Juval Noah Harari (4) – síla a moc

V lidských společnostech nelze vysledovat korelaci mezi fyzickou silou a společenskou mocí. (…) Lidské dějiny učí, že existuje často inverzní vztah mezi fyzickou a společenskou mocí. Ve většině společností vykonávají těžkou fyzickou práci lidé z nižších sociálních tříd. Abyste uspěl v politice, příliš fyzické síly nepotřebujete, ale potřebujete tvořit silné koalice, k čemuž jsou třeba jisté sociální dovednosti.

Často se říká, že muži mají menší sociální dovednosti, než ženy. (…) Jak se tedy mohlo stát, že u druhu, jehož úspěch závisí zejména na společenské kooperaci, individua, která jsou prý méně schopná kooperovat a mají horší sociální dovednosti – muži – ovládají individua, jež jsou údajně kooperativnější a mají větší sociální dovednosti – ženy?

37 komentářů: „Juval Noah Harari (4) – síla a moc

 1. Vúči tak vysoce odborným myšlenkám si připadám dost dementně, když si říkám – přece ještě celkem donedávna, ještě si to pamatuju, byly ženy nejen objektem sociolofgikcých průzkumů, ale dokonce i matkami ? Nebyly ony pokračovatelkami rodu, zranitelnými dárkyněmi a ochraňovatelkami nového života? Z toho pohledu by na vedení nějaké tlupy neměly čas, k tomu využívaly sílu a nedokonalé schopnosti svých mužů. Ale to asi není moderní nějak navazovat na předchozí zkušenosti..každý dnes chce pole přeorávat znovu, a napříč…je divná ta otázka, a zodpověditelná asi jedinou formou – kvo kvo kvóty…

 2. Ech, ta kooperativnější individua s většími sociálními dovednostmi mají také svou biologickou a s ní i spjatou sociální roli hodnou ochrany, jak správně podotýká vera. A jsou-li to individua šikovná, jakože přečasto jsou až moc, pak využívají svých sociálních dovedností k tomu, aby prostřednictvím svých méně kooperativních a sociálně méně dovedných partnerů si prosadila své zájmy. Tedy nevím, zda to jsou vždy sociální dovednosti, jistý pachatel nemravné zábavné prózy, však to byl Gabriel Chevallier, to vyjádřil s krajní lapidárností: Napoleonova Josefína „měla politické stehno“.
  Omlouvám se vám všem, dámám obzvlášť – a krásný víkend!

  PS: Některá genderová témata a polemiky mi v poslední době připadají jako důkaz, že tahle společnost už opravdu neví, co by roupy dělala, má-li podobné starosti.

   1. Ale ne, Tribune, chci tou nejapností říct dvě věci: a) I fyzicky slabší si dovedou poradit, až se siláci nestačí divit (viz Ctirad a Šárka) b) Vždy jsem byl pro kooperaci, byla-li jen trochu možná, a zdá se mi, že genderové šílenství té kooperaci dvakrát neprospívá (viz aféra Žáček) c) Promiňte, to je z toho, že se teď pořád hrabu ve smutných věcech. Tož tak. Pěkný víkend ještě jednou!

   2. Rafinovaný matriarchát? Nu, ne tak docela ale v mnoha případech ano. Chytrá ženská dobře ví že z pozice „šedé eminence“ zařídí vše snadněji než z pozice „vládkyně“ aniž by na sebe okatě brala břemeno odpovědnosti. V mnoha rodinách to tak funguje, což je důkazem toho že mezi ženami ty hloupé nepřevažují. Hloupé se genderově angažují a těm chytrým to kazí.
    Chlapi kteří podvědomě cítí že doma hrají druhé housle a ve své bláhovosti nedovedou výhody téhle hry ocenit, se pak v touze po kompenzaci nacpou do vedoucích rolí všude kde to jde. Ale svůj komplex si do nich přinesou a tak to pak vypadá tak jak to vypadá. :-)

    1. No nevím, ale zase až taková selanka ten úděl ženy v naší společnosti nebude.

     1. Někdo to vysvětluje takto:
      „V Evropě matriarchát zanikal v období asi 4.000 – 2.800 let př.n.l. příchodem vyspělejších kmenů z východu, které sebou přinášely vyšší stupeň materiální výroby, a tím i podmínky pro první sociální diferenciaci. S rostoucími schopnostmi člověka se totiž měnil život původních sběračů a lovců, v němž rozdíly mezi prací muže ženy byly velmi malé. Jízda a lov na koni, jehož chov sebou východní kmeny přinesly, nebyly pro věčně rodící a kojící ženu vhodné, stejně tak jako pastevectví, nutící přesunovat velká stáda za pastvou. Velká stáda počala přinášet velké bohatství, které umožňovalo a nutilo více směňovat produkci. I pomalu vznikající obchod a hledání nových surovin vedly k cestování a návratům zpět, což mohlo být jen záležitostí mužů, kteří nebyli biologicky vázáni péčí o dítě. Muž přicházel častěji do styku s novými podněty, učil se nové pracovní činnosti, dorozumíval se více i jiným jazykem a tím obohacoval svou řeč, začal se více podílet na tvorbě nového bohatství. Tak se vytvářela sociální diferenciace i mezi mužem a ženou, vznikala snaha určovat původ dítěte podle otce, aby první nahromaděné bohatství, na němž se muž podílel zjevněji, mohlo být předáno jeho dětem. Tak vznikla i první mužská nadřazenost, vyúsťující v pozdější patriarchát.“

      K tomu bych dodal že např. stará Egyptská říše se držela rovného postavení pohlaví až do příchodu Arabů, tedy po většinu své existence. Ženy se mohly účastnit obchodování, vlastnit půdu, obhajovat se u soudu a rozhodovat samy o sobě v mnoha oblastech. Mohly vlastnit živnost a jak víme i usednout na trůn. Taková Hatšepsovet vedla minimálně čtyři válečné operace nemalého významu. Třeba núbijské tažení jí vyneslo nejen dobrou reputaci a bohatou kořist ale také byla vytvořena obchodní cesta pro karavany která se dlouhodobě kladně podepsala na ekonomice Egypta i Núbie.

      Nebo Nefertari (manželka Ramesse II) i když neseděla na trůnu tak podle titulů, které měla je vidět že hrála výraznou politickou roli. Účastnila se většiny velkých událostí a pravděpodobně se podílela i na řízení státu. To dokládají např. tituly „Paní obou zemí“, „Paní veškeré půdy“ či „Milovaná bohy“. Z dopisů které si vyměňovala s chetitskou královnou Puduhebou, je znát že měla přístup k politickým informacím a dobře se v politice orientovala.

     2. To už ale hovoříte o dělbě práce, a to podle mě není totéž, jako sociální dovednosti a moc.

     3. Tak nějak z té krátké poznámky nedokážu odhadnout co máte na mysli.

     4. Aha. No já mám pod tím pojmem „dělba práce“ zahrnuto celé fungování společnosti, tedy i vztahy které v ní vznikají mezi různými, čímkoli se odlišujícími, skupinami včetně té která se té práci nějakým způsobem vyhýbá, ať už na pozici oligarchy nebo bezdomovce. Tedy z mého pohledu se od ní odvíjí i boj o moc a různé dovednosti včetně té sociální, takže nemám pocit že bych mluvil o něčem jiném.

      V tom svém příspěvku se stavím proti vysvětlení kurzívou tím příkladem Egypta, který už vývojově daleko překročil vývojovou fázi popsanou výše a přece v něm převládla ta rovnost pohlaví nad patriarchátem.

 3. PS – pokud jsem něco nezvojtil, měl byste tam někde mít ještě odpověď třešni k těm řečovým vadám a hankovi. Ale možná jsem to jenom napsal a neodeslal.

 4. To je dobrá otázka. Myslím, že v mužích je motivace se domluvit finální užitečnosti, která implikuje egoistické uspokojení ega = úspěch. Ženy mají tuto snahu doprovázenou spíše uspokojením z harmonie a smíru. Jak někdo nechápe přeměnu genderovych roli, pak mu možná k lepsimu pochopení pomuze univerzalismus užitku jako ekonomického faktoru, který je hodnotove neutrální a má svoji zákonitost prosperity. Prosperita je hodnota vlastní všem lidským bytostem, jen někteří k jejího dosažení voli jiné postupy. Jejich úspěšnost prověřuje doba a její premeny v behavioralnim jednání nejen žen a mužů, ale i v jasné se vymezujicimu univerzalismus jistých hodnot se jeví jako urcujici. A ty jsou genderově neutralni.

  1. Já myslím, že děsně kecáte a sám možná ani nevíte co, ale nemám silu se s vámi dneska hádat. Soudím ale, že na fildě by tohle bylo minimálně na zápočet.

   1. Teď se cítím vážně polichocen:-). Jinak nezoufejte, ti co Vám kecají odhalíte nejlépe tak, když si zkusíte dosadit za něco „univerzálního“ nějakou proměnnou, kterou dobře znáte. Třeba když se podíváte na svoji výplatní pásku a určíte, kolik byste tam měl mít nebýt vykořisťování a pak si položil otázku proč by Vás měl někdo zaměstnávat, resp. jak byste to udělal Vy sám, když Vy byste to určitě sám druhým zcela jistě nikdy neudělal (a tedy i sám sobě), tak proč to nezkusíte sám a „spravedlivěji“ a nejen to, dokážete že vše okolo Vás jsou jen lži, i když na ně nemáte ihned přesvědčivé argumenty. Možná tím byste dokázal zhoubnost vykořisťování,aniž byste kecal (sám sobě) a už jen pro svoji vlastní potěšení, učinil svět lepší a tím i „pravdě“ zadost.

    1. Jak jste se dostal k mojí výplatní pásce je pro mne záhadou, ale budiž… Nebýt vykořisťování, mohl bych na ní mít klidně nulu, protože bych žádné peníze k ochraně před existenčním stresem nepotřeboval. Ale nesnažte se to pochopit, chápu, že je to vás stejně cizí a zvrácený myšlenka, jako pro evangelikála ateismus. Jistě, že by mnoho věcí šlo dělat lépe a spravedlivěji, k tomu by ovšem bylo třeba změnit společenský systém, aby přestal preferovat ty, kteří vykořisťují efektivně. Je to o to větší problém, že systém se velmi aktivně a agresivně brání, jak jsme se mohli za posledních 100 let mnohokrát přesvědčit.

     1. Každý systém se, skrze ty kterým přináší nějakou výhodu, brání. Tak tomu bylo vždy, nejen těch posledních 100 let. Nemá smysl zabývat se tím z hlediska nějaké spravedlnosti či morálky a lidé kteří se snaží o jeho udržení si to zpravidla uvědomují více než lidé kteří se dožadují (nebo se i snaží) o jeho změnu či výměnu. To je třeba brát na vědomí.

      Polemiky na taková témata jsou zbytečné, protože se při nich pohybujeme ve velmi tvárném prostředí a výstupy z nich jsou kvůli tomu vždy patové. Je třeba říkat: „toto chci/nechci protože“. A za tím „protože“ by se neměly vyskytovat relativní či relativizovatelné argumenty máme-li vůbec někdy dojít k nějakým konstruktivním závěrům.

      To platí v obou případech vedení hovoru ať už je veden uvnitř „tábora“ či v případě dialogu „mezitáborovém“ tedy konfliktním. V opačném případě dosáhneme tak akorát matení pojmů a nekonečného zaplétání se ve všelijakých rozmanitých „postojích“ a „názorech“ aniž bychom dosáhli nějakého zřetelného vymezení toho kde končí pro obě strany možný kompromis a namísto něj nastupuje nepřekročitelná neshoda.

     2. Já myslím že má. Ale když člověk vysloví mínění měl by, pokud je mu oponováno, být schopen ho podpořit i jinými argumenty než papouškováním nějaké autority či ideologické fráze. No a některé „přesvědčovací“ polemiky jsou opravdu zbytečné. Skalnímu zastánci čehokoli je zbytečné vyvracet jeho přesvědčení. Je lepší pokusit se zjistit kde začíná „úpatí“ té jeho skály a „poradní oheň“ zažehnout v přijatelné vzdálenosti od ní, tj. v takových místech kde je s ním ještě rozumná řeč.
      Asi takto (když už jsme tu „drbali“ ty ženský…): Když žena řekne “ V těchhle šatech se cítím blbě.“ nemá smysl jakkoli ji vysvětlovat že je její pocit špatný. Můžete jí maximálně říct že vám se v nich líbí a pak (pokud oba chcete) jí pomoci s výběrem jiných.

   2. Napsal jsi mu to dobře,je nepatrně od reality

  2. Tedy, Oto, když vás čtu, je to jako bych četl Ondřeje (a naopak). Pokud nesdílíte stejnou tělesnou schránku pak musíte být alespoň jednovaječná dvojčata. :-)

   1. Když čtete, tak čtěte, i když proč mi tuto informaci vůbec sdělujete? Je to argument pro, proti anebo spise ono do třetice anketni „nevim“? Anebo je tato informace něčím jiným, co nemá s obsahem meho textu cokoli společného?

    1. Také se někdy divím, že se s vámi ti, co vás znají, pořád baví. No, Kamil asi považoval za slušné vám dát najevo, že vás má přečteného.

     1. Přečteného mě mít přeci musí, jinak by přeci nevěděl kdo jsem, co jsem a co dělám a obohacovat tak diskusi argumenty a postřehy hodne intelektuálně náročného diskutéra a o ty by přeci stojíte, ne?

     2. Ale ze všeho nejvíce stojím o ty, kteří mají tu odvahu být konzistentní ve svém nicku.

     3. Jen to dokončete.
      Co ještě musí mít ten, o koho stojíte?

     4. Musím mít rozum, slušné vychování a mít hodně daleko k pravicovému populismu. Jsem prostě nenáročný.

     5. „postřehy“?
      „hodně intelektuálně náročného diskutéra“?

      to mluvíte o sobě a o tom Vašem neuvěřitelně únavném až debilním žvástání?
      Dyť vy tady s tím Vaším pozérským narcistním vyměšováním serete úplně každýho

      z Vás by se poblila i chcíplá koza

   2. to máte, pane Mudro, ještě docela dobrý.
    Já když čtu Otíka, je to jako bych četl idiota…..

 5. chamtivost jako motivace, peníze jako krev zdejší společnosti – jenže peníze mají ten „dar“, že dělají z trojrozměrného vnímání a možného dalšího pokroku jednorozměrnou a neduhovou sračku ( tedy mozkový katabolismus) . ..)

  1. No však taky někteří ti teoretici kolapsu mluví o katabolickém kolapsu…

 6. Harari je pablb, já také znám vyjadřování, kterému neporozumí všichni,ale na fóru mluvím pro všechny.Žena?Nemá smysl o tom mluvit,všichni jste synové,dcery,mnozí rodiče,kdyby nás ženy neřídily,jsme mrtví, rozvedený jsem dlouho,ale dívám se na to z úhlu, který je dostupný každému

  1. Když budete chtít mluvit pro všechny, neřeknete nikdy nic. Všichni mohou naslouchat, ale se všemi si nikdy nepromluvíte.

Komentáře nejsou povoleny.