83 komentářů: „O morálce

 1. Definujte, abystenebyli definováni. (V. Bělohradský)Takže "sebezotročení" je jen jiné slovo pro infantilní odpor k (morální) autoritě.

 2. PSI když při bližším pohledu" Morálka je TU jen jiné slovo pro sebezotročení jednotlivce."se zdá, že citát je vytržený z kontextu, který může úplně změnit vyznění.

 3. KontextJe to z článku "Proč nejsem antikomunistou".http://hubertxy.webgarden.cz…htmla citát se vztahuje k této pasáži:Ke slovu "morálka" ještě malou poznámku. V polarizovaném veřejném prostoru má ještě jednu funkci – je to soubor vlastností, které mají byt vtlučeny do každého jednotlivce, aby byl ochoten řešit bez reptáni problémy, které mu systém způsobuje – třeba nevýhodné pracovní smlouvy, důsledky finanční krize, úpadku sociálního státu, zamoření životního prostředí atd. Protestovat proti společnosti je nemorální, člověk morální si nestěžuje, nehledá viníka mimo sebe, ale řeší své problémy sám za sebe!Morálka je tu jen jiné slovo pro sebezotročení jednotlivce.

 4. Majko,taky děkuji, a takto to samozřejmě beru.Bělohradský není zrovna ten případ, ale jinak se často stává, že odpůrci "morálky" vylévají s vaničkou i dítě a pletou si manipulaci s etikou a zodpovědností.

 5. Při vší úctě, Tribune, to je názorný příkklad, jak se dá vytržením z kontextu zneužít a "přihnout" nějaká myšlenka :-). Možná je to úskalí většiny citátů…

 6. člověk morální si nestěžuje, nehledá viníka mimo sebe, ale řeší své problémy sám za sebe! Tohle je ovšem ukázka "morálky" kalvinistické nebo obecně protestantské, která formovala ethos Západní Evropy a USA. Vznikla ještě před sociálním státem nebo pracovními smlouvami. Teď se pochopitelně kapitalistům ohromně hodí se na ni odvolávat, jak postupně likvidují sociální stát.Morální chování, v jakémkoli kontextu, znamená vždy násilí na sobě samém, nemusí jít nutně vždy o sebezotročení jako je tomu v případě "morálky" protestantsko-kapitelistické.

 7. Vodníkupokud se člověk chová morálně aniž by se k tomu musel jakkoli nutit – proč by mělo jít o násilí na sobě samém?

 8. Vodníku, pane Mudro,asi jde zase o definici pojmu násilí. I když obecně řečeno, morálka je z pohledu subjektu něco jako proces hledání přijatelné rovnováhy mezi egoismem a altruismem, a to ego se nikdy nevzdává bez boje. Takže trochu násilí na něm páchat musíte, i když váš altruismus vám může pomáhat nevnímat to příliš úkorně.

 9. Deb to napsal za mě: měl bych upřesnit, že morální chování znamená vždy aspoň částečné násilí na sobě samém, ne nutně konstantně, stoprocentně, za všech okolností.

 10. Morálkajakožto "konstrukt" metafyzické kulturnosti je vždy manipulací a sebe-manipulací a vždy tedy i jistého druhu sebe-zotročením, neboť k čemu jinému metafyzická kulturnost slouží než k legitimizaci a korekci vlastnického systému tedy systému sloužícího pro zotročení a sebe-zotročení všech, kteří se vlastnickému systému nedokáží vyhnout. Jednotlivé vlastnické systémy se totiž liší jen v hloubce tohoto zotročení nikoliv v jeho existenci, či neexistenci.A ano, pak kdysi tu bývala kultura před-metafyzická, která dokázala korigovat a korigovala před-vlastnické civilizační procesy, která sebe-zotročením nebyla a být nemohla. Ta má ovšem s jakoukoliv metafyzickou "morálkou" velmi málo společného.

 11. Zoome,___________________________flame oncítíte se dost "chlap", když v každém příspěvku nepoužijete alespoň 5x nějaký tvar slova "metafyzika"?:-)flame off__________________________V jakém jiném systému než vlastnickém chcete žít? Lidé jsou na něj už moc zvyklí, jakýkoliv pokus to změnit skončí neodvartně katastrofou. Možná, až jednou na Zemi bude lidí tak 1% co dnes, pak možná…

 12. Ech :) … díky, Zoome …občas je prostě nutno zopakovat "jednoduché" věci, aby člověk nemusel pořád dokola číst žvásty o "altruismu" a "egoismu" (… "Láska" a "Svár" – povídal už pan Empedoklés, že ano) a nějakých "egech" a dalších tunách hovadin … přiznám se, že na to poslední dobou opravdu nemám dost té podělané "síly" = "ego se nevzdává bez boje" … pche … to spíš uvidím bojovat kelímek od jogurtu, než nějaké "ego" – hej hola, pojďme "bojovat" se "svými egy" :) … až je náležitě "porazíme", tak bude "fajn" … :) … bože, žvásty :/ … "trhař" nebo "pravdoláskař" … umři nebo chcípni. :(Pan Bělohradský v tom má vlastně "malou chybku" – jakákoliv tahle "morálka" vlastně není oním zotročením samotným, nýbrž je právě a jen instrumentací zotročení … tedy metafyzicko-kulturní instrumentace, a tedy "pouhým" prostředkem(!) skutečného a reálného zotročení a jeho reprodukce, kterým je samozřejmě vlastnický systém v rovině civilizační. Ovšem i toto zotročení v téže rovině civilizační je v zásadě opětovně "jen" instrumentací, že ano … na to je třeba pamatovat, abychom z téhož, tedy z tohoto vlastnického systému, nedělali další "posvátnou krávu", jak se děje (… samozřejmě ze zcela reálně pochopitelných důvodů a příčin) našim buržoazním a poskovským "kolegům". Jak by ne … není výkonnějších otrokářů, než jsou "hlasatelé morálky" … tihle "pravdoláskaři", vždyť se jukněte: … katoličtí inkvizitoři byli vždy hluboce "věřící", "nejchudší" a fakt "radiálně" … "neegoističtí" … "služebníci Boží" (… tedy sloužili "bohu", že ano … nikoliv "Egu") bratři řádu Františkova… oh ano, totéž se dozajista hodí i třeba na pana Robespierra, že ano? … ten zase "sloužil" rousseauovskému "Rozumu", čistě ale střídmě oblečen … v pečlivě napudrované paruce = vskutku jiná situace, avšak stejná reálná funkce "morálky"."Přirozená morálka"? … hmmmm, kdepak … nic takového nikdy nebylo a být nemůže – jakákoliv "morálka" není FYSEI … je vždy NOMOI – meritem věci ovšem je, jak k oné shodě, ve které se ustavuje onen "zákon", či spíše "pravidlo" jakožto ETOS (… tedy snad přeloženo: "zvyk"), dochází … tedy jak je vytvářen … a jak se mu lidé v těmto vytváření shody samotné podřizují. Tož tedy bacha, kolegové, na ty, co explicite a implicite mluví o všelijakých "universálních principech" (… jakýchkoliv! – je putna, jestli jde o nějaký "egoismus" a "altruismus", o "racionalitu trhu" či dokonce i o slavnou "sociální spravedlnost" = i to je "morálka", ne že ne), protože ti VŽDY(!) chtějí "naznačit", že se těmto "principům" jednoduše "musíte" podřídit … a to právě a jen proto, že vás "předcházejí", a tudíž je svou shodou vytvořit "prostě a jednoduše" nemůžete = "principy" můžete … "prostě a jen" :) … "poslouchat".Kdepak? :) … skutečnému "liberálovi" :) jakákoliv metafyzika prostě nevoní a vonět nemůže (… a to ani ona "tržní", která tak libě čvachtá kdejakému "neo-libs" imbecilovi) stejně, jako mu nemůže vonět jakákoliv "morálka". Skutečnému "liberálovi" může vonět jen a jen zcela "svobodná" horizontální shoda … shoda zcela konečná a aktuální, a tedy nutně omezená, že ano? :) … a mimo takovouto shodu se pak můžeme jenom a jen minout, anebo také může dojít na konflikt – s tím nic nenaděláme. :/Ovšem je takový skutečný "liberalismus" v podmínkách vlastnického systému možný?… ale jistě, že není – a proto jsme také do nedávna měli ty "inkvizitory", že ano … a všechny ty "semináře", ve kterých jsme je "vychovávali". Nojo, kolegové … kde loňské sněhy jsou – instrumentální metafyzicko-kulturní násilí, kterému říkáme "morálka", už nefunguje … již se stala kontraproduktivní, protože každý takový "morální vzmach", který snad mohl mít nějaký účinek (… každý díl nějakého filmového hororu musí být drsnější a krvavější, že ano …. stejně jako reklam musí stále více "šokovat"), může nadělat více škody než užitku … a to v naší mezně komplexní situaci docela neodhadnutelně. Již nežijeme v časech "morálních" … žijeme v časech technických, což "bychom" (… Viléme, Hynku … Jarmilo :) mohli alespoň "hypoteticky" … "vzít na vědomí" – a ne matlat Empedokla s Freudem v "new-age" škopíčku.***No, to jen mimochod … a Tribunovi "pevné nervy". :)

 13. "V jakém jiném systému než vlastnickém chcete žít?"… [15] … a co je Vám do toho, Ahuro? :)

 14. [15] "cítíte se dost "chlap", když v každém příspěvku nepoužijete alespoň 5x nějaký tvar slova "metafyzika"?" – máte zajímavou představu o tom, jak se cítit jako chlap, Ahuro :-).

 15. Zoome,sebemanipulací a sebezotročením je i s prominutím srát na hajzlu a ne tam, kde to na vás zrovna přijde. Bohužel, vzdorovití chlapečkové prostě budou vždycky kopat nožičkama kdykoliv jim taťka něco poradí. Jen když vyrostou (schválně neříkám dospějí), zabalí to před ostatními i sami před sebou do hodně složitě konstruovaných souvětí plných cizích slov.

 16. [19] Díky, že jste nám prozradil, co je pro Vás tak namáhavou sebemanipulací a zotročením, Debe. Tím se lecos vysvětluje…

 17. Alehovínko debe, hovínko [19]. A vzpomeňte si na svoje slova až vás někdy chytne pořádný průjem a široko daleko žádný hajzl stát nebude.Díky Jessie [20].A samozřejmě díky GeoNovi za doplnění [16].

 18. Zoome,a vy si zase vzpomeňte na moje slova, až vám nějaký nesebezotročený a nesebezmanipulovaný fracek pokaká práh a posprejuje novou fasádu. Copak vám nedochází, že je to právě nedostatek skutečné morálky, co udržuje ten nemorální vlastnický systém? Nechal jste se zblbnout nesmyslnými konstrukcemi psychopatů, kteří mají problém se podřídit i tomu rozumnému a prospěšnému, co civilizace za dobu svého trvání vyplodila, a svou frackovitou neschopnost spolupráce a destruktivní vzdor vydávají za ctnost. V tom jste s "liberály" na jedné lodi.

 19. debe,máte smůlu, cestování časem, ani o pouhých sto let nazpátek, ještě "vědci" nevynalezli, a asi hnedtak nevynaleznou, nikam jinam se totiž to vaše plácání nehodí.A o tom, jestli jsem se nechal někým zlbnout, nebo ne, si s dovolením rozhodnu sám. Na to mám "morální právo" :D :D

 20. Zoome,nikdo vám to právo nebere, jinak než dopadem na vlastní sosák se z toho neproberete, to je jasný. Už jenom ta představa, že základní lidské hodnoty podléhají času a nějaké "módě" je tak dětinská a pardon – hloupá – že je mi jasné, že se nedohodneme.

 21. Jessie,:D jistě s panem "základní lidské hodnoty" ztrácet čas nemá smysl, už teď hluboce lituju, že jsem na něj vůbec reagoval.

 22. Zajímavé Jessie :-)Mám Vašemu [26] rozumět tak, že Vy používáte WC (ať jste kdekoli a je v dosahu) pouze kvůli pohodlí a hygieně? Nebo se během jeho použití cítíte "zmanipulovaně" protože jste kvůli tomu musela na chvíli opustit přátele v družné zábavě?

 23. Zoome, zas bych tu "zmanipulovanost" všude tak necpal.Pokud jednám ve shodě s tím co mám jak se říká "zadřené pod kůží" natolik, že prostě nemohu jinak, bez ohledu na to zda o mém konání kdokoli ví či nikoli, pak sice také můžete mluvit o nějaké "zmanipulovanosti" (dokonce tak kvalitní že o ní ani nevím) ale pak jsem zmanipulovaný jakoukoli svou potřebou kterou zrovna naplňuji. Znamenalo by to že celý můj život není nic jiného než nepřetržité podléhání "manipulaci" a v tom případě bych neviděl důvod proč se morálkou zabývat nějak odděleně.Jistě že se potřeba morálního chování liší kupříkladu od potřeby spánku, protože na rozdíl od potřeby spánku může mít (a má) mnoho podob. Ale pokud má už člověk některou z nich v sobě ukotvenu, pak se stává jeho součástí stejně jako kterákoli jiná. A necítí se manipulován koná-li ve shodě s touto potřebou.Jinak řečeno: špatně se rozlišuje zda neudeřím svou ženu z důvodů morálních a nebo prostě proto že ji mám rád.

 24. Kamile,ten váš příklad je naopak výbornou ukázkou toho, že nemáte "pravdu". špatně se rozlišuje zda neudeřím svou ženu z důvodů morálních a nebo prostě proto že ji mám rádMně se to naopak rozlišuje velmi dobře. Pokud ji mám rád, tak ji prostě neudeřím a nepotřebuju k tomu žádnou "morálku". A naopak, pokud ji rád nemám, protože se ukázala být mrchou, protože mi lže a manipuluje se mnou, tak tu "morálku" a tedy sebe-manipulaci setsakramentsky potřebuju.

 25. Zoome, myslím z pohledu zvenčí.Protože:1) Milovat mohu i mrchu – lásce neporučíšnebo2) Mám morální zábrany praštit ženskou.

 26. Abych se kruhemvrátil k úvodnímu citátu. Nevím teď přesně, jaký názor má V. Bělohradský na morálku obecně, ale právě tímto svým citátem dává tušit, že je tu morálka a "morálka. To jest nějaký obecně sdílený (i když občas překračovaný) kodex základních hodnot, a pak snaha některých (většinou těch, kdo nejsou schopni a ochotni tento kodex sdílet a dodržovat), tento kodex buď zneužít ve svůj prospěch tím, že zcela změní jeho podstatu, nebo ovšem zpochybnit, zesměšnit a vůbec "zkusejrovat". (pro neznalce doporučuji sbírku povídek Kosti Ivana Vyskočila – Kusejr je žák, který to, o čem se jme mluvit, rozmělní až k nebytí). Motivy prvních jsou osobní zisk a moc, druhých – jak bylo řečeno – neschopnost a neochota se tomuto kodexu "podřídit" (protože už samo to slovo na ně působí jak rudý hadr na bejka, neboť si pletou svobodu a zodpovědnost s dětinským trucováním a svévolí).

 27. No myslím, že se nám to trochu motá.Motají se nám tu do sebe dvě věci. Přírozená lidská socialita a morálka. Někdy je těžké je od sebe rozlišit. To, že sousedovi nekadím v obýváku myslím není otázkou morálky, ale prostou a přirozenou potřebou nevytvářet konflikt.Ovšem "nepokradeš" je otázkou morálky. Nebudu krást i když umírám hlady a ten hajzl co toho chleba má celý nákladák se mi ještě směje. Tady už je nutná velmi silná sebemanipulace.Na závěr ještě jeden citát mého oblíbence Henryho Forda. "Mohu komukoliv doložit původ všech svých milionů. Kromě toho prvního, samozřejmě."

 28. Já bych zase řekl, že morálka jsou čistě praktická pravidla, aby se lidi navzájem nepozabíjeli či si nědelali jiná příkoří. Nemyslím, že by to bylo něco hlubšího, prostě i morálka se pouze reprodukuje, z generace na generaci.

 29. Hamilbare, Mistrale,já myslím, že daleko důležitější než formální snaha vydefinouvat přesné významy těchto pojmů je neformální snaha je "zvnitřnit" a realizovat v praxi. Naopak bych řekl, že to s prominutím "kecání" okolo nás, jakkoli sofistikované, jen zdržuje od takového chování, které by bylo v souladu s jejich duchem. Kteréhožto ducha, až na psychopatické osobnosti, každý tak nějak "cítíme", a vysoké IQ nám naopak často překáží v jeho prosté materializaci.

 30. Milý/á deb,klidně si zvnitřujte. Mě ale zajímá co z toho co mám zvnitřněné já je "přirozené" a co do mě narvali aby jiní mohli z mého chování těžit.

 31. Hamilbare,..Ovšem "nepokradeš" je otázkou morálky. Nebudu krást i když umírám hlady a ten hajzl co toho chleba má celý nákladák se mi ještě směje. Tady už je nutná velmi silná sebemanipulace…Ještě k tomuto. Nikde není řečeno, že morálka rovná se masochismus či blbost, a "nepokradeš" je součástí Starého Zákona, ve kterém jinak platí i "oko za oko, zub za zub". Stále dokola se to vrací k onomu vyvažování protikladů, hledání rovnováhy, oscilování mezi oběma póly reality, a tady pro skutečně svobodný subjekt neplatí žádné závazné fermany "zvenčí". Je třeba skutečně a hluboce pochopit význam Spinozova "svoboda je poznaná nutnost". Ony morální či etické zákony dodržujete samozřejmě jen tam a tehdy, kdy dobrovolně poznáte a akceptujete jejich obecnou prospěšnost (tzn. jsou prospěšné jak vám, tak celku), a občasné konflikty s těmi, kdo se v tom plácají stejně jako vy, jsou samozřejmě nevyhnutelné – jejich řešení je ovšem nutnou podmínkou vašeho (a potažmo i obecného) učení a pokroku.

 32. Jessie,jsem ochoten souhlasit s formulací: "přirozené je to co nevzniklo v civilizaci". A co civilizace, vznikla "přirozeně" nebo "nepřirozeně" ?

 33. [43] To mě už taky napadlo, že vše, co se stalo, co vzniklo, mělo svůj počátek v tom "přirozeném", už to tam nějak bylo přítomno.

 34. No to je právě děsně nepřirozený"Nebudu krást i když umírám hlady a ten hajzl co toho chleba má celý nákladák se mi ještě směje" — na to by každej normální živočišnej druh dávno vyhynul. A proto taky nedokáže běžnej bílej civilizant pochopit a tolerovat cikány, protože ti se chovaj ještě furt přirozeně.

 35. No z hlediska globální biosférykrade lidsto přírodní zdroje jak megastraka, a zasírá prostředí jak gigantickej brojler, takže asi máte pravdu ;-)

 36. Mistrale, omyl.Mimo civilizaci se nedá krást. Krádež vznikla až s vlastnistvím a vlastnictví vzniklo až v civilizací.Tudíž, dle vašeho [40] krádež nemůže být přirozená.

 37. Asi joi když někteří biologové tvrděj, že "pocit vlastnictví" k něčemu můžou mít i zvířata. Zkuste vzít psovi kost, i když už je ohlodaná. A krádež se dá imho chápat i jako přivlastňování si většího objemu zdrojů, než by odpovídalo rovnovážný distribuci. Třeba "krádež vody" kterou nenechám odtéct dál vodním tokem, i když mi ta voda nepatří, jen mam shodou okolností vyklejmovaný políčko výš v povodí než ostatní.

Váš příspěvek do svévolně moderované diskuse

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s