Paradigma šlechty

Protože se v souvislosti s kandidaturou „knížete“ K. Schwarzenberga na prezidenta republiky začaly objevovat případy až nekritického oslavování šlechty a čehosi vzácného a potřebného, čeho je šlechta zárukou, nebylo by od věci si připomenout, co to cosi vlastně je:

V myšlení jednotlivých šlechticů a šlechtičen se jejich sociální identita odvozovala z neustálého oživování vzpomínek na hloubku urozenosti, společenskou výlučnost a nepřetržitost. Aby urozené osoby uhájily privilegované místo v hierarchicky uspořádané společnosti, musely neustále prokazovat svou nadřazenost nejen ušlechtilým chováním, které dlouhodobě vycházelo z kánonu očekávaných rytířských ctností, ale také svým podílem na moci a držbě majetku.

(V. Bůžek: Řeč šlechtických sídel, ĎaS 1/2013)

Reklamy

47 komentářů: „Paradigma šlechty

 1. To víte Tribune, ona se zakořeněná sociální úroveň vždy pozná, i když jsme si dnes občansky rovni, i když az hlediska sociálního antropologismu a samotné naší jedinečnosti DNA je rovnost asi takový nesmysl jako myslet si, že stav beztíže nás učiní všechny „rovny“ bez tělesné hmotnosti a boubelky i vychytrlice tak budou mít „rovné“ šance na štěstí mít krásného ženicha…

  Verbální projev i samotná společenská etiketa je nejlepším reflektorem „přirozené“ (ano, takovým bludařstvím je fakt sociálního darwinismu v podobě chiméry „rovnosti“ neb příroda a i náš evoluční systém a veškerá biologická existence se vyvinula pouze a za předpokladu příkré nerovnosti, takže předpklad nějaké sociálně-biologické rovnosti je asi něco jako hranaté kolo – rovnost je jen právní normativ nejen „zaručených práv, ale na to se jako na ono nutné B zapomíná, i poviností- jen tak jsme si rovni a ne jinak) nerovosti.

  Takže když jste v 80.letech přišel na Žižkově do III.cenový, což byl v zásadě etalon naší sociální úrovně a kultury pohostinství, ale bohužel i úrovní schopnosti dosáhnout nějaké vyšší úrovně společenské etikety. Takže jestli jste do takové hospy přišel po 22hod. měl jste pocit, že si jste s někým „roven“, pak pochybuji, že byste ho o tom měl šanci jakkoli přesvědčit.:-)

  Už jen proto, že by vám nerozuměl a komu tací lidé nerozumí, tomu je podle jejich „přirozenosti“ nejlepší odpovědí dát pár po hubě, protože přeci se na nás nebude nějaký floutek vytahovat s nějakou etiketou a způsoby jenž jsme se šlechtou poslali na smetiště dějin.

  Jeden citát: „Ponížit se dokážeme nejvíce sami a to tak, že projevíme natolik zřetelně odhodlání se ponížit nikdy a zanic nenechat, že sami tímto ponížujícím způsobem dokážeme, že naše vlastní mínění o nás samotných je daleko menší než si o nás myslí ti ostatní, co by se nad nás chtěli případně vyvyšovat“.

  Jinak šlechta by byla v naší době svými zažitými způsoby odsouzena do role otloukánka, co by každý ihned ošullil a oni by svůj majetek nejenže neměli šanci jakkoli zvelebit, ale brzy by o něj přišli na základě zemědělských dotací EU a ceny dovozů ze zemí Afriky a Asie. Největší štěstí feudála by pak bylo, když by měla pod jeho polem vést státní dálnice nebo buržoustský developer by tam chtěl stavět soukromé golfové hřiště:-)

 2. Vaše Povýšenosti Goro, Vy opravdu nejste roven ostatním diskutérům. Takovouhle sračku jsem naposledy četl u sebe od Fagana. Tak své alter ego pozdravujte, až spolu budete na Pankráci stát ve frontě na odměnu :)

   1. Já to pochopil tak, že považuje své DNA za nadřazené nad naším. A že se to projevilo už tím, že před sametem nechodil na Žižkově do 4. cenové na utopence a gulášovku, ale do 3. cenové na boršč a přední hovězí ala Stroganov.

  1. Stane, děkuji za komentář a jestli budete mít zase něco na srdci neváhejte a napiště zase něco podnětného.:-). Na Pankráci stojí (či spíše sedí) na odměnu někdo jiný, a věřím, že ji také dostane. Jinak jestli budete mít do těch končin někdy cestu, pak se zastavte, je tam místa habaděj:-)

 3. Skutečná šlechta neztrácela nikdy ze zřetele ono biblické „kdo se povyšuje, bude ponížen“ (Lk 14:11) a své „vyšší“ postavení brala jako službu a závazek. Gorův text representuje postoj právě typicky ŠPATNÉHO pána, který když se stal (téměř) standardem, vedl k pádu šlechty a celého systému. Není tedy špatný systém, založený na hierarchii, nýbrž lidská zkaženost, se kterou ale žádný systém krásný nebude!

  1. Prokletím aristokracie v jakékoliv podobě ovšem je, že nevyhnutelně morálně i geneticky degeneruje. Právě proto je třeba hledat takový systém, které nebude založen na reprodukci privilegií jediné třídy, ale bude umožňovat výměnu elit.

   1. Ne nutně! Máte pocit, že Indové jsou zdegenerovaní věkovitým křížením v rámci kast?

   2. To by tady taky neměli! Ostatně to jeden čas dodržovali, když přišli na to, jaké následky mají svazky s blízkými příbuznými. Jenže pak na to zas nakašlali, protože jim šlo víc o moc a majetky než o poslušnost Pánu Bohu. Jestli to šlo/jde v Indii, šlo to tady taky!

   3. Mno… Vzhledem k tomu že v dobách kdy byla šlechta skutečně na koni, nebylo možné si nechat udělat testy DNA a u vědomí toho jak staré je rčení „Matka jistá – otec nejistý.“, bych se na té degeneraci zas tak moc netočil. Pohledných sloužících se jistě na každém šlechtickém sídle pár našlo a mít dědice bylo pro šlechtice (zvláště ve vyšším věku) dostatečně důležité, aby se přehnaně nezajímal o to jak jeho paní tráví volný čas :-)

   4. Vy máte jistě ne mysli Hry lásky šálivé, ten druhý příběh s Budínovou a Sovákem, že? :-)

   5. Nu, myslím že šálivé hry lásky (či jen touhy) provází lidstvo odjakživa a ve všech společenských vrstvách, nezávisle na obou výše zmíněných :-))

   6. Svým způsobem ano. Nebo co si myslet o zemi, kde je i v míru větší bída, než leckde jinde za války, a přitom to považují za normální, protože bůh (tradice) to tak chce? Nehledě k tomu, že při miliardové populaci má i ta nejexkluzivnější kasta dost příslušníků na to, aby se mohli množit jen mezi sebou bez větších rizik.

   7. Takže Vy přičítáte bídu v Indii degeneraci národa/rasy? To je dost odvážné, nemyslíte? Nehledě k tomu, že bída (a větší) je i tam, kde žádná kastovní omezení neexistují. (Pomíjím už ten nesmysl měřit materiální bídou případnou zdegenerovanost dané populace – jako by nebyla jiná, ba mnohem horší bída, uprostřed materiálního blahobytu…)

 4. Především je třeba mít takový systém, v němž elita bude mít možnost se jako elita chovat, „mít“ a vypadat tak i vnějškově; aby měla motivaci něco elitního dělat. A nejen špičková elita, ale i „horních 10%“, protože dopředu těžko říct, kdo tou špičkou je.
  Něco pořádného vybudovat trvá většinou několik generací, takže po každém úmrtí znovu „rozdat karty“ (100% dědická daň) taky není šťastné řešení.
  Zároveň je fajn zachovat vertikální prostupnost, viz Tribun.

  Kapitalismus, ne? :-)

  1. No, já nevím michale. Nemělo by to být náhodou tak že elita (tedy ta špičková) „dává tvář“ systému? Elita, která se nechává „tvarovat“ systémem, si ani nezaslouží aby byla považována za elitu. Co je na takové elitě elitního? Prachy? Při troše štěstí nebo pilných předcích může být majetné i nebetyčné hovado.

   1. Já bych radši systém, který elita nemusí přetvářet ve svůj prospěch. Spravedlivé uspořádání. Laissez faire.

    Ale jinak máte pravdu, schopný člověk prorazí v jakémkoliv systému. Třeba jako Oberstgruppenfuehrer. :-)

   2. Michale, klidně ať přetváří pokud to bude směrem k tomu co je v člověku dobré a třeba i k tomu spravedlivému uspořádání (nalezne-li se nějaká shoda v tom co je spravedlivé).
    Jde ovšem o to aby si elita uvědomovala svou odpovědnost pramenící z toho co ji činí elitou – tedy právě z té mnohem větší možnosti působit na systém než jakou má ne-elita.
    A to jak přitom „tahání za páky světa“ tak i v tom jaký „mustr“ předkládá svým příkladem.
    Ale když je těch schopných (i všehoschopných) mnoho tak se na výsluní všichni nevejdou a zase to je o tom „NEJ“, kdo „prorazí“. Bohužel to „NEJ“ má mnoho podob a některé jsou destruktivní pro „podhoubí“ ze kterého touží onen (všeho)schopný vyrůst. Dobrý systém by měl obsahovat pojistky, které takovou destrukci omezí na dosažitelné minimum, protože na výše zmíněnou odpovědnost elit se, bohužel, nelze spoléhat.
    Přitom vytvářet a udržovat takové pojistky by mělo být v zájmu samotných elit aby se vytřídily ty falešné od opravdových, kterých by bylo možné si vážit. Krásná květina vynikne mnohem lépe v udržované zahradě než překrytá bejlím na nějakém zapleveleném plácku.

   3. Zajímavé je, že udržovanou zahradu chtějí ze zapleveleného plácku udělat ne ty krásné květiny, ale ty přízemní chudobky, které předběhne i bejlí. :-)
    Já si – optimisticky – myslím, že společnost musí najít shodu v tom, co je spravedlivé; protože nenajde-li, zbývá jen lítý boj všech proti všem, zákon džungle. Shoda by měla být na nejnižším společném jmenovateli – kterým je laissez faire. Obrana od vzájemného si způsobování násilí. Pokud by ke shodě nedošlo, ti, kteří laissez faire pohrdají, protože je údajně chrání málo, na džungli doplatí nejvíce.

   4. Myslíte systém, kde elita nemusí předstírat, že pro ni platí stejné zákony, jako pro plebs?

   5. Naopak, systém, kde pro všechny platí stejné zákony a daně. Systém, kde někdo nemůže být obírán jen proto, že je bohatý a „nesluší“ se mít velké majetkové rozdíly.

  2. Čili elita = nabubřelost? Skutečně si myslíte, že to, co tento národ nejvíce potřebuje, je více nadutců, kteří ostentativně vystavují na odiv svůj status? Já bych řekl, že potřebujeme více těch, kteří jsou schopni a ochotni se o plody svých schopností dělit, než těch, kteří se jimi chlubí.

   No a ta dědická daň… On tu chce někdo zavádět 100%? Tu nemají ani v Británii, kde, pokud vím, mají jedny z nejvyšších dědických a majetkových daní. Ale k věci: synáček sice může zdědit papínkův podnik 1:1, ale nikdy nezdědí 1:1 jeho schopnosti, kontakty a talent, takže synáček rozhodně není zárukou úspěšného pokračování firmy. Pokud je synáček schopný, chytne se i bez papínkovi firmičky, ale když se „rozdají karty“ znova, dostanou šanci i ti bez papínků s firmičkama, což celku jedině prospěje. Dalo by se to říci i tak, že 100% dědická daň silně podporuje konkurenci. Proto jí také buržoazie nechce, protože konkurence se buržoazie štítí jako druhé hned po revoluci.

   1. Konkurenci…? No dejme tomu. Ale dejte mi jediny duvod drit a nejakou firmicku budovat, kdyz z toho ve finale moje rodina, kterou se snazim zajistit v prvni rade, bude mit kulovy a na ty moji praci se napase banda ouradu, ktery s 99% jistotou shromazdene jmeni promr?a na nejaky ty predrazeny zakazce…

   2. Proč si to myslíte? Dělit se není automaticky pozitivní hodnota, pokud například buduji něco velkého, mě a ostatní přesahujícího, je jistě velmi pozitivní se nedělit.
    Hodně lidí pracuje pro peníze a pro slávu (které říkáte nabubřelost); a pokud jim peníze a obdiv druhých dopřejete, přetrhnou se.
    K té dědické dani – někdo z diskutujících kolegů tu říkal, že by mu nebylo proti mysli laissez faire, ale s tou podmínkou, že by se po úmrtí karty rozdávaly znovu. Na to jsem narážel. Podpora konkurence budiž, ale motivovat lidi k tomu, aby během života vše rozházeli a – opět – vy mi to děláte schválně – neměli motivaci, možnost a chuť dělat něco, co je samotné přesahuje, mi nepřijde rozumné. Podnik začne vynášet často až v několikáté generaci.

    Budu teď osobní, Tribune, můžu se mýlit a můžu Vás urazit, ale přesto to napíšu. Z Vás čiší hrozná animozita vůči výjimečnosti. Buď jste chtěl něčeho výjimečného dosáhnout a nezdařilo se Vám to, nebo prostě jen považujete za smysl života člověka umrněnou existenci v rozměru jídla, sexu, plození a stárnutí. Nechcete po sobě na tomto světě nic zanechat? Nemyslíte si, že civilizace existuje pouze a právě proto, že jedni staví na druhých a jdou stále dále, výše, hlouběji? A k tomu, aby mohly stát pyramidy a kosmické lodě (:-)), je třeba nebránit akumulaci majetku a nedovolit rozhodování lidem, jejichž smysl života je ohraničen na krátkodobé požitky. Laissez faire není jedinou cestou, mohla by třeba fungovat i osvícená diktatura, ale není osvícených diktátorů…

   3. Michale, když si uvědomujete že není osvícených diktátorů, tak kde se ve Vás bere ta víra v osvícené vlastníky? Osobně mám dojem že doby kdy se movití lidé snažili po sobě zanechat něcovelkolepého už zmizely do propadliště dějin a ti současní se soustředí pouze na hromadění majetku a potírání konkurence.
    Tribunovi předhazujete příklon k unifikaci. Ale co je např. takový McDonald´s nebo Cocacola (a spousta dalších) chrlící své šablonovité produkty do celého světa? Toť ukázka toho kam vede nekontrolovaný růst firem, které od určitého objemu zadusí vše jiné. Oč by bylo milejší ono: „jiný kraj jiný mrav“ aplikované do „jiný kraj – jiné zboží“ díky existenci mnoha menších firem předhánějících se v originalitě ale působící na menších prostorech.

   4. Kladete nelehké otázky, Kamile. Dost možná, že máte pravdu. Že éra mecenášů a konstruktérů pyramid (od té Cheopsovy po Twin Tower) skončila a snaha znovu zbavit investory a podnikatele okovů (daně + regulace + sociálním státem zhýčkaná pracovní síla) je jakýmsi kargokultem a povede jen ke zvýšení produkovaných litrů coly a tun hamburgerů. V tom případě tahle civilizace skončila; jak si ostatně myslí jeden můj válkychtivý kamarád, který za známku konce židokřesťanské civilizace považuje právě to, že rozbití Twin Towers nebylo pro výstrahu následováno zničením Kaaby malou nukleární zbraní.
    Tento názor nesdílím a domnívám se, že se svět může vrátit do „správných“ kolejí.
    Problém je ten, že se „západní demokratický“ svět na nějaký velký projekt zmohl jen v situaci, kdy stál proti východnímu bloku a kosmický program byl jednak financovaný se zřetelem vojenského využití, jednak jako „závod“ s východním blokem. Přijde mi škoda se nechat nahradit Čínou.

   5. Inu, každý chvilku tahá pilku. Čína má alespoň hluboké a široce rozprostřené staré kořeny do všech možných oblastí lidského pinožení a bývaly doby kdy slušně dominovala. V jejím případě jde alespoň o důstojného nástupce skýtajícího i šanci že každá generace najde u té předchozí něco hodného obdivu. Občasné excesy typu Tibet nebo Mao mají u ní šanci být kompenzovány možná i do té míry aby ono „Člověk – to zní hrdě.“ neztratilo úplně svůj smysl.
    Na rozdíl od naší civilizace směřující spíše k odumírání, rozkladu a sebedestrukci, nebo v „lepším“ případě k „lágru nad kterým slunce nezapadá“ :-(

   6. Ještě uznejte, že lví podíl na rozkladu měly kolektivistické úchylky (socialismus nacionální a internacionální) a budeme spolu zajedno.
    Přesto bych nebyl tak skeptický. Doba průmyslového rozvoje 19. století není tak vzdálena a potenciál „euroamerické“ civilizace je vysoký…

   7. To co nazýváte úchylkami, michale, ten rozklad spíše oddálilo. Ostatně, sám jste to hezky vyjádřil svými slovy: „Problém je ten, že se “západní demokratický” svět na nějaký velký projekt zmohl jen v situaci, kdy stál proti východnímu bloku…“ a pokud se ještě nějakou dobu pojede po současné koleji, pak tam vidím ten potenciál spíše sebedestrukční. Zvláště pak jestliže „chcípající kobyla“ okolo sebe naposledy pořádně zakope. Možná že se Váš válkychtivý kamarád stihne na pár vteřin zaradovat a je dost pravděpodobné že střídat nás budou, v daleké budoucnosti, nějací nově vzniklí prvoci nebo ufoni:-(

   8. Těžko věštit budoucnost; a ještě těžší je přesvědčovat Vás o stabilitě laissez faire kapitalismu, dočkejme tedy času. Určitým indikátorem toho, jestli dojde k sebedestrukci, bude existence všeobecného volebního práva. Pokud zůstane zachováno, pak k sebedestrukci dojde, neregulovaná demokracie má v sobě zakódováno několik pozitivních zpětných vazeb, které ji zničí.
    Pokud bude omezeno na méně podstatné věci a z řízení ekonomiky vyhnáno, pak budu optimistou.

 5. Mno, co se šlechty týče, není to náhodou v téhle zemi už téměř 100 let nějaký anachronismus? To především.
  České elity se kromě toho historicky vyznačovaly v kritických chvílích projevy, které zřetelně daly najevo, že žádnými skutečnými elitami nejsou. Být pak šlechticem ducha, rozhodně není podmíněno příslušným rodokmenem, ale charakterem, vzděláním a všeobecně řečeno – lidským formátem. Nikoli majetkem a rodovými kořeny. Měl jsem tu čest potkat skutečně elitní jedince původem doslova z pastoušky (no, přeháním, z famílie nepříliš úspěšného malíře-natěrače), jimž jiní šlechtici ducha nezištně pomáhali rozvinout talent, který v nich uměli rozpoznat, i jedince, u nichž to bylo zcela obráceně, všemu sociálnímu kapitálu od předků navzdory – viz např. veleslavný Vít Bárta…
  Tak pěkný večer – nic proti elitám, ale opravdu to není nic dědičného.

  1. Tak ono je to daný i tim, jestli se budoucí elita vybírá z 5% populace nebo jestli se zformuje z 95% populace .. pravděpodobnost že se v tom najde opravdu elitní jedinec možná neni zrovna 19x vyšší, ale vyšší je určitě. Zajímavý je, že nikoho nenapadne trénovat fotbalisty jen z potomlků rodin nějakýho minulýho kopálisty, ale ve vládě a ekonomice jak by to tak mělo bejt ;-)
   A pak asi pude taky o to, kdo preferuje elity reálný a kdo jen formální.

   1. Však kdyby se míč a kopačky dědili a o velké peníze se smělo hrát jen s těmi zděděnými, hned by vznikly fotbalové dynastie a všichni ti Maradonové a Peleéové by se mohli jít klouzat.

  2. Anachronismus? To si myslíte vy, to si myslím já, ale ta fascinace „knížetem“ byla a je autentická. Lidé mají krátkou paměť, respektive je dost těžké po nich chtít, aby si pamatovali něco, co nezažili, takže šlechta jsou pro ně princové z pohádek a rytíře z fantasy příběhů.

   1. Však já vím, Tribune… A jistě jsme si oba všimli, že základním principem epidemické karlomanie byla masivní sugesce pohádkového či idylizačního paradigmatu a la B. Němcová v Babičce o hodném a moudrém šlechtici, paternalisticky bdícím nad dětinským lidem. Lokajský duch, pan Jiří Menzel, má u mne za to schovaných pár švihanců proutkem – teda jestli ho kdy osobně potkám… ;-)

   2. Ona je to spíše fascinace stabilitou. Knížeckost za to tolik nemůže.

 6. Konec slechtictvi s Prvi republikou ma podle meho hodne co do cineni s modernitou, potazmo industrializaci. RCS byla de fakto agrarni zeme s nekolika velkymi prumyslovymi komplexy a Masaryk se snazi ji vtisknout ducha zeme plosne industrializovane…to patri vezkrze k zakladum ceske modernity, na to jsme take (pravem) pysni.

  Slechticky resentiment je pak vyrazem nespokojenosti s charakterem moderni industriality a predevsim jejich predstavitelu (vola se predevsim po slechtictvi ducha, staci fajfka a uz je z vas nadclovek).

  „Vse trvale se meni v paru, vse posvatne se znesvecuje.“ (c) Karel Marx

  1. V obdivu ke slechtictvi je zaroven touha po vydobyti bezpracne renty (na polich a v lesich to roste uplne samo). Poddani sklidi, safar je vyplati a zbytek jde k vam do truhlice :o)

   Takze je to takova smeska nespokojenosti a planych nadeji :o)

   1. Ano, je to vyjádření touhy po životě bez otrocké práce, když to nejde tak žít v reálném osobním životě, tak to mít alespoň před očima jako jakousi naději, že tak žít lze :-).

   2. Jak vtipne poznamenava XY, ted uz nam chybi jenom ti obrozenci…plesnive Stare belidlo bychom meli a nejaka vevodkyne Zahanska by se take nasla… :o)

    Revoluce 1848 (1989) skoncila odvolanim ustavy 1851 (vyhlasenim amnestie 2013), Nemcova pise svoji Babicku v dobe vseobecne kocoviny 1855.

    „Čeští poslanci jednání říšské rady opustili v roce 1863 poté, co začali zjišťovat, že zde neprosadí své požadavky na federalizaci říše (politika tzv. pasivní rezistence).“
    http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=697

    Cesti poslanci zacali obstruovat jednani bruselskeho…ech, co to taram…videnskeho snemu a nasledne doslo k rakousko- uherskemu vyrovnani a nam zbyly oci jen pro plac… 8-)

    Tak nejak se to toci stale dokola .o)

    Ano, janiko, to jsou ty telenovely…

   3. Sakra, saxi, ty vaše paralely – měli by vás zavřít včas, nebezpečný člověče.
    No, krásný víkend v zámku i v podzámčí…;-)

 7. rozdělil bych šlechtictvo do dvou kategorií:
  1) bohatý šlechtic

  2) chudý šlechtic

  myslím, že lidé obdivující šlechtictvo, dávají přednost kategorii 1

Na komentář není právní nárok

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s