Perličky z české legislativy II – Zákon pečující

Vyšla novela [1] zákona o lesích [2], která do §19 zavádí odstavec 2 následujícího znění (zvýraznění vlastní):

(2) Při vstupu do lesa podle odstavce 1 je každý povinen přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do lesa spojeno, a dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených. Uvedená povinnost platí i při pohybu na účelových komunikacích v lese, vyznačených stezkách, pěšinách a trasách, odpočinkových místech a tábořištích. Vlastník lesa neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě vzniklé při využití práva podle odstavce 1, ledaže by škodu způsobil úmyslně.“.

Po věcné stránce samozřejmě nemám námitek, v lese by se měl člověk chovat opatrně a přiměřeně stavu prostředí i svým schopnostem, a nejenom v lese. Jenom nechápu, proč to musí být napsané v zákoně? Copak tohle někomu nedojde samo s sebou? To budeme mít zákon i na to, že když se mi chce čůrat, tak mám jít na záchod a pak po sobě spláchnout? A když už to v tom zákoně je, jaké z toho plynou sankce? Jestli je to jen deklaratorní, tak je to ještě více na palici, zejména s ohledem na odstavec 1, který zní (zvýraznění vlastní):

(1) Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

Není snad celý nový odstavec 2 obsažen ve slovech na vlastní nebezpečí z dávno existujícího odstavce 1? Opravte mne, jestli se mýlím, ale podle mě je. Celý odstavec 2 je redundantní a over-paternalistický. A zcela jistě není v našem prvním řádu ani první, ani poslední svého druhu. Méně odstavců 2 a více důvěry v rozum a příčetnost občanů i úředníků chtělo by se zvolat, kdyby byla naděje, že někdo poslouchá.

8 komentářů: „Perličky z české legislativy II – Zákon pečující

 1. Já bych s vámi souhlasila, kdyby lesníkům nehrozilo, že budou platit velké peníze za to, že na nějakého cyklistu spadne větev nebo strom. Existuje rozsudek, podle kterého měly Lesy ČR preventivně kontrolovat stav stromů poblíž cyklostezky, kterou tam vytyčil někdo jiný, a bylo jim houby platné, že tam tu stezku nechtěly. Bikeři se nikoho neptají, jestli si mohou vyjezdit své trasy, ale odpovědnost za úraz v důsledku pádu stromu podle toho judikátu stejně padne na správce lesa. Tedy pokud to ten nový zákon nezmění.

  1. Neřeší snad tohle právě ten odstavec 1? Nepotřebujeme nové a nové paragrafy, potřebujeme lepší práci s těmi stávajícími.

   1. Ten první odstavec už tam byl předtím. Zřejmě bylo potřeba doplnit, že ten pohyb po lese na vlastní nebezpečí se týká i cest či stezek. Když to tam nebylo, právníci vykoumali, že houbař, který odbočí z cesty, odškodnění za úraz způsobený spadlou větví nebo stromem nedostane, kdežto biker, řítící se po vyježděné stezce, nárok má.
    Aspoň takhle si ten nový odstavec vykládám. Jako vyslyšení hlasu správy lesů.

 2. pakliže se pohybuji po cizím soukromém majetku – měl bych být rád, že vůbec smím vstoupit – a v logice základního meziplmnetárního práva – nedotknutelnosti soukromého vlastnictví bych měl respektovat obecná ustanovení – resp. přání vymezená vlastníkem (třeba se při vstupu do jeho lesa přezouvat, když už je „les“, ať soukromý majetek, přístupný všem – což jinde než v rabiátském Husitském Česku, v civilizovaném (!!!) světě neexistuje) – jinak Tribun se rozčiluje poněkud směšně – cokoli co děláš v TOMTO SVĚTĚ DĚLÁŠ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ – pakliže nežije v nějakém totaliním režimu, kde se vše děje řízeně za dohledu a ŘÍZENÍ STRANY A VLÁDY!

  život je totiž sám o sobě na vlastní nebezpečí a kdo pochopil Darwina, skutečně pochiopil – zjistí, že fakt, že se evoluce udála až směrem k člověku – byla postavena na tom, že těm vyspělejším sloužili ti méně vyspělí jako potrava. Ne proto, že by byli slabí a nepřeprali je, ale že to byla biologická dannost vývoje, aby kontinuita vývoje mohla pokračovat .- jinak tu mohli být pořád jen vlci a ovce ale nevznikll by člověk. Ten tyl z toho, že slabí nebyli ti co měli MENŠÍ a slaší ZUBY, ale co měli především slabší mozek. Proto lidé vznikli.

  A proto se nikdy nebudou mít lidé s menšími dispozicemi pro život v ekonomické soutěži TAK DOBŘE jako ti lépe disponovaní . třeba majitelé lesů vers. houbaři…..

  1. Problém s evolucí je ten, že je multidimenzionální, zatímco vy si ji účelově redukujete na jediný faktor, který navíc existuje tak krátce, že ho evoluce pravděpodobně nemohla vůbec podchytit. Zato ale vyprodukovala přesně ty vlastnosti, které vy tak hystericky odmítáte. Proč asi? Kdyby nepřispívaly k přežití druhu (druhu! – evoluce je totiž o druhu, nikoliv o individuích), evoluce by je dávno vyselektovala.

   Člověk sice žije na vlastní nebezpeční, ale pouze do té míry, do které má nad tou kterou situací kontrolu. Což je mimochodem i princip ochrany soukromého vlastnictví, který tu tak exaltovaně vzýváte. Kdyby to totiž bylo jinak, tak veškerá rizika ztráty majetku jdou za vlastníkem. Co se toho lesa týče je to tak, že normálně nese část rizika s věcí spojenou vlastník, jen les je explicitně výjimka.

   1. jistě v tom souhlasím – změnit posedy na kulometná hnízda by bylo už s minimálními náklady, i aktéři co na ty posedy chodí dneska, by se jen přeškolili z malorážek na vysoce kadenční zbraně, i ty kamizoly by mohly zůstat stejné:-).

    Stačí říct, proletarizovaný Tribune, kapitáloví vlastníci vynikají /na rozdíl od proletářů/ flexibilitou a vynálezavostí – ZMÉŇTE PODMÍNKY NA NERESPEKTOVÁNÍ soukromého vklastnictví (což není z hlediska dějin samozřejmostí, souhlasím) – jestli tedy myslíte, že by to proletářům prospělo více – a uvidíme, kdo se do toho lesa nakonec dostane a komu to bude prospěšnější (automatické drony a další fičury co se ovládají z obýváku jsou řešením pro situace kdy by myslivce přestalo bavit v ranních mlhách chodit na „škodnou on-line“/:-)

    1. Vůbec netuším, co to blábolíte, ale to nejspíš ani vy sám. Vy si tu jen hrajete na Řeporyjce, protože na to, aby vás pozvali do ruské televize, jste příliš velká nula.

   2. Nevím, Oto, proč pletete dohromady vlastníky lesů /to je většinou stát, ale to nehraje roli/ a myslivce, kteří se vlastníkům do těch lesů cpou často proti jejich vůli, majíce mocnou lobby.

Komentáře nejsou povoleny.