Mlčenlivost chrání nás


Při svém brouzdání po úřední desce pražského magistrátu jsem objevil další perličku – dokument SMHMP 1074957_2012.pdf. Magistrát v něm jakémusi panu Lukešovi sděluje, že jeho žádosti z roku 2012 o „sdělení výše platu a výše odměn jednotlivých vedoucí odborů a ředitele Magistrátu hlavního města Prahy a dále pak o sdělení důvodů jednotlivých odměn v uplynulých dvou letech,“ podanou podle zákona o svobodném  přístupu k informacím, definitivně nevyhoví a na 13 stranách hutné úředničiny vysvětluje, proč nechce a nemůže daňovému poplatníkovi říct, jak jsou jeho daně využívány.

Pokračovat ve čtení „Mlčenlivost chrání nás“

Jak zvýšit konkurenceschopnost


Chcete-li zvýšit konkurenceschopnost, stačí aplikovat několik velmi jednoduchých kroků po vzoru české vlády:

  1. Často a chaoticky měnit daňové zákony a platné změny přijímat až na poslední chvíli.
  2. Zvýšit daně, především DPH, a tím stimulovat pokles spotřebitelské poptávky.
  3. Snížit vládní výdaje a tím eliminovat fiskální multiplikátor.
  4. Snížit výdaje na vědu, výzkum a školství.
  5. Podporovat korupci jako efektivní nástroj alokace veřejných prostředků.

Po těchto opatřeních budou lidé chudí a blbí, zato ale bezbranní a proto levní, a proto vysoce konkurenceschopní. Tedy alespoň v případě, že je vaším cílem konkurovat Bangladéši či Laosu se střednědobou perspektivou nekonkurovat už vůbec nikomu.