Příkaz

Řidiči z přízně přišel Příkaz (tak se to skutečně jmenuje) z vidlákova z rozšířenou působností T., ve kterým byl uznán vinným z porušení zákona a „odsouzen“ k zaplacení pokuty Kč tisíců pět a ztrátě řidičského průkazu na 6 měsíců. Odevzdat řidičský průkaz musí druhý den po nabytí právní moci a zaplatit do třiceti dní. Co se dá dělat, když je dotyčný blbý, tak je blbý a bude platit. Meritorně není o čem. Něco jiného jsou ale různé „formality“ kolem, které vypovídají o vztahu státu a občana víc, než absolutní výše trestu. Mám na mysli například to, že v těch třech hustě popsaných stranách formátu A4 úřad nenašel místo na jednoduchou větičku kterou by sdělil, kdy nabývá Příkaz právní moci, například že to je den následující po dni doručení. Nebo proč nenapíše jasně, kam má být zadržený řidičský průkaz odevzdán? Z formulace „na místně příslušnou evidenci řidičů“ není jasné, zda je míněna místní příslušnost občana, nebo úřadu, který se za místně příslušný, pravda, ve vztahu k místu přestupku, svrchu označil. Nebo proč na zaplacení, což lze vyřešit jednoduše příkazem k úhradě přes internet, dává třicet dní, ale na odevzdání řidičského průkazu, což je logisticky a organizačně o hodně náročnější, nenechává lhůtu žádnou? A konečně, proč má být řidičský průkaz odevzdán druhý den, když do osmi dnů lze podat odpor, kterým se Příkaz ruší? Ať úřady regulují a trestají, od toho tu jsou, ale nemohly by to dělat nějak vstřícně, s ohledem na to, že naprostá většina potrestaných má mizivé či žádné právnické vzdělání a nuance přestupkového zákona neovládá, protože přestupování zákona není jejím denním chlebem?

P.S. Nedalo mi to a ještě jsem hledal a zjistil, že „Základní požadavkem stanovený zákonem pro to, aby rozhodnutí mohlo nabýt právní moci, je jeho doručení všem osobám, kterým měl být doručen a nemožnost jej napadnout řádným opravným prostředkem.“ (zdroj). To by tedy znamenalo, že právní moci Příkaz nabývá v čase D+8, čili termíny nejsou zase až tak šibeniční. Ale stejně, proč to nemůže úřad do toho příkazu jasně napsat, aby nad tím občan nemusel dumat? Tím spíše občan procesním právem nepolíbený.

5 komentářů: „Příkaz

 1. Tedy nejsem právník, tím méně žádný sudič, Tribune, a jen asi tuším, jakého zločinu se váš příbuzný dopustil – nicméně k úrovni Příkazu: Naivně se domnívám, že příslušná instance je povinna doplnit svůj ukaz poučením, podobně jako každý soud tak činí v případě rozsudku. Zdá se mi, že vzít to za tento konec nějaký právník, mohl by rajtovat po tom, že příslušný Příkaz má formální vady a žádat přinejmenším, aby ouřad svůj Příkaz v tomto smyslu napravil – buď novým, doplněným Příkazem, nebo třeba i novým rozhodnutím. Je na vašem příbuzném, aby se rozhodl, zda má smysl v tomto směru kverulovat a velkomožný ouřad obtěžovat.
  To úřední opomenutí může být pouhá nedbalost; jsa povahy paranoické si ale myslím, že se ctihodný ouřad snaží zabránit dalším tahačkám se sprostým potrestaným, které by mu přidělávaly práci – čili nemusí to být náhoda. Úřady totiž velice rády inkasují, ale nesmírně si oškliví každý odpor, který jim komplikuje život.

  1. Tak ono tam to poučení bylo, jen jaksi předpokládalo poučeného čtenáře. Kdyby byla chuť a síla, možná by se na tom dalo točit, a s šikovným právníkem to dotočit až k promlčení, ale meritorně měl Úřad pravdu. Mě srdí jen ta forma.

   1. Aha, že tam Poučení bylo, to jsem jaksi z vaší glosy nepochopil. Nehodlám ten text, jímž je váš příbuzný k něčemu odsouzen, nikterak hájit, protože ho neznám. Pravděpodobně příslušný orgán usuzuje, že obtíže, které z jeho rozhodnutí padají na delikventa, jsou prostě součástí trestu. Vzhledem k výši pokuty a zadržení řidičáku na půl roku soudím, že to zase nebyla úplná prkotina. Úřad je prostě toho názoru, že delikvent může být rád, že to takhle dopadlo, a ať kouká si projít všemi nepříjemnostmi v (bláhové?) naději, že si to pro příště dobře zapamatuje a polepší se.

 2. Zdá se, že ouřadům záleží na tom, aby si už hříšník moc nezajezdil. Proto asi ta kratší lhůta pro odevzdání průkazu než pro zaplacení pokuty.
  Jsou i otrlci, co sedají za volant i bez řidičáku, ale to bude menšina menší než malá.

 3. Já do styku s právem přicházím a každý příkaz musí obsahovat poučení, které je dle mého názoru napsáno jednoznačně i pro neprávníka:

  Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor, a to nejpozději do 8 dnů ode dne oznámení příkazu, písemně k Městskému úřadu v Kocourkově. Včasným podáním odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

  Ohledně lhůt – zaplacení je podmíněno správní lhůtou, zatímco řízení je zakázáno okamžitě. Fakt je, že je vrácení dokladu nadbytečné, cajt při kontrole vždy ověřuje proti registru.

Komentáře nejsou povoleny.