Gurmánský antikomunismus

Historik Jean-Jacques Marie považuje za doložený fakt, že kozáci na straně bělogvardějců s oblibou připravovali tzv. komunistickou polévku, která spočívala v tom, že se do vařící kádě uprostřed vesnice naházeli živí zajatí komunisté a následně byli ostatní zajatci nuceni, aby tento vývar z uvařených lidí snědli. Nejde o to pouze zabít své nepřítele, ale také je veřejně ponížit a předvést ostatním jako válečnou kořist. (zdroj)

Tohle snad komentář ani nepotřebuje. Další ilustrace toho, kam vede fanatický exaltovaný antikomunismus a jak to dopadá, když účel světí prostředky. I když v případě kozáků šlo prostě jen o to, žer mohli, že je za to nikdo nepotrestal, ba možná dokonce pochválil. A možná by pochválil i dnes. Tak nezbývá, než doufat, že něco takového je už za hranici, které je pro všelijaké demokraty a liberály nepřekročitelná., že tohle je něco, co by slušný, vzdělaný, inteligentní, mravný a vůbec lepší člověk, za které se antikomunisté rádi považují, neomlouval a nebagatelizoval.

P.S. Dneska, jak rostou stesky to po nedostatku antikomunismu a nadávky na „rehabilitaci“ Marxe, je připomínka jedné z forem razantního antikomunismu více než aktuální.

173 komentářů: „Gurmánský antikomunismus

 1. Ono Rusko má vůbec tradici v extrémním násilí; víte, jak zacházela KGB s dezertéry a dvojitými agenty? Obvyklým způsobem trestu byla po tvrdém výslechu kremace zaživa.
  K brutalitě nevede antikomunismus (ani komunismus), ale fanatické přesvědčení o své vlastní pravdě a o nutnosti ji ostatním vnutit silou. Pochopitelně se to nedaří a tak se vytvářejí exemplární příklady (abych nebyl obviněn ze zaujatosti, i oblíbené téměř dokonalé :-) Britské impérium mělo v Indii řadu takových exemplárních násilných ukázek, které měly odstrašit).

  Řešením je, jak už tu stále melduju, vytvořit co největší uspořádání pouze na základě nejmenšího společného jmenovatele a tím je vzdání se vzájemného (uvnitř tohoto uspořádání) násilí. Žádná indoktrinace a žádné dotace. Laissez faire, laissez passer.

  Toto uspořádání se však zatím navenek musí hájit. Spíše kulturní než vojenskou silou, ale i tou.

  1. Je tady jeden podstatný aspekt: bělogvardějci bránili stávající řád, nemohli mít ještě zkušenost s rudým terorem. To spíš rudý teror byl reakcí na zkušenost s konzervativci. Ale dá se to říct i tak, že co bylo teoreticky komunisty předpovězeno, bylo takto bělogvardějci prakticky potvrzeno.

   Souhlasím s vámi, že problém je ve fanatismu, a proto se mi hnusí fanatický antikomunismus. Jenže tohle se vím už hodně dlouho, a přesto fanatismus stále bují. Ale proč? Je to nějaká evoluční adaptace? Je to evoluční porucha, něco jako „dědičný hřích“? Nebo je to jen možnost, kterou elita podněcuje a využívá, aby si udržela moc a bohatství, asi jako když papír sice může hořet, ale musí ho někdo zapálit?

   1. Dle mého soudu je to obecné ladění lidské psýché, lidská arogance, že to, co považuji za správné (= chci) já je dobrem i pro ostatní a těm je to třeba vnutit. A každý, dle svých bariér a odporu k viděnému utrpení (další, co máme vrozené), zajde různě daleko.
    Proto a zejména proto jsem příznivcem opravdového liberalismu, libertarianismu, kde mohou vedle sebe existovat jak 100% egoisté, tak mezi sebou solidární altruisté. Kde mohou existovat jak fanatičtí katolíci, tak stejně fanatičtí buzeranti z Prague Pride. Vegani a masožravci. A tak dále. Více stejně oprávněných hodnotových žebříčků.
    Vyžaduje to jen toleranci – nikoliv pochopení, ale třebas mírně zhnusený respekt k existenci odlišnosti – a současně určitou sebekontrolu nad tím, nevyznávat své bůžky příliš okatě. Uměřenost.
    V dnešní společnosti chybí oboje, skoro víc ta uměřenost.

    1. Jedním z mnoha problémů liberalismu je právě iluze o možnosti bezkonfliktní koexistence mezi vzájemně protikladnými proudy: Co požaduje, je zhruba rovno požadavku na nedávného ideálního socialistického člověka. Platónské ideje se nikdy nepodařilo dostat vcelku na zem. Těžko spočinete v tolerantním soužití s kanibaly, nechcete-li být sežrán, ani vlk s jehňátkem nikdy nebudou mírumilovně koexistovat, navzdory jejich stejně oprávněným hodnotovým žebříčkům… :-)

     1. To ale není problém koexistence, ale morálky.
      Pro jednoho, nejspíše pro Vás, je vlčím projevem situace, kdy jeden občan prodá cosi druhému a pak trvá na zaplacení.
      Pro jiného, například pro mě, je vlčím projevem situace, kdy si chudí osobují právo, aby jim bohatší (dnes se to zakrývá za společnost, stát nebo systém) něco poskytovali.
      Jakmile zavedeme jednotnou morálku – každý jedinec má sám právo vybrat si, zda chce spolupracovat s druhými a za jakých podmínek a nemůže být jiným jedincem ke spolupráci přinucen – problém zmizí.
      Zmizí ovšem i velká část sociálna, protože konkurence (a diferencovaně odměňovaná kooperace v rámci ní) je prostě efektivnější než kooperace všech, bez možnosti zbavit se vezoucích se.
      A v kooperativních systémech je leckterý vezoucí se i vedoucím. :-)

     2. Pořád stejná písnička… Ani jedno z těch michalových tvrzení neplatí.

      Proč by měla být efektivnost – a nikoli morálka – hlavním kritériem fungování a hodnocení společnosti? A kdo o platnosti těch kritérií bude rozhodovat?

      „…každý jedinec má sám právo vybrat si, zda chce spolupracovat s druhými a za jakých podmínek a nemůže být jiným jedincem ke spolupráci přinucen…“ Já tvrdím, že žádný jedinec nemá právo dělat si z jiných jedinců zdroj svého zisku a že každý, kdo se na tvorbě zisku podílí, má mít právo (spolu)rozhodovat o jeho použití. Kdo nás rozsoudí? Navíc lze dokázat i to, že ekonomika není nic jiného než způsob interakce člověka s přírodou, takže společnost vděčí za veškerý zisk přírodě a tudíž by s ním mělo být jako se společným majetkem zacházeno. (Existují např. kvantifikované modely závislosti tvorby světového HDP na vývoji světové těžby ropy jako hlavního přírodního zdroje pohánějícího kapitalistické hospodářství – přinejmenším zhruba v intervalu od r. 1860, kdy se ropa začala průmyslově využívat, do r. 1980, tj. pro období před začátkem globalizace, před projevy plných dopadů ropných krizí 70. let a předtím, než se světové finance za thatcherismu a reagonomiky zcela utrhly ze řetězu, tuto závislost lze prokázat.) Čímž nepopírám možnost/potřebu nějak řešit spravedlivé rozdělování zisku podle zásluh na jeho tvorbě. Nicméně konkurenční prostředí nakonec vede k prosazování práva silnějšího, viz dále.

      „…konkurence… je prostě efektivnější než kooperace všech…“ Možná z hlediska vytváření zisku (a pak je na místě moje předcházející tvrzení – i zisk je výsledkem společné práce, takže problém se redukuje na jeho rozdělování), nikoli však z hlediska fungování a udržitelnosti společnosti jako celku. Byly dokonce vytvořeny i matematické modely, které testovaly společnosti složené z jedinců do různé míry kooperujících nebo konkurujících si a které toto tvrzení dokazují. (Ale hledat se mi to fakt nechce.) Kooperující virtuální společnosti v těch modelech vydržely déle, byly odolnější proti ohrožení zvenčí a i životnost jednotlivců v nich byla delší.

      „…situace, kdy si chudí osobují právo, aby jim bohatší… něco poskytovali…“ Samozřejmě, to je pořád totéž: Bohatší chudším něco – tj. výsledky jejich práce – ukradnou resp. jim za to zaplatí méně než celou hodnotu (protože kdyby jim platili tu hodnotu celou, nikdy by si žádný zisk nemohli přivlastnit) a pak se tváří, jako že jim něco milostivě poskytují. A přitom na úplném začátku těch majetků nebylo nic než loupeže a vraždy (jeden příklad za všechny – ohrazování, tj. likvidace feudální občiny při nastolování kapitalistických výrobních vztahů). U přivlastňování přírodních zdrojů je to ještě zřejmější: Jejich cena je stanovena náklady na jejich dobývání, protože příroda své pohledávky (zatím) neuplatňuje – a až začne (už to nebude dlouho trvat…), budeme platit něčím úplně jiným než penězi… Jenže oceňování přírodních zdrojů jenom náklady na jejich dobývání je totéž, jako kdybych měl milión (zděděný nebo vyhraný, tj. získaný bez vynaložení dalších nákladů…) v bance a někdo by jeho hodnotu stanovil na 20 Kč – nebo kolik teď stojí jízdenka na tramvaj, kterou si v Praze do té banky dojedu.

      Fakt by sis měl zběžně přečíst aspoň Marxovu teorii nadhodnoty.

     3. A já jen dodám, úspěšně jste přeložil kooperaci na spolupráci, pokud bychom převedli efektivnost na nejbližší správný český tj. účelnost, pak se nám celkem jasně ukáže, že o tom co je účelné rozhoduje právě ta morálka.
      Pokud přijme diskusi na téma efektivnosti v jejím pochybném českém významu, který si záhadně vytvořila importem ať už z východu nebo ze západu tak se ocitáme v pasti.
      A v tomto případě s vámi souhlasím, že pokřivení významu slova efektivnost v českém slovníku mohlo dojít velmi pravděpodobně průběhu importu přes ruštinu, bohužel se nám to míchá i se současným západním vlivem, takže je často těžké rozlišit co autor při použití slova efektivnost vlastně míní…

     4. No, to jsou mi rozumy. Nejste vy nakonec nějaký zakuklený komunista? Jak medle chcete zavést tu jednotnou morálku, když hodláte tolerovat (= uznávat za sobě rovny) nejrůznější hodnotové škály? A kdo bude tu „jednotnou morálku“ zavádět, na základě jaké společenské shody? Nadto – (ne)dodržování morálních norem je nesankcionovatelné, tedy nevynutitelné. Pravděpodobně máte na mysli právo, tedy sankcionované zákonné normy, jejichž porušení se trestá státní mocí. Ale to jsme tam, kde jsme dosud – a nehnuli jsme se ani o píď. Tudy cesta rozhodně nevede, to vás mohu stoprocentně ubezpečit.
      Abyste se neupínal jen na to mrzké materiálno – jedna hodotnová škála, opírající se o víru a lásku k bližnímu, tolerantně připouští všeliké vtipy o Mohamedovi z konkurenční monoteistické víry. Pak se stane třeba takový případ Charlie Hebdo. Teď u nás propuká zrovna jiná aféra: jakýsi provokativní jihoslovanský divadelník nechává na scéně znásilňovat muslimku milujícím Ježíšem. A to je nám najednou protestů z křesťanských kruhů. A přitom obě strany mají zcela rovnocenné – viz michal – morálně hodnotové škály… :-)

     5. Blahoslaven budiž ten kdo přeložil value jako hodnota, nedivil bych se kdyby to byl T.G.M…, i když ten to bral spíše z německého originálu….

     6. Máte v daném kontextu jiný návrh na překlad?

     7. já ne, já jsem spokojen, ale zdá se že mnoho těch so propagují různé valuace a selfevaulace, jsem velmi rád že naši předkové si dávali práci s překladem..Zajímavé je to i ze ziskem, vždy mi zněl poněkud cizokrajně. Konečně mi však docvakla ta link zisk << získat << изкискать, nemám po ruce etymologický slovník ale vypadá to na Zisk na česko-polský výtvor.

      http://psjc.ujc.cas.cz/img.php/img/439/122054603_116044_22936_642

 2. A co deti byly předkrm? Tohle by mohla být takova dobrá ilustrace toho, že alternativní pravda nemá hranic:-)

  Tento historik, podivame-li se blíže na jeho eh, „reputaci“, zjistíme, že jeho angažmá je asi takové jako jsou další a mnozí, kteří dosáhli svého vrcholu když akademický sektor ovládali komunisté. Nejen v Itálii a Francii, blíže o tom třeba prof. Václav Bělohradský. Škoda jen, že zatím k podobnému „objevu“ nedošli i i jiní, kteří na rozdíl od něj, mají přeci jen větší renomé v otázce dejin totalitarismu. Za všechny třeba Timothy Snider nebo Richard Pipes.

  1. podíváme-li se blíže na eh, „reputaci“ Otíka, místního Pepka Vyskoče, nemusíme z jeho výměšků číst ani čárku. Ušetříme čas…..

   1. až zvládnete něco lepšího než ad hominem zařadíte se možná výše než mezi sortu popelářů humanitních věd. I když Tribun v roli nástěnkáře je v tomto „letadle“ nejvýš. Má roli agitátora roty a někdejšího redaktora závodního časopisu Rudá Vatra.

    Takže Feldkuráte neváhejte a povězte nějaké důkazy , co bezesporu osvětlí kanibalismus v imperialistické kontrarevoluci vedené proti éseseser. Budete cenný „zdroj“:-)

    1. Snyder, Timothy Snyder, Otíku. Snad to byla dostačná ukázka vaší erudice, kterou se snažíte obluzovat tak akorát sám sebe. To je totiž prakticky stejně tak úsměvná chyba, jako kdyby redaktor Rudé Vatry psal o Marksovi a snažil se tak navodit dojem, že si fakt od toho Marxe něco přečetl. Toho „Snidera“ jste pochytil v televizi, anebo teď čerpáte ze svých poznámek, které jste si dělal v rámci nějakého školeníčka antikomunistických agitátorů?

     1. Na tohle jsem čekal, když mi telefon to i přehodil a těšil a skoro nedoufal….Věřte, že vás mám ještě raději než minule…Kdykoli se vám zachce, zase napište, a díky že je to k věci…

      Jinak Marks má velmi zajímavu oponenturu, zvlášť v souvislosti s dnešním pojetím identity, přečtěte si něco o tom.

     2. K věci to bylo, protože od Snydera jste nic nečetl a jenom jste se chtěl zaštítit nějakou autoritou. A nesvádějte to teď na telefon, vy experte.

     3. proč si otík nepořídí nějaký SMART foun, který by alespoň částečně eliminoval nedostatky smart-otíka?

    2. Vyskakuj, Pepku, vyskakuj. Reputaci si ale nevyskáčeš. Ty jsi takový roztomilý Tribunův maskot, kdyby Tě nebylo, musel by si Tě vymyslet :-))

    3. k tomu, abych byl cenným zdrojem, nemusím poslouchat befely kdejakého Pepka Vyskoče, jinak zcela bezcenného pozérského uslintaného trolla

 3. Zcela OT – ad novičok. Tak jsme se z povolaných úst vlastizrádného prezidenta dozvěděli, že nám za humny opravdu dělají čas od času tahle svinstva – naposledy loni A – 230 ze skupiny „novičoků“ A230 – a 234. Ouřad Drábové o tom nic neví, zato OPCW prý ano. No, tak to bychom měli…

  1. No ano, to bychom měli.
   Dva názory z diskusí, kam píšou lidí s přírodovědeckou erudicí:
   Zeman už dopředu věděl, že jako země, co se specializuje na protichemickou obranu, zpravodajci najdou něco, co bude moct on prohlásit za Novičok. A polovinu národa nebude zajímat, co přesně jsme to skladovali, testovali, nebo vyráběli „v malém množství pro laboratorní účely“. Zemanovým cílem bylo přesně to, aby znevěrohodnil Británii, potažmo EU a zároveň naši politickou reprezentaci.

   Vzal jsem si práci do vlaku a místo práce s hrůzou hledím na internet. Co to z prezidenta leze?
   Ten člověk vůbec nerozlišuje mezi různými typy nepříbuzných látek se stejným názvem, vůbec nerozlišuje mezi výrobou a mikrosyntézou pro potřeby spektroskopie, vybírá ze svých zdrojů tak, aby byly za naprosto nemožné, a ta diplomatická ostuda…

   1. Mno, pan Dolejší je nesporně zdatný chemik a ještě zdatnější propagandista, nicméně odborní (bio)chemikové tvrdí, že metylace (píši-li to dobře) A 230 na další typy novičoků je pro odborníky asi tak náročná, jako pro kuchařku osolit polévku. To, že se tyhle látky v ČR MUSÍ vyskytovat, tušil každý, kdo se jen trochu orientuje ve vojenské specializaci armády ČR, dokonce i já. Trapné bylo spíše to mlžení až lhaní kolem dokola (Drábová). Je-li pravda, že i laboratorní výroba „novičoků“ podléhá schválení OPCW, pak to nejspíše dobře vědí i ostatní členové tohoto spolku, tedy zákonitě i Rusové. Ostatně další všestranný odborník z vašeho odkazu, Jan Čulík. poněkud značně „kontroverzně“ píše: „Británie nikdy netvrdila, že by se novičok vyráběl jen v Rusku. Tvrdila, jistě kontroverzně, že je velmi pravděpodobné, že novičok použitý v Salisbury, byl vyroben v Rusku.“
    K tomu bych dodal, že nevím, do jaké míry je britský ministr zahraničí Boris Johnson mluvčím Británie, ale byl to právě on, kdo v jakémsi TV interview ani ne tak kontroverzně jako doslova bezostyšně LHAL, že ho odborníci z Porton Down ujistili, že ten salisburský novičok je jednoznačně ruského původu. Pan ředitel příslušné britské laboratoře se pak velice a velice vykrucoval, až nakonec musel přiznat, že NIC TAKOVÉHO panu Johnsonovi nikdo z jeho lidí sdělit nemohl. Tolik jen k důvěryhodnosti britské propagandy, která rozhodně nepočíná až Perským zálivem – v tom směru Zerman skutečně nikoho neznevěrohodnil, to je setrvalý stav. Potěšilo by mě, kdybyste laskavě vzala na vědomí, že tím neříkám nic o věrohodnosti propagandy ruské.
    Zato doufám, že ti erudovaní odborníci, které citujete, nejsou v chemickém oboru na významných pozicích – že by organofosfáty byly nepříbuzné látky, to je osvěživá novinka hodná Nobelovy ceny; ve skutečnosti to vypadá, že veškeré novičoky jsou deriváty jednoho výchozího svinstva. Závěr je ovšem důležitý – je řada zemí, které ty novičoky vyrobit dovedou. ČR patří mezi ně.

    1. XY: Jako nositel inženýrského diplomu v oboru chemická technologie Vám musím udělit jedničku s hvězdičkou. Metylace (obecněji alkylace) – jakkoli jde v průmyslovém měřítku o operaci, která není bez rizika i v případě syntéz zcela neškodných látek, což závisí především na použitých metylačních/alkylačních činidlech (viz např. vlastnosti dimetylsulfátu) – je skutečně jednou ze základních reakcí, kterou má organická chemie zvládnutou už snad 150 let (poprvé ve větším měřítku se alkylace začaly používat v petrochemii už brzy po zahájení těžby ropy pro průmyslové účely).

     Snad bych jen dodal, že některé meziprodukty při výrobě organofosfátů používaných jako běžně dostupné pesticidy jsou shodné s těmi, kterých lze použít k výrobě chemických zbraní. Čili každá země s chemickým průmyslem schopným vyrábět organofosfáty pro použití (především) v zemědělství umí vyrábět i látky použitelné jako ZHN.

    2. Nedá mi to:
     Tady
     http://canov.jergym.cz/

     lze nalézt spoustu znalostí a informací z chemie, a to v podání stravitelném i pro intelektuály postižené humanitním vzděláním, od neskutečného exota a recesisty, jinak inženýra chemie a absolventa téhož ústavu, kde se o pár let dřív poštěstilo odpromovat i mně 8-), středoškolského učitele chemie, dlouholetého starosty Chrastavy a senátora ing. Michaela Canova. (Sympatické je, že i při svých politických funkcích si nadále drží částečný kantorský úvazek na střední škole…)

     Je tam i leccos o chemických zbraních:
     http://canov.jergym.cz/otrava/zbrane.htm

     Tak si to užijte. :-D

     1. Hanku, neděláte-li si srandu, musím ten pugét vrátit vám – byly to především vaše odkazy, které mě dovedly k těm závěrům – na něco jsem se zeptal jednoho důvěryhodného mladého biochemika – má za sebou studium tady, praxi v USA a ve Španělsku a řekl bych, že věci docela rozumí. A to jsem kdysi byl docela stoupencem nějaké té eurounijní armády! – Když vidím, jakými manipulačními technikami se dnes vyvolávají válečnické vášně, docela rychle střízlivím. Náš fešný jenerál Petr Pavel (nebo naopak?), takto myslím ještě stále čelný oud NATO, to včera vyjádřil s dojemnou upřímností: Musíme prostě našim spojencům VĚŘIT. Není co dodat.
      Pěkný víkend všem!

     2. XY: „…neděláte-li si srandu…“ V tomto případě – na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí – nikoliv.

     3. Zemanova odpověď Rusům ve stylu: „Nu, ano. Nejsme žádní chemičtí diletanti. Ale s čím zacházíme, to máme pod kontrolou.“ je odpovědí zralého politika, který předem minimalizuje možnost že by mohl být dodatečně „nachytám na švestkách“ (jako např. Jonson).

      Oproti tomu zbrklá odpověď Stropnického (a dalších) ve stylu: „My nic – my muzikanti.“ napovídá o neznalosti a o takové pozdější nachytání si přímo říká.

      Smutné je, že zatím co každý schopný chemik má možnost své odborné výroky věcně doložit a tím vzít vítr z plachet všelijakým laickým pisálkům, pokud se pokusí do něj nějak „navézt“ – prezident takovou možnost nemá, neb do hlavy mu nikdo nevidí.

      Tedy si pisálci mohou vykládat jeho výroky a připisovat mu záměry jak se jim zachce a tím smazat i to podstatné: že ČR, ústy svého prezidenta, odpověděla bez vytáček a na úrovni – tak jak by to (nejen) v mezinárodních vztazích mělo být.

     4. Jenže tenhle úhel pohledu se do mainstreamu nikdy nedostane, protože jediná pluralita, kterou mainstream podporuje, je odstín fordovské černé.

     5. I opakovaně usvědčený lhář může občas říkat pravdu. Otázka je, jak se ta pravda potom pozná.

     6. „…ČR, ústy svého prezidenta, odpověděla bez vytáček a na úrovni…“
      V jednom případě ze sta. Pochybuju, že by to mohlo vyvážit těch zbývajících 99 případů.

     7. Když to navíc udělal svým nazaměnitelným způsobem, který osvědčil už při onom památném projevu v listopadu 1989 na Letné, anebo při hledání inkriminovaného článku jistého pana Peroutky: „Vojenský historický ústav, ale například i Státní úřad pro jadernou bezpečnost tvrdí, že to nebyl novičok, ale nějaký jiný produkt. Ale dostal jsem naopak zprávu Vojenského obranného zpravodajství, kde explicitně se říká, že přípravek A340 je novičok.“ To, že Hrad neměl potřebu ty dva přežblety dodatečně uvést na pravou míru, jasně ukazuje, že Zemanovi nejde ani o to, co říká, ale hlavně chce být středem pozornosti. Stejně jako narcis Klaus, který teď mluvil v Trevíru na demonstraci AfD proti odhalování Marxovy sochy. Ale to české liberální a křesťanské pravičáky nijak zvlášť nebere, protože i populistická, nacionální a krajní pravice je jim zkrátka bližší než všechno, co se nějak váže k levicovému myšlení. Po všech těch tuzemských reakcích na Junckera si začínám pomalu myslet, že česká pravice nepatří do Západní Evropy. Při tzv. transformaci si vytvořila hodně jednoduchá dogmata a teď zírá jak tele na nová vrata, že po té poslední velké hospodářské krizi je Marx v Evropě zkrátka už i oficiálně zase zpátky. Jinak ten Klausův projev otisklo v sobotu Právo, takže už zdobí Klausovy osobní stránky. Novičok je zkrátka nuda ve srovnání s tím, jak česká provinční pravice sice kritizuje Zemana za údajnou proruskou nebo pročínskou politiku, ale současně nás sama svým vnímáním světa vyřazuje z moderní Evropy. Přitom jak Zeman, tak jeho kritici ztělesňují při těch dvou tvářích jednu jedinou věc: Český klientelistický a mafiánský kapitalismus při kterém chudne celá společnost, aby si hlavně tuzemští podnikatelští filutové mohli maximalizovat svoje zisky.

     8. „To, že Hrad neměl potřebu ty dva přežblety dodatečně uvést na pravou míru, jasně ukazuje, že Zemanovi nejde ani o to, co říká, ale hlavně chce být středem pozornosti.“
      Proč by měl něco uvádět „Hrad“ na pravou míru, když to již dostatečně učinil prezident sám v pokračování svého výroku?

      Řekl přece jasně: „Nuže co? Protože vojenské obranné zpravodajství je této tématice blíže, než například BIS, tak jsem přihlédl k jeho názoru a udělal jsem si takový závěr: Byl u nás vyráběn a testován Novičok. Byť v malém množství a poté zničen. Víme kde a víme kdy. A je pokrytectví předstírat že nic takového nebylo.“ (Týden s prezidentem, 3.5.2018, asi ve dvacáté minutě rozhovoru).

      Pokud tedy někomu prezidentem zmíněné pasáže ze dvou zpráv a jeho postoj k nim stále ještě nejsou jasné, měl by se zamyslet především nad svou schopností chápat sdělené, protože, dle mého mínění, se prezident už jasněji ani vyjádřit nemohl.

     9. Pane Mudro, v které minutě rozhovoru Zeman vysvětluje, že „vojenský historický ústav“ žádnou zprávu o novičoku nedělal a že v případě „A340“ se přeřekl? Koukám na jeho oficiální stránky a v přepisu rozhovoru není ani dodatečná vysvětlující poznámečka, která by samozřejmě neubrala nic na jeho majestátnosti. To bylo meritum mé poznámky, pokud jste to snad nepochopil.

     10. Seale, mám tomu rozumět tak že „vojenský historický ústav“ žádnou zprávu o novičoku nedělal a tedy ho Zeman za autora zprávy označil nesprávně a že namísto A340 měl použít jiné číselné označení? To jsou ty dva přežblepty, které máte na mysli? Tedy že v prvním případě měl říci: „výzkumný vojenský ústav“ a ve druhém měl použít označení: „A230“, tak jak to řekl před vámi citovanými větami? Je to tak, pochopil jsem vás správně a nebo je háček v něčem jiném?

      No dobře. Pokud ano, pak z hlediska přesnosti ve vyjadřování, vám dávám za pravdu a dodatečná korekce by byla vhodná. Na druhou stranu se domnívám že inteligentní čtenář/posluchač, se přes taková přeřeknutí snadno přenese a smysl sděleného pochopí i s nimi. Já také pochopím co chcete říci když namísto „přežblepty“ napíšete „přežblety“.

     11. Pane Mudro, srovnávat Zemanovo vystoupení v televizi s diskusí na Tribunově blogu mi připadá poněkud zavádějící. Nejde ani tak o nepřesnost Zemanova vyjadřování, jako spíš o neobsažnost celé té jeho promluvy. Kdyby Zeman řekl, že ČR experimentovala s A-232, který byl použit při tom útoku, tak tomu rozruchu rozumím. Ale tohle bylo tak pomotané vyjádření, že se ho vcelku zákonitě mohla chytnout jak Moskva, tak všichni Zemanovi kritici. Z celé té podivné kauzy mi proto jako nejzajímavější připadá tenhle Ovčáčkův tvít z 4. 5. 2018: „Moskva a čeští politici vyzývající prezidenta republiky ke lhaní si mohou podat ruce. Společně se pokouší manipulovat s veřejností.“ I z něho si můžete vybrat, co chcete, ale nejspíš asi ne to, že by si teď na Hradě dávali větší pozor na různá vyjádření. Zeman zkrátka rád mluví a ještě raději se poslouchá, protože stejně jako Klaus chce být středem pozornosti. Oba přitom bohužel představují jenom špičku ledovce české politické pakultury.

     12. Seale, nešlo o žádné srovnávání. Tu zmínku o přežbleptu berte jen jako dobromyslné popíchnutí, když už byla řeč na příbuzné téma. Překlepnout se kdykoli můžeme každý a já rozhodně nepatřím k lidem které by bavilo se v něčem takovém šťourat. To bych při dnešním stavu textů v mediální sféře nedočetl skoro žádný článek. Děs běs!

      Měl jsem svého času možnost být se Zemanem v pracovním kontaktu a tak mi o jeho ješitnosti nemusíte vyprávět. Mává s ní okolo sebe jako páv ocasem. Tím pro mne bylo překvapivější, když jsem v osobním kontaktu zjistil, že umí také uznat pravdu toho druhého a přiznat že se mýlil, pokud se potká s rozumnou argumentací. Nevím jestli tuto schopnost „zapomněl“ na své chalupě a nebo se rozhodl ji před veřejností tajit, ale ať tak či onak, je to k jeho škodě. Mnohým pisálkům, číhajícím na každé jeho slovo ve kterém by mu mohli vymáchat čumák, by razantně snížil munici, kdyby alespoň občas tu vlastnost projevil.

      Ovčáčkovy tvíty nesleduji ale Zemanovy rozhovory na Barandově poslouchám pravidelně. Jsem toho mínění že většina jeho odpovědí má hlavu a patu a jejich obsažnosti lze těžko něco vytknout. Ano. Člověk s ním může v něčem nesouhlasit, ale zmatené nebývají. V tomto konkrétním případě mi však ani tak nesejde na tom jak tu kauzu komentoval.

      Oceňuji především jeho celkový přístup kterým nastavil zrcadlo všem hysterickým křiklounům a zbrklým střelcům od boku a to nejen našim ale i v EU. K té záležitosti přistoupil jako skutečný státník, tedy stylem: „Ověřím si a pak se vyjádřím“. V tom šíleném panoptiku, kde dominují „dialogy hluchých“, se tak stal jedním z mála světlých bodů v temnotě.

     13. Pane Mudro, to je v pořádku. Pro mě je to zkrátka od začátku jenom typická domácí pseudokauza,. která odvádí pozornost od mnohem důležitějších věcí. Bohužel česká politika je už po léta taková: Snaží se vždycky tak akorát maximálně rozčeřit domácí rybník. Nějaké zásadní rozdíly v té přehlídce českých politických krasoduchů nevidím. Občas se sice objeví někdo nový, neokoukaný, ale vždycky to byl zatím jen otázka času, než si ho systém upravil ke svému obrazu.

     14. Tak jsem, Seale, shlédl tento dialog mezi Ovčáčkem a reportérkou:
      http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2472292-ovcacek-ke-sporu-o-novicok-bavime-se-pouze-o-terminologii
      a už váš důraz na přesné vyjadřování chápu o něco více. Evidentně média stále ještě podceňuji. Ovčáček by měl Zemanovi asi navrhnout aby Soukopovi neodpovídal naživo a z patra a každý rozhovor by měli spolu před vysíláním precizně nacvičit, za přihlížení sémaziologů a profesionálních rétoriků, jako dokonalé divadelní představení.

     15. „Zemanovi nejde ani o to, co říká, ale hlavně chce být středem pozornosti.“
      Jistěže to může být tak, jak pravíte Seale, a bezesporu i je, ale v tomto případě považuji za pravděpodobnější, že Zemanovi prostě selhává krátkodobá paměť a místo toho se mu vnucují jiná, ustálenější spojení: Místo Vojenského výzkumného ústavu použije ve své paměti asi lépe zafixovaného Vojenského historického ústavu, místo tajemného A 234, o němž, jak jsem přesvědčen, Britové od počátku mluvili (ne A 230, jak píšete), přiskočí mu na pomoc výrobek Airbusu A 340, s jehož podobou se asi setkává v tisku častěji. Možná by mu pomohlo, kdyby si klíčová slova nového tématu, k nimž se autoritativně vyjadřuje, prostě napsal (nechal napsat) na malý „tahák“, což by ovšem bylo v rozporu s jeho pověstnou fenomenální pamětí, na niž je tak pyšný a jejíž pověst už utržila mnohý šrám. Ale souhlasím s vámi, že jde o bouří ve sklenici vody; důležitá podstata jeho sdělení je opravdu jinde.
      Nehodlám to tvrdit nijak autoritativně, ale právě fenoménem konfabulace lidské subjekty dorovnávají momentální chybějící spoje ve výpovědích; odtud taktéž „sennum fabulosa relatio“, bájné vyprávění straců, k nimž odkazoval jistý Kosmas co k jednomu z pramenů své pověstné kroniky…

     16. Ech, jsem jak Zeman – Britové mluvili o A 234, VVÚ syntetizoval loni A 230. Všechno jsou mediální novičoky, ruské folianty.

     17. XY, o A 230 mluvil mimo mísu Zeman. Mě se podařilo akorát zaměnit A 232 a A 234 :-) Mimochodem, uže je po kauze: Jak rychle přišla, tak zase rychle odešla. Bohužel, přesně tak funguje populistická politika, která se provozuje na obou stranách.

     18. No, už teď na tom příliš nezáleží, ale odhlédneme-li od té politiky, vyjevila se zajímavá a podstatná fakta: Na polopravdivá (snad aspoň) tvrzení Britů (salisburský novičok je jednoznačně ruského původu), odpověděli Rusové podobnou technikou: Existují země, které jsou s to celou skupinu těchto jedů také vyrobit. Mezi nimi jmenovali také nás. Na základě této „urážky“ a z Babišovy snahy nevyčuhovat z řady vyhostila ČR prostřednictvím pana Stropnického tři pracovníky ruské ambasády. Malér je, že ta „urážka“ byla jednoznačně fiktivní, jak se ukázalo. A máme tu první oběť – Stropnického. Druhou obětí je Drábová, která ve snaze nenarazit vykládá každou chvíli něco jiného: Na rozdíl od ministra zahraničí ji odborný chaos, jejž předvedla, docela diskvalifikuje z funkce. A Zemanova indiskrece nakonec zřetelně ukázala, že celý ten diplomatický cambus je naprostá volovina, protože ten, kdo je schopen „mikrosyntézy“ A 230, je jistě schopen podobných „mikrosyntéz“ dalších „sobě nepodobných novičoků“, tedy řady a 230 – 234. Dokážete-li vyrobit či připravit mikrogramy, není problém vyrobit či připravit ani 5 -10 gramů, což už je velice vražedné množství. Z čehož jednoznačně plyne, že byli-li vůbec Skripalovi otráveni (nikdo je ani otrávené, ani vyléčené neviděl), bylo to rozhodně zcela jinak, než nám vypráví vláda paní Mayové, případně jak nám vyprávějí Rusové.
      Vyvolávat na základě takovýchhle historek válečnou hysterii a chtít po obyvatelích téhle země, aby jí propadli, vzbuzuje nanejvýš útrpný úsměv. Problém je v tom, že ani na těch úsměvech nezáleží – šílenci jsou s to nás vtáhnout do svých plánů, ať chceme nebo ne.

     19. XY, Stropnický určitě není obětí této kauzy. Odejít z politiky,resp. vrátit se do diplomacie chtěl už dřív, protože je zkrátka z toho českého politického chlívku unavený. No a to, že se v ČR s novičokem experimentovalo kvůli protichemické obraně, se vědělo ještě před tím, než Zeman zadal to šetření. Mluvil o tom přece ten ředitel brněnského Vojeského výzkumného ústavu hned po tom ruském prohlášení. Je to zkrátka český politický folklór se vším všudy: S tím, jak jsme se bez reálných důkazů „solidarizovali“ s GB, s tím, jak Zeman spektakulárně zadal šetření tajným službám, i s tím, jak hned pak následovaly povinné výpady proti Zemanovi. Jak už jse psal, to s tím Marxem mi přijde výživější. Viz třeba poslední Dukův blog, který si to při té příležitosti „vyřídil“ i s latinskoamerickou teologií osvobození. Něměcký arcibiskup Marx (shoda jmen) přitom naopak tvrdil, že bez Marxe by se i katolická církev těžko dobrala svého sociálního učení. No a dneska zmatek v hlavách českých pravičáků naprosto trefně, byť kouzlem nechtěného, popsal Marek Stoniš: „Smutný paradox celé naší generace: v listopadu 1989 jsme z této země vykopali Marxe, abychom se osvobodili z ruského područí zpět do náručí demokratické, západní civilizace, a teď k nám Marx kráčí se vší parádou zpět – právě z onoho Západu.“ Zatímco k Rusku česká pravice umí vždycky zaujmout ten „správný postoj“, no tak z těch Marxových oslav má fakt vážně zamotané šišky. Bylo by to k smíchu, kdyby to současně pro české pravičáky neznamenalo další argument pro české stahování se z Evropy. Duka se teatrálně ptá: „Quo vadis, Evropo?“ No a Stoniš evropským liberálům rovnou přeje, aby si ten nový marxismus pěkně užili. Pro mě jsou proto taky šílenci, protože výsledkem toho jejich sveřepého ideologického boje mohou být tak akorát polské nebo maďarské společenské poměry.

     20. No, nechci se přít o staršího Stropnického, tenhle univerzální ředitel a ministr čehokoli už je odtud, kde jeden čas řediteloval v místním ND, dost daleko. Že ho to unavuje, docela chápu. Na druhé straně s tou vyhošťovací ostudou za krkem bude jen dobře, když bude pryč – podaří-li se mu přesvědčit svéhlavého MZ, aby mu cestu do vysněného Tel Avivu ještě řádně nezkomplikoval. Ale ani v té vysněné trafice ho nečekají nějaké klidné časy – ono se to mezi Izraelem a Sýrií začíná taky hezky mlít. A zapomněl jsem ve svém výčtu toho třetího, jenž se také ocitl v přepěkném osvětlení, totiž na našeho nevýslovného demisního premiéra, jenž si ten vyhošťovací ukaz Stropnickému přivezl z Bruselu. Nakonec ten výsledek Zemanovy indiskrece uhrál s odřenýma ušima na jakýsi kompromis – žádné vejce sice úplně nerozflákal, ale to jeho je zase o něco víc nakřápnuté. Půjde-li to takhle dál, záhy začne smrdět.
      Stoniš byl vždy zapálený modrosvazácký ideolog, takže jeho frustrace nijak nepřekvapí, Duka je samozřejmě totéž v církevním hávu; jakkoli má vlivné postavení, připadá mi, že katolická obec těch, jež ho mají být poslušni, se postupně zmenšuje, a tudíž i jeho vliv slábne. Paradoxem se mi naopak jeví, že zatímco ti vpravo mají potíže s EU kvůli Marxovi, já začínám mít potíže s EU kvůli tendencím k politicky slabomyslnému centralistickému dirigismu, jehož obrázek nám předvedl demisní premiér v krystalicky čisté podobě právě v kauze novičok.

     21. No, ono se o tom u nás moc nepsalo, ale našlo se dost evropských zemí, které nevypověděly ani jednoho ruského diplomata. Namátkou třeba Rakousko, Řecko, Portugalsko nebo Slovensko. A nezdá se, že by je někdo za to popotahoval.

     22. Ano, Seale, to jsem také zaznamenal, doplnil bych ještě Itálii. Ale většina srazila kufry, včetně našeho demisního premiéra. Asi mu učarovalo, že ho o to osobně požádala ta příšerná babice Mayová. :-)

   2. Václav Hořejší v diskuzi pod Dolejšího analytickou přehlídkou lží a diskuzních faulů:
    „Neni pravda, ze by kdokoli (Rusko, Zeman) tvrdil, ze ta otravna latka pouzita v Salisbury pochazela z CR nebo ze v jejim pouziti ma prsty Cesko. Rusove jen oponovali nepravdivemu tvrzeni, ze nikde jinde nez v Rusku se nevyrabela.“

    1. Nahlodávání věrohodnosti informace, že látka použitá k otravě Skripala pochází z Ruska, má pro Rusy celkem pochopitelně velkou důležitost.
     Motivem není dokázat, že Rusko nelikviduje zběhlé agenty /tomu ať svět klidně věří, je to naopak užitečné/, ale stejně jako při mnoha jiných příležitostech přispět pomocí polopravdivých /a tedy napůl lživých/ náznaků k rozviklávání Evropy.

     1. A když se pak ukáže, že polopravda je ve skutečnosti pravda celá, tak se můžou lepší lidi posrat, protože jim nikdy nešlo o pravdu, ale jen a pouze o monopol na lež a o moc.

     2. Kdyby to nastalo….
      Jenže nic takového, jako že palba ruských polopravd vydá za pravdu celou, není reálné.

     3. Stojí, stojí…. Ale kdyby seděl – stejně by nepustil!!!
      :-)

     4. Dovolím si trochu parafrázovat Václav Jamka, i když on to řekl v jiném kontextu, ale sem se to bude hodit taky:

      Jedni neskuteční blbci se navzájem obviňují ze lží s jinými neskutečnými blbci a další neskuteční blbci nás nutí dávat za pravdu jedněm nebo jiným neskutečným blbcům.

      Jenže já tuhle hru odmítám hrát. Ať se všichni neskuteční blbci v hádkách o své pseudopravdy navzájem třeba vyhladí; nedávat za pravdu nikomu z nich není znakem méněcennosti a už vůbec ne blbosti člověka, zvlášť když všichni dělají všechno pro to, aby pravdu nebylo poznat.

     5. Tvrzení: „látka použitá k otravě Skripala pochází z Ruska“ by jaksi chtělo relevantní důkaz, který pokud vím, předložen nebyl. V příčetném světě by to měl být pokud možno důkaz jiného typu než „pravdivá“ prohlášení politiků podle osvědčeného vzoru:
      https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/bush-a-irak-tisic-lzi-o-valce-behem-dvou-let/r~i:article:519428/
      K seznamu tehdejších lhářů by jistě šlo dohledat další ochotné přicmrdávače, (třebas jistý Tony Blair, shodou okolností tehdejší nájemník na Downig Street č. 10) a jsem si poměrně jistý, že ti samí „demokrati“, pokřikující dnes o Zemanově velezradě, tehdy vykřikovali hrdinně „Na Bagdád!“ a „Lépe se mýlit s USA, než mít pravdu s Ruskem.“

      P.S. Třešni, „důkaz máme, ale je tajný, takže ho nemůžeme ukázat, víme to ale naprosto jistě..“ je pro účel dokazování čehokoli poněkud nevhodné.

      P.P.S K rozviklávání Evropy IMO Putinova úsilí netřeba. Evropští „demokratičtí“ politici to zvládají velice dobře sami.

     6. Pokud se dobře pamatuju, víra tajných služeb v existenci ZHN v Iráku se opírala o zprávy agenta z Husajnova širšího štábu, jehož členové se zřejmě taky domnívali, že je tento arzenál k dispozici. Účelem bylo, že tomu bude věřit Írán. Strašák se ale nehezky vymstil, když ho Bush použil jako záminku k invazi.

     7. Je úplně jedno, jestli se nakonec nějaké ZHN v Iráku našly nebo ne, dostatečným impulzem mělo být už jen samotné ZPLYNOVÁNÍ 5tis. íráckých Kurdů a 10tis. zraněných. Mezinárodní humanitární organizace Human Rights Watch označila útok za genocidu. Stejně jako svět nakonec netoleroval srbské masové hroby a hromadnou popravu civilistů v tzv. „bezpečných enklávách“ a když vyšla najevo EXISTENCE srbských koncentráků, kde stáli za ostnatým drátem lidé na kost vychrtlí jak koncentráčníci z Mauthausenu, došlo proti Srbům, kteří ve válce v Jugoslávii postupně napadli VŠECHNY SVÉ ETNICKÉ SOUSEDY Z BÝVALÉ SFRJ, takže na ně bylo v rámci humánitární mise NATO zaútočeno. Obrázky z koncentráků Omarska a Trnopolje jsou čistou esencí 40. let z dob vrcholu nacistického vyhlazování a z nich mrazí, protože se nejedná o „Krvavé země“ jak píše pan Snyder a jak víme právě od něj, kde mimo místní pomahače, fungovaly sovětské koncentráky, kde působili lékaři a (a poradci NKVD) kteří si v ničem nezadali s jistým Dr. Mengelem – ale že se jedná o zemi, kam bereme malé děti na dovolenou, místní lidi máme za nám kulturně blízké pohostinné lidi. Jenže oni jsou to nebezpeční nacionální socialisté.

      Takže doporučuju si přečíst následující ohledně praxe v srbských koncentrácích

      Ani mouše by neublížili – Slavenka Drakulić Příběh srbského dělnického losera, co až s „funkcí“ bachaře v internačním táboře Luka v meste Brčko našel své „uplatnění“.

      Ale abychom se vrátili zpět do Ruska resp. SSSR, kde se údajně jedli děti bolševiků jak šašlik. Tohle jsou lidé, vědci, a svědci, jejichž vědecká bádání a svědectví, lze konfrontovat s dnes již otevřenými archivy nejen v onom krvavém Pobaltí, ale především samotném Rusku. Na rozdíl od lidského ražniči na jídeláku Bělogvardějců, jasně prokázaném.

      Tedy např. o tom, že např. polští důstojníci v Katyni nebyli „jentak“ zavražděni kulkou do týla, ale že „mučeníčko bylo soudruhů z NKVD potěšeníčko“ jsou strašné dokumenty, kde se chce zvracet, protože to je dost silná káva…Nicméně abychom se dostali i k tomu, že jistý pan MUDr. Mengele a vůbec německé koncentráky v organizaci a administraci zacházení s vězni těchto praktik samy tento copyright a potřebné „know how“ nezískaly jen tak – ale dostaly „věnem“ ze školení v SSSR po svatbě pánů Ribentroppa a Molotova.

      Delegace příslušníků německého gestapa a SS se přijela do Sovětského svazu učit budovat koncentrační tábory. Sovětští důstojníci zase přijeli do nacisty okupovaného Krakova, aby se zde setkali se svými kolegy z SS. Židovská otázka byla jedním z hlavních bodů jednání. Sovětští zástupci koordinovali deportaci Židů přímo s generálmajorem SS Otto Wächterem, jedním z duchovních otců holocaustu. Wächter přesunul Židy do krakovského ghetta a později zařídil jejich vyhlazení v plynových komorách. Skutečnost, že Sověti kolaborovali s SS, už dnes Rusko nepopírá. Stále však nechce přiznat, že tato spolupráce byla podložena písemnou dohodou. Je to v němčině. Berijův podpis. Překlad z němčiny: „Vrchní velitel jednotek SS, vedoucí nejvyššího bezpečnostního úřadu“. Berlín, 3. listopadu 1 938.
      Zplnomocňuji svého zástupce, plukovníka SS Muellera, k podpisu dohody v Moskvě o koordinaci aktivit NKVD a nejvyššího bezpečnostního úřadu v Berlíně. Pevně věříme, že tato dohoda posilní mír a bezpečnost mezi našimi zeměmi. Velitel družstva SS Heydrich. Připojeno k hlavnímu dokumentu. Lavrentij Berija.

      Natalia S. Lebedeva, the leading Russian historian of Katyn, researcher at the Russian Academy of Sciences

      Ale zpět k těm Timothy Snyderovi a jeho „krvavým zemím“.

      Lotyšsko Sovětský svaz přesunul mnoho etnických Rusů do okupovaných baltských zemí. To bylo v jasném rozporu s Ženevskou konvencí, která zakazuje přesun obyvatel na okupovaná území. Například v roce 1945 se to týkalo členů rodiny mých prarodičů, kteří byli s pistolí u hlavy sovětskými důstojníky donuceni opustit své domovy. Tito důstojníci se zde poté usídlili se svými rodinami. Kreml zorganizoval etnické čistky v Pobaltí, aby ruští osadníci získali ve všech největších pobaltských městech převahu. Estonci, Lotyši a Litevci byli naloženi do dobytčáků a odvezeni na Sibiř. Malé pobaltské národy tak byly přivedeny na pokraj zániku. Deportace, popravy a mučení se pro miliony lidí staly poválečnou realitou. Koncentrační tábory byly roztroušeny po Evropě a Sibiři. V mnohých z nich byly na lidech prováděny hrůzné lékařské experimenty. V táboře Butugychag v Magadanu používala KGB tisíce vězňů jako pokusné králíky k experimentům s lidským mozkem. Během těchto experimentů bylo mnoho z nich ještě naživu. Tohle všechno se stalo poté, co byl nacismus poražen a byly postaveny pomníky jeho obětem. Oběti sovětských táborů smrti byly pohřbeny v očíslovaných hrobech. Není zde žádný pomník. Jen hromada bot zavražděných obětí – mezi nimi i dětské botičky. S pocitem úplné beztrestnosti terorizovala poválečná KGB obyvatelstvo, dávajíc průchod svým nejhorším zvířeckým pudům.

      RITA PAPINA přežila sovětský teror Šli jsme ven. Byla tam velká kaluž krve. Sbírali jsme ji do sklenic. Protože to byla krev našich otců. Těžko se o tom mluví. Jakoby vám někdo roztrhl jizvu a ta začala znovu krvácet. Neblaze proslulý Janis Dzintars. Vyšetřovatel KGB v Sověty okupovaném Lotyšsku. Byl známý svou surovostí vůči ženám. Svědectví obětí vykreslují hrůzný obrázek jeho výslechů. Ženy byly nepřetržitě po 20 hodin bity a mučeny. Ne každá to vydržela. Manželka Ernesta Valtmana Veronika byla bita a mučena Dzintarsem a jeho opilými kolegy po čtyři dny. Nakonec spáchala sebevraždu, oběsila se ve své cele. Když se Sovětský svaz zhroutil, Dzintars uprchl do Ruska. Kreml ho odmítl vydat, a místo toho ho jmenoval čestným veteránem. Rukama těchto veteránů KGB Sovětský svaz terorizoval a mučil nevinné lidi. Hlídali tábory smrti, kde byly miliony lidí vyvražděny a tisíce použity k hrozným lékařským experimentům. Mnoho z těchto veteránů stále žije. Na rozdíl od jejich kolegů z SS jsou hrdí na to, co udělali. A jsou hrdí na Sovětský svaz, který jim nechal volné ruce. (a na Putina, dodává já, Ota)

      BORIS SOKOLOV historian and a Russian literature researcher (he has Candidate of Science degree in History and Habilitat Doctor of Science in Philology)

      P.S. Pro mého panelákového fajnšmekra na smluvní autodopravu v Paříží a Londýně (kde „taky“ nebyl) a jinak „znalce marxleninských dezinformačních věd“ v oblasti vývoje evropských totalitních režimů a pojmosloví z řad politologických studií všech možných škol (nejen té Frankfutrské) jsem v textu zanechal jeden lexikální šrapnel. Těším se….

     8. Hele, vy lexikální šrapnele. Od začátku je přece jasné, že od Snydera jste nic nečetl. Jenom se ho snažíte tím psaním nesmyslů zdiskreditovat; jako jste to už dřív udělal třeba Popperovi. Jděte se raději přivítat s Nočními vlky. Ti vám určitě rádi potvrdí, že kozaci byli vždycky fajn, no a že zprávy o bílém teroru za občanské války v Rusku jsou jenom takové bolševické povídačky. Vy fakt evidentně nechápete, že tím obhajhováním Pinocheta, mccarthismu nebo bílého teroru jste jenom taková Semelová naruby. Antikomunismus je evidentně poslední myšlenkovou baštou pro různé pravicové lidičky, kteří to dotáhli tak daleko, že si teď musí chodit dobíjet svoje ego na různé levicové weby. No tak se utěšujte aspoň tím, že jste se v Paříži jednou svezl Uberem, zatímco my, zpátečníci, si v cizině buď na letišti půjčíme auto, anebo si objednáme taxík.

     9. analfabet si nepůjčí v cizině ani kolo:-) Nicméně třeba Babiš bude namísto vyšších důchodů někdy pořádat komponované audiovizuální pořady o francouzském umění pro ty co nikdy nespatří Louvre ani Centre Pompidou, a v rámci vyvažování přirozených sociálních handicapů, by bylo dobré, kdyby ti úspěšnější namísto dávek utrácených v buffetech a hernách získali něco více trvalé hodnoty.

      Nicméně stejně jako streetworkeři, kteří chodí do vyloučených lokalit omezit vliv sociální podmíněnosti na schopnost vyšší míry socializace, měli by chodit i streetworkeři za opuštěnými marxleninisty do panelákových ghett, aby koedukovali spolu s fašisty moderní politologiii všechny liberalismem poražené proletáře, nominalisticky jednoduchým „hokynářským rozumem“ potažmo pro ty vnímavější – klasickou ekonomií, všechny ty humanitně ujařmené, kteří se snaží iracionalizovat fetiše, mýty a činit je primitivní okultní selankou pro věčné losery, zakomplexované pomstychtivce, co jsou dnes denodenně fackováni postmoderní imanencí, a kteří jsou zmateni proměnlivosti senzitivní podstaty jsoucna s determinujícími dopady na jejich podstatu bytí. Posedlost hledání „té jejich“ (alternativní) pravdy je pak pro ně jednosměrnou jízdenkou do panoptikálního muzea bizarních obnošených kostýmů z frašky, co se přestala hrát, protože ji diváci na celém světě vypískali….

      I když nejspíše ví, že jejich guru neobživne stále vzývají toho mumifikovaného masového vraha. a odmítají se doučit alespoň základní pojmy.

      Chudoba je v našich zeměpisných šířkách především stav mysli, i když jsou tací, zvláště materialisté, co ji úkorně nesou především na svém zesláblém (prohraným třídním bojem) těle.

      Italienische Demokraten bezeichneten damit seit 1926 den Stalinismus als eine mit dem damaligen italienischen Faschismus vergleichbare Diktatur. Vertreter der SPD bezeichneten die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) seit etwa 1929 als „rotlackierte Faschisten“; umgekehrt kategorisierten Kommunisten die Sozialdemokratie als „Rotfaschismus“ oder „Sozialfaschismus“.

      Der antimilitaristische Kommunist Otto Rühle schrieb als Reaktion auf den Hitler-Stalin-Pakt 1939 im mexikanischen Exil einen Aufsatz mit dem Titel Brauner und Roter Faschismus. Er verglich darin die Entwicklungen in Deutschland und Russland seit 1914 und fand in den Diktaturen Adolf Hitlers und Stalins, die er beide als „totalitär“ bezeichnete, eine „verblüffende Übereinstimmung in den Grundanlagen der Systeme – in der Machtdoktrin, dem Autoritätsprinzip, dem Diktaturapparat, der Gleichschaltungsdynamik, den Gewaltmethoden.

      Alfons Söllner, Ralf Walkenhaus, Karin Wieland: Totalitarismus, eine Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts.

      Rudý fašismus má tedy velmi hluboké kořeny a je dnes výspou ideových prostatiků a nikoli předčasně ejakulujících jinochů, jak se nám tu snaží nevzdělaní normalizační politruci namluvit. Hnědí braši mají dnes (v podstatě je to jejich vynález) pochopení pro národní „správce“ státní kasy, zrozeni societou buržoazního státního kapitalismu – tedy socialismu, heh:-ú:-)

     10. Otíku, vy si radši zobněte Snickers, protože už zase plácáte neuvěřitelný nesmysly. I z toho hesla na Wikipedii, kterou si doplňujete chybějící vzdělání, byste měl pochopit, že „Linksfaschismus“ nebo i „Sozialfaschismus“ nejsou žádné odborné termíny. Jsou to jenom ideologické nálepky, které patří maximálně tak akorát do dobové politické publicistiky. A nesnažte se teď vytahovat Habermase, protože ani tento filozof si nezaslouží, abyste ho křivil svými zmatenými názory. Pokud vás zajímá teorie totalitarismu, tak si konečně přečtěte Arendtovou, protože kupodivu i k tomu aktuálnímu dnešku vám může hodně říct. Na a pokud se zajímate o politologii, tak určitě neprohloupíte, když si něco přečtete od Sartoriho. Ale hlavně se už proboha neoznačujte za liberála, navíc údajně evropského střihu, protože to je vskutku to poslední, co by se vám dalo uvěřit.

     11. Pokud si pamatuji já, třešni, ten „agent“ si všechno kompletně vymyslel. Můžete to dokonce zhlédnout dnes v noci na ČT2 – sice ten pořad odklidili bezpečně do nočních hodin (Válka lží, začátek 0:50), ale je tam.
      (V roce 2003 zaútočily USA na Irák a svrhly režim Saddáma Husajna. Válka po sobě zanechala desítky tisíc mrtvých a zemi v rozkladu. Důvodem invaze měly být chemické zbraně hromadného ničení. Čtyři roky předtím se do rukou německé rozvědky dostal uprchlík z Iráku, který do detailů popsal svou práci v tajném iráckém vojenském komplexu na výrobu chemických zbraní. Právě jeho svědectví posloužilo Američanům jako důkaz k rozpoutání války. Jak se ale ukázalo – Iráčan si vše vymyslel.)

      P.S. Tajné služby si všechny získané informace křížově ověřují z více zdrojů už hodně dlouho – a především právě proto, aby z nich kdekdo nedělal hejly. Takže na tenhle špek „západní demokratizátoři“ skočili přesně proto, že na něj skočit chtěli, pravda je NEZAJÍMALA a potřebovali jenom záminku. IMO jakoukoli.

    2. Čemu se podle vás dá říkat výroba?
     Podle mne, když chcete použít to slovo, je podmínkou výsledek činnosti: konkrétní produkt, standardní, skladovatelný, použitelný k určitému účelu.

     1. V chemii se rozlišuje mezi laboratorní přípravou, poloprovozní produkcí a průmyslovou výrobou. (Občas se vyskytuje i pojem „čtvrtprovoz“, tj. větší aparatura než laboratorní, ale neschopná dosáhnout ekonomiky průmyslové nebo i poloprovozní produkce. Většinou jde o výzkumná a/nebo vysokoškolská zařízení. Ale i poloprovozy ve větších výzkumných zařízeních občas dokážou vyrábět komerčně zajímavé věci, tudíž by mohly být považovány za výrobní zařízení. Koneckonců některé chemické poloprovozy v Čechii byly úspěšně privatizovány a dnes fungují jako standardní fabriky.) Smyslem existence a rozlišování takto odstupňovaných zařízení je potřeba odzkoušet chování reakcí v různých objemech reakčních směsí, protože v chemii se často stává, že ideálních nebo aspoň přijatelných průběhů laboratorních reakcí a/nebo jejich ekonomiky v poloprovozech nelze dosáhnout, natožpak ve fabrických podmínkách. Tyto pojmy nelze rozumně zobecnit, ani ne tak kvantitativně, spíš podle účelů a/nebo stupně komercializace, resp. ekonomické průchodnosti prodeje výrobků z aparatur jednotlivých měřítek; u některých sloučenin je za průmyslové měřítko považována výroba v řádu gramů, u jiných v řádu tun jde o poloprovozy. Nicméně chemici obvykle v konkrétních případech umějí dost přesně říct, kdy a kde o co jde.

     2. Mám v rodině chemika. Graduoval v oboru fyzikální chemie a má atestaci i z biochemie.
      Některé věci mi tedy nejsou úplně cizí.
      Ale i tak dík za info.

     3. Skoro byste se měla podívat do zákona 19/1997, jak objevil šílený Kotrba, jenž tvrdí, že dotčený zákon jiný termín než VÝROBA nezná. Tedy i mikrosyntéza JE dle zákona VÝROBA…

     4. I Kotrba může mít občas pravdu… Navíc, do zákonem povolené tuny se pár gramů vejde v pohodě. Viz § 8 odst. 2 zákona 19/1997 Sb.

     5. Ano, hanku, jistý člen rady ČRo a posléze ČT hovoříval v tomto směru o Kotrbovi s úctou, neboť co příslušník politicky zcela opačného spektra se častokrát velice marně snažil Kotrbovy názory vyvracet a musel mu nakonec dát (velice nerad) za pravdu. No, ještěže se nějaký zahraniční výbor parlamentu nakonec shodl, že se nic takového jako jsou novičoky v ČR NEVYRÁBĚLO a NEVYRÁBÍ. Nehledě k tomu, že se takové usnesení podobá názoru příslušného koncilu, že se Slunce otáčí kolem Země (doufejme, že Zemana nepotká osud jistého Bruna), zdá se, že příslušní zákonodárci také ten zákon neznají. Je to docela (dáma promine) prdel, tahle česká politika.

  2. Ještě jedna glosa z diskusí:
   Zeman je nejlepší prezident, jakého kdy Rusko mělo.

   1. tresen
    Ještě jedna glosa z diskusí:
    Zeman je nejlepší prezident, jakého kdy Rusko mělo.

    Skoda ze tresen a jeji duchovni pratele zaspali presidentske volby.
    Vedet to LID drive tak by Zeman nezvitezil.
    Kde jsou ty casy kdy soc.dem. uspesne soutezila s ODS v privatizaci a demontazi republiky.
    Uspesny prokapous premier Zeman jehoz vlada uspesne zprivatizovala co se dalo na pr. i Mosteckou
    a az diky tresni se dozvidame ze je vlastne postavou Moskevskou :-(

    Pro sloziteji myslici nez tresen a jak odkazuje glosatory z diskusi, ma pocinani presidenta Zemana jinou velmi matouci informaci.
    Poridil si a dosadil na Hrad coby hlavniho ekonomickeho poradce soudruha Dlouheho kdysi ministra prumyslu ktery se podilel na premene republiky v montovnu za coz jej bratri z naroda vyvoleneho a podniku Goldman-Sachs zvaneho jmenovali sefem pro Evropu na vychod od zdraveho jadra.
    Odhalenim Zemana jako agenta Ruska se tim odhlaje pricina vseho zla v Evrope a na svete ze spojeni:
    Zeman-Dlouhy-Goldman/Sachs- Wallstreet-Putin-Peking.
    Konecne diky informacim jako tato od tresen ma lid proti cemu bojovat.
    Vzhuru do boje proti agentum Ruska a nikdy jinak !

     1. Spravne se rozhodl president Zeman, bez Goldman/Sachs a Wallstreetu ani ranu :-)
      At si kavarna blebta co chce, rozhodl statnicky nejmoudreji:-)
      Ze to hraje na obe strany?
      Jiz jednou kdysi zminil ze maly stat i pres svoji malost muze byt spojovacim mostem:-)
      To bud kavarna preslechla a nebo je nad jeji sily pochopit “ vo co mu go “ :-)

     2. Bonmot o Zemanovi inspirativnější než charismatický baryton, že?

     3. Vo co mu go? Vždycky a jedině jen o to jedno: O moc. Jako ostatně všem politikům, kteří v Čechistánu od 17. 11. 1989 byli u koryt. Pokud se občas někde na chvíli výjimečně mihl někdo, kdo to snad myslel jinak, tihle už se postarali o to, aby zase velice rychle zmizel. A přinejmenším posledních 10 let takové naivky v politických funkcích neexistují vůbec.

      Jenom nechápu, kolik lidí, nota bene už dost dospělých, tohle ještě nechápe a zpozdile hledá v pozadí nějaké další významy.

     4. Vo co mu go? Vždycky a jedině jen o to jedno: O moc. Jako ostatně všem politikům, kteří v Čechistánu od 17. 11. 1989 byli u koryt.
      Sice mate pravdu, ze jde vzdy u politiku o moc, ale vyhrady vuci Zemanovi jsou predevsim proto ze te moci ma az moc i kdyz zakon mu ji prilis nedava a hlavne vadi zpusob jakym se presentuje, jakym vladne.
      Pokud dalsi president po Zemanovi bude jen kladec vencu a podepise jmenovani ktera mu na stul polozi jak by spravny president mel, nebude co kritizovat.
      Pak politicka scena pobezi jak by mela a nikdo jim to nebude komplikovat.
      Massmedia coby spravna prevodova paka politiku nebudou mit na presidentovi co kritizovat.

     5. Ostatně soudím, že úřad presidenta republiky je v tomto státě zcela zbytečný a už dávno měl být zrušen.

  3. Poslušně hlásím, že učiněna byla konečně sladká a definitivní tečka za českými novičoky. Psí máma a demisní ministryně obrany Karla Šlechtová odvolala z funkce ředitele Vojenského výzkumného ústavu Bohuslava Šafáře. Tím pravda definitivně zvítězila nad lží a nenávistí. Ach, Hašku, ty to vidíš! :-)))

 4. Dovolte jeden postřeh, možná trochu „mimo mísu“. Sledoval jsem záznam z odhalení Marxovy sochy v Trevíru. Sešlo se docela dost lidí z různých táborů. Nejvíce aktivistů logicky z tábora levice. Nicméně přišli také odpůrci a na videu bylo vidět, jak v jejich řadách vlaje vlajka „Alternative für Deutschland“. Ano, té Alternative, které tak drží pěsti, dle mého odhadu, 4/5 voličů KSČM-tedy aspoň deklarovaných příznivců marxismu…. Upozorňuji na to z toho důvodu, že jsem za poslední dobu neviděl explicitnější ukázku „zmatení jazyků“, jaké v probíhá Evropě a nahrává protestní hlasy novodobých proletářů „alternativní“ pravici. Nu, pravice a levicie zde vždy byly, jsou a budou, nezávisle na tom, že se jisté kruhy vehementně snaží tvrdit, že se jedná o něco překonaného. Ona to vlastně tvrdí jen pravice se zcela jasným účelem – odstranit z politické diskuze ekonomický rozměr a hrát vše na city a „kulturkampf“. Proč také ne? Nemusí pak vysvětlovat své propojení s velkokapitálem a svou neoliberální ekonomickou politiku, když vše zakryje a omluví všeobjímajícím bojem proti nepřátelům národa (tedy postupně proti všem, co se nepříjemně ptají).

  1. Postřeh je dobrý, mimo mísu je Vaše vysvětlení.
   AfD není strana nijak ekonomicky pravicová, má sice pár vějiček na voliče FDP, ale v zásadě jde ekonomicky o stranu středovou, právě aby nevadila „novodobým proletářům“.
   Jejich vnímaný (a ostatně i reálný) problém není v neoliberalismu, ale v úpadku mravů a celkové nepohodlnosti života. V civilizovaném světě si v podstatě každý pracující a žijící ve spořádané rodině může pořídit byt nebo nájem v okrajové části menšího města a ojeté, deset a více let staré auto. Co vzbouzí velké vášně, je okupace veřejného prostoru (od médií po realitu, viz kauza vyhlášek omezující sezení mimo lavičky v Mostě a dalších městech) někým, koho bych společně shrnul pod pojem chaoti. Obtěžující lidé, lidé na obtíž. Bezdomovci, squateři, černí (v ČR zatím málo), romové, „problematizující“ novináři, aktivisté/agitátoři, prostě všichni, kdo se vymykají ze skupiny slušných lidí a slušným lidem subjektivně otravují životní klid.
   Před „neomarxismem“, dokonce i za „starého marxismu“, bylo normální, že přišel policajt a v nejhorším případě jim dal najevo i fyzicky, že tudy cesta nevede a že se musí buď přizpůsobit, vymáznout, nebo jít za katr.
   Dneska to nejde (důvody překračují rozsah štěku :)) a pokud někdo reprimuje postaru, je postižen. Proto je vůbec nejvyšší zastoupení takzvaně extremistických názorů mezi policisty a hned po nich mezi nižší střední třídou, protože toto jsou jedinci, nejvíce postiženi denodením stykem s chaoty.
   Z oplocené vilky, zamčeného auta a kancelářské budovy s ochrankou se to jaksi dá líp přežít, navíc místní obyvatelé ocení levnější služby a autentičtější gyros, že… :-)

   Liberální levice je naprosto anomálním politickým směrem, který nejvíce ubližuje především svému elektorátu. Skoro bych si vsadil, že je skrytě podporována těmi, kdo potřebují zároveň levnou pracovní sílu a paušální kontrolu obyvatelstva (nemůže-li policista chaota rovnou cíleně zpráskat, stoupne poptávka po masových kamerových a rozpoznávacích systémech, pod záminkou chaotismus dokumentovat a moci ho tak trestat za humánních kautel), přičemž životní pohoda nižší střední třídy je jim takřka lhostejná.
   Bohužel, v dnešním chlívě je logické se buď o politickou filosofii nezajímat a hledat si ad hoc cestičky k úspěchu (v politice Babiš, mimo politiku kdekdo) nebo být pravicovým extremistou a těšit se na nástup Hérakla, se smířením s vypláchnutím i spousty dobrých věcí, které občanské svobody přinesly.
   Nebo cynicky komentovat a smát se idealistům.

   1. michal: „Proto je vůbec nejvyšší zastoupení takzvaně extremistických názorů mezi policisty a hned po nich mezi nižší střední třídou, protože toto jsou jedinci, nejvíce postiženi denodením stykem s chaoty.“

    Jistě máš k tomuto svému tvrzení po ruce nějaká data, kterými ho dokážeš doložit.

    1. Předvolební průzkumy; po ruce ten článek nemám.

     1. Škoda, některé agentury jsou úplatné, zvlášť před volbami. Ale i kdyby to byla pravda, pochybuju, že četnost výskytu postojů tohoto druhu ve zmiňovaných skupinách souvisí s jejich kontaktem s „chaoty“, jak je nazýváš. Kromě toho si neumím představit a dost bych se divil, že by si sociolog takovéto kritérium stanovil jako parametr výzkumu.

      U policistů to nejspíš souvisí s tím, že ozbrojené složky odjakživa přitahují osobnosti určitého druhu; s tím se asi nic rozumného udělat nedá, kromě stanovení a kontroly dodržování jejich vnitřních pravidel. Pokud jde o (nejen nižší) střední třídu, hlavním zdrojem jejích extrémních postojů je strach. Strach z neznámého, strach, že přijdou o to málo, co jim ještě zbývá, strach záměrně vyvolávaný médii a politiky. A potom taky vztek nebo spíš to, čemu se souhrnně říká resentiment, tj. kombinace vzteku, ponížení, ukřivděnosti a pocitu nespravedlnosti. (Viz např. odborné publikace o střední třídě nebo o růstu míry nerovnosti ve společnosti od Jana Kellera z doby před jeho vstupem do politiky. Ale psal o tom už Marx.)

     2. Vážně si nemyslím, že by šlo o strach. Jde spíš o vztek. Poměrně výrazný a trochu děsivý vztek. Poprvé jsem ho začal vnímat v době aféry s metanolem v kořalce, kdy hlavní emocí nebyl odpor vůči míchačům jedu do vodky, ale vůči tomu, že se stát tolik maže s pijáky, včetně dovozu drahých léků, prohibice, apod. Proč já, kvůli nějakým sockám, mám být omezován. Beztak si svým způsobem života na okraji společnosti ten metanol zasloužili.
      Média vyvolávají vztek právě tím, že předhazují příklady „neslušných“ lidí (hlavně uprchlíci, dlužníci) a podprahově nutí k lítosti. Proto se čtou Parlamentní listy, tam to tolik není.
      Dole jsem to psal už třešni; zahráváte si s ohněm. Blanka trpělivosti slušných lidí (vím, že ten termín nemáš rád, ale jak jinak popsat neobtěžujícího člověka, který zároveň není na obtíž) je k prasknutí napjata a stačí, aby místo Okamury přišel někdo chytrý.

     3. A pochopitelně okradením nejbohatšího 1% a rozdělením peněz mezi všechny ostatní (i kdyby nakrásně nejen mezi sociální případy) se vztek nesníží.

     4. Okrást zloděje není zločin. (Probírá se ještě vůbec dneska ve školách Vyšší princip?)

     5. Považovat 1% nejbohatší za zloděje však zločin je, minule jsem jako důkaz sporem nabízel Gatese, Jobse a v Čechách Baudiše (ne Baudyše).
      Ostatně tak ani tak, vztek se tím nesníží.

     6. michal: „…zahráváte si s ohněm…“ Kdo si zahrává s ohněm?

     7. Vy. A další kvanta lidí, zdánlivě liberální levice.

     8. Anarchista může být jak ancap, tak skoro komunistický nutič…

     9. Ke „slušnosti“ od Apoleny Rychlíkové (zdroj tady: https://a2larm.cz/2018/05/jan-ruml-na-piratske-vlne/).

      „Apolitická“ politika slušnosti – byť často otevřeně stranická…je reliktem, který dodnes znemožňuje diskusi nad politikou jako takovou. Vytváří dojem, že to, jací jste lidé, je důležitější než to, co v politice prosazujete. Jenže tak to není. Pod vlajkou slušnosti a odbornosti jednotlivce se dá prosazovat i ten nejasociálnější zákon a ona devadesátková „slušnost“ byla až na výjimky vždycky pravicová – nereflektovaně a internalizovaně, v reakci na měnící se dobu a vyvěrající z potřeby co nejostřeji se vymezit proti předlistopadovému režimu. Piráti dnes pracují s úplně jinou dynamikou: vědomě nastolují konkrétní politickou agendu a spolu s ní se snaží nabídnout i jinou verzi politické práce. Svou negací pravo-levého spektra samozřejmě jistý typ nepolitické politiky nastolují také. Od té, která se tu pěstovala na rovině morálního, někdy až moralizujícího apelu, se ale výrazně liší.

     10. Což je pochopitelně blbost. Charakter člověka je důležitější než jeho politický program.
      Pokud bude oponent slušný člověk, i protivné názory najdou nějaký modus vivendi, byť by to měla být tolerance s tasenými šavlemi na obou stranách a vysokým plotem mezi.
      Pokud bude oponent lidský zmetek, i na vlastní straně napáchá spoustu škod.

     11. A nemělo by to být v souladu? Slušný člověk by měl mít přirozeně slušný program. Neplete si náhodou slušnost s etiketou?

 5. „Bezdomovci, squateři, černí (v ČR zatím málo), romové, „problematizující“ novináři, aktivisté/agitátoři, prostě všichni, kdo se vymykají ze skupiny slušných lidí a slušným lidem subjektivně otravují životní klid.“
  Vy už to splachujete do kanálu rovnou všechno, slušný člověče.
  Snědý novinář podporující lidí ze squatu musí váš zrak obtěžovat přímo bolestně.

  1. Mně je to dost jedno, se zmíněnými se stýkám velmi omezeně.
   Ale není mi jedno to, že pak stoupá volání po přitvrzení policejního a represivního státu vůči všem. Od evropských kamer po čínské sociální skórování.
   Mimochodem, občas je mi nutno zavítat k jednomu slovutnému docentu medicíny (není to psychiatr, opravdu), kterého znám jako mimořádně svobodomyslného člověka už z (mého) útlého mládí, apolitický ekolog, brontosaur, sportovec… Někdy je i chvíle času na povídání o věcech vezdejších a posledně jsme se dostali na politiku; „Hitler ne, ale Mussolini nebo Franco, pozitiva začínají převažovat“, odcházel jsem mírně konsternován.
   Fakt si zahráváte s ohněm.

   1. Když už má být Čína mustr pro milovníky pořádku, pak to bude spíš schopnost uklidit žebráky z ulic a podchodů, když jde o to udělat dojem. Viz Peking v době olympiády anebo Šanghaj za světové výstavy.
    Nevím, kam je odvezli. Každopádně je to vrstva, které je nějaké bodování šumák / poslušní občané na ty chudáky vinu za zvýšený dohled taky nehážou – není důvod/.
    U nás je někdy dost těžké předvídat, co všechno „slušným“ bude vadit.
    Mám plné pochopení pro maminky, které nehodlají vodit děti na pískoviště, do kterého močí opilci na cestě z hospody, anebo sedat na lavičky, pod kterými se válejí injekční stříkačky anebo kondomy. Ale dost dobře nechápu odpor k záležitostem typu „Klinika“ a ke sdružením s obdobným programem. Stejně jako jsem zírala na nechuť spořádaných občanů, když šlo o umístění tělesně a duševně postižených do chráněného bydlení ve „slušné“ ulici.
    O rozruchu, který dnes dokáže způsobit rodinka lázeňských hostů, když je žena v hidžábu, to platí taky.

    1. „O rozruchu, který dnes dokáže způsobit rodinka lázeňských hostů, když je žena v hidžábu, to platí taky.“
     Kdopak asi už 6krát zvolil senátora Kuberu, podporujícího arabskou lázeňskou turistiku, teplickým primátorem? Že by v Teplicích neslušná část občanů měla početní převahu?

    2. Pro příklady není třeba jezdit až do Číny. Byla to přece česká pravice, která před pár lety prosazovala, aby se u malešické spalovny zřídi tábor pro bezdomovce. Čunek se přece „proslavil“ tím, jak zatočil s cikány ve Vsetíně a lidovci navíc už i programově prosazovali preventivní potírání kriminality pod heslem Třikrát a dost. Nic nového pod sluncem, jenom snad s tím rozdílem, že dřív se mluvilo o tzv. asociálech, kdežto dneska se jim říká nepřizpůsobiví. Pro pravicovou a konzervatvní část politického spektra už více jake 100 vcelku normálka: Když chybí ochota řešit příčiny, no tak se potírají důsledky.

     1. Důsledky potíral i reálný socialismus – „příživa“. Jak to, že on, režim nejslunéčkovitější, nejrovnější a nejlevicovější, potírající příčinné kapitalisty asi nejdokonaleji co lze, neuspěl?

     2. Ale vždyť on uspěl, jenom podle měřítek, která vy neuznáváte a možná ani nechápete.

     3. V tom, že potřel kdeco a kdekoho, samozřejmě uspěl.
      Jestli má být cílem samo potírání.

     4. Takže ty dnešní pravicové excesy svalujete na tzv. reálný socialismus? To jse tedy fakt kadet.

     5. Budete se divit, ale tohle je velmi rozsirena myslenka. A popsal jste ji vystizne: exces je nasledek nezrizeneho zivota. Kdybychom nemuseli kvapne dohanet zpozdeni zpusobene komunisty, zadne excesy by nebyly, to si zapiste za usi.
      Problem je ten, ze komunisti to tu zku*vili vice, nezli jsme mysleli a tak obnova nebude trvat jednu, ale nekolik generaci. Cehoz se nikdo z nas uz nedozije…ovsem nadeje umira posledni, je treba doufat, neztracet nadeji a verit mlade generaci, ze nas komunistickeho bremene jednou zbavi.

     6. embecko: Si děláte kozy nebo co? A kdo teda může za všechny ty excesy v zemích, kde se reálný socialismus nekonal? Nebo je zkusíte popřít?

     7. Já myslím, že dělá. Že to je z jeho strany ironie, stručné shrnutí pravicového vidění světa. Ale dnes si člověk nemůže být jistý ničím, doba vymknutá z kloubů šílí a lidé s ní.

     8. Reálný socialismus za nic nemůže, což je dokázáno tím, že státy, kde panoval, jsou na tom obdobně, tzn. ve srovnání s tradičními zeměmi EU výborně, a to jak po hospodářské, tak po společenské stránce.

     9. Přinejmenším v polovině těch skvělých zemí původní EU-patnáctky, které nás údajně po všech stránkách převyšují, bych nechtěl žít ani náhodou. (Mezi novými zeměmi bych si možná vybral tak jednu, ale to je zase jiný příběh.) To, že nás nějaká pofiderní ratingová mafie nebo zbulvarizovaný mediální kdysi-mainstream vyhlásily za rozvojovou zemi, ještě neznamená, že si jejich favoriti zaslouží hodnocení AAA nebo *****.

     10. Kolik let volnotržního fundamentalismu ještě budete potřebovat, abychom se ekonomicky dotáhli na evropský průměr?

     11. Nějaké dotahování přece nikdy nebylo účelem zavádění volnotržního fundamentalismu, A to pomíjím otázku, jestli vůbec má takové dotahování smysl, jestli to není hon za chimérou, nebo závod ke dnu.

     12. Volnotržní fundamentalismus by stačil tak 10-15 let, ale ten jsme nikdy neměli, jen jsme o něm za Klause mluvili.
      Rozvrátit ekonomickou stabilitu první republiky trvalo +- 30 let, nyní jsme po 30 letech zhruba na polovině cesty zpět, takže ani sociálně tržní hospodářství si nestojí tak špatně; vždycky je rychlejší udělat z ryby rybí polífku než naopak.

     13. A v socialismu ta polívka? :-)
      Kdo my? Jsme my dva vůbec v něčem na jedné lodi? (když jsem tu ondy hájil slovem my pozici Čechů žijících a svrchovaně v rámci možností jakési demokracie spravující toto území, vyčinil jste mi, že Vás do „my“ zatahovat nemám…)

     14. V kapitalismu jsme všichni my – my lidské zdroje. Lišíme se jen tím, že někteří to chápeme, někteří nechápeme a někteří popíráme.

     15. Tahle úvaha je Vaší základní chybou (od které pokračují sice logické, ale chybné vývody).
      Vysvětleno už bylo.

     16. V ČR Klaus a spol. neaplikovali washingtonský konsensus???? Neviditelná ruka trhu přece neochvějně zapracovala při privitazici. Viz třeba Poldi Kladno, OKD, Mostecká uhelná… Hezky to popisuje Tomáš ježek: „Tržní systém je pasovaný přesně na člověka, tak jak ho Pán Bůh sdtvořil. Jeho obnovení není žádný velký kumšt, lidem prostě stačí dát svobodu, stačí jim vymezit prostor, aby svoboda jednotlivce nanarušovala svobodu ostatních.“ Taky dobrá uhlířská víra. Jinak komunisté byli fakt troškaři, pokud jim trvalo neskutečných třicet let, než se jim konečně podařilo rozvrátit ekonomickou stabilitu 1. republiky. Jsem si teda vždycky myslel, že přechod na direktivně řízenou ekonomiku byl mnohem rychlejší.

     17. Hubou, pardon, ústy, se aplikovalo ledasco, ale volný trh, laissez faire, znamená něco trochu jiného. OKD a MUS byly prodány (a ještě možná s podílem korupce) velmi neefektivním způsobem, však to víte – „únik“ majority a pak levný doprodej zbytku. Poldovka byla opět vyloženě kriminálně neefektivní čin; prodat hutě neznámé české společnosti jen kvůli projektu? Navíc přikázat ještě státním bankám, aby to celé financovaly? Takhle se kriket nehraje. :-)
      Ano, setrvačností ještě celá řada firem žila z podstaty a fungovala úspěšně do 70. let, co je na tom divného?

     18. Laissez faire byla vždycky fikce, protože takhle kapitalismus ani ve svých počátcích nikdy nefungoval. A o dnešním globálním kapitalismu to platí dvojnásob.

     19. To slavné laissez-faire začalo tím, že kapitalisté ve stavu zrodu podporovaní feudální mocí a jejími mocenskými nástroji (včetně ozbrojených složek) násilím existenčně zlikvidovali ovládanou třídu, a to tak, že jí znemožnili dosavadní způsoby obživy, které jí ani neumožnili ničím nahradit, a ještě z té snahy o zachování při životě udělali hrdelní zločin trestaný často i likvidací fyzickou. Podstatné je, že bez podpory a součinnosti vládnoucí (dnes bychom řekli státní) moci a jejích složek by k tomuto procesu nikdy nedošlo, takže jaképak laissez-faire? Tohle trvalo nejmíň dvě nebo tři generace, teprve až potom z těch největších chudáků začala vznikat nová ovládaná třída. Její způsob života (vynucený tím, že jinou volbu tehdy neměla) by asi dnes nikdo zkusit nechtěl; koneckonců pohledem do dnešních bangladéšských textilních robotáren nebo dolů v Kongu bychom shledali podmínky velice podobné těm v té nejlaissezfairovatější georgiánské Anglii. Ale ani tehdy ho nikdo nevolil dobrovolně, takže zase: Jaké laissez-faire?

     20. Těžko se pozná, co je ironie a co ne.
      Každopádně díky reálnému socialismu jsme získali jednu výhodu; odpor většiny populace k levičákům je tak vysoký, že nám (a Polákům a Maďarsku, popřípadě i Rusku) nehrozí tolik socialismus „kulturní“ (= neomarxismus, cochcárna, prasečkářství, dle libosti), který zachvacuje část zemí původní Evropy. :-)

     21. Aha, takže jednu nesvobodu rád nahradíte jinou nesvobodou. Koukám, že vy jste fakt dobrej liberál :-)

     22. Svoboda být zbaven práva dodržovat vlastní morální normy a na základě nich se k lidem okolo sebe patřičně chovat, není žádná svoboda. Je to cochcárna. :-)

     23. Právě jste dost sepsul liberalismus a kapitalismus zvlášť. Gratuluji, jen se dost divím. A nebo jsem tu vaší otonskou sentenci jen špatně pochopil a vy zůstáváte konzistentním antihumanistou?

     24. Máme spoustu vhodných subjektů ke studiím na téma jak kamna sice hřála, ale záleželo jedině na tom, že trošku kouřila.

     25. Socialistická kamna hřála některé, ale topilo se v nich dřevem jiných, občas i těmi jinými. To se pochopitelně jiným nelíbilo, zatímco někteří to berou jako nejsnazší uspořádání, kde se nemuselo tolik makat (© Bureš).

     26. Zatímco kapitalistická kamna hřejí všechny bez rozdílu a topí se v nich pránou. Vždy je lepší zatopit dřevem druhých, aby lidé nemrzli, než je nechat umrznout vedle plného dřevníku jenom proto, že to dřevo někomu patří (přičemž ten někdo se o něj nijak nezasloužil, protože zemi nestvořil, větru a dešti neporučil a ani nekácel, ani neštípal, jen vlastnil).

     27. Další zimy však bude méně a méně dřeva, protože vlastník ztratí motivaci dřevo vlastnit (kolaterálně při obraně dřeva sem tam nějaký ubyde také), dříve nemrznoucí ztratí motivaci se o otop starat, protože máme nárok.
      Chybovat je lidské, ale opakovat tutéž chybu znovu a znovu je pitomé.

     28. A to je právě ten váš omyl, že si myslíte, že k tomu, aby bylo dřevo, je nějak potřeba vlastnictví. Není. K tomu je potřeba jen a pouze (spolu)práce. A i kdyby to dřevo došlo, je pořád lepší, když jednu zimu nezmrzne nikdo a pak se uvidí, než aby jedni umrzali jenom proto, aby jiní měli větší šanci, že příště nezmrznou. Ale to asi nedokáže pochopit nikdo, komu nic neříká rovnost a spravedlnosti.

     29. V globálním kapitalismu je nějakej drobnej vlastník dřeva naprosto nezajímavej. K tomu, abych si mohl koupit dřevo, mám přece hypermarket. To už byste taky mohl vědět.

     30. Vršíte nesmysl na nesmysly; zkuste si někdy najít, kolik z kupříkladu 20 největších firem vzniklo původně jako příštipkaření drobného vlastníka. Budete se divit.

     31. Žádná velká firma by nikdy nevznikla, kdyby trh fungoval tak, jak se to učí v nedělní škole liberalismu. A to tom, jak takové velké firmy vznikají, by vám mohl vyprávět třeba takový Rockefeller. Není to žádné tajemství, on to vypráví celkem rád a ani se za to nestydí. Ti, kteří mu stáli v cestě, ovšem většinou nevypráví nic, protože jeho růst nepřežili.

     32. Nejde o to, jak vznikají firmy, ale o to, jak funguje globální trh.

     33. Omezte fráze, trh je jen platforma. A v rámci něho jsou velmi úspěšné poměrně mladé firmy, ne jen monopolní kolosy trvající věky, kde zlý kapitalista dědí po zlém kapitalistickém dědovi. Mrkněte se na to.

     34. Termín globální trh je fráze??? Tak to jste mě teď dostal.

 6. „Svoboda být zbaven práva dodržovat vlastní morální normy a na základě nich se k lidem okolo sebe patřičně chovat, není žádná svoboda. Je to cochcárna. :-)“
  Vy nemáte právo dodržovat vlastní morální normy?
  Co konkrétního tím myslíte, Michale?
  Jak se to projevuje na vašem chování k lidem?

  1. No, ona společnost pedofily skutečně odporně omezuje. Tedy prozatím.

 7. Co se neviditelné ruky trhu týče, paradoxně se nejnázornější příklady jejího fungování najdou v sedmdesátých a osmdesátých letech. Od veksláckých kurzů nebo cen elpíček po služby typu zajištění přednostní operace či přijetí na školu.

   1. Není to spíš příklad fungování občanské společnosti, než trhu? Příklad trhu to bude, až si to někdo zprivatizuje a zmonopolizuje a stát mu na to dá daňové úlevy.

    1. Máme zřejmě rozdílné definice, co je trh.
     Podle mne je podstatou trhu dobrovolná směna. A o to právě jde na Kubě.

     1. Jestli myslíte dávné slovutné prodejny Jednota nebo Konzum, tak to fakt trh nebyl. :-)

   2. I černý trh je trhem, protože na něm dochází ke směně zboží na základě nabídky a poptávky. Nejde o žádný komunistický vynález, protože ve velkém se keťasilo a šmělilo už za 1. světové války. Tuhle etapu už máme za sebou, protože dneska si můžete koupit cokoli, třeba i lepší lékařskou péči nebo i vysokoškolský titul, pokud si to samozřejmě můžete dovolit. Viz třeba to, jak se u nás vyvíjí trh s bydlením: https://a2larm.cz/2018/05/preformulovat-soukrome-a-verejne/

    1. Černý trh vzniká tam, kde existují zákazy a omezení.
     Pokud vím, tak i v Severní Koreji přichází ke cti. A i tam režim v dobách hladu přivírá jedno oko.

     1. Černý trh vzniká tam, kde existují pravidla obchodování. Bez nich funguje úplně stejně, jen bez toho přívlastku.

     2. Nějaká pravidla obchodování existují od samého začátku naturální směny, tj. od samého začátku dějin lidstva. Bez nich trh neexistuje vůbec.

     3. Tahle Tribunova definice mi připomněla, jak Platón definoval člověka jako dvounohého neopeřeného tvora. Načež – jak o tom referuje Martialis – Diogenes (ze Sinope, ten kynik – pozor, nezaměňovat s cynikem, jde o toho filosofa, co bydlel v sudu) oškubal kohouta a přinesl ho do Akademie se slovy: „Ejhle, Platónův člověk.“ Martialis o tom referuje z druhé ruky – pochopitelně, protože žil o 500 let později – takže není zcela jasné, jestli si dělá z Platóna srandu on nebo jestli si ji svého času udělal už Diogenes. Nicméně to není podstatné, tato historka jen chce poukázat na úskalí nesprávného zobecnění.

      Jinak řečeno, trh (nejen černý) má mnohem podstatnější definiční znaky než je přítomnost/absence pravidel. „Směnu“ bez pravidel jako trh zřejmě nelze označit. A kdoví, jestli vůbec jako směnu.

    2. Černý trh vzniká tam, kde existuje nedostatek nějakého zboží. Důvody mohou být různé a zdaleka nesouvisí s nějakým konkrétním společenským zřízením. Viz třeba již zmíněná válečná ekonomika, která relokuje zdroje pro válečnou potřebu a tak vytváří nedostatky. Na principu černého trhu funguje i šedá nebo stínová ekonomika, klasicky třeba prodej nezdaněného nebo zakázaného zboží. Severokorejské reálie moc neznám, protože si dosyta vystačím s realitou zdejšího společenského zřízení.

    3. Heh, další ekonomický analfabet. Žádný trh „nevzniká“ (to vy jste možná vznikl v lůně vaší matky) ale je tvořen – to je velmi podstatné, on totiž trh, kde chybí jeho základní komponenty a aktéři – žádným trhem není. Existence trhu předpokládá přítomnost jeho základních atributů. Tím jsou žáku Seale co? Nevíte…No, předně je to nějaká konkurenceschopná nabídka, tedy nabídka v konkurenčním prostředí, s informační základnou, možností reklamy a hlavně s komplementárním segmentem služeb vztahující se k směňovaným produktům. Dále je to však to nejzásadnější – a to je dostupný kapitál. Tedy ne ten co jsme si doma ušetřili z komunistických rozkrádaček a za to pak nakupujeme Bony a to co je pak v Tuzexu ve Štěpánské pak nazýváme (černým) trhem nebo na burzách v Juldě Fuldě – kdepak, to by pak „trhem“ byly komunistické krámy s tím co nám tam státní plánovací komise nechala navést.:-)

     Jen pro zapomětlivé a nevědomé co byli vychováni na katedrách marxismu-leninismu.

     1) Elasticita poptávky v případě černého trhu by byla v zásadě dokonale neelastická poptávka, protože když paní Kabrhelová chtěla manželovi udělat radost s novým podvazkovým krajkovým negližé, i když jí ho vekslák 3x zdražil protože málokterá hospodyňka si jej mohla dovolit, paních Kabrhelových ochotných zaplatit za tuto v zásadě erotickou pomůcku pro zrychlení mužské erekce, byla ochotna zaplatit jakoukoli cenu, se našlo vždycky dost…:-) To samé platilo i jiných věcech, které měly pro lidi zásadní hodnotu spojovanou obvykle s jejich egem, pocitem emočního uspokojení a dalších, ekonomicky iracionálních potřeb.

     2) Teorie mezního užitku – zkoumá o kolik se zvýší užitek, dojde-li ke zvýšení množství spotřebovaného produktu o jednotku. V případě černého trhu a obecně nenasyceného trhu lze říci, že mezní užitek je permanentně zvyšován s prodaným množstvím. Jedná se o přední teoretické předpoklady ekonomické utilizace představované marginalismem, tedy lidmi jako W. Jevons a L. Walras a později C. Menger, kde se „potkaly“ . tzv. rakouská a lausannské škola. Tedy těmi, které prokázaly svoji platnost nad těmi, které vycházely z marxistické teorie hodnoty, která totálně zkrachovala, už jen proto, že zdrojem zisku není rozhodně proletářova práce, ta je naopak dnes s marginalizující se hodnotou, leckdy nižší než jsou jen prosté náklady na obyčejnou reprodukci proletářova těla a jeho schopnosti dále pracovat (odpočinek, jídlo, pití).

     Našlo by se mnoho dalších atributů, kdy trh není jako trh jen proto, že tam dochází ke směně. Nakonec ono pro každého středoškoláka je celkem jasné, že směna ≠ trh (tím méně černý), ale pro ty, co jim nebylo přáno (a podle všeho jak vidno alespoň zde – ani nebude:-) je to z hlediska jakékoli potenciální změny k lepšímu, tedy z hlediska elementární touhy po uspokojování jakéhokoli užitku, zcela zbytečná práce…:-)

     1. Proboha, o co se to zase pokoušíte??? Samozřejmě, že trh vzniká, protože je to místo, kde se setkává nabídka s poptávkou. Tvořenej jste akorát vy: Kupou nahodile posbíraných informací z internetu, které nedokážete ani pochopit. Jesti vás ve škole neučili, že základem trhu je směna (jedno, zda naturání nebo peněžní), tak se fakt raději věnujte spodnímu prádlu paní Kabrhelový. V tom se evidentně vyznáte mnohem líp včetně těch atributů, které mají údajně pohánět mužskou erekci.

     2. Kde se setkává nabídka s poptávkou není trh, to by muselo znamenat že i vy máte doma se ženou v ložnici trh, protože se tam něco s něčím potkává:-) Marxleninští reparátníci přečtěte si aspoň „Základy ekonomie – pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ.“ je to oficiální učebnice, od Roberta Holmana.

     3. Vy byste si měl o trhu vážně něco přečíst.
      Pokud se ženou zacházíte jako s prostitutkou, pak není důvod nepovažovat vaší postel za místo trhu.

     4. No jestli je poptávka a nabídka v rovnováze, pak neni nikdo prostitut ani zákazník protože „směna“ může nastat i v nepeněžní formě. Je mi líto, ale ani to trh není. Číst je dobré, doporučuji úplne základy klasiku – Ekonomie —
      Autor: Paul A. Samuelson; William D. Nordhaus, naposledy níž 19. vydání.

     5. Přečtěte si někdy po sobě, co píšete.
      Na tom, že mezi mužem a ženou jde o vztah prostitutky a zákazníka, nemění rovnovážnost poptávky a nabídky vůbec nic. Ten vztah je dán pouze tím, že muž si kupuje službu. Třeba i nepeněžní formou.
      Je to mezi tržní vztahy zahrnováno naprosto běžně. To byste měl vědět.

     6. Otíku, ani Holman si nezaslouží, abyste ho ztrapňoval těmi svými nesmysly. Jistě budete schopen doložit nějakým citátem z jeho učebnice svá převratná tvrzení, že základem trhu není směna, a že to ani není místo, kde se setkává nabídka s poptávkou. Tedy Holmanovu učebnici jsem sice nečetl, ale troufám si tvrdit, že dopadnete stejně jako prezident Zeman při hledání jednoho článku novináře Peroutky.

     7. Základem trhu je směna, ale to samo o sobě nestačí…Nezkoušejte se z toho vykroutit jako u výrazu rudý fašismus, Oba pojmy mají jasné konotace a svoji definici. Nic z toho, co jste tvrdil není pravda, černý trh není regulerní trh, špinavé peníze nejsou čisté peníze, jak se to se stejnou logikou jako vy snaží vysvětlovat Václav Klaus a vymlouvá se na to, že je neumí rozeznat (to je jako by řekl detektiv že neumí rozeznat vraždu a sebevraždu, podobně jeden znalec angličtiny a norštiny tady tvrdí, že vykání a tykání v angličtině nelze rozpoznat a nakonec jsem se tu dověděl, že ten kdo dělá taxikáře v Paříži, musí jezdit jen na krátké vzdálenosti, protože 100km v kuse se tam nedá ujet..Bomba, to je studnice učenců jak ze speciálky v Chomutově:-)

      Vaše „alternativní pravdy“, jinak prokazatelné lži obývákových znalců problémů propojeného globalizovaného světa jsou komické, důchodci s aprobací ruština- marxismus-leninismus, co nejdál byli v Moskvě na školení politruků ví o tom, co se děje ve světě asi tolik co mullah z afghánské pouště ví, jaká stanice metra je nejblíž hornímu Manhattanu.

      Pěkný víkend komsomolci.

     8. Nic z toho, co jste tvrdil není pravda, černý trh není regulerní trh, špinavé peníze nejsou čisté peníze, jak se to se stejnou logikou jako vy snaží vysvětlovat Václav Klaus…
      Nic z toho tu samozřejmě nikdo netvrdil.
      Jde jen o to, co je vlastně trh. Trh bez přívlastků.
      Jestli mě tvrzení, že trh je místo, kde probíhá směna, ať už peněžní či jiná, řadí mezi komsomolce, pak jsem holt komsomolka, co nadělám. :-)

     9. komsomolka budete, když budete očividně lhát, jako právě teď.

      „Nic z toho, co jste tvrdil není pravda, černý trh není regulerní trh, špinavé peníze nejsou čisté peníze, jak se to se stejnou logikou jako vy snaží vysvětlovat Václav Klaus…
      Nic z toho tu samozřejmě nikdo netvrdil.“

      I tvrdil.

      I černý trh je trhem, protože na něm dochází ke směně zboží na základě nabídky a poptávky.

      Já naopak říkám, že černý trh i když se na něm střetává poptávka s nabídkou není regulérní trh jen proto, že se něco v nějaké symbioze potká a navzájem uspokojí. To je pak trh také ulice s těma prostitutkama anebo Darknet s nájemnejma vrahama, tam totiž tento atribut směny probíhá naprosto stejně jako na burze s obligacema ve Frankfurtu.

     10. Otíku, na tzv. lepších lidech vašeho formátu se mi líbí hlavně to, jak rychle dokážete přejít k osobním urážkám, když vám dojdou argumenty. A že ten „rudý fašismus“ vůbec zmiňujete. Nejdřív jste přece pomotal dobový spor mezi Habermasem a Dutschkem, no a nakonec jste se opíral o autoritu mccarthisty Tenneyho, který je podle wikipedie mj. i autorem antisemitského dílka Zion´s Trojan Horse. Jak Tenney, tak i vy jste proto hlavně důkazem, že z přemíry antikomunismu se zkrátka blbne. K trhu se už vracet nebudu, protože si stačí přečíst tohle vlákno, aby bylo hned jasné, kdo tady jako obvykle plácal páté přes deváté.

     11. Člověče nešťastná. Trhy se běžně rozdělují na legální a nelegální. Vy fakt musíte bejt děsnej pravicovej entuziasta, když ani tohle nechápete.

     12. Takový nelegální trh nemusí být ani černý, stačí, aby z něj byly vyloučeny zisky, nebo používal alternativní měnu.

     13. Vybočit z klišé je snadné, pochopit, co myslí autor „čárou“ je těžší. Myslí úsečku? Musí být právě čtyři? A co vlastně znamená spojit?

     14. Už zase bezostyšně lžete, Seale. Vážně vám mám znovu dat ty všechny zdroje co jsem vám sem předtím dal? Od italských socialistů, když je Lenin hodil Mussolinimu do chrtanu až po britské povalecne levicové intektualy kteří jako jediní mají na toto označení copyright? Že vám to tažení ve vašem lehnu stojí za to…:-)

      P.S. hlavní proganista tohoto označení byl americký socialista, mírový aktistviata a zapřísáhlý pacifista Norman Thomas. Asi byl tajný kryptoagent McCarthyho:-)

      Jen pro připomenutí

      One such leader, Norman Thomas, who ran for U.S. President numerous times under the Socialist Party of America banner, accused the Soviet Union in the 1940s of decaying into Red fascism by writing: „Such is the logic of totalitarianism“, that „communism, whatever it was originally, is today Red fascism“

     15. . Trhy se běžně rozdělují na legální a nelegální.

      No jsem zvědavý jak na takovém drogovém trhu budete hledat ty atributy, které tržní prostředí doprovázeji a pokud nedoprovazi, o tržním prostředí se nedá mluvit. Pár jsem vám jich výše náčrtnul. Přidám ještě

      Tržní substituci, komplementaritu anebo zdrojovou diverzifikaci.. Zeptejte se na toho vašeho dealera:-)

     16. Otíku, opakování je matka moudrosti, takže znova: Termíny „rudý fašismus“, „sociálfašimus“, „kryptokomunismus“, „židoboševismus“, „pseudohumanismus“ atd., vám sice mohou znít učeně, ale patří tak akorát do dobové ideologické publicistiky. Proto je opravdu zbytečné, abyste se ztopořil po každé, když narazíte na případ, že ten či onen člověk , to či ono slovo, v tom či onom kontextu použil (původně to byl Habermas, před vánoci Jack B. Tenney, no a teď Norman Thomas). Nechci vám napovídat, ale každý odborný termín musí mít svoji použitelnou definici. Abyste to správně pochopil: Diskutovat se dá samozřejmě o stalinismu, maoismu nebo i totalitarismu, ale určitě ne o nečem, co na první hrábnutí začíná touhle definicí: „Red fascism is a pejorative term used to describe Stalinism and Maoism as being similar to fascism. Accusations that the leaders of the Soviet Union during the Stalinist period acted as „Red Fascists“ were commonly stated by Trotskyists, left communists, social democrats, democratic socialists and anarchists, as well as among right-wing circles.“
      Fakt nechápu, proč se pouštíte do debat, které jsou evidentně nad vaše síly. Zatímco třeba vy na trhu hledáte atributy, tak jiní tam shánějí zboží, aby mohli uspokojovat svoje potřeby. Třeba i drogy, pokud jsou to feťáci, protože drogový trh taky existuje, i když vám tohle slovní spojení nejspíš zní jako svatokrádež nebo znesvěcení. S hankem se třeba taky v lecčems neshodnu, ale je zvyklý celý život studovat, a to se samozřejmě hodně cení. Zatímco vy rok od roku plácáte tak akorá větší a větší nesmysly a přitom máte tu typickou bolševickou drzost předhazovat mi nějaké bezostyšné lhaní.

     17. Otiku, vy si zaslouzite Rad prace a k tomu hrdy titul Brouk Pytlik ceskeho internetu.

     18. Pytlíky vám rád přenechám, nakonec sám velký Freud řekl, že láska je jen způsob jak „povolovat napětí“, a tohle zvládne každý P(p)ytlík:-)

     19. Jen vam se to nejak pomotalo a delate to tady na blogu :o)

Komentáře nejsou povoleny.