Já je relativní

Napsal Petr Komers ve svém sloupku v LN:

Třebaže i vietnamština má zájmeno „já” v našem smyslu, používá se méně než všechna ta rodinná terminologie. Jen málokdy tak člověk o sobě hovoří v 1. osobě, jak to chápeme my. Vždy jste totiž někým pouze skrze vztah k tomu druhému: jednou strýčkem či tetou, jindy bratrem, sestrou. Psychologicky vzato je to obrovský ústup od individualistického vnímání sebe sama: jedinec je někým jen díky ostatním. Na což si do sebe zahleděný Evropan těžko zvyká.

Já bych byl ovšem s tím hodnocením ve vztahu k Evropanům, potažmo Anglosasům, ještě radikálnější. Za prvé to není ústup, evropské pojetí individua nebylo Asiatům nikdy vlastní. A za druhé: Evropan by to viděl tak, že druzí jsou někým pouze ve vztahu ke mě, druzí existují jen tehdy, vezmu-li je na vědomí já, a jen tak, jak já je pojmu.

Jak je vidno, Naše subjektivní pojetí „já“ není antropologická konstanta, jak si my Evropané myslíme a také se podle toho chováme, ale mohou existovat – a jak vidno existují! – i jiná pojetí, Už jenom vzít to na vědomí bude pro „standardního Evropana“ poměrně složité, natožpak připustit, že toto jiné pojetí je přinejmenším stejně dobré a stejně legitimní, jako to jeho. Přitom je to dost možná tak, se tato pojetí nevylučují, ale doplňují, a jen dohromady tvoří skutečné nedeformované já.

29 komentářů: „Já je relativní

 1. Teď je otázka, jaký a nakolik zákonitý je vztah mezi asijským sklonem ke kolektivismu a (například) agresivním japonským rasismem (přímo pudová nenávist Japonců vůči Korejcům nebo i Číňanům přežívá dodnes) nebo čínským opovrhováním zbytkem světa skrytým v samotném názvu Říše středu. Přinejmenším je ta asijská kolektivistická mentalita viditelnějším pozůstatkem skutečnosti, že člověk se vyvinul z lidoopů a že většinu historie druhu strávil v tlupách nebo kmenech, než anticko-židovsko-křesťansko-osvícenský individualismus. (Vždyť i ta antika kladla důraz na občanství, což není nic jiného než vyjádření důležitsti jedné formy kolektivismu. Jenom k tomu trochu zlomyslně připomenu, že původně řecké slovo idiótés, v původním významu soukromník, označovalo člověka, který se nestará o veřejné věci a jako neužitečný obci je proto považován za druhořadého…) Tento druh individualismu (díky, Descarte, Spinozo a Kante…) navíc větším důrazem na rozum dává lepší předpoklady pochopit, že na emocích založená mentalita tlupy nebo kmene je v propojeném globalizovaném světě víc na závadu než rozumové pochopení faktu, že jsme všichni pozemšťané.

  Pořád jde o ten starý svár mezi šedou kůrou mozkovou a staršími vrstvami mozku zděděnými po lidoopech a dinosaurech. I fakt, že bez kolektivu (nebo komunity, jestli chcete) by jedinec nebyl nic, je snazší pochopit rozumem, který zároveň umí zdůvodnit, že a proč přílišný důraz na ten kolektiv vede ke střetům s jinými kolektivy. A na davových emocích postavený kolektivismus přetavený do nacionalismu je pro přežití lidstva objektivně nepochybně podobně škodlivý jako euroamerické individualistické sobectví.

  1. Co do agresivity a rasismu, nemají si Evropané s Asiaty co vyčítat. Evropané to umí jen líp racionalizovat. Jak jste ostatně (a nejspíš nevědomky), tak trochu právě předvedl.

  2. „Krize dopadá na každého jinak. Někdo už nic neušetří, někdo už tolik neušetří.“

   Dost idiotské dogma.

   Proč by měl mít někdo potřebu šetřit? A proč by nekdo naopak neusetril (kdo má tuto potřebu) naopak však č? Proč a co toto vylučuje? Něco vylučovat dopředu je především znakem dogma tisku a ideolog žijícího falešného axiomatismu. Je otázka jestli to není jen obyčejná propaganda.

   Nešetřím. Někdy mi prostě jen ne zamýšleně více zbyde, To je vše, zcela bezděčně. Tribun opět tady straší, jako ti co tvrdi, že nám tady začnou mrznout lidé na ulici. Přitom jestli se něčeho máme bát, tak nepřirozeně globálního(!!!) vedra všude tam (tedy i zde u nás), kde touhle dobou být vůbec nema!

   A za to si výjimečně namísto Putina můžeme právě my Evropané sami… I když on se se Si Ťing Pchingem snaží také o 106, ale oni se jinak živit neumí, než vypouštěním škodlivin do ovzduší…

   1. Vidíte bubáky tam, kde nejsou a analogicky naopak.

 2. Marxleniniasté si mysleli že MY=STRANA….Ani ne ti tak trochu“pomnožní“ lidé, či hromadně substantivum „lid“.

  Je to deperzonalůizace, popíůrání unikátnosti osobnosti, popírání unikátnosti biologického DNA. Je to zkrátka kolektivizující totalita.

  Fašismus nebo komunismus? JE TO JEDNO,OBOJE SE PROJEVUJE NAPROSTO STEJNĚ. KOLEKTIVISTÉ CHTĚJÍ ZAVRAŽDIT INDIVIDUUM, JEDINEČNOST OSDBNÍHO VNÍMÁNÍ. SVOBODA NENÍ KOLEKTIVNĚ CÍTĚNÝ VJEM. ŽÁDNÝ VJEM NENÍ A NEMŮŽE BÝT SDÍLENÝ. JEN NAŠE VVLASTNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA JE AUTONOMNÍ.

  tEDY, DÍKY MÉMU AUTONOMNÍMU JÁ MOHU KOHOLI VYLOUČIT ZE SVÝCH POCITŮ. Resp. je automaticky vyloučen každý, kdo nesdílí/neovládá mé tělo. Nemůže cítit stejně animít stejnou vůli jako mám JÁ.

  Prostě cítění a vnímání je soukromé-individuiální, je to tedy jako individuální vlastnictví. KAŽDÝ JINÝ NEŽ JÁ, JE VYLOUČEN Z POCITŮ MÉHO VNÍMÁNÍ.¨

  Shopnosti genetické výbavy už vůbec ne. Geny jsou věčný originál a jejich stavba, nezkopírovatelná a nepřenosná.

  Finito, Tribue. Kdybyste se na hlavu stavěl.

  1. Pro lidstvo je nepochybně velmi hodnotným přínosem, že tento postoj nesdílela tvoje matka. Kdyby tomu tak bylo, nepochybně by tě ihned po porodu odnesla do lesa, uložila na nejbližší pařez a ponechala na vůli tvého autonomního JÁ, na tvé originální genetické výbavě a na tvém soukromém cítění, aby se o další vývoj tvé unikátní osobnosti zcela svobodně postaraly samy…

 3. Nevíte o čem mluvíte, hanku. Ovšem individualismus nijak nepopírá vy hnědorudej nácku, rodinnou pospolitost, co mi tu přesně tak demagogicky jako vaši bolševičtí demagogové propagovali. Jen v té vaší rudo-hnědé státně-totalitní „zkoncentrované verzi“ zahrnujíc povinmost obětovat se pro lidský odpad jako jste vy, co druhým kaáže co měli dělat moje rodiče (moje matkla nebyla matkou jaksi ze svého vlastního zamanutí) anebo neměli rodiče dělat, aby si zachovali svoji individuální svobodu – tedy I TO – mít SVOBODNOU VOLBUstarat se o dítě, ve svobodné společnosti kde platí a našpicujte uši ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA a občanské svobody, které se váží k č.lověku coby svobodnému individuu. Ne nějaké tlupě. Podobné demagogie jaklo jste tu předvedl vy teď, už slyšel mnoho. Právě od fašounů a komunistů jako jste vy, kteří v tomto propagovali v záásadě tu ideu státně kolektivistivického nevolnictví jaká tu byla, kdy lidem aby ještě byli lidmi (lidství aby se mohlo projevit musí mít svobodu – svobodu volby a tedy i odmítnutí jakéhokoli donucení) aby mohli být lidmi a ne stuádem. Třeba i donucení mít děti.

  Moji rodiče přesně věděli, kde bude jejich individualismus a svoboda mít maximální prosperitu a to včetně toho, mít dítě. a proto rislovali život přejít železnou oponu, aby mě přivedli na svět do svobodného světa. A tak se i stalo. Vy a vaše kolektivistické zrůdy dělaly přesně to, aby žádné děti svobodomyslní lidé nikdy v komunismu mít nechtěli…

  Je jen vaší vinou, že jste opuštěný bezprizorní starý ubožák, a přesto žijete díky 90% „pojistné progresi“ v důchodovém systému, kde už asi od 1,5 násobku průměrného příjmu, které vám v rámci vcyucené solidarity jako pojistník platím v rámci průběžňáku pak generuje už jen nárok na rovný důchod i pro ty, co mají 3násoběk a vícenásobek příjmu na následný důchod..

  Být tu přeci jen trochu víc té svobody a tím tedy i toho trhu (jako maji nejůčionnější důchodové sysetémy např. v Nizozemsku a Británii, kde solidarita je asi 15% a zbytek je individuulismus- ttedy osobní zásluhovost na vlastním spoření) pak budete mít více starosti o své živobytí a netlachat na chatu nad zkopírovanými hovadinami….

  Kdybyste zažil alespoň základní miru onoho tolik potřebného dobrovolnéhorodinného altruismu, neměl byste chuť soudit mé roidče….a více byste se staral o SVOJI VLASTNÍ RODINU A ONA PAK MOŽNÁ NÁSLEDNĚ I O VÁS… a nevykašlala by se na vás, ale B§h suď…

  Třeba by byli i tak špatní, jako vy a hodili by vás na bedra státu…..Přeji vám jen abyste zažil tu míry státní bídy, co vy přejete a strojíte druhým lidem, co je pro ně odporné nechat se zotročit vynuceným kolektivismem státní totality a následně mít stejnou „sdílenou“ bídu s lidmi jako jste vy.

  1. Proč by asi odtud ty rodiče utíkali, když to byli zasraný bolševici, ty zkurvenej komunistickej zmrde s malým pérem, co si koupil kurvu, aby mu dělala manželku?

 4. Ano, existují i jiná pojetí, a stejně tak existují i jiná pojetí než bezuzdný kolektivismus … A pokud autor blahoskoně očekává akceptaci rozdílného pojetí světa od ostatních, pak jistě nebude mít sebemenší problém akceptovat pro změnu prostý fakt, že jiné než kolektivistické vidění světa je přinejmenším stejně dobré a legitimní, jako to jeho.

  1. Za dobré a legitimní lze považovat to pojetí světa, které neohrožuje lidskou civilizaci a život (i ten mimolidský) na zemi. To se bohužel nedá říci o žádném z těch pojetí světa, která prozatím lidstvo během své existence v praxi vyzkoušelo. I ti idealizovaní „ušlechtilí divoši“ za sebou nechávali smrt a devastaci (např. první Američané prokazatelně způsobili rychlé vyhynutí některých druhů velkých savců), jenom se to v celku ztratilo díky jejich malému množství… Pro převládající euroamerické pojetí světa je v dlouhodobé perspektivě varující, že nejblíže tomu ideálu byla některá pojetí vyzkoušená v Asii – např. Čína za dynastie Ming nebo Japonsko v období Edo. Velmi zjednodušeně řečeno, protože na podrobnosti tu není místo: Obě země byly v těch dobách izolované od světa (těžko říct, zda to bylo mínus nebo plus a pro koho, jestli pro ně nebo pro zbytek světa…), obě si dobrovolně zvolily stagnaci = nerůst (plus) a nerozšiřování impéria (plus), v obou byla jasná a až na výjimky (čínská meritokracie) neprostupná třídní struktura s minimální sociální mobilitou (mínus).

   Pokud je mi známo, tak o něco skutečně alternativního v naznačeném směru se v současnosti pokouší jediný stát na světě, a to Bhútán se svým konceptem „hrubého národního štěstí“ používaným při hodnocení ekonomiky místo obvyklého HDP. Bhútán, podle mainstreamového pojetí jeden z nejméně rozvinutých států světa, je nicméně stále dost uzavřená země, která např. otroctví zrušila až v r. 1956, zákaz sledování televize v r. 1999 a absolutní monarchii nahradila konstituční (s přetrvávajícím silným kultem osobnosti vládnoucího panovníka) až v r. 2008, takže na nějaké podrobnější hodnocení je zatím příliš brzy. A i v Bhútánu je skutečností diskriminace hinduistické menšiny obyvatelstva buddhistickou většinou, což má k ideálu zřejmě taky daleko. (Koho to zajímá, podrobněji viz zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bh%C3%BAt%C3%A1n a zde: http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2022/07/25/bhutan-souhrnna-teritorialni-informace-2022-122407520.pdf)

   Tož tak. A fčil fšeci mudrujte…

 5. Konkrétně Tribunovo Já je absolutní. Zní Ubohost. Vyplývá to z tohoto Tribunova tweetu:
  “Ubohosti, tvé jméno je Ministerstvo vnitra ČR.”

  Jde asi o toho Putina v pytli na mrtvoly. To Tribunovi vadí, jen symbolické vyjádření osudu někoho, kdo se chová jako Hitler. Přitom Tribun opakovaně obhajoval rudý teror a opakovaně zde písemně tvrdil, že si to jeho oběti zasloužily. Tribune, jste neuvěřitelný morální odpad.

  1. No jo no.
   Pytel na mrtvoly vyvěšený v Praze na obrázku je přece pro ušlechtilého intelektuála a humanistu něco mnohem závažnějšího a hodného morálního odsudku, než ty desetitisíce ruskými bombami do krvava rozsekaných, či zrusy umučených ukrajinských civilistů.
   Co je doma, to se počítá.

   1. Každopádně Putin v pytli trestný není.
    U Janiky Zacharovové to potvrdil i Kamil Mudra.
    Který by zase rád udával, ale nepochodil s tím dokonce ani během exhibice dezolátů , kde se s tím dotazem slizce vlezkoprdelkoval až k JUDr. Rajchlovi.
    Někdy je to prostě těžké.

  2. A vy jste neuvěřitelný debil. Neznáte mapu o Ukrajině a prejímáte narativ ukrajinské junty.

   1. Jasně, Kyjev patří Rusku, inteligente …
    Ale je pěkné, že sotva padla zmínka o dezolátech, tak se potrefená husa ozvala a začala obhajovat zmrda, kterému nevadí, že zdravotnictví jeho země je dlouhodobě na úrovni rozvojové země, hlavně že má velké vojenské přehlídky. A co zdravotnictví, úplně všechno …

    1. Pane domácí, Vy si tady pěstujete trolly? Chápu, jestli kvůli rétorickým cvičením…
     Garanty Minských dohod Francie, Německo a Rusko. Už dávno měly tyto země pacifikovat kyjevskou juntu rukou společnou a nerozdílnou. To, že se tak neděje, je vizitkou selektivní politiky dotyčných zemí, a nejen jich. Pro méně bystré: Poslední legitimní president Ukrajiny je Viktor Janukovič. Vše ostatní je posloupnost násilného puče. Viz Nulandová při diskuzi o presidentovi Ukrajiny: „Fuck the EU!“.

     1. Troll jsi ty. O tom jednoznačně svědčí to, že zmiňuješ Minské dohody, které porušovaly OBĚ strany, ale ne Budapešťské memorandum, které porušili jen Putinovi nacisti.

     2. Ten troll je schopný dovodit, že v Československu ani v České republice nebyla až dodnes jediná legální hlava státu, protože rozpad monarchie nebyl schválen hlasováním všech poslanců vídeňského parlamentu.

     3. Jaká Ukrajna? Maršál Koněv přeci jasně řekl – это русскkoe!!

      Pan Stříž resp. šéf vezěňské služby gen.Michailidis bude mít, zdá se, po panu Tušlovi dalšího nového strávníka. Von Paulusoviče:-)

      Muhehehe!!!!

   2. Jj, mapu Ukrajiny si pečlivě nastuduj!
    Ty narative :-)

    1. „Ukrajina je následovník III. říše, a celkově se to celé podobá r. 1941.
     A bude legrační sledovat, jak Ukrajina bude postupně okupovat nejprve východoevropské, a pak (možná) i západoevropské státy.“ (vitta, naziostrov Janiky)

     Takto dezoláti na jointech tvoří narativy :-)

     1. Pusť se do toho, smělý alternativče.
      Zvýšenou pozornost při studiu věnuj plné čáře
      “ International boundary“
      http://mapaonline.cz/mapa-ukrajiny/
      A potom si můžeš doplnit chybějící znalosti pečlivým nastudováním Budapešťského memoranda.
      Hezkou neděli :-)

  3. Nbuďte na něj přehnaně tvrdý, A.P. Jen VYJÁDŘIL POCHOPENÍ PO ,MASOVÝCH DEPORTACÍ PROFESORŮ, TECHNUICKÝCH ODBORNÍKŮ A ZKÁTKA VŠECH ÚSPĚŠNÝCH LIDÍ RŮZNÉHO VZDĚLÁNÍ A POVOLÁNÍ do koncentračních táborů – že ty komunisty chápe, za to, JAK NALOŽILI S ČESKÝMI ELITAMI po r. 1948….

   Prý za to – jak se chovali za první republiky a ihned po válce…PROSTĚ POCHOPENÍ PRO JÁCHYMOV – to se blíží pochopení pro Treblinku s opdůvodněním, že Židé „keťasili“…Jistě tribun ví, co toto dnes již nepoužívané slovo, znamenalo…A jaký osud tak byl člověku vyměřen…Dnes byste byl „keťas“ jen za to, že máte v rodině 3 auta…A měl byste putovat do koncentráku….Možná za pár let – budeme součástí Sovětského svazu ve své extenzivní ůpodobě jako před r. 1989..

   Pan Putin prý chce jednat se Západem o Ukrajině…Bez Ukrajiny…Prý by mohli v jednat Mnichově…

   A krom celé Ukrajiny by chtěl, aby se všechny východoevropské „lido-demo“ státy až po ČSSR opět vrátili do sféry vlivu SSSR. Včetně Pobaltí.

   Zkrátka je to dobrák ten pan Putin, a Západ by měl tuto jeho „velkorysou“ a „férovou“nabídku brát vážně…

   Muhehehehe!!!!

Komentáře nejsou povoleny.