Vlaštovka ideologické delikvence

Vydavatel a provozovatel webu Zvědavec Vladimír Stwora nebyl opatrný, nedal si pozor, kde končí ústavou zaručená svoboda slova a tady to má: deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky trestním příkazem za  podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka" podle §261a Trestního zákona.

Co udělal tak strašného, že to nemůže přísný, ale spravedlivý" stát přejít blahosklonným mlčením, ale musí konat a trestat? Nic menšího, než že se dotkl tabu. Na svém webu zveřejnil článek (pokud si dobře vzpomínám, tak inkriminovaný článek byl z větší části blábol a křečovitá snaha uvařit z vody výživný bujón, ověřit si to ale nemohu, protože v současné době je dostupný pouze fragment a celý je dostupný jen platícím čtenářům Zvědace) zpochybňující oficiální interpretaci genocidy Židů za Druhé světové války.

Nikoho k ničemu nevyzýval, nikoho nepodněcoval, nikomu nevyhrožoval, nic nepopíral, pouze zveřejnil politicky nekorektní a nekonformní, možná dokonce lživý a štvavý článek. Neudělal tak nic jiného, než co dnes a denně dělají stovky a tisíce bezejmenných i prominentních autorů. Výzvy k potlačení práv a svobod komunistů, ateistů, muslimů, černochů, homosexuálů, bankéřů, ekologických aktivistů či starých a nemocných jsou na denním pořádku a nikdo s tím nic nedělá. Ledva se ale někdo otře o holocaust – a vůbec není třeba jej popírat, stačí připustit možnost revize (přitom ostatní historické události jsou revidovány zcela běžně, a to včetně počtu obětí konfliktů či rozdělení rolí oběť-agresor) – dá se represivní aparát do pohybu.

Jako by z této kauzy vystrkoval růžky přízrak ideozločinu, zločinu špatného smýšlení, zločinu pochybnosti o nezpochybnitelném, zločinu demytizace a desakralizace vládnoucích elit.

Pravda, může jít pouze o horlivost příslušných činitelů a vytrvalost oznamovatele bez jakýchkoliv dalších konsekvencí, ale může se také jednat o test toho, zda je česká veřejnost ochotna akceptovat kriminalizaci závadného a nekonformního myšlení. A co je lepší testovací platforma, než holocaust, který většina lidí – mimo jiné i díky své osobní a velmi intimní zkušenosti s ním – považuje za stejně samozřejmý, jako že Země je kulatá, a jeho popírání za nenormální?  (Jemná nuance mezi zpochybněním a popřením zřejmě ledaskomu unikne.)

Je v celé kauze něco, co mi uniká, nebo je zpochybňování holocaustu skutečně privilegovaný trestný čin, který je postihován se zvýšenou razancí? Zpochybňuje se přeci kde co, od vlastnictví přes volební právo žen a neposkvrněné početí až po existenci České republiky, a svět se kvůli tomu nezboří. Jenom v případě holocaustu je z toho učiněna kauza, která je důsledně dotažena až do konce.

Jde snad o to navyknout veřejnost na to, že i svoboda slova – a zejména ona! – má své limity, a že i když jsou si všechny historické skutečnosti rovny, některé jsou si rovnější, a připravit tak půdu pro imunizaci fundamentálních dogmat vládnoucí ideologie?

Jistě, Stwora se zachoval hrubě vůči obětem holocaustu a jejich potomkům. A vzhledem k tomu, že není tak hloupý aby nevěděl, co takový článek způsobí, je třeba považovat za fakt, že zcela vědomě provokoval, což znamená, že v žádném případě není nevinná oběť.

Jenže to je jen část příběhu. Ta soukromá. Tou druhou, veřejnou, je svoboda slova: svoboda položit jakoukoliv otázku, svoboda zpochybnit jakoukoliv autoritu. Vzdáme-li se ve jménu piety těchto svobod, vzdáme se tím i všech svobod dalších, protože bez svoboda myšlení není jakákoli další svoboda myslitelná.

Připustíme-li, že existuje nemyslitelné a zapovězené v případě holocaustu – že holocaust je tabu – bude pro nás pak mnohem snazší přijmou další nemyslitelné a zapovězené, další tabu. A potom další. A ještě další… až budeme všichni ohleduplní, slušní a – myšlenkově sterilní.

Právě proto bychom se měli mít na pozoru před možností, že se v naší soudní a trestní praxi etabluje ideozločin. Je lepší přijmout riziko lži o omylu, než se vzdát práva na pochybnost a práva na to svobodně o této pochybnosti hovořit s jinými.

226 komentářů: „Vlaštovka ideologické delikvence

 1. Copak znechucuje, ms …[199]… to je to nejmenší a snad se s tímto jako dospělí lidé nějako srovnáme, že ano – podstatný je účel tohoto chování, který je přeci zjevný – totiž systematicky rozbíjet hovor, se kterým jsem ve svých naprosto základních východiscích, ba dokonce před-rozuměních založených ve své reálné situaci a situovanosti, neslučitelným. Ono-vše výše [193] bylo zde již několikrát několikerými způsoby rozbito na maděru, ale dotyčný toto stále ignoruje – jistě, to dá očekávat stejně, jako se nedá očekávat, že by totéž akceptoval a korigoval svá v hovoru předkládána mínění … jistě opětovně vzhledem ke svým již zmíněným předpokladům. Meritum tedy není v nějakém "argumentaci" či "přesvědčování", protože obojí je v zásadě nemožným a předem vyloučeným, nýbrž právě a jen v tom, že jde o to, jak zatěžovat a přetěžovat druhý hovor, neustále a opakovaně do něj vtahovat zcela neslučitelná a jak předem tak i ex post vyloučená témata a motivy … a takto ustavičně "fixovat" jednotlivé mluvčí, a tak v zásadě velmi efektivně znemožňovat hovor v intencích vlastních témat a motivů hostujícího hovorového prostředí."Bohužel kapitalistický liberalismus je utopie a v tom bych viděl i Nejedlého přínos, jen a jen to svým násilným oblažováním jiných proti jejich vůli dokazuje."… kapitalistický "liberalismus", tedy tento aktuální "neo-lib" (původní osvícenský liberalismus do polovičky devatenáctého století je jiná věc) není nijaká "utopie", ms … to je docela obyčejný, záměrný a projektovaný manipulativní podvod založený prvně a předem mimo-diskurzivně (… mediální "brute-power" a institucionálním vylučování jakýchkoliv jiných mínění), druze na totální ignoraci v zásadě všech implicitních diskurzivních pravidel, a to nejenom argumentačně-dialektických nýbrž i pragmatických a etických. Kupříkladu, kdyby si věc "morbo" přečetla, co bylo jen v tomto blogu za poslední čas napsáno a přitom respektovalo tato naprosto základní diskurzivní pravidla, tak by své [193] vůbec nemohla napsat.A to nemluvím o takových věcně-obsahových prasárnách a hovadinách, jako je kupříkladu toto:"A jaké jsou důsledky tohoto zákona? Spousta lidí musí pracovat déle než 8 hodin denně, ale zaměstnavatel má díky "moudrému" státu důvod, proč mu neproplatí přesčasy."… čímž docela jednoznačně "přiznává", že onen "zaměstnavatel" svého "zaměstnance" okrádá, a to jistě pod hrozbou násilí, takže běží o loupež (… neoprávněná a nelegální extenze pracovní doby vzhledem k téže mzdě – to jsou "dickensovské", ne-li feudální, "metody" … čili "extenzivní těžba nadhodnoty" bez ohledu na takzvanou "produktivitu práce"), a má tu drzost, že toto svádí na stát a zákon, který si dělnicí a "zaměstnanci" doslova krvavě vybojovali, aby nemuseli žít jako otroci. A to, že se zde odvažuje implicite označit zisk z kapitálu jako "poctivě vydělané peníze", je už do nebe volající.Všechno, co zde věc "morbo" neustále obemílá, lze docela jednoduše, avšak pracně, smést, ms … avšak to bych třeba já-osobně nemohl dělat nic jiného a stejně by to bylo k ničemu, protože tatáž věc "morbo" vše hovorové (… rámce i argumentace) zcela a docela bezpracně ignoruje – je to jednoduchá "ekonomická hra", sm: … napsat hromadu ignorantských hovadin a zcela ignorovat protiargumentaci je snadné "levné", avšak poctivě diskurzivně se s touto hromadou vyrovnat je velmi pracné a tedy "nákladné" – zde je reálné jádro "metody".*Tedy píšete:"Chápu Vás Geone, jenže máte co do činění s liberalistou, který hájí svojí svobodu, čili bude dělat jen a jen to co bude štvát jiné."… nejde o nijaké "štvaní", ms … zde jde o systematickou a účelovou snahu rozkládat a ničit zdejší hovor. Mazat, mazat mazat – jinak se nikam nedostaneme a dostat nemůžeme.

 2. … čímž docela jednoznačně "přiznává", že onen "zaměstnavatel" svého "zaměstnance" okrádá, a to jistě pod hrozbou násilí, takže běží o loupežDobrá, nebudu oslovovat Geona, když si to nepřeje, oslovím tedy ostatní vážené čtenáře. Povšimněte si, prosím, kam až jsem dohnal Geona, když musí sahat k apriori negativním jevům, které však nemají nic společného s popisovanou situací.Geon si totiž neuvědomuje několik základních skutečností:1.Celý pracovní proces je na bázi dobrovolnosti. Nikdo tedy nemůže nikomu hrozit násilím (na to má výsostné právo pouze stát) a nemůže se tedy jednat v žádném případě o krádež. Zaměstnanec svou pracovní pozici nevlastní a nemůže mít tedy na ni žádný garantovaný nárok.2.Povšimněte si, že nemožnost proplácet přesčasy, kterou zavinil stát a kterou se Geon tak kasal, jak chrání zaměstnance, hodil Geon na zaměstnavatele, když se mu najednou nehodí.3.Zajímavý je také Geonův myšlenkový pochod, kdy přesčasy vidí automaticky pouze jako důsledek hrozby násilí. Z toho vyplývá, že Geon je takový ten typický Čecháček, který 8,5 hodiny v práci sleduje hodinky a jakmile zahoukají konec směny, tak si utíká píchnout, aby byl jako první doma. Lidé s takovým uvažováním nikdy nepochopí, že někdo jiný může mít nějakou loajalitu, zodpovědnost či přátelský vztah se svým zaměstnavatelem a být v práci přesčas dobrovolně, aby třeba stihl dodělat nějaký projekt.Geonovi dále zcela uniká, že to, co umožnilo obyčejným pracujícím nežít jako otroci, nebyl žádný boží zásah státu, ale byl to právě příchod kapitalismu, a tedy konkurence a přetahování se o zaměstnance formou nabízení stále lepších pracovních podmínek. Jaké pracovní podmínky mají asi tak zaměstnanci ve státech s Geonovým levicovým diskursem? Porovnejte pracovní podmínky v jakékoliv americké firmě (třeba Google) a s pracovními podmínkami v jakékoliv levicově-diskurzní zemi (Severní Korea, Kuba, Vietnam…). Čím to je, že kvalita pracovních podmínek nekoreluje s levicovostí vlád států, jak predikuje Geon, ale s mírou ekonomické svobody dané země? Čím to je, že soukromé firmy nabízejí vždy lepší pracovní podmínky a zároveň lepší mzdy než státní firmy? Že by stát chtěl své vlastní zaměstnance vykořisťovat víc, než kapitalista?Poctivě vydělané peníze jsou všechny peníze, které někdo nabyl legální činností. Pro Geona do nebe volající, pro ostatní samozřejmé. Geon si zřejmě bude muset založit vlastní stranu GLDS (Geonova Levicově-Diskurzní Strana) nalevo od komunistů, neboť ani ti nemají v úmyslu zakázat podnikání. tatáž věc "morbo" vše hovorové (… rámce i argumentace) zcela a docela bezpracně ignorujeTo je skutečně velmi trefná poznámka od člověka, jehož nejlepším argumentem je nadávka "idiot", a který odmítá jakoukoliv diskuzi. Geon zde nastínil své řešení – zavést silně progresivní daň podle svého velkého vzoru – Marxe. Na to jsem Geonovi popsal, jaké důsledky by takový krok měl – nejvíce by na něj doplatili právě ti nejchudší. Geon však všechny tyto argumenty ignoroval a místo odpovědi mě označí za idiota, který ignoruje jeho geniální argumenty.Povšimněte si, prosím, o co Geonovi jde. Diskuze to není. Geon sem přišel přednášet, seznamovat nás se svými (tedy Marxovými) moudry. Urážet, napadat, ponižovat a dehonestovat. Každý, kdo si dovolí oponovat, je idiot nehodný diskuze.Pokud Geon touží po diskuzi, musí se nejdříve naučit diskutovat sám. K tomu je však zapotřebí, aby opustil chiméru vlastí neomylnosti a přiznal, že i ostatní lidé mají stejná práva, jako on, a tudíž jim nemůže nadávat a zároveň si stěžovat, že nikdo nebere jeho argumenty vážně.MS: Stačilo napsat – všichni jsou idioti, jenom já jsem letadlo. Vyšlo by to nastejno. :-)

 3. Jistě, je to tu zas:… "na bázi dobrovolnosti" … my tu máme čtyři a půl tisíciletí vlastnický systém odnímající drtivým většinám konkrétních společenství přístup k základním předmětným podmínkám práce, a zhovadilost "morbo" a další podobná "neo-libs" hovada to stále "nevědí" … jak by ne, to je ona ignorace, o které se zmiňuji výše = ignorace jako základní "metoda" hovoru, a to nejenom ignorace argumentační, nýbrž právě a především ignorace zcela bezprostředně "empirická". Jak by ne, vždyť i angličtí plantážníci mluvili o černých otrocích jako o "šťastných zemědělcích".Tož si kolegové znovu počtěte, jak se z Vás věc "morbo" snaží dělat blbce, a užijte si to.***Pzn:… věc "morbo" neni idiot, je to docela obyčejná prolhaná kapitalistická svině – simple záležitost.

 4. Několik slov ještě k tématu…Vůbec mi nejde o nějakou "spravedlnost", ale o racionalitu kriminalizace Stworova počínání. Je to kontraproduktivní a ukazuje to, kde nechal tesař díru, kde má režím slabé místo, čím se cítí ohrožen a kde je nejlépe na něj močit, aby se rozmočil.A pak mi jde samozřejmě čistě sobecky i o sebe sama, protože úspěšná kriminalizace Stwory na snadno průchodném případu (jakákoliv shovívavost vůči nacistům, všetně revize jejich zločinů, která je spojená s rizikem, že by se mohlo ukázat, že jejich obětí nebylo velice velice mnoho, ale "pouze" velice mnoho, je v našich končinách ze zřejmých důvodů nesena velmi nelibě) zakládá precesedns kriminilazace slova (verbálních zločinů) a tedy možnost stíhat a postihovat kohokoliv, kdo se "veřejně" vyjadřuje nekonformně, což by se časem mohlo stát například i mě, protože co si budeme nalhávat, žádný apologeta kapitalismus nejsem.Za důležitou považuji i diferenci soukromé vs. veřejné . Svůj blog, stejně jako Stworův web či různé Odpory a Atlanky nepovažuji za veřejné, protože, přestože mívají občas někde banner či vyměněné odkazy, neoslovují své čtenáře aktivně, ale čekají na čtenáře, kteří se je sami vyhledají. To je velký rozdíl oproti rozhlasu, televizi či takovému Reflexu, které čtenáře aktivně oslovují, vyhledávají a vnucují se jim, protože jsou jejich zájmu závislí (mimo jiné ekonomicky). Za veřejné šíření podle zmiňovaného zákona považuji šíření v televizi, rádiu či Reflexu, nikoliv v paraveřejném blogu či webu.

 5. Morbo,když už jste správně a logicky došel k závěru, že je třeba "nečíst Tribuna"[109], tak co zde stále ještě pohledáváte? Proč to zde stále jste a vnucujete se jako shrzená milenka?

 6. [201] původní osvícenský liberalismus do polovičky devatenáctého století je jiná věcMno, je také pravda, že původní liberalismus zhruba do té polovičky devatenáctého století byl považován za levici. Ten dnešní liberalistický patvar lze také nazvat podvodem, protože na demagogických jednoduchých jasných pravdách, které vždy podporují jacísi všichni experti či každý ekonom staví své vzdušné zámky, při tom ty jednoduché a jasné nezpochybnitelné pravdy, jak už to v životě bývá jsou právě nejčistší lží. Ale kolovrátek se musí točit a furt a furt do kolečka. Téměř bych se vsadil, že většina nás zde by dokázala psát za Nejedlého ty jeho ulhané a ve skutečnosti bezobsažné hlouposti, protože jsou již několik let stále stejné.

 7. Geone,důvod, proč morba a další agresory "nezaříznu", je prostý: nemám ani čas ani chuť ani sílu na to svádět s nimi "materiálovou bitvu", jak nazývám přetahovanou o to, jestli oni budou rychleji pindat, nebo já rychleji mazat. Nemohu-li být důsledný, nemohu být ani úspěšný. A důsledný být nemohu, protože tento blog je jen jakýsi můj "vedlejšák" a nemohu (a nechci) se mu vždy věnovat naplno.Důsledky morbovy okupace jsou mi zcela zřejmé, ale bohužel nevím jak to řešit, aniž bych použil nějaký způsob kontroly a moderace diskusí.Nejlépe to ostatně vystihl ms v [200]: "osumnáctkrát za večer ho vyhodili od Exnerů, a vždycky se jim tam vrátil."Morbo, vzkaz pro vás: nejste tajemný, ani rafinovaný, jste pouze velmi pracovitý, jak už tak trolové a spameři bývají.

 8. Tribune,mám zatím "na papíře" návrh systému, který by ono moderování prováděl v podstatě automaticky a bez nutnosti nějaké větší práce moderátora. Měl byste zájem přejít se svým blogem do takového systému?

 9. přetahovanou o to, jestli oni budou rychleji pindat, nebo já rychleji mazatNádherně si pamatuji na jeden moment, kdy co jsem mu jeden spam vymázl, tak s liberalistickou úctou k jiným nakálel do mého prostoru a proti mé vůli znovu 6x doslovně totéž. Funguje pouze moderování a nebo ignorování, obé má ale své mouchy a myslím, že je to věc osobního přístupu, času atd. a ne že jedno je lepší než druhé.

 10. Vsak on je morbo velmi stylovy.A cini vse jen v sentencich sveho presvedceni:Kdo kdy se z vas zucastnil nejakeho vyznamnejsiho kapitaloveho podnikani, tak jiste vite, ze tajemstvim jeho uspechu spociva na 90% v "autistickem zabejceni" podnikajiciho subjektu. V zasade nelze uvazovat "normalne" ci racionalne, k uspechu vede vzdy protlaceni nemozneho. Cime vetsi "vyzva", tim lepe.Paradoxne pak prave toto vytrzeni z kloubu je predkladano jako "dukaz smyslu" takoveho podnikani, jako modelova situace, kdy z "baziny pusteho bylo vydupano inovativni, vseprospesne blaho", a to jen silou "vule a svobody".Ze pak takove produkty s sebou prinasi jen zmar, resp. zajimaji jen ty, co ji je nechali vnutit (zde odkazuji na Winterovu [173] ), o tom uz nikdo nechce slyset- vymanipulovana euforie z inovaci prehlusi vsechny ostatni hlasy.LV tu nedavno resil jakeho si Bimba z Lavky, neni nahodou nase autisticka Vec Morbopulos s nim totozna? Soudim podle zachycenych stripku, na Lavku sam nechodim.

 11. Tribune, nemohu souhlasit.jakákoliv shovívavost vůči nacistům, všetně revize jejich zločinů, která je spojená s rizikem, že by se mohlo ukázat, že jejich obětí nebylo velice velice mnoho, ale "pouze" velice mnoho, je v našich končinách ze zřejmých důvodů nesena velmi neliběTrvám na tom, že revise zločinů nacistů je nikterak neočišťuje. Pokud "v našich končinách" většina lidí uvažuje tak, jak píšete, tak je ta většina naprosto zpitomnělá! Vždyť i kdyby nacisté nezabili ani jediného Žida, pořád mají na svědomí rozpoutání II. světové války, smrt desítek tisíc Čechů a Slováků (o millionech Rusů, Poláků a dalších nemluvě) a nepochybuji o tom, že většina Čechů ví, co s nimi nacisté zamýšleli v budoucnu. Jak by tedy bylo možné, aby se – kromě několika zcela vypatlaných neonacistů – jejich názor na nacisty změnil k lepšímu, když by se ukázalo, že mrtvých Židů nebylo 5-6 millionů, ale "jen" 4. Nebo jste snad zažil nějakou demonstraci v Osvětimi, když se tam původní počet obětí (4 mil.) officiálně zmenšil na 1,2? Stáli tam snad potomci anglických, ruských aj. válečných zajatců, českých kommunistů nebo i Židů, a protestovali? Nebo snad tyto národy ve svém povědomí začali ospravedlňovat Hitlera a nacismus? Co je tohle za zcestné myšlení??!!

 12. ms …[206]"Mno, je také pravda, že původní liberalismus zhruba do té polovičky devatenáctého století byl považován za levici."… no vždyť k tomu ta Vámi citovaná závorka také jistě mířila – a nešlo o ledasjakou levici, nýbrž v kontextu tehdejšího diskurzivního rozvrhu levici často mezní, dnes by se řeklo "extrémní" = "liberál" byla "panská nadávka"."Ten dnešní liberalistický patvar lze také nazvat podvodem …"Tento "neo-lib" je skutečně zcela projektovaný, systematický, sponzorovaný podvod a soustavná manipulativní kampaň, která vypukla v zásadě již velmi brzo po "revoluci" 89 … jenom jak toto doslova vtrhlo třeba na Filosofickou fakultu UK, to by bylo na dlouhé vyprávění … naštěstí se tehdy podařilo ledacos uchránit, kupříkladu historický rozvrh výkladu a výuky filosofie (… "byly tlaky" na úplnou eliminaci dějin filosofie s polycentrickým výkladem a úplné prosazení jakýchsi fantasmagorických "systematik") či tradici "německého" filosofování – jak je to přesně dnes už nemám takový přehled, ale atak na všechny "nekompatibilní" předně takzvaně "humanitní" mínění plynule pokračoval a pokračuje. "… protože na demagogických jednoduchých jasných pravdách, které vždy podporují jacísi všichni experti …"… ale jistě, to jsou všechny ty rychlokvašky ze všech těch "lib-instů", "soukromých universit" a "zahraničních stáží" – všichni ti "nonšalantní" jupíci – bylo a je permanentně, jak v padesátých letech, kdy kvapem vyráběli "dělnické filosofy", "dělnické ekonomy", "dělnické historiky"."Téměř bych se vsadil, že většina nás zde by dokázala psát za Nejedlého ty jeho ulhané a ve skutečnosti bezobsažné hlouposti, protože jsou již několik let stále stejné."… jak by ne, vždyť tenhle "neo-liberalismus" je naprosto imbecilní ryze ideologická kompilace složená z z psychotechnicky "chytlavých" hesel, které mají svou účinnost právě a jen v tom, že jsou nikoliv jen několik let, nýbrž v dané "fázi dějin" již dvacet let (… pravda po odeznění Havlovy "pravdolásky") za jistě drahé peníze goebbelsovsky do nás tlačeny všemi otvory – jenom jak "přepsali" učebnice na základních školách je doslova otřesné(!) … naše děti jsou podrobeny tak masivní a "kvalitní" indoktrinaci, že tato dokonce nesnese srovnáni asi s tou "komunistickou".Tyhle obludnosti je prostě potřeba zastavit alespoň na jakés "elementární" úrovni, protože za chvilku by už opravdu nemuselo být na co navazovat, protože tyhle "morbové" chtějí skutečné "myšlení" a smysluplnou řeč úplně zničit. Ech … :/

 13. Hergot já vim, Tribune …[207]… právě proto se tak "čílím" – prostě mě fakt "štve" (… raději bych použil jiný výraz :/ …), když někdo takhle parazituje na cizí snaze a práci… a záměrně i předem ničí. Já třeba tady po vás občas "chci", abyste spolu smysluplně mluvili, abyste četli to, k čemu jste se ještě zatím nedostali … a opětovně o tom v klidu mluvili, a byl bych u toho tiše jak myška, snad je občas bych "ťuknul" – ale takhle cosi takového naprosto nemožným … v hromadách téhle "neo-libs" propagandy se prostě v klidu mluvit a "přemýšlet" prostě nedá.

 14. [204] Tribune, Vám by se to stát nemohlo. Vy žádný zákon neporušujete. Můžete libovolně kritizovat kapitalismus, stát Izrael i všechny sionisty. A můžete mít pochybnosti i o počtu obětí těch dvou genocid a veřejně to říct. Ale nevím, co by právě Vás k tomu vedlo. Tohle "přepočítávaní" není totiž nějaký izolovaný jev historiků ale vždycky součást celé revize historického období. A má svůj jasný účel.U toho "veřejného" by s Vámi šlo možná i souhlasit. Ale vzpomeňte, že za veřejný prostor byly prohlášeny i soukromé hospody (když v nich chtěl někdo zakázat kouřit). To bude spíše problém definice.

 15. Víte Saxi…Těďka mě napadlo, že nikde jinam se rčení o iracionální společnosti racionálních jedinců nehodí lépe než na naše mikrovlákno. A to s celým svým ironickým podtextem.

 16. Viewere,vím, že to nebylo určeno mně, ale tohle se prostě nedá přejít bez odezvy: "Nabídněte – zatím jsem na straně kapitalistů proti vám, ale připlatíte-li si, půjdu s vámi proti nim.:)"[162]Nenabídnu, protože tím bych se já dostal na vaši stranu, protože bych tím přistoupil na vaše paradigma fundamentální povahy obchodu, který je určující pro strukturu světa i jeho dynamiku. Já nejsem homo oeconomicus, nejsem žádný tržní metafyzik.

 17. Co je příčinou o tolik větší průměrné mzdy na západě? Není to stát, který by chránil zaměstnance. Je to v lidech a v jejich myšlení. Na západě každý přemýšlí, jak by co nejlépe vydělal peníze. U nás všichni přemýšlejí, jak by co nejlépe okradli všechny, kteří mají více, než oni sami.

 18. Zoome,díky za nabídku[208]. Pro celý blog asi ne, ale pro vybrané články (jako je například tento) a diskuse možná ano. Některé nežádoucí jevy v diskusích by se tak odstranit mohly, že, páni slušní, co se vracíte okny?Možná, že bych vám s tím i mohl nějak pomoci Zoome. Jenom si tak říkám, jestli nevynalézáte kolo? Neřeší něco podobného již nějaký hotový SW?

 19. Tribune,nevylučuji, že jako základ pro implementaci použiji nějaký stávající open source diskusní systém, ale většinu těch nápadů, které mám na papíře, jsem u žádného neviděl, rozhodně nikde ne všechny společně.

 20. Tak tak, Tribune …[216]… osobně bych pana Viewera nechtěl "na své straně", ani kdyby mi platil v pravidelných měsíčních platbách … a to "bez dokladu". :)

 21. I já-osobně …[219] [221]… stále počítám s tím, že si poplatíme hosting, čímž budeme mít k dispozici více databází, takže bych chtěl přejít na nějaký jinačí systém – už jsme o se Zoomem mluvili na infu … polycentričtější, časově pružnější a bezpečnější systém pro usnadnění a zefektivnění debat tohoto typu by byl vítaný – když něco vymyslíte, tak zaplaťbůh za to.

 22. Wintre.Dlouho jsem nevedel, co mam na vasi [215] odpovedet, az mne napadla jedna maxima od psychiatra Vondracka:"Clovek rozumny vychazi i za slunecneho pocasi s destnikem ve sve kabele, rozum mu rika, ze prset muze zacit i neocekavane."Neni lepsi manipulativni formule, nez apel na "rozumnost". Lehce pak totiz prekrocite "limitni pocet", jednotlive racionalni vyklady prolomi racionalitu samu, v komplexnosti zazivane reality se z "nedelani chyb" stava pak jedna velika chyba.

Váš příspěvek do svévolně moderované diskuse

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s