Jak na globální oteplování podle Bjørna Lomborga

Pokud je Dán Bjørn Lomborg považován za apoštola neomezených zdrojů, nikdy nekončícího růstu a popírače globálního oteplování, tak je mu buď křivděno, nebo se napravil (spíše ale to první). Je to sice skeptik a dívá se na opatření jako je Kjótský protokol nebo dotace obnovitelných zdrojů velmi kritickým pohledem, ale to, co říká, má hlavu a patu a byla by chyba brát ho na lehkou váhu:

Aby bylo jasno: považuji globální oteplování za skutečný proces a nepochybuji, že je z převážné části způsobeno člověkem. Problém je jinde: bojujeme s ním způsobem, který přináší velmi výrazná – a velmi předvídatelná – selhání.

Zhruba řečeno, náklady na snížení emisí CO2, jak explicitní, tak implicitní (například v podobě vyšších cen elektřiny pro domácnosti, či problémech s přetížením sítí) jsou nepřiměřeně vysoké v porovnání s tím, jak malou část produkce CO2 ovlivní.

Jediným způsobem, jak se vydat směrem k dlouhodobému snížení emisí, není nic jiného, než výrazné zlevnění zelené energie. Stačí použít selský rozum. Jestliže bude stát zelená energie méně, než energie z fosilních paliv, přejdou na ní všichni. Včetně Číny a Indie. To samozřejmě vyžaduje přelomové změny v ekologických technologiích a mnohem více inovací. (…) Nejlepší dlouhodobá strategie je výrazně zvýšit investice do ekologického výzkumu a vývoje. Navrhli je celosvětově zvýšit 10x (…) přičemž z České republiky by šlo 8,5 mld. Zdá se to hodně, ale srovnejme to s náklady na klimatickou politiku EU, které pro ČR činí 34 mld. ročně.

Jen podotýkám pro ty, kdo by za tím chtěli hledat volání po deregulaci a liberalizaci, že podstatou není méně regulace, ale lepší regulace. Nejde o to neregulovat vůbec, jde o to regulovat na správném místě, mimo jiné neregulovat přítomnost, ale regulovat budoucnost. Žádná rezignace a podřízení se trhu, ale naopak velmi aktivní přístup. Svým způsobem velmi levicové nemyslíte?

(in Špatný obchod s teplým vzduchem, Lidové noviny 20.4.2013)

88 komentářů: „Jak na globální oteplování podle Bjørna Lomborga

 1. No, tady může být záhy řevu, když se Lomborg našel co klausozrádce.
  V každém případě přeji krásný víked!

 2. Cca mezi 10. a 14 . stoletím ještě byly v provozu kamenné osady na Labradorském poloostrově, Newfoundlandu a v Gronsku . rostly tam dokonce i menší lesy. Ale NEBYLO globální oteplení (jelikož jak píšete, je přeci způsobeno člověkem a jeho činností a produkcí CO2 a v těch dobách byl na Zemi lidí pouhý zlomek). A přesto se dalo sklízet na zmíněných lokalitách obilí a pěstovat hospodářská zvřata . Pak ve 14. století nastalo NĚCO (asi tedy ochlazení) (ale opět nezpůspobeno člověkem a jeho činností, nebylo prostě tolik lidí k mání) a je to, co máme nyní. A najednou, ačkoliv se ve zmíněných lokalitách žádné lesy nevyskytují , ani obilí pěstovat nejde, ani hospodářská zvířata ne, tak mám kupodivu oteplení. Tak již tohle musí být naprostý rozporuplný nesmysl .

  Zmíněná sídla jsou historický fakt, potřebná , TEHDY , teplota též .

  Takže to bude asi jinak .

  Zcela určitě má daleko větší vliv na oteplení třeba vulkanická činnost , když již tak .

  Ale můžete onu dobu třeba nazvat náhradně lokální oteplení , a kde a jak bylo jako zařízeno ?
  Takže pokud ne lidmi, tak tedy asi přírodní činností a podobně i dnes .
  A kdybyste náhodou toužil, aby nebyl CO2, tak vězte, že nebudete mít ani rostliny, jedno bez druhého totiž nejde .
  Daleko horší by bylo globální ochlazení, teplo nevadí .
  Ale to teplology přeci nezajímá, Mají svou teorii, které se musí každý podřídit, ikdyby nebyla. Kdepak jsem to již slyšel.

 3. Já si vykládám Lomborga jinak:

  Zrušte všechny dotace a regulace, protože přinášejí víc škody než užitku. Když budou ekologičtější zdroje levnější, tak si k nim najde volná ruka trhu cestu sama.

  Velmi liberální a pravicové, nemyslíte?

  Ale vysvětlujte tohle levicovým poslancům, kteří si schválili dotace na svoje solární elektrárny. Chcete mít peníze na investice do výzkumu zelených technologií? Pak nevolte levici.

  1. Trh nikdy nebude sám od sebe investovat do opravdu zajímavého prvotního výzkumu. Pro trh se vyplatí vydřít z fosilních paliv peníze nehledě na tom co to pustí do vzduchu.
   Investice do prvotního výzkumu a do vývoje _všeobecně prospěšných_ technologií (a tedy nemonetizovatelných) se dá čekat jen zleva.

   1. Všeobecně prospěšné technologie jsou všude velmi žádané, proto jsou tak snado monetizovatelné.

    A co se týče investic do primárního výzkumu, porovnejte, kolik peněz se do primárního výzkumu investuje v USA a kolik v ostatních „levicových“ státech. Zjistáte, že skutečnost je v příkrém rozporu s vaší hypotézou.

    1. Porovnal jsem si to a nic zajímavého mi nevyšlo. Možná máte jiná čísla. Dejte ty vaše údaje, kolik se investuje v této věci v USA a té jakési zvláštní mlhavé množině na druhé straně.

     1. Ještě lepším ukazatelem než objem investovaných prostředků (který bývá investován velmi nerozvážně, pokud je investován státem) je celkové množství nových objevů, tedy podaných patentů. Zde na plné čáře vedou USA a Japonsko.

     2. Takže vaše tvrzení o primárním výzkumu byl ničím nepodložený nesmysl? Prosím fakta a čísla.

     3. Fakta jsem vám dodal. Označil jste je za nesmysl.

      Čísla máte například tady:
      http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tsc00033

      Je z nich jednoznačně vidět, že čím více kapitalismu, čím více soukromých peněz, tím více výzkumu, a tím pádem i více vynálezů a patentových přihlášek.

      Co myslíte, která země na světě vede v objevech nových léčebných molekul, které jsou výsledkem primárního výzkumu? Zase ty proklínané Spojené státy…

     4. Kolik peněz investuje do primárního výzkumu USA a kolik v ostatních levicových státech? Na patenty se vás neptám. Stačí napsat, „nevím, plácl jsem hloupost a snažím se odvést teď hovor jinam.“

     5. Já se vám snažím celou dobu marně vysvětlit, že celková suma investovaných prostředků je irelevantní. I kdybyste lil stovky miliard do základního výzkumu a neměl z toho žádný výsledek, tak je vaše snaha zbytečná. Jediný relevantní ukazatel je počet objevů, tedy počet patentů, který je roven množství investovaných prostředků krát účelnost investic. Chcete snad říct, že ta účelnost investic je zbytečný údaj? Že nezáleží na výsledcích, ale pouze na množství utracených peněz? Fakta jsou jednoznačná. Výsledky výzkumu mají nejlepší kapitalistické státy. Odvádění diskuze kamkoliv jinam je zbytečné.

     6. Vy se celou dobu snažíte odvést hovor jinam od svého nepravdivého tvrzení, které jsem si ověřil. A nevíte jak dál.

     7. Které tvrzení máte na mysli? Ale hlavně – proč rovnou nedáte na stůl čísla tak jako já, když je máte?

     8. Pokud umíte česky, víte na jaká čísla z jakého tvrzení jsem se ptal.

     9. Troi tu psal, že „investice do prvotního výzkumu … se dá čekat jen zleva“ a já jsem na to tvrdil (a svými čísly dokázal), že to není pravda. Máte ještě jiný problém?

     10. Doložte čísla INVESTIC do primárního výzkumu. Ty jste nikde nedoložil, i když jste o nich mluvil. Mně nezajímá patent na obdélnou krabičku jako mobil. INVESTICE
      znáte význam toho slova? Jestli ne, tak proč jste ho používal? Jen hlupák bude mluvit o INVESTICÍCH a pak říkat, že patenty jsou to samé co INVESTICE.
      Nevěřím tomu, že byste doložil své tvrzení ohledně INVESTIC. Ale zítra se podívám na vaše další vykrucování. Místo čísel ohledně oněch VAŠICH INVESTIC.

     11. Já jsem čísla uvedl. Vy ani jedno. Jen samé vykrucování a nadutá tvrzení. Fakta žádná.

      Čísla z materiálů vlády: Ze 100 korun vložených do Akademie věd se vrací 12,15 koruny, z toho osm korun přináší projekty pana profesora Holého. Do výzkumu vysokých škol, na stokorunu, návratnost rovněž 12,15 koruny, aplikovaný výzkum v soukromých podnicích: ze 100 korun vložených 250 zpátky. O investicích lze tedy mluvit pouze v případě výzkumu financovaného soukromým sektorem.

      Další data máte zde:
      http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1324_cs.htm

      Nabo pak zde, zejména strana 7 je pro vás zajímavá:

      Click to access podklady_ces.pdf

      Pokud chcete dále vést debatu, odpovězte ne mé otázky. Jinak debata ztrácí smysl.

     12. Se smutkem zjišťuji, že jsem se nepletl. Stále nejste schopen doložit své původní tvrzení. Ono vlepit odkaz, který není k věci, nemá smysl. Ve svém tvrzení jste nemluvil o investicích největších firem do inovací. Proč na to dáváte odkaz? Ve svém prvním tvrzení jste nemluvil o podílech institucionálních sektorů na výzkum, tudíž zase nemá nejmenší smysl dávat na to odkaz. Je to jako s těmi patenty, řekl jste hloupost a hledáte cokoliv, co je nějak spřízněné s výzkumem, jen abyste se z té hlouposti vykroutil. Je to velmi smutné.
      Debata s vámi zatím vůbec není možná, protože debatovat se nedá s někým, kdo si vědomě vymýšlí. Debata s vámi bude možná až ve chvíli, kdy buď doložíte své tvrzení nebo se omluvíte za nepřesnost či spíše vědomou nepravdu. Takže pokud chcete debatovat, víte co máte dělat. Pokud nechcete debatovat, dále odvádějte hovor jinam.

     13. Pořád se vám to plete. Původní tvrzení tu vyslovil Troi. Já jsem prohlásil, že toto tvrzení není pravdivé a doložil jsem je čísly. Jednoduše není pravda, že investice do primárního výzkumu a do všeobecně prospěšných technologií lze čekat pouze zleva. Pokud chce důkazy původního tvrzení, obraťte se laskavě na Troi. Sám máte jen velká ústa, ale ani jedno číslo jste zde nebyl schopen uvést. Pokud chcete dál diskutovat, uveďte svá čísla. Vaše soukromé názory nikoho nezajímají.

     14. Vždycky jsem si myslel, že levičáci umějí dělat jen velkohubé výkřiky, ale když přijde čas, svá slova dokázat, tak dělají, jako že nikdo nic neřekl. Se smutkem vidím, že jsem se nepletl.

     15. Neoslovil jsem Troi, ale vás a zeptal se na vaše tvrzení. Tak se zbaběle nevymlouvejte na jiné. Prostě přiznejte, že pro svá slova, na která jsem se ptal, žádné argumenty nemáte. Kdybyste je měl, tak mi třikrát nevnucujete úplně jiná čísla. Teď mi můžete přidat nějaký odkaz na dojivost krav (to bude vůči mé otázce podobně relevantní, jako vše, co jste sem dal), jen protože nemáte odvahu se omluvit.
      A nebo možná už jste zapomněl na jaké vaše tvrzení jsem se ptal? Mám vám zopakovat otázku. To víte, opakování matka moudrosti.

     16. Na výmluvy a mlžení je už teď pozdě. Pokud chcete, aby ostatní odpovídali na vaše otázky, musíte být sám ochoten odpovídat na jejich otázky. Vy jste přitom do diskuse přinesl jen samá velkohubá vyjádření a osobní útoky. Sám jste na žádnou otázku neodpověděl, žádné číslo jste sám nedodal. Mam vám všechny otázky, které jste neslusně ignoroval, zopakovat? Prostě typický levičák.

      Původní tvrzení Troi jsem zde vyvrátil údaji z několika zdrojů. Vy jen plkáte…

     17. Pokud chcete dál diskutovat, vyhněte se svým subjektivním názorům a ocitujte v uvozovkách můj výrok, se kterým nesouhlasíte, a doplňte jej čísly, která jste podle svých slov našel, jež můj výrok vyvrátí.

      Nicméně oba dva víme, že kdybyste nelhal a taková čísla měl, tak je tu již vidíme, že…

     18. Pavle, naprosto mně nezajímá vaše rozkazování. Máte móresy hulváta. Už na začátku jsem se vás na něco zeptal a vy jste stále neodpověděl. Neexistuje tudíž jediný důvod, abych vám odpovídal na cokoliv, když vy nejste schopen od začátku doložit své tvrzení. Nic vám znova dávat nebudu, má otázka je stále stejná od začátku. Odpovíte na ni nebo ne?

      Che, ale mne zajímají ty jeho data o primárním výzkumu. Tak co mám dělat, odčárkovat ho jako lháře a ignorovat?

     19. Vážený Terele, v celé vědě platí, že výroky se nedokazují, ale vyvracejí. Vy jste zde tvrdil, že dokážete vyvrátit nějaký můj výrok. Ale kromě nekonečných traktátů na téma, jak se mýlím, jste žádný důkaz, který by vyvrátil kterýkoliv z mých výroků, nebyl schopen doložit. To je typické jednání trolla. Nicméně na rozdíl od trolla vy nejste ani schopen ocitovat můj výrok, se kterým nesouhlasíte.

      Na vaši otázku rád odpovím, jakmile budu vědět, že mluvím ke slušnému člověku, který je ochotný odpovědět na otázky mé.

     20. Na začátku jste neustále tvrdil, jak mi něco dokládáte a zahlcoval mne irelevantními odkazy. Když jsem vám dokázal, že nic z toho co jste uvedl nijak neodpovídá na mou původní otázku, tak jste otočil a nyní mne jen napadáte ad hominem.

     21. Mé odkazy nesloužily k odpovědi na vaši otázku, ale k vyvrácení původního tvrzení Troi, o kterém tu celou dobu mluvím, že všeobecně prospěšný výzkum je financován pouze zleva. Proto se stále domníváte, že mé odkazy neodpovídají na nějaké vaše otázky.

      Tak abychom se někam posunuli – jste schopen ocitovat můj výrok, se kterým nesouhlasíte, a dodat důkazy, o kterých jste psal, že je máte, a které dokazují jeho nepravdivost, nebo toho schopen nejste a chcete se již jen přít o to, kdo komu co nedokázal?

      Psal jste, že máte důkazy, které vyvracejí nějaké mé tvrzení. Ptám se:
      1. Jaké tvrzení máte na mysli?
      2. Kde ty důkazy jsou?

     22. Proč si vymýšlíte? Tvrdil jste, že jste k mé otázce dodal fakta. Že pro svou otázku najdu něco na stránce sedm a tak dále a tak podobně. Nyní jste otočil o sto osmdesát stupňů a mluvíte, že jste pouze mluvili o Troi. Proč jste oslovoval teda mne a reagoval na mé příspěvky, které se od začátku ptají pouze na primární výzkum, když jste jako prý na mne nereagoval?
      Tvrdíte tedy, že jste mi odepisoval irelevantní nesmysly, které neměly od začátku nic společného s tím, na co jsem se ptal. Tak proč jste měl jakoukoliv potřebu psát o koze, když já se od začátku ptám jen na vůz?

     23. hmm nějak to spolklo podpis, samozřejmě to výše jsem psal já.

     24. Jak vám mohu dodat důkazy svého tvrzení, když vy ani po 4 dnech(!) nejste schopen ocitovat můj výrok, na který se ptáte?

      A to ani nemluvím o tom, že jste sám tvrdil, že máte nějaký důkaz, který nějaké mé tvrzení vyvrací, ale ani po 4 dnech jste nebyl schopen jediné číslo uvést. Nemůžete čekat, že ostatní budou dokládat pravdivost svých výroků, když sám nejste ochotný doložit důkazy svých výroků, o kterých tvrdíte, že je máte. Oni ostatní lidé tu nejsou na světě jen od toho, aby plnili všechna vaše přání. To je taková tradiční levicová představa, která se však míjí s realitou.

      Takže znovu:
      1. Jaké mé tvrzení máte na mysli?
      2. Kde jsou ty důkazy, které jej vyvracejí?

     25. Je zajímavé, že nyní najednou nic nevíte a nic netušíte, i když jste na začátku mi odpovídal a tvrdil, že je to reakci na můj dotaz. Proč jste mi odpovídal a podstrkával nějaké odkazy, když najednou říkáte, že vůbec nevíte o čem jsem mluvil? Mluvil jste sám se sebou? Jiná možnost není a nebo jste během čtyř dní zapomněl na své chování. Přitom já od začátku se ptám na jedno a to samé, co jste ještě před nedávnem věděl.

     26. Tvrdil jste, že jste mi dodal fakta (nebyla to pravda jak jsem dokázal, ale to je vedlejší). Ty jste mi buď mohl dodávat k mému dotazu a nebo vaše tvrzení, že jste mi dodal fakta byl naprostý blábol, pokud je pravda, že jste netušil, na co se ptám. Pokud jste netušil na co se ptám, jak nyní zbaběle opakujete, když nevíte kudy kam, tak jste mi žádná fakta dodat nemohl.

     27. Zřejmě došlo k nedorozumění. Jak tedy zní váš dotaz?

     28. A pokud ani po 5 dnech nebudete schopen odpovědět na jedinou mou otázku nebo ani dokonce jen ocitovat můj výrok, se kterým nesouhlasíte (což si nelze vyložit jinak, než se souhlasíte se vším, co jsem zde napsal), shodneme se alespoň na tom, že to, co tu napsal Troi, tedy že „Investice do prvotního výzkumu a do vývoje _všeobecně prospěšných_ technologií se dá čekat jen zleva“ je do nebe volající nesmysl, jak jsem dokázal z mnoha nezávislých zdrojů?

     29. Je fascinující, jak nejdříve mi x hodin (dnů) podstrkáváte odkazy, říkáte že to co jste tvrdil původně není tak podstatné a výtečně víte na co jsem se ptal a najednou jste dostal záhadnou ztrátu paměti. Takové stavy vás přepadají často? Činí vám velké potíže se podívat na začátek vlákna, kde jsem vás oslovil. Ne nikoho jiného, vaše odvádění hovoru mne nezajímá a jiné lidi komentovat nebudu. Rozumíte česky, že jsem se ptal vás? Nebo znalost naší mateřštiny vám také záhadně zmizela?

     30. Nečekejte, že ostatní budou odpovídat na vaše otázky, pokud vy sám nejste ochoten odpovědět na otázky jejich.

     31. Dokud neodpovíte na mou základní otázku – proč jste nedodal důkazy, o kterých jste tvrdil, že vyvracejí některý z mých výroků – nemá smysl pokračovat v diskuzi.

     32. A kvokaj a kvokaj a kvokaj – začíná to tu připomínat lavku.

     33. Neexistuje jediný důvod vám odpovídat na otázku, když od začátku jste vy odmítal odpovědět na to, na co jsem se zeptal a nyní dokonce si hrajete na to, že vůbec netušíte na co jsem se ptal. I když jste se celou dobu se mnou bavil. Přiznáváte, že ignorujete od začátku druhou stranu a její otázky, tudíž jaký by měl být důvod, aby druhá strana vám na něco odpovídala.

     34. Jinak jak mne můžete žádat o cokoliv, když tvrdíte, že netušíte o čem jsem mluvil? A jestli tušíte, tak víte dobře, že jsem vás o něco požádal jako první a víte i o co. A že na to zde stále čekám.

     35. Tak vidím, že diskuzi můžeme uzavřít. Vy nejste ochoten odpovědět na žádnou z mých otázek, přestože já jsem vám na spoustu vašich otázek odpověděl. Dále nejste schopen doložit jediný důkaz, o kterém jste tvrdil, že jej máte, který vyvrací některý z mých výroků, a dokonce ani nejste schopen ocitovat jakýkoliv z mých výroků, se kterými byste nesouhlasil.

      Za takové situace nemám, co bych k tomu dodal.

     36. Zajímavé je, jak máte problémy se čtením. Já vám nebudu odpovídat na cokoliv, když vy jste mi neodpověděl na můj dotaz. A já se zeptal zde jako první. Což jste ještě donedávna věděl i když nyní tvrdíte, že netušíte o čem jsem mluvil a že jste si povídal jen sám se sebou. Tudíž jste mi nemohl položit ani žádné otázky, protože pokud jste se bavil se mnou, tak byste se mi musel snažit odpovědět na otázku mou. A nyní tvrdíte, že netušíte na co jsem se ptal. Je to dilema a celé vychází z toho, že jsem vám dokázal, že všechny vaše odkazy byly irelevantní. A další už nemáte.

     37. Na vaše otázky nemám potřebu odpovídat. Pokud tedy nemáte žádný z mých výroků, se kterými byste nesouhlasil, vypadá to, že se nakonec shodneme, a diskuzi je tak možné ukončit.

     38. Najednou nemáte potřebu odpovídat, a hledáte cestu, jak utéct, když jsem vám dokázal, že jste si na začátku, kdy jste měl potřebu mi odpovídat, ale pořád nesmyslně, vymýšlel. Jsem rád, že jsme se na tom shodli.

     39. Je to možné, jen pořád nemůžu najít ten můj výrok, kdy jsem si podle vás vymýšlel, ani ten váš příspěvek, kdy jste to dokázal.

      Nicméně já na rozdíl od vás nežiju ve světě, kde se věcí dějí jen tehdy, když je vyslovím.

      A jak tvrdím od začátku – nemám potřebu odpovídat lidem, kteří nejsou ochotní odpovídat na otázky mé. Pro vás možná překvapivé, že ostatní odmítají skákat tak, jak vy pískáte. Ale smiřte se s tím, realita je krutá.

     40. Velmi mě těší, že se shodneme i na tom, že nyní jste tak zoufalý, jak z toho prvního nesmyslu vybruslit, že jste zapomněl, co jste se mi na začátku snažil dokazovat a vysvětlovat. A když jsem vám dokázal, že je to nesmysl, tak vás přepadla obrovská ztráta paměti. Je to vaše skvělé shrnutí diskuse.

     41. Jaký nesmysl máte na mysli? A kdy jste jej dokázal? Pořád stejné otázky, na které ani po týdnu nedokážete odpovědět. Smutné.

      Nicméně nechám vám vaše představy, že jste někomu něco vyvrátil a zopakuji holá fakta:

      Troi tu psal, že investice do všeobecně prospěšných technologií se dá čekat jen zleva. Já jsem svými odkazy dokázal, že je to nesmysl.

      Vy jste do diskuse nepřinesl jediný důkaz, jediné číslo, jen svou představu, že jste někomu něco dokázal. To po týdnu diskuse není mnoho.

      Ale abychom se někam pohnuli. Shodneme se na základní otázce tohoto vlákna, že Troi ve svém výroku neměl pravdu?

     42. A je dobré, že se také shodujeme na tom, že neumíte moc česky a paměť vám neslouží. Není žádný problém se podívat na začátek vlákna, kde jste mi se snažil (vždy mylně) odpovídat na otázku, než jsem vám pokaždé dokázal, že vaše odkazy (o kterých nyní tvrdíte, že jste mluvil sám se sebou) jsou irelevantní a neodpovídají na můj dotaz. Pak vás ale přepadla náhlá ztráta paměti a od té doby nevíte, co jste dělal a o čem jsme se bavili. To je v pořádku, hlavně, že se shodneme, že jste na začátku napsal nesmysl a netušíte jak z toho ven.

     43. Dobrá tedy. Nechám vás si myslet, že jste někomu něco dokázal (aniž byste uvedl jediné číslo), byť si ani po týdnu nemůžete vzpomenout na to, co to bylo.

      Vaše první otázka z tohoto vlákna zní:
      „Takže vaše tvrzení o primárním výzkumu byl ničím nepodložený nesmysl?“

      Mé tvrzení o primárním výzkumu přitom znělo:
      „A co se týče investic do primárního výzkumu, porovnejte, kolik peněz se do primárního výzkumu investuje v USA a kolik v ostatních “levicových” státech. Zjistíte, že skutečnost je v příkrém rozporu s vaší hypotézou.“

      Tedy můj výrok lze (pro ty, co to nechápu) vysvětlit tak, že každý, kdo si porovná, kolik peněz se investuje do primárního výzkumu v USA a v ostatních státech, zjistí, že výrok Troi je v rozporu se skutečností. Tedy já jsem nepsal o tom, že vím, kolik peněz se investuje do primárního výzkumu v USA, jak se mi snažíte podsunout. To jste psal vy, že ty údaje máte, ale dosud jste je nedoložil. Já jsem psal, že jsem přesvědčen, že každý, kdo si tato čísla zjistí, dojde k neomylnému závěru, že výrok „Investice do prvotního výzkumu a do vývoje _všeobecně prospěšných_ technologií (a tedy nemonetizovatelných) se dá čekat jen zleva“ je neperavdivý.

      A nakonec jsem z několika nezávislých zdrojů dokázal, že investice do všeobecně prospěšných technologií je možné čekat právě zejména zprava. Tedy výrok Troi je jednoznačně nepravdivý. To je všechno, o čem se tu již týden bavíme.

      Vy žijete ve snu, kdy jste mi něco vyvrátil, ale sám nejste schopen ocitovat co, ani dodat jediný údaj, který by některý z mých výroků vyvracel. Ale možná když to zopakujete ještě stokrát, tak se to stane pravdou…

     44. Jsem velmi rád, že jste si po týdnu vzpomněl na co jsem se zeptal. Ale že vám to trvalo. A teď se můžeme vrátit zpátky k meritu věci. Vynecháme nyní vaše překrucování toho co jste tvrdil a budeme chtít pouze tvrdá fakta. Jak můžete tvrdit, co zjistíme, když nemáte žádné údaje o investicích do primárního výzkumu? Jak můžete porovnávat něco, co neznáte.

      Vaše věta zněla – porovnejte si číslo které neznám s číslem které neznám a zjistíte že to první je větší. Což je čistý nesmysl. Matematicky, češtinářsky i logicky. Ale je dobré, že jste to konečně přiznal.

     45. Psal jsm svůj názor. Nyní je důkazní břemeno na vás, abyste jej vyvrátil. Ale vy jste evidentně ztratil své důkazy, o kterých jste psal, že je máte. Škoda. :)

      Původní výrok Troi psal jednak o prvotním výzkumu a jednak o všeobecně prospěšných technologiích. Tu část o všeobecně prospěšných technologiích vyvrací mé důkazy. Tudíž výrok Troi je vyvrácen. Na základě počtu patentů, které jsem také doložil, lze soudit, že pravdivá nebyla ani část o prvotním výzkumu. Proto jsem psal, že si myslím, ze každý, kdo si tato čísla zjistí, dojde k závěru, že i zde se Troi mýlí.

      Nicméně místo toho, abyste vy dodal nějaké údaje, které tak úzkostlivě tajíte, dokolečka opakujete, že jste někomu něco dokázal, aniž byste byl schopen ocitovat co.

      Tedy pokud chcete vyvrátit mě přesvědčení, že každý, kdo si najde přesná čísla o primárních investicích, tak zjistí, že Troi ani v tomto neměl pravdu, tak vám nezbyde nic jiného, než ta svá čísla dat na stůl.

      Dokud tak neučiníte, tak můj výrok nevyvrátíte.

     46. A co se týče toho mého výroku, tak matematicky se jedná o implikaci. Ta zůstává pravdivá, i když prvotní podmínka není splněna. Tedy logicky jedinou možností, kterou máte, jak můj výrok vyvrátit, je prvotní podmínku splnit (tedy dodat své údaje) a ukázat, že vedou k jinému závěru.

      Tak se dokazuje neplatnost implikace. Né neustálým opakováním, já mám důkazy, které váš výrok vyvrací. Za to bych vás od zkoušky vyhodil. :)

     47. To je stejná pitomost jako dokázat NEEXISTENCI draků…

      I vy šibale jeden učitelskej :(

     48. Ale kdeže. Implikace je dána jednoznažným předpisem, viz:
      http://cs.wikipedia.org/wiki/Implikace

      Tedy pokud chcete dokázat nepravdivost implikace, musíte dokázat, že negace výroku je pravdivá. Implikaci A=>B lze také zapsat jako disjunkci: (non A) nebo B. Z toho vyplývá, že negace je konjunkce: A a zároveň (non B). Tedy k vyvrácení mého výroku je třeba splnit podmínku A a ukázat, že v takovém případě neplatí B. Zjistit si čísla o investicích do primárního výzkumu v USA možné je, na rozdíl od dokázání neexistence draků. Vždyť Terel sám dokonce psal, že ta čísla má. Nyní stačí jediné – ta čísla sem vložit a tím dokázat, že jsem se mýlil. Vždyť je to tak snadné!

      Ale pokud někdo i po týdnu ta čísla, která si zjistil, úzkostlivě tají a nezveřejní je, nepřímo tím dokazuje, že jsem měl pravdu. Lepší důkaz pro potvrzení pravdivosti mé hypotézy jsem si snad ani nemohl přát.

     49. Tak implikace, hypotéza, teorie nebo praxe ? :) nějak se motáte…

     50. Jsem velmi potěšen Pavle, že jsme se společně po dlouhé době dobrali k tomu, že vaše tvrzení na začátku byl nesmysl. Nic o investicích do primárního výzkumu nevíte a to jsem od začátku podezíral. Jen mne zaráží, že jste musel mít tu až týdenní ztrátu paměti. Stálo vám za to se před všemi ztrapňovat a tvrdit, jak nevíte na co jsem se ptal? Takhle jste se přede všemi přiznal, že jste vyvodil závěr z údajů, kterými vůbec nedisponujete. To není názor, to logický, češtinářský a matematický nesmysl a jsem rád, že jsme se na tom všichni shodli. Teď vám zabere další týden, než přestanete kličkovat a nebo to bude delší?

     51. Jinak nikde ve vašem tvrzení Pavle nejsou slova „domnívám se“ či „podle mého názoru“
      Je tam
      Neznám číslo A ani neznám číslo B proto výsledek je bramborák. A pak mne zahrnujete odkazy o sedmikrásce a anorganické chemii. Přinejmenším ve vztahu k vašemu původnímu tvrzení. To jste postavil jako protiargument vůči hypotéze. Vaše tvrzení opírající se o jakási fakta, která nám stále tajíte mělo jasně vyvrátit cosi.

     52. A ještě jedna prosba, nepoužívejte slova, jejichž význam neznáte. Váš původní výrok s implikací nemá vůbec nic společného. Implikace vyvrací hypotézu, dobré…

     53. Brumla: Nějak se v tom ztrácíte. Ale budiž. Můj výrok nemohl být praxí, neboť byl podmíněn tím, že si čtenář zjistí (v budoucnu) nějké údaje. Jednalo se tedy logicky o hypotézu, z pohledu výrokové logiky šlo o implikaci.

     54. Milý Terele, všiml jste si, že můj výrok nebyl vůbec určen vám? Všiml jste si, že jediný z nás dvou, kdo tu psal, že zná nějaké údade, jste byl vy? Ale hlavně, všiml jste, že na rozíl od mě vy jste žádné údaje za celých 14 dní nedodal, čímž jen s každým svým příspěvkem dokazujete, že jsem se nemýlil?

      Mé tvrzení mělo vyvrátit původní výrok Troi, že investice do všeobecně prospěšných technologí je možné čekat pouze zleva. Toto tvrzení jsem svými důkazy vyvrátil. Proto nemám potřebu dodávat další data o primárním výzkumu. Jsem však přesvědčen, že ti, kdo je mají (ke kterým jste se tu jako jediný přihlásil vy), dojdou k závěru, že i zprava je možno čekat investice do primárního výzkumu. A protože své údaje tak úzkostlivě tajíte, nepřímo tím jen dokazujete, že jsem měl pravdu.

      Můj výrok z pohledu matematidké logiky samozřejmě implikací byl. Tady máte krásné vysvětle, co je to impikace:

      Click to access 1403_Implikace_a_ekvivalence.pdf

      Zde vidíte, že implikace je pravdivá, i když není splněna podmínka A, tedy i když si nikdo nezjistí množství investic do primárního výzkumu v USA. A naopak, abyste dokázal nepravdivost implikace, musíte si ty informace zjistit a ukázat, že výrok B není pravdivý. Nicméně pokud napíšete „Ty údaje jsem si zjistil a není to pravda“, tak se vám mohu leda tak vysmát.

      Takže hlavní otázka, které se bojíte jako čert kříže, je:
      Když jste si ty informace zjistil, proč je chcete po mně a proč je i po dvou týdnech tajíte?

     55. Že si z každého příspěvku vyberete jenom to co se vám zrovna hodí k obhajobě své vlastní pomýlenosti :)
      Ostatní fakta samozřejmě zcela vesele ignorujete…

     56. Předpokládám, že to nebylo na mě. Já se totiž držím právě výhradně faktů. Bohužel však mé otázky na ostatní zůstávají vždy bez odpovědi.

      Ale aby si nikdo nemohl myslet, že se nedržím faktů, pojďme si je raději zopakovat. Troi zde napsal:
      „Investice do prvotního výzkumu a do vývoje _všeobecně prospěšných_ technologií (a tedy nemonetizovatelných) se dá čekat jen zleva.“

      Na to jsem já odpověděl, že to není pravda, o čemž se může přesvědčit každý, kdo si zjistí konkrétní údaje.

      Na to odpověděl Terel, že si ty údaje opravdu zjistil a že ty jeho údaje vyvracejí můj výrok. To jsou fakta, potud nemůže být sporu.

      Nicméně si Terel až pozdě uvědomil, že pokud chce vyvrátit můj výrok, musí dokázat, že výrok Troi je pravdivý, tedy že „zprava nelze čekat investice do prvotního výzkumu a do vývoje _všeobecně prospěšných_ technologií“.

      Já jsem mu na statistikách ukázal, že USA a zejména soukromé firmy jsou ti, kdo podává nejvíce patentů a to i v oblasti primárního výzkumu.

      Takže nyní je důkazní břemeno na Terelovi, který musí ukázat čísla, která má, aby dokázal, že všichni tito výzkumnící pracují zadarmo. Jedině tak ukáže, že měl Troi pravdu a já jsem se mýlil.

      Už chápete, proč Terel ta svá čísla tak úzkostlivě tají a kroutí se jak had na pekáči? :-)

     57. Je super, že jsme se konečně Pavle shodli, že šlo o vaše tvrzení. Sice jste se stále před tím vykrucoval, pak jste dokonce na čas zapomněl, že jsem se na vaše tvrzení ptal, ale nyní se vám paměť zlepšila. Přitom během týdne jste stále neboze opakoval, že netušíte o jaké tvrzení přece šlo. Nu což, hlavně že už je vám lépe a sám víte, že jste uvedl tvrzení a já se na něj tázal.

      No a co je divného na tom, že jsem se otázal, jestli pro své tvrzení máte důkazy? A jak jsme se nyní shodli, žádné důkazy jste pro své tvrzení neměl. Sice se snažíte odvést téma hovoru, ale fakta hovoří jasně. A u vás nešlo o implikaci (neznáte význam tohoto slova) a navíc implikací byste nevyvrátil hypotézu, ale to už vám vysvětlí ve škole.

     58. Brumlo, Pavlovi je jasné, že se zamotal do svého prvního nesmyslného tvrzení a vypadá to, že nemá odvahu prostě přiznat, že šlo o nesmysl. Proto můžeme nyní pozorovat jeho zoufalé snahy odvést pozornost a případně vytvořit subtémata. Mně stačí, když doloží data ohledně primárního výzkumu (není možné se odvolávat na porovnávání něčeho co sami neznáme, protože když to neznáme, nemůžeme říci nic o výsledku) a nebo se přizná, že si to vymyslel. A klidně tu s ním budu pár dalších týdnů či měsíců. Protože pochopil, že se pletl a nikdo mu na to neskočí, tak se bude snažit svůj nesmysl (či přímo nepravdu) zahrát a zahlušit tím, že bude vypisovat čím dál tím delší irelevantní příspěvky, ale já se budu držet merita věci.

     59. Buď jste můj příspěvek nečetl, nebo jste jej nepochopil. Nemohu mít důkazy pro své tvrzení, neboť to je jako chtít po někom důkazy, že neexistují draci, jak psal trefně Brumla. Můj výrok můžete pouze vyvrátit svými čísly, které máte. I dnes jste svými příspěvky bez jediného čísla dokázal, že mé tvrzení bylo pravdivé. Lepší důkaz pro pravdivost mého tvrzení ani neexistuje.

      Takže nyní je na vás, abyste dokázal, že výzkumníci v USA pracují zadarmo, že je nikdo nefinancuje. Zdravý rozum říká, že tomu tak není a že jsem se tedy nemýlil, když jsem tvrdil, že není pravda, že investice do primárního výzkumu lze čekat pouze zleva.

      Ale když vaše čísla dokazují opak, tak se přestaňte vykrucovat a čísla sem dejte. Pořád se vám nějak nechce, že? :-))

      Implikace je pojem z výrokové logiky, který jsem použil ve svém výroku, o kterém je řeč. To vy jste zatáhl do diskuze matematiku. Že tomu nerozumíte, je už jiná věc. Ale nesnažte se mě prosím poučovat, co je implikace a co není. Nebo si to alespoň nastudujte. Materiály ke studiu jste ode mě dostal.

     60. Vidím Terele, že vy jste skutečně dosud ani po tolika dnech nepochopil, o čem je tu řeč. Tady nejde o nějaké porovnání investic zleva a zprava. Tady opravdu výše investic nehraje žádnou roli pro to, aby můj výrok byl pravdivý nebo ne.

      Můj výrok říká, že výrok Troi je nepravdivý. A výrok Troi byl o tom, že investice jsou pouze „zleva“, Tedy že „zprava“ nejsou žádné. A můj výrok říká, že každý, kdo si zjistí nějaká čísla o investicích, tak dojde k neomylnému závěru, že investice jsou i zprava.

      Vy jste si čísla zjistil, jak jste psal. Ale odmítáte je sem vložit, protože víte, že byste mi musel dát zapravdu.

     61. Jsem rád, že jsme se konečně shodli na tom, že vaše tvrzení (to na které jste na týden zapomněl) Když srovnáte nevím co s nevím čím, tak zjistíte něco, je podobně smysluplné, jako existence draků. Neboli že to není žádná implikace, ale češtinářská, logická a matematická hloupost. Je dobře, že si to začínáte pomalu uvědomovat.

     62. Fakt: Firma Petra Kellnera vyvíjí nový lék proti rakovině prostaty:
      http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/podnikani/clanek.phtml?id=779322

      Fakt: Vývoj nového léku stojí kolem jedné miliardy dolarů:
      http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/od-molekuly-k-leku-458046

      Fakt: Vývoj nového léku je primární výzkum a všeobecně prospěšná věc.

      Fakt: Není pravda, že investice do primárního výzkumu nebo do všeobecně prospěšných technologií lze čekat pouze zleva.

     63. Já jsem na nic nezapomněl, to vy jste celý týden tvrdil, že jste mi něco vyvrátil, ale nebyl jste schopen si vzpomenout, co to vlastně bylo.

      A jak jsem vám již třikrát psal, tak můj výrok není o nějakém srovnání A > B, ale o tom, že B > 0.

      Že neznáte obor výrokové logiky, ještě neznamená, že je něco hloupost. Spíše je pravdou, že hloupý je ten, kdo nepozná implikaci.

     64. Je výborné, že jsme se shodli na tom, že vaše původní tvrzení byl naprostý nesmysl. Vyvrátil jsem vám to již na začátku a teď konečně to začínáte přiznávat i vy. Ono i dítě na prvním stupni základní školy ví, že vaše tvrzení „porovnejte si nevím co s nevím čím a zjistíte“ je hloupost. A je dobré, že se shodujeme i na tom, že tento váš původní nesmysl není žádná implikace a nemá s logikou nic společného.

     65. O nějakém porovnání tu píšete pořád jen vy. Já jsem psal, že není pravda, že investice do primárního výzkumu lze čekat jen zleva. Včera jsem finančně podpořil kolegu, který pracuje v oblasti primárního výzkumu (nanotechnologie). A protože jsem zarytý pravičák, dokázal jsem, že není pravda, že investice do primárního výzkumu je možné čekat jen zleva, a tudíž jsem se nemýlil.

      A co se týče logiky, tak věta “porovnejte si nevím co s nevím čím” není žádné tvrzení, které může být pravdivé či nepravdivé, ale věta rozkazovací. To se učí děti už ve 2. třídě na základní škole.

      Jsem rád, že jsme se tedy nakonec shodli.

     66. Tak když jste se oba shodli, tak by jsme to tu mohli ukončit a jít zase každý po své práci :)

      Stejně komedie ze 70 a 80 let „socialismu“ jsou to nejlepší co naše kinematografie má – to co se točí dneska jsou slušně řečeno nedívatelné pitomosti…

     67. Ale jistě Pavle, tuto diskusi můžeme ukončit, když konečně přiznáváte, že vaše první tvrzení byl nesmysl, protože neznáte údaje o investicích do primárního výzkumu. Je dobře, že jsme se na tom shodli. Protože nikomu nemůžete říci co zjistí, když si porovná něco co vy neznáte. To je matematická i logická pitomost.

     68. Tak tedy naposledy:

      Nevím, jaká je teplota ve středu Země nebo ve středu Slunce. Ale jsem si jistý, že když si tyto informace najdete, tak zjistíte, že teplota ve středu Slunce je vyšší než teplota ve středu Země.

      Když jsem kdysi viděl statistiku o objemu investic do primárního výzkumu, tak jsem zjistil, že v USA se do primárního výzkumu investuje víc než ve zbytku světa. Dnes již tyto konkrétní údaje nemám, ale na základě výšeuvedené skutečnosti mohu jednoznačně tvrdit, že každý, kdo si tyto informace zjistí, dojde ke stejnému závěru. Matematicky i logicky. Prostá implikace.

      Vy jste si dané informace podle svých slov našel. Dal jsem vám 18 dní na to, abyste dokázal, že jsem se mýlil. Tím, že jste své údaje ani po 18 dnech nezveřejnil, jste pouze dokázal pravdivost mého původního výroku, za což vám musím poděkovat.

     69. Určitě ne naposledy

      Je výborné, že se konečně spolu shodujeme na tom, že vaše původní tvrzení byla úplná hloupost. A že jste si konečně vědom toho, že nemůžete říkat někomu co zjistí, když si porovná něco co vy vůbec neznáte. A jsem rád, že souhlasíte i s tím, že pitomost to je nejen logická, ale i čistě češtinářská

 4. Jsem rád, že se na něčem, skutečně levicovém, shodneme. Liberalizace v oblasti možnosti svoji produkcí vytvářet tzv. collateral damage směrem k životními prostředí by měla být znemožněna opravdu velkou restrikcí (pokutami, mezinárodním atbitrárním řízením o nahrazení škody za znečišťování životnéího prostředí).

  Podpora (dotace) výroby energií z obnovitelných zdrojů je jedním z nich. Byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. To je cesta správným směrem a takovéto směrnice závazné pro všechny státy sdružené v EU by se ji jako společnou politikou měly řídit.

  Znečištění ovzduší, vodních toků především težkým průmyslem by mělo být tvrdě trestáno a mělo by mit za následek potrestat ty producenty, kteří chtějí vyrábět co možná nejlevněji, za co nejmenších nákladů na ekologickou stopu a obecně s extenzemi znečišťování životního prostředí a podporovat vyspělé technologie šetrné životnímu prostředí, které na svoji výrobu používají energeticky nenáročné technologie.
  Ty provozy a ekonomická odvětví, která toto nedodržují pak ekonomickou restrikcí vyhnáni do zemí mimo region vyspělé západní Evropy. Měl by být podpořen sektor služeb s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, který svoji podstatou je energeticky a emisně nenáročný, resp. vytvářející když ne přímo nulovou, tak marginální energetickou stopu.

  S tím souvisí i výstavba nízkoenergetických staveb (energeticky soběstačných) restriktivně postihovat „spalovače“ komunálního odpadu a spalování uhlí obecně, zdražit silovou lektřinu pro energeticky náročné provozy jako jsou elektrické pece, elektrometalurgie hutní a slévarenský průmysl (ten definitivně na rozvojový Východ pokud možno z Evropy vůbec) ad.

  Bjørn Lomborg ve své knize „Skeptický ekolog“ píše: „Jediným vzácným zbožím jsou totiž peníze, s jejichž pomocí problémy řešíme.“ Což asi Tribun za příliš levicové považovat nebude. A o to jde.

  Platit si musíme my všichni za bez úvozovek luxus, že zde budeme žít v ekologicky nezávadném prostředí. Za sofistikované hig.end technologie, orientovat se na ekonomiku služeb. Proto Němci a Dánové, Švédové a Rakušani (obecně považované spíše za ty „levicově“ smýšlející státy, i když v Německu zelené technologie převzala za své už 10 let dominující pravice a já bych si přál od té naší pravice, aby učinila totéž) platí ochotně víc za výrobu energie z větrných farem, biomasy a fotovoltaiky.

  To znamená i to, že nebude u nás platit (ne levicová, za to by moderní západní levice tu naší postkomunistickou levici naopak nazvala ropáky a lobisty ve prospěch uhlobaronů) i snaha postkomunistických nostalgiků po prolomení těžebních limitů ve „prospěch zaměstnanosti“ nebo omlouvání lidí žijících na vesnicích a maloměstech v domcích a spalujících ve svých kotlích nekvalitní uhlí nebo dříví, neřkuli komunální odpad, jako lidi chudé, co jim ostatní musí tolerovat exhalace z jejich komínů, protože oni za svoji prioritu mají na rozdíl od nich, zařídit si ekologicky nezávadné zdroje tepla bez ohledu na úbytek svých prostředků na svůj další konzum.

  Musíme si tedy uvědomit, že kvalita našeho zdravého života je vyšší hodnota než jiné, kde se omezovat nechceme (jsme obézní, čím dál tím víc jíme, ročně každý Čech vyhodí kolem 80kg potravin do popelnice), takže když dáme peníze namísto přejídání se na ekologicky obnovitelné zdroje, pomůžeme našemu vlastnímu zdraví hned dvakrát. A jelikož většina tzv, „obyčejných lidí“ je od přírody pudově orientována na zabezpečení především své primitivní tělesné potřeby, je potřeba aby tady ne na národní, ta se může jednoduše „svobodnými volbami“ dostat do područí hnědých či rudých radikálů, ale na nadnárodní, na voličské korupci nezávislých institucí jako je Evropská komise nebo United Nations Environment Organization pracující při OSN – fungovaly instituce vytvářející podmínky a výmáhající je restrikcemu – a regulovaly tak naše chování se k životními protředí, ať jsme továrník nebo domkář.

 5. Lomborg je pro mne příkladem naprostého ignorování faktů u tzv. popíračů. Jsem nešťastným vlastníkem prvního Klausova spisku na toto téma a argumentace z pamfletu se přenáší až do dnešních dnů. Lomborgem si vytírají ústa tu zleva tu zprava. Ale on je v naprostém rozporu s tím. co sugerují industriálové, on je jen v opozici vůči nějakým řešením. Ale důvody uznává.

   1. Nejsem che, ale tohle je výstižné (z citovaného odkazu):

    „…Vládnoucí sociální demokraté získali podporu jen asi 13 procent lidí. To znamená, že od minulých voleb ztratili přes polovinu voličů.
    Středolevé vládě Sigurdardóttirové se sice ostrov v severním Atlantiku podařilo vyvést z hluboké krize, způsobené kolapsem tamního bankovního systému, mnoho Islanďanů je však nespokojeno s její tvrdou ekonomickou politikou.“

    Taky jsme si to tady prožili v r 2006… :-)

 6. Jinak velmi si cením Vaše přiznání, že jste se po více než dvou týdnech doznal, že ta data ohledně primárního výzkumu nemáte. Tudíž celé vaše tvrzení byl nesmysl. Já se stále jen ptal, jestli je máte a kroutil jste se jako žížala, jen abyste nemusel přiznat, že ne. Možná za týden či dva z vás vypadnou další věci.
  A protože toto oceňuji, tak pomlčím o vaší dětinské výmluvě připomínající vysvětlování na berňáku, „paní, já to účetnictví měl úplně super, jen zrovna včera mi ho sežral křeček.“

Váš příspěvek do svévolně moderované diskuse

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s