Čtěte Bibli, tam to všechno je

Shodou okolností, kterou bych si raději odpustil, ale co naplat, už se stalo, jsem teď několikrát neměl ke čtení nic lepšího (rozuměj nic jiného), než Bibli. Tak jsem si četl.

Předně musím uznat, že je to velmi uklidňující čtení, zejména pokud u něj příliš nepřemýšlíte. Otázka je, zda za to může spíše archaický jazyk, nebo monotónnost a absurdita textu, ale čtení Bible uklidňuje, to je fakt.

Ovšem také znepokojuje. Části Bible (přečíst ji celou je přeci jenom práce pro vraha) jsem četl již dříve, ale až nyní jsem si uvědomil některé aspekty, které mě dříve – možná i maskovány jejím konvenčním pojímáním, jak se traduje ve společnosti a kultuře – unikaly.

Předně jsem si s překvapením uvědomil, jak je Bible, přesněji řečeno Nový Zákon, u kterého je o to překvapivější – antihumanistická. Bible není o člověku, Bible je o Bohu, víře a poslušnosti. Člověk v ní nemá cenu sám o sobě, ale pouze jako z Boha vycházející a k Bohu směřující. Pokud Ježíš koná zázraky, nečiní tak proto, aby zmírnil lidské utrpení, ale proto, aby manifestoval velikost Boha. Ježíš sice přichází s radikálním konceptem rovnosti, ale je to rovnost lidí před Bohem, nikoliv rovnost mezi lidmi navzájem.

Za druhé je to samotný Ježíš, ten Parcifal Emanuel či Ivo A. Benda své doby, který se při pečlivějším čtení jeví jako ješitný, arogantní a cynický, přesvědčený o své výjimečnost a vyvolenosti a manipulující s lidmi, včetně svých nejbližších, apoštolů. Ježíš je všechno možné, mimo jiné ambiciózní a sebevědomý, jenom ne „milosrdný a slitovný“, abych si vypůjčil floskuli od konkurence. Toto poznání je o to zajímavější, že autoři evangelií Ježíšovi logicky spíše nadržovali. Jak a proč někoho takového uctívají stamilióny lidí… mi záhadou vlastně ani není, jen mě z toho trochu mrazí.

Konečně je tu paralela mezi křesťanstvím a jinými revolučními –ismy, včetně těch moderních. Zkusme se bez předsudků zamyslet nad tím, zda je skutečně tak velký rozdíl mezi křesťany a například ruskými bolševiky? Ti i oni přišli, aby přinesli válku, ne mír, aby postavili otce proti synu, matku proti dceři a bratra proti bratru, ti i oni zpochybnili údajně daný a neměnný řád, který chtěli nahradit vlastním a radikálně novým. A ti i oni byli pro svoji víru (sic!) pronásledováni. Ten největší rozdíl není v cíli, metodě či struktuře, ten největší rozdíl je v úspěšnosti. Kdyby křesťané neuspěli, kdyby jejich sémě nepadlo na situačně úrodnou půdu, také bychom se o nich dnes učili – pokud bychom se o nich vůbec učili – jako o omylu dějin, nemravném, nespravedlivém, krutém a bludy posedlém hnutí. A Ježíš by nebyl Spasitel, ale Vrah.

To všechno se dá najít v Bibli, jenom je třeba ji číst jako dílo lidské, nikoliv boží. To je výhoda ateisty, že v Bibli dokáže najít pravdu, kterou by tam věřící nikdy nenašel, ale hlavně nehledal. Nikoliv pravdu o Bohu, ale poněkud trpkou pravdu o lidech.

Advertisement

31 komentářů: „Čtěte Bibli, tam to všechno je

 1. Inu, Bible nikoho nezklame. Každý v ní najde to co hledá.
  Dokonce, jak vidno, ji kvůli tomu ani nemusí číst celou :-)

  1. Takže je v ní nakonec pravda. Pro každého ta jeho. Není ale v tom případě trochu zbytečná? To by potom stačila nějaká obecná tautologie, není-liž pravda?

 2. Ježíš byl na tom nejspíš stejně jako Mohamed – byl to především člověk. Teprve ti co potřebovali „ikonu“ z něj udělali to co je dnes…. :(

 3. Bible je především psána (zčásti úmyslně, zčásti neúmyslně kvůli opakovaným překladům z jazyka do jazyka) mnohovrstevnatě a mnohovýznamově. Každý si do ní projikuje to své a vidí především to, co chce kritizovat a čím chce pohrdat.
  Ten, kdo je alergický na hierarchii, řádu společnosti vymykající se jednotlivce a touží po rovnosti, v ní najde příliš málo rovnosti a příliš mnoho hierarchie.
  Pro toho, kdo pohrdá rovností a touží po „boji“ a výjimečnosti, je zase bible příliš rovnostářská a pokoru vnucující.

  Tak šťastný Nový rok a choďte do přírody s otevřenýma očima. Leccos pochopíte. :-)

 4. Musím přiznat, Tribune, že, ačkoli jsem ve Vašem pojetí (přečtení celé Bible = „práce pro vraha„) vrahem alespoň trojnásobným a ještě se občas vracejícím na místo činu, něco jsem tam nenašel. Odpověď na otázku: Co to má být, ta „rovnost mezi lidmi navzájem“, nad jejíž absencí v Ježíšově učení se pozastavujete? Kdo si má být, při té úžasné pestrosti lidského pokolení, roven s kým? A koho jste si z těch více než sedmi miliard lidí, pro svou rovnost, vybral Vy?

  Dle mého mínění si lidé mohou být rovni pouze PŘED NĚČÍM (Bohem, zákonem …), nebo V NĚČEM (v nějakém nároku, v dovednosti …) ale sobě navzájem nemohou být „mustrem“ k rovnosti.

  1. A kde se ten Bůh nebo ten zákon vezme? Jedině od lidí. Budou-li křiví lidé, bude křivý i zákon. Jak by mohli lidé, kteří neuznávají, že jsou rovni, napsat zákon, před kterým by si byli rovni? Ani v té Bibli si nejsou všichni rovni. Rozhodně není rovno mezi těmi, kteří Boha našli a kteří ho nenašli (nehledají, nemohou najít).

   Rovnost před zákonem? Před zákonem jsem si přece všichni rovni. Ale skutečně máte, Kamile, pocit, že jste si roven s takovým Klausem, Novákem či Pitrem? Rovnost před zákonem nestačí, pokud si nejsou lidé rovni mezi sebou.

   1. Bůh není nic jiného než uznaná nebo vnucená personifikovaná svrchovanost. Je jedno zda se s Bohem potkáte a nebo si ho vymyslíte, svého významu nabude pouze tehdy stane-li se autoritou pro dostatečně velkou většinu společnosti aby jí už menšina nemohla významně narušit. Se zákonem je to stejné, až na tu personifikaci.

    Zákon je prostě zákon a sám o sobě nemůže být nikdy křivý, byť by určoval sebevětší absurditu. Křivým (nebo lépe křivícím) se může jevit jedině ve vztahu k jinému zákonu uznávanému stejným společenstvím. Křivé může být jeho uplatnění/neuplatnění vůči těm ke kterým se ze své definice rovným způsobem vztahuje.

    Lidé si mohou být rovni před jakýmkoli zákonem, pokud jsou za jeho stejné porušení stejným způsobem trestáni. V tomto smyslu si mohu být (teoreticky) roven s kýmkoli na koho se platnost toho zákona vztahuje stejně jako na mne. Jde však, v takovém případě, o rovnost našich pozic k tomu zákonu, nikoli o rovnost k sobě navzájem. Nebylo-li by onoho zákona, nebylo by ani oné konkrétní rovnosti. A protože nikdy nenajdeme ani dva (natož pak vícero) úplně stejné lidi nemohou být lidé sobě navzájem rovni.

 5. No já myslim že rovnosti (tý liberalistický, ve smyslu příležitosti) je v tom Novym zákoně naopak habaděj. Snad to jako rovněž seriovej vrah můžu tvrdit .. dokonce jsem i kdysi v hotelu ukrad gideonku, abych tušil jak tu kraličtinu píšou v šejkspírově jazyce.
  Mt 10,17-22
  „Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, poklekl před
  ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném
  životě?“ Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině
  Bůh. Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé
  svědectví, nebudeš podvádět, cti otce svého otce i svou matku!“ On mu
  na to řekl: „Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí.“ Ježíš na něj
  s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým
  a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ On po těch slovech
  svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.“

  1. By mne zajímalo jestli to někdy četl pan Duka …. ?

   1. Určitě ano. Ale nepochybuji o tom že si nějak odůvodnil proč se ho to netýká :-)

    1. Zřejmě něco na způsob sebeobětování – aby ostatní lidi nebyli zatíženi majetkem a mohli jít do nebe – a on chudák na sebe vzal jejich břímě … :)

  2. Ovšem pokud jsem si všiml, tak rozdávání majetku není v Bibli míněno jako forma solidarity, ale jako odstranění překážky na cestě k Bohu. Opět jde o Boha, nikoliv o druhé lidi.

   1. Tak jistě, nějak se to bohatý obyvatelstvo k solidaritě motivovat muselo ;-)

    1. Ale je tam aspoň jednoznačně požadováno „rozdat chudým“, ne převést na strýčka a odklonit před berňákem.

     1. Rozdat, to je v podstatě almužna. Nevím nevím, jestli almužna je to pravé, co chudým může pomoci.

     2. Ale Tribune. Když se s Vámi u táboráku kamarádsky rozdělím o buřty nebo Vás pozvu na pivo, budete to také brát jako almužnu? :-)

     3. Když to bude proto, že mám hlad a nemám vlastní, tak ano. Samozřejmě něco jiného by byla dohoda, že vy nosíte buřty a já rum.

     4. U vás na čundru taky fungovalo „platí bohatí“? ;-)

 6. Milí přátelé,
  díky za pěkné úvahy na Tribunovo téma, hodně štěstí, zdraví a radosti v novém roce s tou jistotou, že třináctý rok už podruhé nezažijeme, přežijeme-li. Ať se tžo všem povede!

   1. Přece něco takového nemůže překvapit, saxi. Už stařičký Solženicyn v Souostroví gulag mluví o „sociálně blízkých elemetech“. Za Stalina to byli kriminálníci, po 20 letech demokratické ČR jsou to zase kriminálníci – tedy defraudanti, podvodníci, tuneláři a podobná sebranka… Režimy se mění, ale láska režimů k prostým horalům a kriminálníkům beze změny trvá. QED.
    Už to pomalu ani nestojí za komentář, nic jiného jsme ani čekat nemohli. Amňa, amňa, vys.ala sa na mňa… :-)

     1. Nojo, hujer Koudelka a přičinlivé exponáty z prezidentova kabinetu kuriozit. Však si to k tomu 20. výročí republiky docela zasloužíme, ne?

     2. a no ba, a nejen Koudelka a Džekl či teda přičinlivé exponáty z prezidentova kabinetu, taky Kalousek do rádia tvrdil, jak tou amnestií ušetříme výdaje na vězenství.. dál jsem to poslouchat nemohla, a ještě že tak. Sice nevím co, nebo proč bysme si měli „to“ k 20. výročiu republiky zasloužit, ale je to všechno jedna banda.

     3. Dopustili jsme, aby se lidé tohoto prazvláštního druhu dostali k mocenským pákám, Míšo. Tím nemyslím zrovna podržtašku Koudelku, ale majitele análních otvorů, do nichž se ten pan doktor obojího práva tak intenzivně zavrtává. A už se nám přičinlivě vnucuje pan Kalousek se svou Topkou. Také on má své čisté ideály, věř, kdo chceš.
      Pěkný rok přeji.

    1. Me to tedy prekvapilo…ne lidsky, tam to vidim jako vy, ale obcansky, jak se rikava :o)
     http://www.novinky.cz/domaci/289151-bradacova-stihani-se-zastavi-u-trinacti-nasich-velkych-kauz.html

     Zde neco hlasu lidu z diskuze:
     „Já myslím, že co po Klausovi zůstane a vstoupí do lidového povědomí, bude propiska jako symbol pokrytectví a zlodějiny. Tímhle závěrečným gestem, které nelze nazvat jinak než jako cynický škleb, potvrdil, že tomu tak bude zaslouženě. Když si k tomu ještě vezmu ty řeči o “nedobré náladě” a “starých dobrých hodnotách”, má to fakt rozměr hořké grotesky.“

     1. Ano, ten citovaný lid to říká přesně, dobře a správně – tak je to očité. No, náš velkostátnický dědek nám ještě do března vyvede hodně podobných taškařic. Když to dobře půjde, třeba najmenuje i toho Berku do Ústavního soudu.
      Upřímně – je dobře, že jsou ty jeho činy tak občansky čitelné. Teď jde ještě o to, aby to těm občanům z huby do rukou vjeti ráčilo, až je pozvou k házení hlasů do uren.
      Za sebe – už jsem vzal na vědomí, že jsem rukojmím zločinců v ústavních pozicích. Od toho jsou zločinci, aby zločincovali.

   2. Dlouho jsem přemýšlel, jak tento Klausův esenciální „finis coronat opus“ okomentovat a dospěl jsem názoru, že nejlepší komentář je prostě stoicky mlčet, protože k této perverzitě nejde dodat nic, co by vedle ní nebylo zoufale bezmocné.

 7. Jestli ono to není tím, že Bůh, nebo lépe Absolutno, stvořilo člověka, aby poznalo samo sebe.

Komentáře nejsou povoleny.