Breiviky.
    Analogická situace tomu, když se Spojené státy pokoušejí „nastolit“ demokracii tam, kde demokracie nikdy nebyla.

    1. I vy, Brute? Jenže se mýlíte, cizí je přirozené. Nepřirozená je naopak monokultura. Udržet monokulturu stojí úsilí. Nebo existenci. Zvláštní, že něco takového píšete vy, který se tváříte jako individualista, ale tady se najedou projevíte jako konfekční kolektivista. Vůči individuu je totiž vše cizí – dokonce i plod v těle matky je jí cizí. A jen díky této cizotě žijeme. Nutit lidi ke konfrontaci s cizím je základní princip tréninku, ať jde o sport, nebo o vzdělávání.

     1. I já. To, že jsem individualistou a kosmopolitou a je mi víceméně jedno, jakým se na území ČR mluví jazykem (za předpokladu, že to bude některý, který umím), bližší než česká kultura je mi kultura anglosaská a nespatřuju rozdíly mezi kolegy z Jemenu, Pákistánu, USA, Anglie nebo Nizozemí (černý, hnědý, bílý žid, černý, žlutý), neznamená, že si nejsem vědom, pro kolik lidí je střetávání s rozdíly frustrující.
      A nucením ke konfrontaci s cizím takovým způsobem, že lidem vezmete domov, kam se mohou vrátit a kde je klid, a nahradíte ho multikulturním melting-potem, způsobíte válku. Uvidíte. Jen ze sluníčkářského pocitu nadřazenosti nad obyčejnými lidmi.

     2. Kdo chce komu brát domov? Myslíte tu slonovinovou věž uprostřed Evropy? To není žádné vyhánění z domova, to nahánění do reality.

     3. šíleném žvásty. Běžte si hrát na nějakej píseček ohraničenej hóódně vysokým plotem

     4. samozřejmě, že cizí je přirozené. Kdo by pochyboval o tom, že sekat hlavy a kamenovat ženy je přirozené. Psychoušku

     5. Tohle je ovšem islámu stejně cizí/vlastní, jako kamenování judaismu a upalování křesťanům.

     6. jo?
      No blbý je, že to není po praktické stránce vůbec cizí velké části těch, co se sem hrnou

   2. krásné myšlenky, jedna jak druhá – do kamene vetkat….
    je to sice nesváteční kverulantství jednoho nevzdělaného feldkuráta, ale přesto mi to nedá:

    kde berete tu jistotu, že my – xenofobové – jsme povinni nechat si brát SVÉ jistoty?
    Hodláte nám to dát befelem? Bojím se, že na to nemáte koule, nejste Pán Bůh a dokonce ani Ježíš Kristus.
    I když vy si možná myslíte, že jste…..když nám chcete násilně vnucovat migraci. To už je skutečně vrchol arogance a demonstrování, že vám podobní se tím heslem – rozděl a panuj – řídíte do puntíku. Respektive moc rádi byste se jím řídili….

    1. A kde berte vy tu svoji jistotu, že vy xenofobové můžete ty své jistoty vnucovat ostatním?

     1. konkrétně: jakou svou „jistotu“ vnucuji jakým ostatním?
      To, že žiju v zemi, kde platí jakási pravidla, kultura, mravy, s kterými jsem ztotožněn (a jsem si jist, že i většina „spolubydlících“) a byl bych rád, aby to platilo i nadále pro mé děti – to je u vás vnucování jistot ostatním?

      Při vší úctě – vy už jste z té lásky k cizímu a nenávisti k místnímu dočista zmagořil
      Vy se musíte topit v šílených frustracích. A za všechny vaše neúspěchy může bílá Evropa, že jo? Tak ji vnutíme jiné jistoty, panečku ta se bude divit…..blbý je, že vaší nenávistné zaprděnosti nijak nepomůže, až tady bude více mešit než kostelů

   3. Tribune, já se nestačím jak po vás „steče“ i tak rozumné vysvětlení jaké napíše michal.

    Za prvé: „„..staré známé rozděl a panuj“ nikdy platit nepřestane a vždy bude využíváno těmi kdo společnost jakýmkoli způsobem řídí. Na to je zbytečné se ptát.

    Z druhé: potřeba některých (i domnělých) jistot není žádná xenofobie. Pokud by tomu tak bylo, byl by univerzálně xenofobní celý lidský druh (uprchlíky z toho nevyjímaje) a tedy by bylo naprosto nesmyslné kohokoli z xenofobie obviňovat.
    Od chvíle kdy se lidé začali sdružovat do skupin či tlup existuje nějaké „po našem“ a veškeré snahy o soužití či toleranci, nejsou nic jiného než způsoby jak omezit různé průniky či třecí plochy v místech, kde se ta rozdílná „po našem“ potkávají.

    Tenhle proces je, samozřejmě, tím složitější, čím menší prostor mají ta různící se „po našem“ k dispozici a také čím omezenější možnost volby „kde být“ mají jednotliví zastánci toho kterého „po našem“.
    Na konfrontacích má zájem jen ten kdo má potřebu to své „po našem“ rozšiřovat (směrem ven i dovnitř). Neagresivní lidé (jichž se domnívám je většina – byť třeba i z pohodlnosti) upřednostňují neagresivní konfrontaci a jsou ochotni kladně přijímat jakékoli průniky pouze formou nabídky s možností volby jejího odmítnutí. Cokoli vynuceného vnímají jako agresi a zcela přirozeně se tomu brání.

    Pokud tedy chcete cokoli (v tomto případě migraci) vynucovat/vnucovat, stavíte se automaticky do role agresora a pokud současně očekáváte (či vyžadujete) vstřícný postoj, pak také do role agresora hloupého – který chce něco co nemůže dostat (bez vynucení) právě pro to „co je nám vlastní a přirozené“ – a tak jakoukoli ochotu ku pomoci a spolupráci spolehlivě eliminuje.

    1. Nějak se vám z toho, Kamile, vytratil člověk. Nejde o žádné vynucování migrace, jde o pomoc lidem v nouzi podle zásady chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. To je podle mě ta přirozená neagresivita, o které sám mluvíte. Vyhnat od svého prahu člověka v nouzi je naopak agrese aktivní – a můžete vidět, jak se k ní lidé musí nutit a přesvědčovat se, že to je tak správné.

     1. Ale nevytratil. Každý bezdomovec kterého na ulici potkáte by ocenil, kdybyste ho u sebe ubytoval a živil. Předpokládám že jste si toho vědom. Pro kolik z nich jste to už udělal?

     2. Že i vy klesnete na tuto úroveň, bych nečekal a jsem z toho popravdě trochu smutný. Nemusím být sám MUDr. na to, abych mohl po lékaři žádat, že má léčit.

     3. Tribune, křivdíte mi a nemáte proč být smutný, protože moje otázka není žádná podpásovka. Chtěl bych abyste se zamyslel nad tím, proč jste nic takového (jak předpokládám – protože jste mi na otázku neodpověděl) doposud neudělal. Každý důvod (mimo toho že by vám v tom někdo jiný bránil) který si sám pro sebe uvedete pro to „ne“, je odpovědí na to, proč jste ve sporu s lidmi po kterých žádáte aby vyslovili „ano“. Lišíte se jen tím, že tak jak vy vnímáte svůj byt, oni vnímají svou zemi.

      Někteří už mají své špatné zkušenosti s nepřizpůsobivými sousedy, buďto osobní nebo zprostředkované přes své známé. Podobnou zkušenost jakou popisuje michal mám i já z našeho domu a byl to jen slabý odvar proti tomu co každý den zažívá můj švagr, který má tu smůlu že dům, ve kterém má byt, sousedí s ubytovnou pro nepřizpůsobivé. Odstěhovat se nemá šanci, protože jeho byt je neprodejný a na to aby zgruntu koupil jiný nemá dost peněz. Přitom je v celé ulici jen tahle jediná ubytovna která komplikuje život všem ostatním obyvatelům. Policie excesy ignoruje. Když jeho ženu zmlátila cikánka, jen proto že ji slušně požádala o uvolnění schodů ze kterých potřebovala sundat kočárek, na policejní stanici to nikoho nezajímalo a nikdo „neměl čas“ se tím zabývat.

      Myslíte, že si tihle stávající „strážci pořádku“ udělají čas na to aby ten pořádek zajistili, pokud takových ubytoven a ghet v naší zemi přibude? Myslíte že jim ten pořádek bude stát za to aby riskovali nařčení z rasismu, xenofobie, diskriminace a bůhví čeho ještě při každém pokusu o jeho vynucení? V jiných zemích má policie tradičně větší autoritu než u nás ale v žádné z nich migranty nezvládá v takové míře aby se nestali vážnou každodenní komplikací domácího obyvatelstva. Co vás drží u té myšlenky že právě u nás by to mělo vypadat jinak než v ostatních zemích? Na co spoléháte? A nebo prostě všechny ty negativní zprávy odjinud nečtete, abyste si náhodou nenarušil svou iluzorní multikulti bublinu?
      Nebo z nějakého podivného důvodu toužíte po tom abychom si to u nás také „užívali“?

      Mezi místními diskutéry jsem nenarazil ani na jediného nelidu, kterému by osudy těch lidí byly lhostejné. Ale všichni se shodují na tom že je třeba těm lidem pomoci u nich doma, protože na to abychom si je nastěhovali k nám nemáme ani materiálně ani psychicky. Pamatuji časy kdy jsme si oba vážili Jana Kellera pro jeho názory. Nevím zda ty časy ještě přetrvávají a nebo zda se již váš pohled na něj změnil.
      Ale zkuste obětovat aspoň těch třináct minut abyste si vyslechl jeho věcné a střízlivé hodnocení situace, byť je už přes půl roku staré a pochází z doby kdy ještě Německo hledělo na migrační vlnu růžovými brýlemi, Holandsko ještě nekolabovalo, ve Švédsku nehořela azylová centra, Francie se nevzpamatovávala z posledního teroristického útoku atd. No – kdyby nic jiného – možná by vás mohlo zajímat jak vznikla politika multikulturalismu:

     4. Byt nebo země – to je opravdu velký rozdíl, asi jako můj chléb nebo moje pekárna, jenom mnohem, mnohem větší. Připadá mi to, že všichni hledáte, co nás může rozdělovat, místo toho, co by nás mohlo spojovat, jako kdyby neexistovali žádní lidé, ale jenom Češi, Němci, Afghánci, Syřani… Nejspíš mají pravdu ti, kteří říkají, že je to celé o strachu těch, kteří mají relativně málo, že by se museli dělit s někým, kdo má absolutně ještě víc, protože ti, kteří mají absurdně hodně, jsou pro ně příliš vzdálení. Nahoru se hrbit, dole šlapat.

      Co se mojí pomoci bezdomovcům týče, odpověď je jednoduchá: dělba práce. Já neumím jednat s lidmi a proto žádnému bezdomovci osobně pomoci nedokáže (střecha nad hlavou a postel ho opravdu nespasí), ale umím něco jiného, tak se snažím dělat dobře to, co umím, abych vydělal peníze, za které může někdo jiný, kdo umí zase to, pomáhat těm bezdomovcům. A to samé platí i o uprchlících.

     5. Máte zajímavé názory, Kamile. Nebavili jsme se spolu o tomto už někde? Krom toho, kolik jste si např. vzal domů českých důchodců, českých nezaměstnaných, českých nemocných? Žádného?! Proč pak máte tu drzost po mě chtít, abych platil daně, když Vy nejdete příkladem ve Vaší dobročinnosti?!

      Takže když bych je hypoteticky nechtěl platit mj. proto, že tyto daně jsou strukturované jako „solidární“, takže neslouží mě a za 20 let placení do systému jsem při své osobní bilanci „platil-čerpal“ v těžké ztrátě ve vztahu k pro mě cizím Čechům ke kterým mám stejně neosobní vztah podobný jako k cizím Sinhálcům….?!!

      Proč bych tedy měl? Že jsou ti potřební Češi? Tedy můj národ? Nepočítám se národnostně k Čechům a nemám rád Čechy, onehdá mi okradli a moje děti české děti šikanují, protože nefandí v hokeji Čechům. To zatím muslimové neudělali. Takže znovu, proč bych měl platit daně? Že je to občanská povinnost? Je, stejná jako povinnost státu se mj. Z TĚCHTO MÝCH DANÍ postarat o potřebné. Proč bych tedy měl Čechům platit daně a ne muslimům co sem na základě Úmluvy o lidských právech Charty OSN z r. 1951 (a kterýžto dokument je součástí ústavního pořádku a stojí výš než jakýkoli domácí zákon, např. o dani z příjmu)?? Takže kolik máte doma dědečků a babiček kteří žádají o místo v Domově důchodců? Proč bych neměl žádat za své daně péči o ty, které shledávám potřebnější než platit dávky 35ti letému ostravskému horníkovi odmítajícímu se rekvalifikovat na účetní, protože havířina víc nese? Proč by on měl být pro mě národností „nečecha“ být on potřebnější než syrský uprchlík co mu soudruh Assad umučil rodinu v kobkách, ze kterých soudní fotograf pan“ Caesar“ přinesl flasku s tak sugestivními obrázky „humanismu“ prezidenta Assada, že by proti tomu musel být Hess a jeho parta masážní salón Rosemundy Pilcherový?

     6. Oto, napsal jste dost řádků, takže se skoro stydím přiznat, že jsem z nich nerozpoznal, zda s mými, jak říkáte, zajímavými názory souzníte či nikoli. Dokážu vám tedy odpovědět jen na ty počáteční otázky.
      Jsem obyčejný naprosto průměrný člověk, s průměrným příjmem obývající coby hlava čtyřčlenné rodiny, nájemný byt 1+1. Tedy s nepříliš luxusní ubytovací kapacitou, jak jistě uznáte. Přesto jsem během svého brožovaného života poskytl dočasné zázemí v časovém rozpětí zhruba dvou měsíců až půl roku celkem pěti lidem do té doby než se dokázali postavit na vlastní nohy (tj. sehnat si bydlení a práci) aniž bych je před tím znal. To proto, že jsem si sám vyzkoušel na dva roky život bezdomovce a vím tedy co to obnáší. A také vím jaké to je když máte doma hosta na neurčito a sdílíte s ním jeho nálady, leckdy odlišné postoje, starosti…. Není to jen o tom: „Tady se vyspi a večeři máš v troubě.“

      Ale rozhodně toho nemám důvod jakkoli litovat. Ten poslední „šestý v řadě“, velice hodný člověk, strávil na ulici podstatně delší dobu než já a jeho návrat mezi normálně žijící lidi trval déle než dva roky. Ale zůstali jsme opravdovými kamarády i potom co si našel bydlení, stálou práci a oženil se. Prakticky se stal členem mojí rodiny až do své smrti (byl starší než já a mě je dnes přes šedesát).

      Vím že šest lidí není mnoho ale rozhodně na těchto stránkách nevystupuji jako nějaký hlasatel dobročinnosti, takže ani takovým příkladem nikomu být nepotřebuji. Pokud zde mé komentáře čtete, mohl jste si už všimnout že patřím k Tribunovým oponentům ve věci imigrantů, byť za ta léta co se známe vím že se v jiných věcech shodneme.

     7. Kamile, neuvádějte pana domácího do rozpaků. Jistěže by neubytoval jediného bezdomovce, stejně jako v budoucnu neubytuje jediného imigranta nebo jiného potřebného.
      To, co tady předvádí jsou čistě akademické nenávistné ejakulace, koncentrát pokrytectví. Potřeba plivnout do ksichtu těm, s nimiž celý život spoluobývá tento prostor. Asi mu bylo hodně ublíženo, tak to teď společnosti vrací

     8. Víte, Katzi, ačkoli se mnohými názory my dva setkáváme na stejné lodi, s tímto vaším posledním rozhodně nemohu souhlasit. Na to znám pana domácího příliš dlouho.

     9. tak, jak chceš, aby se chovali ke mně

      Chci, aby přistěhovalec/migrant/cokoliv do ČR přejal bezezbytku českou kulturu, křesťanství/ateismus, nedělal bordel na ulici, přizpůsobil se oblečením i jazykem.
      Ve chvíli, kdy budu žádat o azyl v Saudské Arábii (například), udělám totéž, abych zapadl. A když ne, respektuji právo saudů se s takovým člověkem vypořádat holí.
      Lokální netolerance se tomu říká.

     10. Pokud bych žádal o občanství, tak ano, ale azyl je něco jiného. A já bych naopak chtěl, aby kdybych ten azyl potřeboval, abych se mohl utéci k sousedům nebo i k těm Saúdům bez toho, že bych se musel vzdát své identity a přijmout nějakou prefabrikovat jejich. Nechci stát před Sofiinou volbou buď zůstat a zemřít, nebo odejít a přestat existovat jako ten, kým jsem. Až budu potřebovat pomoc, chci, abych ji mohl dostat bez podmínek, a proto si myslím, že i teď bych měl pomáhat bez podmínek.

      Nevím, co je pro vás tak lákavého na rasismu, xenofobii, tunelářích, šmejdech a dalších atribute české kultury, že chcete, aby ji někdo přebíral beze zbytku. Nejsou snad jiní šance, jak se zbavit toho špatného, co tu máme?

      A vůbec, proč všichni mluvíte pořád o nějakých příchozích, proč nepřipustíte ani na okamžik, že oni mohou prostě jen procházet? Jak přijdou, tak odejdou, jen ten hnus, co jsme kvůli nim v panice vypotili, tu zůstane.

     11. Jak vás jindy velice obdivuju, tak tentokrát ani nevím. Ve válce a konfliktech jste jako civilní osoba chráněn podle ženevské konvence, na nějaké „…já bych rád…“ vám kašle bílý tesák, drony vás nerozliší, a saudové brousí nože, svět prostě není dokonalý, a nebude ani kdybyste se sám osobně rozdal, ale budiž.
      Ale vaše víra, že jak přiíšli tak odejdou…Vždyť kočovali přes sedmero zemí, kam by šli, kdyby se chtěli vrátit, mohli přece zůstat mnohem blíž, nebo se pletu?
      Je to zajímavé že si dokážete představit jak se ti lidé cítí když utíkají,
      ale neumíte si představit jak se cítí když přijdou někam, kde můžou existovat bez jakýchkoliv podmínek, omezení, povinností, a dostanou peníze jen za to že prostě jsou. Nenapadne vás co to udělá s psychikou člověka?

     12. Ženevské konvence chtějí přehodnocovat Evropané (konkrétně Dánové). Kvůli uprchlíkům. Mám se tedy začít bát Dánů?

 9. Tohle je kouzelné, v článku je jasná a vtipná formulace jevu, se kterým se často setkáváme:
  „Člověk se má podle Orbána řídit zdravým rozumem, přičemž mít zdravý rozum znamená myslet jako Orbán.“
  A Vy, pane Hudče, napíšete na základě toho v komentáři:
  „zdravým rozumem, který se vám tak zajídá.“
  Nevím, jestli je to z Vaší strany nepochopení textu skutečné, nebo předstírané a tedy manipulativní?

  1. „Zdravý rozum“ zde byl myšlen jako pojem, jako terminus technikus. Jako slovní obrat, chcete-li.

     1. Datum vydání červen 2012, dlouho před uprchlickou krizí. Tohle jsou úplně jiní muslimové, než běženci.

     2. No vždyť také píšu že se už stačili usadit a rozkoukat :-)
      Ale proč by měli být úplně jiní než budou ti současní za tři roky, když pochází ze stejných zemí a stejné kultury?

     3. Ale oni nepocházejí ze stejné kultura. Ti, kteří přicházejí, jsou autentičtí muslimové, ti, o kteří požadují, jsou druhá třetí generace přistěhovalců morálně a mentálně poznamenaných životem v ghettu, prostě poevropštění.

     4. Neexistuje autentický nebo neautentický muslim. Buď je muslim, nebo nic. Oni nezvlažní, a svou víru neopouštějí, život v ghettu nebo evropě na tom nic nezmění. V ghettu se sice nudí, ale furt jim aláh pomáhá, jako tohle jestli nevíte, o čem se bavíte? Teď nehodnotím jestli je to dobré nebo ne, jen popisuju sílu víry, to by se snad už mělo vědět :-)

     5. Skvělé rétorické cvičení.
      Jsou to lidé jako my…
      Zlatý voči, Tribune, jsou to lidé úplně jiní než my.
      Kdyby byli jako my, měli by se ve svých zemích jako my, ještě v 17 století měli nad námi navrch vědecky i technologicky, byť toto vědění převzali od jiných, resp. od nás.
      Ale oni jsou v prdeli, nemají průmysl ani vědecké zázemí.
      Mají jen suroviny, které prodávají a kupují si vše potřebné….

     6. Mají suroviny, které my jsme si zvykli jim krást. Hm… možná by i bylo lepší, kdyby to byli úplně jiní lidé, než my, ale obávám se, že asi budou opravdu stejní.

     7. „Jsou to lidé, jako my, jsou tedy různí, jako my.“
      Správně, Tribune. Oni jsou různí i my jsme různí. Já jsem zastánce různosti, protože různost dělá naše životy pestřejšími a zajímavějšími. Proto mi, například, nevadí nabídnutá možnost kreativity u registračních značek kterou vy v jiném svém článku odsuzujete. Nevadí mi jakou mají muslimové filosofii, jak se oblékají, co jedí, čemu věří … Jediné co od nich požaduji je, aby oni stejným způsobem respektovali moji různost a také aby respektovali stejná pravidla, která musím respektovat já v zájmu soužití s ostatními. Usednu-li za volant automaticky tím přijímám pravidla silničního provozu v zájmu bezpečnosti své i ostatních účastníků. Nezáleží na tom jak jsem oblečený ani na tom co si myslím o ostatních řidičích nebo jakou stanici si naladím na rádiu. Ale musím respektovat dopravní značení – nikoli si vybírat kterou značkou se budu řídit a kterou odmítnu, protože mi připomíná něco co by mohlo urazit můj jemnocit. Kdo tohle nechce chápat musí ze silnice pryč. A to jak ve svém zájmu, tak i v zájmu ostatních, bez ohledu na jakoukoli různost.

      Pokud muslimovi vadí pokladnička v podobě prasátka, může si koupit jakoukoli jinou nebo žádnou. Ale nemůže (neměl by) požadovat zrušení její výroby. Ať si klidně nechodí do galerie, ve které ho uráží pojmenování obrazů, ale ať nepožaduje jejich přejmenování. A tak dál a dál – je toho plno a v ledasčem by bylo možné jim i vyjít vstříc, aniž by nám to dělalo problém. Ale v momentu kdy požadují takové zásahy do našich životů jako odstraňování vánoční výzdoby, změna státní vlajky, zákaz lidem cestovat se psy v autobuse a také chodit se psem po ulicích, výměny ilustrací v pohádkových knížkách i učebnicích ba i speciální soudnictví (šaria) které by jim umožňovalo chovat se k nám jako k podřadným lidem … a to vše bez sebemenší ochoty změnit něco svého, pak musí jít jakákoli tolerance k různosti stranou, protože by se automaticky stala tolerancí k netoleranci.

      V diskusi pod článkem „Pozor, jedu!“ jste napsal: „Velké problémy jsou důsledkem tolerance prkotin.“ S tím lze souhlasit protože toto platí univerzálně. Tedy i pro postoj k požadavkům muslimské populace, nezávisle na tom zda jde o „čerstvou“ a nebo tu která už má občanství v některé z Evropských zemí.

     8. Být různí ale neznamená, že my jsme stejní tady a oni stejní nikde jinde. Spor není o to, jestli my se musíme podřídit jim, ale o to, jestli oni smějí přijít k nám a zůstat sami sebou, pokud už to u nich není k životu. Ono v zásadě nejde vůbec o to, co oni požadují. Ať si požadují, co chtějí. Jde o to, jestli my jim vyhovíme. A pokud jim vyhovíme, je hloupost dávat to za vinu jim.

     9. „Ať si požadují, co chtějí. Jde o to, jestli my jim vyhovíme. A pokud jim vyhovíme, je hloupost dávat to za vinu jim.“
      Tohle vám kdykoli podepíšu.

      Ale právě proto bychom si měli dávat zatraceně pozor v čem a jak jim vyhovíme a hlavně na ty, kterým jsme pro taková rozhodování dali mandát. A už vůbec bychom neměli ponechávat volnost k rozhodování těm, kterým jsme ten mandát nedali ale chovají se jako by tomu tak bylo.

      Nemám nic proti tomu abychom přijali takové množství uprchlíků, jaké dokážeme zvládnout, aniž by nám překroutili naše životy podle svého gusta a zavlekli nás do stejné mizérie od jaké utekli. Jenže právě tohle závisí na kvalitě těch kteří tuhle zemi řídí. A že je to s tou jejich kvalitou velká bída, to vidíme nejen u nás ale i v zemích okolních (čest jednotlivým osobním výjimkám).

      Vzít si někoho pod střechu je docela snadné. Ale, jak jsem napsal výše Otovi: „Není to jen o tom: „Tady se vyspi a večeři máš v troubě.““
      Musíte pak balancovat mezi dvěma extrémy: Aby se necítil jako páté kolo u vozu nebo aby mu „nenarostl hřebínek“ a nezačal vás šikanovat. A když zjistíte že jste v tom člověku zmýlil, tak čím jste slušnější, tím těžší je pro vás dostat ho z pod té střechy pryč. Věřte mi že vím o čem mluvím. Mezi těmi pěti lidmi o kterých jsem psal Otovi byl jen jeden se kterým jsem se rozešel ve zlém a ještě mne při svém odchodu okradl. Čert ho vem. Ti ostatní moje zklamání vykompenzovali a já měl aspoň o zkušenost víc.

      Ano. My jsme různí i oni jsou různí. Ale každá různost má také ještě různé podoby a k nim patří i různost takového druhu že je prostě neakceptovatelná. A já nevidím nikde v Evropě, že by si dokázali s takovou růzností poradit. Jistě že na první pohled nepoznáte kdo je kdo a jakákoli selekce je téměř nemožná. Ale když už se dotyčný dostatečně negativně projeví – měla by následovat odpovídající reakce. Štvavý Imám přímo vyzývající k zabíjení nevěřících by měl být okamžitě vyhoštěn za doprovodu všech hajzlíků přistižených při nestoudném obtěžování našich žen, které nejsou oblečeny podle jejich gusta. O kriminálnících nemluvě – žádné ukrývání v No-gou zónách nebo za šariu. Vychytralým mluvčím, kteří požadují pro nás nepřijatelné změny by mělo být dáno nesmlouvavě najevo že se s nimi o tom nikdo nebude bavit.
      Ale nic takového se neděje.
      Proč?
      Odpověď neznám, domýšlet si mohu ledacos ale k ničemu mi to nebude. Ale rozhodně nemám ani jediný důvod k tomu, abych si namlouval že k nám přijdou nějací jiní muslimové než přišli do ostatních zemí a nebo že naše vláda dokáže to co nezvládají jiné vlády. Vy možná pro svůj optimismus nějaký máte – budiž vám přán.

     10. Skutečně nebezepční jste samozřejmě VY, sluníčkáři, Tribune.
      VY zničíte svůj vlastní svět s tím, že v ten jejich je stejný.
      Pro zrádce ale nebude nakonec místo nikde……
      Možná v tom budeme stejní, zrádci pohrdáme, využijeme, ale pohráme.

     11. Zkuste je pochopit, i když to byl humus.
      Ale i tehdy byli komunisté v roli sluníček, věznili a popravovali kvůli vznešeným ideálům.
      Kvůli míru.
      Taková byla doba, do jisté míry to bylo politicky nutné.
      Pokud taková doba nastane, bude se to dít zas.
      Ve vaší režii, já jsem demokrat, nepodporuji totalitu, ani sluníčkářskou, ani islámskou, ani fašistickou.
      Proto jsem také označován za toho fašistu, demokratů se totiž každý pokrytec nejvíc bojí.

     12. Ta je nějaká horší?
      Já myslel, že totalita je totalita.
      Jenže VY máte zvrhlý pohled na svět.
      U vás je třeba rasismus jen ze strany bílé na černou, opačně jž ne.

     13. Samozřejmě, protože rasismus je produkt civilizace bílého muže. To, co může vypadat podobně ze strany černochů není rasismus, protože černoši nemají a neměli kolonie bílé otroky.

 10. Vážený Tribune, tuším, že to byl José Martí kdo říkal, že v dobách kdy většina lidí příjde o svědomí, tak ti jimž zůstalo ho musí zkrátka mít tolik aby vyrovnali ten ůbytek. Vy zjevně vyrovnáváte velice slušný díl. Máte můj respekt. Takže do nového roku přeji zdraví a mnoho úspěchů ve všech oblastech vaší činnosti.

  1. Co si vlastně pod pojmem „svědomí“ představujete, Hamilbare?
   Protože já se lidí s takovým svědomím, jako má Tribun, děsím.
   Tihle přece organizovali maidan v Kyjevě, ne?
   A pochody nácků vydávali za projev demokracie…
   Svědomí vocaď-pocaď, že jo.
   Já vím, Tribun nácky na Ukrajině odsoudil, ale jinak s jejich propagátory v EU nadšeně souhlasí-pokud se jedná o jiné politické aktivity, jmenovitě o propagaci migrantů.
   Boj proti zlu je velice složitý, protože mnoho lidí neumí specifikovat, co to to zlo vlastně je, i když docela dobře umí specifikovat, jakou má politickou barvu.
   Jenže..politická barva není zlo-a ani dobro.

   1. Svět nikdy není tak jednoduchý, jak by si lidé přáli, ani tak složitý, jak ho někteří dělají.

    1. Zkuste odpovědět vy,Tribune a nemluvte mi o složitosti a jednoduchosti světa.
     Tohle je čulíkismus, v překladu“ já mám pravdu a ty jsi blbec, kterému to nemá cenu vysvětlovat“!
     Neumíte na to reagovat, a tak se schováváte za trapnou frázi.

     1. „Čulíkismus“, to má být slušňácká urážka z rodu Cikán = černoch? Tím mě neurazíte, ale přesvědčíte, ale o mé pravdě, ne o své.

      Na co mám odpovědět? Co je to svědomí? Svědomí je odpovědnost vůči světu, která se neschovává ani za Boha, ani za Národ.

      Nebo na ty, co organizovali Majdan? Nebudu v opozici k něčemu, co považuji za správné, jenom proto, že to náhodou schvaluje i někdo, koho považuji za šmejda. Nezačnu vraždit proto, že vrah zrovna nevraždí a já nechci být jako on. Mé postoje jsou moje, nikoliv bruselské elity. Asi navzdory svému odporu k individualismu nejsem stádní typ. A teď se s tím poperte, jak umíte.

Komentáře nejsou povoleny.